Giáo án Lớp 5 (VNEN) - Tuần 21 - Năm học 2016-2017

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Bài 20: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (tiết 3)

I.Mục tiêu:

- Nêu được ví dụ về hỗn hợp, dung dịch.

- Thực hành tách được các chất ra khỏi hỗn hợp.

- Thực hành tách được các chất ra khỏi dung dịch bằng cách đơn giản

II. Chuẩn bị

- Một số dung dịch, hỗn hợp đơn giản như: nước đường, nước muối, cát, đá, xi măng, gạo, trấu, thóc.

 III. Nội dung các hoạt động

A. Hoạt động khởi động

- Ban Văn nghệ t/c trò chơi

- Ban học tập kiểm tra HDƯD

B. Hoạt động tiếp nối

- Giáo viên giới thiệu bài

 - Ban học tập chia sẻ mục tiêu

 - Giáo viên chốt mục tiêu, giao nhiệm vụ

C. Hoạt động thực hành

 -Thực hiện bài tập trong vở thực hành.

 -Trao đổi vở chia sẻ bài

 +Nhóm trưởng yêu cầu:

- Trao đổi bài làm của mình.

D. Hoạt động cả lớp

 1. Nhiệm vụ Ban học tập:

 - 3 bạn chia sẻ bài tập trong vở thực hành.

 - Bạn có nhận xét gì về cách tách các chất trong hỗn hợp và dung dịch?

 - Ưnga dụng tách các chất ra khỏi hỗn hợp trong đời sống thực tế có ích lợi gì?

 2. Nhiệm vụ của giáo viên

 - Nêu những hỗn hợp và dung dịch thường gặp trong thực tế.

E. Hoạt động ứng dụng

 - Hoàn thành nội dung trang 15.

 

