Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 27 - Trường Tiểu học số 2 Hoà Mỹ Đông

 I . MỤC TIÊU :

 -Nêu được khi nào cần cảm ơn và xin lỗi .

-Biết cảm ơn và xin lỗi trong cctình huống phổ thơng khi giao tiếp .

-Biết được ý nghĩa của cu cảm ơn và xin lỗi.

*KNS

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Phiếu bài tập số 3,6 /41 vở BTĐĐ.

- Các nhị và cánh hoa để chơi ghép hoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng HT .

2.Kiểm tra bài cũ :

- Khi được ai giúp đỡ em phải nói gì ?

- Khi em làm phiền lòng người khác em phải làm gì ?

- Nhận xét bài cũ .

 

doc 22 trang Người đăng hong87 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 27 - Trường Tiểu học số 2 Hoà Mỹ Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
II.Đồ dùng –dạy học:
-GV : cịi,cầu 
-HS: dọn vệ sinh nơi tập.
III. Nội dung và PP lên lớp
ƠĐTC:Hát
KTBC:
Dạy học bài mới
Nội dung 
ĐL
PP
Phần mở đầu: 
-Tập hợp lớp,nêu yêu cầu giờ học 
-Chạy nhẹ thành một hàng dọc 
-Đi thường theo vịng trịn
 -Khởi động khớp tay ,
 2.Phần cơ bản:
*Ơn bài thể dục 
-Lần1 Gvđiều khiển.
-Lần 2:cán sự điều khiển
-Lần 3: Thi giữa các tổ
 -Sau mỗi lần tập GVNX
*Ơn tập hợp hàng dọc,dĩng hàng,đứng nghiêm,nghỉ
 *Trị chơi :”Tâng cầu”
GVHDcách chơi –HS chơi
-Thi tâng cầu giữa các tổ
Phần kết thúc:
-Chạy nhẹ thành 1 hàng dọc 
-tập động tác vươn thở ,điều hồ.
-Vừa rồi các em học những gì?
-Về nhà ơn bài thể dục ,Tập tâng cầu 
-Tuyên dương.
5/
1-3lần
2-3Lần
2-3 lần
6-8/
7-8/
* * * *
* * * *
* * * 
* * * *
Tập viết :
Tơ chữ hoa E,Ê,G
I.Mục đích –yêu cầu :
- Tơ được các chữ hoa E,Ê,G .
-Viết đúng các vần ăm,ăp,ươn,ương ;các từ ngữ : chăm học ,khắp vườn,vườn hoa,ngát hương kiểu chữ viết thường ,cỡ chữ theo VTV1/T2 (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất một lần )
-HS khá ,giỏi viết điều nét ,dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dịng ,số chữ qui định trong VTV1/T2
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Chữ mẫu 
-HS: VTV1/T2 ,bút ,BC 
III.PP:QS,ĐT ,GG , Luyện viết
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
-Kiểm tra việc chuẩn bị của HS
-GV nhận xét 
3.Dạy- học bài mới :
GV
HS
1.GTB:”Tơ chữ hoa E,Ê,G “ ‘
2.Hoạt độnh 1: HD luyện viết 
*Tơ chữ hoa E
Chữ hoa E cĩ chiều cao mấy ơ li ?
-Chiều ngang mấy ơ li ?
-GV viết mẫu –HD qui trình 
* Tơ chữ hoa Ê,G:HD tương tự 
* Viết vần ,từ :
-Vần cĩ mấy con chữ?
-Chiều cao mỗi con chữ mấy ơ li ?
-Từ cĩ mấy chữ ?Mỗi chữ cĩ mấy con chữ ?
