Giáo án Lớp 1 - Tuần 35 - Cao Thị Khánh - Trường Tiểu học Điền Hải

I.Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài.Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.( HS khá, giỏi tìm tiếng, ngoài bài vần uân, ân )

 - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.

 Trả lời được câu hỏi 1,2(SGK).

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

HS: SGK, VBT.

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 17 trang Người đăng honganh Lượt xem 797Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 35 - Cao Thị Khánh - Trường Tiểu học Điền Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chọn đáp án
Bài 3: Tìm và viết lại:
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn tìm
HĐ 3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Lắng nghe.
* HS theo dõi trong bài.
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
-HS tìm và nêu.
* Lớp làm vào vở . 
* HS theo dõi trong bài.
1 Hs lên bảng
-HS tìm và nêu.
Toán:
Ôn luyện Bài 121/67 VBT
I. Mục tiêu:
 Biết trừ các số trong phạm vi học, trừ nhẩm; đặt rồi tính; nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; tia số.
II. Đồ dùng day học: 
 GV: Tranh vẽ, bảng phụ
 HS: Sách Toán và vở Bài tập Toán..
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1. KT 
HĐ 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán. 
Gọi HS lên bảng làm
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
-Gọi HS lên bảng
- Nhận xét – Sửa sai. 
Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- YCHS làm vào bảng con,bảng lớp
- Nhận xét – Sửa sai. 
Bài 4: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
-HS giải và trình bày bài giải vào vở, bảng lớp
- Chấm – Nhận xét – Sửa sai.
HĐ 3. Củng cố – dặn dò :
Số
 HS Nêu cách làm
- HS làm bảng con,bảng lớp.Nhận xét
- HS nêu yêu cầu
Tính:
-HS làm vào bảng con,bảng lớp.
Nhận xét
- HS nêu yêu cầu
- Tóm tắt bài toán
HS giải vào vở,bảng lớp
Số con lợn là:
10 – 6 = 4 (con)
Đáp số: 4 con lợn
- HS nêu yêu cầu
- HS giải vào vở,bảng lớp
Thứ ba, ngày tháng năm 2012
Thể dục:
KIỂM TRA CUỐI KỲ II
 --------------------------------------------------------
Chính tả:
LOÀI CÁ THÔNG MINH
I.Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng bài loài cá thông minh: 40 chữ trong khoảng 15 - 20 phút.
- Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống.
Bài tập 2, 3( SGK)
II.Đồ dùng dạy học: 
GV: Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung cần chép và các bài tập 2, 3.
HS: vở ô li, VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1.KT
Chấm vở HS
Nhận xét chung về bài cũ.
HĐ 2.Bài mới: GV giới thiệu, ghi tên bài.
- Hướng dẫn HS tập chép:
Gọi HS nhìn bảng đọc đoạn văn cần chép (GV đã chuẩn bị ở bảng phụ).
Cả lớp đọc thầm và tìm những tiếng các em thường viết sai: xiếc, chiến công, phi công viết vào bảng con.
GV viết bảng con của HS.
 vThực hành bài viết (chép chính tả).
Hướng dẫn các em tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài.
Cho HS nhìn bài viết ở bảng để viết.
Hướng dẫn HS cầm bút chì để sửa lỗi chính tả:
GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
-Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
HS nêu yêu cầu của bài trong VBT
GV: Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
Gọi HS làm theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Nhắc lại nội dung bài học.
Yêu cầu HS về nhà chép lại cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
Chấm vở HS yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
HS nhắc lại.
2 HS đọc
HS đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai
HS viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV để chép bài chính tả vào vở chính tả.
HS tiến hành chép bài vào vở.
HS soát lỗi tại vở của mình và đổi vở sửa lỗi cho nhau.
HS ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV.
HS làm VBT.
- Điền vần ân, uân
- Điền chữ g hoặc gh
Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 2 học sinh.
HS nhắc lại nội dung bài.
Tập viết:
 VIẾT CHỮ SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I.Mục tiêu:
 - Biết viết các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - Viết đúng các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết, tập hai(mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
(HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở tập viết1, tập hai.
