Giáo án lớp 1 - Tuần 17 (tiết 1)

Mục tiêu: * Y/C cần đạt:

- Thứ tự của mỗi số trong dẫy số từ 0 đến 10. Xắp xếp các số theo thứ tự từ 0 ->10.

- So sánh các số trong phạm vi 10.

- Nhận biết hình đã học.

B. Đồ dùng: Vở BT Toán 1.

 

doc 9 trang Người đăng haroro Lượt xem 796Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 17 (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
 Ngày soạn: Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2009
 Ngày giảng:(Chiều) Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Luyện toán: Tự kiểm tra .
A. Mục tiêu: * Y/C cần đạt:
- Thứ tự của mỗi số trong dẫy số từ 0 đến 10. Xắp xếp các số theo thứ tự từ 0 ->10.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
B. Đồ dùng: Vở BT Toán 1.
C. Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: GV nhắc HS chuẩn bị giờ KT.
 3. Bài luyện:
a. Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b. Bài kiểm tra:
Bài 1: Số.
-HS đếm số con vật và điền số tương ứng.
Bài 2: Số.
- GV quan sát HS làm bài.
Bài 3: >, <, = ?
Bài 4: Số ? 
4. Củng cố: 
- GV thu bài, chấm điểm.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lai bài và chuẩn bị bài sau. 
- HS hát.
- HS giở vở bài tập toán -7-29
- 1 HSNL
-HS nêuy/c.
- HS tự làm.
-HS nêu y/c và tự làm.
 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
 3 2 1 0 7 6 5 4
 0 1 2
 10 9 8 7.
- HS nêu y/c và tự làm.
 0 6
 8 > 5 3 < 9 4 < 8
- HS tự làm..
 2 hình tam giác.
 5 hình vuông.
- HS nộp bài.
- HS lắng nghe.
	 ------------------**************----------------
Tiết 2. Thể dục : Bài 7 . Đội hình đội ngũ – trò chơi vận động.
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng .
- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Nhận biết đúng hướng để xoay người theo đúng hướng.
- Biết cách dàn hàng , dồn hàng..
- Biết cách tham gia chơi trò chơi: “Đi qua đường lội”.
B. Chuẩn bị: Dọn vệ sinh sân tâp.
C. Các hoạt động dạy- học:
 Nội dung
T gian
 Đội hình
1.Phần mở đầu:
- Tập trung, phổ biến yêu cầu nhiệm vụ buổi tập.
- Kiểm tra trang phục.
- Khởi động hát vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.
- Ôn TC: Diệt các con vật có hại.
5 phút
 x x x x x 
 x x x x x
 GV
2. Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm nghỉ, quay phải ( trái).
+Lần 1,2. GV điều khiển.
+ Lần 3: Cán sự điều khiển.
- Ôn dàn hàng, dàn hàng. 
- Ôn trò chơi “ Qua dường lội”.
+ GV nhắc lại cách chơi.
+ HS chơi lần lượt.
25phút
 x x x x x
 <=GV 
 x x x x x
 x x x x x
 <=GV 
 x x x x x
3. Phần kết thúc:
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học.
5 phút
 x x x x x
 x x x x x
 X GV
	----------------**************---------------
Tiết 3 : Hoạt động học: Luyện đọc.
 Bài 27: Ôn tập
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt.
- Đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ ghi âm đã học từ đầu năm.
- Đọc từ và câu ứng dụng của bài trước đúng và lưu loát.
B. Đồ dùng : sgk.
C. Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ôn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: - chú ý , trí nhớ.
 - Đọc bài SGK.
-Nhận xét, đánh giá.
3.Bài luyện:
a.Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b.Luyện đọc:
-Luyện đọc bài trên bảng lớp.
-Luyện đọc bài trong SGK.
-> GV sửa sai cho HS.
C. Luyện tập:
Nối: 
-GV hướng dẫn nối.
Điền: tiếng
-H: Tranh 1,2,3 vẽ gì ?
-HS lên bảng điền,lớp làm vở.
Viết:
-GV viết mẫu, hướng dẫn viết .
-GV hướng dẫn viết mẫu :
- GV nhắc nhở HS tư thế viết .
-Chấm điểm. Nhận xét.
4. Củng cố:
- HS đọc bài sách giáo khoa.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài và củng cố lại bài.
-HS hát.
-HS viết bảng con. 
-2 em.
-HS đọc.
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
-HS đọc yêu cầu.
-HS nối vào vở.
 phố về
 giá qua
 trở nhỏ
 ghé đỗ
-HS nêu yêu cầu.
- 1 HS trả lời.
-2HS lên bảng, lớp điền vở: nhà ga , lá tre, quả mơ.
-HS nêu yêu cầu.
-HS quan sát.
-HS viết bài: nhà ga , ý nghĩ.
-1HS.
- Lớp lắng nghe.
********************************************************************
 Ngày soạn: Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2009
 	 Ngày giảng:(chiều) Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Luyện viết: th , ch , gh – ngõ nhỏ ,nghệ sĩ
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt:
-HS viết đúng, đẹp: th , ch , gh – ngõ nhỏ ,nghệ sĩ
- Rèn kỹ năng viết đẹp cho HS.
B. Đồ dùng: Chữ mẫu.
C. Các hoạt động dạy – hoc:
Hoạt đọng của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ: Đọc viết: y tá, tre ngà.
- Nhận xét. Đánh giá.
3. Bài luyện:
a.Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b. Trực quan chữ mẫu, nhận xét.
- GV theo chữ mẫu.
H: Con chữ nào cao 5 li?
 Chữ nào cao 3li?
 Các con chữ còn lại ?
 Có các dấu thanh nào ?
c. Luyện viết.
- GV viết mẫu, nêu cách viết.
- GV nhận xét , sửa sai cho HS.
- Nhắc nhở HS tư thế viết.
- Quan sát HS viết
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố :- Thi viết đúng đẹp : ý ngĩ, nhà ga.
5.Dặn dò:Về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài.
-HS hát.
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- HS đọc .
- HS quan sát và nhận xét.
- h, g
- t, 
- cao 2 li.
-HSTL
- HS quan sát
- HS viết bảng con.
-Lớp lắng nghe.
- HS viết bài.
-2 HS
-Lớp lắng nghe.
 	-----------------****************-------------------
Tiết 2: Mỹ thuật: Bài 7. Vẽ màu vào hình quả ( trái) cây.
 - Giáo viên chuyên soạn và giảng.
 ----------------*****************-------------------
 Tiết 3: Hoạt động học:. Luyện đọc.
 Bài 28: Ôn chữ thường – chữ hoa.
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt.
- Đọc, viết một cách chắc chắn chữ thường , chữ hoa.
- Hoàn thành bài tập.
B. Đồ dùng : SGK.
C. Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ: Đọc viết: nhà ga , ý nghĩ.
 Đọc bài sgk.
- Nhận xét đánh giá.
3. Bài ôn:
a. Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b.Luyện đọc:
-Luyện đọc bài trên bảng lớp.
-Luyện đọc bài trong SGK.
-> GV sửa sai cho HS.
C. Luyện tập:
Nối: 
-GV hướng dẫn nối.
- Nhận xét đánh giá.
 Nối 
- GV quan sát HS làm.
- HS lên bảng điền,lớp làm vở.
- Nhận xét đánh giá.
4.Củng cố:
- HS chỉ bảng ôn và đọc.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài.
- HS hát.
- HS viết b/c.
- 3 HS.
-HS đọc.
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
 na rì Sa Pa
 trà mi Ba Vì
 Sa pa Na Rì
 ba vì Trà Mi
-HS làm VBT.
-1 HS lên bảng nối. 
 võ thu hà Lê Sĩ A
ngô tử quý Đỗ Thị Kỉ
đỗ thị kỉ Ngô Quý Tử
Iê sĩ a Võ Thu Hà. 
-1HS 
- Lớp lắng nghe.
 Ngày soạn:Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009.
 Ngày giảng: Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Luyện toán: Bài 27. Luyện tập.
A. Mục tiêu: * Y/C cần đạt.
- Bảng cộng và làm phép cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thi tình huống trong tranh bằng một phép tính cộng.
