Giáo án Tổng hợp lớp 1 năm 2009 - Tuần 7

A- Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh có thể:

- Đọc và viết thành thạo âm và chữ vừa học trong tuần: p, ph, nh, g, gh, q, qu, ng, ngh, y, tr.

- Đọc đúng và trôi chảy các từ và câu ứng dụng.

- Nghe hiểu & kể lại theo tranh chuyện Tre ngà.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bảng ôn tập.

- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng & truyện kể Tre ngà.

- Sưu tầm 1 số tranh ảnh, sách báo có âm & chữ đã học trong tuần để HS ôn tập.

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 963Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 năm 2009 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oựng vai theo tỡnh huoỏng trong tranh.(8’)
6. Cuỷng coỏ - daởn doứ(5’)
Vỡ sao em phaỷi giửừ gỡn saựch vụỷ , ủoà duứng ht ?
Kieồm tra laùi saựch vụỷ , ủoà duứng ht cuỷa moọt soỏ em chửa toỏt trong tuaàn trửụực 
Nhaọn xeựt baứi cuừ , KTCBBM.
Cho hoùc sinh sinh hoaùt theo nhoựm nhoỷ 4 baùn , hoùc sinh keồ veà gia ủỡnh mỡnh .
+ Gia ủỡnh em coự maỏy ngửụứi ?
+ Boỏ em laứm gỡ ? Meù em laứm gỡ ?
+ Anh chũ em bao nhieõu tuoồi ? laứm gỡ ? 
ẹoỏi vụựi hoùc sinh coự hoaứn caỷnh khoự khaờn , Giaựo vieõn hửụựng daón Hoùc sinh caỷm thoõng , chia seỷ vụựi baùn.
Cho moọt vaứi em keồ trửụực lụựp .
* Giaựo vieõn keỏt luaọn : Chuựng ta ai cuừng coự moọt gia ủỡnh .
Chia nhoựm quan saựt tranh theo phaõn coõng cuỷa Giaựo vieõn. 
T1 : Boỏ meù ủang hửụựng daón con hoùc baứi .
T2 : Boỏ meù ủửa con chụi ủu quay ụỷ coõng vieõn .
T3 : moọt gia ủỡnh ủang sum hoùp beõn maõm cụm .
T4 : moọt baùn trong toồ baựn baựo ‘ Xa meù ’ủang baựn baựo treõn ủửụứng phoỏ .
Caõu hoỷi thaỷo luaọn : 
+Baùn nhoỷ trong tranh naứo ủửụùc soỏng haùnh phuực vụựi gia ủỡnh ?
+Baùn nhoỷ trong tranh naứo phaỷi soỏng xa cha meù?Vỡ sao ? 
+Em caỷm thaỏy theỏ naứo khi ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh coự boỏ meù, anh chũ em ủaày ủuỷ ?
* Giaựo vieõn Keỏt luaọn :Caực em thaọt haùnh phuực , sung sửụựng khi ủửụùc soỏng vụựi gia ủỡnh . Chuựng ta caàn caỷm thoõng , chia seỷ vụựi caực baùn thieọt thoứi , khoõng ủửụùc soỏng chung vụựi gia ủỡnh.
-Giaựo vieõn phaõn nhoựm quan saựt tỡm hieồu noọi dung tranh cuỷa nhoựm mỡnh.
 -Giaựo vieõn cho ủaùi dieọn cuỷa caực nhoựm leõn ủoựng vai theo tỡnh huoỏng .
 -Giaựo vieõn toồng keỏt caựch ửựng xửỷ cho tửứng tranh .
T1 : Noựi “ Vaõng aù !” vaứ thửùc hieọn ủuựng lụứi meù daởn.
T2 : Chaứo baứ vaứ cha meù khi ủi hoùc veà .
T3 : Xin pheựp baứ ủi chụi .
T4 : Nhaọn quaứ baống 2 tay vaứ noựi lụứi caỷm ụn . 
* Giaựo vieõn keỏt luaọn : ủửụùc soỏng trong gia ủỡnh vụựi sửù yeõu thửụng , chaờm soực cuỷa boỏ meù . Caực em phaỷi coự boồn phaọn kớnh troùng , leó pheựp , vaõng lụứi oõng baứ , cha meù . 
