Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 đến Tuần 27

I. Mục tiêu :

- Giúp HS bước đầu biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- HS có kỹ năng vẽ đoạn thẳng đúng , nhanh .

II. Đồ dùng dạy học :

1.GV : Thước có chia vạch cm

2.HS : SGK , Thước có chia vạch cm

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc 31 trang Người đăng honganh Lượt xem 910Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 đến Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c :
2. Kiểm tra :
 Đọc các số tròn chục.
- GV nhận xét .
3. Bài mới : Ôn các số tròn chục
* Bài 1: 
 - Gọi HS nêu yêu cầu .
 - Cho HS nối theo mẫu . 
 - Cho HS thực hiện vào SGK 
 - GV nhận xét .
* B ài 2: 
 - Cho HS đọc yêu cầu .
 - HD thực hiện - viết kết quả vào chỗ chấm
 - GV nhận xét .
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3( 127)
 - Nêu yêu cầu – cho HS khoanh tròn vào số lớn nhất ( b) và số bé nhất ( a)
 - HD thực hiện .
* Bài 4: (treo bảng phụ)
 - Cho HS thực hiện vào SGK – nêu kết quả 
 - Nhận xét
 Chú ý các em học kém
- Hát 1 bài 
- Đọc : 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90.
- Nhận xét .
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện vào SGK – đổi vở chữa bài 
- Nêu yêu cầu 
- Thực hiện vào SGK
- Lần lượt nêu kết quả : a ( 20), b (90)
- Đổi vở chữa bài cho nhau.
- Nhận xét
a: 20 , 50 , 70 , 80 , 90
b: 80 , 60 , 40 , 30, 10.
4. Củng cố – dặn dò : 
* GV nhận xét giờ
 - Tuyên dương các em học tốt
* Dặn dò : về nhà ôn lại bài
 .
Toán 
Ôn tiết 91: Các số tròn chục .
I. Mục tiêu : 
	- Tiếp tục ôn : các số tròn chục .
	- Biết các số đó có mấy chục và mấy đơn vị.
	- Điền được các số thích hợp vào ô trống.
	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học : 
- GV : Bảng phụ ghi bài toán 2( 23 ).
- HS : Vở BT toán 1 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy .
 Hoạt động của trò 
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra:
3. Bài mới: 
 Ôn : các số tròn chục
* Bài 1: 
 - Gọi HS nêu yêu cầu .
 - Cho HS làm vào vở BT – nêu kết quả
a. Viết theo mẫu 
 - HD thực hiện
b. Viết số theo mẫu .
 - HD thực hiện
 - Cho HS đổi vở chữa bài cho nhau 
* Bài 2: (treo bảng phụ)
 - Cho HS đọc yêu cầu .
 - HD thực hiện - viết kết quả vào ô trống thích hợp
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3( 127)
 - Nêu yêu cầu – cho HS điền số thích hợp vào ô trống( > , < , = )
 - HD thực hiện .
 Nhận xét
- Hát 1 bài 
- Nêu yêu cầu .
- Đọc kết quả : 50 , 90 , 20 , 70 ,30 , 60 ,40 , 80
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện vào VBT – đổi vở chữa bài 
- Nêu yêu cầu 
- Lần lượt viết các số là : 
*10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80
90 
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- Đổi vở chữa bài cho nhau.
- Nhận xét
4. Củng cố- dặn dò : 
* Tuyên dương em có ý thức tốt
*P Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Cộng các số tròn chục
I Mục tiêu : Giúp HS :
- Biết làm tính cộng các số tròn chục 
- Tập cộng nhẩm các số tròn chục.
II. Đồ dùng dạy học :1.GV : Các bó chục que tính 
 2.HS : Các bó chục que tính 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: 
Đọc các số tròn chục từ 10 90
3. Bài mới 
* GT các làm tính cộng các số tròn chục
a. Cho HS lấy que tính ( gồm 1 bó chục và 2 bó chục ). Có tất cả mấy chục que tính ?
b. Thể hiện trên bảng :
- Có 3 bó chục , viết 3 ở cột chục 0 ở cột đơn vị . Viết 2 ở cột chục , 0 ở cột đơn vị. 
