Giáo án dạy các môn học khối 1 - Tuần học 11 (đầy đủ)

Tiếng Việt

Vần ưu - ươu

I- MỤC TIÊU:

- HS đọc được : ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; từ và câu ứng dụng.

- HS viết được : ưu, ươu, trái lựu, hươu sao. Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

- HS yêu thích học môn Tiếng Việt

II- CHUẨN BỊ :

- GV : Tranh minh họa : từ khóa, câu, luyện nói

- HS : Bộ ghép chữ.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động : Hát

2. Bài cũ

- HS đọc viết từ : iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.

- HS đọc câu ứng dụng

3.Bài mới :

a.Giới thiệu bài :

b.Các hoạt động :

 

doc 26 trang Người đăng hong87 Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn học khối 1 - Tuần học 11 (đầy đủ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Cách tiến hành :
+ Gắn từ ứng dụng; gọi HS đọc, tìm tiếng có vần mới học.
- Q/sát, đọc cá nhân, tổ, lớp.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS cài vần , giúp HSY cài 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS cài tiếng, giúp HSY cài
- P/tích, đánh vần.
- Q/sát tranh, đọc, p/tích tiếng 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- So sánh giống và khác nhau. 
- HS viết bảng, giúp HSY viết 
- Hát
- Q/sát, đọc, tìm p/tích.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
TIẾT 2
12/
6/
6/
* Hoạt động 1: Luyện tập
- Mục tiêu: HS đọc được bài ở tiết 1 và câu ứng dụng.
- Cách tiến hành :
+ Cho HS đọc lại bài tiết 1 và SGK.
+ Gi/thiệu câu ứ/dụng; gi/thích, ph/ tích từ.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 2: Luyện viết
- Mục tiêu: HS viết được ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.
- Cách tiến hành :
+ GV h/dẫn HS viết đúng mẫu.
* Hoạt động 3: Luyện nói
- Mục tiêu: Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi. Lồng ghép BVMT: Nâng cao ý thức BVMT, duy trì bền vững các động vật hoang dã. GDHS yêu thích các động vật hoang dã. 
+ Treo tranh, h/d HS tìm hiểu nội dung tranh.
. Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi sống ở đâu ?
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Q/sát tranh, đọc, tìm p/ tích.
- Hát.
- HS viết vở , giúp HSY viết 
- Q/sát tranh, th/luận, trả lời.
4. Củng cố :
- Gọi HS đọc lại bài.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Ôn tập
Rút kinh nghiệm :
 Tiếng Việt
Vần on – an 
I- MỤC TIÊU:
- HS đọc được : on, an, mẹ con, nhà sàn ; từ và câu ứng dụng.
- HS viết được : on, an, mẹ con, nhà sàn. Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Bé và bạn bè.
HS yêu thích học môn Tiếng Việt
II- CHUẨN BỊ :
- GV : Tranh minh họa : từ khóa, câu, luyện nói
- HS : Bộ ghép chữ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động : Hát 
2. Bài cũ 
- HS đọc, viết từ : cá sấu, kì diệu.
- HS đọc câu ứng dụng
3.Bài mới : 
a.Giới thiệu bài : 
b.Các hoạt động :
TIẾT 1
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12/
5/
7/
* Hoạt động 1 : Dạy vần on, an 
- Mục tiêu: HS đọc được on, an, mẹ con, nhà sàn.
s Dạy vần on
+ Gắn vần on, đọc mẫu.
+ Gọi HS phân tích vần on, cài bảng.
+ H/ dẫn HS đánh vần.
+ Cho HS cài tiếng con.
+ H/dẫn HS đánh vần, p/tích tiếng con.
+ Treo tranh, g/thiệu từ khoá, gi/thích từ.
+ Hệ thống phần bài vừa học.
s Dạy vần an (Tương tự vần on)
+ Cho HS so sánh vần on, an 
* Hoạt động 2 : Dạy viết
- Mục tiêu : HS viết được vần on, an.
- Cách tiến hành : 
+ H/dẫn quy trình viết và viết mẫu.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 3 : Dạy từ ứng dụng.
- Mục tiêu : HS đọc được các từ ứng dụng.
- Cách tiến hành :