-Nhaọn xeựt giụứ hoùc .
- Hửụựng daón hoùc baứi ụỷ nhaứ
- Hs thaỷo luaọn nhoựm , laàn lửụùt tửứng em keồ cho baùn nghe veà gia ủỡnh cuỷa mỡnh .
Hs thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung bửực tranh :
Baùn trong tranh 1, 2,3 .
Baùn trong tranh 4 . Vỡ coứn beự maứ baùn ủaừ phaỷi kieỏm soỏng baống ngheà baựn baựo , khoõng coự ai nuoõi baùn aỏy . 
- Em raỏt sung sửụựng , haùnh phuực.
Hs thaỷo luaọn noọi dung tranh , choùn caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp , phaõn vai trong nhoựm .
Hs nhaọn xeựt , boồ sung yự kieỏn .
 _______________________
Thứ ba ngày 06 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt Ôn tập âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu.
- HS đọc viết được các chữ ghi âm đã học.
- Đọc đúng các tiếng từ đã học ghép với các dấu thanh.
- Rèn kỹ năng đọc viết cho HS .
II. Các họat động.
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Ôn tập âm và các chữ ghi âm(30’)
luyện đọc(15’)
luyện viết(10’)
Luyện nói(5”)
Củng cố dặn dò(5’)
? Em đã được học các chữ ghi âm nào?
Ghi bảng.
e b ê v l h o ô c 
a i n m d đ t th
u ư x ch s r k kh
g gh p ph nh q qu
gi ng ngh y tr.
? Những chữ ghi âm nào ghi bằng 2 con chữ?
? Chữ ghi âm nào gồm 2 con chữ?
- Phân biệt sự giống và khác nhau?
Gv đọc âm.
Nhận xét.
Ghi 1 số từ ứng dụng.
Nhận xét.
Tiết 2
- Nhận xét.
- Chọn 1 số từ ứng dụng đọc cho Hs nghe và viết.
- Quan sát uốn nắn.
hướng dẫn Hs thi kể lại các chuyện đã học.
Nhận xét.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học bài ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
Hs trả lời.
Bạn khác bổ xung.
Trả lời.
Nhắc lại.
Hs chỉ chữ.
Tự chỉ và đọc.
Đọc.
(cá nhân, nhóm)
Đọc lại bài tiết 1.
(cá nhân, nhóm)
Viết vào vở.
kể tiếp nối.
Nhận xét.
 Toán Kiểm tra
I. Mục tiêu.
- kiểm tra kết quả học tập của học sinh về.
+ nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 – 10.
+ nhận biết thứ tự các số trong phạm vi 10.
+ nhận biết được hình vuông, tròn ,tam giác.
II. Các hoạt động.
1. Đề bài.
Bài 1. Số?
 >
Bài 2. Số? 
1
2
4
6
3
8
5
Bài 3 . Viết các số 5, 2, 1, 8, 4
 a, Theo thứ tự từ lớn đến bé.
 b, Theo thứ tự từ bé đến lớn. 
Bài 4. Số?
Có  hình vuông ?
Có .hình tam giác? 
2. biểu điểm.
Bài 1.(2đ) Mỗi ô điền đúng cho 0,5đ.
Bài 2.(3đ) Viết đúng 1 số cho 0,25đ.
Bài 3.(3đ) Viết đúng 1 phần cho 1,5đ.
Bài 4(2đ) Viết dúng 1 phần cho 1đ.
3. phát bài cho Hs làm
4. Thu bài chấm.
5. Nhận xét giờ kiểm tra.
 ______________________________________ 
Tự nhiên xã hội Thực hành đánh răng rửa mặt 
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm được các thao tác đánh răng, rửa mặt đúng cách.
2. Kỹ năng: - Biết đánh răng, rửa mặt đúng cách.
3. Giáo dục:
- Có thói quen đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
B- Chuẩn bị:
+ Học sinh: Bàn chải, cốc, khăn mặt.