- Muốn biết có mấy chục que tính ta gộp lại . 
c. Hướng dẫn cách đặt tính 
 30 0 cộng 0 = 0 viết 0
 +
 20 3 cộng 2 = 5 viết 5.
 * 30 cộng 20 bằng 50 (30 + 20 =50)
* Thực hành .
- Bài 1 : HD thực hành làm tính cộng 
- Bài 2 : HS tính nhẩm 
* Cho 1 số em nêu miệng – nhận xét 
- Bài 3 : Luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
- HS hát 1 bài 
- Đọc: 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90.
- HS lấy 3 bó chục que tính và 2 bó chục que tính
- Quan sát trên bảng 
- Đặt 2 chục dưới 3 chục
- Gộp que tính .
- Có 5 chục que tính .
- Quan sát cô thao tác trên bảng .
- Thực hiện phép tính theo cột dọc vào bảng con 
- Làm vào SGK – nêu kết quả
- Tính nhẩm – Nêu kết quả
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
Bài giải
Cả hai thùng đựng số gói bánh là :
20 + 30 = 50( gói bánh)
Đáp số : 50 gói bánh
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
Toán
Ôn : Luyện tập
I Mục tiêu : 
* Giúp HS :
- Biết làm tính cộng các số tròn chục 
- Tập cộng nhẩm các số tròn chục và giải toán có lời văn.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
 - GV : Các bó chục que tính 
 - HS : Các bó chục que tính 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Gọi HS đọc các số tròn chục.
 - Nhận xét
3. Bài ôn : 
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
 - Cho HS thực hiện vào bảng con
 - Nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em kém
* Bài 2 : HS tính nhẩm 
 - Cho 1 số em nêu miệng 
 – Nhận xét 
* Bài 3 : Luyện giải toán
 - Bài toán cho biết gì ?
 - Bài toán hỏi gì ?
 - Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
* Bài 4: Hướng dẫn cách làm .
 - Cho HS thực hiện vào SGK
 Nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
- HS hát 1 bài 
- Đọc: 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90.
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Nêu yêu cầu – nêu miệng – nhận xét
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
 Bài giải 
Cả hai bạn hái được số hoa là : 
 20 + 10 = 30( bông hoa)
 Đáp số : 30 bông hoa 
- Nối kết quả theo mẫu – nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò: 
* GV nhận xét giờ
* Tuyên dương em có ý thức học tập .
* Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán (+ )
Luyện tập : Cộng các số tròn chục
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS :
- Tiếp tục ôn cách cộng các số tròn chục. 
- Tập cộng nhẩm các số tròn chục và giải toán có lời văn.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Bảng phụ ghi tóm tắt bài 3 
2.HS : Vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra:
3.Bài mới:
 Ôn : cộng các số tròn chục	
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Cho HS thực hiện vào bảng con
- Nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2 : HS tính nhẩm 
- Cho 1 số em nêu miệng 
– Nhận xét 
Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3 : Luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
- HS hát 1 bài 
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Nêu yêu cầu – nêu miệng kết quả lần lượt là : 50 , 60 , 70 , 70 , 80 , 90.
 – Nhận xét
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
 Bài giải 
 Bình có tất cả số viên bi là : 
 20 + 10 = 30( viên bi )
 Đáp số : 30 viên bi
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Tuyên dương em có ý thức học tập tốt.
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình.
I. Mục tiêu : Giúp HS biết: 
- Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Hình SGK
2.HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Ktra bài cũ: 
 Đặt tính rồi tính 
 60 – 40 , 50 + 20
- Nhận xét.
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
* Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .	
 - Treo bảng phụ ( hình vuông)
 - Giới thiệu : A là điểm ở trong hình vuông. N là điểm ở ngoài hình vuông.