+ Gắn từ ứng dụng : rau non, hòn đá, thợ hàn, bàn ghế.
+ Gọi HS đọc, tìm tiếng có vần mới học.
- Q/sát, đọc cá nhân, tổ, lớp.
- HS cài vần, giúp HSY cài 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS cài bảng , giúp HSY cài 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Q/sát tranh, đọc, p/tích tiếng HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- So sánh giống và khác nhau. 
- HS viết bảng, giúp HSY viết 
- Hát
- Q/sát, đọc thầm.
- Đọc, tìm tiếng mới p/tích.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
TIẾT 2
12/
6/
6/
* Hoạt động 1: Luyện tập
- Mục tiêu : HS đọc được bài ở tiết 1 và câu ứng dụng.
- Cách tiến hành :
+ Cho HS đọc lại bài ở tiết 1 và SGK.
+ Treo tranh, gi/thiệu câu ứng dụng ; giải thích, phân tích từ. Lồng ghép BVMT: Nâng cao ý thức BVMT, duy trì bền vững các động vật hoang dã. GDHS yêu thích các động vật hoang dã, vật nuôi ( thỏ )
. Gấu sống ở đâu ? Gấu thích ăn gì ?
. Thỏ sống ở đâu ? Thỏ thích ăn gì ?
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 2: Luyện viết.
- Mục tiêu : HS viết được on, an, mẹ con, nhà sàn.
- Cách tiến hành :
+ GV h/dẫn HS viết đúng mẫu.
* Hoạt động 3: Luyện nói.
- Mục tiêu : Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Bé và bạn bè.
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh, h/d HS tìm hiểu nội dung tranh.
- Đọc cá nhân, phân tích.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Q/sát tranh, đọc, tìm tiếng có vần mới, phân tích.
- Hát
- Viết vở TV, giúp HSY viết 
- Q/sát tranh, th/luận, trả lời.
4. Củng cố :
- Trò chơi : Thi đua tìm tiếng có vần mới học.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Vần ân – ă - ăn 
Rút kinh nghiệm :
 Tiếng Việt
Vần ân – ă – ăn 
I- MỤC TIÊU:
- HS đọc được : ân, ăn, cái cân, con trăn ; từ và câu ứng dụng.
- HS viết được : ân, ăn, cái cân, con trăn . Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề :Nặn đồ chơi.
 - HS yêu thích học môn Tiếng Việt. 
II- CHUẨN BỊ :
- GV : Tranh minh họa : từ khóa, câu, luyện nói
- HS : Bộ ghép chữ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động : Hát 
2. Bài cũ 
- HS đọc viết từ : on, an, mẹ con, nhà sàn.
- HS đọc câu ứng dụng
3.Bài mới : 
a.Giới thiệu bài : 
b.Các hoạt động :
TIẾT 1
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12/
5/
7/
* Hoạt động 1 : Dạy vần ân, ăn
- Mục tiêu: HS đọc được, ân, ăn cái cân, con trăn
- Cách tiến hành :
s Dạy vần ân.
+ Gắn vần ân, đọc mẫu.
+ Gọi HS ph/ tích vần ân, cài bảng.
+ H/ dẫn HS đánh vần.
+ Cho HS cài tiếng cân.
+ H/dẫn HS đánh vần, p/tích tiếng cân.
+ Treo tranh, g/thiệu từ khoá, gi/thích từ.
+ Hệ thống phần bài vừa học.
s Dạy vần ăn.
 Quy trình tương tự vần ân.
+ Cho HS so sánh vần ân , ăn.
* Hoạt động 2 : Dạy viết
- Mục tiêu : HS viết được vần ân , ăn.
- Cách tiến hành : 
+ H/dẫn quy trình viết và viết mẫu.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 3 : Dạy từ ứng dụng 
- Mục tiêu : HS đọc được các từ ứng dụng.
- Cách tiến hành :
+ Gắn từ ứng dụng : bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò.
+ Cho HS đọc, tìm tiếng có vần mới.
HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS cài vần , giúp HSY cài 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS cài tiếng, (giúp HSY viết 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Q/sát tranh, đọc, p/tích 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- So sánh giống và khác nhau. 
- HS viết bảng, giúp HSY viết 
- Hát
- Q/sát, đọc thầm.
- Đọc, tìm tiếng mới p/tích.
TIẾT 2
12/
6/
6/
* Hoạt động 1: Luyện tập
- Mục tiêu : HS đọc được bài ở tiết 1 và câu ứng dụng.
