Giáo án Lớp 1 Tuần 31 đến Tuần 35

I. Mục tiờu:

- KT: Giúp HS có biểu tượng ban đầu về hệ Mặt Trời.

- KN: Nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- TĐ: Giáo dục HS có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Các hình vẽ trong SGK.

III. Hoạt động dạy học:

* Hoạt động 1(12’) GV giảng: Hành tinh.

- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi:

 ? + Trong hệ mặt trời có mấy hành tinh ?

 + Từ mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy ?

 + Vì sao gọi Trái Đất là hành tinh trong hệ mặt trời ?

- GV gọi HS trả lời.

-> GV kết luận:

* Hoạt động 2(15’)

- HD thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:

 ? +Trong Hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?

 + Chúng ta phải làm gì để Trái Đất luông xanh, sạch, đẹp ?

- Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét và kết luận.

* Hoạt động 3(8’)

- GV chia lớp thành 6 nhóm.

- Yêu cầu thảo luận các thông tin về 9 hành tinh trong hệ Mặt Trời.

- Gọi đại diện các nhóm kể.

- GV cùng HS nhận xét.

4. Củng cố dặn dò(3’)

 

doc 36 trang Người đăng honganh Lượt xem 1307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 31 đến Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aứy. Gv nhaọn xeựt, choỏt laùi.
* Hoaùt ủoọng 3: Chụi troứ Xuaõn, Haù, Thu, ẹoõng.
- MT: Hs bieỏt ủaởc ủieồm khớ haọu 4 muứa.
Bửụực 1 : Laứm vieọc caự nhaõn.- Gv hoỷi Hs ủaởc trửng khớ haọu 4 muứa, Hs trả lời:
Bửụực 2.Caực nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn chụi .
- Gv nhaọn xeựt, tuyên dương .
3 .Toồng keỏt– daởn doứ(1’) Veà xem laùi baứi.
- Chuaồn bũ baứi sau: Caực ủụựi khi haọu.Nhaọn xeựt baứi hoùc.
--------------------------------------
Chiều Thứ sỏu, ngày 15 tháng 4 năm 2011.
Đạo Đức
Tìm hiểu về địa phương
I.Mục tiêu:
- KT: HS nắm được 1 số thông tin cơ bản về đặc điểm, tình hình dân cư, nghề nghiệp của nhân dân trong xã..
- KN: Nắm được tình hình trật tự, vệ sinh, an toàn giao thông, 
- TĐ: giáo dục HS có ý thức vệ sinh môi trường và thực hiện an toàn giao thông.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi nội dung cho HS thảo luận.
III. Hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài (2’)
2- Bài mới:
a) Đặc điểm của xã Chu Điện (10’)
- GV nêu câu hỏi để HS trao đổi:
+ Xã Chu Điện gồm có mấy thôn ? Đó là những thôn nào ?
+ Xã CĐ giáp với những xã nào ?
+ Nhân dân trong xã chủ yếu làm nghề gì ? Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của xã..
- HS trình bày những hiểu biết của mình. GV nx và kết luận.
b) Thảo luận về an toàn giao thông (10’)
- Theo em tình hình giao thông trên địa bàn xã như thế nào ?
- Em phải làm gì để góp phần cho việc giữ gìn an toàn giao thông ?
c) Thảo luận về bảo vệ môi trường (10’) 
- GV treo bảng phụ.
- Nhận xét về tình hình bảo vệ môi trường của xã ta ?
- Em đã làm gì để góp phần cho việc bảo vệ môi trường của xã ta ?
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi.
- Gọi đại diện trả lời, nhận xét.
- GV cùng HS nhận xét kết luận đúng sai.
3. Củng cố dặn dò (2’) 