-GV viết mẫu –HD qui trình 
 +ăm,ăp,ươn,ương 
 + từ ngữ : chăm học ,khắp vườn,vườn hoa,ngát hương 
-GV sử sai
3.Hoạt động 2:HD viết VTV1/2
-GV HD cách ngồi ,cầm bút 
-HS viết bài 
4.Hoạt động 3: Chấm bài –chữa lỗi 
-GV chấm bài - NX 
D.Củng cố : HS viết lại chữ chưa đẹp 
Đ.Dặn dị : 
-Về nhà viết phần B 
-Xem bài “ Tơ chữ hoa H,I.K”
-Nhận xét –Tuyên dương 
-HS nhắc lại
-5 ơ li
-4 ơ li 
-HS quan sát 
-HS viết BC 
-HS trả lời 
-HS viết BC
-HS viết VTV1/2
 Chính tả :
Nhà bà ngoại 
I.Mục đích –yêu cầu :
-Nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng”Nhà bà ngoại “27chữ trong khoảng 10 -15phút .
-Điền đúng vần ăm,ăp ;chữ c/k vào chỗ trống 
-Làm bài tập 2,3 SGK 
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần chép 
-HS: Vở chính tả ,bút chì ,bảng con 
III.PP:QS,ĐT ,GG , TH,Luyện tập 
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
-HS viết :yêu ta,chút lịng,gọi là,..
-GV nhận xét 
3.Dạy- học bài mới :
GV
HS
1.GTB: Tập chép :”Nhà bà ngoại”
2.Hoạt động 1:HDHS tập chép 
-GV đọc đoạn văn cần chép 
-Tìm tiếng dễ viết sai : ngoại,rộng rãi,lồ xồ,hiên,khắp vườn,..
-GV cho HS đọc những từ trên –HD phân tích .
 -GV đọc từ trên
3.Hoạt động 2:HDHS chép vào vở 
-GV nhắc tư thế ngồi ,cầm bút 
-Viết đề bài ,viết dịng đầu tiên lùi vào 1ơ ,sau dấu chấm cần 
viết hoa 
-GV cho HS viết bài -Viết từng câu 
*Chấm lỗi :Gv đọc thong thả 
-GV hỏi câu 1 cĩ sai khơng ?
GV cho HS đổi vở
*GV chấm bài 
4.Hoạt động 3:HDHS làm bài tập 
a.Điền ăm,ăp ?
-GVHD HS làm bài 
b.Điền chữ c/k ? GVHD tương tự
D.Củng cố : chép lại lỗi sai 
Đ.Dặn dị : chép lại lỗi sai 
-Xem bài “Câu đố”
-Nhận xét –Tuyên dương 
-HS nhắc lại 
-HS tìm tiếng dễ viết sai 
-HS viết bảng con 
-HS lắng nghe 
-HS viết bài
-HS chấm lỗi 
-HS nêu yêu cầu Điền an/at 
vào chỗ chấm 
-HS làm bài 
Tốn
 LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU : 
-Biết đọc viết,so sánhcác số cĩ hai chữ số
-Biết tìm số liền sau của một số.
-Biết phân tích số cĩ hai chữ sốthành tổng số chục và số đơn vị. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Bảng phụ ghi các bài tập. Các bảng mica trắng để học sinh tham gia trò chơi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn định :
+ Hát 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi 3 học sinh lên bảng : 
 78 69 38 , 48 , 
 72 .. 81 91, 87 , 
 3. Bài mới : 
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
1.GTB:”Luyện tập”
2.Hoạt động 1 : Củng cố đọc viết và so sánh số
 *Bài 1:
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài 1 
-Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 1a, 1b, 1c . Yêu cầu học sinh mỗi tổ làm 1 bài vào bảng con 
-Giáo viên cho học sinh cho học sinh nhận xét bài làm của bạn. Giáo viên chỉ vào các số yêu cầu học sinh đọc lại 
-Giáo viên kết luận : Đọc : ghi lại cách đọc
-Viết số : ghi số biểu diễn cho cách đọc số 
Bài 2 : (a,b) Cho học sinh tự nêu yêu cầu 
-Giáo viên treo bảng phụ có bài tập 2 
-Muốn tìm số liền sau 80 em phải làm gì ? 
