Giáo án Lớp 1 - Tuần 21 - Vũ Thị Hoa Mai - Trường Tiểu học Tùng Lâm

I- Mục tiêu

 -HS nhận biết được vần ôp ơp trong các tiếng bất kỳ.Đọc, viết được vần, tiếng có ôp ơp.Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài vần ôp ơp.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Các bạn lớp em.

II- Chuẩn bị:

-GV: Bảng cài chữ , SGK, tranh minh hoạ: hộp sữa , lớp học.

- HS : Bảng con , vở viết ,bút chì , SGK, bảng cài chữ.

III-Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc 22 trang Người đăng honganh Lượt xem 884Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 21 - Vũ Thị Hoa Mai - Trường Tiểu học Tùng Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực hiện phép tính: 17 - 7
HS nhắc lại cách đặt tính và cách tính
HĐ2:Thực hành : 
 Bài 1: Tính : 
HS làm bài - 1 em nêu kết quả sau khi làm - Lớp nhận xét.
Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống( Theo mẫu):
- HS nhẩm kết quả phép trừ của số ở ngoài với số hàng trên và ghi kết quả xuống hàng dưới .
- HS làm bài - 4 em lên bảng chữa bài .- Lớp nhận xét.
Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống( Theo mẫu): 
- HS đếm số hình vuông ở mỗi nhóm và điền số. 
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
 Bài 4: Viết phép tính thích hợp :
2 HS nêu đầu bài toán - Đọc phần tóm tắt :
Bài toán cho biết gì?( Có 12 con chim , bay đi 2 con chim)
Bài toán hỏi gì? ( Còn lại bao nhiêu con chim ? )
Muốn biết có bao nhiêu con chim ta làm tính gì?( trừ) : 12 - 2 = 10
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
IV- Củng cố- dặn dò
-----------------------------------------------------------------
Đạo đức :
Em và các bạn ( Tiết 1)
I - Mục tiêu: 
-HS hiểu được bạn bè là những người cùng học , cùng chơi, cho nên cần phải đoàn kết , cư xử tốt với nhau.Điều đó làm cho cuộc sống vui hơn, tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó.
-Với bạn bè , cần phải tôn trọng , giúp đỡ , cùng nhau làm các công việc chung, vui chung mà không được trêu chọc , đánh nhau , làm cho bạn đau , bạn giận.
-HS có thái độ tôn trọng và yêu quý bạn bè. 
-HS có hành vi cùng học , cùng chơi , cùng sinh hoạt tập thể chung với bạn bè, đoàn kết , giúp đỡ nhau.
II- Chuẩn bị :
GV: SGV, vở bài tập đạo đức, 
HS: Vở bài tập đạo đức, giấy , bút vẽ..
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1/Kiểm tra bài cũ :
- Khi gặp thầy cô giáo em phải như thế nào?
2/ Bài mới
HĐ1:Phân tích tranh bài tập 2:
+ HĐ nhóm 2 em : Trong từng tranh các bạn đang làm gì ?
-Các bạn đó có vui không , vì sao?Noi theo các bạn đó, em cần cư xử như thế nào với bạn bè?
+ HĐ cả lớp:Đại diện 1 số nhóm lên trình bày- lớp bổ sung - nhận xét.
*Kết luận : Các bạn trong các tranh cùng học , cùng chơi với nhau rất vui. Noi theo các bạn đó , các em cần vui vẻ , đoàn kết , cư xử tốt với bạn bè của mình. 
HĐ2 : Thảo luận lớp:
-Để cư xử tốt với bạn các em cần làm gì?Với bạn bè cần tránh những việc gì?
-Cư xử tốt với bạn có lợi gì?-
*Kết luận : Để cư xử tốt với bạn , các em cần học , chơi cùng nhau , nhường nhịn , giúp đỡ nhau mà không được trêu chọc , đánh nhau làm bạn đau , bạn giận ..Cư xử tốt như vậy sẽ đượcbạn bè quý mến , tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó.
HĐ3: Giới thiệu bạn thân của mình:
Bạn tên gì? Bạn ấy đang học ( đang sống) ở đâu?
Em và bạn đó cùng học( cùng chơi ) với nhau như thế nào?Các em yêu quý nhau ra sao?
-1 số em giới thiệu – Lớp nhận xét.
