Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 21 đến tuần 25

 TUẦN 21

Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011

 Tiết 1:

Chào cờ

 Tiết 2+3+4: Tiếng Việt:

Bài 86: ôp - ơp

 I - Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Đọc được vần : ôp, hộp sữa, ơp, lớp học.

- Đọc được câu ứng dụng trong bài.

- Viết được: ôp, hộp sữa, ơp, lớp học.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

 2. Kĩ năng:

 - HS nghe, nói, đọc, viết thành thạo.

 3. Thái độ:

 - HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè trong lớp.

 II- Đồ dùng dạy - học

- GV : Tranh minh họa cho bài học.

- HS : Đồ dùng học tập.

 

doc 113 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 774Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần 21 đến tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỉ tiếng 
- Nêu cấu tạo tiếng hoang
- GV cho HS ghép tiếng
 - GV đọc mẫu 
 - GV sửa lỗi phát âm
 + Từ vỡ hoang
- GV cho HS quan sát tranh minh họa 
- GV ghi bảng 
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
- GV cho HS nêu cấu tạo từ ? 
*Hoạt động 3: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm, tổ chức cho HS chơi trò chơi
- GV nhận xét khen ngợi 
*Hoạt động 4: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu hướng dẫn quy trình
- GV chú ý sửa sai
* Hoạt động 5: Trò chơi viết đúng
- GV đọc cho HS các nhóm thi viết đúng chữ và tiếng vừa học.
 Tiết 2
*Hoạt động 6: Nhận diện chữ và tiếng chứa chữ mới:
+ Vần oăng
- GV treo tranh minh họa con hoẵng
- GV ghi bảng vần oăng
- Nêu cấu tạo vần oăng
- So sánh oang với oăng
- GV cho HS ghép vần oăng
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Tiếng hoẵng
- GV ghi bảng
- Nêu cấu tạo tiếng hoẵng
- GV cho HS ghép tiếng
- GV đánh vần đọc trơn mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Từ con hoẵng 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa xuất hiện từ khóa
- GV đọc mẫu
* Hoạt động 7: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm phát cho HS các nhóm mỗi hộp có các tiếng 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng cuộc
*Hoạt động 8: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu , hướng dẫn quy trình
- GV theo dõi nhận xét
* Hoạt động 9: Trò chơi viết đúng
- GV đọc các tiếng có chứa chữ và tiếng vừa học 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm viết đúng và đẹp
 Tiết 3
3. Luyện tập: 
Hoạt động 10: 
* Đọc chữ và tiếng khóa: 
- GV cho HS đọc lại vần, tiếng, từ đã học 
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc từ ngữ ứng dụng: 
- GV ghi bảng tiếng, từ ứng dụng
- GV đọc mẫu, giải nghĩa từ
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc câu ứng dụng: 
- GV treo tranh minh họa 
- GV ghi bảng câu ứng dụng
- GV đọc mẫu
GV sửa lỗi phát âm
Hoạt động 11: Luyện nói: Áo choàng, áo len, áo sơ mi.
 - Trong tranh vẽ gì ?
- Từng bạn trong nhóm mặc kiếu áo dài tay hay ngắn tay, mặc vào lúc nào?
 - Các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét.
* Hoạt động 12: Luyện viết: 
