Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 25 năm 2011

I. Mục tiêu

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.

- Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

- Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )

II. Hoạt động dạy học

 

doc 20 trang Người đăng phuquy Lượt xem 803Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 25 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và tham gia chơi được.	
 - Biết xoay trũn cỏc khớp cổ tay, cẳng tay, cỏnh tay, hụng, đầu gối để khởi động.
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1. Phần mở đầu
* HĐ2. Phần cơ bản
a. Ôn luyện
b. Trò chơi: “Nhảy đỳng nhảy nhanh”
* HĐ3. Phần kết thúc
- Tập hợp lớp, phổ biến ND tiết học 
- HS khởi động xoay các khớp
- Ôn bài thể dục – HS ôn tập theo nhóm mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
- Ôn tập hợp dóng hàng dọc, dóng hàng, đứng nghi
- GV hướng dẫn cỏch chơi và cho HS tham gia trũ chơi
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS nhảy
- HS tham gia trũ chơi
- GV quan sỏt và khớch lệ cỏc em.
- HS đứng vỗ tay và hát
- GV nhận xét giờ học.
...............................................................
Toán
Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hỡnh, biết vẽ một điểm ở trong hoặc điểm ở ngoài một hỡnh; biết cộng, trừ số trũn chục, giải bài toỏn cú phộp cộng.
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
* HĐ2: Luyện tập:
3. Củng cố, dặn dò
+ 30 gồm mấy chục mấy đơn vị?
- HS lấy tiếp 2 thẻ que tính
+ Có tất cảt bao nhiêu que tính?
- GV viết bảng như SGK
- Hướng dẫn kĩ thuật làm tính
 + Đặt tính: 
* Viết số 30 rồi viết 20 sao cho số chục thẳng cột với số chục, số đơn vị thẳng cột số đơn vị.
* Viết dấu cộng, kẻ vạch ngang
+ Tính ( từ phải sang trái)
	+-30 - 0 cộng 0 bằng 0 , viết 0
 20 - 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 
( 30 +20 = 50)
- HS nêu lại cách đặt tính, cách tính.
+ Hướng dẫn HS tính nhẩm 30 + 10 ; 3 chục cộng 1 chục là 4 chục, 
vậy 30 +10 = 40
- HS tính nhẩm : 20 + 40 =
	 50 +30 =
- HS đặt tính vào giấy nháp: 60 +20 10 +70 
- HS nêu yêu cầu của từng bài tập GV hướng dẫn HS làm bài
- HS làm bài tập vào vở
- GV theo dõi và HD thêm
- Chấm, chữa bài 
- Nhận xét giờ học
......................................................................
Chính tả
Trường em
I. Mục tiêu: 
- Nhỡn sỏch hoặc chộp bảng, chộp lại đỳng đoạn" Trường học là..... anh em": 26 chữ trong khoảng 15'.
- Điền đỳng vần ai, ay; chữ chay k vào chỗ trúng.
- Làm được BT 2,3 (VBT).
II. Đồ dùng
Bảng phụ.
III .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài.
* HĐ2: Hướng dẫn HS tập chép.
* HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
a. Điền vào chỗ trống ai hoặc ay.
b, Điền c hay k?
4. Củng cố, dặn dò
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- GV chỉ cỏc tiếng: “trường, giỏo, thõn thiết”. HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GVgọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
* Điền vần “ai” hoặc “ay”
- GV treo bảng phụ cú chộp sẵn nội dung bài tập, hướng dẫn cỏch làm.
- HS làm vào vở và chữa bài, em khỏc nhận xột sửa sai cho bạn.
* Điền chữ “c” hoặc “k”
- Tiến hành tương tự trờn.
Đỏp ỏn
Gà mái, máy ảnh
Cá vàng, thước kẻ, lá cọ.
- GV Chấm, chữa bài.
- Nhận xét giờ học.
..............................................................
Tập viết
Tô chữ hoa A, Ă, Â, B 
I. Mục tiêu: 
- Tụ được cỏc chữ hoa: A, Ă, Â, B.