-Cho học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
- 2 học sinh lên bảng chữa bài 
-Giáo viên nhận xét, kiểm tra bài làm của học sinh 
-Kết luận : Muốn tìm số đứng liền sau của 1 số ta thêm 1 đơn vị vào số đã cho trước. 
-Ví dụ : 23 thêm 1 là 24 . Vậy liền sau 23 là 24 
Bài 3 : (cột a,b) Điền dấu , = vào chỗ chấm 
-Giáo viên treo bảng phụ ghi 3 bài tập 3a, 3b, 3c
-Cho học sinh phân 3 đội, mỗi đội cử 4 học sinh tham gia chơi tiếp sức. Từng em sẽ điền dấu , = vào chỗ chấm, lần lượt mỗi em 1 phép tính 
-Đội nào làm nhanh, đúng là thắng cuộc.
-Nhận xét bài làm của học sinh. Tuyên dương đội thắng cuộc.
-Hỏi học sinh : Muốn so sánh các số có 2 chữ số em cần chú ý điều gì ? 
-Giáo viên kết luận theo ý kiến của học sinh 
Bài 4 : Viết ( theo mẫu ) .
-Giáo viên hướng dẫn theo mẫu : 
87 gồm 8 chục và 7 đơn vị . Ta viết 87 = 80 + 7 .
-Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập 
-Giáo viên xem xét, chấm 1 số bài của học sinh 
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài .
-Giáo viên cho học sinh nhận xét cách phân tích số tách tổng số chục và số đơn vị 
 4.Củng cố -dặn dò : 
 Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực.
Dặn học sinh ôn lại bài học, làm các bài tập vào vở Bài tập .
- Chuẩn bị xem trước bài : Bảng các số từ 1 š 100
-Học sinh lặp lại đầu bài 
-Học sinh nêu yêu cầu bài 1 
-Lớp chia 3 tổ mỗi tổ làm 1 bài : a,b,c trên bảng con 
-3 em đại diện 3 tổ lên bảng sửa bài 
-Vài em đọc lại các số theo yêu cầu của giáo viên 
-Cho học sinh đọc lại các số ( đt)
-Viết số theo mẫu 
-Học sinh đọc mẫu : số liền sau của 80 là 81 ( giáo viên đính mẫu ) 
-Thêm 1 vào 80 ta có số 81 vậy số liền sau 80 là 81 
-Học sinh nêu yêu cầu bài 3 
-Học sinh cử 4 em / đội lên tham gia chơi 
-Học sinh lớp cổ vũ cho bạn 
-So sánh số hàng chục trước. Số hàng chục nào lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu 2 số hàng chục bằng nhau thì ta so sánh số ở hàng đơn vị 
-Học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
TN-XH
 Con Mèo
I. MỤC TIÊU:
 -Nêu ích lợi của việc nuơi mèo.
-Chỉ được các bộ phận bên ngồi của con mèo trên hình vẽ.hay vật thật .
*Nêu được một số đặc diểm giúp con mèo săn mồi tốt :mắt tinh ,tai thính,..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV:	tranh con mèo 	 
 - HS:	SGK	 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 1. Oån định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ: 	
 - Gà có những bộ phận chính nào ?(Đầu, mình, 2 chân, 2 cánh)
 - Gà đi bằng gì?
 - Nhận xét tiết học bài cũ
3. Bài mới:
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
1.Giới thiệu bài mới: “Con Mèo”
2.HĐ1: Quan sát con mèo
Mục tiêu : HS biết được các bộ phận bên ngoài của con mèo 
Cách tiến hành
GV hỏi:
 - Nhà bạn nào nuôi Mèo?
 - Nói với cả lớp nghe về con Mèo của nhà em
 - Cho HS quan sát con Mèo trong tranh vẽ
 - Mô tả lông, chỉ, nói rõ các bộ phận bên ngoài của con Mèo, lông màu? 
 - Con Mèo di chuyển như thế nào?
 - GV theo dõi sửa sai cho những bạn chưa biết
 - GV cho 1 số em lên 1 em hỏi, 1 em trả lời với nội dung như đã yêu cầu?
