Giáo Án Lớp 1 - Tuần 18 (dạy sáng)

I .Mục tiêu bài học : Giúp HS

 - Đọc và viết được : it, iêt, trái mít, chữ viết .

 - Đọc được đúng các từ ngữ ứng dụng có chứa vần it, iêt và câu ứng dụng trong bài.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Em tô, vẽ, viết”.

II. Đồ dùng dạy học

 GV : Bộ chữ vi tính, tranh trái mít, Tranh luyÖn nãi .

 HS : Bộ thực hành TV .

 III.Các hoạt động dạy học

 

doc 16 trang Người đăng honganh Lượt xem 1250Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 18 (dạy sáng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18	 Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010
Sáng	Chào cờ
Học vần
Bài 73 : it - iêt
I .Mục tiêu bài học : Giúp HS
	 - Đọc và viết được : it, iêt, trái mít, chữ viết .
	 - Đọc được đúng các từ ngữ ứng dụng có chứa vần it, iêt và câu ứng dụng trong bài.
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Em tô, vẽ, viết”.
II. Đồ dùng dạy học 
	GV : Bộ chữ vi tính, tranh trái mít, Tranh luyÖn nãi .
	 HS : Bộ thực hành TV .
 III.Các hoạt động dạy học 
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) :
	- 2 HS yếu đọc : ut, ưt, chim cút, sút bóng, sứt răng, mứt gừng, bút chì .
	- 2 HS khá, giỏi đọc đoạn thơ ứng dụng trong bài 72 . GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dạy học bài mới : GVgiới thiệu bài .
	* Hoạt động 1 (15’) : D¹y vÇn it, iêt 	- GV đính 2 vần mới, cho HS nhận biết, nêu cấu tạo vần .
	- HS hoạt động nhóm đôi, đọc cho nhau nghe 2 vần.
	- Một số HS đọc cá nhân, rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích vần.
	- Lớp đọc đồng thanh .
- HS so sánh 2 vần it, iêt .Lớp thực hành ghép 2 vần - HS ghép thêm phụ âm kết hợp với vần, và dấu ghi thanh để tạo tiếng mới, GV uốn nắn giúp đỡ HS yếu .
	- HS đọc một số tiếng vừa ghép ( cá nhân + đồng thanh ).
	- GV đính tiếng mới trên b¶ng : “ mít, viết ” cho HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo tiếng, rèn HS đọc yếu .
	- HS tìm nói từ có tiếng vừa học .GV đính từ , HS luyÖn ®äc ( CN + §T)
	- GV đính tranh kết hợp giảng từ .
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (15’): HS luyện đọc từ ứng dụng.
	- HS thi tìm nói từ mở rộng có chứa vần it, iêt . GV ghi bảng cho HS luyện đọc ( cá nhân + đồng thanh ).
Tiết 2
3. Luyện tập.
	* Hoạt động 1 (5’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc cho HS viết :it, iêt, trái mít, chữ viết . rèn HS viết yếu .
	*Hoạt động 2 (15’): Luyện đọc
	- Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bất kì, thứ tự cho HS đọc. Rèn HS đọc yếu kết hợp phân tích cấu tạo vần, tiếng vừa học.
	- Đọc đoạn thơ ứng dụng: Cho HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, HS đọc tiếng mới, đọc từ, đọc đoạn . (cá nhân, đồng thanh)
	- Luyện đọc SGK: HS đọc thầm, đọc nhóm, Luyện đọc (cá nhân + đồng thanh ). Rèn HS đọc yếu .
	- Thi đua các nhóm.
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (5’): HS luyện nói
	- HS hoạt động nhóm đôi, nói theo chủ đề “Em tô, vẽ, viết ”.
	- Một số HS nói trước lớp, GV nhận xét, rèn kĩ năng luyện nói.
	* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết.
	- GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết.
	- HS viết bài, GV chấm, nhận xét kết quả.
4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại.
	- Dặn dò: HS đọc viết bài ở nhà, tìm tiếp tiếng, từ mở rộng có chứa vần it, iêt .
Toán
Điểm ,đoạn thẳng
I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh 
	- Nhận biết được “ Điểm, đoạn thẳng”.
	- Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm .
	- Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng .
II. Đồ dùng dạy học 
	GV: Thước kẻ, bảng phụ vẽ các đoạn thẳng .