II.Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học.
 - Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ).
HS: Bảng con, vở tập viết
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1.KT
GV: Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.
Nhận xét bài cũ.
HĐ 2.Bài mới: GV giới thiệu và ghi tên bài.
- Hướng dẫn viết chữ số
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
Nhận xét HS viết bảng con.
- Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
GV nêu nhiệm vụ để HS thực hiện:
Đọc các vần và từ ngữ cần viết.
 Quan sát vần, từ ngữ ứng dụng ở bảng và vở tập viết của HS.
Viết bảng con.
- Thực hành :
Cho HS viết bài vào V tập vit.
GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết.
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
Viết bài ở nhà, xem bài mới.
HS mang vở tập viết để kiểm tra.
HS nêu lại nhiệm vụ của tiết học.
HS quan sát chữ số trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yêu cầu của GV và vở tập viết.
Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ.
Toán:
 LUYỆN TẬP CHUNG(Tiết 2)
I.Mục tiêu : Giúp học sinh:
 - Biết đọc viết, xác định thứ tự mỗi số trong dãy số đến 100.
 - Biết cộng, trừ các số có hai chữ số.
 - Biết đặc điểm số 0 trong phép cộng, phép trừ; giải được bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học:
GV: Nội dung các bài tập.
HS: SGK, vở ô li, bảng con. 
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1.KT 
GV: Kiểm tra vở bài tập. Nhận xét .
HĐ 2.Bài mới: Giới thiệu.
GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập 
 Bài 1: Điền số
GV: Hướng dan HS thực hiện vào SGK, rồi chữa bài.
 Bài 2: Đặt tính rồi tính
GV: Làm vở ô li
 Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
 Bài 4: Đọc rồi tự giải vào vở ô li
 Bài 5: Điền số
GV: Theo dõi giúp đỡ các em chậm.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
HS đưa vở để kiểm tra
HS nhắc tên bài
HS nêu yêu cầu từng bài, làm bài.
HS thực hiện làm bài.
HS làm bài và chữa bài theo cách nối tiếp. 
Luyện tập chung
Thực hành ở nhà.
Buổi chiều:
Tiếng Việt
Ôn luyện Tiết 2/114 VTH
I. Mục tiêu 
- Củng cố cách đọc và viết: ân, uân, g, gh, ng, ngh
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học 
- Sách giáo khoa TV1 tập 2. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1. Giới thiệu bài:
HĐ 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tr 114-115.
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần: ân hoặc uân
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Điền chữ: g hoặc gh
-Hướng dẫn cách đọc.
Bài 3: Điền chữ: ng hoặc ngh.
Bài 4: Viết
Bé loắt choắt
Đầu ngúc ngoắc
Đường ngoằn ngoèo
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
HĐ 3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 
* HS theo dõi trong bài.
-HS điền và nêu.
-HS điền và nêu.
* HS viết vào vở 
Bé loắt choắt . 
Đầu ngúc ngoắc 
Đường ngoằn ngoèo 
Thứ tư, ngày tháng năm 2012
Tập đọc:
Ò..Ó.O
I.Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài.Đọc đúng các từ ngữ:quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ( HS khá, giỏi tìm được tiếng trong, nói câu có vần oăt, oăc)
 - Hiểu nội dung bài:Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn vật đang lớn lên, đơm bông, kết trái.
 Trả lời được câu hỏi 1(SGK).
II.Đồ dùng dạy học: 
GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
HS: SGK, VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1. KT Hỏi bài trước.
Gọi HS đọc bài: “Anh hùng biển cả” và trả lời câu hỏi trong SGK.
GV nhận xét chung.
HĐ 2.Bài mới:
- GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài ghi bảng.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
 a) GV đọc
GV: Đọc mẫu bài thơ lần 1 (giọng đọc dịu dàng, âu yếm). Tóm tắt nội dung bài.
 b) Luyện đọc
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
Cho HS thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, GV gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu
HS luyện đọc các từ ngữ trên:
+ Luyện đọc câu:
GV: Gọi HS đọc nối tiếp từng dòng thơ.
