Giáo án môn Toán + Tiếng Việt 1 - Tuần 4, 5, 6

TUẦN 4

TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)

 Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc âm n,m,d, đ và một số tiếng, từ có các âm đó

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Bài 1: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm các bài ở SGK

 -Hs đọc bài

Bài 2: Thi tìm tiếng có âm và dấu thanh đã học:

 Gv yêu cầu các tổ thi đua tìm tiếng có âm: n, m, d, đ; tổ nào tìm được đúng, nhiều sẽ thắng.

Bài Thi đọc :

 Yêu cầu hs đọc lại các âm, tiếng từ và câu: b, e, v, n, l, h, ô, ê, o, ơ, m, a, d, đ, t, th, cco bé, lọ mỡ, bờ hồ, lí, lẻ, ti vi, tỉ tê, tie mỉ, tô mì, dì na, bố mẹ. nơ đỏ, đi đò

 Ba Vi là thợ mỏ, mẹ Vi là thợ lò, Tí có bi ve, dì Na đi đò, cô bé vơ cỏ. -Cả lớp tham gia trò chơi

 

doc 12 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 301Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán + Tiếng Việt 1 - Tuần 4, 5, 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày10 /9/2012
TUẦN 4
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
 Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc âm n,m,d, đ và một số tiếng, từ có các âm đó
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm các bài ở SGK
-Hs đọc bài
Bài 2: Thi tìm tiếng có âm và dấu thanh đã học:
 Gv yêu cầu các tổ thi đua tìm tiếng có âm: n, m, d, đ; tổ nào tìm được đúng, nhiều sẽ thắng.
Bài Thi đọc : 
 Yêu cầu hs đọc lại các âm, tiếng từ và câu: b, e, v, n, l, h, ô, ê, o, ơ, m, a, d, đ, t, th, cco bé, lọ mỡ, bờ hồ, lí, lẻ, ti vi, tỉ tê, tie mỉ, tô mì, dì na, bố mẹ. nơ đỏ, đi đò
 Ba Vi là thợ mỏ, mẹ Vi là thợ lò, Tí có bi ve, dì Na đi đò, cô bé vơ cỏ..
-Cả lớp tham gia trò chơi
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố lại các kiến thức về lớn hơn, dấu lớn, bé hơn, dấu bé, bằng nhau, dấu bằng.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: - Gv vẽ mô hình, yêu cầu hs viết các số tương ứng
 - Cho hs so sánh các số chọn dấu thích hợp
- Hs thực hiện
Bài 2:	Điền dấu: Gv viết sẵn ở bảng, hs các đội chơi sẽ tiếp sức điền dấu thích hợp:
 1 3 5 4 3 5
 4 4 2 1 4 
- Hs thực hiện
Bài 3: Điền số: Gv hướng dẫn tương tự như bài
 5 > 3 = 4 < 
 1 = 2 < 4 = 
- Hs thực hiện
	Thứ tư ngày11/9/2012
TUẦN 4
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
 Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc âm n,m,d, đ và một số tiếng, từ có các âm đó
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bầi1: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm các bài ở SGK
-Hs đọc bài
Bầi 2: Thi tìm tiếng có âm và dấu thanh đã học:
 Gv yêu cầu các tổ thi đua tìm tiếng có âm: n, m, d, đ; tổ nào tìm được đúng, nhiều sẽ thắng.
Bầi3: Thi đọc : 
 Yêu cầu hs đọc lại các âm, tiếng từ và câu: ô, ơ, h, ơ, l, m, n, d, đ, t, th..
