Giáo án các môn lớp ghép 4, 5 - Tuần thứ 8

LUYỆN TẬP

 Củng cố về phộp cộng và làm tớnh cộng trong phạm vi 4.

- Tập biểu thị tỡnh huống trong tranh bằng phộp tớnh.

- Rốn kĩ năng cộng thành thạo.

Vẽ sẵn bài tập 4

 Tập đọc:

NGƯỜI MẸ HIỀN

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó phát âm.Biết đọc phân biệt lời kể của các nhân vật.

- Rèn kin năng đọc hiểu: Hiểu nghĩa một số từ.

Có ý thức rèn đọc

Tranh minh hoạ

 

doc 26 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 619Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 4, 5 - Tuần thứ 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àm xong việc nhà, rồi mới đi chơi.
10’
HĐ5
GV: HD viết vở tập viết 
Cho viết vở tập viết 
HD luyện núi theo chủ đề: Giữa trưa 
 Cho từng cặp quan sỏt tranh thảo luận theo cõu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh gỡ?
Vỡ sao em biết là cảnh giữa trưa 
Giữa trưa thời tiết như thế nào ?
Giữa trưa mọi người thường làm gỡ ?
HS: Một nhúm đọc tỡnh huống, 1 nhúm trả lời
4’
 HS: Từng cặp trỡnh bày.
Đọc toàn bài: 2em
GV: Nhận xột
Kết luận
2'
D D
Dặn về nhà ụn lại bài. Chuẩn bị bài sau.
Ngày soạn: 3/10/2010
 Ngày giảng: Thứ ba ngày 5 thỏng 10 năm 2010
TIẾT 1
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
Mục tiờu.
B.Đồ dựng
C.Cỏc HĐ
 Tiếng việt
ễN TẬP
- Đọc và viết được một cỏch chắc chắn cỏc vần đó học được kết thỳc bằng a
- Đọc được cỏc từ: mua mớa ngựa tớa, mựa dừa, trỉa đỗ. 
- Tranh vẽ sgk. Bảng ụn.
Toỏn
LUYỆN TẬP
- Củng cố các công thức cộng qua 10( trong phạm vi 20)đã học dạng 9 + 5; 8 + 5; 7 + 5; 6 + 5
- Rèn kĩ năng cộng qua 10(có nhớ)Các số trong phạm vi 100
- Củng cố kiến thức về giải toán, nhận dạng hình
- Phiếu bài tập
2'
ễĐTC
 Hỏt 
 Hỏt 
4’
HĐ1
HS : Đọc bài ua –ưa 
 Viết: cua bể, ngựa gỗ.
GV: Cho thực hiện phộp tớnh 
36 + 17= 38 + 14=
Giới thiệu bài 
HD làm bài 1
4’
HĐ2
GV: Giới thiệu bài 
Cho quan sỏt tranh rỳt ra õm, vần.
 m
 ia
 mớa
 m
 ua
 mỳa 
 Cho đọc 
HS: Làm bài 1 
10’
HĐ3
HS: ụn cỏc vần đó học.
 u
ua
ư
ưa
 i
ia
tr
tru
trua
trư
trưa
tri
tria
ng
ngu
ngua
ngư
ngưa
ngh
 Ghộp õm ở cột dọc với õm ở cột ngang
-Đọc cỏc tiếng .
GV: Nhận xột chữa
Cho làm bài 2
5’
HĐ4
GV: Đọc từ ứng dụng.
 mua mớa ngựa tớa 
 mựa dừa trỉa đỗ 
- Cho đọc
- Giải thớch từ.
HD viết cỏc từ: mựa dừa ,ngựa tớa 
HS :Làm bài 3
7’
HĐ5
HS: Viết bảng con " mựa dừa, ngựa tớa "
GV: Chữa bài 3 
Cho làm bài 4 
HD làm bài 5 
5’
HĐ6
GV: Nhận xột 
Cho đọc bài tiết 1(2 em) 
HS : Làm bài 5
Cho HS quan sỏt hỡnhvà trả lời cõu hỏi:
Cú mấy hỡnh tam giỏc
Cú mấy hỡnh tứ giỏc
Nhận xột chữa
2’
DD 
 Làm lại cỏc bài tập. Chuẩn bị bài cho tiết sau
TIẾT 2
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A.Mục tiờu
B.Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
 Tiếng Việt:
ễN TẬP
- Đọc và viết được một cỏch chắc chắn cỏc vần đó học được kết thỳc bằng a
- Đọc được cỏc từ: mua mớa ngựa tớa, mựa dừa, trỉa đỗ. 
- Đọc được đoạn ứng dụng: 
 Giú lựa kẽ lỏ 
 Lỏ khẽ đu đưa
 Giú qua cửa sổ 
 Bộ vừa ngủ trưa.