doc 34 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 608Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 (VNEN) - Tuần 21 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g nhất đất nước.
- Đọc thông tin và quan sát tranh trang 13 SHD.
- Trả lời câu hỏi
-Đọc cho nhau nghe.
- Trao đổi ý kiến với bạn về những đóng góp của nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước
+ Yêu cầu các bạn chia sẻ trong nhóm:
 - Bài trong vở thực hành.
- Nêu những đóng góp của nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước
- Việc Bác Hồ 9 lần về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội nói lên điều gì?
3.Tìm hiểu sự ra đời của đường Trường Sơn.
- Đọc thông tin và quan sát tranh trang 14; 15 SHD.
- Trả lời câu hỏi
-Đọc cho nhau nghe.
- Trao đổi ý kiến với bạn về sự ra đời của đường Trường Sơn.
+ Yêu cầu các bạn chia sẻ trong nhóm:
 - Bài trong vở thực hành.
- Nêu sự ra đời của đường Trường Sơn.
- Những lực lượng nào tham gia mở đường Trường Sơn và đảm bảo cho các hoạt động diễn ra trên tuyến đường?
4.Tìm hiểu về tinh thần chiến đấu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn. 
- Đọc thông tin và quan sát tranh trang 13 SHD.
- Trả lời câu hỏi
-Đọc cho nhau nghe.
- Trao đổi ý kiến với bạn về tinh thần chiến đấu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn. 
+ Yêu cầu các bạn chia sẻ trong nhóm:
 - Bài trong vở thực hành.
- Hãy nêu những khó khăn, gian khổ mà chiến sĩ Trường Sơn phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.
- Nêu tinh thần chiến đấu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn. 
D. Hoạt động cả lớp
 1. Nhiệm vụ Ban học tập:
 - Nêu những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
 - Trung ương Đảng ta quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? 
 - Những việc chính của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường
Sơn là gì?
2. Nhiệm vụ của giáo viên 
Tổng hợp, củng cố kiến thức toàn bài.
E. Hoạt động ứng dụng
- Cùng người thân tìm hiểu thêm về nhà máy Cơ khí Hà Nội và đường Trường Sơn huyền thoại.
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
Bài 63: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (T2)
Mục tiêu: 
Em biết: Quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn.
II. Nội dung các hoạt động 
Hoạt động khởi động:
- Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát một bài.
- Ban học tập: + Chia sẻ nội dung hoạt động ứng dụng giờ trước.
 + Mời giáo viên vào tiết học.
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên: + Nhận xét phần khởi động và hoạt động ứng dụng.
 + Giới thiệu bài mới. 
- Ban học tập: + Chia sẻ mục tiêu trước lớp.
 + Mời giáo viên vào tiết học.
- Giáo viên: Chốt mục tiêu; giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động hết hoạt động thực hành.
 Học sinh thực hiện lần lượt các nội dung trong VTH
- Học sinh làm bài trong VTH
- Trao đổi kết quả bài làm.
*NT: 
- Lần lượt nêu lại kết quả bài làm.
- Nêu lại cách tính diện tích hình tròn.
- Nêu lại cách tính bán kính khi cho biết chu vi hình tròn.
- Nêu cách tính bán kính khi cho biết đường kính.
- Nhận xét, báo cáo thầy cô.
D. Hoạt động cả lớp
1.Ban học tập chia sẻ trước lớp.
 - Chia sẻ cách tính diện tích hình tròn.
 - Nêu lại công thức tính chu vi, diện tích hình tròn.
2. Giáo viên chia sẻ trước lớp:
 - Chia sẻ nội dung 4.
 - Nhận xét tiết học. 
G. Hoạt động ứng dụng
- Gv giao hoạt động ứng dụng VTH
..
 PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Bài 20B: TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN (Tiết 3)
I. Mục tiêu: 
- Kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh
II. Chuẩn bị
- Phiếu điều chỉnh
 III. Nội dung các hoạt động 
Hoạt động khởi động
- Ban văn nghệ cho cả lớp ôn 8 động tác của bài thể dục nhịp điệu
- Mời Ban học tập chia sẻ hoạt động ứng dụng
- Mời thầy cô nhận xét phần hoạt động của lớp