+ Giáo viên: Mô hình hàm răng, bàn chải, kem đấnh răng trẻ em, chậu rửa mặt, nước sạch.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Giới thiệu bài: (5’)
3. Thực hành đánh răng.(10’)
- Mục đích: Hs biết đánh răng đúng cách.
4. Thực hành rửa mặt.(10’)
+ Mục đích: Hs biết rửa mặt đúng cách.
4. Củng cố - dặn dò:(5’)
? Hãy kể những việc em làm hàng ngày để chăm sóc & bảo vệ răng ?
- Nêu Nx sau KT
- Cho cả lớp hát bài "Mẹ mua cho em bàn chải xinh".
? Các em thấy em bé trong bài hát tự làm gì ?
Nhưng đánh răng rửa mặt đúng cách mới là tốt. Hôm nay cô trò mình thực hành đánh răng, rửa mặt.
+ Cách làm: - Đưa mô hình hàm răng cho Hs quan sát.
Y/c Hs lên bảng chỉ vào mô hình hàm răng và nói rõ đâu là:
Mặt trong của răng ?
Mặt ngoài của răng ?
 Mặt nhai của răng ?
- Trước khi đánh răng em phải làm gì ?
- Hàng ngày em trải răng NTN ?
- Gv quan sát rồi làm mẫu.
+ Chuẩn bị cốc nước sạch.
+ Lấy kem đánh răng vào bàn chải..
+ Chải theo hướng từ trên xuống, từ dưới lên.
+ Lần lượt chải mặt mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng.
+ Súc miệng kĩ rồi nhổ ra nhiều lần.
+ Rửa sạch rồi cất bàn chải vào chỗ cũ.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
+ Cách làm:
* Bước 1:
- Gọi 1, 2 Hs lên làm động tác rửa mặt hàng ngày.
- Rửa mặt NTN là đúng cách & hợp vệ sinh nhất.
- Vì sao phải rửa mặt đúng cách ?
* Gv chốt ý.
+ Giáo viên làm mẫu:
- Chuẩn bị khăn sạch, nước sạch.
- Rửa tay = xà phòng trước khi rửa (nhắm mắt) xoa kỹ vùng quanh mắt, trán
- Dùng khăn sạch lau khô.
- Vò sạch khăn mặt khô, dùng khăn lau vành tai cổ.
- Giặt khăn = xà phòng rồi phơi.
*Bước 2: Thực hành.
- Cho Hs thực hành tại lớp
(5 -> 10 em).
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
? Chúng ta nên đánh răng, rửa mặt vào núc nào ?
- Hàng ngày các con nhớ đánh răng, rửa mặt đúng cách như vậy mới hợp vệ sinh.
- 1 -> 3 Hs nêu.
- Cả lớp hát & vỗ tay 1 lần.
- Đánh răng.
- Hs quan sát.
- 1 Hs lên bảng chỉ và nêu.
- Lấy bàn chải, kem đánh răng, cốc nước.
- 5 Hs lần lượt lên thực hành trên mô hình hàm răng.
- Hs ạ theo dõi, NX.
- Hs theo dõi.
- Hs thực hành theo nhóm.
- 2 Hs lên bảng - dưới lớp quan sát, nhận xét.
- Rửa mặt = nước sạch, khăn sạch, rửa tay trước khi rửa mặt, rửa tai, cổ
- Để giữ vệ sinh.
- Hs theo dõi & ghi nhớ.
- Hs ạ quan sát & Nx.
- Đánh răng trước khi đi ngủ & buổi sáng sau khi ngủ dậy.
- Rửa mặt lúc ngủ dậy & sau khi đi đâu về.
 Thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt Chữ hoa chữ thường
A- Mục tiêu: 
Sau bài học học sinh có thể:
- Biết được chữ in hoa & bước đầu làm quen với chữ in hoa.
-Nhận biết và đọc đúng được các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
- Đọc đúng được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ba vì.
B- Đồ dùng dạy học:
- Sách tiếng việt 1.
- Bảng chữ cái in hoa.
- bảng chữ cái thường - chữ hoa.