*Kết luận : - Khen ngợi các em biết cư xử tốt với bạn của mình và đề nghị cả lớp hoan nghênh, học tập .
IV - Củng cố- Dặn dò: Hằng ngày nên cư xử tốt với bạn .
-----------------------------------------------------------
Buổi chiều
Ôn Toán
ôn tập phép trừ dạng 17 - 7
I-Mục tiêu: 
-Tiếp tục giúp học sinh ôn luyện Phép trừ dạng 17-7
-Làm thông thạo các phép tính trừ dạng 17-7
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: GV hướng dẫn học sinh nhớ lại kiến thức
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Tính
11- 1= 12-2= 13-3= 14-4=
15-5= 16-6= 17-7= 17-0=
Bài 2 :Viết phép tính thích hợp
Nga có : 15 cái bánh
Nga cho em: 7 cái bánh
Nga còn lại.:...cái bánh ?
Bài 3 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
Có .... hình vuông
Có..... đoạn thẳng
III- Củng cố dặn dò
Nhận xét tiết học
 Dặn học sinh học và chuẩn bị bài sau
 ----------------------------------------------------------
Ôn Tiếng việt
ôn tập vần ôp - ơp
I-Mục tiêu 
-Giúp học sinh ôn luyện vần ôp-ơp
- HS đọc thông viết thạo vần ôp-ơp và các tiếng ứng dụng
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
HĐ1: Luyện đọc :
-Đọc SGK Trang 8, 9 ( cá nhân - đồng thanh.)
HĐ2: Luyện viết vào vở: : ôp , ơp , hộp sữa , lớp học.
 - GV viết mẫu - HS viết trong vở tập viết .
HĐ3: Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần ôp ơp (Hình thức thi đua)
III- Củng cố:
- Tìm tiếng có vần ôp ơp trong sách báo , văn bản .
-Về nhà : Luyện đọc , viết vần tiếng có ôp ơp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Tiếng việt:
vần ep - êp
I- Mục tiêu
 -HS nhận biết được vần ep êp trong các tiếng bất kỳ.Đọc, viết được vần, tiếng có ep êp. Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài vần ep êp.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp .
II- Chuẩn bị: 
GV: Bảng cài chữ , SGK, tranh minh hoạ: cá chép, đèn xếp .
- HS : Bảng con , vở viết ,bút chì , SGK, bảng cài chữ.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Tiết I:
 1/Kiểm tra bài cũ :
-Viết các từ: ôp ơp , tốp ca , lợp nhà.
- 2 HS lên bảng viết - Lớp viết bảng con .
- Đọc bài ôp ơp -Trang 8 (4em đọc ).
2/ Bài mới 
HĐ1 : Nhận diện vần ep êp:
-GV viết và đọc vần mới - học sinh đọc nối tiếp + Vần ep gồm mấy âm - Là những âm gì?( 2 âm :e- p)
-HS ghép vần ep:- HS đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - nhóm - đồng thanh )
+Muốn có tiếng chép ta thêm âm gì ? ( ch)
- HS ghép chép:- Đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
+ GV đưa tranh : cá chép -HS nhận xét tranh - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
-Dạy vần êp - xếp - đèn xếp (Thực hiện tương tự các bước trên )
-So sánh 2 vần ep êp - đồng thanh - HS đọc toàn bài trên bảng( 2 em lên bảng chỉ- đọc )
HĐ2: Đọc từ, câu ứng dụng :
- 4em đọc 4 từ - Giảng từ: lễ phép , xinh đẹp.
- HS đọc nối tiếp các từ -Đồng thanh - cá nhân .
- Phát hiện các tiếng có vần ep êp trong các từ .
- HS quan sát tranh – GV giới thiệu câu ứng dụng - HS đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Tiết II:
HĐ1: Luyện đọc :
-Đọc SGK Trang 10 , 11( cá nhân - đồng thanh.)
HĐ2: Luyện nói: Xếp hàng vào lớp.
- GV đặt câu hỏi - HS trả lời câu hỏi theo tranh trang 11 ( SGK)
HĐ3: HD viết bảng con : ep , êp, cá chép , đèn xếp. 
- GV viết mẫu - Nêu cách đưa bút từ điểm bắt đầu đến kết thúc con chữ. 
- HS viết vào bảng con - GV chữa lỗi cho HS.