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên nhận xét phần hoạt động của lớp
 - Ban học tập chia sẻ mục tiêu của tiết học trước lớp
 - Giáo viên chốt mục tiêu, yêu cầu HS thực hiện ND theo phiếu điều chỉnh
C. Hoạt động thực hành
2. Tìm hiểu câu chuyện
Đọc yêu cầu và gợi ý a,b HDH trang 33
Lựa chọn câu chuyện sẽ kể
5. Kể chuyện.
- Đọc gợi ý phần c HDH trang 34
- Nhớ và kể chuyện theo gợi ý:
+ Từ đâu mà em biết câu chuyện?
+ Truyện kể về ai?
+ Câu chuyện xảy ra khi nào? ở đâu?
+ Việc gì quan trọng xảy ra? Kết quả thế nào?
-Nêu ý nghĩa của câu chuyện 
- Kể cho nhau nghe
- Nhận xét bạn kể
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Lần lượt từng bạn kể lại câu chuyện
- Đưa tiêu chí bình chọn: Câu chuyện kể đúng nội dung yêu cầu, đúng trình tự các bước, giọng kể hay, diễn cảm. Nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện
- Nhận xét, bình chọn, bạn kể tốt
D. Hoạt động cả lớp
 1. Nhiệm vụ Ban học tập : 
- Ban học tập tổ chức thi kể chuyện giữa các nhóm: Đại diện từng nhóm kể câu chuyện có nội đã lựa chọn
- Yêu cầu các bạn nhận xét, bình chọn, tuyên dương
Chia sẻ: Những người sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh là người thế nào?
	- Mời cô giáo chia sẻ
 2. Nhiệm vụ của giáo viên 
- Chia sẻ: Qua những câu chuyện em và bạn kể em học được gì ở nhân vật trong câu chuyện?
E. Hoạt động ứng dụng
	Kể lại câu chuyện của em cho người thân nghe.
BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VỀ VIẾT VĂN TẢ NGƯỜI 
I-Môc tiªu:
Gióp hs :
- HS ®äc ®óng c©u truyÖn " Nh©n c¸ch quý h¬n tiÒn b¹c" (10) hs ®äc to, râ rµng, rµnh m¹ch biÕt ®äc nhÊn m¹nh vµo tõ ng÷ miªu t¶ vÒ M¹c §Ünh Chi biÕt träng nh©n c¸ch h¬n tiÒn b¹c.Gióp hs ®äc ®óng c¸c tõ khã :"M¹c §Ünh Chi, ChÝ Linh, Trung Quèc, liªm khiÕt, s¾c bÐn, ®ót lãt"
- Chän c©u tr¶ lêi ®óng,sai vµo « trèng thÝch hîp ë bµi 2 (trang 17). Häc sinh t×m ®­îc 1 c©u ghÐp cã quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶ trong đoạn v¨n.
*M¹c §Ünh Chi lµ ng­êi häc giái,th«ng minh.¤ng sèng liªm khiÕt ,träng nh©n c¸ch h¬n tiÒn b¹c.
- Gióp häc sinh viÕt ®­îc bµi v¨n t¶ ng­êi.T¶ ®­îc h×nh d¸ng ,tÝnh c¸ch,c©u v¨n ng¾n gän ®ñ ý. Bµi v¨n s¹ch sÏ, ®óng chÝnh t¶.
- Gióp hs chän ®­îc 1 trong 3 ®Ò bµi ®· cho .
II- §å dïng d¹y häc
-Vë thùc hµnh trang 17/18 ,tranh minh ho¹ trong bµi.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
 1. Khởi động
- Việc 1: Hội đồng tự quản điều hành cho lớp khởi động
- Việc 2: HĐTQ mời cô giáo vào bài học.
 GV giới thiệu bài học
 A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Bài 1: *GV ®äc bµi v¨n, h­íng dÉn c¸ch ®äc
 - 1HS ®äc néi dung bµi v¨n
 - LuyÖn ®äc c¸ nh©n
 - Gv h­íng dÉn hs luyªn ®äc tõ khã,c©u dµi trong mçi ®o¹n.
- Hs gi¶i nghÜa tõ khã trong bµi 
+ LuyÖn ®äc trong nhãm 
 Đ¹i diÖn nhãm ®äc, GV nhËn xÐt, đánh giá
Bài tËp 2: (VTH/17)
 Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
 - Cá nhân đọc thầm yªu cÇu
 - NT hỏi theo câu hỏi trong VTH/17
a) M¹c §Ünh Chi sèng liªm khiÕt vua muèn gäi «ng ®Õn th­ëng cho mét gãi tiÒn.
b) ThÊy M¹c §Ünh Chi sèng ®¹m b¹c,vua muèn trÝch Ýt tiÒn trong kho,cho ng­êi ®em biÕu M¹c §Ünh Chi. 
c) Viªn quan nä biÕt M¹c §Ünh Chi kh¶ng kh¸i khuyªn vua nªn bá tiÒn vµo nhµ M¹c §Ünh Chi ,buéc «ng nhËn .
d) S¸ng h«m sau thÊy gãi tiÒn trong nhµM¹c §Ünh Chi liÒn ®em vµo triÒu ,®­a cho viªn quan nép c«ng quü .
e) Viªn quan khuyªn M¹c §Ünh Chi cø nªn coi ®ã lµ tiÒn cña m×nh.
g) M¹c §Ünh Chi kh¶ng kh¸i t©u:"Cña c¶i kh«ng do tay m×nh lµm ra,thÇn kh«ng t¬ hµo ®Õn.
h) Vua rÊt c¶m kÝch tr­íc sù liªm khiÕt,träng nh©n c¸ch h¬n tiÒn b¹c cña M¹c §Ünh Chi .
- Từng thành viên trong nhóm trả lời
*NT báo cáo, G chèt nhËn xÐt đánh giá c©u tr¶ lêi cña hs
Đáp án:
-Hs tr¶ lêi lµ "Sai"
-Hs tr¶ lêi lµ "§óng"
-Hs tr¶ lêi lµ "§óng"
-Hs tr¶ lêi lµ "Sai"
-Hs tr¶ lêi lµ "Sai"
-Hs tr¶ lêi lµ "§óng"
-Hs tr¶ lêi lµ "§óng"