 Nghe hiểu kể lại theo truyện: Khỉ và rựa
- Tranh vẽ sgk. Bảng ụn.
Tập viết:
 CHỮ HOA: G
- Biết viết chữ G hoa theo cỡ vừa và nhỏ.
- Viết đúng mẫu, đều nét, nói chữ đúng quy định.
- Mẫu chữ
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt
4'
HĐ1
GV: Cho đọc bài tiết 1 : 2 em 
HS: Kiểm tra phần viết ở nhà
5’
HĐ2
HS: Luyện đọc lại tiết 1 ( cn - tổ - nhúm )
GV: Giới thiệu bài 
HD viết chữ hoa: G
Cho HS quan sỏt và nhận xột mẫu chữ
5’
HĐ3
GV: Đọc đoạn ứng dụng.
- Cho quan sỏt tranh vẽ gỡ?
 Giú lựa kẽ lỏ 
 Lỏ khẽ đu đưa
 Giú qua cửa sổ 
 Bộ vừa ngủ trưa.
Yờu cầu tỡm tiếng chứa vần.
- Cho đọc.
HS : Nhận xột chữ hoa:
Độ cao, cỏc nột, qui trỡnh viết
3’
HĐ4
HS: Đọc đoạn ứng dụng.
GV: HD viết trờn khung chữ,
Vừa mụ tả vừa viết
Cho HS tập viết bảng con
7'
HĐ5
GV: HD viết vở tập viết 
Cho viết vở tập viết 
HD kể chuyện “Khỉ và Rựa”
Kể mẫu 2 lần kết hợp tranh
HS: Viết bảng con
Quan sỏt nhận xột cõu ứng dụng 
Độ cao cỏc con chữ
Khoảng cỏch
Nối cỏc con chữ
3’
HĐ6
HS: Kể theo nhúm 
GV: HD viết “Gúp”
Nhận xột chữa
HD viết bảng con, vở
4’
HĐ7
GV: Gọi kể trước lớp. 
Cho kể toàn bộ cõu chuyện.
Vỡ sao rự bị rơi xuỗng đất 
Nờu ý nghĩa cõu chuyện.
Ba hoa và cẩu thả là tớnh sấu .Khỉ cẩu thả vỡ đó bảo bạn ngậm đuụi mỡnh .Rựa ba hoa nờn đó chuốc vạ vào thõn.Truyện cũn giải thớch sự tớch cỏi mai rựa.
HS: Viết bài vở tập viết
5’
HĐ7
HS: Đọc toàn bài: 2 em 
GV: Thu một số bài chấm, nhận xột
Cho HS nờu lại chữ hoa
2’
DD
 Viết phần bài viết ở nhà. Chuẩn bị bài sau
TIẾT 3
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn
Tờn bài
A.Mục tiờu.
B.Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
 Toỏn: 
PHẫP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
 Cú khỏi niệm ban đầu về phộp cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5.
- Kĩ năng cộng trong phạm vi 5.
Cỏc vật mẫu cú số lượng là 5
 Tự nhiờn xó hội:
 ĂN UỐNG SẠCH SẼ.
- Hiểu được phải làm gì để thực hiện ăn uống sạch sẽ.
- Ăn uống sạch sẽ đề phòng được nhiều bệnh nhất là bệnh đường ruột.
- Có ý thức ăn uống sạch sẽ.
- Các tranh vẽ sgk
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt 
4'
HĐ1
HS : 2 em làm bài.
2 + 2 = 3 + 1 =
GV: Nờu ntn là ăn uống đầy đủ
Giới thiệu bài 
Đa ra một số cõu hỏi
Cho HS thảo luận
10’
HĐ2
GV: Giới thiệu bài 
Giới thiệu phộp cộng trong phạm vi 5
Cho sử dụng đồ dựng để thực hiện cỏc phộp cộng: 
a, Phộp cộng 2 + 2 = 4
b, Phộp cộng 1 + 4 = 5
c, Phộp cộng 3 + 2 = 5
d,Phộp cộng 2 + 3= 5
đ,Đưa ra hỡnh vuụng rỳt ra cỏc phộp toỏn:
 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5
 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5
Nhận xột về kết quả cỏc phộp tớnh.
Vậy khi ta thay đổi cỏc số hạng trong phộp tớnh thỡ kết quả khụng thay đổi
HS: Thảo luậnPhỏt biểu ý kiến
3’
HĐ3
HS: Ghi nhớ bảng cộng
- Học thuục bảng cộng.
GV: Chốt lại ý kiến.
Cho HS quan sỏt cỏc hỡnh và thảo luận trong nhúm nội dung cỏc hỡnh.
