Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 13

A. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc thành thạo bài 27 đã học buổi sáng.

- Làm các bài tâp trong VBT.

B. Đồ dùng dạy học:

- SGK Tiếng Việt, VBT.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 24 trang Người đăng hong87 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cố:
- Củng cố ND bài ôn.
V. Dặn dò:
- Nhận xét giờ học, nhắc HS huẩn bị bài cho tiết sau.
************************************
SINH HOAẽT TAÄP THEÅ
ẹoùc truyeọn
TUAÀN 6
Thửự ba : Toán
So sánh các số đã học 
a. Mục tiêu:
- Làm đợc các bài trong VBT.
- HS so sánh các số đã học.
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT toán, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học 
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
.- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS.hát .
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a) Yêu cầu HS làm bài trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- HS làm bài trong VBT.
b) Bài làm thêm.
Bài 1: Điền dấu >, <, =
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
 0 5 10 > 8 6 < 9
 4 = 4 7 7 6 = 6
Bài 2: Số ?
- Yêu cầu HS làm bài trong vở ô li.
- GV gọi HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
5
8
8
10
2
3
4
4
3
5
5
5
IV.Củng cố: 
- Củng cố ND bài ôn.
V. Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Làm các BT trong VBT. Chuẩn bị bài sau
*************************************
Học vần
ôn tập bài 30 
a. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc thành thạo bài 30 đã học buổi sáng.
- HS viết đợc các chữ và các tiếng chứa chữ đã học.
- Làm các bài tâp trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học: 
- SGK Tiếng Việt, VBT,vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a. Luyện đọc bài trong SGK:
- Yêu cầu HS luyện đọc bài 30 trong SGK 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- Gọi lần lợt từng HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 
b. Luyện viết:
- GV viết mẫu, hớng dẫn HS cách viết trên bảng lớp các chữ và tiếng ua, a, nô, đùa, mua, mía, xa, kia.
c. Bài tập:
- GV yêu cầu HS mở VBT, làm các bài tập trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS học bài, xem trớc bài ngày mai.
- HS hát.
- HS luyện đọc cn.
- HS luyện đọc bài trớc lớp.
- HS quan sát,nêu số lợng nét, kiểu nét, độ cao các nét của từng chữ.
- HS luyện viết vào vở ô li.
- HS làm bài trong VBT.
Thửự naờm : Toán 
ôn tập: phép cộng trong phạm vi 4
a. Mục đích yêu cầu:
- HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 4.
- Làm đợc các phép tính cộng trong phạm vi 4. 
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT toán, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn:
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a. Bài 1:Tính. 
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
b. Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống.
- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
c. Bài 3 : >, < , =
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Goij HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhắc HS làm bài trong VBT. chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Hát.
- HS nghe.
- HS lên bảng làm bài 
2
1
3
 +
 +
 +
2
3
1
4
4
4
- HS làm bài vào bảng con.
1
+
1
=
2
3
+
1
=
4
2
+
1
=
3
2
+
1
=
3
2
+
2
=
4
1
+
3
=
4
- HS làm bài vào vở.
1
+
2
>
1
+
1
2
+
2
=
1
+
3
2
+
1
<
3
+
1
1
+
1
<
2
+
1
Tiết 1: Luyện viết
a. Mục đích yêu cầu:
 - HS viết đợc các chữ và tiếng chứa chữ đã học.
B. Đồ dùng dạy học:
 - Bài viết mẫu.
C. Các hoạt động dạy học
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài luyện viết.
2. Hớng dẫn HS luyện viết: 
- Yêu cầu HS quan sát bài viết mẫu 
3. HS luyện viết: 
- GV yêu cầu HS luyện viết trong vở ô li.
- GV theo dõi, chỉnh sửa t thế viết cho HS.
IV. Củng cố dặn dò: 
- Khen những HS viết đúng và đẹp, nhắc nhở những HS viết cha đúng và đẹp.