- GV cho HS quan sát bài mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS
* Hoạt dộng 13: 
- GV cho HS " chơi trò chơi ghép vần 
- ViÕt b¶ng con: oai, oay
- §äc SGK 3 em ®äc.
 Oang - oăng
- HS tìm vần mới oang
- Vần oang gồm 3 âm ghép lại với nhau là o, a và ng
- HS ghép vần oang
- HS đọc CN- N - L
- HS tìm âm mới học
- Gồm âm h đứng trước, vần oang đứng sau 
- HS ghép tiếng hoang
- HS đánh vần, đọc trơn( CN- ĐT)
- HS quan sát
- HS đọc CN- ĐT
- gồm 2 tiếng 
- HS thi tìm tiếng chứa vần oang: hoàng, choàng, loang, xoang...
 - HS viết bài 
- HS thi viết
- HS quan sát tranh
- HS tìm vần mới: oăng
- Gồm 3 âm o, ă và ng
- Giống nhau: bắt đầu bằng o, kết thúc bằng ng
 Khác nhau: oang có a, oăng có ă
- HS ghép vần
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm âm mới học 
- Gồm h đứng trước oăng đứng sau dấu ngã trên ă
- HS ghép tiếng
- HS đọc CN- ĐT
HS đọc CN- ĐT
HS thi tìm tiếng có chứa vần oăng: hoẵng, ngoẵng, thoắng...
HS viết bài vào bảng
HS thi viết
HS đọc CN- N- ĐT
 áo choàng liến thoáng
 oang oang dài ngoẵng
- HS theo dõi
- HS đọc CN- N- Lớp
HS quan sát
	Cô dạy em tập viết
 Gió đưa thoảng hương nhài
 Nắng ghé vào cửa lớp
 Xem chúng em học bài.
HS đọc CN- ĐT
- Thảo luận theo nhóm đôi:
- HS quan sát tranh,thảo luận
- HS trả lời 
- Đại diện 1 số nhóm lên trình bày trước lớp.
- Lớp theo dõi bổ xung.
- HS viết bài vào vở
 VI- Cñng cè - DÆn dß:
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi: HS đọc lại các vần đã học
 - NhËn xÐt giê häc
 - Chuẩn bị bài sau.
 TUẦN 23
Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011
 Tiết 1: 
Chào cờ
 Tiết 2+3+3: Tiếng Việt:
Bài 95: oanh - oach
I - Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Đọc được vần : oanh, doanh trai, oach, thu hoạch.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Viết được: oanh, doanh trai, oach, thu hoạch. 
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.
 2. Kĩ năng:
 - HS nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
 3. Thái độ: 
 - HS có ý thức tự giác học tập.
 II- Đồ dùng dạy - học 
- GV : Tranh minh họa cho bài học.
- HS : Đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
1- KiÓm tra bµi cò:
 - Bµi häc tr­íc?
 - GV gọi HS đọc, viết bài
- NhËn xÐt cho ®iÓm
2- Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi:
* Hoạt động 1: GV giới thiệu bài và ghi bảng
b. Dạy - học chữ
*Hoạt động 2: Nhận diện chữ và tiếng chứa chữ mới
+ Vần oanh
- Cho HS quan sát tranh doanh trại
- GV ghi bảng oanh
- Nêu cấu tạo vần oanh 
- GV cho Hs ghép vần
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Tiếng doanh
GV chỉ tiếng 
- Nêu cấu tạo tiếng doanh
- GV cho HS ghép tiếng
 - GV đọc mẫu 
 - GV sửa lỗi phát âm
 + Từ doanh trại
- GV cho HS quan sát tranh minh họa 
- GV ghi bảng 
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
- GV cho HS nêu cấu tạo từ ? 
*Hoạt động 3: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm, tổ chức cho HS chơi trò chơi
- GV nhận xét khen ngợi 
*Hoạt động 4: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu hướng dẫn quy trình