- Tranh minh họa câu ứng dụng.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Nhận diện chữ hoa:(30’)
1. Luyện đọc: (20’)
2. Luyện nói(10’)
3. Củng cố - dặn dò:(5’)
- Viết và đọc tre ngà, nhà ga, quả nho.
- Gv nhận xét và sửa lỗi.
- Treo bảng chữ cái.
? Hãy quan sát & cho cô biết chữ in hoa nào gần giống chữ in thường nhưng kích thích lớn hơn.
- Khuyến khích Hs phát hiện và chỉ ra.
- Cho Hs và nhận xét.
+ Các em vừa chỉ ra được các chữ in hoa gần giống chữ in thường, các chữ in hoa còn lại không giống chữ in thường. Hãy đọc những chữ còn lại cho cô ?
- Cho Hs đọc các chữ in hoa lên bảng.
Gv nói: Những chữ bên phải chữ viết hoa là những chữ viết hoa.
- Gv HD Hs dựa vào chữ in thường để nhận diện chữ in hoa và chữ viết hoa.
- Gv che phần chữ in thường, chỉ vào chữ viết hoa & chữ in hoa. Y/c Hs nhận diện và đọc âm của chữ.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
b. Luyện viết:
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết một số chữ.
Tiết 2
+ Đọc lại bài ở tiết 1.
- Gv theo dõi, sửa sai.
+ Đọc từ ứng dụng GT tranh.
- Ghi bảng câu ứng dụng.
? Hãy tìm những từ có chữ in hoa:
+ Gv gt:
- Từ "Bố" đứng đầu câu vì vậy nó được viết = chữ hoa.
+ Từ "Kha", "Sa Pa" là tên riêng do đó nó cũng được viết hoa?
? Những từ NTN thì phải viết hoa.
- Gv đọc mẫu câu ứng dụng.
"Sa Pa" là 1 thị trấn nghỉ mát đẹp ở tỉnh Lào Cai.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
- Gv hướng dẫn & giao việc
- Cho từng cặp Hs lần lượt đứng lên nêu Kq thảo luận.
+ Trò chơi:
- Mục đích: Giúp Hs ghi nhớ chữ in hoa vừa học.
- Chuẩn bị: 2 bộ chữ in hoa bằng bìa.
- Cách chơi: Cử hai đội lên chơi
Mỗi đội 5 em. Gv đọc tên chữ in hoa hai
- Hs qua sát.
- Các chữ in hoa gần giống chữ in thường nhưng kích thích lớn hơn là: C, E, I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T , U, Ư, V, X, Y.
- Các chữ in hoa ạ chữ in thường là: A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R.
-Hs đọc nhóm. Cn, lớp.
- Hs nhận diện và đọc.
- Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs tô chữ trên không sau đó viết bảng con.
- Đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs quan sát và miêu tả tranh.
- 2 Hs đọc.
- Hs tìm: Bố, Kha, Sa Pa.
- Những từ đứng đầu câu & những
Từ chỉ tên riêng thì phải viết hoa.
- Hs đọc CN, nhóm, lớp.
- Hs quan sát tranh & thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- Các nhóm ạ nhận xét bổ xung.
Toán Phép cộng trong phạm vi 3
A- Mục tiêu:
Sau bài học, giúp học sinh. 
- Có khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
B- Đồ dùng dạy học:
- Các vạt mẫu.
- Bộ đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
I. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Giới thiệu phép cộng, bảng công trong phạm vi 3(10’)
3. Luyện tập:(15’)
Bài 1: Tính?
- Biết làm phép tính trng phạm vi 3 
Bài 2: Tính.
Làm quen với cách cộng phép tính theo hàng dọc. 
Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp.
4. Củng cố - dặn dò:(5’)
- Trả bài KT tiết trước & NX ưu nhược điểm.
a. Bước 1: HD phép cộng 1 + 1 = 2.
- Cho Hs quan sát bức tranh 1.
- ? Có 1 con gà, thêm 1 con gà nữa. Hỏi tất cả có mấy con gà ?
- Cho Hs nhắc lại.
+ Gv nói: "1 thêm 1 bàng 2". Để thể hiện điều đó người ta có phép tính sau:
Ghi bảng: 1 + 1 = 2.