- Nhắc HS luyện viết thêm ở nhà.
- HS hát.
- HS nghe.
- HS nhkiểu nét, độ o của các chữ
- HS luyện viết trong vở ô li.
.
Tuaàn 7 :
Thửự ba : Tiếng Việt
ôn tập tổng hợp 
a. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc tốt bài đã học buổi sáng.
- Đọc tốt các âm, vần đã học.
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK.
C. Các hoạt động dạy học
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập: 
- Yêu cầu HS mở SGK đọc lại bài 31.
- Gọi lần lợt HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV nhận xét, khen HS đọc tốt.
* Đọc bài trên bảng lớp.
- GV treo bảng các âm đã học trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp.
- GV nhận xét.
IV. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- HS hát.
- HS nghe.
- HS đọc bài 31 trong SGK.
- HS đọc bài trớc lớp cn.
- HS đọc cn – nhóm – lớp.
th, kh, ch, p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr. ia, ua, a.
 Toán 
phép cộng trong phạm vi 5 
a. Mục đích, yêu cầu:
- HS thuộc bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tinh cộng các số trong phạm vi 5 
- Tập biểu tình huống trong hình vẽ bàng một phép tính cộng.
- Giáo dục HS yêu thích môn toán.
B. Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng dạy học toán, phiếu bài tập.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào bảng con.
- GV nhận xét, ghi điểm.
III. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Hôm nay các em học bài phép cộng trong phạm vi 5
2. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5: 
a.Giới thiệu phép cộng: 4+1=5.
- GV treo tranh, nêu bài toán: Có 4 con cá, thêm 1 con cá. Hỏi tất cả có mấy con cá?
+ Vậy có tất cả mấy con cá?
+Tơng ứng ta có phép tính gì?
b. Giới thiệu phép cộng: 1+4=5
 - GV treo tranh, nêu bài toán: Có 1 cái mũ, thêm 4 cái mũ nữa. Hỏi tất cả có mấy cái mũ?
+Vậy có tất cả mấy cái mũ?
+ Tơng ứng ta có phép tính gì?
c. Giới thiệu các p.cộng: 3+2=5 và 2+3=5: tơng tự.
- GV: 4+1=5, đó là phép cộng; 1+4= 5, đó là phép cộng; 3+2= 5, đó là phép cộng; 2+3= 5, đó là phép cộng. Đây chính là bảng cộng trong phạm vi 5.
 + 4 cộng 1 bằng mấy?
 + 3 cộng 2 bằng mấy?
 + 1 cộng 4 bằng mấy?
 + 5 bằng mấy cộng mấy?
d. Cho HS quan sát hình vẽ các chấm tròn:
- Gợi ý HS nêu bài toán.
+ Tơng ứng với bài toán, ta có phép tính gì?
- Gợi ý HS nêu bài toán 2.
+ Tơng ứng với bài toán, ta có phép tính gì?
+ Tơng tự với mô hình 2.
+ Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính trên?
+ Vị trí của các số trong 2 phép tính 4+1 và 1+4 có giống hay khác nhau?
- GV: Vị trí của các số trong 2 phép tính là khác nhau nhng kết quả của phép tính đều bằng 5.
Vậy: 3 + 1 = 1+ 3. Tơng tự: 3+2 = 2+3.
3. Luyện tập: 
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. 
- GV nhận xét, ghi điểm.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu BT.
- GV hớng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép tính theo cột dọc.
- Gọi 3 HS lên bảng làm, lớp làm bảng con. 
- GV nhận xét, ghi điểm.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tự nêu cách làm và làm bài.
- Gọi HS trả lời kết quả, nhận xét.
Bài 4: GV nêu yêu cầu BT.
- HD HS quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính tơng ứng vào ô trống.
- Tổ chức cho đại diện 2 nhóm thi viết p.t nhanh, đúng vào ô trống.
- GV cùng HS nhận xét, chữa bài
- Tuyên dơng nhóm làm đúng.