 - GV cùng lớp nhận xét tuyên dương.
*Kết luận: Toàn thân Mèo được bao phủ 1 lớp lông mềm
 - Mèo có đầu, mình, đuôi và 4 chân, mắt Mèo to, tròn và sáng, trong bóng tối con ngươi dãn ra. Mèo có mũi và tai rất thính.
 - Răng Mèo sắc để xẻ thức ăn. Mèo đi bằng 4 chân, bước đi nhẹ nhàng, leo trèo giỏi.
 3.HĐ2: Thảo luận chung
Mục tiêu: HS biết ích lợi của việc nuôi Mèo.
Cách tiến hành :
GV nêu câu hỏi
 - Người ta nuôi Mèo để làm gì?
 - Mèo dùng gì để săn mồi?
 - GV cho HS quan sát 1 số tranh và chỉ ra đâu là tranh con Mèo đang săn mồi?
 - Em cho Mèo ăn bằng gì? Chăm sóc nó như thế nào?
Kết luận: Nuôi Mèo để bắt chuột, làm cảnh.
 - Móng chân Mèo có vuốt sắc, bình thường nó thu móng lại, khi vồ mồi nó mới giương ra.
 - Em không nên trêu chọc Mèo làm cho Mèo tức giận, nếu bị Mèo cắn phải đi chích ngừa ngay.
4.Củng cố: Vừa rồi các em học bài gì?
 - Mèo có những bộ phận chính nào? 
 - Lông Mèo như thế nào?
Theo dõi HS trả lời 
5Dặn dò:Về nhà xem lại nội dung bài vừa học 
-Xem bài :”Con muỗi”
 - Nhận xét tiết học.
- HS nói về con Mèo của mình.
- HS quan sát Mèo trong tranh. HS thảo luận nhóm đôi.
- HS theo dõi
- Thảo luận chung
- Bắt chuột.
- Móng vuốt chân, răng.
- Mèo ăn cơm, rau, cá.
- HS trả lời 
 	 Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011
Mĩ thuật
Vẽ cái ơ tơ
HĐNGLL: Giáo dục an tồn giao thơng
I.Mục tiêu :
-Học sinh biết cách vẽ cái ơ tơ.
- HS vẽ cái ơ tơ theo ý thích .
 -HS khá ,giỏi vẽ cái ơ tơ cân đối ,gần giống mẫu .
II.Đồ dùng dạy –học 
 -GV:Tranh chim và hoa 
-HS: VTV1,chì ,màu
III/. HOẠT ĐỘNG DAY VÀ HỌC 
GV
 HS
1/.ƠĐTC:hát
2/. Kiểm tra bài cũ 
 Vở vẽ ,bút chì ,màu vẽ 
3.bài mới :
1.Giới thiệu bài “Vẽ cái ơ tơ” 
 .2.Hoạt động 1:Hướng dẫn hs QS
-GVgợi ý: 
- Ơ tơ gồm những bộ phận nào? 
-Kể tên một số ơ tơ mà em biết ? 
-Ơ tơ thường chở gì? 
 *LK: Cĩ rất nhiều loại ơ tơ :ơ tơ tải,ơ tơ chở khách ,
 3.Hoạt đơng 2: HD HS cách vẽ
-Vẽ thùng xe 
 -Vẽ buồng lái
-Vẽ bánh xe, cửa lên xuống
4.Hoạt đơng 3: Thực hành 
 GV HD hs vẽ màu vào vở tập vẽ 1 
 + Vẽ thùng,bánh xe,buồng lái
 + Vẽ màu theo ý thích 
 Lưu ý : Vẽ cân đối 
 Khơng vẽ màu ra ngồi hình 
 -GV theo dõi giúp đỡ .