- Cho Hs nhìn phép tính đọc.
? 1 cộng 1 bằng mấy ?
b. Bước 2: HD phép cộng 2 + 1 = 3.
- Cho Hs quan sát tranh & nêu.
Có 2 ô tô thêm 1 ô tô. Hỏi tất cả có mấy
ô tô ?
- Để thể hiện điều đó ta có phép cộng 
1 + 2 = 3 (ghi bảng).
c. Bước 3: HD phép tính 2 + 1 = 3 (tương tự).
d. Bước 4: HD Hs thuộc bảng cộng trong phạm vi 3.
- Gv giữ lại các công thức mới lập.
 1 +1 = 2
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Gv nhấn mạnh: các công thức trên đều là phép cộng.
- Giúp Hs ghi nhớ bảng cộng.
? 1 cộng 1 bằng mấy ?
 Mấy cộng mấy bằng 2 ?
Hai bằng bằng mấy cộng mấy ?
đ. Bước 5: Cho Hs quan sát 2 hình vẽ cuối cùng.
- Y/c Hs nhìn hình vẽ nêu 2 bài toán.
- Cho Hs nêu tên 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán.
? Em có nhận xét gì về Kq của 2 phép tính ?
? Vị trí của các số trong 2 phép tính NTN ?
Gv nói: Vị trí của các số khác nhau, nhưng kết quả của phép tính đều bằng 3. Vậy phép tính 2 + 1 cũng bằng phép tính 1 + 2.
- Cho Hs nêu y/c bài toán.
- HD Hs cách làm bài.
- Gv nhận xét, cho điểm.
? Bài y/c gì ?
- Cho Hs làm bảng con.
- HD cách đặt tính & ghi kết quả.
- Cho 3 Hs lên bảng.
- Gv nhận xét, sửa chữa.
? Bài y/c gì
- Gv chuẩn bị phép tính & các số ra tờ bìa. Cho Hs làm như trò chơi.
- Gv nhận xét & cho điểm 2 đội.
- Thi đua đọc thuộc các bảng cộng trong phạm vị 3.
- Nx chung giờ học.
: - Học thuộc bảng cộng.
- Hs quan sát.
- Có 1 con gà thêm 1 con gà nữa tất cả có 2 con gà.
- 1 số em.
- Một cộng một bằng hai (nhiều Hs nhắc lại).
- 1 vài em nêu.
- Có hai ô tô thêm1 ô tô. Tất cả có 3 ô tô.
- Hs dùng que tính, thao tác để nhắc lại.
- 1 số Hs đọc lại:
- Hs trả lời sau đó thi đua đọc bảng cộng.
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Kq 2 phép tính đều bằng 3.
- Vị trí các số đã đổi vị trí cho nhau (số 1 & số 2).
- Hs nêu: tính.
- Hs làm bài & nêu miệng Kq.
- Tính
 1 2 1
 + + +
 1 1 2 
 2 3 3 
- Nối phép tính với số thích hợp.
- Hs chia 2 đội , thảo luận rồi cử 2 đội lên làm.
- Hs lần lượt đọc nối tiếp.
Thủ công Xé dán hình quả cam
I.MUẽC TIEÂU :
	-Hoùc sinh bieỏt caựch xeự, daựn hỡnh quaỷ cam tửứ hỡnh vuoõng.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC :
-Baứi maóu veà xeự daựn hỡnh quaỷ cam.
 -Giaỏy maứu da cam, xanh laự caõy, hoà, giaỏy neàn, khaờn lau tay.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC :
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ(5’)
2. Hs thực hành(25’)
3. Củng cố hướng dẫn(5’)
- Chuẩn bị của học sinh.
- Nhắc lại qui trình xé dán.
- Lấy 1 tờ giấy màu da cam đánh dấu xé hình vuông.
+ Xé hình vuông khỏi tờ giấy màu.
Xé 4 góc và sửa cho giống hình quả cam.
+ Xé hình cuống lá, lá theo hướng dẫn.
+ Sắp xếp hình và dán vào vở.
- Quan sát giúp đỡ HS yếu.
