Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 27 - Nguyễn Thị Thịnh

Tập đọc

Hoa ngọc lan (2t)

I.Mục tiêu

-Đọc trơn được tồn bài, phát âm đúng: cây hoa, ngọc lan, bạc trắng, xanh thẫm, lấp lĩ, trắng ngần, xịe, duyên dáng, ngan ngát, tỏa, búp lan, sáng sáng.

-Biết ngắt, nghỉ đúng quy định.

-Tìm được tiếng, từ cĩ vần ăm, ăp.

-Hiểu được: trắng ngần, ngan ngát, lấp lĩ.

-Gọi được tên các lồi hoa trong ảnh, qua đĩ cho HS thấy được ích lợi của các lồi hoa là gĩp phần làm cho mơi trường thêm đẹp, cuộc sống của con người thêm ý nghĩa nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sĩc chúng.

II.Chuẩn bị

-GV:Bảng, tranh

-HS:Bảng, SGK

 

doc 12 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 510Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 27 - Nguyễn Thị Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27
Thứ hai ngày tháng năm 2012
Tập đọc
Hoa ngọc lan (2t)
I.Mục tiêu 
-Đọc trơn được tồn bài, phát âm đúng: cây hoa, ngọc lan, bạc trắng, xanh thẫm, lấp lĩ, trắng ngần, xịe, duyên dáng, ngan ngát, tỏa, búp lan, sáng sáng.
-Biết ngắt, nghỉ đúng quy định.
-Tìm được tiếng, từ cĩ vần ăm, ăp.
-Hiểu được: trắng ngần, ngan ngát, lấp lĩ.
-Gọi được tên các lồi hoa trong ảnh, qua đĩ cho HS thấy được ích lợi của các lồi hoa là gĩp phần làm cho mơi trường thêm đẹp, cuộc sống của con người thêm ý nghĩa nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sĩc chúng.
II.Chuẩn bị
-GV:Bảng, tranh
-HS:Bảng, SGK
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn đọc bài mới
-Hướng dẫn đọc tiếng, từ khĩ:
+Tìm trong bài những tiếng hoặc từ cĩ l, tr, s, x, uyên, oa ?
-> Luyện phát âm tiếng, từ ; kết hợp giải thích: trắng ngần (rất trắng), ngan ngát (mùi thơm dễ chịu, lan tỏa ra xa), lấp lĩ (lĩ ra rồi khuất đi, khi ẩn khi hiện).
- Hướng dẫn đọc câu:
+Bài này cĩ mấy câu ?
-> Hướng dẫn cách ngắt, nghỉ hơi
-> luyện phát âm.
-Hướng dẫn đọc đoạn,bài:
+Bài này cĩ mấy đoạn ?
- Hướng dẫn lại cách đọc
-> luyện phát âm.
-Đọc nối tiếp đoạn theo bàn tạo thành bài văn
-> đọc tồn bài
Hoạt động 2 : Hướng dẫn ơn vần ăm, ăp
+So sánh ăm với ăp ?
+Tìm trong bài tiếng cĩ vần ăp ? 
+Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần ăm, ăp ?
->HS thực hiện, GV uốn nắn.
*Tiết 2
Hoạt động 1 : Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài mới
-Đọc đoạn 1, HS nhận xét:
+Nụ hoa lan màu gì ? (Hãy khoanh trịn ý đúng nhất) 
-> Luyện đọc đoạn 1
-Đọc đoạn 2, HS nhận xét:
+Hương hoa lan thơm như thế nào ?(
-> Luyện đọc đoạn 2
-Đọc cả bài, HS nhận xét:
+Nhãn vở được dùng để làm gì ?
- Hướng dẫn đọc diễn cảm.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện nĩi
-Giới thiệu tranh, HS quan sát và nhận xét:
Củng cố,dặn dị:
-Cả lớp cùng thực hiện
- HS lắng nghe GV nhận xét.
-HS nêu và luyện đọc theo sự hướng dẫn của GV.
-Lắng nghe GV giải thích.
-HS luyện đọc cá nhân.
-Đọc cá nhân, cả lớp(1 lần).
-Đọc và phân tích điểm khác, giống nhau của vần ăm, ăp.
-Thi tiếp sức.
Vài HS thực hiện ,cả lớp nhận xét.
HS luyện đọc và nêu ý kiến.
-Quan sát và nêu ý kiến.
-HS thực hiện và trình bày theo nhĩm đơi.
Toán
 Luyện tập 
I.Mục tiêu
-Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số cĩ hai chữ số.
-Biết viết và phân tích số theo dạng tổng của chục và đơn vị.
-Thực hiện tốt các bài tập cĩ liên quan.	
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng
-HS: SGK, vở, bảng
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ
Hoạt động 1 : Luyện tập
- Bài 1: Viết số
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 3: Điền dấu >, <, = vào ơ trống
+ Muốn so sánh các số, ta cần làm gì ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
 - Bài 4: Viết theo mẫu
+ Số 87 gồm cĩ mấy chục và mấy đơn vị ?
-> HS thực hiện, GV sửa sai
Hoạt động 2 : Củng cố, dặn dị
-Viết theo mẫu (Bài 2 )
-Về nhà làm lại bài 2 vào vở ; xem trước bài “Bảng các số từ 1 đến 100”.
 HS trình bày trên bảng.
-HS làm vào bảng.
-Làm và trình bày theo nhĩm đơi.
-Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm ở bảng.
-Thi tiếp sức.
-Lắng nghe và thực hiện.
Đạo đức Cảm ơn và xin lỗi (tiết 2)
I.Mục tiêu
-Rèn thĩi quen xin lỗi, cảm ơn đúng lúc.
-Biết đồng tình với những bạn biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc và khơng đồng tình với những bạn khơng biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.
-Thực hiện tốt việc cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng, tranh ( Bài 3, 5, 6 ) 
-HS: Vở BTĐĐ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động 1 : Rèn kĩ năng ứng xử theo chuẩn mực “cảm ơn, xin lỗi”
Cách tiến hành
- Giới thiệu tranh (Bài 3), HS quan sát và nhận xét :
+ Tranh vẽ gì ? 
+ Đánh dấu X vào ơ trống cĩ cách ứng xử đúng ?
+ Vì sao em làm như vậy ?
+ Nếu là em, em sẽ làm gì khi được bạn nhặt giúp mình hộp bút ? Vì sao ?
+ Nếu là em, em sẽ làm gì khi em lỡ làm rơi hộp bút của bạn ? Vì sao ?
-> HS trao đổi và trình bày, GV tuyên dương, uốn nắn kịp thời.
Hoạt động 2 : Thực hành chuẩn mực mới
-Nêu yêu cầu bài 5, GV quy định cách chơi
+Ghép các cánh hoa (cĩ ghi những tình huống) thành bơng hoa cảm ơn, xin lỗi
+Mỗi dãy cử 4 bạn, mỗi bạn gắn 1 cánh hoa
+Đội nào xong trước và đúng nhất là thắng
-> HS chơi, GV sửa sai kịp thời. 
Củng cố, dặn dị
-Vài HS trả lời.
-Trao đổi và trình bày theo nhĩm đơi 
-Lắng nghe và nêu ý kiến.
-Thi tiếp sức.
-Thi cá nhân.
Thứ 3, ngày .....tháng.....năm 2012
Chính tả
Nhà bà ngoại
I.Mục tiêu
-Chép được đoạn văn “Nhà bà ngoạikhắp vườn”, viết đúng: bà ngoại, thống mát, giàn hoa giấy, lịa xoa, hiên, vườn, hoa trái, hương thơm, thoang thoảng, khắp vườn.
-Rèn kĩ năng viết nhanh, sạch, đẹp và đúng chính tả. 
-Biết điền ăm, ăp vào chỗ trống.
-Phân biệt được c với k khi ghép chính tả.
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng.
-HS: Bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết bảng
Mục tiêu: 
-Giới thiệu đoạn văn cần chép:
+ Tìm từ cĩ oai, oang, oa, iên, ương ?
+ Phân tích tiếng cĩ oai, oang, oa, iên, ương ?
 -> HS viết vào bảng, GV uốn nắn, sửa sai.
Hoạt động 2 : Luyện viết vở
Hoạt động 3 : Hướng dẫn làm bài tập 
- Giới thiệu bài tập 1, HS nhận xét:
+ Bài yêu cầu làm gì ?
+ So sánh ăm với ăp ?
-> HS làm bài vào vở, GV sửa sai kịp thời.
- Giới thiệu bài tập 2, HS nhận xét:
+ Bài yêu cầu làm gì ?
+ C ghép được với những âm nào ?
+ K ghép được với những âm nào ?
-> HS làm bài vào vở, GV sửa sai kịp thời.
- Chấm và nhận xét.
Củng cố, dặn dị
- Cả lớp viết vào bảng con.
-Vài HS đọc bài.
- Cá nhân, tập thể cùng viết vào bảng.
Cả lớp viết vào vở.
- Quan sát và nêu ý kiến.
-Cả lớp làm vào vở.
Taäp vieát  E, EÂ ,G, chaêm hoïc, khaép vöôøn, vöôøn hoa, ngaùt höông
I.Muïc tieâu
-Bieát vaø vieát ñöôïc caùc töø treân. 
-Reøn kó naêng vieát nhanh, saïch, ñeïp vaø ñuùng maãu. 
II.Chuaån bò
-GV:Chöõ maãu,baûng.
-HS: Baûng, vôû.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Khôûi ñoäng : Haùt
Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra baøi vieát tieát tröôùc
Baøi môùi 
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn vieát baûng
-Giôùi thieäu chöõ maãu :
+ Ñoïc töøng töø vaø phaân tích töøng tieáng ?
-> Vieát maãu vaø noùi caùch vieát noái neùt giöõa caùc aâm, caùch ñaët daáu thanh.
-> HS vieát vaøo baûng, GV uoán naén, söûa sai.
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän vieát vôû
- HS vieát baøi ôû vôû 
-> GV uoán naén, söûa sai.
- Chaám vaø nhaän xeùt.
Cuûng coá, daën doø
- Giôùi thieäu vôû vieát saïch, ñeïp cuûa baïn cho caû lôùp cuøng xem
-> tuyeân döông, nhaéc nhôû
-Veà nhaø vieát 1 trang caùc chöõ vöøa hoïc ; xem tröôùc baøi: H, I, K, hieáu thaûo, yeâu meán, ngoan ngoaõn, ñoaït giaûi.
- Caû lôùp cuøng haùt.
- Caû lôùp vieát vaøo baûng con.
- Quan saùt vaø neâu yù kieán.
- Caù nhaân, taäp theå cuøng vieát vaøo baûng.
-Caû lôùp vieát vaøo vôû.
-Quan saùt vaø nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
-Laéng nghe vaø thöïc hieän.
Toán
Bảng các số từ 1 đến 100 
I.Mục tiêu
-Rèn kĩ năng đọc, viết các số cĩ hai chữ số.
-Thực hiện tốt các bài tập cĩ liên quan.	
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng
-HS: SGK, vở, bảng
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra kiến thức tiết học trước
Hoạt động 1 : Luyện tập
Mục tiêu: 
- Bài 2: Viết số cịn thiếu vào bảng số đã cho
+ Hãy đếm xuơi, ngược các số từ 0-> 100 ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 3: Điền dấu >, <, = vào ơ trống
+ Muốn so sánh các số, ta cần làm gì ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
 - Bài 3: Trong bảng các số từ 1 -> 100
+ Số nào là số cĩ một chữ số ?
+ Số nào là số cĩ hai chữ số ?
-> HS thực hiện, GV sửa sai
Hoạt động 2 : Củng cố, dặn dò
-Vài HS thực hiện cá nhân.
- HS trình bày trên bảng.
Làm và trình bày theo nhĩm đơi.
-Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm ở bảng.
Thứ 4, ngày .....tháng.....năm 2012
Tập đọc
Ai dậy sớm(2t)
I.Mục tiêu 
-Đọc trơn được tồn bài,phát âm đúng: dậy sơm, ngát hương, vừng đơng, đất trời.
-Biết ngắt, nghỉ đúng quy định.
-Tìm được tiếng, nĩi được câu chứa tiếng cĩ vần ươn,ương.
-Hiểu được: đường trơn, gánh đỡ, mưa rịng.
-Biết được cảnh buổi sáng rất đẹp, ai dậy sớm mới thấy được cảnh đẹp ấy.
-Biết hỏi đáp tự nhiên về những việc đơn giản em thường làm vào buổi sáng (theo tranh vẽ).
-Học thuộc lịng được bài thơ này.
II.Chuẩn bị
-GV:Bảng, tranh