 4.củng cố : Nhận xét đánh giá 
 GV Thu một số bài nhận xét 
 -Bình chọn bài đẹp 
 5. dặndị
 -Rèn vẽ cho đẹp hơn 
 -Xem bài “Vẽ màu vào hình và màu vào hình vuơng và đường diềm”
 -NX-Tuyên dương
-HS nhắc lại 
- HS quan sát
trả lời câu hỏi 
 -HS lắng nghe
-HS QS
*HS thực hành 
-HS tìm bài cĩ màu đẹp tuyên dương 
Tập đọc : 
 Ai dậy sớm
I.Mục đích-yêu cầu:
-Đọc trơn cả bài .Đọc đúng các từ ngữ : dậy sớm,ra vườn,lên đồi,đất trời,chờ đĩn, .
-Hiểu nội dung bài : Ai dậy sớm mới thấy được hết được cảnh đẹp của đất trời .
-Trả lời được câu hỏi (SGK)
-Học thuộc lịngíit nhất một khổ thơ.
 II.Đồ dùng dạy-học:
-GV Tranh bài Ai dậy sớm
-HS SGK ,VBTTV1 
III. PP: QS,Đt, Giảng giải,phân tích,thực hành giao tiếp
IV.Các hoạt động dạy-học:
A .Ổn định tổ chức:Hát
B .KTBC:
-HS đọc ,trả lời câu hỏibài :Hoa ngọc lan
C.Dạy học bài mới: Tiết 1
GV 
HS
1.GTB: :”Ai dậy sớm”
2.Hoạt động1:Hướng dẫn HS luyện đọc
GV đọc mẫu bài
-HS đọc lại 
*Luyện đọc tiếng, từ:
-GV gạch chân: dậy sớm,ra vườn,lên đồi,đất trời,chờ đĩn, .
 -GV cho HS luyện đọc ,kết hợp phân tích từ
-Giải nghĩa từ:vừng đơng,đất trời
*Luyện đọc câu : HS đọc từng câu thơ
-GV sửa sai
*Luyện đọc đoạn ,bài : 
 -HS đọc nối tiếp 
-GV cho HS đọc cả bài 
3.Hoạt động 2: Ơn các vần ươn,ương
+Tìm tiếng trong bài cĩ vần ươn,ương ?
+Phân tích ,luyện đọc 
-Tìm tiếng cĩ vần ươn,ương ngồi bài ?
 -Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần ươn,ương
 Tiết 2
4. Hoạt động 3:Tìm hiểu bài –Luyện nĩi 
a.Tìm hiểu bài :HS đọc bài thơ
+ Khi dậy sớm điều gì đĩn em ở ngồi vườn?
+Trên cánh đồng
+Trên đồi?
 -GV đọc diễn cảm bài văn 
*GV: Bài thơ cho thấy ai dậy sớm mới thấy được hết được cảnh đẹp của đất trời .
 *HD học thuộc lịng bài thơ 
 -Đọc bằng cách xố dần 
-Thi đọc thuộc lịng 
5. Hoạt động 4:Luyện nĩi
*H +Sáng sớm bạn làm gì ?
 *TL+tơi tập thể dục sau đĩ dánh răng
D. Củng cố : HS đọc lại bài 
Đ.Dặn dị: học thuộc bài 
-Xem bài “Mưu chú sẻ ”
-Nhận xét –Tuyên dương 
-HS nhắc lại 
-HS lắng nghe 
-1-2HS
-HS luyện đọc ,kết hợp phân tích
-HS đọc nối tiếp
-HS đọc 
-HS đọc 
-HS luyện đọc cn,nhĩm 
 -HS thi tìm
-HS luyện nĩi
-HS trả lời
- HS đọc cn,nhĩm,lớp
-HS đọc 
-HS luyện nĩi 
Tốn
 BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 š 100
 I. MỤC TIÊU : 
-Nhận biết được số 100 là số liền sau của 99.
-Đọc ,viết được bảngcác số từ 0-100 biết một số đặc điểm các số trong bảng.
-HS trình bày rõ ràng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Bảng số từ 1 š 100(như SGK). Bảng phụ ghi bài tập 1, 3 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi học sinh đếm các số 
- Từ 10 š 30 , từ 30 š 50 , từ 50 š 75 , từ 75 š 90 , từ 9 š 99.