- GV chú ý sửa sai
* Hoạt động 5: Trò chơi viết đúng
- GV đọc cho HS các nhóm thi viết đúng chữ và tiếng vừa học.
 Tiết 2
*Hoạt động 6: Nhận diện chữ và tiếng chứa chữ mới:
+ Vần oach
- GV treo tranh minh họa thu hoạch
- GV ghi bảng vần oach
- Nêu cấu tạo vần oach
- So sánh oanh với oach
- GV cho HS ghép vần oach
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Tiếng hoạch
- GV ghi bảng
- Nêu cấu tạo tiếng hoạch
- GV cho HS ghép tiếng
- GV đánh vần đọc trơn mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Từ thu hoạch 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa xuất hiện từ khóa
- GV đọc mẫu
* Hoạt động 7: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm phát cho HS các nhóm mỗi hộp có các tiếng 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng cuộc
*Hoạt động 8: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu , hướng dẫn quy trình
- GV theo dõi nhận xét
* Hoạt động 9: Trò chơi viết đúng
- GV đọc các tiếng có chứa chữ và tiếng vừa học 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm viết đúng và đẹp
 Tiết 3
3. Luyện tập: 
Hoạt động 10: 
* Đọc chữ và tiếng khóa: 
- GV cho HS đọc lại vần, tiếng, từ đã học 
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc từ ngữ ứng dụng: 
- GV ghi bảng tiếng, từ ứng dụng
- GV đọc mẫu, giải nghĩa từ
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc câu ứng dụng: 
- GV treo tranh minh họa 
- GV ghi bảng câu ứng dụng
- GV đọc mẫu
GV sửa lỗi phát âm
Hoạt động 11: Luyện nói: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.
- Trong tranh vẽ gì ?
- Trong cảnh đó em thấy những gì ? 
- Em hãy nói về một nhà máy cửa hàng mà em biết?
- Các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét. 
* Hoạt động 12: Luyện viết: 
- GV cho HS quan sát bài mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS
* Hoạt dộng 13: 
- GV cho HS " chơi trò chơi ghép vần 
- ViÕt b¶ng con: oang, oăng
- §äc SGK 3 em ®äc.
 Oanh - oach
- HS tìm vần mới oanh
- Vần oang gồm 3 âm ghép lại với nhau là o, a và nh
- HS ghép vần oanh
- HS đọc CN- N - L
- HS tìm âm mới học
- Gồm âm d đứng trước, vần oanh đứng sau 
- HS ghép tiếng doanh
- HS đánh vần, đọc trơn( CN- ĐT)
- HS quan sát
- HS đọc CN- ĐT
- gồm 2 tiếng 
- HS thi tìm tiếng chứa vần oanh: khoanh, loanh, hoành, toanh...
 - HS viết bài 
- HS thi viết
- HS quan sát tranh
- HS tìm vần mới: oach
- Gồm 3 âm o, a và ch
- Giống nhau: bắt đầu bằng oa, 
- Khác nhau: oanh có nh, oach có ch
- HS ghép vần
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm âm mới học 
- Gồm h đứng trước oach đứng sau dấu nặng dưới a
- HS ghép tiếng
- HS đọc CN- ĐT
HS đọc CN- ĐT
HS thi tìm tiếng có chứa vần oach: hoạch, loạch, xoạch...
HS viết bài vào bảng
HS thi viết
HS đọc CN- N- ĐT
 khoanh tay kế hoạch
 mới toanh loạch xoạch
- HS theo dõi
- HS đọc CN- N- Lớp
HS quan sát
	Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
HS đọc CN- ĐT
- Thảo luận theo nhóm đôi:
- HS quan sát tranh,thảo luận
- HS trả lời 
- Đại diện 1 số nhóm lên trình bày trước lớp.
