Giáo án Lớp 1 - Tuần 21

I.MỤC TIÊU

- HS hiểu :Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, có quyền được kết giao bạn bè

- Cần đoàn kết thân ái với bạn bè khi cùng học, cùng chơi

- Hình thành cho HS kĩ năng đánh giá,nhận xét hành vi của bản thân và người khác khi cùng học, cùng chơi với bạn

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Chuẩn bị hoa 1 em 3 bông

- Bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 42 trang Người đăng honganh Lượt xem 884Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấy màu
III-Lên lớp.
ND/thời lượng
 Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1/Bài cũ
( 3-5 ph )
2/Bài mới.
*Giới thiệu bài
Hoạt động 1
Oân lại quy trình gấp
( 5-7 ph )
Hoạt động 2
Thực hành
( 10-15 ph )
Hoạt động 3
Trưng bày
sản phẩm
(5-7 ph )
3/củng cố
( 3-5 ph )
* Kiểm tra đồ dùng học sinh.
-Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị của học sinh.
* Oân lại chương gấp giấy
* Đặt câu hỏi cho học sinh nêu 
-Đã học gấp những đồ vật nào?
- Sau khi học sinh nêu được đồ vật đã học ,giáo viên treo quy trình gấp của đồ vật đó 
* Yêu cầu học sinh gấp một đồ vật mà các em yêu thích nhất.
-Trong lúc học sinh thực hành ,giáo viên có thể theo dõi giúp đỡ cho một số em còn chậm chạp.
* Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A 4,gợi ý cho các em có thể trình bày sản phẩm theo những hình ảnh mà các em thích.
*Đánh giá sản phẩm.
-Nhận xét đánh giá chung
-Cho nhặt giấy vụn
* Để đồ dùng lên bảng ,các tổ trưởng đi kiểm tra báo cáo lại với giáo viên
- Lắng nghe rút kinh nghiệm
* Lắng nghe
* Lần lượt nêu ,học sinh khác theo dõi nhận xét bổ xung Ví dụ như:Gấp cái ví ,quạt,mũ ca nô,nếp gấp cơ bản
-Học sinh nhắc lại quy trình gấp của từng đồ vật.
* Mỗi em phải hoàn thành một sản phẩm ,có thể gấp nhiểu sản phẩm có thể
* Sau khi hoàn thành sản phẩm ,học sinh có thể chọn nhóm có cùng sản phẩm để trưng bày cho tiện .Nhóm trưởng treo sản phẩm lên bảng và nêu ý tưởng của nhóm .
* Nhận xét chéo các nhóm về số lượng sản phẩm ,kỹ thuật gấp và hình ảnh trang trí.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm .
-Nhặt xung quanh chỗ ngồi bỏ xọt rác
Môn:TOÁN
Bài: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU 
-Giúp HS rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ ( không nhớ )
-Rèn luyện kĩ năng trừ nhẩm ( không nhớ ) trong phạm vi 20
- Có ý thức rèn luyện ,tự học tự khám phá kiến thưcù của bài học.
II.ĐỒ DÙNG
-GV: bảng phụ, thanh thẻ phục vụ trò chơi
-HS: bảng con sgk
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1/Bài cũ
* Kiểm tra bài kết hợp với quá trình làm bài tập của HS
2/Bài mới
*Giới thiệu bài
Hoạt đông
Bài 1
Làm bảng con.
Hoạt đông 2
Bài 2
Làm miệng nhóm 2 
Hoạt đông
Phiếu bài tập.
Bài 3
Hoạt đông
Bài 4 
Làm vở
Hoạt đông
Bài 5
Làm giấy nháp
3/ Củng cố dặn dò
- GV giới thiệu bài luyện tập
- GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk
- 1 HS nêu yêu cầu bài 1
- 1 HS nêu cách làm
-Đọc các phép tính
-Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm kết hợp ghi điểm
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2
- GV hướng dẫn HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất, không bắt buộc theo quy trình nào 
-Yêu cầu làm việc theo nhóm.
