Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Trường tiểu học Việt Mỹ - Tuần 9

 I. Muc tiêu :

- Học sinh đọc viết được uôi – ươi – nải chuối – múi bưởi .

- Đọc được câu, từ ứng dụng .

- Nói tự nhiên theo chủ đề : chuối , bưởi và sữa .

 II. Chuẩn bị :

- Giáo viên : Tranh minh họa theo bài học .

- Học sinh : Bộ đồ dùng học tập .

 III. Các hoạt động dạy học :

 1. Ổn định lớp :

 2. Kiểm tra bài cũ :

 - Đọc thẻ từ : ui ưi , cái túi , vui vẻ , gửi quà , ngửi mùi .

 - Viết : gửi thư , đồi núi .

 - Đọc câu ứng dụng.

 - Nhận xét ghi điểm.

 

doc 17 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 806Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Trường tiểu học Việt Mỹ - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cái túi , vui vẻ , gửi quà , ngửi mùi .
	- Viết : gửi thư , đồi núi .
	- Đọc câu ứng dụng.
	- Nhận xét ghi điểm.
	3. Bài mới : giới thiệu bài.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Dạy vần .
- Mục tiêu : Nhận dạng đọc được vần và từ khóa
. Ghi bảng : uôi đọc mẫu , nêu cách đọc .
. Chỉnh sửa phát âm .
. Cài bảng tiếng .
. Ghi bảng : chuối .
. Cho học sinh xem tranh minh họa từ khóa.
. Giảng tranh , ghi bảng : nải chuối .
. Chỉ toàn bài .
. Dạy vần ươi : tương tự .
. So sánh vần uôi – ươi .
. Chỉ lại toàn bài .
. Nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 2 : Viết .
- Muc tiêu : Viết được vần và từ .
. Viết mẫu nêu cách viết .
. Theo dõi , uốn nắn .
* Hoạt động 3 : Đọc từ .
- Mục tiêu : Đọc hiểu các từ .
. Ghi bảng : ____ thơ túi _____
 ____ tối tươi ____
. Đọc mẫu , giảng từ .
. Chỉ từ lộn xộn .
. Nhận xét tuyên dương .
è Hát , nghỉ chuyển tiếp .
TIẾT 2 :
* Hoạt động 1 : Luyện đọc .
- Mục tiêu : đọc hiểu từ ứng dụng .
. Chỉ bài bảng lớp .
. Nhận xét ghi điểm .
. Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
+ Cho quan sát tranh , giảng tranh , giảng dạy .
+ Ghi bảng câu : buổi tối .. 
. Hướng dẫn đọc câu.
. Nhận xét tuyên dương.
* Hoạt động 2 : Luyện viết.
. Mục tiêu : Viết đúng , liền nét , ghi đúng dấu thanh .
. Viết mẫu, nêu cách viết.
. Nhắc nhở tư thế ngồi.
 uôi ươi nải chuối múi bưởi 
. Theo dõi , uốn nắn .
è Chấm bài nhận xét.
* Hoạt động 3 : Luyện viết .
. Giáo viên treo tranh , gợi ý học sinh nói .
. Tranh vẽ gì ? .
. Tranh 3 thứ quả , em thích loại quả nào ? .
. Chuối chín có màu gì ? .
. Vũ sữa chín có màu gì ? .
. Bưởi thường có nhiều vào mùa nào ? .
è Nhận xét lời nói học sinh , giáo dục tình cảm .
. Đọc cá nhân , đồng thanh .
. Cài bảng vần .
. Đánh vần cá nhân , đồng thanh .
. Cài bảng tiếng nhận xét .
. Phân tích , nhận xét .
. Đọc cá nhân , đồng thanh .
. Quan sát .
. Đọc tiếng , từ .
. Đọc từ cá nhân , tổ , đồng thanh .
. Giống : i cuối vần .
 Khác : uô ≠ ươ : đầu vần .
. Đọc cá nhân , tổ .
. Viết bảng con .
. Nhẩm đọc , tìm tiếng gắn vào tiếng có sẵn tạo thành từ .
. Phân tích , đọc tiếng .
. Đọc từ .
. Đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. Đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. Quan sát , nhận xét .
. Nhẩm đọc , tìm tiếng .
. Phân tích , đọc tiếng .
. Đọc cá nhân , tổ .
. Viết vở tập viết .
. Quan sát .
. Thảo luận nhóm đôi .
. Trình bày .