 Lá da, lò dò, cò đi lò dò, le le ở bờ hồ, ve ve ve hè về
-Cả lớp tham gia trò chơi
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố kiến thức về các dấu đã học
 - So sánh các số trong phạm vi 5
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Gv tổ chức cho hs hỏi nhau :
 - 1 bé hơn số nào ?
 - Số nào bé hơn 5?
 - 5 lớn hơn những số nào? .
-Hs nêu
Bài 2: .Điền số, dấu: Thi tiếp sức
 3 2 5 > 4 = 
 1 = 4 2 1 5 .
Bài 3: Nêu kết quả đúng: Gv ghi sẵn các bài tập đã điền dấu. Đính bông hoa che dấu >, <, =.Yêu cầu hs nêu kết quả, gv gỡ hoa nhận xét đúng, sai:
 5 * 5 4 * 3 2 * 1 3 * 3 .
- Hs tham gia trò chơi
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Hướng dẫn học sinh ra sân múa hát, vui chơi và lao động dọn vệ sing sân trường
Thứ năm ngày 13/9/2012
TUẦN 4
 TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc âm u, ư, x, ch và các tiếng, từ của bài 17, 18
 - Rèn kĩ năng viết chính tả, viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1: Gv ghi bảng một số từ có các âm đã học trong tuần gọi HS đọc:
 Bì thơ, bể cá, thợ nề, mẹ mở ti vi, bố và hà thi vẽ thỏ, vò vẽ vỡ tổ, 
- Hs đọc, p tích
Bài 2: Gọi hs đọc, phân tích một số tiếng 
-Gv ghi sẵn nhiều từ có âm u, ư, x, ch , cho hs thi đọc
Bài 3: Viết vào vở:
- Gv đọc , hs viết: bé bị ho, Bì thơ, bể cá, thợ nề, mẹ mở ti vi, bố và hà thi vẽ thỏ, vò vẽ vỡ tổ,
- Hs viết ở vở
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: - Giúp hs nắm được cấu tạo của số 6, số 7, số 8
 - Biết so sánh các số từ 6, 7 trong phạm vi đến 7- Củng cố đọc, viết các số 7, 8
 - So sánh các số trong phạm vi 1 - 8
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1: Yêu cầu hs lấy que tính để nêu cấu tạo của 6, 7
 Gv yêu cầu hs viết số 7, 8
 Nêu: 7 gồm mấy và mấy?
 8 gồm mấy và mấy?
-Hs thực hiện
Bài 2: So sánh các số trong phạm vi 7
 * Trò chơi : Tiếp sức
Gv chuẩn bị các tấm bìa có các số 3, 1, 5, 7. Hai đội chơi sẽ thi tiếp sức xếp đúng thứ tự số từ 1 – 8. Đội nào xếp nhanh hơn sẽ thắng.
 6  7 1  6 5  6
 2  5 6  6 7  3
 7  7 4  7 6  3
-Hs tham gia chơi
Thứ sáu ngày 14 /9/2012
TUẦN 4
TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
* Yêu cầu: 
 Đọc, viết đúng các âm, tiếng, từ đã học của bài 19, 20 
 Làm BTTV: nối, điền âm (bài 20)
Hs đọc, viết được các âm , tiếng, từ của bài 22
 Làm đựơc các bài tập ở vở BTTV: nối, điền âm (Bài 22)
 TỰ HỌC TOÁN 	 
* Mục tiêu:
 - Đọc, viết đúng số 9, nêu được cấu tạo số 9
 - Biết so sánh các số từ 1 - 9
 - Làm được các bài tập ở vở BTT (Số 9)
Thứ ba ngày 18/9/2012
TUẦN 5
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Mục tiêu:
 - Rèn kĩ năng viết chính tả, viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Ôn: 
Gv ghi bảng các từ sau:
