Giáo án Lớp ghép 3 và 4 - Tuần 4

A. Tập đọc

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật .

- Hieồu noọi dung caõu chuyeọn : Ngửụứi meù raỏt yeõu con. Vỡ con ngửụứi meù coự theồ laứm taỏt caỷ.

 

doc 31 trang Người đăng honganh Lượt xem 1052Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp ghép 3 và 4 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ếu cho cỏc nhúm .
Học sinh làm việc trờn phiếu và trỡnh bày.
GV cựng học sinh nhận xột.
15
2
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Giỏo viờn đưa ra cõu hỏi.
Học sinh làm việc theo nhúm đụi.
Cỏc nhúm trỡnh bày .
Nhúm khỏc nhận xột .
Giỏo viờn chốt lại từng ý
Thảo luận cả lớp , trỡnh bày những điều mỡnh biết được qua bài học và tỏc dụng của nú đối với cuộc sống hiện nay.
3
3
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Củng cố dặn dũ .
Thứ ba ngày 28 thỏng 8 năm 2012
Lớp
3
4
Mụn
Chớnh tả
Toỏn
Bài
Người mẹ
Luyện tập
I.Mục tiờu
Nghe viết đỳng bài chớnh tả.
Làm đỳng BT2 hoặc BT3 hoặc bài tập chớnh tả do giỏo viờn tự chọn
Viết và so sỏnh cỏc số tự nhiờn.
Bước dầu làm quen dạng x<5;2<x<5 với x là số tự nhiờn.
Làm bài tập 2 và bài tập 5
II. Chuẩn bi
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
10
1
Nờu mục tiờu của bài .
Hướng dẫn hs nghe viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vố nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nờu cỏc từ khú , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khú .
Gv đọc bài cho hs viết vào vở 
Hs soỏt lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Bt4 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột .
10
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phỏt phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trỡnh bày kết quả , nhận xột .
Gv nx , chốt lại .
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Bài tập5
Cho học sinh tự làm và trỡnh bày kết quả.
Nhận xột , chữa bài cho học sinh.
5
3
Cho hs làm bài theo nhúm và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , chốt lại .
NX tiết học 
5
HĐNT
NX tiết học 
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
Lớp
3
4
Mụn
Thủ cụng 
LTVC
Bài
GẤP CON ấ́CH
Từ ghộp và từ lỏy
I.Mục tiờu
- Biết cỏch gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng thẳng.
Với HS khộo tay:
- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng thẳng. Con ếch cõn đối.
- Làm cho con ếch nhảy được.
Nhận biết được hai cỏch chớnh cấu tạo từ phức tiếng Việt:Ghộp những tiếng cú nghĩa với nhau(từ ghộp); phối hợp những tiếng cú õm hay vần giống nhau..
Bước đầu phõn biệt được từ ghộp với từ lỏy đơn giản;tỡm được từ ghộp,từ lỏy chứa tiếng đó cho.
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , tranh
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Gt cỏc sản phẩm 
Hs quan sỏt .
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cựng hs nhận xột . 
10
1
HS quan sỏt cỏc sản phẩm và nhận xột về 
Chất liệu .
Ứng dụng của sản phẩm trong đời sống .
Hướng dẫn học sinh qua tranh qui trỡnh . 
Cỏc sản phẩm cắt dỏn . .
Cỏc chất liệu cú thể dựng để cắt dỏn 
Cả lớp quan sỏt .
BT1 – 2 
Nờu yờu cầu 
Giao viờn cho hs làm bài theo nhúm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , bổ sung 
Gv cựng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
10
2
Tiến hành làm thử một vài chi tiết .
 Gv theo dừi và hướng dẫn đẻ hs làm hoàn thành cỏc chi tiết 
Chia nhúm để làm theo ý thớch .
Nhắc lại cỏc bước , tiến trỡnh làm nan đan .
Tiến hành làm sản phẩm 
Cỏc nhúm trỡnh bày sản phẩm và nhận xột lẫn nhau .
Gv nờu nhận xột .
BT3 
Nờu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đụi .
 Một vài đụi hỏi đỏp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xột 
BT4 
Giao phiếu cho hs làm việc cỏ nhõn . 
Hs nhận phiếu hoạt động .
Gv thu và chấm một số phiếu , nhận xột . 