- Viết đỳng cỏc vần: ai, ay, ao, au; cỏc từ ngữ: mỏi trường, điều hay, sao sỏng, mai sau, kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Vở Tập viết 1, tập hai. ( Mỗi từ ngữ viết được ớt nhất 1 lần).
II. Đồ dùng
Chữ mẫu: A, Ă, Â.
III .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Hướng dẫn tô chữ hoa và viết từ ngữ ứng dụng.
* HĐ2: Hướng dẫn viết vào vở
* HĐ3: Chấm bài
4. Củng cố, dặn dò
- Treo chữ mẫu: A, Ă, Â, B yờu cầu HS quan sỏt và nhận xột cú bao nhiờu nột? Gồm cỏc nột gỡ? Độ cao cỏc nột?
- GV nờu quy trỡnh viết và tụ chữ A, Ă, Â, B trong khung chữ mẫu.
- Gọi HS nờu lại quy trỡnh viết?
- Yờu cầu HS viết bảng - GV quan sỏt gọi HS nhận xột, sửa sai.
- Yờu cầu HS đọc cỏc vần và từ ứng dụng: ai, ay, mỏi trường, điều hay.
- HS quan sỏt vần và từ ứng dụng trờn bảng và trong vở.
- HS tập tụ chữ: A, Ă, Â, B tập viết vần, từ ngữ: ai, ay, mỏi trường, điều hay.
- GV quan sỏt, hướng dẫn cho từng em biết cỏch cầm bỳt, tư thế ngồi viết, khoảng cỏch từ mắt đến vở
- HS viết từ vào bảng con.
- GV nhắc tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở
- Chấm 1 số vở
- GV nhận xét 
- GV nhận xét chung
- Yêu cầu HS về viết lại 
...............................................................................
Buổi chiều
Mĩ thuật
Thầy Dưỡng dạy
..
Âm nhạc
Cô Liễu dạy
.
Luyện Âm nhạc
Cô Liễu dạy
Thứ tư, ngày 2 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Tặng cháu
I. Mục tiêu: 
- Đọc trơn cả bài. Đọc đỳng cỏc từ ngữ: tặng chỏu, nước non.
- Hiểu ND bài: Bỏc Hồ rất yờu cỏc chỏu thiếu nhi và mong muốn cỏc chỏu học giỏi để trở thành người cú ớch cho đất nước.
- Trả lời được cỏc cõu hỏi 1,2 (SGK).
- Học thuộc lũng bài thơ.
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cũ: 
* HĐ 2: Bài mới:
2.1 Giới thệu bài
2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc.
a. GV đọc mẫu.
b. Hướng dẫn HS luyện đọc
2.3 Ôn lại vần ao, au
Tiết 2
2.4 Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
a. Luyện đọc, tìm hiểu bài
b.Học thuộc lòng:
c. Hát các bài hát về Bác Hồ
5. Củng cố, Dặn dò: 
- 2 HS đọc bài "trường em"
+ Trong bài trường học được gọi là gì?
+ Vì sao trường học là ngôi nhà thứ hai của em?
- GV đọc - HS lắng nghe
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ: vở, non nước.
- Luyện đọc câu.
- Luyện đọc đoạn, bài.
a. Tìm tiếng trong bài có vần au: cháu, sau
b. HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần au, ao
c. Thi nói câu chứa tiếng có vần ao hoặc au.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Quan sát tranh - đọc câu mẫu
- HS nói câu chứa au, ao.
- HS đọc câu đầu: Bác Hồ tặng vở cho ai?
- HS đọc 2 câu cuối: Bác Hồ mong bạn nhỏ điều gì?
- Bài thơ nói lên tình cảm yêu mến, sự quan tâm của Bác Hồ với các bạn HS. Mong muốn cácbạn hãy chăm học để trở thành người có ích cho đất nước.
- HS đọc bài
- HS thi đọc thuộc
- HS xung phong hát.
- Cả lớp hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"
5. Củng cố, Dặn dò: 
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét giờ học
...............................................................