 - Kẻ chỉ, co ro, kì đà , - Chú khỉ đá, lá khế đỏ, bó cỏ khô, kẻ lề vở, cá trê kho khế, rễ đa xù xì, 
- Gọi hs đọc, phân tích một số tiếng 
- Hs đọc, p tích
Bài 2: Gv đọc , hs viết: Bố bé đi bộ, mẹ và dì đi đò, cô bé vơ cỏ ở hồ, cá trê kho khế, rễ đa xù xì, 
- Hs viết ở vở
Bài 3: Hướng dẫn HS làm bài tập tiếng Việt và viết vào vở 
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Giúp hs củng cố các số từ 0 , 9, 10 (cấu tạo, thứ tự,)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1: 
 - Số 0: Gv hỏi
 Có hai cái kẹo, cho bạn một cái kẹo. Hỏi còn mấy cái kẹo? Cho tiếp bạn một cái nữa . Hỏi còn lại cái kẹo nào không? - Cho hs nêu cấu tạo số 9, số 10
-Hs trả lời
Bài 2: Trò chơi:
a/ Điền số:
8
4
1
 Gv kết hợp hỏi hs về số liền trước, liền sau
- HS thi làm bài nhanh
Bài 3: Điền dấu:	
 6 9 10 8 7 10
 4 0 9 10 0 2
 5 10 10 10 3 0
- HS thi làm bài nhanh
Thứ tư ngày 19/9/2012
TUẦN 5
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Yêu cầu: - Rèn kĩ năng đọc âm p, ph, nh, g, gh và một số tiếng, từ có các âm đó
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm các bài ở SGK(bài 22, 23)
-Hs đọc bài
Bài 2: Trò chơi:
a.Thi tìm tiếng có âm vừa ôn:
 Gv yêu cầu các tổ thi đua tìm tiếng có âm: ph,nh, g, gh; tổ nào tìm được đúng, nhiều sẽ thắng.
-Cả lớp tham gia trò chơi
Bài 3: Thi đọc : 
 Yêu cầu hs đọc lại các âm, tiếng từ vừa tìm được
 TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ o-> 10 So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1:
 Gắn hoặc vẽ các chấm tròn, yêu cầu HS viết số dưới mỗi hình của chấm tròn.
 Yêu cầu HS tự chọn 2 số bất kỳ trong dãy số đó rồi so sánh. 
 10 7 8 
 Yêu cầu HS nêu số lớn nhất, bé nhất trong dãy số 
-Hs viết số và đọc lại dãy số đó.
- HS thực hiện và viết kquả vào bcon.
- HS nêu
- HS làm bài cá nhân
Bài 2: Trò chơi: 	
 a. Điền số
 Cho HS củng cố lại cấu tạo các số đã học
 b. Điền dấu >, <, =
 5..6 10..9 4.8
 6..7 10..7 9.9
 106 3..3 10...6
- Hs tham gia trò chơi
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Hướng dẫn học sinh ra sân múa hát, vui chơi và lao động dọn vệ sing sân trường
 Thứ năm ngày 20/9/2012
TUẦN 5
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả, viết đúng mẫu chữ, đúng từ, câu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Bài1: Đọc: 
 -Gv chuẩn bị một số từ, câu:
 Phì phò, quả nho, giỏ khế, vỏ ghẹ, nghỉ hè
 Chú chó nhà thư dữ quá.
 Nghỉ lễ, mẹ rủ nga đi ra phố.
 Gọi hs đọc, phân tích một số tiếng 
- Hs đọc, p tích
Bài 2: Cho HS luyện đọc câu: 
 Dì Trà là y tá xã khi thì dì đi ra y tế xã, khi thì dì đi ra nhà trẻ, có khi dì đi ra thị xã, dì kể cho bé nghe về nghề y 
- Hs viết ở vở
Bài 3: đọc cho HS viết vào vở: y tá, nhà trẻ, phú quý, tra ngô, cá trê, trù phú, thị xã, trở về, dì kể cho bé nghe về nghề y
