Giáo án lớp 1 (buổi 2) - Tuần 7

Phụ đạo HS yếu

A. Mục tiêu:

- Giúp HS đọc viết được: y, tr và đọc được các tiếng trong bài 26.

B. Nội dung:

- HS nhìn bảng đọc y, tr sau đó ghi vào bảng con.

- HS đánh vần - đọc trơn: y tá, tre ngà . Bồi dưỡng HS khá giỏi

- Giúp HS đọc viết được y, tr và các tiếng, từ mới trong bài 26, tìm được các tiếng có âm: y,tr ngoài bài.

- HS nghe GV đọc: y, tr, y tá, tre ngà. để ghi vào vở.

- HS đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài 26.

- HS tìm tiếng ngoài bài có y, tr.

 

doc 7 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 914Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 (buổi 2) - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Tiếng Việt
Phụ đạo HS yếu
A. Mục tiêu:
- Giúp HS đọc viết được: y, tr và đọc được các tiếng trong bài 26.
B. Nội dung:
- HS nhìn bảng đọc y, tr sau đó ghi vào bảng con.
- HS đánh vần - đọc trơn: y tá, tre ngà .
Bồi dưỡng HS khá giỏi
- Giúp HS đọc viết được y, tr và các tiếng, từ mới trong bài 26, tìm được các tiếng có âm: y,tr ngoài bài.
- HS nghe GV đọc: y, tr, y tá, tre ngà. để ghi vào vở.
- HS đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài 26. 
- HS tìm tiếng ngoài bài có y, tr.
--------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS củng cố các phép tính cộng trong phạm vi 4.
	- Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 1 dến 10 và điền được các dấu đã học.
B. Nội dung:
- GV ghi các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lên bảng
- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược.
- HS làm bảng con: 1 + 3 = 
 3 + 1 =
 2 + 2 =
..
Tiết 3: Luyện chữ
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: cử tạ, thợ xẻ, chữ số theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.
	- Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ.
B. Nội dung
1) Hướng dẫn viết bảng.
- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh viết đúng qui trình từng con chữ.
- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết.
2) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt đến vở sao cho đúng.
- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên bảng lớp.
- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn thành bài viết.
- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp
- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa các chữ trong một với nhau.
- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các dấu thanh.
- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt từng con chữ theo giáo viên.
- Học sinh chú ý viết đúng qui trình.
- Học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Học sinh quan sát và viết bài vào vở 4 ly.
- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở.
.
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Toán
Phụ đạo HS yếu
A. Mục tiêu:
- Giúp HS biết làm các phép tính cộng trong phạm vi 3.
B. Nội dung:
- HS làm bảng con các phép tính sau: 
 1 + 2 = 2 + 1 = 1 + 1 =
Bồi dưỡng HS khá giỏi
- Giúp HS làm và thuộc các phép tính trong phạm vi 3. Điền được các số vào chỗ chấm.
- HS nhớ lại các phép tính trong phạm vi 3 và ghi vào bảng con.
- HS điền số vào chỗ chấm trong các phép tính sau:
1 +  = 2 2 +  = 3
3 =  + 1 3 =  + 2
----------------------------------------------------
Tiết 2: Luyện chữ
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: y tá, tre ngà, chú ý theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.
	- Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ.
B. Nội dung
1) Hướng dẫn viết bảng.
- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh viết đúng qui trình từng con chữ.
- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết.
2) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt đến vở sao cho đúng.
- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên bảng lớp.
- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn thành bài viết.
- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp
- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa các chữ trong một với nhau.
- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các dấu thanh.
- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt từng con chữ theo giáo viên.
- Học sinh chú ý viết đúng qui trình.
- Học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Học sinh quan sát và viết bài vào vở 4 ly.
- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở.
----------------------------------------------------
 Tiết 3: Tiếng Việt
Phụ đạo HS yếu
A. Mục tiêu:
- Giúp HS đọc viết được: các âm đã học 
B. Nội dung:
- HS nhìn bảng đọc các âm đã học và ghi vào bảng con
Bồi dưỡng HS khá giỏi
- Giúp HS biết đọc viết đẹp một số tings đã học, đọc trơn được các tiếng, từ trong bài 27.
- HS nghe GV đọc các âm trong bài ôn,viết vào vở và đọc trơn các tiếng đó.
- HS đọc trơn các tiếng, từ trong bài 27, tìm được các tiếng từ có trong bài ôn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Toán
A. Mục tiêu:
Phụ đạo HS yếu
- Giúp HS làm và nhớ được các phép tính cộng trong phạm vi 3..
B. Nội dung:
- HS làm bảng con các phép tính sau: 
1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
Bồi dưỡng HS khá giỏi
- Giúp HS biết làm đúng chính xác các phép tính cộng , điền được số vào chỗ chấm.
- HS nhớ lại các phép tính cộng trong phạm vi 3 và viết vào bảng con.
- HS điền số vào chỗ chấm:
1 +  = 3 2 +  = 3 1 +  = 2
..
 Tiết 2: Tiếng Việt
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS đọc viết được các âm và chữ ghi âm đã học trong bài 27.
	- Biết tìm các tiếng từ có âm đã học ngoài bài.
B. Nội dung
- GV viết các âm, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài 27 lên bảng.
- HS đọc và viết bảng con một số âm đã học.
- HS đọc trơn các tiếng, từ trong bài 27 CN- ĐT.
..
Tiết 3: Thủ công
 Tiết 7: Xé- Dán hình quả cam
A. Mục tiêu: 
	- Giúp học sinh biết xé dán hình quả cam từ hình vuông, hình tròn.
	- Học sinh xé, dán được hình quả cam có cuống, lá dán cân đối thẳng.
B. Đồ dùng:
	- Giấy màu, hồ dán, giấy trắng.
	- Bài mẫu.
C. Các hoạt động dạy và học:
	I. ổn định tổ chức:
	II. Kiểm tra bài cũ:
	- Giáo viên kiểm tra đồ dùng của học sinh.
	III. Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
2) Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- GV giới thiệu hình quả cam lên bảng lớp.
? Hãy nêu tên các loại quả giống quả cam.
3) Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật:
- GV lấy giấy màu hướng dẫn học sinh thao tác theo các bước sau: 
+ Vẽ một hình vuông.
+ Xé rời hình vuông.
+ vẽ các góc của hình vuông.
+ Xé các góc của hình vuông sao cho giống quả cam.
+ Ướm hình vào trang vở cho đân đối.
+ Phết hồ sao cho đều vào mặt sau hình.
+ Đặt hình vài chỗ vừa ướm.
+ Dùng tay miết nhẹ lên hình cho hồ đủ dính vào trang vở. 
- GV giới thiệu hình vừa xé cho HS quan sát.
- GV yêu cầu HS thực hành cá nhân làm sản phẩm của mình.
4) Nhận xét- đánh giá.
- GV cùng HS thu bài, nhận xét đánh giá theo các tiêu chí sau:
 + Hình xé cân đối.
 + Đường xé thẳng.
 + Dán hình mịn.
- GV tuyên dương những bài đẹp.
 IV. Củng cố- Dặn dò:
? Hôm nay thực hành xé, dán hình gì.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- HS quan sát và nêu tên, màu sắc của quả. 
- HS quan sát và nhắc lại các bước.
- HS thao tác lại.
- Học sinh thao tác tiếp sản phẩm của mình