B. Đồ dùng: Bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ: Tính 1 + 2 = 3
 2 + 1 = 3
-> Đánh giá, Nhận xét.
3. Bài luyện:
a. Giới thiệu bài : GV ghi đầu bài.
b. Bài tập:
Bài 1 ( 31). a, Số ? 
- HS nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết 2 phép tính cộng ứng với tình huống trong tranh. 
b, 
+
?
 - Nhận xét, chữa bài.
Bài 2:( 31). Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Nhận xét, chữa bài.
Bài 3: ( 31). Số ?
- GV quan sát.
- Chấm điểm. Nhận xét.
4.Củng cố:
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
5. Dặn dò:
- về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
- HS hát.
- 2 HS làm b/c.b/l.
- HS nhắc lại.
- HS nêu y/c.
- 1 HS lên bảng làm nêu lại phép tính:
1
+
2
=
3
2
+
1
=
3
2
+
1 = 3
1
+
2 = 3
- HS nêu y/c. 
- HS làm b/c, b/l.
 1 2 1 1 2
 + + + + +
 1 1 2 1 1 
 2 3 3 2 3
- HS nêu y/c.
- HS làm vở.
 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
- 1 HS.
- lớp lắng nghe.
 --------------*************-----------------
Tiết 2: Hoạt động ngoài giờ: 
 Ôn bài hát tuần 6 – Tổ chức trò chơi.
Bước 1: ổn đinh tổ chức.
PTS : Tập trung toàn sao.
Bước 2 : KT vệ sinh .
 -Tuyên dương.
 -Nhắc nhở.
 - KT thi đua về học tập.
Bước 3: Thực hiện chủ điểm ôn bài hát tuần 6 và chơi trò chơi.
Bước 4: Nhận xét buổi sinh hoạt sao.
PTS: Tuyên dương.
 Nhắc nhở.
Bước 5: Đọc lời hứa.
PTS nói : Giờ sinh hoạt sao hôm nay đến đây là hết. Chị chào các em
- NĐ : hát bài “ Sao vui”.
- NĐ lắng nghe.
- NĐ thực hiện theo chủ điểm.
- NĐ lắng nghe.
- NĐ: Đồng thanh đọc lời hứa.
- Chúng em chào chị ạ.
 -------------**************----------------
Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ:
 Luyện viết: chú ý, trí nhớ,nhà ga, ý nghĩ.
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt:
-HS viết đúng, đẹp: chú ý, trí nhớ,nhà ga, ý nghĩ.
- Rèn kỹ năng viết đẹp cho HS.
B. Đồ dùng: Chữ mẫu.
C. Các hoạt động dạy – hoc:
Hoạt động của thầy
Hoạt đông của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ: Đọc viết:kẻ ô , rổ khế.
- Nhận xét. Đánh giá.
3. Bài luyện:
a.Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b. Trực quan chữ mẫu, nhận xét.
- GV theo chữ mẫu.
H: Con chữ nào cao 5 li?
 Con chữ nào xuống 5 li?
 Con chữ nào cao 3li?
 Các con chữ còn lại ?
 Có các dấu thanh nào ?
c. Luyện viết.
+/ Viết bảng con:
- GV viết mẫu, nêu cách viết.
- GV nhận xét, sửa sai.
+/ Viết vở:
- Nhắc nhở tư thế viết.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố :- Thi viết đúng đẹp: kẻng.
5.Dặn dò:- Về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài.
- HS hát.
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- HS đọc .
- HS quan sát và nhận xét.
- h.
- y, g.
- t.
- cao 2 li.
- dấu sắc,dấu ngã.
-HS quan sát
- HS viết bảng con.
- HS viết bài.
-2 HS.
- lớp lắng nghe.
********************************************************************
 Ngày soạn:Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 
	 Ngày giảng: Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Luyện toán: 
 Phép cộng trong phạm vi 4.
A. Mục tiêu: * Y/C 
- Giúp HS củng cố về bảng cộng và làm tíng cộng trong phạm vi 4 qua các bài tập.
B. Đồ dùng: Vở bài tập toán 1 + Bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ:Tính 1 + 2 = 3
 1+ 3 = 4
-> Nhận xét, đánh giá.
3. Bài luyện:
a. Giới thiệu bài : GV ghi đầu bài.
