Giáo án Lớp 1 - Tuần 5

 I.Mục tiêu:

 - HS đọc được : u, ư, nụ, thư; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được : u, ư, nụ, thư.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô.

 II.ẹoà duứng daùy hoùc:

 - Bộ đồ dùng Tiếng việt

 III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1

1.Kieồm tra baứi cuừ :

 - ẹoùc vaứ vieỏt : toồ coứ, laự maù, da thoỷ, thụù neà.

 - ẹoùc caõu ửựng duùng : coứ boỏ moứ caự, coứ meù tha caự veà toồ.

2.Baứi mụựi :

 

doc 18 trang Người đăng honganh Lượt xem 926Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aàu: “ẹieàn soỏ”.
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
-HS ủieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng roài ủoùc theo thửự tửù tửứ 1 ủeỏn 7 vaứ tửứ 7 ủeỏn 1.
-Nhaọn bieỏt soỏ 7 laứ soỏ ủửựng lieàn sau soỏ 6 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 4:”ẹieàn daỏu >, <, =”. -HS laứm baứi xong ủoồi vụỷ chaỏm baứi cuỷa baùn.
- Traỷ lụứi (Soỏ 7).
- Laộng nghe.
Tiết 5: Đạo đức
GIệế GèN SAÙCH VễÛ, ẹOÀ DUỉNG HOẽC TAÄP(tieỏt 1).
I-Muùc tieõu:
- HS biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
- Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân.
- HS khá giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- HS biết giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập cẩn thận, sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, BVMT,làm cho môi trường luôn sạch đẹp.
II-ẹoà duứng daùy hoùc:
- GV: - Tranh BT1, BT3; baứi haựt “Saựch buựt thaõn yeõu ụi ”.
- Phaàn thửụỷng cho caực HS coự saựch vụỷ ủeùp nhaỏt.
- HS : -Vụỷ BT ẹaùo ủửực 1, buựt chỡ hoaởc saựp maứu.
III-Hoaùt ủoọng daợ-hoùc:
.1.Kieồm tra baứi cuừ:
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi ủaùo ủửực naứo?
- Theỏ naứo laứ aờn maởc goùn gaứng vaứ saùch seừ ?
 2.Baứi mụựi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Baứi taọp 1
- Yeõu caàu HS ủoùc y/c BT1 hửụựng daón laứm BT theo nhoựm 2 em .
HĐ2: Baứi taọp 2
- Yeõu caàu HS ủoùc y/c BT2 hửụựng daón laứm BT theo nhoựm 2 em cho HS thaỷo luaọn veà ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh:
- Teõn ủoà duứng hoùc taọp.Coõng duùng cuỷa ủoà duứng ủoự. Caựch giửừ gỡn ủoà duứngự.
- Vỡ sao em phaỷi giửừ gỡn caực ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh?
+Keỏựt luaọn: 
HĐ4: Baứi taọp3
- Yeõu caàu HS ủoùc y/c BT3 hửụựng daón HS laứm BT:
- Baùn nhoỷ trong tranh ủang laứm gỡ ? Vieọc laứm cuỷa baùn aỏy ủuựng hay sai ? Vỡ sao ?
+Haứnh ủoọng cuỷa caực baùn trong bửực tranh 1,2,6 laứ ủuựng.
+Haứnh ủoọng cuỷa caực baùn trong bửực tranh 3,4,5 laứ sai.
+ Keỏựt luaọn:
+ Cuỷng coỏ- Dặn dò:
- HS ủoùc y/c BT.
-HS laứm vieọc theo nhoựm 2 em tỡm vaứ toõ maứu caực ủoà duứng hoùc taọp tranh 1.
 - HS ủoùc y/c BT.
- Nhoựm cửỷ ủaùi dieọn trỡnh baứy trửụực lụựp caực ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh.
- HS khaực cho nhaọn xeựt.