- Nhắc Hs thu dọn giấy màu.
_ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc: 
 + Vieọc chuaồn bũ cho baứi hoùc
 + Nhaọn xeựt thaựi ủoọ hoùc taọp
- Hs thực hành.
 ..
Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt ia
A- Mục tiêu:
Sau bài học học sinh có thể:
- Hiểu được cấu tạo của vần ia.
- Đọc và viết đươc: ia, lá tía tô.
- Nhận ra ia trong các tiếng, từ khoá, đọc được tiếng, từ khoá.
- Nhận ra những tiếng, từ có chứa vần ia trong sách báo.
- Đọc được từ và câu ứng dụng.
- ư Lời nói tự nhiên theo chủ đề: chia quà.
B- Đồ dùng dạy học:
- Sách tiếng việt tập 1.
- Bộ ghép chữ tiếng việt.
- Phóng to tranh minh hoạ cho từ khoá, câu ứng dụng & phần luyện nói.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ(5’)
2. Dạy vần:ia (25’)
3. Đọc từ ứng dụng(5’)
1. Luyện đọc:(15’)
2. Luyện viết(10’)
3. Luyện nói theo chủ đề: chia quà.(5’)
4. Củng cố - dặn dò:(5’)
- Viết và đọc.
- Đọc câu ứng dụng trong SGK.
- Gv nhận xét cho điểm.
a. Nhận diện vần:
- Ghi bảng vần ia và nói: vần ia được tạo nên bởi âm i và a.
? Hãy phân tích vần ia ?
? Hãy so sánh vần ia với âm i ?
b. đánh vần:
+ Vần:
- Chỉ bảng cho Hs phát âm vần ia.
- Ta đánh vàn NTN ?
- Cho Hs đánh vần và đọc trơn.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
+ Tiếng khoá, từ khoá.
- Y/c Hs tìm & gài ia.
- Y/c Hs tìm chữ ghi âm t ghép.
Bên trái vần ia & thêm dấu sắc.
- Gv ghi bảng: tía.
- Hãy phân tích tiếng tía ?
- Tiếng tía đánh vần NTN ?
- Y/c Hs đánh vần và đọc.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
+ Từ khoá:
- Gv đưa vật mẫu và hỏi ?
? Đây là lá gì ?
- Ghi bảng: Lá tía tô dùng làm gia vị & còn làm thuốc).
- Y/c Hs đọc từ: lá tía tô.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa cho Hs.
c. Viết:
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
- Ghi bảng từ ứng dụng.
- Gv giải nghĩa từ:
Tờ bìa (đưa vật mẫu).
Lá mía (vật thật).
Vìa hè (nơi dành cho người đi bộ trên đường phố).
Tỉa lá: ngắt, hái bớt lá trên cây.
- Gv đọc mẫu.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
Tiết 2
+ Đọc các vần ở tiết 1.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
+ Đọc câu ứng dụng.
- Cho Hs quan sát tranh.
? Tranh vẽ gì ?
? Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh.
? Khi đọc câu có dấu phẩy ta phải chú ý điều gì ?
- Gv nhận xét, chỉnh sửa
- Gv đọc mẫu.
? Khi viết vần hoặc tiếng ta phải chú ý điều gì ?
- Cho Hs viết vào vở.
- Gv theo dõi & nhắc nhở những Hs còn ngồi viết sai tư thế
- Chấm 1 số bài nhận xét.
- Cho Hs đọc tên bài luyện nói.
- Gv nêu y/c & giao việc.
+ Gợi ý:
? Tranh vẽ gì ?
? Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ?
? Bà chia những quà gì ?
? Các bạn nhỏ trong tranh vui hay buồn?
? Bà vui hay buồn ?
? Em hay được ai cho quà nhất ?
? Khi được chia quà em có thích không ?
Em thường để dành quà cho ai trong gia đình ?
Trò chơi: Thi viết chữ có vần vừa học.
- Cho Hs đọc lại bài trong SGK.
- Nx chung giờ học.
: - Học lại bài.
 - Xem trước bài 30.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: Tre ngà, nhà ga, quả nho.
- 2 -> 3 Hs đọc.