- Cách tiến hành :
+ Cho HS đọc lại bài ở tiết 1 và SGK.
+ Treo tranh, gi/thiệu câu ứng dụng : Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn; 
 giải thích, phân tích từ.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 2: Luyện viết
- Mục tiêu : HS viết được ân, ăn, cái cân, con trăn.
- Cách tiến hành :
+ GV h/dẫn HS viết đúng mẫu.
* Hoạt động 3: Luyện nói
- Mục tiêu : Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Nặn đồ chơi.
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh, h/d HS tìm hiểu nội dung tranh.
- Đọc cá nhân, phân tích.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Q/sát tranh, đọc, tìm tiếng có vần mới, phân tích.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Hát
- HS viết vở, giúp HSY viết 
- Q/sát tranh, th/luận, trả lời.
4. Củng cố :
- Gọi HS đọc lại bài.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : TV : cái kéo, trái đào, sáo sậu, chú cừu, rau non, thợ hàn, 
Rút kinh nghiệm :
Tiếng Việt
 Ôn tập
I . MỤC TIÊU
Đọc được các vần có kết thúc bằng u / o, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 38 đến bài 43
Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 38 đến bài 43.
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Sói và Cừu
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV : Bảng ôn, tranh minh hoạ phần kể chuyện.
HS : Bộ ghép chữ.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động : Hát 
Kiểm tra bài cũ : Gọi HS đọc bài. Nhận xét .
Bài mới : 
 a. Giới thiệu bài: 
 b. Các hoạt động :
TIẾT 1
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10/
7/
7/
* Hoạt động 1: Ôn tập 
- Mục tiêu: HS đọc được, đúng các vần đã học trong tuần.
- Cách tiến hành :
+ Đọc bảng ôn : ghép âm thành vần.
 . Gọi HS ghép các âm ở cột dọc và cột ngang thành các vần đã học trong tuần.
 . Lưu ý HS các âm không nối được với âm u và âm o
Nghỉ giải lao
* Hoạt động 2 : Đọc , viết từ ứng dụng
- Mục tiêu : HS đọc và viết được từ ao bèo, cá sấu, kì diệu; Lồng ghép BVMT: Nâng cao ý thức BVMT, duy trì bền vững các động vật hoang dã. GDHS yêu thích các động vật hoang dã. 
- Cách tiến hành :
- Giới thiệu từ. Giải thích từ.
- Gọi HS đọc từ, tìm tiếng có âm vừa ôn, ph/tích; giải nghĩa từ.
* Hoạt động 3: Luyện viết. 
- Mục tiêu : HS viết đúng, đẹp từ ứng dụng
- Cách tiến hành :
+ H/dẫn HS viết từ cá sấu, kì diệu .
+ Cho HS viết bảng con.
- HS đọc 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Hát 
- Quan sát, đọc thầm.
- Đọc, ph/tích.
- Quan sát.
- HS viết bảng, giúp HSY viết 
TIẾT 2 
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
18/
10/
* Hoạt động 1: Luyện tập
- Mục tiêu : HS đọc các tiếng , từ trong bảng ôn, các từ ứng dụng, câu ứng dụng .
+ Bước 1 : Luyện đọc.
 - GV gọi HS đọc các âm, tiếng vừa ôn T1
- Cho HS xem tranh g/ thiệu câu ứ/ dụng.
- H/dẫn đọc câu ứng dụng, p/tích.
+ Bước 2: Luyện viết
- H/dẫn HS viết cá sấu, kì diệu vào vở TV.
- Nhắc nhở tư thế ngồi , cách cầm bút.
Nghỉ giữa tiết
* Hoạt động 2 : Kể chuyện
- Mục tiêu : Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Sói và Cừu.
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh giới thiệu truyện.
+ Kể lần 1. Nêu ý nghĩa của truyện.
+ Kể lần 2 kèm theo tranh
+ Hướng dẫn HS kể từng tranh.
+ Cho HS kể trước lớp.
- Đọc, cá nhân, tổ, lớp.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Quan sát.
- Đọc, p/tích.
- Quan sát, lắng nghe.
- HS viết vở, giúp HSY viết 
- Hát 
- Quan sát.
- Lắng nghe
- Q/sát tranh.
- Kể từng tranh trong nhóm.
- Thi đua kể.
4 - Củng cố: 
Đọc bảng ôn. Trò chơi : Sắm vai theo nhân vật trong truyện Sói và Cừu