-Chữa bài gọi đại diện từng nhóm nêu trước lớp .
-Có nhận xét gì về các phép tính?
 * 1 HS nêu yêu cầu bài 3
- HS nhắc lại cách thực hiện phép tính 11 + 3 – 4 =
-Phát phiếu yêu cầu làm bài.
-yêu cầu HS sửa bài 
* 1 HS nêu yêu cầu bài 4
- Để điền dấu đúng, chúng ta làm như thế nào?
-Yêu cầu cả lớp làm bài.
-Chữa bài,gọi một học sinh lên điền trên bảng
* 1 HS nêu yêu cầubài 5
- Bài tập 5 cho biết gì?
- Bài tập 5 hỏi gì?
- Muốn biết còn lại bao nhiêu xe ta làm phép tính gì?
- Ai nêu phép trừ và kết quả của phép trừ đó?
- HS làm bài và sửa bài
* Hôm nay học bài gì?
- GV yêu cầu HS trừ nhẩm thật nhanh các phép tính mà GV đưa ra
- GV nhận xét tiết học
-Lắng nghe.
- Đặt tính rồi tính
-Đặt các số thẳng hàng thực hiện từ phải qua trái.
-4 HS lên bảng thực hiện ,cả lớp làm bảng con.
 16 17 15 14
- - - -
 5 7 5 2
 11 10 10 12
-Nêu miệng
* Tính nhẩm 
- HS tính nhẩm và trả lời bằng miệng
-Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nhẩm kết 
-Nhóm khác theo dõi bổ xung 
10+5=15 10+7=17
10+3=13 15-5+10
17-7=10 13-3=10
-kết quả của phép tính cộng trừ số này ra số kia.
* Tính 
- Thực hiện phép tính từ trái sang phải
-cả lớp làm trong phiếu nhỏ ,4 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn kết quả lên bảng.
11+3-4=10 14-4+3=12
 12+5-7=10 15-5+1=11
 12+3-3=12 15-2+2=15
-Sửa bài bạn trên bảng dưới lớp đổi chéo phiếu kiểm tra.
* Điền dấu >, <, = vào ô trống
- Phải trừ nhẩm các phép tính rồi so sánh 2 kết quả, sau đó mới điền dấu so sánh vào
-Lấy vở ra làm
-Đổi chéo vở ,lấy bút chì chấm điểm.
16+6>12 11>13-3 
 15-5=14-4 15+3 < 19
* Viết phép tính thích hợp
- Có 12 xe. Đã bán 2 xe
- Còn bao nhiêu xe máy?
- Làm phép trừ
- 12 – 2 = 10
-Một học sinh làm bảng phụ cả lớp làm giấy nháp 
* Luyện tập.
-Quan sát nêu cá nhân
-Lắng nghe.
---------------------------------------------------
 Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2006
Môn:Học vần
Bài :OAT – OĂT
I Mục tiêu: Sau bài học học sinh 
-Nhận biết được cấu tạo vần oat, oăt, phân biệt được vần oat, oăt
-Đọc và viết đúng các vần, tiếng, từ: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt
-Đọc đúng các từ ứng dụng và câu ứng dụng sgk
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Phim hoạt hình
II Đồ dùng dạy – học
GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói
HS: Sách tiếng việt 1 tập 2, bộ ghép chữ tiếng Việt
III Các hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động giáo viên
Hoạt động HS
1/Bài cũ
( 3-5 ph )
HS chơi trò chơi: Tìm vần bị mất
d...........trại kế h............ kh...........bánh
l..........quanh l...........x.......... 
mới t.......... kh...........t........... ngã ............... 
-GV và HS nhận xét bài của các bạn 
GV nhận xét bài cũ
HS dưới lớp theo dõi nhận xét bạn 
doanh...........trại kế hoạch............ khoanh...........bánh
loanh..........quanh loạch...........xoạch.......... mới toanh.......... kh.oanh..........t........... ngã .oạch.............. 