8’
HĐ4
GV: HD làm bài tập 
Làm bài 1 
2 + 3 = 5 4 + 1 = 5; 2 + 2 = 4
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 3 + 2 = 5
Làm bài 2 
 + 4 +2 +2 +1 +1
 1 3 2 4 3
 5 5 5 5 4
Chữa bài 
HS: Thảo luận nờu lại nội những việc cầc làm
 Đại diện 1, 2 nhúm nờu lại những việc cần làm.
Kết luận: Rửa tay trớc khi ăn, cho HS làm việc sgk
Quan sỏt sgk và thảo luận nội dung tranh
4’
HĐ5
HS: Làm bài 3 
4 + 1 = 5 5 = 4 + 1 5 = 3 + 2 
1 + 4 = 5 5 = 1 + 4 5 = 2 + 3
GV: Kết luận 
HD HS thảo luận nờu cõu hỏi SGK
Lớp thảo luận và phỏt biểu ý kiến Nhận xột kết luận
7’
HĐ6
GV: Chữa bài 3. Cho làm bài 4 
a, Cú 4 con hươu ,thờm 1con hươu. Tất cả cú 5 con hươu.
4
 +
1
 =
 5
b,Cú 3con chim thờm 2con bay đến. Tất cả cú 5con chim.
 3
 +
 2
 =
 5
Chữa bài
HS: Nờu lại kết luận: ăn uống sạch sẽ..
2’
DD
 Thực hiện ăn uống sạch sẽ. Chuẩn bị bài sau
 Tiết 4: Thể dục:
ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ, THỂ DỤC RẩN LUYỆN
TƯ THẾ CƠ BẢN.
A. Mục tiờu:
- ụn một số kĩ năng ĐHĐN. Thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc.
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước.
- ễn trũ chơi qua đường lội. Biết tham gia ở mức tương đối chủ động.
B. Địa điểm.
- Sõn tập sạch sẽ.
C. Cỏc hoạt động dạy học.
 Phần nội dung.
Định lượng
 Phương phỏp tổ chức 
I Phần mở đầu.
1, Nhận lớp.
- Kiểm tra sõn tập.
- Phổ biến bài dạy: ụn ĐHĐN, làm quen với tư thế đứng cơ bản.
2. Khởi động
-Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc.
II. Phần cơ bản:
1, Kiểm tra bài
- Giậm chan đếm theo nhịp 1
2, ễn động tỏc.
- Tập hợp hàng dọc dúng hàng đứng nghiờm nghỉ quay phải, trỏi. 
3, Học tư thế đứng cơ bản.
a, Tư thế đứng:
Khẩu lệnh: tư thế đứng cơ bản bắt đầu, động tỏc, người đứng thẳng tự nhiờn.
b. Đứng đưa hai tay ra trước.
- Khẩu lệnh:đứng đưa hai tay ra trứơc.
- Động tỏc: từ TTĐCB đưa hai tay ra trướccao ngang vai, bàn tay sấp, cỏc ngún tay khộp lại, thõn người thẳng, mắt nhỡn theo hai tay.
c, ụn trũ chơi: Qua đường lội
Cho chơi cả lớp .
III. Phần kết thỳc.
- Hồi tĩnh: đứng vỗ tay và hỏt.
- Nhận xột giờ học.
- Dặn về nhà ụn lại bài
 5-7’
20 -25’
 5 - 7’
Đội hỡnh 
 * *
 * *
 * *
 * *
 GV
Đội hỡnh
 * * * * * 
 * * * * 
 GV
 Đội hỡnh 
* * * * 
 * * * *
 GV
Đội hỡnh 
 * * * * 
 * * * * 
 GV 
 Ngày soạn: 4/10/2010
 Ngày giảng: Thứ tư ngày 6 thỏng 10 năm 2010
 TIẾT 1
Nhúm trỡnh độ 1
Nhúm trỡnh độ 2
Mụn
Tờn bài
A.Mục tiờu
B. Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
 Tiếng Việt: 
OI - AI
- Đọc viết hiểu cấu tạo vần oi - ai, nhà ngúi, bộ gỏi.
- Đọc đỳng cỏc từ ngữ: ngà voi, cấi cũi, gà mỏi.
 -Đọc được cõu ứng dụng: 
 Chỳ búi cỏ nghĩ gỡ thế ?
 Chỳ nghĩ về bữa trưa.
- Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề:ớưẻ, ri, búi cỏ,le le
- Tranh vẽ SGK.Bộ thực hành
Tập đọc:
BÀN TAY DỊU DÀNG
- Rèn kĩ năng đọc thàng tiếng.