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1:
 Gắn hoặc vẽ các chấm tròn, yêu cầu HS viết số dưới mỗi hình của chấm tròn.
 Yêu cầu HS tự chọn 2 số bất kỳ trong dãy số đó rồi so sánh. 
 10 7 8 
 Yêu cầu HS nêu số lớn nhất, bé nhất trong dãy số 
-Hs viết số và đọc lại dãy số đó.
- HS thực hiện và viết kquả vào bcon.
- HS nêu
Bài 2: Trò chơi
 a. Điền số
 Cho HS củng cố lại cấu tạo các số
 b. Điền dấu
 5..6 10..9 4.8
 6..7 10..7 9.9
 106 3..3 10...6 
- Hs tham gia trò chơi
Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố thứ tự dãy số từ o-> 10 So sánh các số , nắm chắc cấu tạo các số.
Thứ sáu ngày 21/9/2012
TUẦN 5
TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
* Yêu cầu: 
 Đọc, viết đúng các âm, tiếng, từ đã học của bài y – tr
 - Làm được bài tập ở vở BTTV.
 Làm BTTV: nối, điền âm (bài )
Hs đọc, viết được các âm , tiếng, từ của bài 
 Làm đựơc các bài tập ở vở BTTV: nối, điền âm (Bài )
 TỰ HỌC TOÁN 	 
* Mục tiêu:
 - Đọc, viết đúng số 9, nêu được cấu tạo số 9
 - Biết so sánh các số từ 1 - 9
 - Làm được các bài tập ở vở BTT (Số 9)
 - Giúp hs củng cố các số trong phạm vi 10
 - Làm được các bài tập ở vở BTT ( Luyện tập chung) 
Thứ ba ngày 24/9/2012
TUẦN 6
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
* Yêu cầu: Hs đọc, viết được các âm , tiếng, từ của bài 22
 Làm đựơc các bài tập ở vở BTTV: nối, điền âm (Bài 22)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài1: Gv tổ chức cho hs đọc theo nhóm các bài ở SGK(bài 22, 23)
- HS đọc
Bài 2: Thi tìm tiếng có âm vừa ôn:
 Gv yêu cầu các tổ thi đua tìm tiếng có âm: ph,nh, g, gh; tổ nào tìm được đúng, nhiều sẽ thắng.
- HS tìm
Bài; Thi đọc : 
 Yêu cầu hs đọc lại các âm, tiếng từ và câu: phố xá, nhỏ bé, nho khô, đi phà, tô phở, ca sĩ, nha sĩ, chú khỉ, chủ nhà, nhớ nhà, đệ nhất, nhu nhú, phì phò
 Dì Như: Dì Như là ca sĩ, dì ra thị xã, cả nhà nhớ dì, khi về hà dì cho hà vở. 
- HS đọc
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
.Mục tiêu: Giúp hs củng cố các số từ 0 , 9, 10 (cấu tạo, thứ tự,)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: - Số 0: Gv hỏi
 Có hai cái kẹo, cho bạn một cái kẹo. Hỏi còn mấy cái kẹo? Cho tiếp bạn một cái nữa . Hỏi còn lại cái kẹo nào không?
 - Cho hs nêu cấu tạo số 9, số 10
- HS trả lời
Bài 2: Điền số:
8
4
1
 Gv kết hợp hỏi hs về số liền trước, liền sau
- HS làm bài
Bài 3: Điền dấu:
 6 9 10 8 7 10
 4 0 9 10 0 2
 5 10 10 10 3 10 
- HS làm bài
Thứ tư ngày 25/9/2012
TUẦN 6
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả, viết đúng mẫu chữ, đúng từ, câu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Gv chuẩn bị một số từ, câu:
 Phì phò, quả nho, giỏ khế, vỏ ghẹ, nghỉ hè
 Chú chó nhà thư dữ quá.
 Nghỉ lễ, mẹ rủ nga đi ra phố.
 Gọi hs đọc, phân tích một số tiếng
- HS đọc và phân tích