-87 gồm mấy chục mấy đơn vị ? 99 gồm mấy chục, mấy đơn vị ?
- Liền sau 55 là ? Liền sau 89 là ? Liền sau 95 là ? 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
1.GTB:”Bảng các số từ 1-100”
2.Hoạt động 1 : Giới thiệu bảng số từ 1®100
 Nhận biết 100 là số liền sau số 99
-Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài.
-Cho học sinh nêu yêu cầu bài 1.
-Giáo viên hỏi : Số liền sau số 97 là ? 
 Số liền sau 98 là ? 
 Số liền sau 99 là ?
-Giới thiệu số 100 đọc, viết bằng 3 chữ số, chữ số 1 và 2 chữ số 0 
-Cho học sinh tập đọc và viết số 100 
-100 là số đứng liền sau 99 nên số 100 bằng 99 thêm 1.
3.Hoạt động 2 : Lập bảng số từ 1®100
 -Giáo viên treo bảng các số từ 1 š 100
-Cho học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
-Gọi học sinh đọc lại bảng số 
-Dựa vào bảng số, giáo viên hỏi 1 vài số đứng liền trước hoặc liền sau 
-Ví dụ : -Liền sau của 75 là ?
 -Liền sau của 89 là ?
 -Liền trước của 89 là ?
 -Liền trước của 100 là ?
4.Hoạt động 3 : 
 Nhận biết 1 số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 .
-Cho học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 
-Giáo viên hỏi học sinh : 
Số bé nhất có 1 chữ số là 
Số lớn nhất có 1 chữ số là 
Số bé nhất có 2 chữ số là ?
Số lớn nhất có 2 chữ số là ?
-Cho học sinh đọc lại bảng số từ 1 š 100 
 4.Củng cố -dặn dò : 
-Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực.
- Dặn học sinh về nhà tập đọc số, viết số. Học thuộc bảng số từ 1 š 100.
- Làm bài tập trong vở Bài tập 
- Chuẩn bị xem trước bài : Luyện tập 
-Học sinh mở SGK
-Tìm các số liền sau của 97, 98, 99.
-98
-99
-100
-Học sinh tập viết số 100 vào bảng con 
-Đọc số : một trăm 
-Học sinh viết các số còn thiếu vào các ô trong bảng số 
-5 em đọc nối tiếp nhau 
-Học sinh trả lời các câu hỏi 
-Học sinh tự làm bài 
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
- 5 em đọc lại . đt . 
 Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011
Chính tả :
Câu đố
I.Mục đích –yêu cầu :
-Nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng”Câu đố “ về con ong 16 chữ trong khoảng 8- 10 phút .
-Điền đúng chữ ch/ tr/v/dhoặc gi vào chỗ trống .
-Làm bài tập 2a hoặc b SGK. 
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần chép 
-HS: Vở chính tả ,bút chì ,bảng con 
III.PP:QS,ĐT ,GG , TH,Luyện tập 
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
-HS viết từ :rộng rãi,
-GV nhận xét 
3.Dạy- học bài mới :
GV
HS
1.GTB: Tập chép :”Câu đố”
2.Hoạt động 1:HDHS tập chép 
-GV đọc đoạn văn cần chép 
-Tìm tiếng dễ viết sai : chăm học ,suốt ngày, khắp vườn cây,..
-GV cho HS đọc những từ trên –HD phân tích .
 -GV đọc từ trên
3.Hoạt động 2:HDHS chép vào vở 
-GV nhắc tư thế ngồi ,cầm bút 
-Viết đề bài ,viết dịng đầu ,các chữ cái đầu tiên cần viết hoa 
-GV cho HS viết bài -Viết từng câu 
*Chấm lỗi :Gv đọc thong thả 
-GV hỏi câu 1 cĩ sai khơng ?