HĐ4: Luyện viết vào vở: ep , êp, cá chép , đèn xếp. 
 - HS viết trong vở tập viết .
HĐ5: Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần ep êp (Hình thức thi đua)
IV- Củng cố:
 - Chấm bài - chữa lỗi - Nhận xét bài viết .
- Tìm tiếng có vần ep êp trong sách báo , văn bản .
Về nhà : Luyện đọc , viết vần tiếng có ep êp.
------------------------------------------------------------------
Toán:
Luyện tập .
I - Mục tiêu
-Củng cố , rèn luyện cho HS kỹ năng thực hiện phép trừ và kỹ năng tính nhẩm phép tính có dạng 17 - 7.
II- Chuẩn bị: 
 GV: Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1, SGK, vở bài tập toán 1,thớc .
 HS : Bảng con , vở bài tập toán 1, bút,bộ cài toán lớp 1, 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Kiểm tra bài cũ: 
- Đặt tính rồi tính: 16 - 6 = 19 - 9 =
Lớp viết bảng con - 2 em lên bảng làm và nêu cách làm .
2/ Bài mới
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
HS viết kết quả phép tính thẳng cột đơn vị và chục . 
- HS làm bài - 1 em nêu kết quả sau khi làm - Lớp nhận xét.
Bài 2 : Tính :
HS nhẩm kết quả phép tính từ trái sang phải: 11 + 2 - 3 =
HS làm bài - 1 em lên bảng chữa bài .- Lớp nhận xét.
Bài 3: Điền dấu > , <, =
- HS nhẩm kết quả phép tính để điền dấu =
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp :
2 HS nêu đầu bài toán - Đọc phần tóm tắt :
Bài toán cho biết gì?( Có 13cái kẹo , ăn đi 2 cái kẹo)
Bài toán hỏi gì? ( Còn lại bao nhiêu cái kẹo ? )
Muốn biết còn bao nhiêu cái kẹo ta làm tính gì?( trừ) :13 - 2 = 11
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
IV- Củng cố : Chấm bài - Chữa bài - Nhận xét 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 20 tháng 1 năm 2010
Tiếng việt:
vần ip - up
I- Mục tiêu: Giúp học sinh
 -HS nhận biết đợc vần ip up trong các tiếng bất kỳ.
- Đọc, viết đợc vần, tiếng có ip up.
- Đọc đợc các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài vần ip up.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
II- Chuẩn bị: 
- GV: Bảng cài chữ , SGK, tranh minh hoạ: bắt nhịp , búp sen.
- HS : Bảng con , vở viết ,bút chì , SGK, bảng cài chữ.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết I:
 1/Kiểm tra bài cũ :
- Viết các từ ep ,êp , lễ phép , gạo nếp.
- 2 HS lên bảng viết - Lớp viết bảng con .
- Đọc bài ep êp -Trang 10 (4em đọc ).
2/ Bài mới
HĐ1:Nhận diện vần ip up:
- GV giới thiệu và viết vần lên bảng đọc học sinh đọc nối tiếp
 HS ghép vần ip: Vần ip gồm mấy âm - Là những âm gì?( 2 âm :i- p)
- HS đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - nhóm - đồng thanh )
+Muốn có tiếng nhịp ta thêm âm gì ? ( nh)
- HS ghép nhịp:- Đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
 +Tiếng nhịp gồm có âm gì ghép với vần gì ? ( nh -ịp )
 + GV đưa tranh : bắt nhịp -HS nhận xét tranh : 
- HS nêu từ : bắt nhịp - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Dạy vần up - búp - búp sen (Thực hiện tương tự các bước trên )
So sánh 2 vần ip up - đồng thanh .
- HS đọc toàn bài trên bảng( 2 em lên bảng chỉ- đọc )
HĐ2: Đọc tiếng - từ , câu ứng dụng :
- HS đọc 4 từ - Giảng từ :nhân dịp , chụp đèn. 
- HS đọc nối tiếp các từ -Đồng thanh - cá nhân .
- Phát hiện các tiếng có vần ip up trong các từ .
Tiết II:
 HĐ1: Luyện đọc :
-Đọc SGK Trang 12, 13 ( cá nhân - đồng thanh.)
HĐ2: Luyện nói: Giúp đỡ cha mẹ.