5
3
Dặn hs về nhà tiếp tục làm .
Cho hs nờu một vài vớ dụ 
5
HĐNT
Gt cỏc sản phẩm 
Hs quan sỏt .
NX tiết học
Lớp
3
4
Mụn
Toỏn
Khoa học
Bài
Luyện tập chung
Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
I.Mục tiờu
- Cuỷng coỏ kú naờng thửùc haứnh tớnh coọng trửứ caực soỏ coự ba chửừ soỏ, caực pheựp nhaõn chia.
- Cuỷng coỏ kú naờng tỡm thửứa soỏ, soỏ bũ chia chửa bieỏt.
- Giaỷi toaựn veà tỡm phaàn hụn..
 - Reứn Hs tớnh caực pheựp tớnh coọng, trửứ, nhaõn chia chớnh xaực, thaứnh thaùo
Biết phõn loại thức ăn theo nhúm dinh dưỡng.
Biết được để cú sức khỏe tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyờn thay đổi mún.
Chỉ vào bảng thỏp dinh dưỡng cõn đối và núi đỳng nhu cầu dinh dưỡng chung của nhiều người.
SKRM: cỏc thúi quen xấu cú hại cho răng
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , bảng nhúm
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
Quan sỏt và tlch ;
 Gt : một số tranh.
Hs quan sỏt và nờu điều thấy được trong tranh .
Quan sỏt theo nhúm đụi , đại diện nhúm trỡnh bày kết quả .hs khỏc nhận xột . bổ sung .
Gv nhận xột , chốt lại .
10
1
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Bt4 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột .
Làm việc theo nhúm 
y/c hs chia nhúm .
 Giao việc cho hs qua phiếu học tập .
Hs nhận phiếu , thảo luận trong nhúm và trinh bày kết quả .
Nhúm khỏc nhận xột , bổ sung . 
Gv nhận xột . treo bảng phụ phần chốt lại , hs đọc lại .
15
2
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Phỏt phiếu ghi nội dung bài tập.
Học sinh nhận phiếu , thảo luạn theo nhúm.
Đại diện nhúm trỡnh bày trước lớp.
Giỏo viờn cựng học sinh nhận xột .
3
3
NX tiết học 
NX tiết học 
Lớp
3
4
Mụn
Chớnh tả(Nhớ viết)
Bài
Truyện cổ nước mỡnh
I.Mục tiờu
Nhớ viết đỳng 10 dũng đầu và trỡnh bày bài chớnh tả sạch đẹp;trỡnh bày đỳng cỏc dũng thơ lục bỏt.
Làm đỳng bài tập chớnh tả trong bài .
II. Chuẩn bi
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
10
1
Nờu mục tiờu của bài .
Hướng dẫn hs nghe viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vố nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nờu cỏc từ khú , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khú .
Gv đọc bài cho hs viết vào vở 
Hs soỏt lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
15
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phỏt phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trỡnh bày kết quả , nhận xột .
Gv nx , chốt lại .
3
3
Cho hs làm bài theo nhúm và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , chốt lại .
 Thứ tư ngày 29 thỏng 8 năm 2012
Lớp
3
4
Mụn
Toỏn
Tập đọc
Bài
Baỷng nhaõn 6.
Tre Việt Nam
I.Mục tiờu
- Bước đầu thuộc bảng nhõn 6
- AÙp duùng baỷng nhaõn 6 ủeồ giaỷi toaựn coự lụứi vaờn baống moọt pheựp tớnh nhaõn
Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bỏt với giọng tỡnh cảm.
Hiểu nội dung:Qua hỡnh tượng cõy tre ,tỏc giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam:giàu tỡnh yờu thương , ngay thẳng,chớnh trực.
GDBVMT:những hỡnh ảnh về cõy tre cho thấy thờm vể đẹp của mụi trường tự nhiờn
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Bảng con , bảng phụ, Phiếu học tập
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
IIICỏc dạy học
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột .
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột .
10
1
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Bt4 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột .
GT BM
Nờu mục tiờu của bài .
Yc hs đọc bài từng cõu , từng đoạn .
Hs đọc nối tiếp .
Hd hs đọc đỳng .
 Giaỉ nghĩa một số từ .
12
2
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Phỏt phiếu giao nhiệm vụ tỡm hiểu bài , qui định thời gian .