	4. Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Đạo đức
Bài : Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
	I. Mục tiêu :
Học sinh hiểu thế nào là lễ phép với anh chị nhường nhìn em nhỏ .
Đối với anh anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhìn , có như vậy anh chị em mới hòa thuận , cha mẹ mới vui lòng .
Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Chuẩn bị :
Giáo viên : tranh ở vở bài tập , bài thơ : làm anh .
III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : 
	- Em đã nghe lời cha mẹ như thế nào ? .
	- Nếu không vân lời cha mẹ thì điều gì sẽ xảy ra ? .
	- Nhận xét đánh giá .
	3. Bài mới : giới thiệu bài, ghi tựa.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Trưc quan
+ Giảng giải
+ Đàm thoại
+ Thảo luận
* Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm .
- Mục tiêu : Biết thế nào là hòa thuận trong gia đình .
. Cho học sinh mở sách .
. Tranh vẽ gì ? .
è Chốt ý : anh chị em trong gia đình phải thương yêu và hòa thuận với nhau .
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn nhóm .
- Mục tiêu : Làm được bài tập 2 .
. Chia làm 4 nhóm :
+ Cho biết tranh vẽ gì ? .
è Vậy theo em bạn Lan có thể có những cách giải quyết nào trong tình huống đó .
è Nhận xét tuyên dương .
. Nếu em là Lan , em sẽ giải quyết như thế nào ? .
. Nhận xét , chốt ý .
]
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc bài thơ “ làm anh “ .
. Giáo viên đọc trước .
. Nhận xét tuyên dương .
. Mở sách , thảo luận nhóm đôi .
. Trình bày .
. Vẽ anh cho em bé quả cam em cảm ơn anh .
. Hai chị em đang chơi đồ chơi , chị giúp em mặc áo búp bê .
. Thảo luận , xử lí tình huống .
. Tranh 1 : bạn Lan đang chơi với em thì được mẹ cho quà .
. Tranh 2 : bạn Hùng có chiếc ôtô đang chơi , nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn chơi .
. Tùy học sinh nêu .
. Nhận xét bổ sung .
. Học sinh đọc theo .
. Luyện đọc thi đua .
	4. Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Tiếng việt
 Bài : ay – â – ây 
	I. Muc tiêu :
Học sinh đọc viết được ay – â – ây .
Đọc được câu ứng dụng .
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : chạy , bay , đi bộ , đi xe .
II. Chuẩn bị : 
Giáo viên : Tranh minh họa từ khóa , câu ứng dụng , luyện nói .
Học sinh : sách , vở tập viết , bộ đồ dùng học tập .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ :
	+ Đọc viết : tuổi thơ , buổi tối , túi lưới , tươi cười .
	+ Đọc câu ứng dụng.
	+ Nhận xét ghi điểm .
	3. Bài mới : giới thiệu bài, ghi tựa.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động : dạy vần .
- Mục tiêu : đọc được vần và từ khóa .
. Ghi bảng : ây – đọc mẫu , nêu cách đọc .
. Chỉnh sửa phát âm .
. Cài bảng .
. Ghi bảng : bay .
. Cho quan sát , giảng tranh , giảng dạy .
. Ghi bảng : máy bay .
. Chỉ toàn bài .
. Dạy â – ây : tương tự .
. So sánh vần ay – ây .
. Chỉ bài lộn xộn .
. Nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 2 : Viết .
- Mục tiêu : Viết được vần , từ .
. viết mẫu , nêu cách viết .
. theo dõi , uốn nắn .
. Nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 3 : đọc từ .
- Mục tiêu : đọc hiểu từ ứng dụng .
. Ghi bảng : cối xay vây cá
 ngày hội cây cối
. đọc mẫu , giảng từ .
. Chỉ từ lộn xộn .