- GV đặt câu hỏi - HS trả lời câu hỏi theo tranh trang13 ( SGK)
HĐ3: HD viết bảng con : ip , up, bắt nhịp , búp sen. 
- GV đưa bảng viết mẫu: -HS nhận xét cỡ chữ - khoảng cách các con chữ. 
- GV viết mẫu - Nêu cách đa bút từ điểm bắt đầu đến kết thúc con chữ. 
- HS viết vào bảng con - GV chữa lỗi cho HS.
HĐ4: Luyện viết vào vở: ip , up, bắt nhịp , búp sen. 
 - HS viết trong vở tập viết .
HĐ5: Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần ip up (Hình thức thi đua)
IV- Củng cố:
 - Chấm bài - chữa lỗi - Nhận xét bài viết .
- Tìm tiếng có vần ip up trong sách báo , văn bản .
V- Dặn dò:
Về nhà : Luyện đọc , viết vần tiếng có ip up.
--------------------------------------------------------------------
Toán:
Luyện tập chung 
I - Mục tiêu: 
-Củng cố , rèn luyện cho HS kỹ năng so sánh các số .
Rèn luyện kỹ năng cộng , trừ không nhớ trong phạm vi 20.
Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm. 
II- các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Kiểm tra bài cũ: 
- Đặt tính rồi tính: 16 + 2 = 19 - 9 = 15 - 3 = 12 + 4 =
Lớp viết bảng con - 2 em lên bảng làm và nêu cách làm .
2/ Bài mới
Bài 1: Viết số thích hợp :
HS viết số theo thứ tự tăng dần.0,1...19, 20. 
- HS làm bài - 1 em nêu kết quả sau khi làm - Lớp nhận xét.
Bài 2 : Viết ( Theo mẫu):
HS viết số liền sau:
HS làm bài - 1 em lên bảng chữa bài .- Lớp nhận xét.
Bài 3: Viết ( Theo mẫu):
HS viết số liền trớc :
- HS làm bài - 1 em lên bảng chữa bài .- Lớp nhận xét.
Bài 4: Tính :
- HS nhẩm và ghi kết quả của phép tính:
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
Bài 5: Nối ( Theo mẫu):
HS nhẩm kết quả phép tính và nối với số thích hợp .
HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét. 
- Kiểm tra kết quả sau khi làm: HS đổi vở cho nhau để kiểm tra.
III- Củng cố : -Về nhà: Làm các bài tập SGK.
-------------------------------------------------
Buổi chiều
Ôn tiếng việt 
ôn tập vần ip, up
I- Mục tiêu: Giúp học sinh
- Tiếp tục ôn bài vần ip và up
II- các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ1: Luyện đọc :
-Đọc SGK Trang 12, 13 ( cá nhân - đồng thanh.)
HĐ2: Luyện viết vào vở: ip , up, bắt nhịp , búp sen. 
 - GV viết mẫu - HS viết trong vở tập viết .
HĐ3: Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần ip up (Hình thức thi đua)
IV- Củng cố:
 - Chấm bài - chữa lỗi - Nhận xét bài viết .
- Tìm tiếng có vần ip up trong sách báo , văn bản .
V- Dặn dò:
Về nhà : Luyện đọc , viết vần tiếng có ip up.
Ôn Toán.
ôn tập về phép trừ dạng 17 - 3
I. Mục tiêu 
 - Tiếp tục giúp học sinh ôn luyện Phép trừ thuộc dạng 17 -3
II- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: GV hướng dẫn học sinh nhớ lại kiến thức
Hoạt động 2: Thực hành : HDHS làm các bài tập sau :
Bài 1: Tính :
12 – 2 = 15 - 1 = 19– 3 =
14 - 3 = 17 - 2 = 16 - 5 =
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu :
18
1
2
3
4
5
17
Bài 3 : Tính :
 12 +3 - 2= 16 + 2-1 =
III- Củng cố dặn dò
Nhận xét tiết học . Dặn học sinh học và chuẩn bị bài sau
------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thứ 5 ngày 21 tháng 1 năm 2010
Tiếng việt:
vần iêp - ươp
I- Mục tiêu: Giúp học sinh 
 -HS nhận biết được vần iêp- ươp trong các tiếng bất kỳ.
- Đọc, viết được vần, tiếng có iêp-ươp.
- Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài vần iêp- ươp.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ 
II- Chuẩn bị: 
-GV: Bảng cài chữ , SGK, tranh minh hoạ: tấm liếp , giàn mớp .
