Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 32 năm 2011

I. Mục tiêu

- HS ủoùc trụn caỷ baứi. Đọc đúng các từ ngữ: khổng lồ, long lanh, lấp ló, xum xuê. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Hồ gươm là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 phần tìm hiểu bài.

II. Đồ dùng dạy-học:

Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.

III. Hoạt động dạy-học:

 

doc 22 trang Người đăng phuquy Lượt xem 720Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 32 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạt động dạy-học:
* HĐ1: Phần mở đầu
* HĐ2: Phần cơ bản
* HĐ3: Phần kết thúc
- Tập hợp lớp, phổ biến ND tiết học 
- HS khởi động xoay các khớp
- Ôn bài thể dục
- HS tập bài thể dục mỗ động tác 2 lần x 8 nhịp
- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi.
- Gọi 2 HS lên làm mẫu.
- GV tổ chức cho HS chơi.
Trò chơi: Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
Tiến hành tương tự như các tiết trước.
HS chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người.
Thi chuyền cầu giữa các nhóm.
- HS đứng vỗ tay và hát. 
- GV nhận xét giờ học.
....................................................................
Toán
luyện tập chung
I. Mục tiêu:
- Thực hiện hiện được cộng trừ (không nhớ) các số có hai chữ số, so sánh hai số. Làm tính với số đo độ dài. Giải toán có một phép tính.
- Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.
II. Hoạt động dạy- học:
*HĐ1: Bài cũ:
*HĐ1: Bài mới
Baứi 1: ;= 
Baứi 2: một thanh gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng- ti-met?
Baứi 3: Giaỷi baứi toaựn theo toựm taột sau:
Giỏ 1 có: 48 quả cam 
Giỏ 2 có: 31 quả cam 
Tất cả có: ...quả cam? 
Bài 4: Veừ theõm ủoaùn thaỳng ủeồ voự hỡnh tam giaực vaứ hỡnh vuoõng
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
+ Goùi 2 em leõn baỷng laứm toaựn 
20 + 20 + 30 = 
20 + 26 – 15 = 
+ Hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ - KTCB baứi mụựi. 
- HS xaực ủũnh yeõu caàu cuỷa baứi 
- Goùi 3 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi 
- Cho hoùc sinh sửỷa baứi 
a)32 + 7 <40 b)32 +14 = 14 + 32
45 +4 < 54 +5 69 – 9 < 96 - 9
55 – 5 < 40 + 5 57 – 1 < 57 +1
- Giaựo vieõn choỏt laùi phửụng phaựp tớnh. Tỡm keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh sau ủoự laỏy keỏt quaỷ ủoự so saựnh vụựi nhau. Luoõn so tửứ traựi sang phaỷi.
-Yeõu caàu hoùc sinh phaõn tớch baứi toaựn 
- Cho hoùc sinh tửù giaỷi vaứo vở toán.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh chửừa baứi 
Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi toaựn theo toựm taột ủeà 
- Giaựo vieõn ghi toựm taột baứi. Hửụựng daón hoùc sinh phaõn tớch baứi toaựn roài tửù giaỷi vaứo vụỷ
- Giaựo vieõn treo baỷng phuù 
- Cho 2 em thi ủua leõn veừ theõm 1 ủoaùn thaỳng ủeồ coự : 
1 hỡnh vuoõng, 1 hỡnh tam giaực
2 hỡnh tam giaực
- Giaựo vieõn theo doừi quan saựt em naứo laứm nhanh, ủuựng laứ thaộng cuoọc .
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
.
Chính tả:
 Hồ GƯƠM
I. Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, cheựp laùi ủuựng đoạn “Cầu Thê Húc màu son  cổ kính ”: 20 chữ trong khoảng 8 -10 phút .
- ẹieàn đúng vần ươm, ươp, chữ c, k vaứo choó troỏng.Bài tập 2,3(SGK)
II. Đồ dùng dạy - học: 
Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học:
* Hoạt động1: Hửụựng daón HS taọp cheựp:
* Hoạt động 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV vieỏt baỷng noọi dung đoạn “Cầu Thê Húc màu son  cổ kính ”.