Bài 3: Tìm một câu ghép có quan hệ nguyên nhân- kết quả trong đoạn văn sau:
 - Em đọc yêu cầu và làm bài.
a) ViÕt l¹i c©u ghÐp em t×m ®­îc:
b) Dïng dÊu / t¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp.
c) Khoanh trßn quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u ghÐp.
d) X¸c ®Þnh bé phËn chñ ng÷ ,vÞ ng÷ trong mçi vÕ c©u ghÐp. 
 - Học sinh chia sẻ với bạn bên cạnh.
 - NT hỏi các bạn về kết quả đúng và thống nhất cho cả nhóm.
 - NT hỏi các bạn về cách làm.
 - Báo cáo kết quả với G
Đáp án:
M¹c §Ünh Chi lµm quan rÊt thanh liªm/ nªn gia ®×nh th­êng nghÌo tóng.
*GV chèt: Chó ý tõ nèi víi c¸c vÕ c©u. CÊu t¹o cña c©u ghÐp; C¸ch nèi c¸c vÕ c©u.
Bài 4: Chän viÕt theo 1 trong 3 ®Ò bµi sau:
-Gäi hs ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi
-HD hs x¸c ®Þnh ®Ò
-Gv h­íng dÉn hs viÕt ®­îc ®o¹n v¨n dùa vµo ®Ò bµi trong s¸ch gi¸o khoa.
a)T¶ cËu bÐ Mõng(chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n.truyÖn "VÒ th¨m m¹"theo t­ëng t­îng cña em.
b)T¶ mét b¸c ®­a th­ hoÆc ng­ßi hµng xãm.
c)Quan s¸t ¶nh ,t¶ vua hÒ S¸c-l«
-Hs viÕt ®o¹n v¨n cho bµi v¨n theo y/c cña ®Ò bµi.
-3-5 HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ cña m×nh.
- Gv nhËn xÐt bµi viÕt cña hs
* Hoạt động kết thúc tiết học
- HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc.
 -Yªu cÇu hs vÒ nhµ ®äc bµi vµ lµm bµi tËp
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2017
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Bài 20C: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Tiết 1)
Mục tiêu: 
Biết cách dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép. Đặt được câu ghép.
Chuẩn bị
- Phiếu điều chỉnh
 III. Nội dung các hoạt động 
A. Hoạt động khởi động
- Ban văn nghệ cho cả lớp hát một bài
- Mời Ban học tập chia sẻ hoạt động ứng dụng
- Mời thầy cô nhận xét phần hoạt động của lớp
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên nhận xét phần hoạt động của lớp
 - Ban học tập chia sẻ mục tiêu của tiết học trước lớp
 - Giáo viên chốt mục tiêu, yêu cầu HS thực hiện theo phiếu điều chỉnh.
C. Hoạt độngcơ bản
1.Cùng đặt câu
- Đọc yêu cầu HDH trang 36
- Luân phiên đặt câu theo yêu cầu
- Nhận xét
- Nhóm trưởng yêu cầu từng cặp chia sẻ
- Bình chọn cặp đặt câu đúng và hay
- Thống nhất ý kiến, báo cáo cô giáo
2. Tìm hiểu về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
- Đọc yêu cầu ND 1 trong vở thực hành trang 16
- Làm vào vào VTH 
- Trao đổi kết quả với bạn
- Nhận xét, bổ sung
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chia sẻ bài làm.
 + Có mấy cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ? các cách nối đó là gì?
 + Những quan hệ từ, cặp quan hệ từ nào thường được dùng trong câu ghép?
-Nhận xét, bổ sung, báo cáo cô giáo
D.Hoạt động thực hành
1. Thực hiện các nội dung sau:
- Đọc yêu cầu bài 2,3 trong vở thực hành trang 16
- Làm vào vào VTH 
- Đổi chéo vở kiểm tra kết quả cho nhau
- Nhận xét, bổ sung
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chia sẻ bài làm.
Chia sẻ:
 + Các cặp từ chỉ quan hệ là những cặp từ chỉ gì? 
 + Quan hệ từ và cặp quan hệ từ, dấu câu dùng để làm gì ?
 + Muốn điền đúng quan hệ từ trong câu ghép bạn cần chú ý điều gì?
- Nhận xét, bổ sung, báo cáo cô giáo
 Hoạt động cả lớp
 1. Nhiệm vụ Ban học tập : 
- Ban học tập chia sẻ câu hỏi:
 + Có mấy cách nối các vế câu ghépbằng quan hệ từ? 
 + Quan hệ từ và cặp quan hệ từ, dấu câu dùng để làm gì ?
 + Muốn điền đúng quan hệ từ trong câu ghép bạn cần chú ý điều gì?
- Thống nhất ý kiến
	- Mời cô giáo chia sẻ
 2. Nhiệm vụ của giáo viên 
	- Chia sẻ: Các vế câu trong câu ghép có thể nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ. Muốn điền đúng quan hệ từ, cặp quan hệ từ, chúng ta cần dựa vào ý nghĩa giữa các vế câu ghép.
 E. Hoạt động ứng dụng
 	Chia sẻ với người thân về cách nối các vế câu ghép, đặt 2 câu sử dụng 2 cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