IV. Củng cố, dặn dò:
-Yêu cầi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
- Nhắc HS đọc thuộc bảng cộng, làm tất cả các bài trong VBT.
- HS hát.
+ 2 = 4
3 + 1 = 4
- HS nêu lại bài toán.
- HS: Có 4 con cá, thêm 1 con cá. Tất cả có 5 con cá.
- HS: 4 + 1 = 5
- HS đọc phép tính (CN - ĐT)
- HS nêu lại bài toán.
- HS:Có 1 cái mũ, thêm 4 cái mũ. Tất cả có 5 cái mũ.
- HS: 1 +4 = 5
- HS đọc phép tính (CN - ĐT)
- HS đọc lại bảng cộng.
- HS trả lời để ghi nhớ bảng cộng.
- HS nêu bài toán: Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn nữa. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- HS: 4 + 1 = 5
- HS nêu: Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn nữa. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- HS: 1 + 4 = 5.
 3+2=5
 2+3=5
- HS: bằng nhau và bằng 5.
- HS: vị trí của số 1 và số 4 là khác nhau trong 2 phép tính.
- HS nêu: Tính.
- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.
4+1=5 2+3=5 2+2=4 4+1=5
3+2=5 1+4=5 2+3=5 3+1=4
+
4
+
2
+
2
+
3
+
1
+
1
1
3
2
2
4
3
5
5
4
5
5
4
- HS nêu: Số ? 
- HS nhắc lại.
 4 + 1 =5 5 = 4 + 1 3 + 2 = 5 5 = 3 + 2
 1 + 4 = 5 5 = 1 + 4 2 + 3 = 5 5 = 2 + 3
- HS quan sát tranh, nêu bài toán.
- Đại diện 2 nhóm thi viết p.t nhanh, đúng.
4
+
1
=
5
 b)
3
+
2
=
5
- Lớp nhận xét, đánh giá.
- HS đọc.
Thửự naờm : Học vần: 
ôn tập 
a. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc thành thạo bài 32 đã học buổi sáng.
- HS viết đợc các chữ và các tiếng chứa chữ đã học.
- Làm các bài tâp trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học: 
- SGK Tiếng Việt, VBT,vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a. Luyện đọc bài trong SGK:
- Yêu cầu HS luyện đọc bài 32 trong SGK 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- Gọi lần lợt từng HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 
b. Luyện viết:
- GV viết mẫu, hớng dẫn HS cách viết trên bảng lớp các chữ và tiếng oi, ai, cái còi, gà mái, bài vở.
c. Bài tập:
- GV yêu cầu HS mở VBT, làm các bài tập trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS học bài, xem trớc bài ngày mai.
- HS hát.
- HS luyện đọc cn.
- HS luyện đọc bài trớc lớp.
- HS quan sát,nêu số lợng nét, kiểu nét, độ cao các nét của từng chữ.
- HS luyện viết vào vở ô li.
- HS làm bài trong VBT.
Toán
Ôn tập: phép cộng trong phạm vi 4, 5.
a. Mục đích yêu cầu:
- HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 4, 5.
- Làm đợc các phép tính cộng trong phạm vi 4,5. 
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT toán, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn:
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a.Ôn bảng cộng.
- HS ôn lại bảng cộng trong phạm vi 4, 5. 
b. Bài tập : 
Bài 1 Điền dấu >, <, =
- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
 Bài 3 : Số ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Goi HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
Bài 4: Tính.
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhắc HS làm bài trong VBT. chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Hát.
- HS nghe.
- HS ôn bảng cộng trong phạm vi 4, 5.
- HS làm bài vào bảng con.
3
+
2
>
4
3
+
1
<
4
+
1
2
+
1
>
2
2
+
2
<
2
+
3
- HS làm bài vào bảng con.
5
=
3
+
2
4
=
2
+
2
5
=
1
+
4
4
=
1
+
3
3
+
1
=
1
+
3
3
+
2
=
2
=
3
- HS lên bảng làm bài.