HS chơi dưới hình thức tiếp sức
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-Lắng nghe
2/Bài mới
*Giới thiệu bài 
Hoạt động 1
a/Nhận diện vần 
(3-4 ph )
Hoạt động 2
b/Đánh vần 
(3-4 ph )
Hoạt động3
c/Tiếng khoá, từ khoá
(3-4 ph )
Dạy vần oanh
*Trò chơi giữa tiết
Hoạt động 4
d/Viết vần 
(4-5 ph )
Hoạt động 5
e/Đọc tiếng ứng dụng
(4-6 ph )\
Luyện tập
Hoạt động 1
a.Luyện đọc
( 8-10 ph )
*Câu ứng dụng(4-6 ph )
Hoạt động 2
b.Luyện viết 
(3-5 ph )
Tiết 1
* GV: Hôm nay ta tiếp tục học thêm hai vần mới đó là oat và oăt
* Vần oat có cấu tạo như thế nào?
- Hãy ghép cho cô vần oat?
- So sánh oat với oan?
* Vần oat đánh vần như thế nào ?
- Cho HS đánh vần oat GV sửa phát âm cho HS
* Cho HS ghép tiếng hoạt
- Hãy nêu vị trí âm và vần trong tiếng hoạt?
- Giới thiệu tranh minh hoạ từ: hoạt hình .HD quan sát tranh hỏi các bạn nhỏ trong tranh đang xem phim gì?
- Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ :hoạt hình
- Giáo viên sửa phát âm cho HS
* Tiến hành tương tự như vần oat
- So sánh oăt với oat?
* Tìm tiếng chứa vần mới có trong bài?
* Giáo viết treo khung kẻ ô li lên bảng hướng dẫn học sinh viết bảng con 
oat, oăt, hoạt, choắt
- Giáo viên viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết
- GV sửa nét chữ cho HS
 * Giáo viên giới thiệu các từ :lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt
- Cho HS đọc từ , GV sửa sai
- GV và HS giải thích từ
- GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài
- Tìm tiếng mới có chứa vần oat, oăt
Tiết 2
* Cho HS đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 
- Giáo viên uốn nắn sửa sai cho luyện đọc theo nhóm.
* GV giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng.
-Hỏi tranh vẽ gì?
- Cho học sinh đọc câu ứng dụng dưới tranh
- Giáo viên sửa phát âm cho HS 
- Tìm tiếng có vần oat, oat mới học trong câu
- GV đọc mẫu, cho vài em đọc lại 
* Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt vào vở
- GV uốn nắn chữ viết cho HS
*Lắng nghe.
- có 3 âm đó là âm o, âm a, âm t
- HS ghép vần oat cá nhân trên bảng cài.
- giống nhau đều bắt đầu oa,khác âm cuối ,vần oat kết thúc bằng t,vần oan kết thúc âm n
* o – a – t – oat 
- HS đánh vần CN nối tiếp.
* h-o-a-t trên bảng cài.
-hoạt gồm có âm h đứng trước vần oat đứng sau
-hoạt hình
- Học sinh đọc CN trên bảng
-Cả lớp đọc lại.
* Thi đua tìm theo nhóm viết tiếp sức trên bảng: khoắt,thoắt ,thoát,khoát,loát
* Quan sát lắng nghe.
* HS viết bảng con
-Viết lại trên bảng.
* HS đọc từ ứng dụng
-Đọc cá nhân
-Lắng nghe.
-4-5 em đọc lại.
- Tiếng mới có chứa vần oat, oăt
lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt
- HS đọc cá nhân trên bảng lớp .
- Luyện đọc nhóm 2 ,khi đọc chú ý sửa sai cho bạn.
*HS quan sát tranh 
- Trong rừng có :voi,nai,sóc ,hổ
-Đọc trong sách giáo khoa
-Cả lớp đọc.
-Tiếng có vần oat, oat mới học trong câu: thoắt .hoạt
-4-5 em 
* Học sinh viết bài vào vở tập viết 
-Viết đúng độ cao khoảng cách nét nối.