Hs hoạt động theo nhúm 
Từng nhúm trỡnh bày trước lớp
Gv nhận xột và chốt lại .
+ Luyện đọc lại 
Hs luyện đọc diễn cảm theo nhúm đụi .
Thi đua đọc trước lớp .
Gv cựng hs nhận xột .
5
3
NX tiết học 
GDBVMT
3
HĐNT
NX tiết học
Củng cố , dặn dũ .
Lớp
3
4
Mụn
Tập đọc
Kể chuyện
Bài
ễng ngoại
Một nhà thơ chõn chớnh
I.Mục tiờu
- Biết đọc đỳng cỏc kiểu cõu ; bước đầu phõn biệt được lời người dẫn chuyện với lời nhõn vật .
- Hiểu ND : ễng hết lồng chăm súc cho chỏu , chấu mói mói biết ơn ụng - người thầy đầu tiờn của chỏu trước ngưỡng cửa trường tiểu học ( trả lời được cỏc CH trong SGK )
Nghe kể lại được từng đoạn cõu chuyện theo cõu hỏi gợi ý sau:.
Hiểu được ý nghĩa cõu chuyện:ca ngợi nhà thơ chõn chớnh,cú khớ phỏch cao đẹp,thà chết chứ khụng chịu khuất phục cường hào.
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
.
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
IIIcỏc hđ dạy học
TG
HĐ
5
KTBC 
HS đọc bài cũ
 TLCH
NX .
Ktbc
Cho hs kể lại cõu chuyện của tiết trước .
Cựng hs nhận xột . 
10
1
GT BM
Nờu mục tiờu của bài .
Yc hs đọc bài từng cõu , từng đoạn .
Hs đọc nối tiếp .
Hd hs đọc đỳng .
 Giaỉ nghĩa một số từ .
Giới thiệu 
Hd hs nờu nội dung từng tranh-từng đoạn .
Y/c hs dựa vào tranh và kể lại từng đoạn trong nhúm 
Hs kể theo nhúm 
Đại diện nhúm kể trước lớp .
Cỏc nhúm khỏc cựng Gv nhận xột 
10
2
Phỏt phiếu giao nhiệm vụ tỡm hiểu bài , qui định thời gian .
Hs hoạt động theo nhúm 
Từng nhúm trỡnh bày trước lớp
Gv nhận xột và chốt lại .
+ Luyện đọc lại 
Hs luyện đọc diễn cảm theo nhúm đụi .
Thi đua đọc trước lớp .
Gv cựng hs nhận xột .
Yc từng đụi kể lại toàn bộ cõu chuyện với bạn bờn cạnh .
HS kể trong nhúm .
Một vài hs kể trước lớp .
Gv cựng học sinh nhận xột .
5
3
HD nờu nội dung bài .
Cả lớp thảo luận và trỡnh bày về nội dung cõu chuyện .
Phỏt biểu trước lớp 
NX 
5
HĐNT
Lớp
3
4
Mụn
TNXH
Kĩ thuật
Bài
Hoạt đụng tuần hoàn
CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU
I.Mục tiờu
Biết tim luụn đập để đưa mỏu đi khắp cơ thể .Nếu tim ngừng đập mỏu khụng lưu thụng trong cỏc mạch mỏu,cơ thể sẽ chết.
- HS biết cỏch vạch dỏu trờn vải và cắt vải theo đường vạch dấu.
- Vạch được đường dấu trờn vải (vạch đường thẳng, đường cong) và cắt được vải theo đường vạch dấu. đường cắt cú thể mấp mụ.
II. Chuẩn bị
Mẫu chữ , bảng phụ viết sẵn cõu , từ ứng dụng .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp.
III Cỏc HĐ
TG
HĐ
5
Ktbc : giao một số phiếu , chỉ định học sinh điền hoàn thành .
Thu phiếu , nhận xột kết quả .
1. Ổn định : 
2. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
10
1
Quan sỏt và tlch ;
 Gt : một số tranh và thõn cõy thật .
Hs quan sỏt và nờu điều thấy được trong tranh .
Quan sỏt theo nhúm đụi , đại diện nhúm trỡnh bày kết quả .hs khỏc nhận xột . bổ sung .
Gv nhận xột , chốt lại .
 3. Bài mới: 
Giới thiệu bài, ghi đề.
Hướng dẫn HS quan sỏt, nhận xột về vật liệu khõu, thờu.