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
- Biết cấu tạo số trũn chục , biết cộng , trừ số trũn chục ; biết giải bài toỏn cú một phộp cộng .
- Làm được BT 1, 2, 3 phần a bỏ cột 3, bài 4 SGK
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Củng cố kiến thức:
* HĐ2: Luyện tập:
Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
Bài 2: 
a,Viết cỏc số theo thứ tự từ bộ đến lớn
a,Viết cỏc số theo thứ tự từ lớn đến bộ
Bài 3: Đặt tớnh rồi tớnh:
Bài 4:
3. Củng cố, dặn dũ
- HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 ... 90
- Làm bảng con- Đặt tính và tính: 
	40 - 30 60 - 20
- Hãy nêu cách đặt tính, cách tính?
- Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì?
- Tính nhẩm; 50 - 10 = 20 + 30 -10 =
+ Em hãy nêu cách nhẩm ( 5 chục bớt 1 chục còn 4 chục , vậy 50 -10 =40)
- GV gọi 2 em nờu yờu cầu bài tập
+ Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV gọi HS lờn bảng viết.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
- Muốn viết đỳng theo thứ tự từ bộ đến lớn và từ lớn đến bộ ta dựa vào đõu?
- GV gọi HS lờn bảng viết
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
+ Khi đặt tớnh em cần chỳ ý gỡ?
- GV gọi 4 HS lờn bảng viết.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
- GV cho HS đọc đề và hỏi:
 + Bài cho biết gỡ?
 + Bài toỏn hỏi gỡ?
+ Để biết 2 lớp làm được bao nhiờu ta làm tớnh gỡ?
- GV nhận xột chung
- Dặn HS về nhà tiếp tục ụn tập
....................................................
Đạo đức
Ôn tập và thực hành kỷ năng giữa kì II
I. Mục tiêu: 
- Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức đã học trong nửa học kỳ II- Từ tiết 19 đến tiết 24.
- Thực hành một số kỷ năng.
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
*HĐ1: Hệ thống lại các kiến thức đã học từ tiết 19 đến tiết 24.
* HĐ2: Thực hành kỷ năng:
3. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại các bài: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. Em và các bạn. Đi bộ đúng quy định.
- GV nêu một số câu hỏi giúp Hs hệ thống lại các kến thức.
+ Vì sao phải lễ phép vâng lời thầy cô giáo?
+ Để tỏ ra lễ phép, vâng lời thầy cô giáo em phải làm gì khi gặp gỡ?
+ Khi nhận quà, trao vật gì?
+ Để cư xử tốt với bạn em phải làm gì?
+ Với bạn bè các em cần tránh những việc gì?
+ Cư xử tốt với bạn có lợi gì?
+ ở thành phố khi đi bộ em đi ở phần đường nào? 
+ ở nông thôn đường không có vỉa hè em đi như thế nào?
+ Vì sao phải đi bộ đúng quy định?
- Liên hệ thực tế:
- Lần lượt cho HS thực hành một số kỷ năng.
- GV theo dõi- Nhận xét bổ sung.
- Tổng kết giờ học.
- Dặn dò: Thực hiện tốt như bài học.
Buổi chiều
Luyện Toỏn
Luyện: LUYỆN TẬP
I.Mục tiờu
- Củng cố về làm tớnh cộng, trừ và trừ nhẩm cỏc số trũn chục trong phạm vi 100. 
- Làm đỳng cỏc BT trong vở BT trang 28. 
- Củng cố về giải toỏn. 
II. Đồ dựng dạy học
- Phiếu ghi BT2. 
III. Cỏc hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài:
* HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh
50 + 40 90 - 40
30 + 60 70 - 10
50 + 10 40 - 40
20 + 50 60 - 20
Bài 2: Điền dấu 
20 + 30  40
50 + 20  40 + 30
20 + 70  80 + 0
Bài 3: Đỳng ghi đ, sai ghi s
90cm – 20cm = 60cm
90cm – 20cm = 70
90cm – 20cm = 70cm
Bài 4: Lớp 1A mua 40 bút, lớp 1B mua 3 chục cái bút. Hỏi cả hai lớp mua tất cả bao nhiêu bút?