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đọc nối tiếp từng khổ thơ.
Thi đọc cả bài thơ.
Đọc đồng thanh cả bài.
 Hoạt động 3: Ôn vầo oăt, oăc( HS khá, giỏi
Bài tập 1:Tìm tiếng trong bài có vần oăt ?
Bài tập 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần oăt, oăc?
Gọi HS đọc lại bài, GV nhận xét.
Tiết 2
HĐ 3. Tìm hiểu bài và luyện nói:
 a) Tìm hiểu bài, luyện đọc
GV: Đọc mẫu lần 2
Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi:
 b) Thực hành luyện nói( HS khá, giỏi)
Đề tài: Nói về các con vật nuôi trong nhà
GV cho HS quan sát tranh minh hoạ và nêu các câu hỏi gợi ý 
Nhận xét luyện nói và uốn nắn, sửa sai.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Hỏi tên bài, gọi đọc bài, nêu lại nội dung bài đã học.
Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
HS nêu tên bài trước.
2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
Nhắc : Ò, Ó, O
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
Vài em đọc các từ trên bảng.
Đọc nối tiếp mỗi dòng thơ .
Đọc nối tiếp 4 em.
Mỗi nhóm cử đại diện 1 học sinh đọc thi đua giữa các nhóm.
2 em, lớp đồng thanh.
Nghỉ giữa tiết
- hoắt
- choắt, hoặc
2 em đọc lại bài thơ.
HS vài em đọc bài, trả lời câu hỏi
HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV
HS nêu tên bài và đọc lại bài 2 em.
Thực hành ở nhà.
TN-XH:
ÔN TẬP TỰ NHIÊN
I.Mục tiêu:
- Biết quan sát, đặc câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh.
-Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học: 
-Các tranh ảnh giáo viên và học sinh sưu tầm được về chủ đề thiên nhiên.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1.Ổn định :
2.KTBC: Hỏi tên bài.
Hãy kể các hiện tượng về thời tiết mà em biết ? Nêu cách ăn mặc thích hợp theo thời tiết?
Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới:
-Giáo viên giới thiệu và ghi bảng đề bài.
Hoạt động 1 : Làm việc với các tranh ảnh hoạc vật thật về cây cối.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi.
Chọn tất cả tranh ảnh của các cây rau, cây hoa dán vào tờ giấy do giáo viên phát cho mỗi tổ, các cây thật để lên bàn theo 2 nhóm cây (rau và hoa)
Tổ chức cho các em làm việc theo nhóm 8, dán, chỉ vào cây và nói cho nhau nghe.
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm của nhóm mình lên bảng, đại diện nhóm lên chỉ và nói tên cây cho cả lớp cùng nghe.
Giáo viên tuyên dương nhóm đã sưu tầm được nhiều cây đặc biệt là các cây mới.
Hoạt động 2: Làm việc với các tranh ảnh hoạc vật thật về động vật.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi.
Chọn tất cả các tranh ảnh về các con vật dán vào tờ giấy do giáo viên phát cho mỗi tổ theo 2 nhóm (nhóm con vật có hại và nhóm con vật có ích). Tổ chức cho các em làm việc theo nhóm 8, dán, chỉ vào tranh và nói cho nhau nghe.
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm của nhóm mình lên bảng, đại diện nhóm lên chỉ và nói tên con vật cho cả lớp cùng nghe, đặt các câu đố, bài thơ, bài hát về các con vật để đố các nhóm khác.
Giáo viên tuyên dương nhóm đã sưu tầm được nhiều con vật.
Hoạt động 3: Quan sát thời tiết.
-Cách tiến hành:
Bước 1: Giáo viên định hướng cho học sinh quan sát.
-Quan sát xem có mây không ?
-Có gió không ? gió nhẹ hay mạnh ?
-Thời tiết hôm nay nóng hay rét ?
-Có mưa hay có mặt trời không ?
Bước 2: Đưa học sinh ra sân hay hành lang để quan sát.