. nhận xét tuyên dương .
è Hát nghỉ chuyển tiếp .
TIẾT 2 :
* Hoạt động 1 : Luyện đọc .
- Mục tiêu : đọc đúng từ và câu ứng dụng .
. chỉ bài bảng lớp .
. nhận xét ghi điểm .
. Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
+ đính tranh , giản tranh , giảng dạy .
+ ghi bảng câu ứng dụng .
. Hướng dẫn đọc câu .
- Nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 2 : luyện viết .
- Mục tiêu : viết đúng từ , ghi đúng dấu thanh .
. Viết mẫu nêu cách viết .
. nhắc nhở tư thế viết .
 ay â ây máy bay nhảy dây
. theo dõi , uốn nắn .
. è chấm bài, nhận xét .
* Hoạt động 3 : 
- Mục tiêu : nói được nội dung tranh .
. cho học sinh mở sách .
. đính tranh , đặt câu hỏi gợi ý :
+ tranh vẽ gì .
+ khi nào phải đi máy bay .
+ hàng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp .
+ bố mẹ em đi làm bằng gì ? .
+ ngoài các loại phương tiện đi lại trong tranh , người ta còn đi bằng gì ? .
è nhận xét , giảng dạy học sinh .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. Cài bảng vần .
. Phân tích đánh vần cá nhân , đồng thanh .
. cài bảng tiếng .
. phân tích đánh vần cá nhân , đồng thanh .
. đọc cá nhân , đồng thanh .
. quan sát .
. đọc tiếng , từ .
. đọc cá nhân , đồng thanh .
. giống : y cuối vần .
 Khác : a ≠ â đầu vần .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. viết bảng con .
. phẩm đọc , tìm tiếng .
. phân tích , đọc tiếng .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. đọc cá nhân .
. Quan sát .
. Nhẩm đọc , tìm tiếng .
. phân tích , đọc tiếng .
. đọc câu cá nhân, tổ, đồng thanh .
. Viết vở tập viết .
	4. Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Toán
	 Bài : Luyện tập
	I. Muc tiêu : 
Giúp học sinh củng cố về phép cộng 1 số với 0 .
Thuộc bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học .
II. Chuẩn bị : 
Giáo viên : bông hoa , phiếu bài tâp .
Học sinh : phiếu bài tập .
	III. Các hướng dạy học :
Ổn định lớp :
Kiểm tra bài cũ :
Khi cộng 1 số với 0 ta thấy kết quả thế nào ? .
Làm bảng con , bảng lớn : 3 + 0 = 0 + 1 = 
 2 + 0 = 0 + 4 =
Nhận xét ghi điểm .
Bài mới : giới thiệu bài 
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
Hướng dẫn làm bài tập
- Làm bài 1 : Hái hoa
- Bài 2 : làm bài tập ( rút ô số )
- bài 3 : Làm phiếu bài tập . 
0 + 1 = 0 + 2 = 1 + 3 =
1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 3 =
2 + 1 = 2 + 2 = 0 + 4 =
3 + 1 = 3 + 2 = 1 + 4 =
4 + 1 = 0 + 3 = 4 + 0 =
1 + 2 = 4 + 1 = 0 + 5 =
2 + 1 = 1 + 4 = 4 + 0 =
1 + 3 = 5 + 0 = 3 + 2 =
Làm cá nhân vào phiếu :
2 . 2 + 1 3 + 0 . 4
5 . 2 + 1 2 + 3 . 4 + 0
5 . 5 + 0 1 + 0 . 0 + 1
 - Bài 4 : làm tiếp sức , chia 2 đội chơi làm thi đua . Điền vào ô trống .
+
1
2
3
+
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
4
5
	4. Củng cố : Nhận xét tiết học .
Thứ ngày tháng năm 20
Tập viết
 Bài : xưa kia , mùa mưa , ngà voi 
	I. Muc tiêu :
Học sinh viết đúng độ cao con chữ .
Biết đúng từ liền nét , ghi đúng dấu thanh .
	II. Chuẩn bị :
Giáo viên : Kẻ khung , có chữ mẫu .
Học sinh : Vở tập viết , bảng con .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : 
- Viết bảng con , bảng lớn : nho khô , nghé ọ .
- Nhận xét ghi điểm .