- Lớp theo dõi bổ xung.
- HS viết bài vào vở
 VI- Cñng cè - DÆn dß:
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi: HS đọc lại các vần đã học
 - NhËn xÐt giê häc
 - Chuẩn bị bài sau.
Chiều
 Tiết 1: Toán:
Tiết 89: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 I. Mục tiêu:
 - Giúp HS bước đầu biết dùng thước có vạch đo xăng - ti - mét.
 - Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.
 - Giáo dục HS yêu thích môn học.
 II. Đồ dùng dạy - học:
 - GV: Thước có vạch cm.
 - HS : Thước.
 III. Hoạt động dạy - học:
 1. Kiểm tra.
 - Gọi HS lên bảng làm bài 2 (T 122)
 - Nhận xét.
2. Bài mới:
 a, Giới thiệu - ghi bảng
 *Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành
 - Để vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài 4cm ta làm như sau:
 + Đặt thước (có vạch chia cm) lên tờ giấy trắng tay trái giữ thước, tay phải cầm bút chấm 1 điểm trùng với vạch 0 chấm 1 điểm trùng với vạch ghi 4.
 + Dùng bút nối điểm ở vạch 0 với điểm vạch 4 thẳng theo mép thước, nhấc thẻ ra viết A bên điểm đầu viết B điểm cuối ta đã vẽ được đoạn thẳng có độ dài 4cm.
 * Hoạt động 2: Thực hành
 Bài 1(T123): GV hướng dẫn HS vẽ
 - Đoạn thẳng có độ dài 5cm, 7cm, 2cm, 9cm.
 - Đặt tên cho các đoạn thẳng
Bài 2
 - Gọi HS nêu tóm tắt bài toán rồi nêu bài toán và giải
 - 1 em lên bảng làm - lớp làm vở
Bài 3
 - Cho HS tự vẽ đoạn thẳng AB, BC theo độ dài ở bài 2
 - 1 em lên bảng vẽ
 - Lớp vẽ vào vở
 Bài 2(122)
 Bài giải
 Có tất cả số bạn là:
 5 + 5 = 10( bạn)
 Đáp số: 10 bạn
- HS quan sát
.
- HS thực hành
 5 cm 
 • • 
 7 cm 
 • • 
 2 cm
 • •
 9 cm
 • •
 Tóm tắt
 Đoạn thẳng AB: 5cm
 Đoạn thẳng BC: 3cm
Cả hai đoạn thẳng: ... cm?
 Bài giải
 Cả hai đoạn thẳng có độ dài là:
 5 + 3 = 8(cm)
 Đáp số: 8cm
 • • • 
 A 5cm B 3cm C
 •C
 • • 3cm 
 A 5cm B	
 IV. Củng cố - tổng kết:
 - Chốt lại nội dung bài
 - Nhận xét tiết học
- Dặn dò về nhà
Thứ ba ngày 15 Tháng 2 Năm 2011
Tiết 1: Toán:
Tiết 90: Luyện tập chung
 I. Môc tiªu:
- Cñng cè vÒ c¸c sè tõ 1 ®Õn 20 vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n
- Lµm ®­îc c¸c bµi tËp nhanh, chÝnh x¸c
- Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp
II. §å dïng d¹y häc:
- ThÇy: KÎ s½n bµi 1
- Trß: S¸ch, b¶ng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. KiÓm tra: 
	 VÏ ®o¹n th¼ng dµi 3cm, 6cm
 HS lªn b¶ng vÏ – nhËn xÐt
2. Bµi míi: 
* Giíi thiÖu:
* Bµi 1: §iÒn sè tõ 1 ®Õn 20
- Nªu yªu cÇu bµi 1?
- HS lªn b¶ng ®iÒn sè
- NhËn xÐt- ch÷a bµi
* Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
- Bµi 2 yªu cÇu g×?
- HS lµm bµi theo nhãm
- C¸c nhãm tr×nh bµy bµi
- NhËn xÐt
* Bµi 3 
- §äc bµi to¸n- Tãm t¾t
- HS ®äc l¹i tãm t¾t
- Ph©n tÝch bµi to¸n
- Muèn biÕt tÊt c¶ cã mÊy c¸i bót ta lµm thÕ nµo?
- Lªn b¶ng gi¶i – nhËn xÐt
* Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
- Bµi 4 yªu cÇu g×?
- HS lªn b¶ng ®iÒn sè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 + 2 + 3
11 13 16
 +1 +2
14 15 17
 +3 +1
15 18 19
Bót xanh: 12 c¸i
Bót ®á: 3 c¸i
Cã tÊt c¶ ... c¸i bót?
 Cã tÊt c¶ sè c¸i bót lµ
 12 + 3 = 15 (c¸i)