- HS ủoùc y/c BT.
- HS laứm BT.
 Thứ sáu , ngày 17 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 3
Tiết 1+2: Tiếng việt
Bài 18: x - ch
I.Muùc tieõu:
- HS đọc được : x, ch, xe, chó; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : x, ch, xe, chó.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bộ đồ dùng Tiếng việt.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
1.Kieồm tra baứi cuừ :
 - ẹoùc vaứ vieỏt : u, ử, nuù, thử.
2. Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa giáo viên
 Hoaùt ủoọng cuỷa học sinh
HĐ!: Daùy chửừ ghi aõm
 a.Daùy chửừ ghi aõm x:
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ x goàm : neựt cong hụỷ traựi, neựt cong hụỷ phaỷi.
Hoỷi : So saựnh x vụựi c?
- Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : x, xe.
+ẹaựnh vaàn : x ủửựng trửụực, e ủửựng 
b.Daùy chửừ ghi aõm ch (quy trình tương tự)
-Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : ch vaứ tieỏng choự
HĐ2:.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng
HĐ3: Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
-ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
 Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
+ Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+ Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng : 
b.ẹoùc SGK:
d.Luyeọn noựi:
- Coự nhửừng gỡ trong tranh? Em haừy chổ tửứng loaùi xe?Xe boứ thửụứng duứng ủeồ laứm g? Xe lu duứng laứm gỡ? Xe lu coứn goùi laứ xe gỡ? Xe oõ toõ trong tranh coứn goùi laứ xe gỡ? Noự duứng ủeồ laứm gỡ?
c.Luyeọn vieỏt:
*Cuỷng coỏ daởn doứ
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- Gioỏng : neựt cong hụỷ phaỷi.
- Khaực : x coứn moọt neựt cong hụỷ traựi.
- (Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn :xe
- (C nhaõn- ủ thanh)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tieỏng choự.
- ẹoùc caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
- Vieỏt baỷng con : x, ch, xe, choự
 Đọc lại bài
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : xe oõ toõ chụỷ caự
- ẹoùc caõu ửựng duùng (C nhaõn- ủthanh) 
- ẹoùc SGK(C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi :
- Viết ở vụỷ taọp vieỏt : x, ch, xe, choự
Tiết 3: Toán
 SOÁ 8 
I. Mục tiêu:
- HS biết 7 thêm 1 được 8, viét số 8; đọc , đếm được từ 1 đến 8; biết so sánh các só trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 ttrong dãy số từ 1 đến 8.
II. Đồ dùng dạy học:
- Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Kieồm tra baứi cuừ: 
2. Baứi mụựi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Giụựi thieọu soỏ 8 :
- Laọp soỏ 8.
- Hửụựng daón HS xem tranh vaứ hoỷi:Coự baỷy baùn ủang chụi nhaỷy daõy, moọt bạn khaực ủang chaùy tụựi. Taỏt caỷ coự maỏy bạn?
- Cho HS quan saựt tranh veừ trong saựch vaứ giaỷi thớch”baỷy chaỏm troứn theõm moọt chaỏm troứn laứ taựm chaỏm troứn, baỷy con tớnh theõm moọt con tớnh laứ taựm con tớnh”.
- GV neõu: Caực nhoựm naứy ủeàu coự soỏ lửụùng laứ taựm.
- Giụựi thieọu chửừ soỏ 8 in vaứ soỏ 8 vieỏt.
- GV neõu:Soỏ taựm ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ8.
- GV giụựi thieọu chửừ soỏ 8 in, chửừ soỏ 8 vieỏt. 
- GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 8:
- Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa soỏ 8 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
GV hửụựng daón:
HĐ2: Thửùc haứnh
- Baứi 1: HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn.
 Chú ý giúp đỡ HS yếu 
- Baứi 2: HS laứm ụỷ VBT
- GV neõu caõu hoỷi ủeồ HS nhaọn ra caỏu taùo
soỏ 8.