2
2
3
4
1
1
+
+
+
+
+
+
1
2
2
1
4
3
3
4
5
5
5
4
Văn nghệ
A. Mục đích, yêu cầu:
- HS ôn lại bài hát mà các em đã học.
- HS hát và kết hợp biểu diễn trớc lớp.
B. Đồ dùng dạy học: 
- Tập bài hát.
C. Các hoạt động dạy học: 
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập: 
- GV cho HS ôn bài hát: mời bạn vui múa ca.
- Gọi một số HS lên hát trớc lớp, kết hợp các động tác phụ hoạ.
- GV nhận xét, khen.
IV. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS ôn lại bài hát ở nhà.
- HS hát.
- HS nghe.
- HS ôn lại bài hát.
- HS hát, kết hợp múa phụ hoạ trớc lớp.
Thửự naờm : Toán
ôn tập: phép cộng trong phạm vi 4, 5 
a. Mục đích yêu cầu:
- Làm thành thạo các phép tính cộng trong phạm vi 4, 5.
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT toán,vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học 
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
.- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
- GV yêu cầu HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 4, 5.
a. Bài 1:Tính.
- Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 
b. Bài 2: Tính.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, đổi vở cho nhau so sánh nhận xét.
- Gọi HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
c. Bài 3: Số ?
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS huẩn bị bài cho tiết sau.
- HS hát.
- HS đọc cn- nhóm – lớp.
1
2
2
1
3
+
+
+
+
+
4
2
3
2
1
5
4
5
3
4
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 2 = 5
1 + 3 + 1 = 5 2 + 1 + 2 = 5
1 + 1 + 1 = 3 2 + 2 + 1 = 5
3
+
2
=
5
1
+
2
=
3
1
+
3
=
4
_______________________________________
 Học vần
ôn tập 
a. Mục đích yêu cầu:
- Giúp HS đọc thành thạo bài 33 đã học buổi sáng.
- Làm đợc các bài tập trong VBTTV.
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT Tiếng Việt, SGK
C. Các hoạt động dạy học 
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
.- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a.Đọc bài trong SGK.
- GV yêu cầu HS mở SGK và luyện đọc bài 33 trong sách.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- Gọi lần lợt từng HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV theo dõi, giúp HS phát đọc đúng.
b. Bài tập:
- Yêu cầu HS mở và làm các bài tronGVBT 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau.
- HS hát.
- HS luyện đọc bài trong SGK.
- HS luyện đọc bài trớc lớp.
- HS làm VBT.
_________________________________________
Tiết 3: Luyện viết
a. Mục đích yêu cầu:
- HS viết đợc các vần và tiếng chứa vần đã học.
- HS viết đúng chữ, đúng độ cao và kích thớc của các chữ.
- HS khá, giỏi viết đều nét, chữ viết đẹp.
B. Đồ dùng dạy học: 
- Vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học 
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
.- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài luyện viết.
2. Hớng dẫn HS luyện viết;
- GV viết mẫu các tiếng từ sau lên bảng.
- Gọi HS nêu độ cao, kích thớc của các con chữ.
- Yêu cầu HS luyện viết vào vở.
- GV theo dõi, chỉnh sửa t thế viết cho HS.
3 Chấm bài:
- GV thu một số bài chấm.
- GV trả bài, nhận xét bài đã chấm.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học, khen những HS viết chữ đúng và đẹp.Nhắc nhử những HS viết chữ cha đúng.
- Nhắc HS huẩn bị bài cho tiết sau.
- HS hát.
- HS nghe.
- HS đọc, nêu cấu tạo của các tiếng từ đó.
- HS nêu.
- HS luyện viết vào vở
Tuaàn 8
Thửự ba : Toán
ôn tập: phép cộng trong phạm vi 5.
A.Mục đích, yêu cầu:
- HS thực hiện thành thạo các phép tình trong phạm vi 5.