Hoạt động 3
c.Luyện nói
( 8-10 ph )
3/Củng cố dặn dò
( 4-5 ph )
 * 1 HS đọc tên bài luyện nói
- Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh
- Các em có thích xem phim hoạt hình không?
- Vậy hãy kể những gì em biết về phim hoạt hình cho cô và các bạn nghe ?
- Em đã xem những bộ phim hoạt hình nào?
- Em biết nhân vật nào trong phim hoạt hình?
- Em thấy những nhân vật ấy như thế nào?
- Hãy kể về một bộ phim hoạt hình hoặc một nhân vật hoạt hình mà em yêu thích?
-Yêu cầu HS luyện nói trước lớp
GV nhận xét , khuyến khích HS
* Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk 
 * GV cho HS chơi trò chơi: Điền oat hoặc oătvào chỗ trống
h........hình, đ......... giải, kh ........ tay, thoăn th........ 
khô q........, chỗ ng............., nhọn h..........., lưu l....... ; s........... vé.
- Hình thức chơi tiếp sức
Đội nào xong trước , đúng là đội đó thắng
- GV tổng kết giờ học
- Hướng dẫn học sinh học bài, làm bài ở nhà 
- Chuẩn bị bài 97
* Phim hoạt hình.
- HS quan sát tranh 
-HS thảo luận theo nhóm
-Có thể nêu có 
-Kể theo hiểu biết trước lớp.
-Ví dụ :Đô –Rê –Mon,Chú vịt đô nan, Siêu nhân
-Nêu tên một số nhân vật mà các em biết.
-Ví dụ: Giỏi ,ngoan,thông minh ,giúp đỡ bạn
- Lên nói trước lớp theo ý thích của mình.
-HS LN trước lớp các bạn khác theo dõi nhận xét cách nói của bạn.
* Đọc đồng thanh.
- Thi đua chơi theo 2 đội điền tiếp sứ trên bảng
hoạt........hình, đoạt......... giải, khoanh ........ tay, thoăn thoắt........ 
khô qoạnh........, chỗ ng.oặt............, nhọn hoắt..........., lưu loát....... ; soát........... vé.
- Lắng nghe.
--------------------------------------------
Môn:TOÁN
Bài:LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU
-Giúp HS luyện kỹ năng so sánh các số.
-Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20
-Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm
II.ĐỒ DÙNG
-GV: bảng phụ, phiếu bài tập
-HS: bảng con sgk
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1/Bài cũ
( 3-5 ph )
* Cho HS làm vào phiếu bài tập
Đặt tính rồi tính
12 + 3 14 + 5 11 + 7
15 – 3 19 – 5 18 – 7
* HS làm vào phiếu bài tập,một em lên bảng làm.
 14 11 15
+ + + -
 3 5 7 3
2/ Bài mới
 Giới thiệu bài
Hoạt động1 
Bài 1
( 3-5 ph )
Trò chơi tiếp sức 
Hoạt động 2
Bài 2 , 
( 3-5 ph )
Làm việc nhóm 2
Hoạt động 3
bài 3
( 3-5 ph )
Trò chơi đố bạn.
Hoạt động 4
Bài 4 
( 3-5 ph )
Làm bảng con.
Hoạt động5
Bài 5
Trò chơi hái số.
3/ Củng cố dặn dò
( 3-5 ph )
-Chữa bài trên bảng.
-GV nhận xét bài cũ
* GV giới thiệu bài luyện tập chung
- GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk
* 1 HS nêu yêu cầu bài 1
- 1 HS nêu cách làm
- Yêu cầu HS làm bài và sửa bài
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2, 
- GV HD: Muốn tìm số liền sau của một số ta làm như thế nào?
- Thế còn số liền trước
-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi bằng miệng
-Chữa bài gọi từng nhóm nêu trước lớp
* Hướng dẫn làm mẫu.