 - Tương tự đối với hình tròn : Điểm 0 ở trong hình tròn, P ở ngoài hình tròn 
b. Hoạt động 2: Thực hành
* Bài 1: Điền Đ vào kết quả đúng .S vào kết quả sai.
- Nhận xét.
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2 Thực hiện vào SGK 
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện theo hàng ngang
*Bài 4 : Luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
 - Nhận xét.
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Quan sát hình trên bảng .
- Nhắc lại .
- Nhận xét.
- Nêu yêu cầu .
- Lần lượt điền : Đ, S, Đ, Đ, S, Đ
- Nhận xét.
- Thực hiện rồi nêu kết quả: 40 , 60 , 60 , 30, 30 , 40 
 - Hs thực hiện 
- HS trả lời
- HS trả lời
 Bài giải 
 Hoa có tất cả số nhãn vở là : 
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số : 30 nhãn vở
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
 Tuyên dương các em học tốt
Toán 
Ôn: luyện tập chung
I .Mục tiêu : 
	- Giúp HS :
- Biết làm tính trừ các số tròn chục 
- Tập trừ nhẩm các số tròn chục và giải toán có lời văn.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
- GV : Nội dung
- HS : Các bó chục que tính , vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra:
3. Bài ôn:
 Ôn : Trừ các số tròn chục
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
 - Cho HS thực hiện vào bảng con
 - Nhận xét
* Bài 2 :Tính nhẩm
 - Cho 1 số em nêu miệng 
 – Nhận xét 
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3 : Luyện giải toán
 - Bài toán cho biết gì ?
 - Bài toán hỏi gì ?
 - Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 4: Hướng dẫn cách làm .
 - Cho HS thực hiện vào SGK
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
- HS hát 1 bài 
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả lần lượt là : 10 , 30 , 40 , 60 , 0
- Nêu yêu cầu – nêu kết quả miệng: 
 40 – 20 = 20, 50 – 40 = 10, 
 70 – 30 = 40, 90 – 20 = 70
- HS khác nhận xét
- HS trả lời
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
 Bài giải 
 Đổi 1 chục bát = 10 cái bát 
 Nhà Lan có số cái bát là : 
 20 + 10 = 30( cái bát) 
 Đáp số : 30 cái bát
- Nêu kết quả : 40 – 20 = 20.
50 – 10 = 40 , 30 + 20 = 50 
- Nhận xét 
4. Củng cố – dặn dò : 
* GV nhận xét giờ
 * Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình
I Mục tiêu : 
	- Giúp HS biết: 
- Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Hình SGK
2.HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: 
 Đặt tính rồi tính 
 60 – 40 , 50 + 20
- Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
* Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .	
 - Treo bảng phụ ( hình vuông)
 - Giới thiệu : A là điểm ở trong hình vuông. N là điểm ở ngoài hình vuông.
 - Tương tự đối với hình tròn : Điểm 0 ở trong hình tròn, P ở ngoài hình tròn 
b. Hoạtđộng 2: Thực hành
* Bài 1: Điền Đ vào kết quả đúng .S vào kết quả sai.
* Bài 2: Thực hiện vào SGK 
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện theo hàng ngang
*Bài 4 : Luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Quan sát hình trên bảng .
- Nhắc lại .
- Nhận xét.
- Nêu yêu cầu .
- Lần lượt điền : Đ, S, Đ, Đ, S, Đ
- Nhận xét.
- Thực hiện rồi nêu kết qủa
- Thực hiện rồi nêu kết qủa
- HS trả lời
Bài giải 
 Hoa có tất cả số nhãn vở là : 
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số : 30 nhãn vở
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
 Tuyên dương các em học tốt
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
 Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009 
Toán
 ôn : Luyện tập chung
I. Mục tiêu : 
	- Cộng , trừ các số tròn chục 
- Cách cộng , trừ nhẩm .Giải toán có lời văn
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
- GV : Hình bài tập 2
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Ktra bài cũ: 
 Đặt tính rồi tính 
 60 – 30 , 50 + 20
 - Nhận xét
3. Bài ôn:
* Bài 1: Cho HS viết theo mẫu 
 Nhận xét
* Bài 2: ( Treo bảng phụ) Thực hiện vào SGK 
 - Nhận xét.