b. Bài tập:
Bài 1 (32). Tính.
- GV hướng dẫn HS làm.
Bài 2 (32). Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Bài 3 (32). 
 >
 <
 =
 ?
-> Nhẫn xét, chữa bài.
Bài 4(32). Viết phép tính thích hợp:
- H: tramh vẽ gì ?
- GV y/c HS nhìn tranh nêu bài toán và viết phép tính thích hợp vào ô trống. 
Bài 5 (32). Số ?
- Chấm điểm . Chữa bài.
4. Củng cố:
- Đọc bảng cộng trong p.vi 4.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài.
- HS hát.
- HS làm b/c, b/l.
- HS nêu y/c.
- HS làm miệng.
 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 4 = 3 + 1
 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 4 = 2 + 2
 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2 4 = 1 + 3
- HS làm bảng con.
 3 2 1 2 1 1
 + + + + + +
 1 1 1 2 2 3 
 4 3 2 4 3 4
- HS nêu y/c.
- 2 HS lên bảng làm; lớp làm vở.
 3 = 2 + 1 1 + 2 < 4
 3 < 1 + 3 3 + 1 = 4
 3 > 1 + 1 2 + 2 = 4
 3
+
1
=
4
- HS nêu y/c và làm.
1
+
3
=
4
- 1 HS đọc.
- Lớp lắng nghe.
 ---------------**************------------------
 Tiết 2: Luyện đọc: Bài 29. ia
 A.Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt:
-Đọc bài 29 trong sgk. y/c đọc đúng, lưu loát.
-Hoàn thành các bài tập.
B.Đồ dùng: SGK + Vở BT TV1.
C.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ôn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: - tờ bìa. vỉa hè.
 - Đọc bài SGK.
-Nhận xét, đánh giá.
3.Bài luyện:
a.Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b.Luyện đọc:
-Luyện đọc bài trên bảng lớp.
-Luyện đọc bài trong SGK.
-> Gv sửa sai cho HS.
C. Luyện tập:
Nối: 
-GV hường dẫn nối.
Điền: ia ?
-H: Tranh 1,2,3 vẽ gì ?
-HS lên bảng điền,lớp làm vở.
Viết:
-GV viết mẫu, hướng dẫn viết .
-GV hướng dẫn viết mẫu :
- GV nhắc nhở HS tư thế viết .
-Chấm điểm. Nhận xét.
4. Củng cố:
- HS đọc bài sách giáo khoa.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài và củng cố lại bài.
-HS hát.
-HS viết bảng con. 
-2 em.
-HS đọc.
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
-HS đọc: CN, nhóm, lớp
-HS đọc yêu cầu.
-HS nối vào vở.
 Cha tỉa quà
 mẹ trỉa lá
 bà chia đỗ
-HS nêu yêu cầu.
- 1 HS trả lời.
-2HS lên bảng, lớp điền vở: bia đá, bộ ria, lá mía. 
-HS nêu yêu cầu.
- HS quan sát.
-HS viết bài: tờ bìa, vỉa hè.
-1HS.
- Lớp lắng nghe.
 --------------****************-------------------
 Tiết 3: Hoạt động học: 
 Luyện viết: ia , lá mía , lá tía tô.
A. Mục tiêu: * Yêu cầu cần đạt:
-HS viết đúng, đẹp: : ia , lá mía , lá tía tô.
- Rèn kỹ năng viết đẹp cho HS.
B. Đồ dùng: Chữ mẫu.
C. Các hoạt động dạy – hoc:
Hoạt động của thầy
Hoạt đông của trò
1. ổn định lớp:
2. KT bài cũ: Đọc viết: cá rô, chữ số.
- Nhận xét. Đánh giá.
3. Bài luyện:
a.Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
b. Quan sát chữ mẫu, nhận xét.
- GV theo chữ mẫu.
H: Con chữ nào cao 5 li?
 Con chữ nào cao 3 li ?
 Con chữ nào cao 2 li ?
c. Luyện viết.
+/ Viết bảng con:
- GV viết mẫu nêu cách viết.
- GV nhận xét.
+/ Viết vở:
- Nhắc nhở tư thế viết.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố :- Thi viết đúng đẹp: tỉa lá.
5.Dặn dò:Về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài.
- HS hát.
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- HS đọc .
- HS quan sát và nhận xét.
- l.
- t.
- a, ô, i, m.
-HS quan sát
- HS viết bảng con.
- HS viết bài.
-2 HS.
- lớp lắng nghe.
********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGA C t7.doc