.
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
BÀI 64: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
I. Mục tiêu:
 - Em ôn về công thức tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.
 II. Nội dung các hoạt động 
Hoạt động khởi động:
- Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát một bài.
- Ban học tập: + Chia sẻ nội dung hoạt động ứng dụng giờ trước.
 + Mời giáo viên vào tiết học.
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên: + Nhận xét phần khởi động và hoạt động ứng dụng.
 + Giới thiệu bài mới. 
- Ban học tập: + Chia sẻ mục tiêu trước lớp.
 + Mời giáo viên vào tiết học.
- Giáo viên: Chốt mục tiêu; giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động thực hành.
C. Hoạt độngthực hành
 Hs làm nội dung 1, 2,3, 4 vào VTH
- Học sinh làm bài trong VTH
- Trao đổi kết quả bài làm.
*NT: 
- Lần lượt nêu lại kết quả bài làm.
- Khi ghép hai nửa hình tròn ta được hình gì?
- Nêu lại cách tính diện tích hình tròn.
- Độ dài sợi dây hay còn gọi là gì của hình tròn?
- Nhận xét, báo cáo thầy cô.
D. Hoạt động cả lớp.
1. Ban học tập chia sẻ trước lớp.
- Để giải các bài toán ta thường vận dụng kiến thức gì?
2. Giáo viên chia sẻ trước lớp:
- Chia sẻ nội dung 4
 E . Hoạt động ứng dụng
 - Làm HĐ Ư D 
..
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
 Bài 20C: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Tiết 2)
Mục tiêu: 
- Bước đầu lập được chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11cuar lớp.
Chuẩn bị
- Phiếu điều chỉnh, 
 III. Nội dung các hoạt động 
A. Hoạt động khởi động
- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài: Vui đến trường
- Mời Ban học tập chia sẻ hoạt động ứng dụng
 - Mời thầy cô nhận xét phần hoạt động của lớp
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên nhận xét phần hoạt động của lớp
 - Ban học tập chia sẻ mục tiêu của tiết học trước lớp
 - Giáo viên chốt mục tiêu, yêu cầu HS thực hiện theo phiếu điều chỉnh
C. Hoạt động thực hành
Nhóm trưởng lấy bảng nhóm cho nhóm
3. Kể những việc cần làm của một trong các hoạt động sau:
- Đọc các phần a,b, c,d HDH tập 2A trang 38 
- Chọn một hoạt động và trả lời câu hỏi
- Chia sẻ câu trả lời với bạn
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Các bạn nối tiếp chia sẻ câu trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Thống nhất ý kiến, báo cáo kết quả với thầy cô giáo
Đọc chuyện và trả lời câu hỏi:
- Đọc câu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể
- Viết vào vở thực hành 
- Chia sẻ bài làm với bạn
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Các bạn nối tiếp chia sẻ bài làm
- Nhận xét, sửa lỗi, bình chọn bạn viết mở bài hay.
Lập chương trình hoạt động lien hoan văn nghệ của lớp:
- Đọc yêu cầu nội dung 5 trong HDHtrang 40 
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Thảo luận Lập chương trình hoạt động lien hoan văn nghệ của nhóm
- Viết vào bảng nhóm
D. Hoạt động cả lớp
 1. Ban học tập chia sẻ: 
 - Mời đại diện các nhóm dán bảng nhóm lập chương trình văn nghệ trước lớp
 - Nhận xét, bổ sung cho nhau
 +Muốn lập chương trình một hoạt động nào đó chúng ta cần thực hiện qua những bước nào?
 - Mời cô giáo chia sẻ
 2. Nhiệm vụ của giáo viên 
Chia sẻ:
Muốn lập chương trình một họạt động nào đó chúng ta cần thực hiện qua những bước: Chuẩn bị; phân công công việc; diễn biến tổ chức hoạt động
E. Hoạt động ứng dụng
Giao hoạt động ứng dụng HDHtrang 40
GIÁO DỤC LỐI SỐNG
BÀI 14: EM LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG (TIẾT 1)
I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS: 
- Có hiểu biết (phù hợp với lứa tuổi) về cộng đồng nơi mình đang sống
- Xác định được bản thân là một thành viên nhỏ tuổi của cộng đồng và có trách nhiệm góp phần xây dựng cộng đồng.
II. Chuẩn bị
- Phiếu điều chỉnh, phiếu học tập, loa, đài
 	III. Nội dung các hoạt động 