GV cho HS đổi vở
*GV chấm bài 
4.Hoạt động 3:HDHS làm bài tập 
a.Điền chữ ch/tr ?
-GVHD HS làm bài 
b.Điền chữ v/d/gi ? GVHD tương tự
D.Củng cố : chép lại lỗi sai 
Đ.Dặn dị : chép lại lỗi sai 
-Xem bài “ Ngơi nhà ”
-Nhận xét –Tuyên dương 
-HS nhắc lại 
-HS tìm tiếng dễ viết sai 
-HS viết bảng con 
-HS lắng nghe 
-HS viết bài
-HS chấm lỗi 
-HS nêu yêu cầu Điền 
vào chỗ chấm 
-HS làm bài 
a.chạy thi,tranh bĩng
b.vỏ trứng,giỏ cá, cặp da
 Tập đọc:
Mưu chú Sẻ
I.Mục đích-yêu cầu:
-Đọc trơn cả bài .Đọc đúng các từ ngữ : chộp được, hoảng lắm,nén sợ,lễ phép,.Bước đầu biết nghỉ hơi đúng dấu câu.
-Hiểu nội dung bài : Sự thơng minh ,nhanh trí của chú Sẻ đã khiến chú cĩ thể tự cứu mình thốt nạn.
-Trả lời được câu hỏi 1,2(SGK).
*KNS
 II.Đồ dùng dạy-học:
-GV Tranh bài Mưu chú Sẻ
-HS SGK ,VBTTV1 
III. PP: QS,Đt, Giảng giải,phân tích,thực hànhgiao tiếp
IV.Các hoạt động dạy-học:
A .Ổn định tổ chức:Hát
B .KTBC:- HS đọc và trả lời câu hỏi bài :”Cái nhãn vở”
C.Dạy học bài mới: Tiết 1
GV
HS
1.GTB:” Mưu chú Sẻ”
 2.Hoạt động1:Hướng dẫn HS luyện đọc
GV đọc mẫu bài
-HS đọc
*Luyện đọc tiếng từ:
-Tìm tiến cĩ âm đầu l,n,v,x;phụ âm cuối t,c
-GV gạch chân:chộp được, hoảng lắm,nén sợ,lễ phép ,
-GV cho HS luyện đọc ,kết hợp phân tích 
 -Giải nghĩa từ :
 *Luyện đọc câu :Câu 1: GV chỉ từng tiếng 
-Tiếp tục các câu 2,3,4,  GV HD tương tự 
 *Luyện đọc đoạn bài :3 đoạn 
Mỗi nhĩm đọc 3 HS 
-GV cho HS đọc cả bài 
3.Hoạt động 2: Ơn các vần uơn,uơng
+Tìm tiếng trong bài cĩ vần uơn ?
+Phân tích ,luyện đọc 
-Tìm tiếng cĩ vần ăm,ăp ngồi bài ?
-Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần uơn,uơng ?
*Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần uơn,uơng
 Tiết 2
4. Hoạt động 3:Tìm hiểu bài –Luyện nĩi
a.Tìm hiểu bài :
 *Đoạn 1-2:
-Khi Sẻ bị Mèo chộp Sẻ nĩi gì với Mèo?
*Đoạn cuối:
-Sẻ làm gì khi Mèo đặt nĩ xuống?
*KNS
-GV đọc diễn cảm bài văn 
 b.Luyện đọc SGK: -GV cho HS luyện đọc 
5. Hoạt động 4: HS làm BT
-GVHD 
D. Củng cố : HS đọc lại bài 
Đ.Dặn dị: Học thuộc bài 
-Xem bài :” Ngơi nhà”
-Nhận xét –Tuyên dương 
-HS nhắc lại 
-HS lắng nghe 
-1-2 HS đọc
-HS luyện đọc ,kết hợp phân tích
-HS đọc 
-HS luyện đọc cn,nhĩm 
-HS tìm 
-HS luyện nĩi
-HS trả lời
-HS đọc cn,nhĩm,lớp
-HS đọc 
-HS làm bài và chữa bài 
Tốn
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
-Viết được số cĩ hai chữ số ,viết được số liền trước ,số liền sau của một số .