- Baứi 3: HS laứm vào vở bài tập .1 em lên bảng làm.
- GV HD HS laứm baứi :
- GV chaỏm moọt soỏ bài vaứ nhaọn xeựt.
- Baứi 4: HS laứm ụỷ vụỷ Toaựn.(dành cho HS khá giỏi)
*Cuỷng coỏ, daởn doứ: .
-Vửứa hoùc baứi gỡ ? Xem laùi caực baứi taọp ủaừ laứm.
Đếm thuộc từ 1 đến 8
 - HS xem tranh
- TL: Coự taỏt caỷ 8 bạn.
- HS laỏy ra 7 chấm troứn, sau ủoự theõm 1 chấm troứn vaứ noựi: baỷy chấm troứn theõm moọt chấm troứn laứ taựm chấm troứn
- Quan saựt tranh.
-Vaứi HS nhaộc laùi:Baỷy theõm moọt laứ taựm.
- HS ủoùc:“taựm”.
- HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 8 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 8 ủeỏn 1.
- HS nhaọn ra soỏ 8 ủửựng lieàn sau soỏ 7 trong daừy caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 1: Vieỏt soỏ 8.
- viết bảng con 2 lần rồi viết vào vở
- HS ủoùc yeõu caàu: ẹieàn soỏ.
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 4:ẹieàn daỏu >, <, =.
.
Traỷ lụứi:(soỏ 8). 
Tiết 4: Thể dục
 Đội hình đội ngũ – trò chơi vận động 
I.Mục tiêu:
- HS biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Nhận biết đúng hướng để xoay người theo( có thể còn chậm)
- Bước đầu làm quen với trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiên:
- Sõn trường . 1 cũi
III. Nội dung và phương pháp:
NỘI DUNG
 ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hỏt
HS chạy nhẹ nhàng trờn sõn tập khoảng 30-40m
ễn trũ chơi:Diệt cỏc con vật cú hại.
Kiểm tra bài cũ: 4 hs
Nhận xột
II. CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dúng hàng,đứng nghiờm,đứng nghỉ,quay phải,quay trỏi.
- Thành 3 hàng dọc ..tập hợp
- Nhỡn trước .Thẳng Thụi
 b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiờm . 
Bờn phải (trỏi).quay
 Nhận xột
 c. Trũ chơi: Qua đường lội
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xột
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hỏt 
Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học
Về nhà luyện tập quay phải,quay trỏi
6p
28p
18p
2-3lần
10p
6p
Đội Hỡnh 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hỡnh tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Đội Hỡnh
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 GV
Đội Hỡnh xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Tiết 5 : HĐNGLL
Xây dựng lớp học thân yêu
I . Mục tiêu : - Giúp hS biết vệ sinh lớp học
 _ Yêu thích lớp học của mình 
II.Chuẩn bị : Chổi , dẻ lau
III. các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của Hs
Hoạt động 1:Hướng dẫn HS vệ sinh lớp học
GV Hd HS cách cầm chổi , cách quét , cách lau bàn ghế
Nhận xét các nhóm làm 
GV : Để cho lớp học được thoáng mát , sạch sẽ thì chúng ta phải vệ sinh hằng ngày và không làm bẩn nhà , bàn ghế ...
Hoạt động 2: Văn nghệ : 
Hát các bài hát nói về trường ,lớp 
* Dặn dò
Chia lps thành 2 nhóm 
Nhóm 1 : Quét nhà 
Nhóm 2: lau bàn ghế
Nghe hoặc hát bài : Lớp chúng mình
 Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 4 
Tiết1+2: Tiếng việt
 Bài 19: S-R
I.Mục tiêu:
- HS đọc được : s, r, sẻ, rễ;từ và câu ứng dụng.
- Viết được: s, r, sẻ, rễ.
- Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: rổ, rá. 