-Tổ chức cho các em quan sát theo nhóm và nói cho nhau nghe những điều quan sát được. Gọi đại diện các nhóm nói trước lớp cho cả lớp cùng nghe.
-Cho học sinh vào lớp, cho các em xếp tranh theo các chủ đề
4.Củng cố dăn dò: 
Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt.
Dặn dò: Học bài xem lại các bài, chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
-Các hiện tượng về thời tiết đó là: nắng, mưa, gió, rét, nóng, 
-Thời tiết nóng mặc áo quần mỏng cho mát. Thời tiết lạnh thường mặc áo ấm để bảo vệ sức khoẻ....
-Học sinh nhắc lại.
Lắng nghe yêu cầu của giáo viên.
-Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, chọn tranh ảnh, dán và nói cho nhau nghe về các loại cây mà em biết.
-Đại diện từng nhóm nêu kết quả thực hiện trước lớp (chỉ vào tranh và nói cho mọi người cùng nghe.)
-Lắng nghe yêu cầu của giáo viên.
-Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, chọn tranh ảnh, dán và nói cho nhau nghe về các con vật nào có hại, con vật nào có ích.
-Đại diện từng nhóm nêu kết quả thực hiện trước lớp (chỉ vào tranh và nói cho mọi người cùng nghe, nêu câu đố, giải câu đố, )
-Lắng nghe.
Học sinh ra sân.
Quan sát và nói cho nhau nghe về các câu hỏi giáo viên đăït ra.
Đại diện các nhóm nêu kết quả quan sát được.
Xếp tranh theo chủ đề đã học.
Học sinh nhắc lại nội dung bài học.
Thực hành ở nhà.
Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu : Giúp học sinh:
 - Biết đọc, viết các số liền trước, số liền sau của một số.
 - Thực hiện được cộng, trừ các số có hai chữ số.
 - Giải được bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học:
GV: Nội dung luyện tập
HS:vở ô li, SGK.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1. KT: 
Hỏi tên bài cũ.
GV kiểm tra VBT. Nhận xét
HĐ 2.Bài mới: Giới thiệu, ghi ®Ị bµi.
GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập.
 Bài 1: Viết số liền trước, số liền sau
GV: củng cố số liền trước, số liền sau
 Bài 2: Tính nhẩm( cột 3, 4 HS khá giỏi)
 Bài 3: Đặt tính rồi tính 
GV: Yêu cầu HS làm vào vở ô li.
 Bài 4: Đọc bài toán, tự giải vào vở ô li.
 GV: Theo dõi giúp đỡ các em chậm.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
Luyện tập chung( tiết 2)
HS nêu yêu cầu từng bài, làm bài tập
HS làm vào SGK, chữa bài.
HS làm vào SGK, 2emlên bảng chữa bài.
1HS lên bảng trình bày bài giải
HS nhận xét bổ sung.
HS nhắc lại nội dung bài học.
Thực hành ở nhà.
Thứ năm, ngày tháng năm 2012
Tập đọc:
ÔN TẬP - bµi luyÖn tËp (2 + 3)
I. Muc tiªu:
- Đọc trơn cả bài Hai cậu bé và hai người bố hoặc Mùa thu ở vùng cao. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Nghề nào của cha mẹ cũng đều đáng quý vì đều có ích cho mọi người (Bài Hai cậu bé và hai người bố) Mùa thu ở vùng cao thật đẹp, cuộc sống lao động của người vùng cao thật đáng yêu (Bài Mùa thu ở vùng cao)
- Tập chép: Chép lại và trình bày đúng bài Xỉa cá mè; điền vần iên, iêng hoặc uyên vào chỗ trống.Bài tập 3 ( SGK ) ( Hoặc ) Chép lại và trình bày đúng bài Ông em; điền vần ươi hoặc uôi vào chỗ trống.
- Bài tập 3 ( SGK ) 
* Phương pháp: Quan sát, thực hành – luyện tập.
II. §å dïng d¹y - häc: 
- Bảng chính : Giáo viên chép bài Tập đọc và câu hỏi.