Số liền trước số 8 là số 7
-Chữa bài ,giáo viên đặt câu hỏi gọi một học sinh trả lời sau đó em đó đặt câu hỏi đố bạn khác.
* 1 HS nêu yêu cầu bài 4
-Nêu cách đặt số và thực hiện.
-Yêu cầu làm bài,đọc từng phép tính.
-Em có nhận xét gì về các phép tính?
* 1 HS nêu yêu cầu bài 5
- Cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi : “ hái hoa”
- HS lên hái hoa và gắn cho được một phép tính đúng
-Mỗi lần lên gắn đúng nêu cách thực hiện.
- Hôm nay học bài gì?
- GV yêu cầu HS tìm số liền trước
 ( hoặc liền sau) của một số.
Yêu cầu nhẩm nhanh kết quả của phép tính
- GV nhận xét tiết học
 15 19	18 12
-Theo dõi sửa trong phiếu.
* Lắng nghe.
* Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số
-Dưới mỗi vạch tia số điền một số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
-Thảo luận theo nhóm tìm số để điền sau đó thi tiếp sức hái số gắn trên bảng.
-Các nhóm nhận xét chéo.
* Trả lời câu hỏi
- Đếm thêm 1 vào
- Đếm bớt đi 1
-Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp một em nêu câu hỏi ,một em trả lời và đổi ngược lại.
- Nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung
* Tự đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời
-Em được đố gọi bất kỳ một bạn khác trả lời câu hỏi
Số liền trước của 10 là số nào?
Số liền trước của 10 là số:9
Số liền trước củô11 là số nào?
Số liền trước của 11 là số 10
Số liền trước của 1là số nào?
Số liền trước của 1 là số :0
* Đặt tính rồi tính
-Đặt số cho thẳng hàng,thực hiện từ phải qua trái.
-Cả lớp làm bảng con ,4 đại diện 4 tổ lên làm trên bảng
 12 15 14 19
+ - + -
 3 3 5 5
15 12 19 14
-Kết quả của phép tính cộng trừ số này ra số kia.
* Tính 
-Các nhóm thảo luận kết quả
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét các bạn trên bảng .
11+2+3=16 12+3+4=19
15+1-6=10 16+3-9=10
- Lấy 11+2=13,13+3=16
- Luyện tập chung.
-Một học sinh nêu câu hỏi ,một học sinh trả lời.
---------------------------------------------------
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2006
Môn:Học vần
 Bài :ÔN TẬP
I Mục tiêu: sau bài học học sinh có thể:
-Đọc vàviết đúng các vần đã học từ bài 91 đến bài 96, và các từ chứa các vần: oa, oe, oai, oay, oan, oăn,oang, oăng, oanh, oach, oat, oăt
-Biết ghép các vần nói trên với các âm thanh đã học để tạo nên tiếng, tạo nên từ
-Đọc đúng từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng sgk
-Nghe câu chuyện “ Chú Gà Trống khôn ngoan”, nhớ được tên các nhân vật chính, nhớ được tình tiết chính của câu chuyện
II Đồ dùng dạy – học
 -GV: Tranh minh hoạ, tư,ø câu ứng dụng, phần kể chuyện. Bảng ôn các vần ở bài 90
 -HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt 
III Các hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ
( 3-5 ph )
* HS chơi trò chơi: Xướng hoạ
-Nêu cách chơi.:GV chia lớp làm 2 nhóm đứng đối diện nhau. 
- Nhận xét.
* Chơi theo nhóm.Nhóm A cử người hô to vần oat hoặc vần oăt người của nhóm B phải hô đáp lai’ từ có chứa vần mà nhóm A đã hô. Sau đó nhóm B thay nhóm A làm người xướng, hô to một trong 2 vần oat hoặc oăt, nhóm A lại làm công việc của nhóm B đã làm. Nhóm nào đáp không đủ hoặc không đúng 2 từ thì bị loại 1 người ra khỏi cuộc chơi. Nhóm nào cuối cuộc chơi còn nhiều người hơn là nhóm đó thắng
-Lớp theo dõi nhận xét nhóm bạn 
 2/Bài mới 
* Giới thiệu bài
( 1-3ph )
Hoạt động 1
Oân tập
( 10-15ph )
Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng
( 4-5ph )
Hoạt động 3
Viết từ ứng dụng
( 3-5ph )
* Trò chơi
( 3-5ph )
Hoạt động 1
Luyện đọc 
( 8-10 ph )
*Câu ứng dụng 
( 4-6 ph )
Tiết 1
* Cho HS mở sgk và đọc tên 2 vần ở đầu trang
-Hai vần này có gì chung?