- GV nhận xột giờ học.
- Tìm hiểu thêm về xã Chu Điện.
-----------------------------------------------
 ễn tiếng việt
Phõn biệt l/ n; v/d 
I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Phân biệt điền vào chỗ trống õm đầu l/ n; v/d để hoàn chỉnh đoạn văn.
- Điền vào chỗ trống õm đầu l/ n; v/d rồi giải cõu đố.
- HS chăm chỉ luyện tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
 - GV: Chép sẵn BT 3 (tr 47 vở BT TN) trên bảng lớp, bảng nhúm.
 - BT 4 trên bảng phụ.
 - HS:Vở BTTN.
III. Các hoạt động dạy – học:
1.Giới thiệu bài(2’) – GV nêu MT- YC tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm BT(30’)
 *Làm BT bài 3( Tr 47 vở BTTN)
 GV hướng dẫn HS nắm chắc yêu cầu của từng bài.
* Bài 3a)( 10’) - 2 HS đọc yờu cầu bài.
- HS thảo luận cặp tự làm nháp. 1 căp làm bảng nhúm.
- Mời 4 em trả lời kết quả thảo luận( mỗi em trả lời 1 chỗ trống)
 - GV +HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Cho Hs đọc lại bài đúng. HS làm bài đúng vào vở.
+ Củng cố phân biệt điền vào chỗ trống l/n. 
* Bài 3a)(10’) - 2 HS đọc yờu cầu bài.
- HS thảo luận cặp tự làm nháp. 1 căp làm bảng nhúm.
- HS làm bài vào vở. Chấm bài HS cả lớp.
- GV +HS nhận xét bài trờn bảng nhúm, chốt lại lời giải đúng.
- Cho Hs đọc lại bài đúng. 
+ Củng cố phân biệt điền vào chỗ trống v/ d.
* Bài 4(10’)
- 1 HS đọc yờu cầu.
- Cho HS thảo luận nhúm điền vào chỗ trống l/n ; v/ d ;giải cõu đồ ghi kết quả vào bảng nhúm.
- GV nhận xột , KL, đưa ra kết quả đỳng.
3. Củng cố – dặn dò(3’)
- GV nhận xét tiết học. 
- Tuyên dương những em học tốt.
- Về xem lại bài.
----------------------------------------
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp, sao
I. Mục tiờu bài học: Giỳp HS
 - Biết tự kiểm điểm để nhận thấy ưu khuyết điểm của mỡnh trong tuần.
 - Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
 - Phỏt động phong trào thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 30 – 4; 1 – 5.
 - Giỏo dục HS cú ý thức phấn đấu vươn lờn để học tốt.
II. Chuẩn bị:
	- GV: nội dung sinh hoạt .
III. Cỏc hoạt động dạy – học:
* Hoạt động 1 (3’) Ổn định tổ chức.
	- Lớp hỏt, GV phổ biến nội dung, yờu cầu giờ sinh hoạt.
* Hoạt động 2 (15’) Kiểm điểm tuần 32.
	- Cỏc tổ thảo luận, tự kiểm điểm cỏc mặt trong tuần : nếp nếp đi học, học tập ở lớp, ở nhà, nền nếp vệ sinh, thể dục , đạo đức
	- Đại diện cỏc tổ bỏo cỏo kết quả.
	- GV tổng kết đỏnh giỏ khen ngợi những HS thực hiện tốt cỏc nền nếp, nhắc nhở HS thực hiện chưa tốt.
3.Sinh hoạt sao (15’) 
- GV đưa câu hỏi, Hs thảo luân và trả lời.
+ Em hiểu ngày 30 – 4 là ngày gì ?
+ Em hiểu ngày 1 – 5 là ngày gì?
- Mời đại diện một số nhóm trả lời , các em khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại
3.Phương hướng thực hiện tuần 33(5’)
- Thực hiện tốt ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm tuần 32
- Thực hiện tốt nền nếp trường, lớp, đội đề ra.
- Thực hiện tốt an toàn giao thụng.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 30- 4 và 1 – 5.
- GV nhận xét tiết học.
---------------------------------------