- Đọc trơn toàn bài.Đọc đúng từ ngữ, biết ngắt nghỉ hơi dúng sau các dấu câu biết đọc với giọng kể.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu: nắm được nghĩa ca từ. Hiểu ND của bài: thái độ dịu dàng đầy thơng yêu của thầy giáo đã động viên an ủi HS đang đau buồn vì bà mất..
Tranh minh hoạ
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt
4'
HĐ1
HS: Đọc lại bài ụn tập.
 Viết :mua dừa ,ngựa tớa
GV:Cho đọc bài “Người mẹ hiền”
Giới thiệu bài 
Đọc bài-HD cỏch đọc
9'
HĐ2
GV: Giới thiẹu bài 
Dạy vần oi.
- Phõn tớch vần oi.
- So sỏnh oi với o.
b.Đỏnh vần đọc trơn: oi -nhà ngúi
 Hướng dẫn viết: úi - nhà ngúi 
- Viết mẫu nờu cỏch viết
HS: Đọc nối tiếp cõu.
5'
HĐ3
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xột chữa lỗi phỏt õm.
HD đọc đoạn.
Cho Hs nối tiếp nhau đọc.
Giảng giải thờm một số từ.
Cho HS luyện đọcđoạn trong nhúm
10’
HĐ4
GV: Dạy vần ai.
* Phõn tớch vần 
Phõn tớch vần ai
- So sỏnh ai - oi
* Đỏnh vần, đọc trơn: ai - bộ gỏi 
* Hướng dẫn viết.
Viết mẫu nờu cỏch viết: ai - bộ gỏi
HS:Luuyện đọc đoạn trong nhúm
5’
HĐ5
HS: Viết bảng con 
GV: Nhận xột, tổ chức cho HS thi đọc đoạn.
Cho HS đọc lần lượt đoạn kết hợp
Trả lời những cõu hỏi.
Tỡm những từ ngữ cho thỏy An rất buồn khi bà mới mất?
 Khi An chưa làm bài tập thỏi độ của thầy ntn?
 Tỡm những từ núi về tổ chức của thầy cụ đối với An?
Cho HS nờu ND bài
HD luyện đọc lại bài
Cho HS luyện đọc đoạn bài
4’
HĐ6
GV: Đọc từ ứng dụng
 ngà voi gà mỏi
 cỏi cũi bài vở.
- Cho tỡm tiếng chứa vần
- Cho giải nghĩa từ.
- Yờu cầu đọc cỏc từ.
HS: Đọc đoạn theo nhúm
Đọc toàn bài.
4’
HĐ7
HS: Đọc từ ứng dụng
Đọc bài tiết 1(2 em) 
GV: Nhận xột
Chốt lại nội dung bài
Nhận xột tiết học
2’
DD
 Đọc lại bài và trả lời cõu hỏi. Chuẩn bị bài sau
TIẾT 2
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A. Mục tiờu
Tiếng Việt:
OI - AI
- Đọc viết hiểu cấu tạo vần oi - ai, nhà ngúi, bộ gỏi.
- Đọc đỳng cỏc từ ngữ: ngà voi, cấi cũi, gà mỏi.
 -Đọc được cõu ứng dụng: 
 Chỳ búi cỏ nghĩ gỡ thế ?
 Chỳ nghĩ về bữa trưa.
- Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: Sẻ, ri, búi cỏ,le le
 Toỏn:
BẢNG CỘNG
- Củng cố và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ để vạn dụng khi cộng nhẩm cộng các số có 2 chữ số có nhớ giải toán có lời văn.
- Nhận dạng hình tam giác, hình tứ giác.
B. Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
- Tranh vẽ SGK.Bộ thực hành
Phiếu bài tập
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt
5’
HĐ1
GV: Cho đọc bài tiết 1(2 em) 
HS: Làm bảng con phộp tớnh: 
46 + 15 = 37 + 26 =
5’
HĐ1
HS : Luyện đọc lại tiết 1 (cn - tổ - nhúm )
GV: Giới thiệu bài 
HS làm bài 1
Cho HS làm bài 
HS: Nối tiếp nhau nờu kết quả
Nhận xột chữa bài
Cho HS ụn lại bảng cộng
5’
HĐ2
GV: Đọc cõu ứng dụng.
- Cho quan sỏt tranh vẽ gỡ?
 Chỳ búi cỏ nghĩ gỡ thế ?
 Chỳ nghĩ về bữa trưa.
Yờu cầu tỡm tiếng chứa vần.
- Cho đọc.
HS: Học thuộc lũng bảng cọng
5’
HĐ3
HS: Đọc cõu ứng dụng.
GV: Gọi HS đọc trước lớp
Nhận xột.
HD làm bài 2.
10'
HĐ4
GV: HD viết vở tập viết 
Cho viết vở tập viết 
HD luyện núi theo chủ đề: Sẻ, ri, búi cỏ,le le
Cho từng cặp quan sỏt tranh thảo luận theo cõu hỏi:
+ Tranh vẽ gỡ?