-Hãy nêu thêm những vần có âm o đứng ở đầu vần
* GV giới thiệu bảng ôn
-GV cho HS đọc các âm, vần có trong bảng ôn
-Đọc âm ở cột dọc
-Chỉ âm ở hàng ngang
-Ghép âm ở hai cột để tạo thành vần
-Điền vào bảng ôn vần học sinh vừa ghép
-GV cho HS đọc lại các vần ghép được
* GV giới thiệu các từ: khoa học, ngoan ngoãn, khai ngoan
-Tìm gạch chân tiếng chứa vần mới?
- Giáo viên giải thích từ cho học sinh đọc.
- Đọc mẫu, vài học sinh đọc lại
* HD HS viết bảng các từ ứng dụng vào bảng con ngoan ngoãn, khai hoang 
-GV sửa lỗi viết cho học sinh
-Tìm tiếng có vần vừa ôn
Tiết 2
* Chúng ta vừa ôn các vần có đặc điểm gì?
- Cho học sinh đọc vần từ ứng dụng ở tiết 1
* Giới thiệu tranh minh hoạ đoạn thơ
-Tranh vẽ gì?
- Cho học sinh đoạn thơ dưới tranh
-Tìm tiếng có vần ôn trong đoạn thơ.
- Giáo viên đọc mẫu vài học sinh đọc lại 
- Đó là vần oa, oan
- Hai vần này có chung oa
- oan,oăc,oang,oăng,oanh,oach,
oăt,oat
* Quan sát ,lắng nghe.
-Đọc cá nhân nối tiếp.
-Lên bảng chỉ đọc
-Đứng tại chỗ đọc.
- Ghép trên bảng cài
-Nêu vần ghép được
-Đọc theo nhóm.
* HS đọc thầm từ ứng dụng
-Gạch chân trên bảng: khoa học, ngoan ngoãn, khai ngoan
-Lắng nghe,luyện đọc cá nhân
-4-5 em đọc lại
* Lắng nghe nhận biết cách viết và viết bảng con
- Sửa lại trên bảng con.
* Thi đưa giữa các tổ tìm tiếp sức trên bảng:
Hoạt ,thoạt,choắt,xoăn ,khoang,loáng,khoắng
- Ôân các vần bắt đầu bằng o
-HS đọc cá nhân trên bảng lớp.
* Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
-Vẽ cành đào và cành mai
-Đọc cá nhân
-Tiếng chứa vần ôn: hoa
- 4-5 em đọc lại.
Hoạt động 2
Luyện viết 
( 3-5 ph )
Hoạt động 3
Kể chuyện Chú gà trống khôn ngoan
( 10 -13 ph )
3/Củng cố
( 3-5 ph )
* HD HS viết từ: khai hoang, nhoan ngoãn vào vở
- Giáo viên uốn nắn sửa nét chữ
* Một học sinh đọc tên câu chuyện
- GV giới thiệu tranh minh hoạ truyện
-GV kể lại câu chuyện theo nội dung từng tranh
-Lần 1:kể toàn bộ câu chuyện
-Lần 2: kể theo từng đoạn, vừa kể vừa đặt câu hỏi để HS nhớ lại nội dung
Đoạn 1: Cáo nhìn lên cây và thấy gì?
Đoạn 2: Con cáo đã nói gì với gà trống?
Đoạn 3: gà trống đã nói gì với cáo?