3. Củng cố - dặn dũ:
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào bảng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nờu kết quả.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài 
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào vở 
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
- HS nờu yờu cầu của bài.
- GV nờu phõn tớch bài toỏn: Bài toỏn cho biết gỡ? 
+ Bài toỏn hỏi gỡ? 
- GV viết túm tắt bài toỏn lờn bảng 
- Hướng dẫn HS: 3 chục cỏi bỳt = 30 cỏi bỳt
- HS làm bài vào vở bài tập.
- 1HS lờn bảng chữa bài. Lớp nhận xột.
- GV nhận xột, chữa bài.
- Nhận xột tiết học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập 5, chuẩn bị bài sau.
Luyện Viết
TẶNG CHÁU
I. Mục tiêu: 
- Chộp lại đỳng đoạn " Trường học dạy em..... đến hết".
- Làm đỳng cỏc bài trong vở BT trang 21
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1. Giới thiệu bài: 
* HĐ2. Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố - dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “tặng, yờu, giỳp, sau, chỏu”. 
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
- Nhận xột tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
.............................................................
Tự học
Luyện đọc: TRƯỜNG EM 
 I.Mục tiờu
- HS đọc trơn toàn bài.
- Phỏt õm đỳng cỏc tiếng từ ngữ khú: cụ giỏo, bạn bố, điều hay, mỏi trường 
- ễn vần: ai, ay
- Tỡm được tiếng, núi được cõu chứa tiếng cú vần: ai, ay
II. Cỏc hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Giới thiệu bài: 
* HĐ2: Luyện đọc bài: Trường em
a) Luyện đọc tiếng , từ.
b) Luyện đọc cõu :
c) Luyện đọc toàn bài.
3. Củng cố, dặn dũ: 
- Gọi 1 em đọc lại toàn bộ bài .
- 1 em khỏ đọc toàn bài trong SGK - Lắng nghe – nhận xột 
- GV sửa sai cho học sinh.
- GV cho HS luyện đọc tiếng, từ khú: cụ giỏo, bạn bố, điều hay, mỏi trường. 
- HS luyện đọc – HS khỏc nhận xột .
- HS nối tiếp nhau đọc từng cõu
- GV theo dừi sửa sai cho học sinh. 
- GV gọi một vài học sinh lại toàn bài.
- HS đọc lại toàn bài tập đọc. 
- Cho HS thi tỡm tiếng, núi cõu chứa tiếng cú vần: ai, ay.
- HS thi tỡm tiếng, núi lại cõu cú chứa vần ai, ay.
- GV nờu lại nội dung bài: Tỡnh cảm yờu mến của HS với mỏi trường.
- Giỏo viờn nhận xột giờ học.
- Tuyờn dương em cú ý thức học tập tốt . 
- Về nhà đọc lại bài.
Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2011
Buổi sáng
Toán 
kiểm tra
I. Mục tiêu
- Tập trung vào đánh giá: Cộng trừ các số tròn chục trong phạm vi 100; trình bàybài giải bài toán có một phép tính cộng; nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
II. Hoạt động dạy học
* HĐ1: GV ra đề
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
40 + 30 30 + 50 50 + 10 10 + 60 
70 - 70 80 - 60 60 – 40 90 - 80
Bài 2: Tính nhẩm
 40 + 30 =	 30cm + 20cm =
 60 - 30 =	 70cm - 30cm =
Bài 3: Vườn nhà Lan trồng được 10 cây cam và 20 cây chanh. Hỏi vườn nhà Lan trồng được tất cả bao nhiêu cây?
Bài 4: 	-Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông.
	- Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông.
	- Đặt tên cho các điểm .
* HĐ2: HS đọc đề và làm bài
- HS tiến hành làm bài
- Gv theo dõi
* HĐ3: Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét về bài làm của HS
Tự nhiên - Xã hội
Con cá
I. Mục tiêu
- Kể tờn và nờu ớch lợi của cỏ.