	3. Bài mới : giới thiệu bài, ghi tựa.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Giới thiệu từ viết .
- Mục tiêu : Đọc được các từ .
. giáo viên đọc mẫu các từ .
. Nêu yêu cầu tiết viết .
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết.
- Mục tiêu : Viết được , đúng các từ .
. Gọi học sinh đọc từ .
. Viết mẫu từng từ : phân tích cách viết .
. Theo dõi uốn nắn .
. Hướng dẫn viết vào vở :
+ Nhắc nhở tư thế viết .
+ Viết mẫu vào khung ở bảng lớn .
 xưa kia xưa kia
 ngà voi ngà voi
 mùa dưa mùa dưa
 gà mái gà mái
. Theo dõi, uốn nắn .
è chấm một số bài .
. học sinh đọc .
. Đọc , phân tích từ .
. Viết bảng con .
. Viết vở tập viết .
4. Dặn dò : Nhận xét tiết học. 
Thứ ngày tháng năm 20
Tiếng việt
 Bài : Ôn tập
	I. Mục tiêu :
Học sinh đọc viết 1 cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y .
Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng .
Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể : cây khế .
II. Chuẩn bị :
Giáo viên : tranh minh họa bài học , thẻ từ .
Học sinh  : vở tập viết .
III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : 
	- Đọc từ : cối xay , nhảy dây , ngày hội , vây cá , cây cối .
	- Đọc sách câu ứng dụng .
	- Viết : nhảy dây , máy bay .
	- Nhận xét ghi điểm.
	3. Bài mới : Giới thiệu bài.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : ôn tập .
- Mục tiêu : nhớ và đọc lại các vần .
. gọi học sinh nhắc lại các vần đã học .
. đính bảng ôn .
. chỉ bảng các vần .
. ghép chữ thành vần .
. giáo viên chỉ chữ ở cột dọc với chữ ở cột ngang .
* Hoạt động 2 : đọc từ .
- Mục tiêu : đọc và hiểu được nghĩa các từ .
. ghi bảng : đôi đũa , tuổi thơ , mây bay .
. gạch chân .
. Đọc mẫu , giảng từ .
. chỉ bài lộn xộn – nhận xét sửa sai .
* Hoạt động 3 : viết .
- Mục tiêu : viết đúng các từ tuổi thơ , mây bay .
. Viết mẫu , nêu cách viết .
. Theo dõi , uốn nắn .
è Hát nghỉ chuyển tiết.
TIẾT 2 :
* Hoạt động 1 : Luyện đọc.
- Muc tiêu : đọc hiểu từ và câu ứng dụng .
. Chỉ bài bảng lớp .
. Hướng dẫn đọc câu :
+ cho quan sát tranh .
+ ghi bảng : từ tay mẹ .
 Ra bé ngủ say
 Thay cho gió trời .
 Giữa trưa oi ả .
. hướng dẫn đọc câu .
. nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 2 : Luyện viết .
- Muc tiêu : viết đúng , liền nết , ghi đúng dấu thanh .
. viết mẫu, nêu cách viết .
. nhắc nhở tư thế ngồi .
 tuổi thơ mây bay
. theo dõi , uốn nắn .
è chấm bài , nhận xét .
* Hoạt động 3 : kể truyện .
- Mục tiêu : kể được câu chuyện theo tranh.
. giới thiệu tên câu chuyện .
. kể lần 1 .
. kể lần 2 chỉ tranh .
. nhận xét tuyên dương .
è rút ra ý nghĩ câu chuyện : không nên tham lam .
. học sinh lặp lại .
. học sinh đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. học sinh đọc cá nhân, đồng thanh
. nhẩm đọc , tìm tiếng mang vần vừa ôn .
. phân tích đọc tiếng cá nhân . 
. đọc từ cá nhân , đồng thanh .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. viết bảng con .
. viết bảng con .
. nhẩm đọc, tìm vần .
. phân tích đọc tiếng cá nhân .
. đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. viết vở tập viết .
. theo dõi .
. quan sát .
. thảo luận .
. đại diện kể theo tranh .
. 1 học sinh xung phong kể toàn bài .
4. Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Toán
	 Bài : Luyện tập chung