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
- Bộ đồ dùng tiếng việt.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
1.Khụỷi ủoọng : OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ :
-ẹoùc vaứ vieỏt : x, ch. xe, choự; thụù xeỷ, xa xa, chỡ ủoỷ, chaỷ caự.
-ẹoùc caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ caự veà thũ xaờ.
-Nhaọn xeựt baứi cuừ.
 3.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
HĐ1 : Daùy chửừ ghi aõm
 a.Daùy chửừ ghi aõm s:
-Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ s goàm : neựt xieõn phaỷi, neựt thaột, neựt cong hụỷ traựi.
Hoỷi : So saựnh s vụựi x?
-Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : s, seỷ.
b.Daùy chửừ ghi aõm r:
-Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ r goàm neựt xieõn phaỷi, neựt thaột vaứ neựt moực ngửụùc.
Hoỷi : So saựnh r vaứ s?
-Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : r vaứ tieỏng reó
 c.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng:
su su, chửừ soỏ, roồ raự, caự roõ.
 d.Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
-ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
 Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
-ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
-ẹoùc caõu ửựng duùng :
+Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng : Beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ.
b. Đọc sgk
 c.Luyện nói:
Hoỷi: -Roồ duứng laứm gỡ,raự duứng laứm gỡ?Roồ, raự khaực nhau nhử theỏ naứo?Ngoaứi roồ, raự coứn coự loaùi naứo khaực ủan baống maõy tre. Neỏu khoõng coự maõy tre, roồ laứm baống gỡ?
 d. Luyện viết:
Chú ý HS yếu 
* Cuỷng coỏ daởn doứ
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- Gioỏng : neựt cong 
- Khaực : s coự theõm neựt xieõn vaứ neựt thaột.
- (Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn seỷ.
- Gioỏng : neựt xieõn phaỷi, neựt thaột
- Khaực : keỏt thuực r laứ neựt moực ngửụùc, coứn s laứ neựt cong hụỷ traựi.
- (C nhaõn- ủ thanh)
- ẹoùc caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
- Vieỏt baỷng con : s,r, seỷ, reó.
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : beự toõ chửừ, soỏ
- ẹoùc caõu ửựng duùng (C nhaõn- ủthanh) 
- ẹoùc SGK(C nhaõn- ủ thanh)
.
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi 
Chú ý HS dân tộc ( KhôI , Quyến , ánh ..)
- Viết vụỷ taọp vieỏt : s, r, seỷ, reó
Tiết 3: Toán 
 SOÁ 9 
I. Mục tiêu: 
- HS biết 8 thêm 1 được 9, viết số 9 ; đọc , đếm được từ 1 đến 9; biết so sánh các só trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
- Bài tập 1,2,3,4.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn.
III.Các hoạt động dạy học:
1. Kieồm tra baứi cuừ:.
 2.Baứi mụựi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Giụựi thieọu soỏ 9 :
1.Laọp soỏ 9.
- Hửụựng daón HS xem tranh vaứ hoỷi:Coự taựm baùn ủang chụi , moọt bạn khaực ủang chaùy tụựi. Taỏt caỷ coự maỏy bạn?
ChoHS quan saựt tranh veừ vaứ giaỷi thớch”taựm hình troứn theõm moọt hình troứn laứ chớn hình troứn, taựm con tớnh theõm moọt con tớnh laứ chớn con tớnh”.
- GV neõu:”Caực nhoựm naứy ủeàu coự soỏ lửụùng laứ chớn”.
2.Giụựi thieọu chửừ soỏ 9 in vaứ soỏ 9 vieỏt.
-GV neõu:”Soỏ chớn ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ 9”.
-GV giụựi thieọu chửừ soỏ 9 in, chửừ soỏ 9 vieỏt. 
-GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 9:
3.Nhaọn bieỏt thửự tửù cuỷa soỏ 9 trong daừy soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
GV hửụựng daón:
GV giuựp HS:
HĐ3:Thửùc haứnh .
*Baứi 1: HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn.