10
2
Làm việc theo nhúm 
y/c hs chia nhúm .
 Giao việc cho hs qua phiếu học tập .
Hs nhận phiếu , thảo luận trong nhúm và trinh bày kết quả .
Nhúm khỏc nhận xột , bổ sung . 
Gv nhận xột . treo bảng phụ phần chốt lại , hs đọc lại .
Hướng dẫn HS tỡm hiểu đặc điểm và cỏch sử dụng kộo .
- GV hướng dẫn HS quan sỏt H2 SGK và yờu cầu HS trả lời cỏc cõu hỏi về đặc điểm cấu tạo của kộo cắt vải; So sỏnh sự giống, khỏc nhau giữa kộo cắt vải và kộo cắt chỉ.
5
3
Sưu tầm cỏc loại tranh quen thuộc trong bài
Gv gợi ý cỏch sắp xếp cỏc loại thõn cõy đó sưu tầm được .
Hướng dẫn HS quan sỏt, nhận xột một số vật liệu và vật dụng khỏc.
- Yờu cầu HS quan sỏt H6 SGK. Nờu tờn và nờu tỏc dụng những dụng cụ trong hỡnh
- GV nghe và chốt ý:
5
HĐNT
4. Củng cố : Gọi 1-2 HS đọc lại phần kiến thức trọng tõm của bài.
 - Giỏo viờn nhận xột tiết học.
Lớp
3
4
Mụn
Tập viết
Toỏn
Bài
ễn chữ hoa C
Yến , tạ,tấn
I.Mục tiờu
- Viết đỳng chữ hoa C ( 1 dũng ) , L , N ( 1 dũng ) ; viết đỳng tờn riờng Cửu Long ( 1 dũng ) và cõu ứng dụng : Cụng cha ...trong nguồn chảy ra ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ 
Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến,tạ , tấn.;mối quan hệ của tạ tấn với kg.
Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn và kg.
Biết thực hiện phộp tớnh với cỏc số đụ tạ, tấn.
Làm bài tập 4
II. Chuẩn bi
Chữ mẫu.
Vở tập viết
Phiếu
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
TG
HĐ
5
Ktbc Cho hs viết lại từ ứng dụng của bài trước .
1 HS viết bảng lớp , cả lớp viết bảng con .
NX
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
10
1
Treo mẫu chữ cho hs quan sỏt .
Hs quan sỏt và nhận xột về ;
Cỏc nột cú trong chữ 
Độ cao , độ rộng con chữ
Viets trờn bảng con 
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
.
10
2
Lần lượt giới thiệu cõu và từ ứng dụng 
Hs lần lượt đọc . giải nghĩa và viết trờn bảng .
Gv nờu y c viết .
Hs viết bài vào vở 
Thu chấm một số bài và nhận xột .
* Giao dục cho hs ý thức bảo vệ mụi trường 
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Bt4 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột 
5
3
Dặn hs về nhà tiếp tục viết .
NX tiết học 
5
HĐNT
NX tiết học 
Lớp
3
4
Mụn
Mĩ thuật
Bài
VẼ TRANG TRÍ HỌA TIẾT DÂN TỘC
I.Mục tiờu
 Hiểu được hỡnh dỏng đặc điểm cơ bản của cỏc HỌA TIẾT DÂN TỘC
Vẽ được một vài HỌA TIẾT theo ý thớch.
II. Chuẩn bi
Giấy màu, cỏc dụng cụ khỏc.
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
1.Kiểm tra bài cũ:
- KT đồ dựng học tập của HS.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài:
b. HĐ1: Xem tranh
- Cho HS quan sỏt và trả lời cỏc cõu hỏi về nội dung tranh:
+ Tranh vẽ hoạt động gỡ?
+ Nờu những hỡnh ảnh chớnh và h/ảnh phụ ở trong tranh.
+ Hỡnh dỏng, động tỏc của hỡnh ảnh chớnh ntn? Ở đõu ?
+ Những màu sắc nào cú nhiều trong tranh?
c.Hoạt động 2: Nhận xột đỏnh giỏ
 - GV nhận xột chung tiết học.
 - Tuyờn dương những HS và nhúm học tốt.
 - dặn dũ: về nhà tỡm và xem những đồ vật cú trang trớ đường diềm.