- 2, 3 HS nhỡn baỷng ủoùc . Cho HS ủoùc thaàm.
- Hướng dẫn hs tìm hiểu đoạn chính tả: Trong bài chính tả có mấy câu? cuối mỗi câu có dấu gì?
- GV chổ cho HS ủoùc nhửừng tieỏng caực em deó vieỏt sai: màu son, dẫn, gốc đa già, tường rêu.
- HS tửù nhaồm vaứ vieỏt vaứo baỷng caực tieỏng deó sai.
- Taọp cheựp
- GV hửụựng daón caực em caựch ngoài vieỏt, caàm buựt, ủaởt vụỷ, caựch vieỏt ủeà baứi vaứo giửừa trang.
- Chửừa baứi
+ Chửừa nhửừng loói sai phoồ bieỏn
- HS duứng buựt chỡ chửừa baứi: Raứ soaựt laùi, ghi soỏ loói ra ủaàu vụỷ
- ẹoồi vụỷ kieồm tra. GV chaỏm moọt soỏ vụỷ
a) Điền vần : ươm hay ươp?
- GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt noọi dung baứi taọp
- Cho HS leõn baỷng laứm: thi laứm nhanh 
- Tửứng HS ủoùc laùi baứi. GV sửỷa loói phaựt aõm cho caực em
- GV choỏt laùi treõn baỷng
- Baứi giaỷi: cướp cờ, lượm lúa.
b) ẹieàn chửừ: c hay k
- Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn 
- Baứi giaỷi: qua cầu; gõ kẻng
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
.
Tập viết:
tô chữ hoa s,t
I. Mục tiêu:
- Học sinh tô được các chữ hoa S,T.
- Viết đúng các vần: ươm, ươp, iêng, yêng ; các từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét; đưa bút theo đúng quy trình( Mỗi từ ngữ được viết ít nhất 1 lần).
- HS khá giỏi viết đều nét, viết đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định.
II. Đồ dùng dạy - học: 
Các chữ hoa S, T theo mẫu.
III. Các hoạt động dạy - học:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tô chữ hoa:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
* Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tập tô, tập viết:
4. Củng cố, dặn dò:
* Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chữ S : Học sinh quan sát chữ S và nêu nhận xét về số lượng nét và kiểu nét.
- Giáo viên nêu quy trình và hướng dẫn học sinh viết chữ S.
- Học sinh viết chữ S trên bảng con.
* Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chữ T: Học sinh quan sát chữ T và nêu nhận xét về số lượng nét và kiểu nét.
- Giáo viên nêu quy trình và hướng dẫn học sinh viết chữ T.
- Học sinh viết chữ T trên bảng con.
- Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng ươm, ươp, iêng, yêng ; các từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng .
- Học sinh quan sát các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng.
- Hướng dẫn học sinh quy trình viết.
- Học sinh tập viết trên bảng con.
- Học sinh tập tô các chữ hoa S, T ; tập viết đúng các vần: ươm, ươp, iêng, yêng ; các từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng theo mẫu.
- GV theo dõi, uốn nắn.
- GV chấm, nhận xét bài HS.
- Cả lớp bình chọn người viết đúng, viết đẹp nhất trong tiết học. 
..
Buổi chiều
Mĩ thuật
Thầy Dưỡng dạy
..
Âm nhạc
Cô Liễu dạy
.
Luyện Âm nhạc
Cô Liễu dạy
Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Tập đọc: 
luỹ tre 
I. Mục tiêu:
- HS ủoùc trụn caỷ baứi. Đọc đúng các từ ngữ: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm.
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, đoạn thơ.
- Hieồu noọi dung baứi: Vẻ đẹp của luỹ tre vào những lúc khác nhau trong ngày
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK.
II. Đồ dùng dạy-học: 
Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc trong SGK .
III. Các hoạt động dạy-học:
* Hẹ1: Baứi cuừ:
* Hẹ1: Baứi cuừ:
2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc
2.2 Ôn vần iêng
Tiết 2
2.3 Tìm hiểu bài và luyện nói.
3. Củng cố, dặn dò.
- 2 HS đọc bài Hồ Gươm và trả lời câu hỏi phần Tìm hiểu bài.
