Giáo án Lớp 1 - Tuần 19 - Mai Tú Lệ - Trường Tiểu học Khánh Thịnh

I. Mục tiêu:

 a. Bài tập trong vở thực hành TV ( Tiết 1- tuần 18): Giúp học sinh:

 - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng, tìm hiểu nội dung văn bản, phân tích yêu cầu của đề, vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập trắc nghiệm nhanh, chính xác.

 b. Bài tập bổ sung:

 - Hướng dẫn HS viết đoạn văn miêu tả. Rèn kĩ năng tìm ý, diễn đạt ý, kĩ năng dùng từ có hình ảnh, diễn đạt câu văn gợi tả, gợi cảm.

II. Chuẩn bị: Bảng phụ

II. Các hoạt động dạy học:

 A. GV nêu nhiệm vụ tiết học:(1P)

 B. Hướng dẫn HS ôn luyện: (34P)

 a. Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập trong vở thực hành: (20P)

 * Bài 1: - Học sinh đọc truyện: Sự tích các loài hoa

 - GV chia đoạn

 - học sinh đọc nối tiếp theo đoạn khoảng 2 lượt, giỏo viờn giải thớch một số từ khú.

 - 1,2 học sinh đọc cả bài.

 - Đọc thầm trả lời câu hỏi cuối bài

 * Bài 2 :

 - Tổ chức cho HS trình bày kết quả bài làm:

 + HS trình bày miệng kết quả - nhận xét, sửa chữa.

Đáp án:

 