Thứ năm ngày 30 thỏng 8 năm 2012
Lớp
3
4
Mụn
Chớnh tả
Tập làm văn
Bài
Nghe viết:ễng ngoại
Cốt truyện
I.Mục tiờu
- Nghe - viết đỳng bài CT ; trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài băn xuụi .
- Tỡm và viết đỳng 2 – 3 tiếng cú vần oay ( BT2) .
- Làm đỳng BT (3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn .
Hiểu thế nào là cốt truyện và ba phần của cốt truyện.
Bước đầu sắp xếp cỏc sự việc chớnh cho trước thành cốt truyện. Cõy khế và luyện tập kể lại truyện đú.
II. Chuẩn bi
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Phiếu học tập , bảng con , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
IIIcỏc hđ dạy học
TG
HĐ
5
Cho hs viết lại một số từ của bt tiết trước .
Nx ghi điểm .
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cựng hs nhận xột . 
10
1
Nờu mục tiờu của bài .
Hướng dẫn hs nhớ viết bài ct.
Hs đọc lại đoạn viết .
Hỏi hs vố nội dung của đoạn viết . 
Hs trả lời NX .
Hs nờu cỏc từ khú , 
Gv hướng dẫn đọc và viết từ khú .
Gv cho hs viết vào vở 
Hs soỏt lỗi , 
Gv thu , chấm một số bài .
BT1 – 2 
Nờu yờu cầu 
Giao viờn cho hs làm bài theo nhúm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , bổ sung 
Gv cựng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
10
2
Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2 
Phỏt phiếu giao việc , qui định thời gian .
Hs làm bày , trỡnh bày kết quả , nhận xột .
Gv nx , chốt lại .
BT3 
Nờu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đụi .
 Một vài đụi hỏi đỏp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xột 
5
3
Bt3 
Cho hs làm bài theo nhúm và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , chốt lại .
Cho học sinh sửa bài theo ý hay hơn
5
HĐNT
NX tiết học 
NX tiết học
----------------------------------------------------
Lớp
3
4
Mụn
Toỏn 
Địa lớ
Bài
Luyện tập
HĐSX của người dõn ở HLS
I.Mục tiờu
- Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức trong giải toán.
Làm bài tập 5 (xếp hỡnh)
Nờu được một số hoạt động chủ yếu của người dõn ở Hoàng Liờn Sơn.
Sử dụng tranh ảnh để nhận biết được một số hoạt động sản xuất của người dõn.Làm ruộng bậc thang , nghề thủ cụng truyền thống.
Nhận biết được khú khăn của giao thụng miền nỳi:đường nhiều dốc cao, quanh co, thường bị sụt,lở vào mựa mưa.
GDBVMT:sự thớch nghi và cải tạo mụi trường ở miền nỳi.
II. Chuẩn bi
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Bảng con , bảng phụ
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
IIIcỏc hđ dạy học
TG
HĐ
5
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
Phỏt phiếu cho học sinh điền và đớnh lờn.
GV cựng học sinh nhận xột.
10
1
 Gioi thiệu bài mới ,
Ghi tờn bài lờn bảng 
Giao phiếu học tập để hs làm việc .
HStrỡnh bày kết quả về :
Cỏch dặt tớnh và cỏch thực hiện , cỏch gọi tờn và cỏch tớnh . 
Gv cựng hs nhận xột và làm một vài vớ dụ .
Quan sỏt:
Hướng dẫn học sinh quan sỏt tranh và SGK.
Giao việc cho cỏc nhúm.
Cỏc nhúm nhận phiếu thảo luận và trỡnh bày.
Giỏo viờn chốt lại.
10
2
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Hướng dẫn học sinh tỡm hiểu và khai thỏc thụng tin trong sỏch giỏo khoa-trả lời cỏc cõu hỏi.
Giao việc cho cỏc nhúm.
Cỏc nhúm nhận phiếu thảo luận và trỡnh bày.
Giỏo viờn chốt lại.
5
3
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Bài tập 4
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Bt5 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột .
Liờn hệ thục tế
Học sinh cả lớp thảo luận , trao đổi về những ảnh hưởng trực tiếp , những điều rỳt ra được sau bài học.
GDBVMT
5
HĐNT
Nhận xột tiết học
Cựng hs nhận xột .