+ Em đó nhỡn thấy con vật nào trong những con vật này?
+Con chim sẻ cú màu gỡ ?
+Thức ăn của con chim sẻ là gỡ 
HS: Làm bài 2trờn bảng và phiếu bài tập
6’
HĐ5
 HS: Từng cặp trỡnh bày.
Đọc toàn bài: 2em
GV: Nhận xột chữa. 
Cho làm bài 
Làm bài 4 
quan sỏt hỡnh và trả lời cõu hỏi.
Cú mấy hỡnh tam giỏc?
 Cú mấy hỡnh tứ giỏc?
Nhận xột
2’
DD
 Dặn ụn lại bài. Chuẩn bị bài sau.
TIẾT 3
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn
Tờn bài
A.Mục tiờu:
B. Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
 Toỏn:
LUỴấN TẬP
- Củng cố và khắc sõu bảng cộng trong phạm vi 5.
- Quan sỏt tranh để giải bài toỏn bằng phộp tớnh.
- Tranh vẽ bài 5.
Chớnh tả( tập chộp)
NGƯỜI MẸ HIỀN
Chép lại một đoạn văn trong bài: Người mẹ hiền.Điền vào chỗ chấm. ao, au, s, d, gi
Chép chính xác trình bày sạch sẽ phân biệt qui tắc chính tả.
- Có ý thức luyện viết cẩn thận
Đoạn chép, nội dung bài tập
2'
ễĐTC
 Hỏt 
 Hỏt 
5'
HĐ1
GV: Cho 2 em làm bài 
3 + 2 = 5 4 + 1 = 5
1 + 4 =5 2 + 3 = 5
Giới thiệu bài 
HD làm bài tập 
HS: Viết bảng con "quớ bỏu, luỹ tre"
6’
HĐ2
HS: Làm bài 1 
1 + 1 = 2; 2+ 1 = 3; 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3; 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5.
GV: Giới thiệu bài 
Đọc đoạn chộp
Cho HS đọc, tập viết chữ khú
4’
HĐ3
GV: Chữa bài 1 
HD làm bài 2 
HS : Viết chữ khú
10'’
HĐ4
HS : Làm bài 2 
+2 +1 +3 + 2 
 2 4 2 3 
 4 5 5 5 
Làm bài 3 
2 + 1 +1 = 4 3 + 1 +1 =4
1 + 2 + 1 =4 1 + 3 +1=5
GV: HD viết chớnh tẩ
HD tập chộp, cho HS tập chộp.
Đọc lại bài cho HS soỏt.
Thu một số bài chấm. chữa 
HD làm bài tập 2. 
5'
HĐ5
GV: Chữa bài 2,3 
Cho làm bài 4
2 + 3 = 5; 4 >2 + 1
3 + 1 < 5; 4 <2 + 3
 HS : Làm bài2
Làm bài bảng lớp, bảng con
6'
HĐ6
HS : Làm bài 5 
Cú 3 con mốo , thờm 2 con mố, tất cả cú 5 con mốo.
3 
 +
 2
=
5
-Cú 2 con mốo,thờm 3 con mốo .Tất cả cú 5 con mốo.
 2
 +
 3
 =
 5 
b, Cú 4con chim thờm 1con chim .Tất cả cú 5con chim.
 4 
+
 1
=
5
-Cú 1con chim thờm 3con chim .Tất cả cú 5con chim.
1
 +
 4
= 
5
GV: Nhận xột chữa
Cho làm bài3
Nhận xột chữa. 
2’
Dặn dũ
 Viết lại những từ đó viết sai. Chuẩn bị bài sau
TIẾT 4
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A.Mục tiờu.
B. Đồ dựng.
C. Cỏc HĐ
 Tự nhiờn và xó hội: 
ĂN, UỐNG HẰNG NGÀY
Giỳp học sinh biết: Kể tờn những thức ăn trong ngàyđể mau lớn và khoẻ mạnh.
- Núi được cần phải ăn uống ntn để cú sức khoẻ tốt.
- Cú ý thức tự giỏc,trong việc ăn, uống của cỏ nhõn: ăn đủ no, uống đủ nước.
- Hỡnh vẽ bài 8. 
 Thủ cụng:
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHễNG MUI(T2)
- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui
- HS yêu thích gấp thuyền
- Mẫu thuyền đã gấp
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt 
4
HĐ1
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dựng của HS.
Giới thiệu bài 
HS: Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dựng của HS.
4’
HĐ2
HS: Kể tờn những thức ăn, đồ uống mầ cỏc em thường xuyờn dựng hàng ngày.
Quan sỏt tranh sgk, chỉ và núi tờn từng loại thức ăn.