- Bảng phụ : Giáo viên chép bài chính tả Xỉa cá mè và bài tập chính tả.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1. Kiểm tra bài cũ: 
Học sinh viết bảng con : Thắm vàng , bâng khuâng.
2. Bài mới: 
1. Luyện đọc:
- Giáo viên kiểm tra kĩ năng đọc trơn và trả lời câu hỏi bài Hai cậu bé và hai người bố.
- Bài tập đọc chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến “ Việt đáp”. Đoạn 2 từ “Sơn bảo” đến “chữa bệnh cho người ốm”.
2. Tập chép: 
- Tập chép bài Xỉa cá mè và làm bài tập chính tả.
+ Giáo viên treo bảng phụ, hướng dẫn học sinh chép bài Xỉa cá mè.
+ Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập:
 * Điền vần : iên , iêng hay uyên ?
3. Củng cố, dặn dò: 
- Giáo viên tuyên dương những em viết đúng, đẹp.
- Dặn học sinh luyện viết đẹp hơn nữa.
- Từng em đọc, mỗi em đọc 1 đoạn và trả lời câu hỏi bài Hai cậu bé và hai người bố.
- Học sinh bắt thăm để xác định đoạn đọc và trả lời câu hỏi.
- Học sinh nhìn bảng phụ chép bài Xỉa cá mè vào vở.
 Xỉa cá mè Đi dỡ củ
 Đè cá chép Tay nào nhỏ
 Tay nào đẹp Hái đậu đen
 Đi bẻ ngô Tay nhọ nhem
 Tay nào to Rửa cho sạch.
- Học sinh thi đua nhau lên bảng điền vần : iên , iêng hay uyên ?
 Thuyền ngủ bãi
 Bác thuyền ngủ rất lạ
 Chẳng chịu trèo lên giường
 Úp mặt xuống cát vàng
 Nghiêng tai về phía biển.
 Dương Huy
Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG( tiết 4)
I.Mục tiêu : Giúp học sinh:
 - Biết đọc viết đúng số dưới mỗi vạch của tia số.
 - Thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 100; Đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học:
GV: Nội dung luyện tập
HS:vở ô li, SGK.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1.KT
Hỏi tên bài cũ.
GV kiểm tra VBT. Nhận xét
HĐ 2.Bài mới: Giới thiệu
GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập.
 Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó.
GV: Tổ chức cho HS nêu nhanh kết quả 
 Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất, số bé nhất
 Bài 3: Đặt tính rồi tính
GV: Thực hiện vào vở ô li
 Bài 4: HS đọc bài toán và tự giải vào vở ô li
 Bài 5:Nối đồng hồ với câu thích hợp
GV: Theo dõi giúp đỡ các em chậm. Chấm vở bài 4.
HĐ 3.Củng cố- dặn dò: 
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
Luyện tập chung( tiết 3)
HS nêu yêu cầu từng bài, làm bài tập
HS làm vào SGK, chữa bài.
HS làm vào SGK,2 emlên bảng chữa bài.
HS lên bảng trình bày bài giải
HS nhận xét bổ sung.
HS nhắc lại nội dung bài học.
Thực hành ở nhà.
Buổi chiều:
TNXH:
Ôn tập: Tự nhiên
I.Mục tiêu:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về tự nhiên.
- Quan sát, đặt câu hỏi và tự trả lời cau hỏi về cảnh quan tự nhiên ở khu vực xung quanh
- Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: Tranh , ảnh HS sưu tầm được về chủ đề tự nhiên.
- Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1- Kiểm tra bài cũ 
2- Ôn tập. 
*Hoạt động 1: Quan sát thời tiết.
- HD tham quan cảnh thiên nhiên xung quanh sân trường.
GV gợi ý:
+ Bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Có mây không, mây màu gì?
+ Gió nhẹ hay gió mạnh.?
+ Thời tiết hôm nay nóng hay rét?
+ Trời có nắng không?
- Gọi học sinh nói những điều mà mình vừa quan sát được.
- GV nhấn mạnh ý trả lời của học sinh.