A. Hoạt động khởi động:
- Ban văn nghệ cho cả lớp nghe bài hát về quê hương Đông Triều
- Chia sẻ câu hỏi: + Bài hát nói về nơi nào?
+ Bạn có yêu quý và tự hào về nơi mình đang sống không? Vì sao?
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên nhận xét phần hoạt động của lớp
- Ban học tập chia sẻ mục tiêu của tiết học trước lớp
- Giáo viên: Chốt mục tiêu; giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động từ ND1 đến ND3 của HĐCB
C. Hoạt động cơ bản 
1. Tìm hiểu về cộng đồng nơi sống
- Liên hệ thực tế, suy nghĩ về cộng đồng của mình theo các gợi ý sau:
+ Bạn đang sống cùng gia đình ở đâu? 
+ Ở đó có di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh nào? Có nghề truyền thống, lễ hội hoặc sản vật nổi tiếng nào không?
+ Nơi bạn đang sống có đông dân cư không?
+ NHững người dân sống gần nhà bạn là người dân tộc nào? Họ có quan tâm và đối xử tốt với nhau không? 
- Cùng nhau trao đổi câu trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chia sẻ cộng đồng của mình
- Nhận xét, bổ sung
- Thống nhất ý kiến, báo cáo cô giáo
*GV: Mọi người chúng ta đều là thành viên của cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Em cần có hiểu biết về cộng đồng của mình.
2. Phân tích câu chuyện
- Đọc câu chuyện “Miếng băng gạc trái tim”
- Trả lời câu hỏi: 
+ Khi cô My gặp chuyện buồn, hàng xóm của cô đã giúp đỡ cô như thế nào?
+ Bạn học được điều gì từ câu chuyện?
+ Chúng ta cần cư xử với những người dân trong cộng đồng như thế nào?
- Chia sẻ câu trả lời
- Nhận xét
Nhóm trưởng yêu cầu:
- Lần lượt từng bạn chia sẻ câu trả lời theo các câu hỏi
- Nhận xét
- Thống nhất ý kiến, báo cáo cô giáo.
*GV: Chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ, cư xử thân thiện với những người làng xóm, láng giềng
3. Các quy định, các hoạt động của cộng đồng
- Suy nghĩ, liệt kê các quy định chung của cộng đồng, và các hoạt động mà cộng đồng mình thường tổ chức
- Trao đổi câu trả lời
- Nhận xét
Nhóm trưởng yêu cầu:
- Lần lượt chia sẻ câu trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Thống nhất ý kiến, báo cáo kết quả với thầy cô giáo.
D. Hoạt động cả lớp
 1. Nhiệm vụ Ban học tập: 
- Ban học tập chia sẻ câu hỏi:
+ Các quy định chung của cộng đồng được đặt ra để làm gì?
+ Các hoạt động cộng đồng nhằm phục vụ cho lợi ích của ai?
+ Là một thành viên trong cộng đồng, chúng ta cần có trách nhiệm như thế nào đối với các quy định và hoạt động đó? Vì sao?
	- Mời cô giáo chia sẻ
 2. Nhiệm vụ của giáo viên 
	- Chia sẻ nội dung: Mỗi người dân chúng ta cần tôn trọng và thực hiện các quy định chung của cộng đồng; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với khả năng
- Nhận xét tiết học.
E. Hoạt động ứng dụng
1. Thực hiện những việc làm của một thành viên của cộng đồng
2. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về mối quan hệ cộng đồng.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ THUẬT
CHĂM SÓC GÀ
I.Mục tiêu. HS:
-Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.
-Biết cách chăm sóc gà.
-Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình hoặc địa phương.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
* Hoạt động khởi động
 Hội đồng tự quản điều hành lớp chơi trò chơi khởi động	
- Mời GV vào tiết học.
Xác định mục tiêu bài
- Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần)
- Trao đổi MT bài trong nhóm .
- Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó.
* Hình thành kiến thức.
1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.
- Đọc nội dung mục 1 SGK
 - Trả lời câu hỏi sau:
 - Nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà ?
- Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung.
 - Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo.
 - Mời cô giáo chia sẻ.
2. Tìm hiểu cách chăm sóc gà.
- Đọc nội dung mục 2 SGK
 - Trả lời câu hỏi sau:
 - Nêu cách chăm sóc gà?
- Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung.
 - Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo.
 - Mời cô giáo chia sẻ.
3. Đánh giá kết quả học tập của HS.
- Trả lời câu hỏi sau:
 - Tại sao phải sưởi ấm và chống nóng, chống rét cho gà ?
- Nhóm trưởng mời bạn báo cáo kết quả, các bạn khác nghe và bổ sung.
 - Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo.
 - Mời cô giáo chia sẻ Báo cáo cô giáo kết quả/ những điều em đã làm.
**********************************
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017
 PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Bài 21A: TRÍ DŨNG SONG TOÀN (TIẾT 1)
Mục tiêu: 
- Đọc – hiểu trích bài “Trí dũng song toàn”
Chuẩn bị
- Phiếu điều chỉnh, tranh minh họa
 III. Nội dung các hoạt động 	
A. Hoạt động khởi động
- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát
- Ban học tập chia sẻ nội dung hoạt động ứng dụng:
+ Yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động ứng dụng
 	+ Yêu cầu nêu lại nội dung yêu cầu hoạt động ứng dụng
 	+ Mời 2 bạn chia sẻ nội dung hoạt động ứng dụng.
 	+ Nhận xét, bổ sung.
B. Hoạt động tiếp nối
- Giáo viên nhận xét phần hoạt động của lớp
 - Ban học tập chia sẻ mục tiêu của tiết học trước lớp
 - Giáo viên chốt mục tiêu, yêu cầu HS thực hiện từ ND 1 đến ND 5 của HĐCB, ND6 gộp vào HĐ cả lớp
C. Hoạt động cơ bản 
1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- Quan sát kĩ tranh và trả lời câu hỏi trong HDH (trang 41)
- Chia sẻ câu trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chia sẻ câu trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Thống nhất ý kiến, báo cáo giáo viên
2. Nghe cô giáo đọc bài: Trí dũng song toàn
- Theo dõi vào bài đọc, lắng nghe cô giáo đọc bài và phát hiện giọng đọc
3. Từ ngữ và lời giải nghĩa 
- Đọc thầm yêu cầu trong TLHDH trang 43
- Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa 
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chia sẻ những từ còn chưa hiểu trong bài.
- Giúp nhau giải nghĩa từ chưa hiểu (nếu có): dùng từ điển, nhờ TBHT. Nếu cần nhờ thầy cô trợ giúp.
- Các bạn đặt câu với từ vừa giải nghĩa
4. Luyện đọc
- Đọc thầm đoạn, bài
- Đọc cho nhau nghe
- Nhận xét, sửa lỗi
*Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Đọc nối tiếp đoạn đến hết bài và sửa lỗi cho nhau.
- Đọc tiêu chí: + Đọc đúng các từ
 + Đọc đúng tốc độ, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu
 + Biết đọc nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm
- Mỗi bạn đọc toàn bài 1 lượt
- Các bạn tự chọn vai đọc trong nhóm 
- Bình xét bạn đọc hay.
5. Tìm hiểu nội dung bài
- Đọc và trả lời nhanh câu hỏi trong HDH trang 44
- Chia sẻ câu trả lời với bạn.
- Nhận xét, bổ sung
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Các bạn đọc chia sẻ câu trả lời trong nhóm 
- Chia sẻ câu hỏi: 
+ Nêu nội dung của đoạn 1, 2, 3
+ Nêu nội dung bài
- Nhận xét, bổ sung
- Cả nhóm thống nhất nội dung, báo cáo cô giáo. 
6. Đọc phân vai
Nhóm trưởng yêu cầu: 
- Các bạn tự chọn vai đọc trong nhóm 
- Yêu cầu các bạn đọc
- Nhận xét, bình chọn
- Thống nhất kết quả, báo cáo GV
D. Hoạt động cả lớp
 1. Nhiệm vụ Ban học tập : 
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt
- Ban học tập chia sẻ câu hỏi
	+ Nêu cảm nghĩ của bạn về các nhân vật trong câu chuyện?
	+ Nêu nội dung câu chuyện?
	- Yêu cầu các bạn nhận xét, bổ sung
	- Thống nhất ý kiến
	- Mời cô giáo chia sẻ
 2. Nhiệm vụ của giáo viên 
- Chia sẻ nội dung bài: 
 - Nhận xét tiết học.
E. Hoạt động ứng dụng
	Kể cho người thân nghe câu chuyện Trí dũng song toàn
.
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
Bài 65: GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT
Mục tiêu:
- Em nhận biết :
 + Biểu đồ hình quạt
 + Phân tích và xử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.
 II. Nội dung 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_VNEN_TUAN_21_L5.doc