TUẦN 33 
Chiều Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2011
Tự nhiên - xã hội
Bài 65: Các đới khí hậu
I. Mục tiêu:
- KT: HS kể được các đới khí hậu trên Trái Đất. Biết đặc điểm chính của các đới khí hậu
- KN: Biết chỉ trên quả địa cầuvị trí các đới khí hậu.
- TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập, biết bảo vệ trái đất.
II. Đồ dùng dạy học:
- Quả địa cầu.
- Hình vẽ như SGK nhưng chưa có màu.
III. Hoạt động dạy học:
*Hoạt động 1(13’)
+ GV cho HS làm việc theo cặp.
- HS quan sát hình 1 theo gợi ý.
- Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở bắc bán cầu ?
- Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở nam bán cầu ?
- Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu ?
- Từ xích đạo đến bắc cực, nam cực có những đới khí hậu nào ?
- Gọi một số nhóm trả lời trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- 2 HS đại diện các nhóm lên trả lời, HS khác theo dõi, nhận xét.
* Hoạt động 2(12’)
+ HS làm việc trên quả địa cầu, theo nhóm 3 - 4 em.
- HS quan sát trên quả địa cầu để tìm các đới khí hậu.
- HS tìm vị trí Viết Nam trên quả địa cầu, xem Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
- Các nhóm lên trình bày trước lớp, các nhóm khác theo dõi nhận xét.
- Gv nhận xét và kết luận đúng sai.
* Hoạt động 3(6’)GV cho HS chơi trò chơi: Tìm vị trí các đới khí hậu.
- GV phát cho mỗi nhóm một hình vẽ. (3 nhóm chơi).
- HS dùng 6 dải màu dán nhanh vào hình vẽ.
- HS nhận xét chọn nhóm dán đúng và nhanh nhất.
4. Củng cố, dặn dò(3’)- GV nhận xét tiết học.
--------------------------------------
ễn toán
OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 100.000.
I. Muùc tieõu: Giúp HS:
- ẹoùc, vieỏt caực soỏ trong phaùm vi 100.000
- Vieỏt thaứnh caực toồng caực nghỡn, traờm, chuùc, ủụn vũ vaứ ngửụùc laùi.
- Tỡm soỏ coứn thieỏu trong moọt daừy soỏ cho trửụực.
- Yeõu thớch moõn toaựn, tửù giaực laứm baứi.
II. Chuaồn bũ: 
 - GV: Baỷng phuù, phaỏn maứu.
	 - HS: Vở, baỷng con.
III. Caực hoaùt ủoọng dạy - học:
1. Giới thiệu bài(2’) GV nêu MT, Y/C tiết học.
2. Nội dung luyện tập(32’)
* Baứi 1, 2.Muùc tieõu: Giuựp Hs bieỏt ủoùc, vieỏt caực soỏ trong phaùm vi 100.000.
Baứi 1(8’) 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi.
- Gv hửụựng daón . Yeõu caàu Hs nhaọn xeựt hai tia soỏ. Hs tửù laứm vào nháp.
- 2Hs lên bảng làm.- Gv + Hs nhaọn xeựt, choỏt laùi:
Baứi 2(7’) - 1 Hs ủoùc yeõu caàu ủeà baứi.
- Hs toựm taột baứi toaựn vaứ tửù laứm.
- 5 Hs leõn baỷng vieỏt soỏ vaứ ủoùc soỏ. 
- Gv+ Hs nhaọn xeựt, choỏt laùi: 
* Baứi 3(8’)
- MT:Giuựp Hs Vieỏt thaứnh caực toồng caực nghỡn, traờm, chuùc, ủụn vũ vaứ ngửụùc laùi. 
- 1 Hs yeõu caàu ủeà baứi. Hs tự làm bài ,Chấm bài Hs cả lớp.
- Gv nhaọn xeựt, chốt lại.
*Baứi 4 (7’)
- 1 Hs yeõu caàu ủeà baứi.Hs caỷ lụựp laứm baứi vaứo Vở.
 -3 Hs leõn baỷng thi laứm baứi. GV + Hs nhận xét, chốt lại.
+ Củng cố tỡm soỏ coứn thieỏu trong moọt daừy soỏ cho trửụực.
3. Toồng keỏt – daởn doứ(2’) Veà taọp laứm laùi baứi.
- Chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