- Cỏc em thớch ăn loại thức ăn nào trong số đú?
- Cỏc loại thức ăn nào cỏc em chưa ăn chưa ăn hoặc khụng biết ăn.
Kết luận: nờn ăn nhiều loại thức ăn sẽ cú lợi cho sức khoẻ.
GV: GTB, ghi bảng
Nờu lại quy trỡnh gấ
9’
HĐ3
GV: Quan sỏt từng nhúm hỡnh trang 19 sgk và trả lời cõu hỏi:
- Cỏc hỡnh nào cho biết sự lớn nờn của cơ thể?
- Cỏc hỡnh nào cho biết cỏc bạn học tập tốt?
- Cỏc hỡnh nào thể hiện cỏc bạn cú sức khoẻ tốt.?
- Tại sao chỳng ta phải uống hàng ngày
HS: Thực hành gấp thuyền
5’
HĐ4
HS: Một số nhúm phỏt biểu trước lớp.
GV: Theo dừi giỳp đỡ HS yếu 
5’
HĐ5
GV Kết luận: Chỳng ta cần phải ăn, phải uống hàng ngày để cơ thể mau lớn, cú sức khoẻ và học tập tốt.
HS: Hoàn thiện sản phẩm
4
HĐ6
HS: Thảo luận cõu hỏi 
- Khi nào chỳng ta cần phải ăn, phải uống?
- Hàng ngày, em ăn mấy bữa vào những lỳc nào?
- Tại sao chỳng ta khụng nờn ăn bỏnh, kẹo trước bữa ăn chớnh,
GV: Cho trưng bày sản phẩm 
5
HĐ7
GV: Gọi trỡnh bày 
Kết luận: chỳng ta cần ăn khi đúi, uống khi khỏt 
- Hàng ngày cần ăn ớt nhất là 3 bữa vào buổi sỏng, trưa, chiều tối..
- Khụng ăn đồ ngọt trước bữa ăn chớnh trong bữa ăn chớnh ăn được nhiều và ngon miệng.
HS: Nhận xột đỏnh giỏ sản phẩm
2’
Dặn dũ
 Dặn ụn lại bài học Chuẩn bị bài sau
 Ngày soạn: 5/10/2010
 Ngày giảng: Thứ năm ngày 7 thỏng 10 năm 2010
TIẾT 1
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A.Mục tiờu.
B. Đồ dựng.
C. Cỏc HĐ
 Tiếng Việt: 
ễI - ƠI
- Đọc viết nắm cấu tạo vần ụi - ơi,trỏi ổi, bơi lội.
- Đọc được từ ứng dụng: cỏi chổi, thổi cũi,ngúi mới, đồ chơi.
- Bộ thực hành.Tranh minh hoạ
Luyện từ và cõu:
TỪ CHỈ HĐ, TRẠNG THÁI
- Nhận biết đợc các từ chỉ hoạt động, trạng thái của nhân vật, sự vật trong câu. Biết lựa chọn từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống.
Biết dùng dấu phẩy để ngăn cách câu ngăn cách các từ dùng làm một chức vụ trong câu.
- Phiếu bài tập
2'
ễĐTC
 Hỏt 
 Hỏt
4
HĐ1
HS: Cho đọc lại bài oi - ai.
Cho viết: bộ gỏi, nhà ngúi
GV: Kể tờn những từ chỉ HĐ
Giới thiệu bài 
HD làm bài tập
8’
HĐ2
GV: Vần ụi.
* Nhận diện.
- Phõn tớch vần ụi.
- So sỏnh ụi - oi
* Đỏnh vần, đọc trơn.
* Hướng dẫn viết.
- Vết mẫu nờu cỏch viết.
HS: Làm bài tập 1
Tỡm và ghi vào bảng con: ăn, uống, toả
5’
HĐ3
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xột chữa. 
Chốt lại nội dung bài
HD làm bài tập 2
8’
HĐ4
GV: Vần “ơi”
* Nhận diện vần.
- Phõn tớch vần ơi.
- So sỏnh ơi với ụi
*Đỏnh vần, đọc trơn: ơi -bơi lội
* Hướng dẫn viết: ơi -bơi lội
- Viết mẫu nờu cỏch viết .
HS: Làm bài 2
5’
HĐ5
HS: Viết bảng con 
GV: Nhận xột bài 2.
HD làm bài 3 
6'
HĐ6
GV: Đọc từ ứng dụng.
 cỏi chổi ngúi mới
 thổi cũi đồ chơi
- Tỡm tiếng chứa vần.
- Yờu cầu giải nghĩa từ.
- Cho đọc cỏc từ.