- Chỉ được cỏc bộ phận bờn ngoài của con cỏ trờn hỡnh vẽ.
- Kể tờn một số loại cỏ sống ở nước ngọt và nước mặn.
- KNS: + Kĩ năng ra quyết định: Ăn cỏ trờn cơ sở nhận thức được ớch lợi của việc ăn cỏ (HĐ1)
II. Đồ dùng
Con cá
III. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Quan sát con cá: 
*HĐ2: Làm việc với SGK
* HĐ3: Thi vẽ cá và mô tả con cá mình vừa vẽ
4. Củng cố, dặn dò 
- Cho HS quan sỏt con cỏ và trả lời cõu hỏi
 + Chỉ và núi tờn cỏc bộ phận bờn ngoài của con cỏ ?
 + Cỏ sử dụng những bộ phận nào để bơi?
 + Cỏ thở như thế nào ?
- GV yờu cầu đại diện cỏc nhúm trỡnh bày
* Kết luận:
- Con cỏ cú đầu, mỡnh, đuụi , và cỏc võy.
- Cỏ bơi bằng cỏch uốn mỡnh và vẫy đuụi dể di chuyển
- Cỏ thở bằng mang
- HD HS xem tranh vẽ SGK Và trả lời cỏc cõu hỏi:
 + Người ta dựng cỏi gỡ khi đi cõu cỏ ?
 + Núi về một số cỏch bắt cỏ khỏc?
- Yờu cầu HS thảo luận cõu hỏi:
 + Kể tờn cỏc loại cỏ mà em biết ?
 + Em thớch ăn loại cỏ nào?
 + Tại sao chỳng ta ăn cỏ?
* Kết luận:
 - Cú nhiều cỏch bắt cỏ : lưới ,; kộo vú; dựng cần cõu để cõu;
- Cỏ cú nhiều chất đạm , rất tốt cho sức khỏe. Ăn cỏ giỳp xương phỏt triển chúng lớn
- HS vẽ
- Gọi HS giới thiệu con cá của mình
- Nhận xét giờ học.
..
Chính tả
Tặng cháu
I. Mục tiêu
- Nhỡn sỏch hoặc bảng, chộp lại đỳng bốn cõu thơ bài Tặng chỏu trong khoảng 15 – 17 phỳt.
- Điền đỳng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngó vào chữ in nghiờng bài tập (2) a hoặc b.
II. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Hướng dẫn HS tập chép
* HĐ2: GV hướng dẫn làm bài tập.
3. Củng cố, dặn dò
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- GV chỉ cỏc tiếng: “lũng, non nước, giỳp, ra cụng”. HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GVgọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- Yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn lề vở.
* Điền l / n
- GV treo bảng phụ cú chộp sẵn nội dung bài tập, hướng dẫn cỏch làm.
- HS làm vào vở và chữa bài, em khỏc nhận xột sửa sai cho bạn.
* Điền dấu ’ / ~ 
- Tiến hành tương tự trờn.
- GV nhận xét chung
Kể chuyện
Rùa và Thỏ
I. Mục tiêu
- Kể lại được một đoạn cõu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu lời khuyờn của cõu chuyện: Chớ nờn chủ quan, kiờu ngạo.
- GDKNS: Xỏc định giỏ trị biết tụn trọng người khỏc (HĐ4)
II. Đồ dùng
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: GV kể chuyện
* HĐ2: Hướng dẫn HS kể từng đoạn theo tranh.
* HĐ3: Hướng dẫn kể phân vai
* HĐ4: Giúp HS hiểu ý nghĩa chuyện.
4.Củng cố - Dặn dò:
- GV kể chuyện lần 1.
- GV kể chuyện lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.
+ Tranh 1 vẽ cảnh gỡ?
+ Cõu hỏi dưới tranh là gỡ?
- Gọi HS kể đoạn 1.
- Cỏc đoạn cũn lại hướng dẫn tương tự trờn.