----------------------------------
ễn tiếng việt
Ôn tập đọc –kể truyện
Cóc kiện trời
I.Mục tiờu:
- Rốn cho Hs kĩ năng đọc đỳng, rừ ràng. Hiểu nội dung bài.
- HS khỏ giỏi đọc diễn cảm bài.
- Dựa vào trớ nhớ và tranh minh họa kể lại đúng nội dung từng đoạn câu chuyện theo lời của nhân vật , biết nhận xột bạn kể.
II. Đồ dựng dạy và học: 
 - GV: Trang minh họa SGK.(Phúng to)
 - HS: SGK.
III. Cỏc hoạt động dạy và học: 
1.Giới thiệu bài (2’)
 - Gv nờu M Đ, YC tiết học.
2.Luyện đọc (15’)
 - 1 HS khỏ đọc.
 - HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn văn trước lớp. Trả lời cõu hỏi.
GV + HS nhận xột 
 - HS thi đọc giữa cỏc nhúm. 
 - GV + HS nhận xột, bỡnh chọn.
3.Kể chuyện (15’)
 - GV nờu nhiệm vụ.
- Hs quan sỏt lần lượt 4 tranh minh họa trong sỏch giỏo khoa.
- HS sung phong kể từng đoạn của cõu truyện theo lời của nhõn vật (sau mỗi lần HS kể, cả lớp và GV nhận xột, động viờn).
GV nhận xét, cho điểm.
4.Củng cố, dặn dũ (3’)
- Về nhà luyện kể truyện theo lời của nhân vật.
GV nhận xột chung tiết học.
 Khuyến khớch cỏc em đọc tốt, kể hay.
-------------------------------------------
Sỏng Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011
Toán
 Tiết 133: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS củng cố lại các số đến 100000:Như đọc, viết các số, so sánh các số trong phạm vi 100000.
- KN:.Rèn kĩ năng thực hành, vận dụng vào làm bài tập đúng và nhanh.
- TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập, say mê học toán.
II. Hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ (3’)
2. Hướng dẫn HS làm bài tập (32’)
* Bài tập 1: Gọi HS đọc đầu bài.
- Theo em để làm bài tập này ta phải vận dụng vào kiến thức nào?
- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK, đổi bài kiểm tra nhau.
- 2 HS lên bảng chữa bài ( HS yếu ), HS khác theo dõi.
-- GV kết luận đúng sai. Củng cố cách so sánh các số có 5 c/s.
* Bài tập 2: Gọi HS đọc đầu bài.
+ Bài yêu cầu làm gì ?
- Yêu cầu HS làm bài vào SGK, đổi bài kiểm tra nhau.
- Gọi HS lên bảng chữa bài. GV kết luận đúng sai.
- HS đọc lại số lớn nhất, trong 2 dãy số vừa tìm.
+ Củng cố so sánh các số trong phạm vi 100000.
* Bài tập 3: Gọi HS đọc đầu bài.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở. 1 HS lên làm trên bảng phụ.
- GV cùng HS nhận xét kết luận đúng sai.
* Bài tập 4: - 2 HS nêu yêu cầu của bài.
- Tương tự bài số 3. GV chấm bài. GV nhận xét.
- Bài tập 3 và 4 củng cố kiến thức nào ?
* Bài tập 5: Gọi HS đọc đầu bài.
- Dựa vào kiến thức ở bài tập trên để làm bài vào SGK.
- Yêu cầu HS nêu kết quả trước lớp. GV cùng HS nhận xét, kết luận đúng sai.
3. Củng cố dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học.
--------------------------------------
Thuỷ coõng
Thực hành laứm quaùt giaỏy troứn.
I. Muùc tieõu: Giuựp Hs :
- Thực hành laứm quaùt giaỏy troứn đúng ,đẹp.
- Hs thớch laứm ủoà chụi.
II.Chuaồn bũ: - GV: Maóu quaùt giaỏy troứn. 
 Bỡa maứu, giaỏy thuỷ coõng, keựo, thửụực, buựt chỡ, hoà daựn.
	 - HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà haựn, buựt chỡ, thửụực keỷ.
