Giáo án ôn luyện buổi chiều - Tuần 5

A. YÊU CẦU :

 - Giúp HS nắm được và viết được dấu bằng

 - Biết ứng dụng để làm bài tập

B. LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

a. Gọi HS nhắc lại tên bài học ?

- GV viết dấu bằng lên bảng - Gọi HS đọc

b. Viết bảng con :

- GV cho HS viết dấu bằng : =

+ Viết : 2= 2, 3 = 3, 4 = 4, 5= 5 .

Giải lao :

C . Hướng dẫn làm vở bài tập :

Bài 1 : viết dấu bằng

- GV hướng dẫn HS viết dấu bằng vào vở

Bài 2 : Viết ftheo mẫu

- GV viết lên bảng - Hướng dẫn HS làm vào

+ 4 < 5,="" 5=""> 4, 4 = 4

- Gọi 2 HS làm bảng lớp

 -Bài 3 : Điền dấu > , < ,="" -="" ,="" vào="" chỗ="" trống="">

4.5 1.4 2.3

2.2 5.2 2.4

3.1 3.3 2.5

- Gọi 3 HS lên bảng làm

Bài 4 : làm cho bằngnhau

- GV treo bài tập 4 lên bảng - Tổ chức trò

chơi cho hS cả lớp tham gia nối

-Nhận xét

+ Chấm bài - Nhận xét :

Dặn dò :

- xem lại tất cả các bài tập đã sửa

- Xem trước bài tiếp theo : Luyện tập - Dấu bằng

- HSđọc ( 5,6 em )

- HS viết bảng con

- HS viết vào vở

 - 2 HS làm bảng lớp

- Lớp làm vào vở

- 2 HS làm bảng lớp - Lớp làm vào

vở

- 3 HS làm trên bảng

- Lớp làm vào vở

- HS tham gia trò chơi

-Chấm khoảng 10 em

 