 §¸p sè: 15 c¸i bót.
13
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
IV. Cñng cè dÆn dß: 
	- Nªu l¹i c¸ch gi¶i to¸n cã lêi v¨n?
	- VÒ lµm vë bµi tËp vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
 –––––––––––––––––––––––––––––––––
Tiết : 1+2: Tiếng Việt:
Bài 96: oat -oăt
 I - Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Đọc được vần : oat, hoạt hình, oăt, loắt choắt
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Viết được: oat, hoạt hình, oăt, loắt choắt
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.
 2. Kĩ năng:
 - HS nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
 3. Thái độ: 
 - HS có ý thức tự giác học tập.
 II- Đồ dùng dạy - học 
- GV : Tranh minh họa cho bài học.
- HS : Đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
1- KiÓm tra bµi cò:
 - Bµi häc tr­íc?
 - GV gọi HS đọc, viết bài
- NhËn xÐt cho ®iÓm
2- Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi:
* Hoạt động 1: GV giới thiệu bài và ghi bảng
b. Dạy - học chữ
*Hoạt động 2: Nhận diện chữ và tiếng chứa chữ mới
+ Vần oat
- Cho HS quan sát tranh hoạt hình
- GV ghi bảng oat
- Nêu cấu tạo vần oat 
- GV cho Hs ghép vần
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Tiếng hoạt
GV chỉ tiếng 
- Nêu cấu tạo tiếng hoạt
- GV cho HS ghép tiếng
 - GV đọc mẫu 
 - GV sửa lỗi phát âm
 + Từ hoạt hình
- GV cho HS quan sát tranh minh họa 
- GV ghi bảng 
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
- GV cho HS nêu cấu tạo từ ? 
*Hoạt động 3: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm, tổ chức cho HS chơi trò chơi
- GV nhận xét khen ngợi 
*Hoạt động 4: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu hướng dẫn quy trình
- GV chú ý sửa sai
* Hoạt động 5: Trò chơi viết đúng
- GV đọc cho HS các nhóm thi viết đúng chữ và tiếng vừa học.
 Tiết 2
*Hoạt động 6: Nhận diện chữ và tiếng chứa chữ mới:
+ Vần oăt
- GV treo tranh minh họa loắt choắt
- GV ghi bảng vần oăt
- Nêu cấu tạo vần oăt
- So sánh oat với oăt
- GV cho HS ghép vần oăt
- GV đọc mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Tiếng choắt
- GV ghi bảng
- Nêu cấu tạo tiếng choắt
- GV cho HS ghép tiếng
- GV đánh vần đọc trơn mẫu
- GV sửa lỗi phát âm
+ Từ loắt choắt 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa xuất hiện từ khóa
- GV đọc mẫu
* Hoạt động 7: Trò chơi nhận diện: 
- GV chia nhóm phát cho HS các nhóm mỗi hộp có các tiếng 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng cuộc
*Hoạt động 8: Luyện viết bảng con: 
- GV viết mẫu , hướng dẫn quy trình
- GV theo dõi nhận xét
* Hoạt động 9: Trò chơi viết đúng
- GV đọc các tiếng có chứa chữ và tiếng vừa học 
- GV nhận xét khen ngợi nhóm viết đúng và đẹp
 Tiết 3
3. Luyện tập: 
Hoạt động 10: 
* Đọc chữ và tiếng khóa: 
- GV cho HS đọc lại vần, tiếng, từ đã học 
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc từ ngữ ứng dụng: 
- GV ghi bảng tiếng, từ ứng dụng
- GV đọc mẫu, giải nghĩa từ
- GV sửa lỗi phát âm
* Đọc câu ứng dụng: 
- GV treo tranh minh họa 
- GV ghi bảng câu ứng dụng
- GV đọc mẫu
GV sửa lỗi phát âm