Đọc bài tiết 1: 2em 
HS: Làm bài 3vào vở
Nhận xột chữa
Nờu lại nội dung bài
2’
Dặn dũ
 Làm lại cỏc bài tập .Chuẩn bị bài sau
TIẾT 2
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A. Mục tiờu
B. Đồ dựng.
C. Cỏc HĐ
 Tiếng Việt: 
ễI - ƠI
- Đọc viết nắm cấu tạo vần ụi - ơi,trỏi ổi, bơi lội.
- Đọc được từ ứng dụng: cỏi chổi, thổi cũi,ngúi mới, đồ chơi.
- Đọc được cõu ứng dụng: Bộ trai, bộ gỏi đi chơi phố với bố mẹ.
- Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề: Lễ hội.
Tranh minh hoạ
Toỏn:
 LUYỆN TẬP
- Củng cố về cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng (có nhớ)
- Củng cố kĩ năng tính nhẩm và viết giải toán, so sánh các số có hai chữ số
- Phiếu bài tập
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt 
3'
HĐ1
GV: Cho đọc bài tiết 1 : 2 em 
HS: Đọc thuộc lũng bảng cộng
4’
HĐ2
HS: Luyện đọc lại tiết 1 ( cn - tổ - nhúm )
GV: GTB, ghi bảng.
HD làm bài tập 1
4’
HĐ3
GV: Đọc cõu ứng dụng.
- Cho quan sỏt tranh vẽ gỡ?
 Chỳ búi cỏ nghĩ gỡ thế ?
 Chỳ nghĩ về bữa trưa.
Yờu cầu tỡm tiếng chứa vần .
- Cho đọc.
HS: làm bài1.
Nối tiếp nhau nờu kết quả.
4'
HĐ4
HS: Đọc cõu ứng dụng.
GV. Nhận xột , chữa
Cho làm bài 2
3’
HĐ5
GV: HD viết vở tập viết 
HS: Làm bài 2 vào phiếu
7’
HĐ6
 HS: Cho viết vở tập viết
GV: Nhận xột chữa, chốt lại.
HD làm bài 3
3’
HĐ7
GV: HD luyện núi theo chủ đề: Cho từng cặp quan sỏt tranh thảo luận theo cõu hỏi:
HS: Làm bài 3
4'
HĐ8
HS: Từng cặp trỡnh bày.
GV: Nhận xột chữa bài, cho HS nờu lại nội dung bài.
Cho làm bài 4
HD làm bài 5
4’
HĐ9
GV: Đọc toàn bài(2em)
HS: Làm bài 5
2’
Dặn dũ
Làm lại cỏc bài tập, bài học. Chuẩn bị bài sau
TIẾT 3
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A.Mục tiờu.
B. Đồ dựng.
C. Cỏc HĐ
 Mĩ thuật:
VẼ HèNH VUễNG,HèNH CHỮ NHẬT
- Nhận biết hỡnh vuụng và hỡnh chữ nhật.
- Biết cỏch vẽ hỡnh vuụng và hỡnh chữ nhật.
- Cỏc vật cú dạng hỡnh vuụng, hcn 
Kể chuyện:
 NGƯỜI MẸ HIỀN
- Dựa và các tranh minh hoạ, kể lại tong đoạn của câu chuyện. ( Ngời mẹ hiền) bằng lời của mình
- Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai: người dẫn chuyện, Minh, Nam, bác bảo vệ, cô giáo
- Tranh minh hoạ
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt 
6'
HĐ1
HS: Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dựng
GV: Cho kể chuyện "Người thầy cũ"
Giới thiệu bài .
HD kể trong đoạn truyện bằng tranh cỏc cõu hỏi gợi ý.
Cho HS kể từng đoạn truyện trong nhúm
7’
HĐ2
GV: Giới thiệu bài 
Quan sỏt nhận xột.
- Đưa ra: khăn mựi xoa, gạch hoa...
Cỏc vật cú hỡnh gỡ?
Quan sỏt em thấy cỏc cạnh ntn?
- Đưa ra: cỏi bảng con, viờn gạch đỏ ,hộp phấn..
- Cỏc vật cú hỡnh gỡ?
Quan sỏt em thấy cỏc cạnh ntn?
- Cho đưa ra cỏc vật của cỏc em mang đến lớp và nờu tờn vật và hỡnh đú thuộc loại hỡnh gỡ?
HS: Kể truyện trong nhúm
4’
HĐ3
HS: Nờu cỏc vật cú dạng hỡnh vuụng ,hỡnh chữ nhật
GV: Nhận xột bổ sung.
HD HS dựng lại cõu chuyện theo vai
GV dẫn chuyện lần 1.
Cho HS phõn vai dựng lại cõu chuyện trong nhúm, trước lớp
6’
HĐ4
GV: Hướng dẫn vẽ.
a, Hỡnh vuụng.