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học: 
I. ổn định tổ chức: 
II. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS.
III. Bài mới: 
1. Giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
- GV yêu cầu HS đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 4, 5.
a. Bài 1:Tính.
- Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 
b. Bài 2: >, <, =
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, đổi vở cho nhau so sánh nhận xét.
- Gọi HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
c. Bài 3: Số ?
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
IV. Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- HS hát.
- HS đọc cn- nhóm – lớp.
1
3
2
2
3
+
+
+
+
+
4
2
3
1
1
5
5
5
3
4
3 + 1..<..5 2 + 2..=..4
 3 + 1..>..3 4..>..1 + 2
3 + 1..=..1 + 3 3 + 2..>.. 2 + 2
0
+
2
=
2
0
+
0
=
0
2
+
3
=
5
Học vần
Ôn tập
a. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc thành thạo bài 34 đã học buổi sáng.
- HS viết đợc các chữ và các tiếng chứa chữ đã học.
- Làm các bài tâp trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học: 
- SGK Tiếng Việt, VBT,vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a. Luyện đọc bài trong SGK:
- Yêu cầu HS luyện đọc bài 34 trong SGK 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- Gọi lần lợt từng HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 
b. Luyện viết:
- GV viết mẫu, hớng dẫn HS cách viết trên bảng lớp các chữ và tiếng ui, i, cái túi, vui vẻ, gửi quà.
c. Bài tập:
- GV yêu cầu HS mở VBT, làm các bài tập trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
IV. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS học bài, xem trớc bài ngày mai.
- HS hát.
- HS luyện đọc cn.
- HS luyện đọc bài trớc lớp.
- HS quan sát,nêu số lợng nét, kiểu nét, độ cao các nét của từng chữ.
- HS luyện viết vào vở ô li.
- HS làm bài trong VBT.
Thửự naờm : Tiếng Việt
ôn tập 
a. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc thành thạo bài 22 đã học buổi sáng.
- Làm các bài tâp trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học: 
- SGK Tiếng Việt, VBT,vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn.
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
a. Luyện đọc bài trong SGK:
- Yêu cầu HS luyện đọc bài 22 trong SGK 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- HS luyện đọc cn.
- Gọi lần lợt từng HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- HS luyện đọc bài trớc lớp.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 
b. Bài tập: 
- GV yêu cầu HS mở VBT, làm các bài tập trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
- HS làm bài trong VBT.
IV. Củng cố:
- Củng cố ND bài ôn.
V. Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS học bài, xem trớc bài ngày mai.
Toán
ôn tập các số từ 0 đến 10
a. Mục tiêu:
- Làm đợc các bài trong VBT.
- HS viết tôt các số từ 0 đến 10.
- Viết đợc những số còn thiếu vào ô trống. 
- Biết so sánh các số trong phạm vi 10. 
B. Đồ dùng dạy học: 
- VBT toán, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu ND bài ôn:
2. Hớng dẫn HS ôn tập:
- HS nghe.
a.HS làm bài trong VBT.
- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS.
- HS làm bài trong VBT.
b. Bài làm thêm.
Bài 1: Yêu cầu HS viết bảng con các số từ 0 đến 9 và ngợc lại. 
- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS.
- HS viết: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
Bài 3 Số ? 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
Bài 4: >, <, =
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả bài làm.
- GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS.
- HS làm bài vào vở ô li.
9 > 0 5 > 0 7 < 8
 7 > 0 0 < 4 8 < 9
 0 < 6 2 < 6 9 = 9
IV. Củng cố:
- Củng cố ND bài.
V. Dặn dò:
- Nhắc HS làm bài trong VBT. chuẩn bị bài cho tiết sau.
Luyện viết
phở bũ, phỏ cỗ, nho khụ, nhổ cỏ
a. Mục đích yêu cầu:
- HS viết đợc các từ phở bũ, phỏ cỗ, nho khụ, nhổ cỏ
- Viết đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ.