- HS làm bài của mình và trưng bày sản phẩm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Toán
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS nhớ được các công thức cộng trong phạm vi 3 để làm bài tập.
	- Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 0 dến 10, và biết so sánh các số trong dãy số từ 0 đến 10.
B. Nội dung:
- GV ghi các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lên bảng.
- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược. 
- HS làm bảng con: 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
Tiết 2: Tiếng việt
Phụ đạo HS yếu
A. Mục tiêu:
- Giúp HS đọc được một số chữ hoa trong bài 28. 
B. Nội dung:
- HS nhìn bảng đọc một số chữ thường và hoa trong bài 28.
Bồi dưỡng HS khá giỏi
- Giúp HS biết đọc được toàn bộ bảng chữ thường và hoa, biết viết một số chữ hoa trong bài 28.
- HS nhìn gv viết một vài chữ hoa dơn giản và viết lại
- HS đọc bảng chữ hoa trong bài 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 5: Mĩ thuật
Tiết 7: Vẽ màu vào hình quả
(lồng ghép môi trường)
A. Mục tiêu:
	- Giúp học sinh nhận biết được các loại quả quen biết.
	- Biết dùng hình để vẽ vào các loại quả.
	- Có ý thức bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên tào cảnh quan môi trường trong sạch.
B. Đồ dùng:
	- Một só loài quả thật có màu sắc khác nhau.
	- Tranh ảnh về các loại quả, vở vẽ, màu.
C. Các hoạt động dạy học:
	I. ổn địng tổ chức.
	II. Kiểm tra bài cũ.
	? Hãy nêu tên một số quả có dạng hình tròn.
	III. Bài mới.
1) Giới thiệu bài.
2) Giới thiệu một số loại quả.
a) Quan sát nhận xét. 
- Giáo viên trưng bày những loại quả đã chuẩn bị sẵn và hỏi.
? Đây là quả gì.
? Quả cam có hình gì và màu của quả là màu gì.
? Cảnh vật quanh ta không có cây cối, hoa quả có đẹp không
? Em phải làm gì để bảo vệ các cây hoa quả
b) Hướng dẫn cách vẽ.
- Giáo viên vẽ hình quả kết hợp hướng dẫn cách vẽ màu.
? Quả cam tô màu gì.
? Quả xoài tô màu gì.
- Giáo viên yêu cầu học sinh khi vẽ cần vẽ cho cân vào trang vở.
c) Thực hành.
- Giáo viên chia nhóm và các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm.
d) Đánh giá nhận xét.
- Giáo viên cùng học sinh đưa ra các tiêu trí đánh giá nhận xét.
 + Hình quả giống thật.
 + Tô màu hợp lí.
 + Trình bày đẹp.
 IV. Củng cố dặn dò.
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi.
- Học sinh quan sát và nhớ bước vẽ màu.
- Học sinh thực hành vẽ và tô màu theo nhóm.
- Học sinh trưng bày sản phẩm.
- Học sinh quan sát đánh giá nhận xét bài của nhóm bạn.
..
 Tiết 2: Tiếng Việt
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS đọc viết được vần ia, đọc trơn được các tiếng từ trong bài 29.
	- Biết tìm các tiếng từ ngoài bài có vần ia.
B. Nội dung
- GV viết vần ia và các tiếng từ, câu ứng dụng trong bài 29 lên bảng.
- HS đọc trơn và viết ia vào bảng con.
- HS đọc trơn các tiếng, từ trong bài 29 CN- ĐT.
------------------------------------------------------
Tiết 3:giáo dục tập thể.
Tiết 3: Đánh giá nhận xét tuần 7.
1 Đạo đức 
 Các em ngoan đã có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức , kính thầy yêu bạn, biết giúp đỡ nhau trong học tập để đạt kết quả cao. 
2.Học tập :
 Lớp học đã có nè nếp học tập tốt có nhiều học sinh học tập tiến bộ: Bảo, Thiện, Anh, Nam, Tiến, Anh, ánh, Tuyết, 
	Bên cạnh đó còn một số bạn chưa có ý thức học tập , viết chữ còn xấu; Nhung, Văn.
4.Các hoạt động khác :
 Công tác vệ sinh chung sạch sẽ, vệ sinh cá nhân chưa gòn gàng ở một số bạn nữ : Nhung, Hiền.
 Học sinh có ý thức tham gia thể dục đầy đủ xong chất lượng tập chưa cao, trong khi tập hay nói chuyên : Nam, Tiến. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBUOI 2 T7.doc