III. Caực hoaùt ủoọng dạy - học:
1. Kiểm tra (3’) 
 - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của Hs.
2. Bài mới(30’)
* Hoaùt ủoọng 1(7’): Hs nờu cỏc bước laứm quạt giấy tròn..
-MT: Giuựp Hs nắm chắc caực bửụực thửùc hieọn laứm quạt giấy tròn.
- Gv yeõu caàu moọt soỏ Hs nhaộc caực bửụực laứmquạt giấy tròn.
- Gv nhaọn xeựt vaứ heọ thoỏng hoựa laùi caực bửụực laứmquạt giấy tròn.
 + Bửụực 1: Caột giaỏy.
 + Bửụực 2: Gaỏp, daựn quaùt.
 + Bửụực 3: Laứm caựn quaùt vaứ hoaứn chổnh quaùt.
* Hoạt động 2(23’) Thửùc haứnh.
- Cho Hs thực hành làm quạt giấy tròn.
- Gv theo doừi, giuựp ủụừ caực em.
- Sau khi Hs thửùc haứnh xong, Gv toồ chửực cho caực em trang trớ, trửng baứy vaứ nhaọn xeựt saỷn phaồm theo nhóm.
- Gv tuyeõn dửụng nhửừng sản phẩm ủeùp, có sáng tạo .
3.Toồng keỏt – daởn doứ (2’) 
 - Veà taọp laứm laùi baứi.
 - Chuaồn bũ baứi sau: ễn tập chương 3
 - Nhaọn xeựt baứi hoùc.
------------------------------------
Tửù nhieõn xaừ hoọi:
Baứi 66: Beà maởt Traựi ẹaỏt.
I. Muùc tieõu: HS biết: Phaõn bieọt ủửụùc luùc ủũa, ủaùi dửụng.
- Bieỏt treõn beà maởt traựi ẹaỏt coự 6 chaõu luùc vaứ 4 ủaùi dửụng.
- Noựi teõn ủửụùc vaứ chổ ủửụùc vũ trớ 6 chaõu kuùc vaứ 4 ủaùi dửụng treõn lửụùc ủoà “ Caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng”.
- Bieỏt baỷo veọ maựi nhaứ chung.
II. Chuaồn bũ: - GV: Hỡnh trong SGK trang 126, 127 SGK. 
	 Tranh, aỷnh phoựng to veà luùc ủũa vaứ ủaùi dửụng.
 - HS: SGK, vụỷ.
III. Caực hoaùt ủoọng dạy – học:
1.Kiểm tra bài cũ(4’) - Gv goùi 2 Hs leõn traỷ lụứi:
+ Chổ vaứ noựi teõn caực ủụựi khớ haọu ụỷ Baộc baựn caàu vaứ Nam baựn caàu.
+ Chổ treõn quaỷ ủũa caàu vũ trớ cuỷa Vieọt Nam vaứ cho bieỏt nửụực ta naốm trong ủụựi khớ haọu naứo?
2. Bài mới(30’)
* Hoaùt ủoọng 1: Thaỷo luaọn caỷ lụựp.
- MT: Nhaọn bieỏt ủửụùc theỏ naứo laứ luùc ủũa, ủaùi dửụng.
- Caựch tieỏn haứnh. Bửụực 1: Caực nhoựm thảo luận traỷ lụứi theo gụùi yự SGK ( Tr 126):
Bửụực 2: GV cho Hs bieỏt phaàn ủaỏt vaứ phaàn nửụực treõn quaỷ ủũa caàu.
+ Nửựục hay ủaỏt chieỏm phaàn lụựn hụn treõn beà maởt Traựi ẹaỏt.
- Mụứi ủaùi dieọn moọt soỏ nhoựm leõn trỡnh baứy
Bửụực 3: Gv giaỷi thớch keỏt hụùp vụựi minh hoùa baống tranh, aỷnh ủeồ cho Hs bieỏt theỏ naứo laứ luùc ủũa, theỏ naứo laứ ủaùi dửụng. Gv nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi.
* Hoaùt ủoọng 2: Laứm vieọc theo nhoựm.
- MT: Bieỏt teõn cuỷa 6 chaõu luùc vaứ 4 ủaùi dửụng treõn theỏ giụựi. Chổ ủửụùc vũ trớ 6 chaõu luùc vaứ 4 ủaùi dửụng treõn lửụùc ủoà.
Bửụực 1: Laứm vieọc theo nhoựm. Caực nhoựm traỷ lụứi theo gụùi ý SGKự:
Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp. Đaùi dieọn moọt soỏ nhoựm leõn trỡnh baứy
- Gv nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi.
* Hoaùt ủoọng 3: Chụi troứ chụi “ Tỡm vũ trớ caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng”.
- Muùc tieõu: Giuựp Hs nhụự teõn vaứ naộm vửừng vi trớ cuỷa caực chaõu vaứ caực ủaùi dửụng.
Bửụực 1 : Gv chia nhoựm Hs 
Bửụực 2: Hs trong nhoựm seừ trao ủoồi vụựi nhau vaứ trả lời.
3 .Toồng keỏt – daởn doứ(2’) Veà xem laùi baứi.