- GV nhận xét ghi điểm
a, GV đọc mẫu: GV đọc mẫu lần 1 
- Giọng đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.2Hs khá đọc bài
b, Hướng dẫn HS luyện đọc
	+ Luyện đọc tiếng, từ khó: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm
	- GV ghi các từ ngữ luyện đọc lên bảng
- HS luyện đọc các từ ngữ trên- HS đọc phân tích một số tiếng
- HS luyện đọc cá nhân.
+ Luyện đọc câu
- HS nhẩm và đọc từng câu.
- HS đọc nối tiếp câu theo nhóm, cá nhân.
+ Luyện đọc đoạn, bài. HS đọc nối tiếp các câu thơ , khổ thơ
Đồng thanh toàn bài.
- Thi đọc bài cá nhân.
+ Tìm trong bài tiếng có vần iêng, HS đọc, phân tích: nghiêng
+ Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng	
- HS thi tìm tiếng theo tổ.
- GV ghi bảng một số tiếng, từ cho HS đọc lại.
- Nói câu chứa tiếng có vần iêng
a, Tìm hiểu bài, luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài lần 2
- HS đọc khổ thơ 1
+ Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm?
- HS đọc khổ thơ 2
+ Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi trưa?
- HS đọc toàn bài,
- GV nhận xét cho điểm.
+ Bức tranh minh hoạ vẽ cảnh nào trong bài?
b. Luyện nói.
	Hỏi- đáp về các loài cây
	- HS quan sát tranh phần luyện nói.
	- HS luyện nói theo nhóm 2
Một số nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét cho điểm những cặp HS hỏi đáp tốt.
- HS đồng thanh bài thơ.
- Nhận xét giờ học.
Toán
kiểm tra
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
Kiểm tra kết quả học tập của HS về:
+Kỷ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
+ Giải toán có lời văn.
II. Đề bài:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
66 - 22	31 + 42 	76 - 55	48 - 6
Bài 2: Tính nhẩm
30 + 20 + 6 =	9 cm + 40 cm =
56 - 6 + 30 =	49 cm - 40 cm =
 46 - 3 - 2 = 	 49 cm - 9 cm =
Bài 3: Lớp 1A có 37 học sinh, sau đó có 3 học sinh chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn lại bao nhiêu học sinh?
Bài 4: Số?
35
	 + 21	- 21
III. Cách đánh giá:
Bài 1: 4 điểm: Đúng mỗi bài 1 điểm.
Bài 2: 2,5 điểm: Đúng mỗi bài 0,5 điểm.
Bài 3: 2,5 điểm
Bài 4: 1 điểm
.
Đạo đức
Giáo dục kĩ năng giữ gìn sách, vở, đồ dùng
I. Mục tiêu:
- Giáo dục cho các em cách giữ gìn sách vở đồ dùng luôn luôn sạch đẹp
- Giúp HS hiểu vì sao cần phải giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập
II. Các hoạt động
* Hoạt động 1: Tìm hiểu các cách giữ gìn đồ dùng, sách vở
* Hoạt động 2: Kiểm tra sách vở, đồ dùng
3. Củng cố, dặn dò
- HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung:
+ Nêu các biện pháp mà em đã làm để giữ đồ dùng, sách vở luôn sạch đẹp
- Từng cặp thảo luận nói cho nhau nghe
- GV mời đại diện đứng lên trả lời
- GV nhận xét-tuyên dương các bạn có nhiều ý kiến tốt
- GV kết luận: Để giữ sách vở, đồ dùng luôn sạch, đẹp chúng ta cần phải
+ Sách vở phải được bộc, viết nhãn cẩn thận
+ Không để sách vở bị quăn mép..