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : 
Xem trước bài : Vần on – an 
Rút kinh nghiệm : 
Tập viết
cái kéo, ., chú cừu, 
I – MỤC TIÊU
Viết đúng các chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, ... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 Viết đúng các chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, ... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV : Chữ mẫu.
HS : Bảng con, bút chì, tập viết
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động : Hát 
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài viết tiết trước, nhận xét.
Bài mới : 
 a. Giới thiệu bài: 
 b. Các hoạt động :
TIẾT 1 
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10/
15/
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết 
- Mục tiêu: Học sinh viết đúng : cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.  
- Cách tiến hành :
+ Gắn chữ mẫu, gọi HS đọc.
+ H/dẫn HS viết, lưu ý HS khoảng cách giữa các con chữ.
Cho HS viết bảng con 
Nghỉ giải lao
* Hoạt động 2 : Viết vào vở
- Mục tiêu: HS viết đúng các chữ.
- Cách tiến hành:
+ Hướng dẫn cách viết vào vở
+ Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Quan sát
- HS viết bảng, giúp HSY viết 
- Hát
- Quan sát
- Viết vào vở, giúp HSY viết 
TIẾT 2
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10/
15/
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết 
- Mục tiêu: HS viết đúng : chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.
- Cách tiến hành:
+ Gi/ thiệu từ, gọi HS đọc.
+ Hướng dẫn viết từ
+ Cho HS viết bảng con 
Nghỉ giải lao
* Hoạt động 2 : Dạy viết
- Mục tiêu : HS viết đúng, đẹp các từ .
- Cách tiến hành :
+ Hướng dẫn cách viết vào vở
+ Nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
+ Chấm tập và nhận xét.
HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Quan sát
- Viết bảng, giúp HSY viết 
- Hát 
- Quan sát
- Viết vào vở, giúp HSY viết 
4 . Củng cố : 
Chọn HS viết đẹp tuyên dương.
IV . HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : 
Chuẩn bị bài tiếp theo.
Rút kinh nghiệm :
Toán
Luyện tập
I . MỤC TIÊU
Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học.
Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi HS đọc bảng trừ.
3. Bài mới :
a. Giới thiệu : 
b. Các hoạt động :
* Hoạt động 1 : Làm các bài tập 1, 2, 3 SGK
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 1.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
Hình thức tở chức: cá nhân
Hoạt động dạy
Mong đợi học sinh
- Cách tiến hành :
+ Bài tập 1: 
. Gọi HS nêu y/c 
. HS làm tính dọc.
+ Bài 2 : ( cột 1 , 3 )
. Th/hiện phép tính trừ 2 bước.
. GV h/dẫn cách làm.
+ Bài 3 : ( cột 1 , 3 )
. Gọi HS nêu y/c 
. H/dẫn HS tính trước, so sánh, điền dấu sau.
Nghỉ giữa tiết
- HS nêu.
- Tính bảng con, giúp HSY làm 
- HS nêu
- HS làm phiếu bài tập 
- HS nêu.
- HS làm vở 3.
- Hát
Hoạt đợng 2 : Viết phép tính thích hợp
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 2.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
Hình thức tở chức: cá nhân
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh lần lượt bài tập 4a, 4b h/dẫn q/sát, rút ra phép tính.
4. Củng cố 
- Trò chơi : Thi ghi nhanh kết quả phép tính 
 5 – 3 = ?
HS yêu thích học môn Toán.
4. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Số 0 trong phép trừ
- Q/sát, cài phép tính.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh minh hoạ.
HS : Bộ học toán, bảng con.
Rút kinh nghiệm : 
Toán
 Số 0 trong phép trừ
 	I . MỤC TIÊU
Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ: 0 là kết quả phép trừø 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 bằng chính nó. Biết thực hiện phép trừ có số 0.
Biết viết phép tính thích hợp phù hợp với tình huống trong hình vẽ.
HS yêu thích học môn Toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : 
3. Bài mới :
a. Giới thiệu : 
b. Các hoạt động :
* Hoạt động 1 : Gi/thiệu phép trừ hai số bằng nhau
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 1.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
Hình thức tở chức: cá nhân
TL
Hoạt động dạy
Mong đợi học sinh
7/
- Cách tiến hành :
+ Gắn tranh, hỏi:
. Lúc đầu có mấy con vịt ?
. Đi ra khỏi chuồng 1 con, Hỏi còn lại mấy con vịt ?
+ Ghi bảng 1 – 1 = 0
+ H/dẫn tương tự với tranh còn lại để được : 3 – 3 = 0
+ Kết luận : Một số trừ đi chính nó bằng
- Q/sát tranh, trả lời câu hỏi, nêu nhận xét, đọc phép tính.
HSG đọc trước, HSY đọc sau
* Hoạt động 2 : Giới thiệu phép trừ một số trừ đi 0 
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 2.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 Hình thức tở chức: cá nhân
7/
- Cách tiến hành :
+ Gắn tranh giới thiệu : Có 4 ô vuông, không bớt ô vuông nào cả, còn mấy ô vuông ?
+ Ghi bảng : 4 – 0 = 4 
+ H/dẫn tương tự với tranh còn lại để được: 5 – 0 = 5
+ Kết luận : Một số trừ 0 bằng chính số đó.
Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân, lớp
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
* Hoạt động 3 : Thực hành
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 3.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 Hình thức tở chức: cá nhân
10/
- Cách tiến hành :
+ Bài 1 : Tính nhẩm 
+ Bài 2 : ( cột 1, 2 )
+ Bài 3a : Viết phép tính thích hợp theo hình vẽ
 . Gọi HS nêu bài toán theo nội dung tranh.
. Cho HS viết phép tính.
4. Củng cố :
- Trò chơi : Thi đua viết phép tính tranh 3b.
5 HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Luyện tập
- Q/sát tranh, trả lời, đọc phép tính.
HSG đọc trước, HSY đọc sau
- Đọc cá nhân, lớp.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- Hát
- HS nêu kết quả nối tiếp. 
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS làm bảng con 
 giúp HSY làm 
- Thảo luận nhóm, cài bảng.
giúp HSY cài 
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh minh hoạ.
HS : Bộ học Toán, bảng con.
Rút kinh nghiệm : 
Toán
Luyện tập
I. MỤC TIÊU :
Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số cho 0. Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
Quan sát tranh, nêu được bài toán và phép tính tương ứng.
HS yêu thích học môn Toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3 .
3. Bài mới :
a. Giới thiệu : 
b. Các hoạt động :
* Hoạt động 1: H/dẫn HS làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 1.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 Hình thức tở chức: cá nhân
TL
Hoạt động dạy
Mong đợi học sinh
15/
- Cách tiến hành :
+ Bài tập 1 : ( cột 1, 2, 3 )
. Gọi HS nêu y/c bài.
. Cho HS làm.
+ Bài tập 2 :
. Gọi HS nêu y/c bài
. Cho HS làm, lưu ý viết thẳng cột.
+ Bài tập 3 :
. Gọi HS nêu y/c bài.
. Cho HS làm.
+ Bài tập 4 :
. Gọi HS nêu y/c bài.
. Cho HS làm.
Nghỉ giữa tiết
- HS nêu.
- HS nêu k/quả miệng.
 HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS nêu.
- Làm bảng con, giúp HSY làm 
- HS nêu.
- HS làm bảng lớp.
- HS nêu.
- HS làm vở 3, giúp HSY làm 
- Hát
* Hoạt động 2 : Làm bài tập 5a
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 2,3.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 Hình thức tở chức: cá nhân
9/
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh, nêu câu hỏi gợi ý bài 5a.