 GV hửụựng daón HS vieỏt soỏ 9:
 GV nhaọn xeựt baứi vieỏt cuỷa HS.
*Baứi 2: HS laứm ụỷ phieỏu hoùc taọp.
GV neõu caõu hoỷi ủeồHS nhaọn ra caỏu taùo soỏ 9.
GV KT vaứ nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
*Baứi 3: HS laứm ụỷ baỷng con..
GV HD HS laứm baứi:
GV nhaọn xeựt.
*Baứi 4: HS laứm ụỷ vụỷ Toaựn.
HD HS thửùc haứnh so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 9.
GV chaỏm moọt soỏ vụỷ vaứ nhaọn xeựt. 
Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống(dành cho HS khá giỏi)
* Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Vửứa hoùc baứi gỡ ? Xem laùi caực baứi taọp ủaừ 
laứm.
- HS xem tranh
- TL: Coự taỏt caỷ 9 bạn.
- HS laỏy ra 8 hỡnh troứn, sau ủoự theõm 1 hỡnh troứn vaứ noựi: taựm hỡnh troứn theõm moọt hỡnh troứn laứ chớn hỡnh troứn
-Quan saựt tranh.
-Vaứi HS nhaộc laùi:”taựm theõm moọt laứ chớn”.
-HS ủoùc:“chớn”.
- HS ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 9 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 9 ủeỏn 1.
HS nhaọn ra soỏ 9 ủửựng lieàn sau soỏ 8 trong daừy caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 1:Vieỏt soỏ 9.
- viết bảng con 2 lần
--HS vieỏt soỏ 9 moọt haứng.
-HS ủoùc yeõu caàu:” ẹieàn soỏ”.
-HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:” ẹieàn daỏu thớch hụùp vaứo oõ troỏng”.
3 HS leõn baỷng laứm,CL laứm b’con.
HS chửừa baứi : ủoùc keỏt quaỷ vửứa laứm . 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 4: “ẹieàn soỏ vaứo oõ troỏng”.
- 3HS leõn baỷng laứm, CL laứm vụỷ Toaựn.
-HS ủoùc yeõu caàu baứi 5:” Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng”.
Traỷ lụứi:(soỏ 9).
Laộng nghe. 
Tiết 4: Mĩ thuật
 Vẽ nét cong
I.Mục tiêu:
- HS nhận biết nét cong.
- Biết cách vẽ nét cong.
- Vẽ được hình có nét cong và tô màu theo ý thích.
- HS khá giỏi vẽ được một bức tranh đơn giản có nét cong và tô màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Vở tập vẽ, bút màu
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Giới thiệu các nét cong
- GV vẽ lên bảng một số dạng nét cong, lượn khép kín rồi đặt câu hỏi.
- Vẽ lên bảng quả, lá cây, nước, dãy núi
- GV gợi ý để HS thấy các hình vẽ trên được tạo nên bởi một nét cong.
HĐ2:Hướng dẫn HS vẽ nét cong
- GV vẽ lên bảng để HS nhận ra.
- Cách vẽ nét cong
- Các hình hoa, quả được vẽ.
HĐ3: Thực hành:
- GV chấm – nhận xét một số bài.
* Củng cố dặn dò:
- HS trả lời.
- HS quan sát, nhận xét các nét cong được tạo thành hình vẽ.
- HS thực hành vẽ theo hướng dẫn.
 Thứ ba, ngày21tháng9 năm 2010
 Dạy bài thứ 5
Tiết 1+2: Tiếng việt
 Bài 20: k-kh 
I.Muùc tieõu:
- HS đọc được k,kh, kẻ, khế; từ và câu ứng dụng.
- Viết được k, kh kẻ, khế.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, vo vo, tu tu.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
- Bộ đồ dùng Tiếng việt 
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
1.Kieồm tra baứi cuừ :
 -ẹoùc vaứ vieỏt : r, s, su su, chửừ soỏ, roồ raự, caự roõ.