- Gọi 2 em kể toàn bộ cõu chuyện
- GV phõn vai cỏc nhõn vật trong chuyện, gọi HS nờn kể theo vai.
- GV cần cú cõu hỏi hướng dẫn HS yếu kể chuyện.
+ Vì sao Thỏ thua Rùa?
+ Câu chuyện này khuyên em điều gì?
- GV: Câu chuyện khuyên chớ chủ quan, kiêu ngạo như thỏ sẽ thất bại. Hãy học tập Rùa. Rùa chậm chạp thế mà nhờ kiên trì và nhẫn nại đã thành công.
- Về tập kể lại cho người khác nghe.
..
Buổi chiều
Luyện toán
Luyện tập điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
I. Mục tiêu
- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
- Củng cố về các số tròn chục và giải toán.
II. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1: HS hoàn thành VBT
* Hoạt động 2: Bài tập làm thêm
3. Củng cố, dặn dò
- HS tự làm
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu
Bài 1: Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn và 1 điểm ở ngoài hình tròn
Vẽ 1 điểm ở trong hình vuông và 2 điểm ở ngoài hình vuông
Bài 2: Điền số và ghi tên các điểm thích hợp vào chỗ chấm( Hình vẽ bài 1)có:
a. điểm ở trong hình tròn là các điểm:..
. điểm ở ngoài hình tròn là các điểm:.
b. điểm ở trong hình vuông là các điểm..
điểm ở ngoài hình vuông là các điểm:
Bài 3: Tính (theo mẫu)
	50 + 40 - 30	50 - 30 + 40	50 - 40 + 30
	 = 90 - 30	=	=.
	=	60	=	=.
Bài 3:
a. Có 20 con gà. Mua thêm 10 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?
b. Có 30 con gà. Bán đi 10 con gà. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà? 
- Chấm, chữa bài
- Nhận xét giờ học.
...................................................
Luyện Tiếng Việt
Luyện bài: tặng cháu
I. Mục tiêu
- HS đọc trơn toàn bài .Phỏt õm đỳng cỏc tiếng từ ngữ khú : tặng chỏu, nước non, sau, 
- ễn vần: ao , au - Tỡm được tiếng, núi được cõu chứa tiếng cú vần: ao , au.
II. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Luyện đọc: Tặng cháu
* HĐ1: Luyện làm bài tập
Bài 1: Sắp xếp 4 dòng thơ sau theo đúng thứ tự trogn bài
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
Mai sau cháu giúp nước non nhà
Vở này ta tặng cháu yêu ta
Mong cháu ra công mà học tập
Bài 2: Điền vào chỗ trống l hay n
Hoa an; hoa..ở; súp .ơ
Cái ơ
Bài 3: điền dấu hỏi hay ngã vào chữ
cục tây; thước ke, vơ tập viết
3 .Củng cố - Dặn dò:
a) Luyện đọc tiếng, từ
- Luyện đọc tiếng , từ khú: tặng chỏu, nước non, sau
- Nhận xột .
b) Luyện đọc cõu :
- Cho học sinh đọc từng cõu .
- Nhận xột 
c)ễn lại cỏc vần : ao, au
- Cho HS nờu tiếng , từ cú vần ao , au. 
- Nhận xột .
d) Luyện đọc toàn bài .
- Gọi HS thi đọc diễn cảm toàn bài 
- HS sắp xếp bằng cách điền số vào đầu câu
- HS đọc cách sắp xếp
- Gv nhận xét
- HS tự làm
- GV nhận xét chốt lời giải đúng
- GV nhận xét chung
.
Tự học
Luyện kể chuyện: Thỏ và Rùa
I. Mục tiêu
- HS kể thành thạo câu chuyện: Rùa và Thỏ
- Hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện
II. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: HS kể chuyện theo bàn
* HĐ3: HS kể toàn bộ cõu chuyện
3.Củng cố - Dặn dò:
- 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe theo đoạn
- Kể toàn bài
- GV mời một số bàn thể hiện kể nối tiếp
- HS kể cõu chuyện
- GV theo dừi, nhắc nhở
- HS thi đua giữa cỏc tổ
- HS nhận xột xem tổ nào kể hay nhất
- Gv nhận xột và khen ngợi tổ kể hay nhất
- Gv hỏi: Cõu chuyện núi lờn điều gỡ?