doc 7 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 877Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án ôn luyện buổi chiều - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2005
LUYỆN CHIỀU 
MÔN : TOÁN ( TC ) - BẰNG NHAU , DẤU = 
A. YÊU CẦU : 
	- Giúp HS nắm được và viết được dấu bằng 
	- Biết ứng dụng để làm bài tập 
B. LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a. Gọi HS nhắc lại tên bài học ? 
- GV viết dấu bằng lên bảng - Gọi HS đọc 
b. Viết bảng con : 
- GV cho HS viết dấu bằng : = 
+ Viết : 2= 2, 3 = 3, 4 = 4, 5= 5 .
Giải lao :
C . Hướng dẫn làm vở bài tập :
Bài 1 : viết dấu bằng 
- GV hướng dẫn HS viết dấu bằng vào vở 
Bài 2 : Viết ftheo mẫu 
- GV viết lên bảng - Hướng dẫn HS làm vào 
+ 4 4, 4 = 4 
- Gọi 2 HS làm bảng lớp 
 -Bài 3 : Điền dấu > , < , - , vào chỗ trống 
4..5 1.....4 2.........3
2...2 5......2 2.........4
3..1 3......3 2.........5
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
Bài 4 : làm cho bằngnhau
- GV treo bài tập 4 lên bảng - Tổ chức trò 
chơi cho hS cả lớp tham gia nối 
-Nhận xét 
+ Chấm bài - Nhận xét : 
Dặn dò : 
- xem lại tất cả các bài tập đã sửa 
- Xem trước bài tiếp theo : Luyện tập 
- Dấu bằng 
- HSđọc ( 5,6 em )
- HS viết bảng con 
- HS viết vào vở 
 - 2 HS làm bảng lớp 
- Lớp làm vào vở 
- 2 HS làm bảng lớp - Lớp làm vào 
vở 
- 3 HS làm trên bảng 
- Lớp làm vào vở 
- HS tham gia trò chơi 
-Chấm khoảng 10 em 
Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2005 
LUYỆN CHIỀU
LUYỆN TIẾNG VIỆT ( TC ) : T, TH 
A. YÊU CẦU : 
- Củng cố cách đọc và viết : t, th,. 
- Tìm đúng tên những đồ vật có chứa âm t, th. 
- Làm tốt vở bài tập 
B. LÊN LỚP : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a. Hoạt động 1 : Đọc bà SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học ? 
- Cho HS mở sách đọc 
b. Hướng dẫn viết bảng con 
- GV cho HS lấy bảng con - GV đọc : t, th,tổ, thỏ - HS viết 
- Tìm âm t, th ,trong các tiếng sau : tô, ta , thơ, tho, tha, tổ,..
- Nhận xét 
c. Hướng dẫn làm vở bài tập :
+ Bài 1 : Nối từ 
- GV treo bài tập 1 - Yêu cầu HS nối 
- Nhận xét 
+ Bài 2 : Điền vào chỗ trống t hay th
- GV treo bài tập 2 lên bảng yêu cầu HS điền sao cho đúng từ . 
+ Điền : ô tô, thợ nề 
- Nhận xét 
+ Bài 3 : Viết 
- Ti vi : 1 dòng 
- Thợ mỏ : 1 dòng 
d. Trò chơi : Đọc nhanh những tiếng có chứa âm t, th . 
+ Cách chơi : 
- GV cầm trên tay một số tiếng như : to, thổ, tha, tê, tự , tể, thu, thứ , ....... ...
-GV giơ lên bất kỳ chữ nào , yêu cầu HS đọc to chữ đó 
- Bạn nào đọc đúng , nhanh , bạn đó sẽ thắng . 
- Nhận xét - Tuyên dương 
Dặn dò : 
- Về nhà tập đọc lại bài : t, th 
- Xem trước bài tiếp theo : Ôn tập 
- t, th 
- Đọc cá nhân- đồng thanh 
- HS viết bảng con 
- HS tìm - gạch chân 
- 2,3 HS lên bảng nối : T1 - tổ cò , T2 - 
thả cá 
- Cả lớp làm vào vở 
- 2 HS lên bảng điền 
-Lớp làm vào vở 
- HS viết vào vở 
- HS tham gia trò chơi 
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2005 
LUYỆN CHIỀU
TOÁN ( TC ) : LUYỆN TẬP 
AYÊU CẦU : 
- Giúp học sinh viết được các số: 1, 2, 3, 4, 5, dấu , = 
- Làm tốt vở bài tập 
B.LÊN LỚP : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
a. Hoạt động 1 : hướng dẫn HS làm bài tập 
-Bài 1 : Viết dấu = vào chỗ trống 
- GV viết mẫu -Hướng dẫn HS viết vào vở 
1.......2 4........3 2.........3
2.......2 4.......4 3..........5
3........2 4.......5 2..........5 
+ Bài 2 : Viết theo mẫu : 
GV treo bài tập 2 - Cho HS nhìn vào tranh đếm số hình , điền số và So sánh 
3 > 2; 2 < 3 ; .................... 
+ Bài 3 : làm cho bằng nhau 
- GV treo bài tập 3 llên bảng - Tổ chức cho HS nối nhóm đồ vậtvới số cho thích hợp 
- Gọi HS lên bảng nối 
- Cả lớp làm vào vở 
- Nhận xét 
b. Hoạt động 2 : tổ chức chấm một số bài - 
Nhận xét 
Dặn dò :
 - về nhà xem lại các bài tập đã làm 
- xem trước bài tiếp theo : LT chung 
- HS viết vào vở 
- 2 HS làm bảng lớp 
- 2 HS lên bảng điền số và dấu 
- Lớp làm vào vở 
- HS cả lớp tham gia trò chơi 
- Chấm khoảng 10 em
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2005
LUYỆN CHIỀU
. LUYỆN TIẾNG VIỆT : ÔN - U, Ư 
A YÊU CẦU : 
- HS đọc và viết được âm :u, ư - Nắm được cấu tạo các nét chữ u, ư 
- Tìm được âm u, ư trong các tiếng , từ trên báo , sách, ....
- Làm tốt vở bài tập tiếng việt
B. LÊN LỚP : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
a. Hoạt động 1 : Đọc bài trong SGK 
- Gọi học sinh nhắc lại tên bài đã học 
GV cho học sinh mở SGK 