- GV yêu cầu HS cả lớp đặt sách vở, đồ dùng lên bàn
- GV mời lớp trưởng và 3 tổ trưởng đi kiểm tra sách vở các bạn rồi báo cáo lại cho GV
- GV nhận xét cụ thể từng bạn 
- GV nhắc nhở HS về tu bổ lại sách vở đồ dùng
- GV nhận xét chung
- Nhắc nhở những HS chưa giữ gìn đồ dùng cẩn thận về nhà khắc phục lại
.
Buổi chiều
Luyện Toán
Luyện: luyện tập 
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng cho HS làm phép tính cộng (trừ) không nhớ trong phạm vi 100
- Rèn giải toán có lời văn
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: HS hoàn thành VBT 
* HĐ2: Bài tập làm thêm
3. Củng cố, dặn dò 
- HS tự làm bài
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS yếu
Bài 1: Đặt tính rồi tính
99 - 80 = 32 + 5 = 
 63 + 34 = 89 - 7 =
- HS nhắc lại cách đặt tính
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 2: Tính nhẩm
65 - 15 =	85 +13 =	96- 86 =
70 + 20 =	74 - 3 =	43 - 40 =
48 - 8 =	80 - 20 =	42 - 20 =
- HS tự tính nhẩm
- GV gọi lần lượt từng HS nêu kết quả của phép tính
Bài 3: Nối
53
32
65 + = 97 	 75 - = 12
21
86 - 	 = 54	 28 + = 49
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 4: Lan và Huệ hái được 45 bông hoa, riêng Lan hái được 25 bông hoa. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu bông hoa?
- HS đọc bài toán
- HS tóm tắt rồi giải bài toán
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò về nhà.
Luyện viết
Luyện viết: luỹ tre
I. Mục tiêu:
- Chộp lại bài: “Luỹ tre” cách chính xác, đẹp; trình bày sạch sẽ
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm,.... ”
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
 - Nhận xột tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
Tự học
Luyện đọc: hồ gươm và luỹ tre
I. Mục tiêu:
- Luyện HS đọc bài: Hồ gươm và Chuyện ở lớp
II. Hoạt động dạy-học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: Luyeọn ủoùc bài: Hồ Gươm
* Hoạt động 2: Luyện đọc: Luỹ tre
3. Củng cố, dặn dò
- HS đọc lại bài Hồ Gươm
- HS đọc theo bàn
- GV mời đại diện bàn lên đọc
- GV nhận xét
- HS thi đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi
+ Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu?
+ Từ trên cao nhìn xuống mặt hồ trông đẹp như thế nào?
- HS đọc lại bài Luỹ tre
- HS đọc theo bàn
- GV mời đại diện bàn lên đọc
- GV nhận xét
- HS thi đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi
+ Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm?
+ Bức tranh minh hoạ vẽ cảnh nào trong bài?
Nhận xét giờ học.
Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Toán: 
ôn tập các số đến 10
I. Mục tiêu:
- Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10.
- Biết đo độ dài đoạn thẳng.
- Hoàn thành bài1, bài2( cột1, 2,4), bài3, bài4, bài5
II. Hoạt động dạy-học:
* HĐ1: Ôn tập:
* HĐ2: Luyện tập.
Baứi 1: Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số.
Baứi 2: 
Baứi 3 : 
a)Khoanh vào số lớn nhất: 6,3,4,9
b) khoanh vào số bé nhất: 5,7,3,8
Baứi 4: Viết số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự
a) Từ bé đến lớn. b) Từ lớn đến bé.
Baứi 5 :
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- HS đọc các số từ 0 đến 10
+ Có bao nhiêu số có một chữ số?
+ Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
-Vaùch ủaàu tieõn ta vieỏt soỏ naứo? 
-Roài ủeỏn soỏ maỏy? cuoỏi cuứng? 
- Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi - caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ.
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- Yeõu caàu hoùc sinh laứm bài cá nhân vào vở toán, 1 HS lên làm bài trên bảng.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai 
- HS neõu yeõu caàu baứi 
- Toồ chửực 2 nhoựm thi ủua làm nhanh, làm đúng. 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Giaựo vieõn goùi 1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi 
- Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm vào vở .