Hoạt động 11: Luyện nói: 
- Trong tranh vẽ gì ?
- Trong cảnh đó em thấy những gì ? 
- Các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét. 
* Hoạt động 12: Luyện viết: 
- GV cho HS quan sát bài mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS
* Hoạt dộng 13: 
- GV cho HS " chơi trò chơi ghép vần 
- ViÕt b¶ng con: oanh, oach
- §äc SGK 3 em ®äc.
 Oat, oăt
- HS tìm vần mới oat
- Vần oat gồm 3 âm ghép lại với nhau là o, a và t
- HS ghép vần oat
- HS đọc CN- N - L
- HS tìm âm mới học
- Gồm âm h đứng trước, vần oat đứng sau dấu nặng dưới a 
- HS ghép tiếng hoạt
- HS đánh vần, đọc trơn( CN- ĐT)
- HS quan sát
- HS đọc CN- ĐT
- gồm 2 tiếng 
- HS thi tìm tiếng chứa vần oat: loát, toát, đoạt, hoạt, ....
 - HS viết bài 
- HS thi viết
- HS quan sát tranh
- HS tìm vần mới: oăt
- Gồm 3 âm o, ă và t
- Giống nhau: bắt đầu bằng o, 
- Khác nhau: oat có ă, oăt có ă
- HS ghép vần
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm âm mới học 
- Gồm ch đứng trước oăt đứng sau dấu sắc trên ă
- HS ghép tiếng
- HS đọc CN- ĐT
HS đọc CN- ĐT
HS thi tìm tiếng có chứa vần oăt: loắt, ngoặt, hoắt...
HS viết bài vào bảng
HS thi viết
HS đọc CN- N- ĐT
 lưu loát chỗ ngoặt
 đoạt giải nhọn hoắt
- HS theo dõi
- HS đọc CN- N- Lớp
HS quan sát
	Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
HS đọc CN- ĐT
- Thảo luận theo nhóm đôi:
- HS quan sát tranh,thảo luận
- HS trả lời 
- Đại diện 1 số nhóm lên trình bày trước lớp.
- Lớp theo dõi bổ xung.
- HS viết bài vào vở
 VI- Cñng cè - DÆn dß:
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi: HS đọc lại các vần đã học
 - NhËn xÐt giê häc
 - Chuẩn bị bài sau.
 Thứ tư ngày 16 Tháng 2 Năm 2011
Tiết 1+2+3: Tiếng Việt
 Bài 97: Ôn tập
 I- Môc tiªu.
 1. Kiến thức:
- Häc sinh ®äc ®­îc c¸c vÇn , từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97.
- Viết ®­îc c¸c vÇn , từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97
- Nghe hiÓu vµ kÓ l¹i theo tranh truyÖn kÓ: Chú Gà trống khôn ngoan
 2. Kĩ năng:
 - HS kể chuyện rõ ràng, thành thạo. 
 3. Thái độ:
 - HS có ý thức tự giác học tập.
 II- Đồ dùng dạy học:
- GV: B¶ng «n, tranh minh häa cho bµi häc.
- HS : §å dïng häc tËp.
 III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
Kiểm tra bài cũ: 
Hôm trước học bài gì ? 
Gọi HS đọc, viết bài
GV nhận xét ghi điểm
Ôn tập:
a. Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: 
- Tuần qua em đã học những vần nào ? 
- GV ghi bảng và lấy bảng ôn ra đối chiếu
b. Ôn tập: 
Hoạt động 2:
 * Cùng nhớ lại các chữ đã học
- GV chỉ các chữ vừa học trong tuần và đọc to rõ ràng cho HS theo dõi
GV theo dõi sửa lỗi phát âm
* Ghép chữ với vần thành tiếng
- GV làm mẫu: chỉ âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang để tạo thành tiếng
- GV gọi HS lần lượt ghép âm thành tiếng
- GV chú ý sửa lỗi phát âm
Hoạt động 3
* Trò chơi: 
- GV chia lớp thành các nhóm phát cho mỗi nhóm một hộp có ghi các chữ cái đã học
- GV cùng HS nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc
*Hoạt động 4: Tập viết một từ ngữ ứng dụng: 