	I. Muc tiêu : Giúp học sinh củng cố
Bảng cộng và làm phép tính cộng trong phạm vi các số đã học .
Phép cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học .
II. Chuẩn bị :
Giáo viên : phiếu bài tập .
Học sinh : phiếu bài tập .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : Sửa bài của học sinh .
	3. Bài mới : giới thiệu bài.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
Hướng dẫn làm bài tập :
- Bài 1 : làm bảng lớn , bảng con .
- Bài 2 : làm phiếu bài tập .
- Bài 3 : làm thi đua tiếp sức .
. Chấm sửa bài tuyên dương .
 2 4 2 3 1 0
 + 3 + 1 + 3 + 2 + 4 + 5
 – – – – – – 
. Học sinh làm :
2 + 1 + 2 = 
3 + 1 + 1 =
2 + 0 + 0 =
. 2 đội thi đua làm :
2 + 3 . 5 2 + 1 . 1 + 2
2 + 2 . 5 1 + 4 . 4 + 1
2 + 2 . 1 + 2 5 + 0 . 2 + 3
	4. Củng cố - Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản ( tiết 2 )
	I. Mục tiêu :
Xé dán được hình cây đơn giản .
Biết giữ vệ sinh chunh .
	II. Chuẩn bị :
Giáo viên : Qui trình xé dán hình cây .
Học sinh : Bút , thước , giấy màu .
	III. Các hướng dẫn dạy học :
	1. Ổn định lớp : 
	2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học sinh .
	3. Bài mới : Giới thiệu bài 
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1 : Nhắc lại các bước xé .
- Mục tiêu : Nhìn bảng qui trình nhắc lại .
. Các bước xé .
. Treo bảng qui trình , đặt câu hỏi gợi ý học sinh nhắc lại.
è Chốt ý .
* Hoạt động 2 : hướng dẫn xé .
- Mục tiêu : Xé dán được hình cây .
. Cho học sinh thực hành .
. Theo dõi , giúp đỡ học sinh .
* Hoạt động 3 : Nhận xét đánh giá bài làm học sinh .
- Mục tiêu : 
. Giáo viên , học sinh nhân xét .
. theo dõi , uốn nắn .
. Học sinh nhắc lại .
. Học sinh thực hành theo nhóm .
. Trình bày : dán hình cây vào tờ nền .
. Dán tờ lên bảng .
	4. Dặn dò : Chuẩn bị giấy màu tiết sau “ xé dán hình quả cam “. Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Tiếng việt
 Bài : eo – ao
	I. Muc tiêu :
Học sinh đọc viết được eo – ao – chú mèo – ngôi sao .
Đọc viết được từ , câu ứng dụng .
Nói tự nhiên theo chủ đề : giá , mây , mưa , bảo , lũ .
	II. Chuẩn bị :
Giáo viên : tranh minh họa từ , câu và bộ đồ dùng học tập .
Học sinh : bộ đồ dùng học tập .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ :
	+ đọc thẻ từ : tuổi thơ , mây bay , đôi đũa .
	+ đọc câu ứng dụng .
	+ Nhận xét ghi điểm.
	3. Bài mới : giới thiệu bài, ghi tựa.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Dạy vần .
- Mục tiêu : Đọc được vần , từ khóa .
. Ghi bảng : eo - đọc mẫu , nêu cách đọc .
. cài bảng vần eo .
. Chỉnh sửa phát âm .
. Cài bảng tiếng .
. Ghi bảng : mèo .
. cho học sinh xem tranh minh họa , giảng tranh .
. ghi bảng : chú mèo .
. Chỉnh sửa cách đọc .
. Dạy vần ao : tương tự .
. so sánh vần eo , ao .
. chỉ bài lộn xộn .
. nhận xét tuyên dương .
* Hoạt động 2 : Viết.
- Mục tiêu : Viết được eo , ao , chú mèo , ngôi sao .
. Viết mẫu, nêu cách viết .
. Theo dõi, uốn nắn .
* Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ .
- Mục tiêu : Đọc đúng , hiểu nghĩa các từ .
. Ghi bảng : cái kéo trái đào
 leo trèo chào cờ 
. Gạch chân .
. Đọc mẫu , giảng từ .
. Chỉ từ lộn xộn.
. Nhận xét tuyên dương.
è Hát, nghỉ chuyển tiết.
TIẾT 2 :
* Hoạt động 1 : Luyện đọc.