 -ẹoùc caõu ửựng duùng : Beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ.
2.Baứi mụựi :
HĐ1: Daùy chửừ ghi aõm
a.Daùy chửừ ghi aõm k:
-Nhaọn dieọn chửừ: 
Hoỷi : So saựnh k vụựi h?
-Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn : k, keỷ
b.Daùy chửừ ghi aõm kh:(quy trình tương tự)
 c.Hửụựng daón ủoùc tieỏng vaứ tửứ ửựng duùng:
-ẹoùc laùi toaứn baứi treõn baỷng
 d.Hửụựng daón vieỏt baỷng con
Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
-ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
-ẹoùc caõu ửựng duùng :
+Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+Tỡm tieỏng coự aõm mụựi hoùc ( gaùch chaõn : kha, keỷ ) 
+Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng 
b.ẹoùc SGK:
 c.Luyeọn noựi:
Hoỷi:-Con vaọt, caực vaọt coự tieỏng keõu theỏ naứo?-Em coứn bieỏt tieỏng keõu cuỷa caực vaọt, con vaọt naứo khaực khoõng?Coự tieỏng keõu naứo maứ khi nghe thaỏy, ngửụứi ta phaỷi chaùy vaứo nhaứ khoõng?Coự tieỏng keõu naứo khi nghe thaỏy ngửụứi ta raỏt vui?
 d.Luyeọn vieỏt:
Chú ý HS yếu 
* Cuỷng coỏ daởn doứ
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: 
- Gioỏng : neựt khuyeỏt treõn
- Khaực : k coự theõm neựt thaột
- (Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- Gheựp bỡa caứi, ủaựnh vaàn, ủoùc trụn keỷ.
- ẹoùc caự nhaõn, nhoựm, baứn, lụựp
- Vieỏt baỷng con : k, kh, keỷ, kheỏ
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : chũ ủang keỷ vụỷ
- ẹoùc thaàm vaứ phaõn tớch : kha, keỷ
- ẹoùc caõu ửựng duùng (C nhaõn- ủthanh) 
- ẹoùc SGK(C nhaõn- ủ thanh)
Hs yếu (KhôI . Oanh , Chiến ..)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi Tieỏng saỏm
- Tieỏng saựo dieàu
- Toõ vụỷ taọp vieỏt : k, kh, keỷ, kheỏ.
Tiết 3: Toán
 SOÁ 0 
IMục tiêu:
- HS viết được số 0 ; đọc và đếm được từ 0-9, biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9, 
nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0-9.
- Bài tập 1, 2(dòng 2), 3(dòng 3), 4( cột1,2)
II. Đồ dùng dạy học:
 - Boọ ủoà duứng hoùc Toaựn lụựp1. Saựch Toaựn 1, vụỷ Toaựn.
III. Các hoạt động dạy học: 
1.Kieồm tra baứi cuừ
 2. Baứi mụựi:
HĐ1: Giụựi thieọu soỏ 0 :
-Hửụựng daón HS: 
- Cho HS quan saựt tranh veừ trong saựch vaứ laàn lửụùt hoỷi: 
“Luực ủaàu trong beồ coự maỏy con caự?”
“Laỏy ủi moọt con caự thỡ coứn laùi maỏy con caự?
“Laỏy tieỏp moọt con caự nửừa thỡ coứn maỏy con
caự?”
 “Laỏy noỏt moọt con caự nửừa, trong beồ coứn laùi maỏy con caự?”
- GV neõu:ẹeồ chổ khoõng coứn con caự naứo hoaởc khoõng coự con caự naứo ta duứng soỏ khoõng.
* Giụựi thieọu chửừ soỏ 0 in vaứ soỏ 0 vieỏt.
- GV neõu:Soỏ khoõng ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ 0.
- GV giụựi thieọu chửừ soỏ 0 in, chửừ soỏ 0 vieỏt. 