 - Chuaồn bũ baứi sau: Beà maởt luùc ủũa. Nhaọn xeựt baứi hoùc.
---------------------------------------
Chiều Thứ sỏu, ngày 22 tháng 4 năm 2011
Đạo Đức
Tìm hiểu về truyền thống trường TH Chu Điện 2
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS nắm được các truyện thống tốt đẹp về ngôi trường Tô Hiệu thân yêu của mình.
- KN: Nêu được các truyền thống của trường: như dạy và học, rèn luyện đạo đức của, giáo dục HS.
- TĐ: Giáo dục HS yêu quý mái trường, có ý thức xây dựng và bảo vệ truyền thống tốt đẹp ấy.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh và các tư liệu về trường, về các lớp người đi trước.
III. Hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài:
- GV nêu nội dung tiết học.
2. GV giới thiệu truyền thống về nhà trường (20’)
a- Quá trình hình thành và phát triển:
- Gv nêu và giảng giải cho HS nghe, biết.
b- Truyền thống dạy và học của trường.
- Gv nêu những truyền thống tốt đẹp về phong trào dạy và học của trường để HS học tập và phát huy.
- Gv nêu những thành tích trong những năm gần đây của trường.
+ Chất lượng HS đại trà. 
+Chất lượng HS giỏi .
+ Chất lượng GV giỏi .
- Danh hiệu của trường.
- Chi bộ luôn là chi bộ vững mạnh, công đoàn vững mạnh.
3. GV cho HS thảo luận(10’)
+ Nêu những thành tích của nhà trường mà em biết ?
+ Em sẽ làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp đó của nhà trường ?
4. Củng cố- dặn dò(2’)
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS học tập và rèn luyện thật tốt để giữ vững truyền thống tốt đẹp của trường.
-------------------------------------
ễn tiếng việt
Phõn biệt s/ x; o/ụ 
I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Phân biệt điền vào chỗ trống õm đầu s/ x; o/ụ để hoàn chỉnh đoạn văn.
- Tỡm và viết đỳng tờn riờng nước ngoài.
- HS chăm chỉ luyện tập.
II. Đồ dùng dạy – học:
 - GV: Chép sẵn BT 3 (tr 50 vở BT TN) trên bảng lớp, bảng nhúm. 
 - HS:Vở BTTN.
III. Các hoạt động dạy – học:
1.Giới thiệu bài(2’) – GV nêu MT- YC tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm BT(30’)
 *Làm BT bài 3( Tr 50 vở BTTN)
 GV hướng dẫn HS nắm chắc yêu cầu của từng bài.
* Bài 3a)( 10’) - 2 HS đọc yờu cầu bài.
- HS thảo luận cặp tự làm nháp. 1 căp làm bảng nhúm.
- Mời 4 em trả lời kết quả thảo luận( mỗi em trả lời 1 chỗ trống)
 - GV +HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Cho Hs đọc lại bài đúng. HS làm bài đúng vào vở.
+ Củng cố phân biệt điền vào chỗ trống s / x. 
* Bài 3a)(10’) - 2 HS đọc yờu cầu bài.
- HS thảo luận cặp tự làm nháp. 1 căp làm bảng nhúm.
- HS làm bài vào vở. Chấm bài HS cả lớp.
- GV +HS nhận xét bài trờn bảng nhúm, chốt lại lời giải đúng.
- Cho Hs đọc lại bài đúng. 
+ Củng cố phân biệt điền vào chỗ trống o/ ụ.
* Bài 4(10’)
- 1 HS đọc yờu cầu.
- Cho HS thảo luận nhúm ghi kết quả vào bảng nhúm tờn riờng nước ngoài..
- GV nhận xột , KL, đưa ra kết quả đỳng.
3. Củng cố – dặn dò(3’)
- GV nhận xét tiết học. 
- Tuyên dương những em học tốt.
- Về xem lại bài
--------------------------------------