- Vẽ 2 nột dọc và 2 nột ngang trước.
- Vẽ tiếp 2 nột cũn lại.
- Vẽ 4 nột bằng nhau.
b, Vẽ hỡnh chữ nhật.
- Vẽ 2 nột thẳng và nột ngang trước.
- vẽ 2 nột cũn lại.
- vẽ 2 nột cạnh ngang dài hơn 2 cạnh trước
HS: Phõn vai dựng lại chuyện
10’
HĐ5
HS: Thực hành vẽ
GV: Giỳp đỡ HS cũn lỳng tỳng
Cho Cỏc nhúm thi dựng lại cõu chuyện
Nhận xột 
Cho HS kể lại chuyện
3’
HĐ6
GV: Quan sỏt uấn nắn 
Cho trưng bày sản phẩm 
Đỏnh giỏ nhận xột 
HS: Kể lại chuyện
2’
DD
 Kể lại chuyện cho gia đỡnh nghe. Chuẩn bị bài sau
TIẾT 4
 Nhúm trỡnh độ 2
 Nhúm trỡnh độ 3
Mụn 
Tờn bài
A. Mục tiờu
B. Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
 Toỏn: 
SỐ 0 TRONG PHẫP CỘNG
- Bước đầu thấy được một số cộng với 0 hay 0 cộng với một số đều cú kết quả là chớnh số đú.
- Biết thực hiện phộp tớnh cộng trong trường hợp này.
- Nhỡn tranh nờu được bài toỏn và biểu thị của phộp tớnh.
- Một số đồ vật: que tớnh, hỡnh vuụng, hỡnh trũn: 
Mĩ thuật:
XEM TRANH: TIẾNG ĐÀN BẦU
- HS làm quan tiếp xỳc với tranh của hoạ sĩ.
- Học tập cách sắp xếp hình ảnh và cách vẽ màu trong tranh.
- Yêu mến cảnh bộ đội
- Tranh phong cảnh, tranh thiếu nhi
2'
ễĐTC
 Hỏt
 Hỏt 
4'
HĐ1
HS: 2 em làm bài
2 + 1 = 3 + 2 = 
4 + 1 = 1 + 1 =
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
Gọi HS quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi.
Nờu tờn bức tranh tờn hoạ sĩ?
Anh bộ độ và hai em bộ đang làm gỡ?
9’
HĐ2
GV: Giới thiệu bài 
Giới thiệu một số cộng với 0
Cho dựng cỏc đồ vật để thực hiện phộp cộng 
a, Phộp cộng 3+0=3 
b, Phộp cộng 0 + 3 = 3
c, Dạy phộp tớnh 0 + 4= 4
 4 + 0= 4 
Hỏi: Em cú nhận xột gỡ khi một số cộng với 0hay 0 cộng với một số ..
HD làm bài tập 
HS: Quan sỏt tranh và nhận xột nội dung tranh đàn bầu
10’
HĐ3
HS: Làm bài 1 
1 + 0 = 1; 5 + 0 = 5; 0 + 2 = 2
0 + 1 = 1; 0 + 5 = 5; 2 + 0 = 2
Làm bài 2 
+5 + 3 +0 + 0 +1
 0 0 2 4 0
 5 3 2 4 1
GV: Nhận xột đỏnh giỏ về sự quan sỏt tranh
HD Vẽ tranh cõy đàn
5’
HĐ4
GV: Chữa bài 1,2 
Cho làm bài 3 
1 + 1 = 1; 1 + 1 = 2; 2 +2 = 4 
2 + 2 = 4: 3 + 0 = 3; 2 + 0 = 2
Chữa bài 3
HD làm bài 4 
HS : Tập vẽ cõy đàn
7’
HĐ5
HS : Làm bài 4 
a, Cú 3 quả tỏo thờm 2 quả tỏo. Tất cả 5 quả tỏo.
 3
+ 
2
=
5
b,Cú 3con cỏ trong 1lo ,lo kia khụng cú con cỏ nào.Tất cả cú 3con cỏ . 
 3
 +
0
=
 3
Chữa bài
GV: Cho trưng bày sản phẩm 
Nhận xột, đỏnh giỏ về tranh vẽ 
Nhận xột tiết học
2’
D D
 Viết lại những lỗi đó viết sai. Chuẩn bị bài sau
 Ngày soạn: 6/10/2010
 Ngày giảng: Thứ sỏu ngày 8 thỏng 10 năm 2010 
TIẾT 1
 Nhúm trỡnh độ 1
 Nhúm trỡnh độ 2
Mụn 
Tờn bài
A. Mục tiờu
B. Đồ dựng
C. Cỏc HĐ
Tiếng Việt: 
UI – ƯI
- Đọc viết nắm cấu tạo

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 8.doc