+ Gọi HS viết phép tính.
4. Củng cố :
- Trò chơi : Thi đua viết nhanh phép tính theo các số và dấu cho trước.
5. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Luyện tập chung
- HS q/sát, nêu bài toán, cài phép tính.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh minh hoạ
HS : Bộ học toán, bảng con.
Rút kinh nghiệm :
Toán
Luyện tập chung
I. MỤC TIÊU :
Th/hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một số cho 0, trừ hai số bằng nhau .
Xem tranh, nêu bài toán và viết được phép tính.
HS yêu thích học môn Toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS làm bài tập 5 
3. Bài mới :
a. Giới thiệu : 
b. Các hoạt động :
* Hoạt động 1: HS làm các bài tập 1, 2, 3 SGK
- Mục tiêu : Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0, phép trừ một số cho 0, trừ hai số bằng nhau .
	 - Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 - Hình thức tở chức: cá nhân
TL
Hoạt động dạy
Mong đợi học sinh
15/
- Cách tiến hành :
+ Bài 1 : Tính dọc, lưu ý viết thẳng cột
+ Bài 2 : Tính ngang
+ Bài 3 : Điền dấu > , < , =
Nghỉ giữa tiết
- Làm bảng con, giúp HSY làm 
- Nêu kết quả nối tiếp 
HSG đọc trước, HSY đọc sau 
- HS làm bảng lớp
- Hát
* Hoạt động 2 : Làm bài tập 4a SGK 
	Mục tiêu: Đảm bảo mục tiêu 2.
	Hướng dẩn lựa chọn: tính toán
 Hình thức tở chức: cá nhân
10/
- Cách tiến hành :
+ Treo tranh, nêu câu hỏi gợi ý bài 4a, cho HS cài phép tính.
4. Củng cố :
- Trò chơi : Thi đua làm nhanh phép tính 5 – 4 = ?	
5. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Luyện tập chung
- Q/sát tranh, nêu bài toán, cài phép tính.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
GV : Tranh minh hoạ.
HS : Bộ học toán.
Rút kinh nghiệm :
Đạo đức
Thực hành kỹ năng giữa kỳ I
 Thủ công
Xé, dán hình con gà con.
I. MỤC TIÊU :
Biết cách xé, dán hình con gà con.
Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
HS yêu thích học môn Thủ công.
II. CHUẨN BỊ :
GV : Mẫu xé, dán.
HS : Giấy nháp, keo dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học thủ công.
3. Bài mới :
a. Giới thiệu : 
b. Các hoạt động :
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5/
20/
* Hoạt động 1 : Ôn cách xé hình con gà con
- Mục tiêu : Củng cố cách xé, dán hình con gà.
- Cách tiến hành :
+ Vẽ từng bộ phận : thân, đầu.
+ Lưu ý : Không xé mỏ, mắt, chân, đuôi dùng bút chì màu vẽ.
Nghỉ giải lao
* Hoạt động 2 : Thực hành
- Mục tiêu : HS biết cách xé, dán con gà con.
- Cách tiến hành :
+ GV cho HS thực hành, theo dõi, uốn nắn HS còn lúng túng.
- HS quan sát.
- Hát
- Thực hành vẽ, xé bằng giấy màu, giúp HSY xé 
4. Củng cố :
- Trình bày sản phẩm.
- Chọn sản phẩm đẹp giới thiệu – tuyên dương.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
Chuẩn bị : Ôn tập chương I : Kỹ thuật xé, dán
Rút kinh nghiệm : .
 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Gia đình
I. MỤC TIÊU :
Kể được với các bạn về ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình của mình và biết yêu quý gia đình.
Vẽ được tranh giới thiệu về gia đình mình.
Biết kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
+ Kỹ năng tự nhận thức xác định các mối quan hệ.
+ Kỹ năng làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm một số công việc trong gia đình.
+ Kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động học tập.
III. Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng:
Thảo luận nhĩm.
Trồ chơi
Viết tích cực
IV. Tài liệu và phương tiện
 GV : Tranh vẽ, SGK.
 HS : VBT, SGK.
V.tiến trình dạy học:
1. Khởi động : Hát
2. Kiểm tra bài 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11 1213.doc