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp, sao
I. Mục tiờu bài học: Giỳp HS
 - Biết tự kiểm điểm để nhận thấy ưu khuyết điểm của mỡnh trong tuần.
 - Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
 - Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 30 – 4; 1 – 5.
 - Giỏo dục HS cú ý thức phấn đấu vươn lờn để học tốt.
II. Chuẩn bị:
	- GV: nội dung sinh hoạt .
III. Cỏc hoạt động dạy – học:
* Hoạt động 1 (3’) Ổn định tổ chức.
	- Lớp hỏt, GV phổ biến nội dung, yờu cầu giờ sinh hoạt.
* Hoạt động 2 (15’) Kiểm điểm tuần 33.
	- Cỏc tổ thảo luận, tự kiểm điểm cỏc mặt trong tuần : nếp nếp đi học, học tập ở lớp, ở nhà, nền nếp vệ sinh, thể dục , đạo đức
	- Đại diện cỏc tổ bỏo cỏo kết quả.
	- GV tổng kết đỏnh giỏ khen ngợi những HS thực hiện tốt cỏc nền nếp, nhắc nhở HS thực hiện chưa tốt.
3.Sinh hoạt sao (15’)
- Cho HS sinh hoạt động văn nghệ, GV dự. 
3.Phương hướng thực hiện tuần 34(5’)
- Thực hiện tốt ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm tuần 33.
- Thực hiện tốt nền nếp trường, lớp, đội đề ra.
- Thực hiện tốt an toàn giao thụng.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 30- 4 và 1 – 5.
- GV nhận xét tiết học.
TUẦN 34 ---------------------------------- 
Chiều Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011.
Tự nhiên xã hội
Bài 67: Bề mặt lục địa
I. Mục tiờu:
- KT: HS nắm được đặc điểm của bề nặt lục địa.
- KN: HS mô tả được bề mặt lục địa, nhận biết được suối, sông, hồ.
- TĐ: Giáo dục HS yêu quý có ý thức bảo vệ trái đất.
II. Đồ dùng dạy học:
- HS sử dụng các hình vẽ trong SGK.
III. Hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ(5’) Nêu các lục địa, các đại dương. Việt Nam nằm ở châu lục nào ?
B. Bài mới(30’)
* Hoạt động 1: Mô tả bề mặt lục địa(12’)
- HS quan sát các hình vẽ trong SGK.
- Chỉ trên hình 1 chỗ nào mặt đất nhô cao ? Chỗ nào mặt đất bằng phẳng ? Chỗ nào có nước ?
- HS trả lời. Em hãy mô tả bề mặt lục địa ?
- 2 HS nhận xét.
-> GV kết luận: Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao, có chỗ bằng phẳng, có những dòng nước chảy và có những nơi chứa nước.
* Hoạt động 2: làm việc theo nhóm(10’)
- HS quan sát hình 1 trong SGK.
- HS chỉ sông, suối trên sơ đồ.
 ? + Con suối thường bắt nguồn từ đâu ?
 +Chỉ trên sơ đồ dòng chảy của các con suối, con sông?
 + Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu ?
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS và GV nhận xét, kết luận đúng sai.
- HS trả lời câu hỏi: Trong 3 hình 2, 3, 4,hình nào thể hiện suối, hình nào thể hiện sông, hình nào thể hiện hồ ?
- HS trả lời trước lớp.
- GV kết luận: Nước theo những khe chảy ra thành suối, thành sông rồi mchảy ra biển hoặc đọng lại các chỗ trũng tạo thành hồ.
* Hoạt động 3: Làm việc cả lớp(8’)
? + HS kể tên một số con sông ở Hải Dương mà em biết ?
 + Ở Hải Dương còn có những hồ nào ?
 + Em có biết trên đất nước ta có những con sông, con suối, hồ nào ?
- GV kể tên một số sông, suối, hồ nổi tiếng trên đất nước ta.
4. Củng cố, dặn dò(3’)
- GV nhận xét tiết học; nhắc HS chuẩn bị bài sau.