Lớp 
3
4
Mụn
LTVC
Toỏn
Bài
Từ ngữ về gia đỡnh –Cõu ai là gỡ
Bảng đơn vị đo khối lượng
I.Mục tiờu
- Tỡm một số từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đỡnh ( BT 1 ) .
- Xếp được cỏc thành ngữ , tục ngữ vào nhúm thớch hợp
( BT 2 ) .
- Đặt được cõu theo mẫu Ai là gỡ ? ( BT3 a / b / c )
Nhận biết được tờn gọi,kớ hiệu của dag,hg, quan hệ giữa dg,hg.
Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.
Biết thực hiện phộp tớnh với số đo khối lượng
Làm bài tập 3 và bài tập 4.
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , tranh
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
1
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cựng hs nhận xột . 
Ktbc
Cho hs làm bài tập trờn bảng
Cựng hs nhận xột . 
5
2
BT1 – 2 
Nờu yờu cầu 
Giao viờn cho hs làm bài theo nhúm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , bổ sung 
Gv cựng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
Bài mới 
GT và ghi tờn bài .
Hướng dẫn học sinh tỡm hiểu .
Học sinh tiến hành thảo luận, trỡnh bày .
Giỏo viờn chốt lại
Học sinh thực hiện cỏc vớ dụ.
Thực hành 
Bài `1 
Yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn và trỡnh bày kết quả .
Cựng cả lớp nhận xột .
Bài 2
Cho hs làm bài tập trờn bảng phụ theo nhúm đụi . 
Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả 
Nhúm khỏc nhận xột .
 Gv nhận xột bài làm của hs .
15
3
BT3 
Nờu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đụi .
 Một vài đụi hỏi đỏp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xột 
BT4 
Giao phiếu cho hs làm việc cỏ nhõn . 
Hs nhận phiếu hoạt động .
Gv thu và chấm một số phiếu , nhận xột . 
Cho hs làm một vài bài tương tự.
Bài tập 3
Yờu cầu hs làm bài theo nhúm 
Cỏc nhúm nhận nhiờm vụ và thảo luận , làm bài .
Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày .
Gv nhận xột , chốt lại .
Bt4 
Cho hs làm bài cỏ nhõn . 
Hs làm bài ,
Chấm bài , nhận xột .
5
4
Cho hs nờu một vài vớ dụ 
NX tiết học 
5
HĐNT
NX tiết học
Lớp 
3
4
Mụn
LTVC
Bài
Luyện tập về từ ghộp và từ lỏy
I.Mục tiờu
Qua luyện tập,bước đầu nắm được hai loại từ ghộp(phõn loại và tổng hợp).
Bước đầu nắm được 3 nhúm từ lỏy 
II. Chuẩn bi
Bảng phụ , tranh
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
Phiếu học tập , bảng phụ .
HTTC: Cỏ nhõn , nhúm , lớp
III. Cỏc hoạt động dạy học .
TG
HĐ
5
Cho hs làm lại bài tập của tiết trước .
Cựng hs nhận xột . 
5
1
BT1 – 2 
Nờu yờu cầu 
Giao viờn cho hs làm bài theo nhúm vào bảng phụ 
Hs làm bài và trỡnh bày kết quả .
Nhận xột , bổ sung 
Gv cựng hs chốt lại .
Một vài hs đọc lại bài làm sau khi hoàn thành 
Y/c hs sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
15
2
BT3 
Nờu y/c Hs đọc bài và trao đổi cặp đụi .
 Một vài đụi hỏi đỏp trước lớp 
Gv hướng dẫn hs nhận xột 
BT4 
Giao phiếu cho hs làm việc cỏ nhõn . 
Hs nhận phiếu hoạt động .
Gv thu và chấm một số phiếu , nhận xột . 
5
3
Cho hs nờu một vài vớ dụ 
5
HĐNT
NX tiết học
NX tiết học
Thứ sỏu ngày 31 thỏng 8 năm 2012
Lớp
3
4
Mụn
Toỏn
TLV
Bài
Nhaõn soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi soỏ coự moọt chửừ soỏ.
( không nhớ)
LT xõy dựng cốt truyện.
I.Mục tiờu
- Bieỏt làm tính nhaõn soỏ coự hai chửừ soỏ vụựi soỏ coự moọt chửừ soỏ (khoõng nhụự).
- Vận dụng được ủeồ giaỷi caực baứi

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop ghep 34 tuan 4.doc