* Hoạt động 2: Quan sát cây cối - con vật.
- HD học sinh quan sát cây cối và con vật xung quanh, tranh ảnh đã sưu tầm được theo nhóm, tổ. GV gợi ý
- Cây đó là cây gì ?
- Kể tên con vật bạn vừa nhìn thấy.
- Trình bày trước lớp
- GV nhận xét 
3- Củng cố, dặn dò 
- GV tóm tắt lại nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học. Ôn bài ở nhà. 
- Học sinh làm theo HD
- Học sinh quan sát thời tiết.
- Học sinh đứng vòng tròn ngoài sân trường và yêu cầu hai học sinh quay mặt vào nhau để hỏi và trả lời về thời tiết tại thời điểm đó.
- Học sinh lên trình bày trước lớp
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Học sinh quan sát theo HD
- HS chú ý lắng nghe
- HS nói những điều mà mình vừa quan sát được.
- Học sinh nghe
Tiếng việt:
Ôn luyện Tiết 3/116 VTH
I. Mục tiêu 
- Củng cố cách đọc và viết. Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học 
- Sách giáo khoa TV1 tập 2. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1. Giới thiệu bài:
HĐ 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tr 116.
Bài 1: Đọc:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Tìm trong bài đọc và viết lại:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền vào ¨ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi
-GV hướng dẫn
Bài 4: Viết 
Mèo ngoao ngoao
Sói huênh hoang
Đường khúc khuỷu
- HS viết
- GV chấm 1 số bài nhận xét
HĐ 3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 
* HS theo dõi 
* HS làm
* HS làm
* HS làm
Mèo ngoao ngoao. 
Sói huênh hoang. 
Đường khúc khuỷu 
-HS kể
Toán:
Ôn luyên tiết 1/117 VTH
I. Mục tiêu 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành 
II. Đồ dùng dạy học 
- Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ 1. Giới thiệu bài.
HĐ 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 117.
Bài 1: Số?
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 2: Tính nhẩm
15 + 3 =  35 – 5 = 
12 + 7 =  48 – 4 = 
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3: Đặt tính rồi tính
55 + 33
48 – 11
36 + 40
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 4: Sơn vót được 54 que tính, Hải vót được 35 que tính. Hỏi Sơn và Hải vót được tất cả bao nhiêu que tính?
Bài 5: Đố vui
HĐ 3. Củng cố dặn dò:
Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 4 HS lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- HS chữa bài , nhận xét lẫn nhau.
- 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở 
- HS chữa bài, nhận xét lẫn nhau.
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở 
- HS chữa bài, nhận xét lẫn nhau .
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở 
- HS trả lời
Thứ sáu, ngày tháng năm 2012
Chính tả: ( Tập chép)
Ò..Ó.O
I.Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài Gửi lời chào lớp một. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ
 - Hiểu nội dung bài: Chia tay lớp một bạn nhỏ lưu luyến với bao kỉ niệm thân yêu và cô giáo kính mến.
 - Tập chép: Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới; tìm tiếng trong bài có vần anh, ach; điền vần anh hoặc ach vào chỗ trống.
II.Đồ dùng dạy học: 
GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
HS: SGK, VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
HĐ 1.KT Hỏi bài trước.
Gọi HS đọc bài: “Ò, Ó, O” và trả lời các câu hỏi
GV nhận xét chung.
HĐ 2.Bài mới: 
- GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và ghi bảng.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
 a) GV đọc
GV: Đọc mẫu bài văn lần 1
 b) Luyện đọc
GV: Gọi HS đọc đoạn 
Gọi HS đọc lại bài, GV nhận xét.
 c) Bài tập
 + Chia tay lớp Một bạn nhỏ chào ai?
 + Chia tay lớp Một bạn nhỏ chào những đồ vật nào?
 + Xa cô giáo bạn nhỏ mong muốn điều gì?
-Chính tả chép bài Quyển sách mới và làm bài tập
HĐ 3.Củng cố- dặn dò:

Tài liệu đính kèm:

  • docLOP 1 TUAN 35.doc