-So sánh cái số ,thứ tự số. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Các bảng phụ ghi các bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Gọi 3 học sinh lên bảng 
- Học sinh 1 : Viết các số từ 85 š 100 ?
- Học sinh 2 : Viết các số có 2 chữ số giống nhau.
- Học sinh 3 : Viết các số tròn chục ?
- Học sinh 4 : Viết các số có 1 chữ số 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
1.GTB:”Luyện tập”
2.Hoạt động 1 : Củng cố viết số có 2 chữ số
-Cho học sinh mở SGK
Bài 1 : 
-Gọi 1 em lên bảng viết số 33 
-Học sinh viết vào bảng con 
-Gọi học sinh đọc lại các số đã viết 
Bài 2 : 
-Giáo viên hỏi : Muốn tìm số liền trước 1 số em phải làm như thế nào ?
-Cho học sinh làm vào phiếu bài tập 
phần 2b) : Giáo viên hỏi : Muốn tìm số liền sau ta phải làm như thế nào ? 
-Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập 
Phần c) : Cho học sinh tham gia chơi điền số liền trước liền sau vào bảng số cho trước. Đội nào làm nhanh, đúng là đội đó thắng
-Giáo viên tuyên dương học sinh làm đúng, nhanh 
Bài 3 : Viết các số 
-Nêu yêu cầu của bài tập 
-Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập 
-Giáo viên nhận xét chung 
-Cho học sinh đếm lại các số học sinh vừa viết 
Bài 4 : Vẽ hình 
HS về nhà làm 
4.Củng cố- dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực.
- Dặn học sinh ôn lại bài .Làm bài tập trong vở Bài tập 
- Chuẩn bị xem trước bài : Luyện tập chung
-Học sinh mở SGK
-Học sinh nêu yêu cầu bài 1 : viết số 
-1 em viết số 
-Học sinh nhận xét nêu cách viết số 
-2 học sinh lên bảng sửa bài 
-Học sinh nhận xét, sửa sai 
-3 học sinh đọc . Đt 1 lần 
-Học sinh nêu yêu cầu bài 2 : viết số 
-Tìm số liền trước 1 số em lấy số đã biết trừ đi 1 đơn vị 
-Học sinh tự làm bài 
-2 học sinh lên bảng chữa bài 
-Thêm 1 đơn vị vào 1 số ta được số đứng liền sau số đó 
-Học sinh làm bài vào phiếu bài tập 
-2 em lên bảng chữa bài 
-2 đại diện 2 nhóm lên bảng thi đua làm bài 
-Học sinh nhận xét chữa bài .
-Học sinh làm bài 
-2 học sinh đọc lại các từ 50 š 60
-Từ 85 š 100 
-Học sinh nhận xét, sửa bài 
Thủ cơng:
 Cắt dán hình vuông ( tiết 2 )
 I. MỤC TIÊU :
 -Biết cách kẻ ,cắt ,dán hình vuơng.
 - Kẻ ,cắt ,dán được hình vuơng ,cĩ thể kẻ ,cắt được hình vuơng theo cách đơn giản .Đường cắt tương đối thẳng ,hình dán tương đối phẳng .
 -HS khéo tay cắt dán được theo 2 cách đường cắt thẳng ,cĩ thể cắt thêm hình vuơng cĩ kích thước khác nhau .
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Giấy màu,bút chì,thước,kéo,hồ,vở thủ công.
- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ : 
 Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn.
3. Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.GTB:”Cắt dán hình vuơng”
2Ÿ Hoạt động 1 : Thực hành trên giấy màu.
 Mục tiêu : Học sinh nắm vững quy trình và thực hành cắt hình vuông đúng.
 Giáo viên cho học sinh thực hành cắt hình vuông theo 2 cách.Lật trái tờ giấy màu kẻ hình vuông

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 27 lop 1 chinh sua co long ghep.doc