- HS trả lời
- GV: Câu chuyện khuyên chớ chủ quan, kiêu ngạo như thỏ sẽ thất bại. Hãy học tập Rùa. Rùa chậm chạp thế mà nhờ kiên trì và nhẫn nại đã thành công.
- Về tập kể lại cho người khác nghe.
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2011
Buổi sáng
Tập đọc
 Cái nhãn vở
I. Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài. Đọc đỳng cỏc từ ngữ: quyển vở, nắn nút, viết, ngay ngắn, khen.
- Biết được tỏc dụng của nhón vở.
- Trả lời được cõu hỏi 1 – 2 ( SGK )
II. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1: Bài cũ: 
* HĐ2: Bài mới:
2.1 Hướng dẫn HS luyện đọc.
2.2 Ôn lại vần ang, ac
Tiết 2
2.3 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc:
2.4 Hướng dẫn HS tự làm, trang trí nhãn vở.
3. Củng cố, dặn dò:
- 2 HS đọc thuộc bài thơ"Tặng cháu"
+ Bác Hồ tặng vở cho ai?
+ Bác mong các cháu điều gì?
a. GV đọc mẫu.
b. Hướng dẫn HS luyện đọc
- Đọc mẫu toàn bài.
- Bài văn gồm có mấy câu? GV đánh số các câu.
-Luyện đọc tiếng, từ: nắn nút, quyển vở, ngay ngắn, GV gạch chõn tiếng, từ khú yờu cầu HS đọc.
- GV giải thớch từ: nhón vở, nắn nút.
- Luyện đọc câu: Cho HS luyện đọc từng câu, chú ý cách ngắt nghỉ và từ ngữ cần nhấn giọng 
- Gọi HS đọc nối tiếp .
- Luyện đọc đoạn, cả bài.
- Gọi HS đọc nối tiếp cỏc cõu.
a. Tìm tiếng trong bài có vần ang: 
b. HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ang, ac
c. Thi nói câu chứa tiếng có vần ang hoặc ac.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Quan sát tranh - đọc câu mẫu
- HS nói câu chứa ang, ac.
a. Luyện đọc, tìm hiểu bài
- GV đọc mẫu
- HS đọc đoạn 1.
+ Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở?
- HS đọc đoạn 2.
+ Bố Giang khen bạn ấy như thế nào?
- HS đọc cả bài.
- GV cùng HS nhận xét.
- HS đọc lại bài
- Nhận xét giờ học.
Thủ công
Cô Hoa dạy
Luyện Viết
Cái nhãn vở
I. Mục tiêu: 
- Chộp lại đỳng đoạn "Bố cho Giang ..... đến hết".
- Làm đỳng cỏc bài trong vở BT trang 21
II .Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của GV và HS
* HĐ1. Giới thiệu bài: 
* HĐ2. Hướng dẫn HS tập chộp:
3. Củng cố - dặn dũ:
- GV viết bảng đoạn văn cần chộp.
- HS nhỡn bảng đọc lại đoạn văn.
- GV chỉ cỏc tiếng: “nhón vở, trang trớ, nắn nút, ngay ngắn,..” 
- HS đọc, đỏnh vần cỏ nhõn cỏc tiếng dễ viết sai đú, sau đú viết bảng con.
- GV gọi HS nhận xột, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chộp vào vở, GV hướng dẫn cỏc em cỏch ngồi viết, cỏch cầm bỳt, cỏch trỡnh bày cho đỳng đoạn văn, cỏch viết hoa sau dấu chấm
- HS chộp bài vào vở.
- GV đọc cho HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- HS soỏt lỗi và chữa bài bằng bỳt chỡ trong vở.
- GV chữa trờn bảng những lối khú trờn bảng, yờu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bờn 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 25(1).doc