 B. Đồ dùng dạy học:
 - Bài viết mẫu.
C. Các hoạt động dạy học
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài luyện viết.
- HS nghe.
2. Hớng dẫn HS luyện viết: 
- Yêu cầu HS quan sát bài viết mẫu 
- HS nhận xét về cấu tạo, số nét, kiểu nét, kiểu nét, độ cao của các chữ.
- HS luyện viết trong vở ô li.
 phở bũ phỏ cỗ 
 nho khụ nhổ cỏ 
3. HS luyện viết: 
- GV yêu cầu HS luyện viết trong vở ô li.
- GV theo dõi, chỉnh sửa t thế viết cho HS.
- HS luyện viết trong vở ô li.
4. Chấm bài: 
- GV thu bài chấm.
- GV trả bài, nhận xét bài đã chấm.
IV. Củng cố: 
- Khen những HS viết đúng và đẹp, nhắc nhở những HS viết cha đúng và đẹp.
V. Dặn dò:
- Nhắc HS luyện viết thêm ở nhà.
Thửự naờm : Tiếng Việt
ôn tập 
a. Mục đích yêu cầu
- Làm đợc bài tập trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK, VBT.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
- HS nghe.
2. Hớng dẫn HS ôn tập: 
- Yêu cầu HS mở SGK, đọc bài 23. 
- Gọi lần lợt HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc bài trớc lớp cn.
- GV nhận xét, khen HS đọc tốt.
3. Bài tập: 
- Yêu cầu HS làm bài trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
IV. Củng cố: 
- Củng cố ND bài học.
- HS làm bài trong VBT.
V. Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Toán
Ôn tập thứ tự dãy số 
a. Mục tiêu:
 - Làm đợc các bài trong VBT.
- HS nắm đợc thứ tự dãy số đã học.
- Viết đợc những số còn thiếu vào ô trống. 
- Tìm đợc số lớn nhất và số bé nhất trong các số từ 1 đến 10. 
B. Đồ dùng dạy học:
 - VBT, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra VBT của HS.
- HS hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
- HS nghe.
2. Hớng dẫn HS ôn tập: 
a. HS làm bài trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- HS làm bài trong VBT.
b. bài làm thêm.	
Bài 1: GV ghi bảng các số sau: 
- GV yêu cầu HS làm bài vào bảng con.
+ Số nào là số có 1 chữ số ?
+ Số nào là số có 2 chữ số ?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Số 10
Bài 2: Số ?
- yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả bài làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
2
0
4
- HS làm bài vào vở.
 Bài 3: Số ?
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, ghi điểm.
- HS làm bài trên bảng.
- Có 3 HTG. Có 5 HV.
IV. Củng cố: 
- Củng cố ND bài ôn.
V. Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Tuaàn 9 :
Thửự ba : Tiếng Việt
ôn tập tổng hợp
a. Mục đích yêu cầu:
 - HS đọc tốt bài 24 đã học buổi sáng.
- Viết đợc chữ và từ chứa chữ đã học.
- Làm đợc các bài tập trong VBT.
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK, VBT, vở ô li.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS hát.
III. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu ND bài ôn.
- HS nghe.
2. Hớng dẫn HS ôn tập: 
- Yêu cầu HS mở SGK, đọc bài 24. 
- Gọi lần lợt HS đọc bài trong SGK trớc lớp.
- GV nhận xét, khen HS đọc tốt.
- HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc bài trớc lớp cn.
3. Bài tập: 
- Yêu cầu HS làm bài trong VBT.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
4. Luyên viết:
- HS làm bài trong VBT.
- Yêu cầu HS viết các chữ và tiếng sau vào vở ô li. q, qu, gi, quả thị, giỏ cá, giã giò. 
- GV theo dõi, chỉnh sửa t thế viết cho HS.
- HS luyện viết trong ô li.
q qu gi q

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 13(1).doc