- GV giụ taỏm bỡa coự chửừ soỏ 0:
* Nhaọn bieỏt vũ trớ cuỷa soỏ 0 trong daừy soỏ tửứ 0 ủeỏn 9.
- GV hửụựng daón:
GV giuựp HS:
GV ghi 0 < 1, 
HĐ2: Thửùc haứnh .
Baứi 1: HS laứm ụỷ vụỷ baứi taọp Toaựn.
Baứi 2: HS laứm ụỷ VBT.
Chú ý HS yếu – Chấm bài cho Hs
Baứi 3: HS laứm ụỷ baỷng con.
Baứi 4: HS laứm ụỷ vụỷ Toaựn.
HD HS thửùc haứnh so saựnh caực soỏ trong phaùm vi tửứ 0 ủeỏn 9.GV chaỏm moọt soỏ vụỷ vaứ nhaọn xeựt. 
*: Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Vửứa hoùc baứi gỡ ? Xem laùi caực baứi taọp ủaừ laứm.
- HS laỏy 4 que tớnh, roài laàn lửụùt bụựt ủi moọt que tớnh, moói laàn nhử vaọy laùi hoỷi:” Coứn bao nhieõu que tớnh?”, cho ủeỏn luực khoõng coứn que naứo nửừa 
- HS xem tranh
-TL: Coự 3 con caự.
-TL: Coứn laùi hai con caự.
-TL: Coứn laùi moọt con caự.
-TL: Khoõng coứn con caự naứo.
-HS ủoùc:“khoõng”.
- HS xem tranh veừ trong saựch. 
- HS ủeỏm tửứ 0 ủeỏn 9 roài ủoùc ngửụùc laùi tửứ 9 ủeỏn 0.
- HS nhaọn ra soỏ 0 laứ soỏ beự nhaỏt trong caực soỏ ủaừ hoùc.
- HS ủoùc: 0 beự hụn 1”, 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 1:” Vieỏt soỏ 0”.
- HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 
- HS ủoùc yeõu caàu baứi 3:” Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng”.
-HS ủoùc yeõu caàu.
-CL laứm vụỷ Toaựn.
2HS leõn baỷng chữa bài
- Traỷ lụứi:(soỏ 0).
- Laộng nghe. 
Tiết 4: Tự nhiên – xã hội; 
 GIệế VEÄ SINH THAÂN THEÅ
I. Muùc tieõu:
- HS nêu được các việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể.Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
- HS khá giỏi nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt. Biết cách đề phòng các bệnh về da.
II. ẹoà duứng daùy-hoùc:
- GV: Caực hỡnh trong baứi 4 SGK
- HS: Vụỷ baứi taọp TN&XH baứi 4.Moọt soỏ tranh,aỷnh veà caực hoaùt ủoọng giửừ veọ sinh thaõn theồ.
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Khụỷi ủoọng: OÅn ủũnh toồ chửực
2. Kieồm tra baứi cuừ : Tieỏt hoùc trửụực caực con hoùc baứi gỡ? ( Baỷo veọ maột vaứ tai).
- Nhaọn xeựt baứi cuừ . 
3.Baứi mụựi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Laứm vieọc vụựi SGK
- GV cho caỷ lụựp khaựm tay - GV theo doừi
- Tuyeõn dửụng nhửừng baùn tay saùch 
- GV cho HS thaỷo luaọn nhoựm 4
- GV theo doừi HS thửùc hieọn .
- ẹaùi dieọn moọt soỏ em leõn trỡnh baứy
- GV nêu kết luận:
- GV hửụựng daón HS quan saựt hỡnh/11SGK 
HĐ2: Laứm vieọc vụựi SGK
- GV hửụựng daón HS quan saựt hỡnh/11SGK .
- HS chổ vaứo hỡnh ủaàu tieõn beõn traựi trang saựch vaứ hoỷi.
+ Hai baùn ủang laứm gỡ?
+Theo baùn vieọc laứm ủoự laứ ủuựng hay sai ?