	HS: Thước, bút chì .
III. Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 10’) : Giới thiệu điểm, đoạn thẳng .
	- GV vẽ các điểm trên bảng : . A . B . C . D
	- HS nhận biết điểm, cách đọc điểm .( Một số HS yếu đọc ) .
	- HS nhận biết đoạn thẳng, đọc tên đoạn thẳng .
 A B	
	- GV giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng, nêu cách vẽ đoạn thẳng .
	- HS tập vẽ trên bảng con, GV uốn nắn.	
	* Ho¹t ®éng 2 ( 7’): HS hoạt động nhóm đôi, thảo luận so sánh các đoạn thẳng ( Bài tập 1 – trang 94 ).
	- Một số HS nêu kết quả, nhận xét, GV chốt lại .( Củng cố về cách đọc điểm, đoạn thẳng, so sánh các đoạn thẳng ).	
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 3 ( 8’): Sử dụng SGK
	- HS hoạt động cá nhân ( làm bài tập2 –trang94 ) , GV chấm bài 1HS chữa trên bảng phụ,lớp nhận xét ( GV củng cố về kÜ n¨ng vẽ đoạn thẳng ).
	* Hoạt động 4 ( 5’): Trò chơi “ Nhận biết số đoạn thẳng”
	- GV đính các hình vẽ, nêu luật chơi, 3 nhóm thi đua .
 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS nhắc lại nội dung bài học .GV chốt lại bài, dặn dò HS nhớ cách vẽ đoạn thẳng .
Sáng Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2010
 Toán 
 Độ dài đoạn thẳng I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
- Có biểu tượng về “ dài hơn”, “ ngắn hơn”. Từ đó có có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ,
- Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng tùy ý .
II . Đồ dùng dạy học:
 GV : Một số đồ vật có độ dài, ngắn, khác nhau .
 HS : Thước, bút chì, que tính, SGK .
III. Các hoạt động dạy học 
 	1.KiÓm tra bµi cò ( 5’)
	- Lớp làm bảng con : Hãy vẽ 2 điểm và đặt tên điểm
	- 2 HS yếu làm bảng lớp : Vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm A . . B
	HS nhận xét, đọc tên điểm, đoạn thẳng . GV nhận xét chung .
	2. D¹y häc bµi míi
	* Ho¹t ®éng 1 ( 8’) : Dạy biểu tượng “ dài hơn”, “ ngắn hơn”và so sánh độ dài hai đoạn thẳng .
	- GV đưa ra 2 chiếc thước có độ dài, ngắn khác nhau : cho HS quan sát và nêu cách làm thế nào để biết cái thước nào dài hơn, cái nào ngắn hơn ?
	- Một số HS trả lời, nhận xét, GV kết luận .
	- HS thực hành lấy ra ( que tính, quyển sách, bút chì ) để so sánh .
	- GV yêu cầu HS xem hình vẽ SGK nêu về độ dài đoạn thẳng .
	- HS thực hành so sánh các đoạn thẳng qua độ dài trung gian : VD dùng gang tay, đặt ô vuông 
 * Hoạt động 2 ( 7’) : Sử dụng SGK
	- HS thảo luận nhóm đôi : quan sát và so sánh độ dài các cặp đoạn thẳng ( bài tập 1 – tr 96 ).
	- Một số HS trả lời, nhận xét, GV kết luận .	
* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 3 ( 5’) : Sử dụng SGK
	- HS làm bài tập 2 – trang 97 , GV chấm bài .
	- Một số HS chữa bài, nêu kết quả, HS nhận xét, GV kết luận . 
	HS khá, giỏi làm bài tập 3 – tr 97 . 	2 . Củng cố dặn dò ( 3’) : GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học .
	- Dặn dò HS : Về xem lại bài .
Học vần
Bài 74 : uôt - ươt
I .Mục tiêu bài học : giúp HS
	-Đọc, viết được đúng uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván .
	- Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần uôt, ươt và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chơi cầu trượt”.
II. Đồ dùng dạy học
	 GV : Bảng ch÷ vi tÝnh, tranh minh họa . 	 	 HS : Bộ thực hành TV .
III. Các hoạt động dạy học 
 Tiết 1
Kiểm tra bài cũ ( 5’) : 2 HS yếu đọc it, iêt, con vịt, thời tiết, đông nghịt, chữ viết, trái mít .	 - Lớp viết bảng con :it, iêt, con vịt, chữ viết .	 - 2 HS khá đọc đoạn thơ ứng dụng SGK .