- Hs đọc theo Gv (ia).
- Vần ia có âm i đứng trước, âm a đứng sau.
- Giống: đều có i.
ạ: ia có thêm a.
- Cả lớp phát âm.
- i - a - ia.
- Hs đánh vần (CN, nhóm, lớp).
- Hs sử dụng bộ đồ dùng & gài: ia, tía.
- Tiếng tía có âm t đứng trước vần ia đứng sau. Dấu (') trên i.
- Tờ - ia - tia - sắc - tía.
- Hs đánh vần (CN, nhóm, lớp).
- Lá tía tô.
- Hs đọc trơn (CN, nhóm, lớp).
- Hs tô chữ trên không sau đó viết lên bảng con.
- Hs đọc nhẩm.
- 3 Hs đọc từ ứng dụng.
- Hs đọc (Cn, nhóm, lớp).
- Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs quan sát tranh & Nx.
-  1 bạn nhỏ nhổ cỏ, 1 chị đang tỉa lá.
- Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
- Phải ngắt hơi.
- 1 số Hs đọc.
- Nét nối giữa các con chữ, vị trí đặt dấu.
- Hs viết vào vở theo HD.
- Nhóm tưởng điều khiển
- 1 số Hs đọc.
- Hs thảo luận nhóm 2 & nói cho nhau nghe về chủ đề hôm nay.
- Hs thi chơi theo tổ.
- Hs đọc nối tiếp (vài em).
- Hs nghe & ghi nhớ.
Toán Luyện tập
A- Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ (BT 4,5) ; bảng phụ.
- Hộp đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1. Kiểm tra bài cũ:(5’)
2. Hướng dẫn Hs làm BT:(25’)
Bài 1:Số/
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính
Bài 2: Tính.
- Củng cố cách thực hiện phép tính = cột dọc.
Bài 3: Số/
- Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3.
Bài 4: Tính ?
- Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3.
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
3. Củng cố - dặn dò:
- KT đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
- 3 Hs lên bảng làm tính cộng.
- Nx sau KT.
- Bài y/c gì ?
- HD & giao việc.
- Cho Hs nêu y/c bài toán.
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, sửa sai.
- Bài 3 em phải làm gì ?
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
- Nghỉ giải lao giữa tiết
? Bài y/c gì ?
- HD Hs nhìn vào tranh rồi viết KT phép tính.
- Gv Nx, cho điểm.
a. Y/c Hs nhìn vào hình vẽ & nêu đề toán.
- Y/c Hs viết dấu vào phép tính.
b. Cách làm tương tự.
- Gv Nx, cho điểm.
Trò chơi: Gài phép tính phù hợp theo hình vẽ.
- Nx chung giờ học.
: Làm BT trong vở (VBT).
- 1 số Hs đọc.
- 1 + 1
 2 + 1
 1 + 2
- Quan sát tranh rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
- Hs làm bài trong sách; 2 Hs lên bảng làm.
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Hs nêu cách làm bài.
- Hs làm bảng con.
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 2 3 3
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Hs làm & đổi vở KT chéo.
- 3 Hs lên bảng làm.
- Tính KT của phép tính.
- Hs làm bài, đổi vở KT chéo.
- 3 Hs lên bảng chữa.
- Lan có 1 quả bóng, Huy có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?
1 + 2 + = 3
- Hs nêu đề toán & ghi phép tính 
1 + 1 = 2.
Hát Tìm bạn thân( tiếp)
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học hát lời 2 của bài "Tìm bạn thân".
 - Ôn lại cả lời 1 và lời 2 của bài.
 - Tập 1 vài động tác phụ hoạ.
2. Kỹ năng: 
 - Hs hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2.
 - Hs thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
3. Giáo dục: Yêu thích môn học.
B- Giáo viên chuẩn bị:
 - Hát chuẩn xác lời ca.
 - Một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
C- Các hoạt động day - học:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của trò
1.Daùy haựt lụứi 2 baứi “Tỡm baùn thaõn”(15’)
2.Daùy haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoùa.