Bài 2: Gv đọc , hs viết: Nhà ga, ghế gỗ, ghế đá, cụ già, giã giò ghi vở, gõ mõ, nhà nghỉ, bé bê ghế, nhà bé có tủ gỗ, cụ già đi ra ga, gồ ghề, ghi nhớ, gió to ghê 
-HS viết
Bài 3: Cho HS nối ô chữ: 
 Nhà vở
 Gió giò 
 Gà to 
 Ghi ga
- HS làm
 Nhà vở
 Gió giò
 Gà to 
 Ghi ga
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Ôn luyện các số từ 0 đến 10
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: GV kiểm tra ccas số từ 0 đến 10
Gọi HS đọc các số từ 0 đế 10
GV đọc các số từ 0 đến 10 cho HS viết vào BC
- HS đọc: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Cả lớp viết vào BC: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bài 2: Cho HS làm theo đội: 
0
1
10
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài 3: Cho HS khoanh vào số: 
Lớn nhất: 5, 4, 7, 2, 3
Bé nhất: 1, 3, 5, 10, 9
- HS khoanh: 
a) Số lớ nhất: 5, 4, 7 , 2, 3
b) Số bé nhất: 1 , 3, 5, 10, 9
Thứ năm ngày 26/9/2012
TUẦN 6
TIẾNG VIỆT+: LUYỆN HỌC VẦN (2 TIẾT)
Yêu cầu: Ôn luyện các âm g, gh. ng, ngh, y, tr và một số âm đã học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Cho HS đọc các âm ở bảng: x, ch, s, q, qu, ng, ngh, y tr, g ..
- HS đọc
Bài 2:Cho HS ôn một số từ đã học: chú nghé, ngõ nhỏ, quả nho, vỏ quế, cá quả, nhà nghỉ, bé ngủ, pha trà, trù phú, tra ngô
- HS đọc
Bài 3: Cho HS luyện đọc một số từ và câu đã học: 
 Về quê
 Nghỉ hè, bố mẹ cho Nga về quê, ở quê có bà, bà đã già, Nga có quà cho bà, quà là giò chả, bà cho Nga nho, na, lê và khế
- HS đọc
Bài 4: Cho HS điền âm vào chỗ chấm: 
 Cụà, ỏ khế, i vở, à giò, o khô 
- HS điền: 
 Cụ già, giỏ khê, ghi vở, gà giò, nho khô
TOÁN+ : LUYỆN TẬP
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: GV kiểm tra các số từ 0 đến 10
- Gọi HS đọc các số từ 0 đến 10
- GV đọc các số từ 0 đến 10 cho HS viết vào BC
- HS đọc các số từ 0 đến 10
- Cả lớp viết vào BC
Bài 2: GV hỏi HS trả lời: 
- Các số nào bé hơn 8? 
- Các số nào bé hơn 10?
- Các số nào lớn hơn 5?	
- Các số nào lớn hơn 2?
HS trả lời: 
- Các số bé hơn 8: 7,6,5,4,3,2,1,0
- Các số bé hơn 10: ,8,7,6,5,4,3,2,1,0
- Các số lớn hơn 5: 6,7,8,9,10	
- Các số lớn hơn : 3,4,5,6,7,8,9,10
Bài 3: Cho HS viết các số 2, 8, 9, 4, 7, 10, 3, 6 theo thứ tự: 
Từ bé dến lớn: 
Tư lớn đến bé:
Vào BC
- HS làm vào BC
Từ bé đến lớn: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Tư lớn đến bé: 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2
Thứ sáu ngày 27/9/2012
TUẦN 6
TỰ HỌC TIẾNG VIỆT
 Yêu cầu: HS luyện đọc lại bài đã học học sáng và tự làm bài tập tiếng việt 
 HS tiếp tục tập viết bài tập viết còn lại trong tuần
TỰ HỌC TOÁN
 Mục tiêu:
 - Làm được các bài tập ở vở BTT (Số 9)
 - Giúp hs củng cố các số trong phạm vi 10
 - Làm được các bài tập ở vở BTT ( Luyện tập chung)

Tài liệu đính kèm:

  • docLchieu 4,5,6.doc