2. Dạy học bài mớí
	* Hoạt động 1 ( 13’) : Dạy vần uôt, ươt
	- GV đính 2 vÇn : uôt, ươt .HS nhận biết vần mới, đọc vần, nêu cấu tạo vần .
	- HS so sánh 2 vần .
	- HS tìm ghép vần uôt, ươt ,ghép tiếng mới, HS đọc tiếng ( cá nhân + đồng thanh ) .GV đính tiếng míi cho HS đọc, phân tích cấu tạo tiếng .
	- HS tìm nói từ có chứa tiếng chuột, lướt . GV đính từ khóa cho HS đọc kết hợp quan sát tranh, GV giảng từ .
	- Củng cố : HS đọc lại cả bài ( cá nhân + đồng thanh )
	* Giải lao ( 5’)
* Hoạt động 2 ( 10’): Luyện đọc từ ứng dụng
	-HS thi ®ua nãi từ mở rộng có chứa vần uôt, ươt .GV giúp đỡ HS yếu .
	- GV đính các từ, cho HS đọc ( cá nhân + đồng thanh )
	- GV kết hợp giảng từ .
	* Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc cho HS viết : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván .
GV uốn nắn, rèn HS viết yếu .
Tiết 2
3. Luyện tập
	* Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc
	+ Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh .
	+ Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng mới cã vÇn uôt, ươt .
	- HS đọc tiếng, đọc từ, đọc đoạn ( cá nhân + đồng thanh) 	 - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn . GV kết hợp giảng từ .
	+ Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm .
Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên .
 Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 ( 5’): Luyện nói theo chủ đề “ Chơi cầu trượt ”.
- HS quan s¸t tranh, luyÖn nói theo nhóm đôi , GV hướng dẫn các nhóm .
- Một số HS nói trên lớp, HS nhận xét .
- GV tổng kết, đánh giá .
* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết .
- GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết, HS viết bài .
- GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 
4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài .
- Dặn dò HS : về đọc kĩ bài và tìm tiếp các tiếng, từ mở rộng có chứa vần uôt, ươt . 
Chiều : Ôn Tiếng Việt
 Bài 74 : uôt - ươt
I.Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài .
	- Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa .
	- Điền đúng vần uôt hoặc ươt để được từ thích hợp .
II. Đồ dùngdạy học 
 GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc câu ứng dụng SGK .
	* Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập
	+ Bài tập 1, 2 ( trang67 ) : HS làm việc cá nhân , đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần uôt, ươt . Một số HS chữa bài, nêu kết quả, nhận xét .
	- HS đọc bài ( GV rÌn cho HS kĩ năng đọc tiếng .)
	+ Bài tập 3 ( trang 67 ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ ®Ó t¹o c©u cã nghÜa . 
	- 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng phụ .
	- GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới nối . (GV rèn kĩ năng đọc câu)
* Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 – tr 67 ), 1HS chữa trên BNC . lớp nhận xét và đọc lại bài ( cá nhân + đồng thanh ) .
IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại .
	- Dặn dò HS : về đọc bài .
Thể dục
 Sơ kết học kì 1
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học .
	- Nhận biết được ưu khuyết điểm và hướng khắc phục .
	- Chơi trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”.Yêu cầu HS chơi chủ động .
II. Địa điểm, phương tiện
- Sân trường, còi, kẻ ô trò chơi .
III. Các hoạt động 
1. Phần mở đầu (5’)
- GV tập trung HS, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
* Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân.
	- Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản (25’)
	* Hoạt động 1: Sơ kết học kì 1
	- GV cho HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học về : Đội hình đội ngũ, Thể dục RLTTCB và các trò chơi vận động .
	- HS tập lại một số động tác .
	- GV đánh giá kết quả học tập của HS, tuyên dương các tổ và cá nhân đã có ý thức tốt trong học kì 1 .
	- GV nhắc nhở chung một số khuyết điểm còn tồn tại và hướng khắc phục trong học kì 2 . 
* Hoạt động 2 : ¤n trß chơi “ Ch¹y tiÕp søc ”.
- HS nªu tªn trß ch¬i, nhắc lại c¸ch chơi, lớp chơi 2 – 3 lần, GV động viên, khuyến khích.