- HS : Bảng con , vở viết ,bút chì , SGK, bảng cài chữ.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết I:
 1/Kiểm tra bài cũ :
- Viết các từ ip ,up , nhân dịp , chụp đèn .
- 2 HS lên bảng viết - Lớp viết bảng con .
- Đọc bài ip up -Trang 12 (4em đọc ).
2/ Bài mới
HĐ1 : Nhận diện vần iêp ơp:
Gv viết bảng và đọc , học sinh đọc nối tiếp: 
 HS ghép vần iêp:+ Vần iêp gồm mấy âm - Là những âm gì?( 3 âm : i-ê- p)
- HS đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - nhóm - đồng thanh )
+Muốn có tiếng liếp ta thêm âm gì ? ( l)
- HS ghép liếp:- Đánh vần - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
 +Tiếng liếp gồm có âm gì ghép với vần gì ? ( l -iêp )
- Muốn có từ tấm liếp -ta ghép thêm tiếng gì? ( tấm )
- HS ghép từ : tấm liếp - đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
 +Bài hôm nay học được vần gì? ( iêp )
 + Vần iêp có trong tiếng gì? ( liếp )
 +Tiếng liếp có trong từ gì? ( tấm liếp )
- Tìm tiếng có vần iêp - HS nêu - GV ghi bảng -( cá nhân - đồng thanh)
- Dạy vần ươp - mướp - giàn mướp (Thực hiện tương tự các bước trên )
- So sánh 2 vần iêp ươp - đồng thanh .
- HS đọc toàn bài trên bảng( 2 em lên bảng chỉ- đọc )
HĐ2: Đọc tiếng - từ ứng dụng :
- 4em đọc 4 từ - Giảng từ : tiếp nối , nờm nợp.
- HS đọc nối tiếp các từ -Đồng thanh - cá nhân .
- Phát hiện các tiếng có vần iêp ơp trong các từ .
Tiết II:
 HĐ1: Luyện đọc :
-Đọc SGK Trang 14, 15 ( cá nhân - đồng thanh.)
HĐ2: Luyện nói: Nghề nghiệp của cha mẹ
- GV đặt câu hỏi - HS trả lời câu hỏi theo tranh trang15 ( SGK)
HĐ3: HD viết bảng con : iêp , ươp, tấm liếp , giàn mướp.
- GV viết mẫu - Nêu cách đa bút từ điểm bắt đầu đến kết thúc con chữ. 
- HS viết vào bảng con - GV chữa lỗi cho HS.
HĐ4: Luyện viết vào vở : iêp , ơp, tấm liếp , giàn mớp.
- HS viết trong vở tập viết .
HĐ5: Trò chơi : Thi tìm tiếng có vần iêp ơp (Hình thức thi đua)
IV- Củng cố:
 - Chấm bài - chữa lỗi - Nhận xét bài viết .
- Tìm tiếng có vần iêp ơp trong sách báo , văn bản .
V- Dặn dò:
Về nhà : Luyện đọc , viết vần tiếng có iêp ơp.
----------------------------------------------------
Toán:
Bài toán có lời văn
I - Mục tiêu: 
- Bước đầu hình thành nhận thức về bài toán có lời văn cho HS gồm các số ( Thông tin đã biết)và các câu hỏi( Thông tin cần tìm).
II- Chuẩn bị: 
 GV: Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1, SGK, vở bài tập toán 1, bảng phụ , tranh minh hoạ 
 HS : Bảng con , vở bài tập toán 1, bút,bộ cài toán lớp 1, 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Kiểm tra bài cũ: 
- Đặt tính rồi tính: 16 + 2 = 19 - 9 = 15 - 3 = 12 + 4 =
Lớp viết bảng con - 2 em lên bảng làm và nêu cách làm .
2/ Bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài toán có lời văn:
Bài 1: HS nêu yêu cầu: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
-Hướng dẫn quan sát tranh và trả lời câu hỏi:Có mấy con ngựa đang ăn cỏ?( 3 con ),Thêm mấy con nữa chạy tới? ( 2con)
-1 em lên bảng viết bài toán vào chỗ chấm - Lớp làm vào vở.
-Như vậy ta đã lập được 1 bài toán: Đây là bài toán có lời văn.