- GV viết mẫu và hướng dẫn quy trình từ: ngoan ngoãn
- GV nhận xét khen ngợi HS viết đẹp
* Hoạt động 5: Trò chơi viết đúng: 
- GV chia nhóm, GV đọc các âm, tiếng đã học
- GV nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc
 Tiết 2
*Hoạt động 6: Đọc từ ứng dụng:
- GV ghi bảng các từ ngữ ứng dụng
- GV đọc mẫu, giải nghĩa từ
- GV sửa lỗi phát âm
*Hoạt động 7: Lắp ghép toa tàu từ ngữ
- GV chuẩn bị các âm, tiếng cho HS thi ghép thành tiếng, từ
GV nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc
*Hoạt động 8: Tập viết từ ngữ ứng dụng: 
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết từ : khai hoang
- GV nhận xét sửa sai
*Hoạt động 9: Trò chơi: 
- GV cho HS thi viết tiếng, từ
- GV nhận xét tuyên dương
	Tiết 3
3. Luyện tập:
* Hoạt động 10: 
a. Đọc vần vừa ôn:
- GV cho HS đọc lại bài ở bảng ôn
- GV chú ý sửa lỗi phát âm
b. Đọc từ ứng dụng: 
- GV đọc lại các từ ứng dụng
- GV Sửa lỗi phát âm
c. Đọc câu ứng dụng: 
- GV cho HS quan sát tranh minh họa 
- GV ghi bảng câu ứng dụng
- GV đọc mẫu câu ứng dụng, giải thích từ mới
- GV sửa lỗi phát âm
* Hoạt động 11: 
 Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan
- Giới thiệu câu chuyện .
 - GV kể chuyện lần 1.
 - Kể lần 2 theo tranh.
 - Cho HS kể trong nhóm 
 - Gọi các nhóm lên trình bày.
 => ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi sự thông minh của chú gà trống. 
e. Luyện viết: 
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu kém
HS đọc bài trong SGK
HS viết : oăt
HS kể những vần đã học: oa, oe, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oanh, oach, oat, oăt.
HS nghe GV đọc
HS chỉ bảng và đọc các chữ đã học trong tuần
HS đọc( CN- ĐT)
- HS ghép âm với vần để tạo thành tiếng.
- HS đọc CN- N- L
HS các nhóm thi đua ghép các chữ thành tiếng, nhóm nào ghép được nhiều tiếng hơn thì nhóm đó thắng cuộc
- HS viết bài vào bảng con
HS thi viết nhóm nào viết nhanh, đúng, đẹp thì nhóm đó thắng
khoa học ngoan ngoãn khai hoang
HS theo dõi
HS luyện đọc (CN- ĐT )
HS các nhóm thi ghép âm thành tiếng, từ. Nhóm nào ghép được nhiều nhóm đó thắng
HS viết bài vào bảng con
- HS thi viết
HS đọc bài CN- ĐT
HS đọc bài CN- ĐT
HS quan sát tranh
Hoa đào ưa rét
 Lấm tấm mưa bay
Hoa mai chỉ say
 Nắng pha chút gió
HS đọc đoạn thơ ứng dụng ( CN- ĐT)
- HS kể trong nhóm theo nội dung tranh.
- Các nhóm lên trình bày, nhận xét
HS quan sát bài mẫu
HS viết bài vào vở
IV. Củng cố- Dặn dò: 
 - Nhắc lại nội dung bài: HS đọc lại các vần trong bảng ôn
 - Nhận xét giờ học
 - Chuẩn bị bài sau: oa - oe
TiÕt 4: To¸n
	Tiết 91: 	Luyện tập chung
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vÒ céng, trõ vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n
- Lµm ®­îc c¸c bµi tËp nhanh, chÝnh x¸c
- Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp
II. §å dïng d¹y häc:
- ThÇy: Th­íc cã v¹ch cm
- Trß: S¸ch, b¶ng
III. Hoạt động dạy - học:
1.Kiểm tra.
 - Gọi HS lên bảng vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài 4cm
2. Bài mới.
a, Giới thiệu bài - ghi bảng
 Bài 1(T125) Tính.