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện nhẩm 
 - Nhận xét.
* Bài 4 : Luyện giải toán
 - Bài toán cho biết gì ?
 - Bài toán hỏi gì ?
 - Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 5: HD HS xác định điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình 
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Phân tích các số 10 , 18 ,40 , 70 có ..chục và .đơn vị 
- Nêu miệng – nhận xét
- Quan sát hình trên bảng .
- Nêu kết quả : 
a. 9 , 13 , 30 , 50
b. 80 , 40 , 17 , 8
- Nhận xét.
- Làm vào SGK – nêu miệng 
 - HS trả lời 
 Bài giải 
 Cả hai lớp vẽ được số bức tranh là : 
 20 + 30 = 50 ( bức tranh)
 Đáp số : 50 bức tranh
- Thực hiện vào SGK
- Đổi vở chữa bài.
4. Củng cố – dặn dò : 
* GV nhận xét giờ
* Tuyên dương 1 số em học tốt.
* Dặn dò : Về nhà ôn lại bài
Toán
Kiểm tra định kỳ ( giữa kỳ II)
I. Mục tiêu : 
	- Giúp học sinh củng cố về tính cộng và tính trừ các số tròn chục .Biết cộng nhẩm , giải toán có lời văn.
	- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV : Đề toán ( Đề chung )
	- HS : Đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : GV phát đề kiểm tra 
- GV hướng dẫn HS làm bài kiểm tra .
- HS thực hiện bài làm của mình 
- GV thu bài chấm .
IV. Các HĐ nối tiếp : 
	1. GV nhận xét giờ .
	2. Dặn dò : về nhà ôn lại bài.
	..
Toán (+)
Luyện tập : Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
I. Mục tiêu : 
- Tiếp tục ôn : điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : nội dung ôn
2.HS : Vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
 Ôn : điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
* Bài 1: 
 Điền Đ vào kết quả đúng . S vào kết quả sai.
- Giải thích cách làm 
- Cho HS nêu kết quả
- Nhận xét
* Bài 2:
 Thực hiện vào vở BT Toán
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện tính nhẩm
 Nhận xét
*Bài 4 : Luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
 GV nhận xét
- HS hát 1 bài
- Quan sát hình trong VBT Toán
- Nêu kết quả lần lượt là : S, Đ, Đ, S, S, Đ
- Thực hiện vào vở : 
a. Vẽ 2 điểm vào trong hình tam giác, 3 điểm ở ngoài hình tam giác.
b. Vẽ 4 điểm ở trong hình vuông , 2 điểm ở ngoài hình vuông. 
- Nêu cách tính nhẩm rồi nêu kết quả : 70 , 90 , 40 , 40 , 50 , 0
 - HS trả lời 
 Bài giải 
 Cả 2 băng giấy dài số cm là : 
 30 + 50 = 80 (cm)
 Đáp số : 80 cm
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
 Tuyên dương em có ý thức học tốt.
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Các số có hai chữ số
I .Mục tiêu : 
	* Học sinh biết số có 2 chữ số 
- Biết đọc và viết số có 2 chữ số
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Bó chục que tính và que tính rời
2.HS : Bó chục que tính và que tính rời
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: 
Đặt tính rồi tính 
 80 – 30 , 40 + 30
- Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1:
 Giới thiệu số có hai chữ số .
- Lấy bó chục que tính và các que tính rời ( như SGK)
- Hướng dẫn phân tích số có 2 chữ số , cách đọc và viết số có 2 chữ số .
- Khi viết số có 2 chữ số ta viết chữ số hàng chục trước , chữ số hàng đơn vị sau.