Bài toán cho ta biết gì?(Có 3 con ngựa , Thêm 2 con ngựa chạy tới)
Bài toán có câu hỏi như thế nào? (Hỏi có tất cả bao nhiêu con ngựa )
Theo câu hỏi này ta phải làm gì?( Tìm xem có tất cả bao nhiêu con ngựa )
Vậy bài toán có lời văn bao giờ cũng có các số gắn với các thông tin mà đề bài cho biết và câu hỏi để chỉ thông tin cần tìm.
HS nhắc lại.
HĐ2: Luyện tập - Thực hành:
Bài 2 : Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:
HS tập nêu câu hỏi của bài toán.
GV chốt lại: Câu hỏi phải có từ (Hỏi) ở đầu câu.Theo bài này nên có từ ( Tất cả)
Viết dấu (?) ở cuối câu hỏi.
HS viết câu hỏi bài 2 vào vở. 
HS làm bài - 1 em nêu cách làm .- Lớp nhận xét.
Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán.
 -HS tập nêu bài toán 3.HS làm bài -1 em nêu kết quả - Lớp nhận xét.
- 1 em lên điền vào chỗ chấm và câu hỏi bài toán.
IV- Củng cố : -Về nhà: Làm các bài tập SGK
----------------------------------------------------
Thể dục :
Bài thể dục - Đội hìng đội ngũ 
I- Mục tiiêu : Giúp học sinh
- Ôn 3 động tác của bài thể dụcđã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. 
- Học động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu điểm số đúng , rõ ràng.
 II- Chuẩn bị : 
- GV: 1 cái còi. 2- 4 lá cờ.
- HS: Dọn sân bãi sạch, kẻ sân.
III-Các hoạt động dạy học:
HĐ1: Khởi động :
- GV tập hợp lớp thành 2 - 4 hàng dọc ( Mỗi hàng mỗi tổ ) sau đó chuyển thành hàng ngang .
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học( 1 - 2 phút). 1 phút giành cho HS chấn chỉnh trang phục.
- Đi thường theo hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu( 1 phút).Sau đó quay mặtvào tâm , giãn cách 1 sải tay theo vòng tròn.
- Đứng vỗ tay , hát ( 1 phút)
- Dậm chân tại chỗ , đếm theo nhịp ( 1- 2 phút)
- HS đi theo vòng tròn , khi có hiệu lệnh còi thì quay lại đi ngược chiều vòng tròn đã đi.
HĐ2: Hoạt động cơ bản:
+ Ôn 3 động tác vươn thở, tay( Tập 2 -3 lần)
- GVđiều khiển 1 lần . Cán sự điều khiển GV giúp đỡ sửa động tác sai cho HS.
- Từng tổ lên thực hành Lớp nhận xét.
+ Động tác văn mình (Tập 4- 5 lần)
- GV giải thích Làm mẫu 1 lần HS thực hành .
- Cán sự điều khiển GV giúp đỡ sửa động tác sai cho HS.
+ Ôn 4 động tác đã học ( 2- 4 lần)
 - GVđiều khiển 1 lần . 
- Cán sự điều khiển GV giúp đỡ sửa động tác sai cho HS.
+ Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số ( 2 -3 lần)
*Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức ( 4 - 5 phút)
 - GV nêu tên trò chơi.
- HS tập hợp hàng dọc theo tổ mỗi hàng cách nhau 1 m,
 - 2 em cùng hàng cách nhau 1 cánh tay.
- HS thực hành nhảy ô tiếp sức có phân thắng- thua , thưởng- phạt.
- Cùng thời gian hàng nào số bạn trong hàng được nhảy hết trước hàng đó thắng. 
HĐ3: Củng cố:
- Đi thường theo nhịp 2 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát( 2- 3 phút)
- Trò chơi hồi tĩnh: Diệt con vật có hại ( 2 phút)
- Hệ thống bài ( 1- 2 phút).Nhận xét giờ học( 1 phút).
- Về nhà : Ôn luyện lại các động tác đã học.
Thứ sáu ngày 22 tháng 1năm 2010
Tập viết
Tuần 19
I- Mục tiêu: Giúp học sinh
- HS biết viết theo mẫu chữ: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
- Biết viết đúng cỡ chữ, tốc độ.
- Biết trình bày bài viết sạch, đẹp.
- Hiểu được ý nghĩa các từ trong bài viết.