- Giaựo vieõn sửỷa baứi
Đáp án: a)5, 7, 9, 10 b) 10, 9, 7, 5
Treo baỷng phuù goùi hoùc sinh ủoùc ủeà baứi 
- Nhaộc hoùc sinh caựch ủaởt thửụực, caựch ủo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng 
- Goùi 2 em leõn baỷng, caỷ lụựp ủo trong Saựch giaựo khoa và ghi đầy đủ vào vở.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, cho ủieồm
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
Tự nhiên xã hội
gió
I. Mục tiêu:
- Nhận biết và mô tả cảnh vật xung quanh khi trời có gió.
- Nêu một số tác dụng của gió đối với đời sống con người.
VD: phơi khô, hóng mát, thả diều, thuyền buòm, cối xay gió.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1. Quan sát và nhận xét:
* HĐ2: Quan sát ngoài trời
3.Củng cố, dặn dò: 
- HS quan sát tranh vẽ ở SGK
- Thảo luận nhóm theo câu hỏi dưới tranh
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- GV cùng lớp nhận xét.- Bổ sung
* Kết luận: Khi lặng gió cây cối đứng im, gió nhẹ làm cho cây cối, cỏ lay động, gió mạnh làm cây cối nghiêng ngả.
- GV nêu nhiệm vụ cho HS quan sát.
Nhìn xem các lá, cây, ngọn cỏ ngoài trời có lay động không?
Từ đó em rút ra kết luận gì?
- Tổ chức cho HS ra ngoài trơi làm việc theo nhóm.
GV theo dõi các nhóm. Đại diện các nhóm trình bày
- Lớp nhận xét. GV kết luận:
- GV nhận xét giờ học.
Chính tả:
luỹ tre
I. Mục tiêu:
- Tập chép chính xác khổ thơ đầu bài thơ Luỹ tre trong khoảng 8 - 10 phút.
- Điền đúng chữ l hay n vào chỗ trống; dấu hỏi hay dấu ngã vào những chũ in nghiêng.
- Bài tập 2(a) hoặc b.
II. Đồ dùng dạy-học: 
Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy-học:
* Hoạt động1: Hửụựng daón HS taọp cheựp:
* Hoạt động 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- GV vieỏt baỷng noọi dung khổ thơ đầu bài thơ Luỹ tre.
- 2, 3 HS nhỡn baỷng ủoùc .
- Cho HS ủoùc thaàm.
- GV chổ cho HS ủoùc nhửừng tieỏng caực em deó vieỏt sai: luỹ tre, cong giọng vó, lên cao,
- HS tửù nhaồm vaứ vieỏt vaứo baỷng caực tieỏng deó sai.
- Taọp cheựp
- GV hửụựng daón caực em caựch ngoài vieỏt, caàm buựt, ủaởt vụỷ, caựch vieỏt ủeà baứi vaứo giửừa trang
- HS cheựp vaứo vụỷ.
- Chửừa baứi
+ GV chổ tửứng chửừ treõn baỷng.
+ ẹaựnh vaàn nhửừng tieỏng khoự.
+ Chửừa nhửừng loói sai phoồ bieỏn.
- HS duứng buựt chỡ chửừa baứi: Raứ soaựt laùi, ghi soỏ loói ra ủaàu vụỷ
- ẹoồi vụỷ kieồm tra.
- GV chaỏm moọt soỏ vụỷ
a) Điền chữ l hay n.
- GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt noọi dung baứi taọp
- Cho HS leõn baỷng laứm: thi laứm nhanh 
- Tửứng HS ủoùc laùi baứi. GV sửỷa loói phaựt aõm cho caực em
- GV choỏt laùi treõn baỷng
- Baứi giaỷi: trâu no cỏ ; chùm quả lê
b) ẹieàn dấu hỏi hay dấu ngã vào chỗ trống.
- Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn 
- Baứi giaỷi: Bà đưa võng ru bé ngủ ngon; Cô bé trùm khăn đỏ đã nhớ lời mẹ dặn.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
..
Kể chuyện:
 con rồng cháu tiên
I. Mục tiêu:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý , linh thiêng của dân tộc.
- HS khá giỏi kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh.