3. Phần kết thúc (5’)
	- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát, GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học .
	- Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau.
Sáng Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010
Toán
 Thực hành đo độ dài I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Biết cách so sánh độ dài một số đồ vật bằng cách chọn và sử dụng đơn vị đo “ chưa chuẩn” như gang tay, bước chân, thước kẻ
- Có biểu tượng về sự “ sai lệch”, “ tính xấp xỉ” hay “ ước lượng” trong quá trình đo độ dài bằng những đơn vị đo “ chưa chuẩn” .
II. Đồ dùng dạy học
	GV: bảng phụ , thước kẻ .
	HS: Thước kẻ, que tính .
III. Các hoạt động dạy học.
	1. Kiểm tra bài cũ ( 5’): HS so sánh một số đoạn thẳng cho biết đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ? 	2.Dạy học bài mới
	* Hoạt động 1( 7’): Giới thiệu độ dài “ gang tay”
	- Hướng dẫn cách đo độ dài bằng “ gang tay”.
	- HS thực hành đo các cạnh bàn, bảng con, bảng lớp bằng “ gang tay”. Nêu kết quả đo, GV kết luận .
	* Hoạt động 2 (8’): Giới thiệu cách đo độ dài bằng “ Bước chân”.
	- HS thực hành đo độ dài nền nhà lớp học bằng “ bước chân”.HS đọc kết quả đo, GV kết luận .
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 3 (12’): HS thực hành đo một số đồ vật như quyển sách, quyển vở, cặp sáchnêu kết quả đo được, nhận xét, GV chốt lại .( Củng cố về kĩ năng đo độ dài bằng đơn vị đo “ chưa chuẩn”) .
	3. Củng cố dặn dò ( 3’) :HS nhắc lại ND bài, GV chốt lại .
	- Dặn dò HS
Học vần
Bµi 75 : Ôn tập
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Đọc, viết đúng, chắc chắn các vần đã học có kết thúc bằng âm t .
	- Đọc đúng các từ ngữ ứng dụng có chứa các vần đó và câu ứng dụng trong bài .
	- Nghe, hiểu và kể lại được theo tranh truyện kể : “Chuột nhà và chuột đồng” . 
II. Đồ dùng dạy học.
	GV: Bộ chữ vi tính, tranh minh ho¹ truyện kể .
	HS : Bộ thực hành TV .
TiÕt 1
III. Các hoạt động dạy học 
1. Kiểm tra bài cũ (5’): 3 – 4 HS đọc uôt, ươt, chuột nhắt, vượt lên, tuốt lúa, trắng muốt, ẩm ướt . 	- 2 HS ®äc đoạn thơ øng dông SGK – trang 151 .
2. Dạy học bài mới.
	* Hoạt động 1 (12’): Ôn tập
	- HS tự nhớ và ghép lại các vần đã học trong tuần có kết thúc bằng t.
	- GV hệ thống lại cho HS đọc bảng ôn ( cá nhân + đồng thanh ), rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích cấu tạo vần .
	- HS so sánh các vần .
	+ Củng cố : HS đọc lại cả bài .
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (12’): Luyện đọc từ ứng dụng.
	- HS tìm nãi từ mở rộng có chứa vần vừa ôn . 
	- GV đính từ, HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân, đồng thanh.
	- GV kết hợp giảng từ .
	* Hoạt động 3 (6’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc một số vần, từ ứng dụng có chứa vần vừa ôn cho HS viết, GV uốn nắn, rèn HS viết yếu .
Tiết 2
 3. Lưyện tập
	* Hoạt động 1 ( 18’): HS luyện đọc
	+ Đọc bảng lớp : GV chỉ bảng cho HS đọc thứ tự, bất kì (đọc cá nhân + đồng thanh) . Rèn HS đọc yếu kết hợp nêu cấu tạo vần, tiếng, từ .
	+ Đọc c©u ứng dụng : 
- HS đọc thầm, tìm tiếng có vần vừa ôn .
	- HS đọc tiếng, đọc từ, ®äc c©u ( cá nhân + đồng thanh )
	- Thi đua các nhóm .
	+ Đọc SGK : Lớp đọc thầm
	- Luyện đọc cá nhân nhiều em đọc, rèn HS đọc yếu .
	- Thi đua các nhóm, Lớp đọc đồng thanh .
	* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 ( 8’): Kể chuyện “ Chuột nhà và Chuột đồng” .
	- HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh nêu nội dung mỗi bức tranh .Một số HS kể trên lớp từng đoạn theo tranh . HS nhận xét bổ sung .
	- 2 – 3 HS khá kể lại toàn bộ câu chuyện .
	 - GV tổng kết, chốt lại nội dung ý nghĩa câu chuyện , giáo dục HS . 
	* Hoạt động 2 (6’): Luyện viết vở tập viết
	- GV hướng dẫn cách viết, cho HS viết vở, GV uốn nắn, chấm bài nhận xét kết quả .
 4. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học .
- Dặn dò HS về nhà đọc kĩ bài, xem trước bài sau .
Sáng	 Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2010
 Thể dục
Ôn tập – Trò chơi 
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Ôn đội hình đội ngũ và Thể dục RLTTCB .Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác .
	- Ôn trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức” . Yêu cầu HS chơi chủ động .
	- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực luyện tập.
II. Địa điểm, phương tiện
	- Sân trường, còi, GV kẻ ô trò chơi .
III. Các hoạt động 
1. Phần mở đầu (5’)
- Tập trung HS, GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
* Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân 40 – 50 m .
- Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
 2. Phần cơ bản (25’)
	* Hoạt động 1 :Ôn đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB .
	+ Ôn đội hình đội ngũ .
	- Lớp ôn tập về đội hình đội ngũ ( 2 -3 lần ) . Cán sự lớp điều khiển .
	- GV quan sát nhắc nhở HS .
	+ Ôn Thể dục RLTTCB
	- Ôn phối hợp các động tác : từ động tác đứng cơ bản đến động tác đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng .
	- Ôn động tác đứng kiễng gót, hai tay chống hông .
	- Ôn động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông .
	- Ôn động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng .
- Cán sự lớp điều khiển, GV quan sát nhắc nhở HS luyện tập.
	* Hoạt động 2 : Ôn trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức ”.
	- HS nêu lại cách chơi, lớp chơi 2 -3 lần, GV uốn nắn động viên .
 - Thi đua các tổ .
 3. Phần kết thúc: (5’)
- HS đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho giờ sau .
Học vần
Kiểm tra học kì 1
Đạo đức 
Thực hành kĩ năng cuối học kì 1
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS 
	- KiÕn thøc : Củng cố hệ thống hóa các bài đạo đức đã học.
	- Kĩ năng : Thực hiện tốt các hành vi đạo đức, biết xử lí các tình huống trong thực tế đời sống .
	- Th¸i ®é : Cã ý thøc tù gi¸c trËt tù, tËp trung cao trong häc tËp .
II. §å dïng d¹y häc
	GV: Một số tình huống cho HS sắm vai .
	HS: Vở bài tập đạo đức .
III. Các hoạt động dạy 
 1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)
	- ThÕ nµo lµ giữ trật tự trong trường học ?
 	- Giữ trật tự trong trường học có lợi gì ? 
	2. D¹y häc bµi míi
 	 * Hoạt động 1 (7’): HS hoạt động nhãm ®«i
	- HS thảo luận, nêu các bài đạo đức đã học trong học kì 1.
	- Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp, nêu lại nội dung bài học . 
	- HS nhận xét, bổ sung . 
	- GV kÕt luËn .
	* Hoạt động 2 ( 15’): HS thực hành sắm vai
	- HS thực hành sắm vai xử lí tình huống .( Mỗi bài GV đưa ra 1 tình huống giao cho các nhóm thảo luận, sắm vai ) .
	- Mét sè HS nhËn xÐt hành vi, liên hệ .
	- GV kÕt luËn chung . 
	* Hoạt động 3 (7’) :HS thi hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề gia đình,trường học .
	- GV tổng kết , đánh giá các nhóm .
IV. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc ghi nhớ, GV chốt lại bài, nhận xét giờ học.
	- Dặn dò HS thực hiện tốt néi dung bµi häc .
Chiều Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Ôn Tiếng Việt
Ôn tập học kì 1
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Củng cố về đọc, viết các vần đã học vµ tõ ng÷ chøa c¸c vÇn ®ã .	 
	- Đọc, viết đúng, chắc chắn các vần và một số từ ngữ ứng dụng .
	- Rèn kĩ năng đọc trơn, viết chữ đều đẹp .