II- Chuẩn bị: 
- GV :Bảng lớp kẻ ô ly, bảng phụ viết mẫu các chữ :bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
 - HS : Bảng con , vở tập viết ,bút, 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Kiểm tra bài cũ: 
Viết các chữ: oa oe, hoạ sĩ, múa xoè..
2 em lên bảng viết Lớp viết bảng con.
Thu, chấm một số bài viết ở nhà của HS.
2/ Bài mới
HĐ1 : Hướng dẫn viết bảng con:
- GV treo bảng phụ HS nhận xét các chữ mẫu: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
- HS nêu cấu tạo chữ mẫu - đọc cá nhân - đồng thanh.
- GV nêu quy trình viết chữ :bập bênh. 
- Cách viết : lưu ý các nét nối giữa các con chữ, khoảng cách 2 con chữ cách nhau 1 ô ly,các tiếng cách nhau 2 ô ly, viết đúng vị trí các dấu thanh.( cách đưa bút từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc) 
-GV viết mẫu HS viết bảng con - đọc lại. 
Dạy viết từ , lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ớp cá.(thực hiện tương tự các bước trên)
HĐ2: Hướng dẫn viết vào vở: 
HS đọc cá nhân - đồng thanh: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
HS nhắc lại cách viết các chữ, tư thế ngồi viết cách cầm bút , để vở.
IV- Củng cố: - Chấm bài chữa bài nhận xét .
V- Dặn dò:-Về nhà luyện viết lại nội dung bài.
---------------------------------------------------------
Tập viết
Tuần 20
I- Mục tiêu: Giúp học sinh
- HS biết viết theo mẫu chữ: sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, khoanh tay. 
- Biết viết đúng cỡ chữ, tốc độ.
- Biết trình bày bài viết sạch, đẹp.
- Hiểu được ý nghĩa các từ trong bài viết.
II- Chuẩn bị: 
- GV :Bảng lớp kẻ ô ly, bảng phụ viết mẫu các chữ : sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, khoanh tay. 
 - HS : Bảng con , vở tập viết ,bút, 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 1/Kiểm tra bài cũ: 
Viết các chữ: oat oăt, hoạt hình, loắt choắt.
2 em lên bảng viết Lớp viết bảng con.
Thu, chấm một số bài viết ở nhà của HS.
2/ Bài mới
HĐ1 : Hướng dẫn viết bảng con:
GV treo bảng phụ HS nhận xét các chữ mẫu: sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, khoanh tay. 
HS nêu cấu tạo chữ mẫu - đọc cá nhân - đồng thanh.
GV nêu quy trình viết chữ :sách giáo khoa . 
GV viết mẫu HS viết bảng con - đọc lại. 
HĐ2: Hướng dẫn viết vào vở: 
HS đọc cá nhân - đồng thanh: sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, khoanh tay. 
-HS viết vào vở.
IV- Củng cố: - Chấm bài chữa bài nhận xét .
V- Dặn dò -Về nhà luyện viết lại nội dung bài.
-------------------------------------------------------
Thủ công:
Ôn tập chương II : Kỹ thuật gấp hình 
I Mục tiêu: Giúp học sinh
- HS nắm được kỹ thuật gấp giấyvà gấp được một trong những sản phẩm đã học.
- Các nếp gấp thẳng , phẳng.
II- Chuẩn bị :
GV: giấy trắng, các bài gấp mẫu, 
HS: Giấy nháp, giấy màu,vở thủ công , hồ 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/Kiểm tra bài cũ:
- 3 em lên gấp mũ ca lô - nhận xét - đánh giá. 
2/ Bài mới
HĐ1: Ôn tập :
 + GV treo các bài mẫu : Gấp đoạn thẳng cách đều , gấp quạt , gấp ví, gấp mũ ca lô..
 + HS quan sát và nhận xét.
HĐ2: HS thực hành:
 + Mỗi tổ thực hành gấp một bài đã học 
Tổ 1: Gấp quạt .
Tổ 2: Gấp ví.
Tổ 3: Gấp mũ ca lô.
Mỗi tổ chọn 5 bài đẹp nhất lên trưng bày - Lớp nhận xét - Xếp loại .
HS đổi bài cho nhau để kiểm tra.
IV - Nhận xét- đánh giá :
 + Nhận xét tinh thần học t

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 - tuan 21.doc