doc 5 trang Người đăng honganh Lượt xem 1017Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 19 - Mai Tú Lệ - Trường Tiểu học Khánh Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19
Thứ năm ngày tháng 12 năm 2011
Bồi dưỡng Tiếng việt
Tuần 18: Tiết 1
I. Mục tiêu:
 a. Bài tập trong vở thực hành TV ( Tiết 1- tuần 18): Giúp học sinh: 
 - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng, tìm hiểu nội dung văn bản, phân tích yêu cầu của đề, vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập trắc nghiệm nhanh, chính xác.
 b. Bài tập bổ sung:
	- Hướng dẫn HS viết đoạn văn miêu tả. Rèn kĩ năng tìm ý, diễn đạt ý, kĩ năng dùng từ có hình ảnh, diễn đạt câu văn gợi tả, gợi cảm.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
II. Các hoạt động dạy học:
	A. GV nêu nhiệm vụ tiết học:(1P)
 	B. Hướng dẫn HS ôn luyện: (34P)
 a. Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập trong vở thực hành: (20P)
	* Bài 1: - Học sinh đọc truyện: Sự tớch cỏc loài hoa
	- GV chia đoạn
 - học sinh đọc nối tiếp theo đoạn khoảng 2 lượt, giỏo viờn giải thớch một số từ khú.
 - 1,2 học sinh đọc cả bài.
 - Đọc thầm trả lời cõu hỏi cuối bài
	* Bài 2 : 
 - Tổ chức cho HS trình bày kết quả bài làm:
 + HS trình bày miệng kết quả - nhận xét, sửa chữa.
Đỏp ỏn:
a -3
B -3
c- 2
d- 1
e- 1
g- 2
h- 3
i- 3
k- 1
l- 2
	- Củng cố kiến thức:
	H: Nêu cấu tạo của kiểu câu kể Ai thế nào?
 b. Bài tập bổ sung: ( 20P) Hãy viết đoạn văn miêu tả:
	a. Hình dáng 1 đồ dựng học tập của em
	b. Chiếc đồng hồ của nhà em.
 - GV nêu YC bài tập.
 - GV chia lớp thành 2 nhóm, giao mỗi nhóm suy nghĩ viết đoạn văn theo 1 ý.
 - Gọi 1 số em làm nhanh đọc đoạn văn của mình - Nhận xét, sủa chữa, rút kinh nghiệm.
 - GVKL.
	C. Củng cố, dặn dò:(2P)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về ôn bài.
Bồi dưỡng Toán
Tuần 18: Tiết 1
I. Mục tiêu: 
a. Bài tập trong vở thực hành TV và toán: Giúp học sinh: 
 - Củng cố cho HS về dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9. và giải cỏc bài tập cú liờn quan
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
1. Hoạt động 1: HD thực hành bài buổi 1 (30 phút)
- HS làm bài cá nhân trong vở thực hành ( Tiết 2)
	- GV theo dõi, hướng dẫn.
	- Tổ chức cho HS trình bày kết quả bài làm:
	* Bài 1: Điền vào chỗ chấm.
 - HS làm bài cỏ nhõn
 - 5 em đứng tại chỗ chữa miệng, GV ghi nhanh lờn bảng.
 - GV và lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.
	 - 1, 2 HS nhắc lại dấu liệu chia hết cho 2,5,3,9
	* Bài 2: Viết chữ số thớch hợp vào ụ trống để:
 - Gọi 3 HS lên làm, mỗi em chữa một ý.
 + Nhận xét, kết luận.
- Củng cố kiến thức: ? Số như thế nào thỡ chia hết cho 9?
	 ? Số chia hết cho cả 3 và 2 phải thỏa món điều kiện gỡ?
 ? Số như thế nào thỡ chia hết cho cả 3 và 5?
* Bài 3: Đỳng ghi Đ, sai ghi S vào ụ trống:
Cho HS chuẩn bị bài dưới lớp, chữa bài bằng cỏch thực hiện trũ chơi truyền điện.
Đỏp ỏn: S – Đ – Đ - S
* Bài 4: - 1 HS đọc bài toán, cả lớp đọc thầm theo.
	 ? Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?
	 - 1 HS lên bảng chữa bài, HS cả lớp làm vào vở.
	 - GV và lớp chữa bài.
Đỏp ỏn:
Nếu mỗi thuyền chở 9 người hoặc năm người (khụng kể người lỏi thuyền) thỡ chở vừ hết số người của đơn vị. vậy số người trong đơn vị phải là số chia hết cho cả 5 và 9.
 Mà số người trong đơn vị lớn hơn 130 người và nhỏ hơn 140 người, nờn chỉ cú số 135 thỏa món hai điều kiện trờn.
Số người trong đơn vị là: 135 người
4. Củng cố dặn dò: Dặn HS về nhà ôn lại bài.
==========================================================Thứ ngày thỏng 12 năm 2011
Bồi dưỡng Toán
Tuần 18: Tiết 2
I. Mục tiêu: 
a. Bài tập trong vở thực hành TV và toán: Giúp học sinh: 
 - Củng cố cho HS cách chia cho số có hai chữ số, giải bài toán tìm số trung bình cộng của nhiều số. Nắm được dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
1. Hoạt động 1: HD thực hành bài buổi 1 (30 phút)
- HS làm bài cá nhân trong vở thực hành ( Tiết 2)
	- GV theo dõi, hướng dẫn.
	- Tổ chức cho HS trình bày kết quả bài làm:
* Bài 1: Điền vào chỗ chấm.
 - HS làm bài cỏ nhõn
 - 6 em đứng tại chỗ chữa miệng, GV ghi nhanh lờn bảng.
 - GV và lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.
	 - 1, 2 HS nhắc lại dấu liệu chia hết cho 2,5,3,9
	* Bài 2: Viết chữ số thớch hợp vào ụ trống để:
 - Gọi 3 HS lên làm, mỗi em chữa một ý.
 + Nhận xét, kết luận.
- Củng cố kiến thức: ? Số như thế nào thỡ chia hết cho 9?
	 ? Số chia hết cho cả 3 và 5 phải thỏa món điều kiện gỡ?
 ? Số như thế nào thỡ chia hết cho cả 2và 5?
* Bài 3: Chọn cõu trả lời đỳng
Cho HS chuẩn bị bài dưới lớp, chữa bài bằng cỏch gọi 1 học sinh đứng tại chỗ thực hiện
Đỏp ỏn: B
* Bài 4: - 1 HS đọc bài toán, cả lớp đọc thầm theo.
	 ? Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?
	 - 1 HS lên bảng chữa bài, HS cả lớp làm vào vở.
	 - GV và lớp chữa bài.
Đỏp ỏn:
Diện tớch của bức tường là:
160 x2 = 320 m 2
Để quột xong bức tường nhúm thợ cần số giờ là:
320 :10 = 32 (giờ)
Đỏp số: 32 giờ
4. Củng cố dặn dò: Dặn HS về nhà ôn lại bài.
Bồi dưỡng Tiếng Việt
Tuần 18: Tiết 2
I. Mục tiêu:
	Bài tập trong vở thực hành TV ( Tiết 2- Tuần 17): Giúp học sinh: 
- Nhớ lại cỏc cõu thành ngữ, tục ngữ, ca dao. thơ trong cỏc chủ điểm đó học.
	- Nắm vững cấu trúc 1 đoạn văn miêu tả đồ vật. Rèn kĩ năng quan sát, tìm ý để miêu tả đồ vật.
	- HS dựa vào phần đã quan sát, tìm ý để viết đoạn văn tả cụng dụng của1 đồ vật theo YC của đề.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết ND - Bài 1, giấy khổ to ( BT2).
III. Các hoạt động dạy học:
	A. GV nêu nhiệm vụ tiết học:(1P)
 	B. Hướng dẫn HS ôn luyện: (34P)
 a.Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập trong vở thực hành: (20P)
	+ Bài 1:
	 - Gọi 1 HS đọc YC của đề.
	 - YC HS đọc thầm, thực hiện các yêu cầu a,b,c.
	 - HS trình bày miệng KQ. Nhận xét, KL.
Cõu xuất hiện ở ụ chữ tụ màu là: Cú chớ thỡ nờn
	+ Bài 2: 
	 - GV nêu YC.
	 - YC HS chọn đồ vật mình thích, đặt trước mặt để quan sát ( Hoặc tưởng tượng lại) để tìm ý, diễn đạt hoàn chỉnh đoạn văn ( Một số em viết vào giấy khổ to).
	 - HS trình bày đoạn văn của mình.
	 - Nhận xét, góp ý, bổ sung.
	-* Củng cố: H: Khi viết đoạn văn miêu tả đồ vật cần chú ý gì?
 ( - Xác định rõ nội dung đoạn văn cần viết.
 - Tìm ý, diễn đạt ý sao cho lưu loát, sử dụng từ có hình ảnh, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá...Và từ ngữ gợi tả cảm xúc để viết) 
	C. Củng cố, dặn dò:(2P)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về hoàn thiện bài.
Kí Duyệt của BGH
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao(1).doc