* Bài 1: Cho HS viết số 
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2: Viết số 
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện 
( như bài 2) 
 Nhận xét
*Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu rồi viết số thích hợp vào ô trống 
 Nhận xét
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Thao tác theo cô 
- Đọc các số : 23 , 36 , 42
- Nhắc lại cách viết số có 2 chữ số .
- Phân tích số 42 gồm có 4 chục và 2 đơn vị.
- Thực hiện vào SGK
- Nêu kết quả : 
a.21 , 22, 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
b.19, 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 .
- Thực hiện vào SGK – nêu miệng – nhận xét.
- Thực hiện tương tự bài 2
- Điền vào SGK.
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
 Tuyên dương các em học tốt
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán (+ )
Chữa bài kiểm tra
I. Mục tiêu : 
	- Giúp học sinh củng cố về tính cộng và tính trừ các số tròn chục .Biết cộng nhẩm , giải toán có lời văn.
	- GD HS có ý thức học tập .
II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV : Đề toán
	- HS : Giấy nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Chữa bài kiểm tra.
- Cho HS lần lượt đọc lại các bài toán trong đề kiểm tra
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
20 + 30 , 60 – 20 , 80 – 30 .
 GV nhận xét
 Chú ý các em học kém
* Bài 2 :Tính nhẩm 
- Cho HS nêu lại cách cộng, trừ nhẩm các số tròn chục . 
 Nhận xét
* Bài 3: Cho HS đọc lại bài toán .
 Nêu cách giải .
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
- HS hát 1 bài 
- Nêu cách cộng , trừ các số tròn chục 
- Nêu kết quả : 
20 + 30 = 50 , 60 – 20 = 40 , 
80 – 30 = 50
- Nêu kết quả 10 + 30 = 40 ,
 20 + 40 = 60, 70 – 50 = 20, 80 – 10 = 70
 Bài giải 
 Nhà Lan có số cái bát là : 
 30 + 20 = 50( cái bát) 
 Đáp số : 50 cái bát
3. Các HĐ nối tiếp : 
	1. GV nhận xét giờ .
	2. Dặn dò : về nhà ôn lại bài.
Toán
Ôn: Các số có hai chữ số 
I .Mục tiêu : 
	* Học sinh biết số có 2 chữ số 
- Biết đọc và viết số có 2 chữ số
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Bó chục que tính và que tính rời
2.HS : Bó chục que tính và que tính rời
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.K iểm tra bài cũ: 
 Viết số : ba mươi lăm , bốn mươi hai .
 - Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
 Ôn các số có hai chữ số .
 - Lấy bó chục que tính và các que tính rời ( như SGK)
 - Hướng dẫn phân tích số có 2 chữ số , cách đọc và viết số có 2 chữ số .
* Bài 1: Cho HS viết số 
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2: Viết số 
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện 
( Viết số thích hợp vào ô trống) 
GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
*Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu rồi viết chữ thích hợp vào ô trống 
- HS hát 1 bài
- Nêu kết quả : 35 , 42
- Nhận xét.
- Thao tác theo cô 
- Đọc các số : 54 , 61 , 68
- Nhắc lại cách viết số có 2 chữ số .
- Phân tích số 54 gồm có 5 chục và 4 đơn vị.
- Thực hiện vào SGK
- Nêu kết quả : 
51 , 52, 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59
- Thực hiện vào SGK – nêu miệng : 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70
- Thực hiện tương tự bài 1
- Lần lượt điền số vào ô trống.
- Điền vào SGK.
- Nêu kết quả: S, Đ, Đ, S
4. Củng cố – dặn dò:
* GV nhận xét giờ
 Tuyên dương các em có ý thức học tập tốt
* Dặn dò : Về nhà ôn lại bài
	.
Toán
Các số có hai chữ số (tiếp)
I .Mục tiêu : 
	* Học sinh biết số có 2 chữ số 
- Biết đọc và viết số có 2 chữ số
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Bó chục que tính và que tính rời
2.HS : Bó chục que tính và que tính rời
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: 
Viết số năm mươi lăm , sáu mươi
- Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
 Giới thiệu số có hai chữ số .