- GV ghi bảng : cá thu, thứ tư , cử tạ, đu dủ, 
na ná,.... . 
Cho học sinh tìm âm u, ư, trong các tiếng trên
b. Hoạt động 2 :viết bảng con 
GV đọc cho HS viết bảng con : u, ư, nụ, thư
Giải lao
c. Hoạt động 3 : Hướng dẫn làm vở bài tập
Bài 1 : GV treo tranh bài tập 1 - yêu cầu 
học sinh nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên bảng nối 
- Nhận xét 
Bài 2 : - Gọi HS nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống sao cho đúng từ 
- GV theo dõi giúp đỡ những HS còn viết yếu
Bài 3 : viết - Đu đủ 1 dòng , cử tạ 1 dòng 
d. Chấm bài -nhận xét 
e. Dặn dò : 
- Đọc viết bài vừa học 
- Bài sau : x, ch. 
- u, ư
- HS mở SGK 
-Đọc cá nhân , nhóm đôi , tổ , 
đồng thanh .
- Học sinh xung phong lên bảng tìm -gạch chân dưới âm u, ư 
-Nhận xét 
- Cả lớp viết bảng con 
- Nối từ với tranh vẽ 
- 1 HS thực hiện trên bảng lớp - Cả
 lớp làm trong vở 
- T1: Thú dữ , T2: Tu hú 
. 
- Điền u, hay ư : 
-1 HS lên bảng điền : Cú vọ , Củ từ 
- Cả lớp làm bảng con 
- HS viết vào vở
-
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2005
LUYỆN CHIỀU
 TỰ NHIÊN - XÃ HỘI ( TC ) : ÔN - BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
A. YÊU CẦU : 
-Giúp HS biết được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai 
- Tự giác vệ sinh để giữ gìn mắt và tai sạch ssẽ 
. LÊN LỚP : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
- Gọi học sinh nhắc lại tên bài đã học ?
-GV treo tranh đặt một số câu hỏi- Cho HS trả
 lời :
+khi ánh sáng chiếu vào mắt bạn trong hình đã làm gì ? Vì sao bạn đó làm vậy ?
+ Cho HS nêu những việc nên làm và không
 nên làm để bảo vệ mắt và tai ? 
-Hoạt động nối tiếp : liên hệ 
- vậy để bảo vệ mắt và tai cho sạch sẽ em đã
 làm gì ? 
- GV khuyế khích HS trả lời theo ý cảu mình 
GV : mắt và tai là những giác quan rất quan 
trọng đối với chúng ta . Vì vậy chúng ta phải 
bảo vệ chúng cho sạch sẽ , có sức khoẻ tốt 
cho bản thân . 
Dặn dò : Thực hiện tốt các điều đã học 
- Xem trước bài tiếp theo
. 
-bảo vệ mắt và tai 
- HS trả lời 
- ... ngoáy taibằng vật cứng , không dụi tay bẩn vào mắt ....
-Nên rửa mặt và lau mắt bằng khăn 
sạch và nước sạch ....
- HS tự trả lời 
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2005
LUYỆN CHIỀU
MÔN THỦCÔNG ( TC ) : XÉ DÁN HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN
A. MỤC TIÊU : 
- Giúp HS biết cách xé thành thạo hình vuông , hình tròn . 
- Giáo dục HS giữ lớp sạch sau khi học 
B. LÊN LỚP :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của tr,ò
- Gọij HS nhắc lại tên bài đã học ?
 GV gọi HS nhắc lai cách kẻ hình vuông , hình tròn 
- GV vẽ lên bảng -hướng dẫn lại qui 
trình xé hình vuông ,hình tròn 
- Nhận xét . 
Cho HS lấy giấy màu ra tập kẻ - GV 
 giúp đỡ những em yéu trong lớp 
- Cho HS tập xé hình rời khỏi tờ giấy
Nhận xét cách xé của HS 
- Hướng dẫn HS cách dán hình: Bôi hồ 
sau mặt trái tờ giấy màu - Dán vào giấy 
rô ky 
Chấm bài - nhận xét - Tuyên dương
Dặn dò : 
- Về nhà tập xé , dán lại các hình đã học 
- xem trước bài tiếp theo 
- Xé , dán hình vuông , hình tròn 
- 4,5 HS nhắc lại 
- HS theo dõi 
- HS kẻ trên giấy 
- HS xé hình theo nhóm
- HS dán hình trang trí trên 1 tờ giấy rô 
ky
Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2005 
LUYỆN CHIỀU
ĐẠO ĐỨC (TC ) : GỌN GÀNG- SẠCH SẼ ( TIẾT 2 ) 
A. YÊU CẦU : 
- Giúp HS hiểu ích lợi của việc ăn mặc gọn gòng , sạch sẽ 
- HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quầnáộgn gàng , sạch sẽ 
B. LÊN LỚP : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- Gọi HS nhắc lại tên bài đã học ? 
- GV : Nêu một số câu hỏi - Gọi HS trả lời 
+ Em hiểu như thế nào là gọn gàng , sạch sẽ ? 
+ Trong lớp mình hôm nay bạn nào em thấy đã gọn gàng , sạch sẽ ?
+ Ví sao em cho bạn đó là gọn gàng , sạch sẽ ? 
GV : Không những cácem đã ăn mặc , gọn gàng , sạch sẽ , mà đồ dùng của các em cũng phải biết sắp xếp cho gọn gàng và giữ cho nó luôn sạch sẽ 
Hoạt động nối tiếp : 
- Gv cho HS cả lớp đứng lên sửa lại quần áo cho chỉnh tề , Nhắc một số em nam bỏ vào trong quần 
GV: Nhắc nhở Một số em có đầu tóc còn hơi dài về nhà nói bố , mẹ cắt tóc 
cắt móng tay cho sạch sẽ 
Dặn dò : 
- Thực hiện tốt các điều đã học
- Xem tiếp bài tiếp theo 
- Gọn gàng , sạch sẽ 
- .. Là áo quần, đầu tóc gọn gàng : Áo bỏ vào quần, tóc cắt ngắn , không bôi bẩn
- HS nêu tên các bạn 
- HS trả lời 
-Cả lớp đứng lên sửa lại áo quần

Tài liệu đính kèm:

  • docT5.doc