II. Đồ dùng dạy học
	GV: Bảng ôn , bảng nam châm viết BT .
	HS : Vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
* Hoạt động 1 ( 15’): HS luyện đọc
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc kết hợp phân tích cấu tạo vần, tiếng .
	- Lớp đọc đồng thanh .
	- Thi đua các nhóm đọc
	* Hoạt động 2 ( 15’): Luyện viết
	+ Luyện viết bảng con : GV đọc một số vần, từ khó cho HS viết ( ưu, ươu, ang, anh, ươi, uôi, trái lựu, hươu sao, hiền lành, lưỡi rìu ). GV uốn nắn, rèn HS yếu .
	+ Luyện viết vở : GV đọc các vần, từ ngữ vừa ôn cho HS viết, GV uốn nắn tư thế viết, cách viết . Chấm bài, nhận xét .
	* Hoạt động 3 (5’): Trò chơi “ Ghép từ thành câu có nghĩa”.
	- GV đính nội dung BT, hướng dẫn HS cách chơi , 3 nhóm thi đua .
	Trên trời làm bài tập 
	Bạn Lan có nhiều sao 
	Đàn bướm đang bay lượn IV. Củng cố dặn dò ( 3’): GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học.
	- Dặn dò HS về ôn lại bài .
Tự học : Ôn Toán
Một chục – tia số
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về một chục, tia số .
	- Đọc, viết chắc chắn và ghi đúng các số trên tia số .
II. Đồ dùng dạy học
	GV : Bảng phụ, BNC viết nội dung bài tập .
	HS : Bảng con, vở toán, thẻ bài .
III. Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 (7’): Sử dụng thẻ
	- GV đính bài tập : HS dùng thẻ nhận biết đúng, sai .
	1 chục = 9 đơn vị 
	10 đơn vị = 1 chục
	10 quả = 1 chục quả .
	- HS nhận xét, giải thích ( GV củng cố về một chục ) .
* Hoạt động 2 (8’) Sử dụng bảng con
	- HS vẽ 1 đồ vật có số lượng là 10 .
	- Lớp làm bảng con, 1HS làm bảng lớp, nhận xét .( GV củng cố về đọc, viết nhận biết số 10 ) .
* Hoạt động 3 (10’): Sử dụng vở toán
	+ Bài tập :Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số
	- Lớp làm bàì, GV uốn nắn, chấm bài 10 em .
	- 1 HS chữa trên bảng phụ, HS nhận xét .
( GV củng cố về đọc, viết các số trên tia số ).
*Hoạt động 4 ( 5’): Trò chơi “ Ai vẽ nhanh”.
- GV nêu luật chơi, 3 nhóm thi đua vẽ nhanh cho đủ 1 chục . 
- HS nhận xét .( GV củng cố về nhận biết một chục ).
IV. Củng cố dặn dò ( 3’): GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học .
	Dặn dò HS ghi nhớ bài học.
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Biết tự kiểm điểm để nhận thấy ưu khuyết điểm của mình trong tuần.
	- Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
	- Giáo dục HS có ý thức phấn đấu vươn lên để học tốt.
II. Các hoạt động tập thể
	GV: nội dung sinh hoạt .
III. Các hoạt động 
* Hoạt động 1 (3’): Ổn định tổ chức.
	- Lớp hát, GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ sinh hoạt.
	* Hoạt động 2 (15’): Kiểm điểm tuần 18
	- Các tổ thảo luận, tự kiểm điểm các mặt trong tuần : nếp nếp đi học, học tập ở lớp, ở nhà, nền nếp vệ sinh, thể dục , đạo đức
	- Đại diện các tổ báo cáo kết quả.
	- GV tổng kết đánh giá khen ngợi những HS thực hiện tốt các nền nếp, nhắc nhở HS thực hiện chưa tốt.
	* Hoạt động 3 (7’): Nhiệm vụ phương hướng tuần sau
	+ GV đề ra phương hướng, giao nhiệm vụ cho HS thực hiện .
	- Duy trì các nền nÕp.
	- Rèn chữ viết cho sạch, đẹp 
	* Hoạt động 4 (7’): Thi đua văn nghệ .
IV. Tổng kết dặn dò (3’): GV nhận xét giờ sinh hoạt .
	- Dặn dò HS thực hiện tốt nhiệm vụ tuần sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 18.doc