Đoạn 4: Nghe gà trống nói xong, Cáo đã làm gì? Vì sao Cáo lại như vậy ?
-Cho HS kể lại câu chuyện dựa vào bức tranh và gợi ý của GV
- HS thi đua kể theo các nhóm. Nhóm nào kể hay và đúng nội dung là nhóm đó thắng
* Cho học sinh đọc lại bài vừa học
-Cho HS đọc thuộc lòng bài thơ
- Cho học chơi trò chơi:Tìm tiếng có chứa vần vừa ôn có trong đoạn văn đoạn thơ GV treo trên bảng.
-GV cho HS đọc các vần vừa tìm
- Giáo viên nhận xét trò chơi 
- HD HS học bài ở nhà.chuẩn bị bài 98
 * HS viết bài vào vở
- Viết đúng độ cao khoảng cách nét nối
* Chú gà trống khôn ngoan
-HS quan sát tranh và lắng nghe cô kể chuyện
-Nghe nắm bắt cốt tryện
-Nghe để nhớ nhân vật.
-Cáo nhìn lên cây và thấy gà đang gáy .
- Con cáo đã nói với gà trống :mới sáng đã gáy om xòm phá giấc ngủ của nó.
- Gà trống đã nói với cáo tiếng gáy trong trẻo của tôi boá thứ cho mọi người thứ giấc
-Nghe gà trống nói xong, Cáo đã cấtlên tiếng kê ,nhưng tiếng kêu của nó nghe rùng rợn làm mọi người hoảng sợ ï
-HS dựa vào nội dung tranh kể lại câu chuyện theo nhóm mỗi em được kể 4 lượt.
-Đại diện một so61 nhóm lên kể trước lớp ,nhóm khác theo dõi bổ xung.
* Đọc đồng thanh
-Một vài em đọc
- HS thi đua tìm tiếng có vần vừa ôn xem nhóm nào tìm nhanh ,đúng.
-đọc đồng thanh.
-Lắng nghe.
MÔN:HÁT NHẠC
BÀI HÁT :Tập tầm vông
I-Mục tiêu:
-Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.
-Học sinh hát đồng đều,rõ lời.
- Có thói quen yêu thích âm nhạc,thích được học hát.
II-Chuẩn bị.
-Hát chuẩn bài hát,thanh phách ,song loan,trống nhỏ,lá cờ hoà bình
-Sách hát nhạc.
III-Các hoạt động dạy học.
ND/thời lượng
HĐ/Giáo viên
H Đ/Học sinh
Hoạt động 1
Dạy bài hát:Tập tầm vông. 
( 10-12 ph )
Hoạt động 2
Gõ theo phách và theo tiết tấu lời ca.
( 8-10 ph )
Hoạt động 3
Biểu diễn
( 8-10 ph )
Hoạt động 4
( 3-5 ph )
* Giới thiêu nhanh.
-Treo bảng phụ,hát mẫu.
*Dạy đọc theo tiết tấu.
* Dạy hát
-Chia bài hát làm 4 câu. Dạy hát theo móc xích.
-Bốn nhịp cuối bài vỗ tay .Gõ nhịp hoặc vỗ tay theo tiết tấu trên bảng phụ
Tập tầm vông ,tay không tay 
 X x x 
có
x
Tập tầm vó đố tay nào có tay 
 X x x 
nào không.
 	x
-Cho học sinh hát,chú ý không ngân dài mà nghỉ phách ở câu cuối. 
-Yêu cầu học sinh thực hành.
-Lần 1 bắt nhịp,đánh nhịp cho HS hát.
-Gọi cac ù nhóm biểu diễn trước lớp.
* Cho hát cá nhân.
-Cho hát trước lớp.
-Dặn hát cho thuộc.
* Lắng nghe.
-Quan sát lắng nghe.
*Đọc theo từng câu
Cả lớp đọc lại lần 2
* Học hát từng câu
- Học câu 1,chuyển s

Tài liệu đính kèm:

  • docmuoi 21.doc