---------------------------------------
ễn toỏn
OÂn taọp boỏn pheựp tớnh trong phaùm vi 100.000
I. Muùc tieõu: Giỳp HS:
- Cuỷng coỏ cho Hs veà coọng , trửứ, nhaõn, chia caực soỏ trong phaùm vi 100.000.
Giaỷi baứi toaựn ỏp dụng vào làm BT trắc nghiệm.
-Yeõu thớch moõn toaựn, tửù giaực laứm baứi.
II. Chuaồn bũ: 
 - GV: Baỷng phuù, phaỏn maứu.
	 - HS: Vở BTTN, baỷng con.
III.Caực hoaùt ủoọng dạy – học:
1.Giới thiệu bài(1’) 
 - GV nờu MT, Y/C tiết học.
2. Nội dung ụn tập(32’)
* Cho Hs làm từ BT 1 đến BT 12 .( Tr 57, 58 vở BTTN)
- GV giúp Hs nắm chăc yêu cầu của các BT.
- Cho Hs tự làm bài. GV quan sát giúp Hs yếu làm bài.
 + Chấm bài Hs TB – yếu BT 4 đến bài 9 . 
 +Chấm bài Hs khá, giỏi BT 1 đến bài 8. 
- Cho 2 Hs khỏ lên bảng chữa bài 5.
- Cho 1 Hs giỏi lờn bảng làm BT 6.
- Các bài còn lại cho Hs trả lời miệng kết quả.
- GV +Hs nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
3. Củng cố – dặn dò(2’ )
 - GV nhận xét tiết học.
 - Nhắc Hs về xem lại bài.
 - Giao BTVN cho Hs theo đối tượng.
---------------------------------------
Luyện tiếng việt
Ôn tập đọc –kể truyện
Sự tớch chỳ Cuội cung trăng.
I.Mục tiờu:
- Rốn cho Hs kĩ năng đọc đỳng, rừ ràng. Hiểu nội dung bài.
- HS khỏ giỏi đọc diễn cảm bài.
- Dựa vào cỏc gợi ý kể lại đúng nội dung từng đoạn câu chuyện , biết nhận xột bạn kể.
II. Đồ dựng dạy và học: 
 - GV: Chộp sẵn cỏc gợi ý trờn bảng.
 - HS: SGK.
III. Cỏc hoạt động dạy và học: 
1.Giới thiệu bài (2’)
 - Gv nờu M Đ, YC tiết học.
2.Luyện đọc (15’)
 - 1 HS khỏ đọc.
 - HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn văn trước lớp. Trả lời cõu hỏi.
GV + HS nhận xột 
 - HS thi đọc giữa cỏc nhúm. 
 - GV + HS nhận xột, bỡnh chọn.
3.Kể chuyện(15’)
 - GV nờu nhiệm vụ.
- 1 Hs đọc cỏc gợi ý trờn bảng.
- HS sung phong kể từng đoạn của cõu truyện (sau mỗi lần HS kể, cả lớp và GV nhận xột, động viờn).
GV nhận xét, cho điểm.
4.Củng cố, dặn dũ(3’)
- Về nhà luyện kể truyện .
GV nhận xột chung tiết học.
 Khuyến khớch cỏc em đọc tốt, kể hay.
---------------------------------------------------------
Sỏng Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2011.
 Toán
Tiết 168: Ôn tập về hình học
I.Mục tiêu:
- KT: Củng cố lại về góc vuông, góc không vuông, trung điểm của đoạn thẳng, tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật và hình vuông.
- KN: Rèn kỹ năng nhận biết hình; tính chu vi các hình đã học; vận dụng để giải toán.
- TĐ: Giáo dục HS có ý thức trong học tập, yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ vẽ hình và chép bài 1.
III. Hoạt động dạy học:
1 Kiểm tra bài cũ (3’)
2. Hướng dẫn HS làm bài tập (30’)
* Bài tập 1: Gọi HS đọc đầu bài.
- HS làm việc nhóm đôi theo yêu cầu của bài.
- Gọi2 HS lên bảng làm bài. HS nhận xét bài trên bảng và đọc lại bài của mình.
- 2HS nêu cách tìm góc vuông và cách tìm trung điểm của đoạn thẳng.
- GV kết luận đúng sai.
+ Củng cố lại về góc vuông, góc không vuông, trung điểm của đoạn thẳng.
* Bài tập 2: Gọi HS đọc đầu bài.
- HS làm bài 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 1 T31 T 35 Song.doc