II. Đồ dùng dạy-học.
Tranh minh họa câu chuyện.
III. Các hoạt động dạy-học.
* HĐ1: Bài cũ
* HĐ2: Bài mới
2.1 GV kể chuyện.
2.2 Hướng dẫn HS kể chuyện.
2.3 Thi kể chuyện.
3. Củng cố, dặn dò
- 3 HS kể lại câu chuyện: Dê con nghe lời mẹ
- GV nhận xét-ghi điểm
- GV kể lần 1 cho HS biết câu chuyện
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa.
- HS quan sát tranh1.
+ Tranh vẽ cảnh gì.
+ Hãy đọc câu hỏi dưới tranh
- HS kể lại nội dung tranh 1.
+ Bạn có nhớ nội dung đoạn truyện không.
+ Bạn kể có diễn cảm không, có thừa hay thiếu chi tiết nào không
Với các bức tranh 2, 3, 4 HS tiếp tục kể GV hướng dẫn HS tương tự như tranh 1.
- HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
GV nhận xét, bổ sung.
- HS nối tiếp nhau kể từng đoạn của câu chuyện 
- Tổ chức cho HS luyện kể chuyện theo nhóm
- Câu chuyện con Rồng cháu Tiên muốn nói lên điều gì?
Theo truyện thì tổ tiên người Việt Nam ta có dòng dõi cao quý. Cha thuộc loài Rồng, mẹ là Tiên. Nhân dân ta tự hào về dòng dõi cao quý đó. Bởi vìo chúng ta cùng là con cháu của Lạc Long Quân, Âu Cơ đưpợc cùng một bọc sinh ra.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò về nhà
Buổi chiều
Luyện Toán
Luyện: luyện tập 
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng cho HS làm phép tính cộng (trừ) không nhớ trong phạm vi 100
- Rèn giải toán có lời văn
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: HS hoàn thành VBT 
* HĐ2: Bài tập làm thêm
3. Củng cố, dặn dò 
- HS tự làm bài
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS yếu
Bài 1: Đặt tính rồi tính
24	+ 45	67 + 20 
88 - 56	39 - 7
- HS nhắc lại cách đặt tính
- HS làm bài
- HS chữa bài
Bài 2: ; =	
30 + 6 ..46 - 10 33 + 46 .54 + 22
78 - 18 .43 + 24 18 + 41..41 + 18
- HS tự làm
- GV gọi HS chữa bài
Bài 3: Viết các số25, 32, 57 vào ô trống thích hợp
 + = + =	
	+ = + =
- HS tự làm bài
- HS trình bày bài làm
Bài 4: Thùng thứ nhất đựng 25 gói mì, thùng thứ hai đựng 24 gói mì. Hỏi cả hai thùng đựng tất cả bao nhiêu gói mì
- HS đọc bài toán
- HS tóm tắt rồi giải bài toán
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò về nhà.
Luyện Tiếng Việt
Luyện: luỹ tre
I. Mục tiêu:
- Luyện HS đọc lại bài đã học: Luỹ tre
- Làm các bài tập chính tả có liên quan
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Luyện đọc:
* HĐ2: Tìm hiểu nội dung:
* HĐ4: Bài tập
3. Củng cố, dặn dò
- HS luyện đọc bài ở SGK ( nhóm đôi)
- Gọi HS đọc bài nối tiếp
- Gọi HS đọc cả bài.
- HS thi đọc thuộc lòng
- HS đọc bài: Luỹ tre
- GV hỏi:
+ Bài thơ tả cảnh luỹ tre vào lúc nào?
+ Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm?
+ Bức tranh minh hoạ vẽ cảnh nào trong bài?
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ trống các tiếng chứa vần iên và yêng
- mái hiên,
- cồng chiêng,..
- HS tự làm bài và chữa bài
- HS đọc kết quả
Bài 2: Điền chữ l hay n
..á cờ; đồng .úa; mặt ạ; .ón mũ
- HS tự làm bài và chữa bài
Bài 3: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in nghiêng
tranh anh; khăn quàng đo; cửa sô; go trống 
- HS tự làm bài và chữa bài
- GV nhận xét
Nhận xét giờ học.
