Giáo án Phụ đạo Lớp 1 - Tuần 29

I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện en, oen

- Luyện viết chính tả.

 - chú ý học sinh yếu

II. Lên lớp :

 

doc 7 trang Người đăng honganh Lượt xem 1420Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Phụ đạo Lớp 1 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GI ÁO ÁN PH Ụ Đ ẠO L ỚP 1 TU ẦN 29
TUẦN 29:
Thứ
 Môn học
Bài học
2
Tiếng việt
Tiếng việt 
 Toán
Ôn luyện : Đầm sen
Ôn luỵên : Đầm sen
Ôn luyện chung .
4
Toán
Toán
Tiếng việt
Ôn luyện tập
Ôn luyện tập
Ôn luyện : Mời vào
Thứ 2/ 28/ 3/ 2011 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN ĐẦM SEN
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện en, oen
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc:
 - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc 
“Đầm sen"
 - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :
* Giáo viên hướng dẫn:
 - Khi nào viết vần en, khi nào viết vần oen
-GV nhận xét sửa chữa
 - Tìm tiếng trong bài
 + có vần en:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần en,oen
- Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen
 - GV nhận xét bổ sung
2. Luyện viết bảng con:
- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:
- xanh mát, cánh hoa, xoè ra,ngan ngát, thanh khiết
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi:
 + Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào?
+ Đọc câu văn tả hương sen ?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:
- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
 Tiết 2
1. Luyện viết chính tả:
(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “Đầm sen”
 ( Toàn bài)
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- xanh mát, cánh hoa, xoè ra,ngan ngát, thanh khiết
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở
- GV kiểm tra sửa chữa
-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:
* Điền en hay oen
- Dế m., tóc x 
* Điền g hay gh:
- nhà a, cái ế
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung
* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
HS tìm: 
 sen
HS tìm và ghi vào bảng con
- HS tập nói
- HS một em lên bảng viết
- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con
- Một em lên bảng viết
-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
*******************************
 TOÁN:
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn một cách chác hơn.
- Biết tóm tắt được bài toán và giải toán có lời văn
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó:
- GV nêu:
 Dưới ao có:..con vịt
Có thêm:con vịt
 Hỏi:con vịt?
- Một em lên bảng ghi số vào chỗ chấm.
- GV hướng dẫn cách giải:
- Một em lên bảng giải
Nghỉ giải lao
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: Một sợi dây dài 29 cm, đã cắt đi 12 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng- ti – mét?
- GV tóm tắt bài toán:
- Hướng dẫn cách làm
 - Bài 2: Lúc đầu trên cành có 12 con chim , sau đó 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
- GV tóm tắt bài toán:
- Hướng dẫn cách giải
 Nghỉ giải lao
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- HS chú ý
- HS theo dõi, nhận xét
- lớp làm bài vào vở
( Chú ý HS yếu )
- Một em lên bảng giải
- Lớp giải vào vở
Một em lên bảng giải 
Lớp làm bài vào vở
 - Nhận xét 
 ******************************************
Thứ 4/ 30/ 3/ 2011 TOÁN : 
 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn một cách chắc chắn hơn.
- chú ý học sinh yếu.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS nắm lại cách giải toán có lời văn :
- GV đưa ra ví dụ và hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi:
Bài toán : Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
Cho HS nêu tóm tắt 
2 Thực hiện vào bảng con:
- lớp thực hiện vào bảng con
- Gọi 1 em HS lên bảng viết
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: 
Trên cành có 8 con chim đậu, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
 - Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:
 - GV nêu yêu cầu ,
 Hướng dẫn thực hành 
 - Nhận xét, đánh giá 
- Bài 3:
- Giải bài toán theo tóm tắt:
Có : 36 hình tam giác
Cho : 6 hình tam giác 
Còn lại: hình tam giác?
-Gọi HS đọc lại đề toán
-GV nêu câu hỏi
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
HS trả lời
 HS nêu tóm tắt
Tóm tắt: Có: 15 búp bê
 Đã bán : 2búp bê
 Còn lại :búp bê?
HS làm bài vào bảng con
1 em lên bảng viết 
Một em lên bảng làm
 Lớp làm vào vở
- 1HS nêu miệng:
 17 -2 -3 
 - Một em lên bảng giải
Lớp làm bài vào vở
 Bài giải
 Số hình tam giác còn lại là:
 36 – 6 = 30 hình
 Đáp số: 30 hình
 ******************************** 
 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN : MỜI VÀO
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ong, oong
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc:
 - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc 
“ Mời vào"
 - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :
* Giáo viên hướng dẫn:
 - ong khác với oong
 -GV nhận xét sửa chữa
 - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ong:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong
 - GV nhận xét bổ sung
2. Luyện viết bảng con:
- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:
- kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi:
 + Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?
- Gío được chủ nhà mời vào để làm gì?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:
- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
1. Luyện viết chính tả:
(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “Mời vào”
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền.
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở
- GV kiểm tra sửa chữa
-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:
* Điền ong hay oong
- B.. tàu, chong ch
* Điền s hay x:
- chim .. ẻ, nhỏ íu.
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung
* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương.
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
 - HS tìm: 
- trong
- HS tìm từ
- HS một em lên bảng viết
- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con
- Một em lên bảng viết
-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an phu dao lop 1 tuan 25.doc