- Mục tiêu : Đọc được từ và câu ứng dụng .
. Chỉ bài bảng lớp .
. Nhận xét , ghi điểm .
. Hướng dẫn đọc câu :
+ Cho quan sát tranh , giảng tranh .
+ Ghi bảng câu ứng dụng .
+ Ghi bảng câu ứng dụng : 
 Suối chảy rì rào
 Gió reo rì rào 
 Bé ngồi thổi sáo
. Hướng dẫn đọc câu.
. Nhận xét tuyên dương.
* Hoạt động 2 : Luyện viết.
- Mục tiêu : Viết được vần , ghi đúng dấu thanh , viết liền nét .
. Viết mẫu, nêu cách viết.
. Nhắc nhở tư thế viết .
 eo ao chú mèo ngôi sao
. Theo dõi, uốn nắn.
è Chấm bài, nhận xét.
* Hoạt động 3 : Luyện nói.
- Mục tiêu : Nói tự nhiên theo nội dung tranh.
. cho học sinh mở sách : Nói chủ đề gì ? .
. tranh vẽ gì ? .
. Trên đường đi học về , gặp mưa em làm thế nào ? .
. Khi nào em thích có gió ? .
. Trước khi mưa to , em thường thấy những gì trên bầu trời .
Em biết gì về bão và lũ .
è Nhận xét cách nói học sinh , giáo dục .
. Đọc cá nhân .
. Cài bảng nhận xét .
. Phân tích, đánh vần cá nhân, đồng thanh .
. cài bảng tiếng , nhận xét .
. phân tích, đánh vần, cá nhân, đồng thanh .
. Đọc cá nhân , đồng thanh.
. Quan sát .
. Đọc tiếng từ cá nhân , tổ , đồng thanh.
. giống : o cuối vần .
. khác e ≠ a đầu vần .
. đọc cá nhân, tổ, đồng thanh .
. viết bảng con .
. Nhẩm đọc, tìm tiếng có vần vừa học .
. Phân tích đọc tiếng từ cá nhân, đồng thanh.
. đọc cá nhân, tổ, đồng thanh .
. Đọc cá nhân.
. Quan sát nhận xét.
. Nhẩm đọc, tìm tiếng mang vần vừa học .
. Phân tích đọc tiếng .
. Đọc cá nhân , tổ , đồng thanh .
. Viết vở tập viết.
. Mở sách.
. gió , mây , mưa , bão lũ .
. Thảo luận nhóm 2 .
. Trình bày .
	4. Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Tự nhiên xã hội
 Bài : Hoạt động và nghỉ ngơi
	I. Muc tiêu : 
Học sinh biết kể về những hoạt động mà em thích .
Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi , giải trí .
Biết đi , đứng , ngồi học đúng tư thế .
Có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
	II. Chuẩn bị :
Giáo viên – học sinh các hình sách giáo khoa .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : 
	+ Hàng ngày em ăn máy bữa .
	+ Khi nào em ăn và khi nào thì uống .
	+ Ăn nhiều loại thức ăn có lợi gì .
	+ Nhận xét đánh giá.
	3. Bài mới : giới thiệu bài.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Thảo luân nhóm đôi .
- Mục tiêu : Biết được các trò chơi có lợi cho sức khỏe .
. Nêu yêu cầu thảo luận : Hãy nói với các bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
è Nhận xét chốt ý : nên chơi các trò chơi có lợi cho sức khỏe và giữ gìn an toàn trong khi chơi .
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn cả lớp .
- Mục tiêu : Biết được khi nào cần phải nghỉ ngơi .
. Cho học sinh mở sách .
. Hãy kể các hoạt đông trong hình .
. Em thích hoạt động nào ? .
è chốt ý : Khi làm việc nhiều hay hoạt động quá sức , cơ thể sẽ mệt mỏi , lúc đó cần phải nghỉ ngơi thư giản đúng cách sẽ mau lại sức , nếu không nghỉ đúng lúc sẽ có hại cho sức khỏe . 
* Hoạt động 3 :.quan sát tranh .
- Mục tiêu : Nhân biết các tư thế đúng sai trong các hoạt động hàng ngày .
. Cho mở sách , quan sát tranh trang 21 .
. Kết luận : Nêu chú ý , thức hiện các tư thế đúng khi ngồi học , lúc đi , đứng ngồi phải đúng tư thế .