* Keỏt luaọn: 
HĐ3: Thaỷo luaọn chung :
 Haừy neõu caực vieọc laứm caàn thieỏt khi taộm? 
- GV theo doừi HS neõu
* GV keỏt luaọn: 
- Khi naứo ta neõn rửỷa tay, chân?
* Củng cố dặn dò :
 - HS thửùc hieọn 
- HS neõu laùi nhửừng vieọc ủaừ laứm ủeồ cho cụ theồ luoõn khoeỷ maùnh laứ:
- Taộm rửỷa,goọi ủaàu, thay quaàn aựo, caột moựng tay,moựng chaõn,
- HS thay phieõn nhau taọp ủaởt caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi.
- ẹaùi dieọn moọt soỏ em leõn traỷ lụứi.
 Thứ tư, ngày22 tháng 9 năm 2010
 Dạy bài thứ 6
Tiết1+2: Tiếng việt 
 Baứi 21 : OÂN TAÄP
I.Muùc tieõu:
- HS đọc được : u,ư,x.ch,s,r,k,kh; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.
- Viết được : u,ư,x,ch,s,r,k,kh; các từ ngữ ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: thỏ và sư tử.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Baỷng oõn 
 -Tranh minh caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ khổ vaứ sử tửỷ veà sụỷ thuự.
 -Tranh minh hoaù cho truyeọn keồ: Thoỷ vaứ sử tửỷ.
-HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
1.Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt : k, kh, keỷ, kheỏ; tửứ ngửừ ửựng duùng: keừ hụỷ, kỡ coù, khe ủaự; caự kho.
- ẹoùc caõu ửựng duùng : Chũ kha keỷ vụỷ cho beự haứ vaứ beự leõ.
 3.Baứi mụựi :
 Hoaùt ủoọng cuỷa giáo viên
 Hoaùt ủoọng cuỷa học sinh
HĐ1: Ôn taọp
a.Ôõn caực chửừ vaứ aõm ủaừ hoùc :
- Treo baỷng oõn
b.Gheựp chửừ thaứnh tieỏng:
c.ẹoùc tửứ ửựng duùng: xe chổ, cuỷ saỷ, keỷ oõ, roồ kheỏ
d.Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
e.Hửụựng daón vieỏt vụỷ Taọp vieỏt: 
 Tieỏt 2:
a.Luyeọn ủoùc:
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
- ẹoùc caõu ửựng duùng :
+ Treo tranh vaứ hoỷi : Tranh veừ gỡ ?
+ Hửụựng daón ủoùc caõu ửựng duùng : Xe oõ toõ chụỷ 
khổ vaứ sử tửỷ veà sụỷ thuự
b.ẹoùc SGK:
 c.Keồ chuyeọn:
-Keồ laùi dieón caỷm, coự keứm theo tranh minh hoaù
- YÙ nghúa caõu chuyeọn: Nhửừng keỷ gian aực vaứ kieõu caờn bao giụứ cuừng bũ trửứng phaùt.
 d.Luyeọn vieỏt:
* Cuỷng coỏ , daởn doứ
- ẹửa ra nhửừng aõm vaứ tửứ mụựi hoùc.
- Leõn baỷng chổ vaứ ủoùc
- ẹoùc caực tieỏng gheựp ụỷ B1, B2
 (Caự nhaõn- ủoàng thanh)
- Vieỏt baỷng con : xe chổ
- Vieỏt vụỷ : xe chổ
- ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
- Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
- ẹoùc trụn (C nhaõn- ủ thanh) 
- ẹoùc SGK(C nhaõn- ủ thanh)
- ẹoùc laùi teõn caõu chuyeọn
- Thaỷo luaọn nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn leõn thi taứi
- Vieỏt tửứ coứn laùi trong vụỷ taọp vieỏt
- Xem trửụực baứi 22
Tiết 4: Thủ công Gấp cái quạt ( t2)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách gấp quạt.
-Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5l1.doc