3. Cuỷng coỏ- Daởn doứ:(5’)
_ Mụỷ maựy
_ Nghe haựt maóu: 
_ Daùy ủoùc ủoàng thanh lụứi 2 roài haựt laùi lụứi 1.
 + Daùy ủoùc tửứng caõu theo tieỏt taỏu vaứ goừ 
 + Neỏu HS phaựt aõm sai, GV caàn sửỷa kũp thụứi. 
_ Daùy haựt tửứng caõu cuỷa lụứi 2 vaứ noỏi caực caõu haựt nhử caựch daùy lụứi 1.
+GV haựt maóu tửứng caõu roài baột gioùng cho HS 
+Noỏi caực caõu haựt trong quaự trỡnh daùy theo loỏi moực xớch. 
_ GV caàn chuự yự caựch phaựt aõm cuỷa caực em.
a) Thửùc hieọn caực ủoọng taực sau:
* GV hửụựng daón vaứ laứm maóu:
_ Nhuựn chaõn theo phaựch: Moói phaựch coự 1 laàn nhuựn chaõn.
ẹoọng taực nhuựn chaõn thửùc hieọn suoỏt caỷ baứi ca, phoỏi hụùp vụựi ủoọng taực tay vaứ ủoọng taực thaõn mỡnh.
_ Vaóy tay goùi baùn:
_ Voứng tay leõn cao:
_ Quay troứn:
Thửùc hieọn tửụng tửù cho laàn haựt lụứi 2.
_ GV haựt maóu laùi 1 laàn caỷ baứi hoaởc cho nghe baờng caựt xeựt
 _ Taọp haựt vaứ goừ ủeọm theo phaựch.
 _ Chuaồn bũ: Hoùc haựt “Lớ caõy xanh”.
_Nghe qua baờng, GV haựt maóu.
_ HS ủoùc ủoàng thanh theo lụứi GV
+ ẹoùc tửứng caõu theo tieỏt taỏu:
Roài tung taờng ta ủi beõn nhau
Baùn thaõn yeõu ta coứn ụỷ ủaõu
Tỡm ủeỏn ủaõy ta caàm tay
Muựa vui naứo
_ HS haựt theo vaứi ba lửụùt.
_ Chia thaứnh tửứng nhoựm, luaõn phieõn haựt cho ủeỏn khi thuoọc baứi
_ Cho HS haựt laùi caỷ baứi: haựt+ goừ ủeọm theo phaựch.
* HS thửùc hieọn caực ủoọng taực
_Nhuựn chaõn theo phaựch: phaựch maùnh nhuựn chaõn traựi, phaựch nheù nhuựn chaõn phaỷi.
_ Giụ tay veà phớa trửụực, vaóy baứn tay theo phaựch.
 + Tay traựi vụựi caõu: Naứo ai ngoan ai xinh ai tửụi.
 + ẹoồi sang tay phaỷi: Naứo ai yeõu nhửừng ngửụứi baùn thaõn
_Giụ hai tay leõn cao, 2 baứn tay naộm vaứo nhau, 2 caựnh tay taùo thaứnh voứng troứn. Nghieõng mỡnh sang traựi roài sang phaỷi tửụng ửựng vụựi ủoọng taực nhuựn chaõn theo phaựch. 
_Thửùc hieọn vụựi caõu: “Tỡm ủeỏn ủaõy ta caàm tay”.
- Tieỏp tuùc voứng tay treõn cao, phoỏi hụùp ủoọng taực chaõn ủeồ quay troứn taùi choó.
 Thửùc hieọn vụựi caõu: “Muựa vui naứo”.
_ Cho HS bieồn dieón trửụực lụựp vụựi caực hỡnh thửực: ủụn ca, toỏp ca, 
 _____________________________________
Thứ sáu ngày 10 tháng10 năm 2009.
Tập viết Cử tạ , thợ xẻ , chữ số
I. Mục tiêu.
- Hs nắm được cấu tạo, chiều cao cái chữ từ đó viết đúng cái từ :thợ sẻ , cử tạ, chữ số.
- Rèn kĩ năng viế đúng, đẹp, liền mạch.
II.Đồ dùng
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài.
III.Các hoạt động
Nội dung
Hoạt động

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 5.doc