..
Tự học
Luyện: viết chữ hoa: s,t
I. Mục tiêu:
- Luyện HS viết: S, T
- HS biết cách viết và trình bày sạch đẹp
II. Hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: GV hướng dẫn viết
* HĐ2: Luyện viết 
3. Củng cố, dặn dò
- GV cho HS quan sát 
- GV nêu quy trình và hướng dẫn HS viết chữ S.
- HS viết chữ S trên bảng con.
- Tương tự GV hướng dẫn HS viết chữ T
- HS viết 
- GV quan sát hướng dẫn thêm
- HS viết vào vở ô li
- HS viết cỡ chữ vừa và cỡ chữ nhỏ
- GV quan sát - Hướng dẫn thêm cho HS
Thi viết chữ đẹp
- Nhận xét chữ đẹp.
- Nhận xét giờ học.
	Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011
Buổi sáng
Tập đọc
sau cơn mưa
I. Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu
- Hiểu nội dung bài : Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi vui sau trận mưa rào.
- Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.
II. Hoạt động dạy-học:
*HĐ1: Baứi cuừ:
*HĐ2: Baứi mới
2.1 Hướng dẫn HS luyện đọc
2.2 Ôn vần ây, uây
Tiết 2
2.3 Tìm hiểu bài và luyện nói
3. Củng cố, dặn dò
- HS đọc bài: Luỹ tre. Hỏi một số câu hỏi trong SGK
- GV nhận xét, ghi điểm
a, GV đọc mẫu
- GV đọc mẫu lần 1 , 2 HS khá đọc bài
b, Hướng dẫn HS luyện đọc
	+ Luyện đọc tiếng, từ khó: mưa rào, râm bụt, nhởn nhơ, quây quanh, vũng nước, sáng rực.
- GV ghi các từ ngữ luyện đọc lên bảng
- HS luyện đọc các từ ngữ trên- HS đọc phân tích một số tiếng
- HS luyện đọc cá nhân.
+ Luyện đọc câu
- HS nhẩm và đọc từng câu.
- HS đọc nối tiếp câu theo nhóm, cá nhân.
+ Luyện đọc đoạn, bài
Xác định các đoạn trong bài.
- HS đọc nối tiếp đoạn theo hình thức nối tiếp- Đồng thanh toàn bài.
- Thi đọc bài cá nhân.
- HS đọc, phân tích vần ây, uây
+ Tìm trong bài tiếng có vần ây
+ Tìm tiếng ngoài bài có vần ây
+ Tìm tiếng ngoài bài có vần uây
- HS thi tìm tiếng theo tổ 
- GV ghi bảng một số tiếng cho HS đọc lại.
+ Nói câu chứa tiếng có vần ây, uây
- HS quan sát tranh SGK 
+ Bức tranh vẽ gì ?
- HS đọc câu mẫu dưới tranh
- Tổ chức cho HS thi nói câu theo yêu cầu
- GV nhận xét, cho điểm.
a. Luyện đọc - Tìm hiểu bài: 
- GV đọc mẫu lần 2
- HS đọc bài đoạn 1
+ Sau trận mưa rào mọi vật thay đổi như thế nào?
- 3 HS đọc đoạn 2
+ Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa rào?
- 3 HS đọc cả bài
- HS thi đọc bài cá nhân. GV nhận xét, chốt lại nội dung bài.
b. Luyện nói: Trò chuyện về cơn mưa
Từng nhóm hai Học sinh hỏi nhau về cơn mưa.
VD: + Bạn thích trời mưa hay trời nắng?
Tôi thích trời mưa vì không khí mát mẻ.
- Nhận xét giờ học.
..
Thủ công
Cô Hoa dạy
..
Luyện viết
Luyện viết: sau cơn mưa
I. Mục tiêu:
- Chộp lại bài: “Sau cơn mưa” một cách chính xác, đẹp; trình bày sạch sẽ
II. Hoạt động dạy- học:
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn,... ”
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- G

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 32(2).doc