 - 1 em lên bảng viết.
- Làm bảng con.
- GV theo dõi giúp đỡ
- GV cùng HS chữa bài
Bài 2: a. Khoanh vào số lớn nhất:
 14 , 18 , 11, 15
 b. Khoanh vào số bé nhất:
 17 , 13 , 19 , 10
 - Hướng dẫn HS làm
 - HS lên bảng làm
 - Lớp làm vào vở
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước:
 - HS lên bảng
 Bài 4 :
Đoạn thẳng AB dài 3 cm và đoạn thẳng BC dài 6 cm . Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng - ti - mét? 
 - HS lên bảng làm
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết đoạn thẳng AC dài mấy cm ta làm thế nào?
 - HS quan sát nhắc nhở
A 3cm B 6cm C 
 . . .
 ? cm
- 1 em lên bảng vẽ
+
12
+
15
+
8
+
14
3
4
2
3
15
19
10
17
-
15
-
19
-
10
-
17
3
4
2
3
12
15
8
14
- Gọi 2 em lên bảng - lớp khoanh vào vở.
 a. Khoanh vào số lớn nhất:
18
 14 , , 11 , 15
 b. Khoanh vào số bé nhất:
10
 17 , 13 , 19 , 	 
- Gọi HS lên bảng vẽ dùng thước có vạch cm để vẽ.
 • •
 4 cm
- HS đọc bài toán.
- Đoạn thẳng AB dài 3cm, đoạn thẳng BC dài 6 cm.
- Đoạn thẳng AC dài mấy xăng - ti - mét.
- Ta lấy đoạn thẳng AB cộng đoạn thẳng BC tìm đoạn thẳng AC.
 Bài giải
 Đoạn thẳng AC dài là.
 3 + 6 = 9 (cm)
 Đáp số: 9 cm
 IV. Củng cố - nhận xét:
- Chốt lại nội dung bài
- Nhận xét tiết học
Chiếu
Tiết 1: Đạo đức
 §i bé ®óng quy ®Þnh (TiÕt 1)
 I. Môc tiªu :
 1. HS hiÓu ph¶i ®i bé trªn vØa hÌ hoÆc ®i s¸t lÒ ®­êng , qua ng· ba , ng· t­ ph¶i ®i theo ®Ìn tÝn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch ®· quy ®Þnh .
 2. §i bé ®óng quy ®Þnh lµ b¶o ®¶m cho an toµn cho b¶n th©n vµ cho mäi ng­êi .
 3. Gi¸o dôc HS ®i bé ®óng quy ®Þnh .
 II. ChuÈn bÞ :
 - GV : Tranh minh häa .
 - HS : VBT.
 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
1. KiÓm tra .
- Muèn cã nhiÒu b¹n em ph¶i lµm g×?
2. Bµi míi.
* Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 1.
- GV ®­a tranh hái
+ ë thµnh phè ®i bé ph¶i ®i ë ®©u ®i bªn nµo?
+ ë n«ng th«n ®i bé ph¶i ®i ë ®©u? §i bªn nµo? V× sao? 
=> KÕt luËn: ë n«ng th«n ®i s¸t lÒ ®­êng, ®­êng thµnh phè ®i trªn vØa hÌ. Khi ®i qua ®­êng ®i theo sù chØ dÉn cña ®Òn ®· quy ®Þnh
* Ho¹t ®éng 2: Bµi 2
- HS tù nªu
- HS th¶o luËn
+ §i bé trªn vØa hÌ, ®i vµo bªn tay ph¶i
+ §i s¸t bªn lÒ ®­êng, ®i bªn ph¶i v× ®­êng n«ng th«n kh«ng co vØa hÌ.
- GV gäi HS lªn tr×nh bµy.
=> KÕt luËn:
 - Tranh 1: §i ®óng quy ®Þnh
 - Tranh 2: B¹n nhá ch¹y qua ®­êng lµ sai.
 - Tranh 3: Hai b¹n ®i qua ®­êng ®óng quy ®Þnh.
* Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i qua ®­êng
- GV phæ biÕn luËt ®i ®­êng.
- GV vÏ ®­êng cho HS thùc hiÖn
- TiÕn hµnh ch¬i ®Õn hÕt giê
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng em hiÓu luËt ®i ®óng.
- Lµm vµo vë bµi tËp
- HS lªn tr×nh bµy
- Líp nhËn xÐt - bæ xung
- HS chia thµnh nhãm
- Mçi nhãm cø 1 ng­êi, ®i bé, ®i xe m¸y, xe ®¹p, « t«...
- HS ®i theo tÝn hiÖu ®Ìn ng· ba, ng· t­.
 IV. Cñng cè - dÆn dß
- Nh¾c l¹i néi dung bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
 - VÒ «n bµi - ®i ®óng quy ®Þnh.
Thứ năm ngày 17 Tháng 2 Năm 2011
Tiết 1: Toán
 Tiết 92: Các số tròn c

Tài liệu đính kèm:

  • docQUYỂN 5.doc