- Lấy bó chục que tính và các que tính rời ( như SGK)
- Hướng dẫn phân tích số có 2 chữ số , cách đọc và viết số có 2 chữ số .
* Bài 1: Cho HS viết số 
- Cho HS nêu yêu cầu
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2: Viết số 
- Cho HS nêu yêu cầu
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 3: Hướng dẫn phân tích số có 2 chữ số 
 GV nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu rồi trả lời câu hỏi 
- Có bao nhiêu cái bát ? Trong số đó có mấy chục và mấy đơn vị ?
 GV nhận xét
- HS hát 1 bài
- Nêu kết quả : 55 , 60
- nhận xét.
- Thao tác theo cô 
- Đọc các số : 72 , 84, 95
- Nhắc lại cách viết số có 2 chữ số .
- Phân tích số 95 gồm có 9 chục và 5 đơn vị.
- Thực hiện vào SGK
- Nêu kết quả : 
70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 7 , 78 , 79 , 80
- Thực hiện vào SGK – nêu miệng : 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86, 87 , 88, 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96, 97 , 98
- Nêu miệng – nhận xét
- Nêu kết quả: Có 33 cái bát .33 có 3 chục và 3 đơn vị.
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
 .
Toán
So sánh các số có hai chữ số
I .Mục tiêu : 
	- Học sinh biết so sánh số có 2 chữ số 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Bó chục que tính và que tính rời
2.HS : Bó chục que tính và que tính rời
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: 
Viết số sáu mươi lăm , tám mươi
- Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
- Lấy bó chục que tính và các que tính rời ( như SGK)
- Hướng dẫn so sánh số có 2 chữ số , 
**P hân tích số 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị.Số 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị.
- HD so sánh số chục ( đều có 6 chục ta so sánh đến hàng đơn vị ).Ta thấy 2 đơn vị bé hơn 5 đơn vị .
Vậy 62 bé hơn 65.
Ta viết : 62 < 65
** Tương tự với số 63 và 58 . Hướng dẫn so sánh như trên ta thấy 6 chục lớn hơn 5 chục nên ta không cần so sánh đến hàng đơn vị nữa.
Ta có : 63 > 58
* Bài 1: Cho HS so sánh số 
- Cho HS nêu yêu cầu
* Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất
* Bài 3: Hướng dẫn (tương tự bài 2)
*Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu rồi viết các số theo thứ tự 
a. Lớn dần .
b. Nhỏ dần
- HS hát 1 bài
- Nêu kết quả : 65 , 80
- nhận xét.
- Thao tác theo cô 
- Đọc các số : 62, 65
- Phân tích số 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị. Số 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị.
- Nhắc lại cách so sánh.
- Nêu kết quả: 62 < 65
- Nêu kết quả: 63> 58
- Làm bài vào SGK – nêu kết quả- nhận xét.
- Thực hiện vào SGK – nhận xét.
- Nêu yêu cầu 
a. 38 , 64 ,72
b. 72 , 64 , 38
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Luyện tập : So sánh các số có hai chữ số
I .Mục tiêu : 
	- Học sinh tiếp tục so sánh các số có 2 chữ số 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
GV : Nội dung ôn
HS : Bó chục que tính .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra: 
3. Bài mới:
 Ôn : So sánh các số có hai chữ số
* Bài 1:32):
 + Viết ( theo mẫu )
 - Cho HS nêu yêu cầu
 Nhận xét
 Quan tâm giúp đỡ các em học kém
* Bài 2( 32) 
 - Viết số;
 - Cho HS nêu yêu cầu.
 - Đọc số viết vào chỗ chấm 
* Bài 3( 32):
 - Hướng dẫn (tương tự bài 2)
*Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu rồi viết các số theo thứ tự và

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an t23 27.doc