* Hoạt động 4 : Chơi trò chơi chim bay cò bay .
. Thảo luận nhóm đôi .
. Trình bày .
. Nhận xét bổ sung .
. Mở sách , quan sát tranh .
. Trả lời câu hỏi :
+ Các em đang múa .
+ Các em đang nhảy dây .
+ Các em đang đá cầu .
+ Các em đang bơi lội .
+ Các em đang học bài .
+ Các em đang đi , ngồi ,đứng .
. Tùy học sinh trả lời .
. Quan sát , nhận xét
	4. Củng cố : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Toán
	 Bài : Phép trừ trong phạm vi 3
	I. Muc tiêu : Giúp học sinh.
Hình thành khái niệm ban đầu về phép trừ ..
Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 3 .
Biết làm phép trừ trong phạm vi 3 .
II. Chuẩn bị :
Giáo viên : Các vật mẫu , phiếu bài tập .
Học sinh : Bộ đồ dùng học tập , phiếu bài tập .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : Gọi một số học sinh lên bảng làm bài tập .
	3. Bài mới : giới thiệu bài.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ
- Mục tiêu : Hình thành được bảng trừ trong phạm vi 3
a/ Hướng dẫn phép cộng 2 - 1 = 1 .
. Đính bảng 2 bông hoa , bớt đi 1 bông hoa , còn lại mấy bông hoa ? .
. Vậy có lại mấy bông hoa .
. 2 bớt 1 còn mấy ? .
. Ghi bảng : 2 - 1 = 1 .
. Giới thiệu dấu ( - ) . đọc là 2 trừ 1 bằng 1 .
b/ Hướng dẫn phép trừ 3 -1 = 2 .
. Đính hình con bướm , gợi ý cho học sinh tự nói .
. Giáo viên nói lại .
. Vậy còn mấy con bướm .
. 3 bớt 1 còn mấy ? .
. Ghi bảng : 3 - 1 = 2 .
c/ Hướng dẫn phép cộng : 3 - 2 = 1 .
. Đính hình quả cam , gợi ý học sinh tự nói để có phép trừ 3 – 2 = 1 .
. Ghi bảng : 3 -2 = 1 .
* Hoạt động 2 : Thực hành .
- Mục tiêu : Học sinh làm được các bài tập .
. Bài 1 : Tính , chấm sửa bài .
 2 - 1 = 1
 3 - 2 = 1
 3 - 1 = 2
. Bài 2 : Tính dọc .
 2 3 3
 - 1 - 1 - 2
 – – –
+ Hướng dẫn cách đặt số , đặt dấu và tính .
. Bài 3 : Nói phép tính với số thích hợp .
 3 - 2 2 - 1 3 - 1
 1 1 3
. Nhận xét tuyên dương .
. Lặp lại .
. 1 bông hoa .
. còn 1 , lặp lại cá nhân .
. Lặp lại cá nhân , đồng thanh .
. Có 3 con bướm , bớt 1 con bướm , có lại mấy con bướm ? .
. Vài học sinh nêu .
. 2 con bướm .
. 3 bớt 1 bằng 2 .
. Đọc cá nhân , đồng thanh .
. Đọc cá nhân , đồng thanh .
. Đọc lại 3 phép tính cá nhân , đồng thanh .
. Học sinh làm bài tập .
. Học sinh làm thi đua , tiếp sức đồng đội ( 3 đội ) .
. Làm phiếu bài tập .
	4. Củng cố - Dặn dò : Nhận xét tiết học.
Thứ ngày tháng năm 20
Tập viết
Bài : Đồ chơi , tươi cười , ngày hội , vui vẻ 
	I. Muc tiêu :
Học sinh viết đúng , đẹp , đúng độ cao các con chữ .
Biết lia bút , nối nét , đặt đúng dấu câu .
	II. Chuẩn bị :
Giáo viên : Kẻ bảng lớp , chữ mẫu .
Học sinh : Bảng , vở tập viết .
	III. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :
	2. Kiểm tra bài cũ : Viết bảng con , mùa dưa , gà mái .
	3. Bài mới : giới thiệu bài, ghi tựa.
Phương pháp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
+ Đàm thoại
+ Giảng dạy
+ Thảo luận
+ Trực quan
* Hoạt động 1 : Giáo viên đọc mẫu các từ .
- Mục tiêu :
. Hướng dẫn viết : Viết mẫu , nêu qui trình viết .
. Theo dõi , uốn nắn .
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết.
- Mục tiêu : viết đúng nét các từ , đúng độ cao khoảng cách .
. Viết mẫu vào khung ở bảng .
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoandayhoc_ tuan9.doc