-HS:Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra bài tiết trước
-Hướng dẫn đọc tiếng, từ khĩ:
+Tìm trong bài những tiếng hoặc từ cĩ s,tr, ương, ât ?
-> gạch chân các tiếng, từ: dậy sơm, ngát hương, vừng đơng, đất trời .
-> Luyện phát âm tiếng, từ ; kết hợp giải thích: vừng đơng (mặt trời mới mọc), đất trờimặt đất và bầu trời).
- Hướng dẫn đọc các dịng thơ:
+Bài này cĩ dịng thơ ?
-> Hướng dẫn cách ngắt, nghỉ hơi
-> luyện phát âm.
-Hướng dẫn đọc khổ thơ:
+Bài này cĩ mấy khổ thơ ?
- Hướng dẫn lại cách đọc
-> luyện phát âm.
-Đọc nối tiếp các khổ thơ (theo bàn) tạo thành bài thơ
-> đọc tồn bài
Hoạt động 2 : Hướng dẫn ơn vần ươn, ương
+So sánh ươn với ương ?
+Tìm trong bài những tiếng cĩ vần ươn, ương ? 
+Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần ươn, ương ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
*Tiết 2
Hoạt động 1 : Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài mới
-Đọc khổ thơ đầu, HS nhận xét:
+Khi dậy sớm, điều gì chờ đĩn em ở ngồi vườn ?
-> Luyện đọc khổ thơ đầu
-Đọc khổ thơ thứ hai, HS nhận xét:
+ Khi dậy sớm, điều gì chờ đĩn em trên cánh đồng ?
-> Luyện đọc khổ thơ thứ hai
-Đọc khổ thơ cuối, HS nhận xét:
+Khi dậy sớm, điều gì chờ đĩn em trên đồi ?
-> Luyện đọc khổ cuối
-Đọc cả bài, HS nhận xét:
+Bài thơ cho ta biết được điều gì ?
-> luyện đọc tồn bài.
- Hướng dẫn học thuộc lịng.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện nĩi 
-Giới thiệu tranh, HS quan sát và nhận xét:
+Tranh vẽ gì ?
+Hãy dựa vào tranh để kể những cơng việc em thường vào buổi sáng ? 
-> HS thực hành, GV uốn nắn, sửa sai kịp thời.
+Em làm những việc đĩ để làm gì ?
-> GDHS
 Củng cố,dặn dị:
-HS nêu và luyện đọc theo sự hướng dẫn của GV.
HS đọc cá nhân.
-HS đọc cá nhân.
-Đọc cá nhân, cả lớp(1 lần).
-Đọc và phân tích điểm khác, giống nhau của vần ươn, ương.
-HS luyện đọc và nêu ý kiến.
-Cá nhân đọc (cả lớp đồng thanh một lần ).
-HS trao đổi và trình bày theo nhĩm đơi.
Toán Luyện tập 
I.Mục tiêu
-Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số cĩ hai chữ số.
-Vẽ được hình vuơng từ các điểm cho trước.
-Thực hiện tốt các bài tập cĩ liên quan.	
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng
-HS: SGK, vở, bảng
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra kiến thức tiết học trước
- Viết bảng con các số sau: 36, 42, 29, 23,
- Đếm các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.
-> tuyên dương, nhắc nhở.
Hoạt động 2 : Luyện tập
- Bài 1: Viết số
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 2: Viết số liền trước, liền sau 
+ Muốn viết đúng các số, ta cần làm gì ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 3: Viết số theo thứ tự từ bé đến lơn và từ lớn đến bé
+ Hãy đếm từ 50 -> 60 ?
 -> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 4: Cho các điểm
+ Trên bảng cĩ mấy điểm ?
+ Hãy dùng thước nối các điểm này thành hai hình vuơng 
-> HS thực hiện, GV sửa sai
Củng cố, dặn dị
-Vài HS thực hiện cá nhân.
- HS trình bày trên bảng.
-Làm và trình bày theo nhĩm đơi.
Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm ở bảng.
Thứ 5, ngày .....tháng.....năm 2012
 Kể chuyện Trí khôn
I.Mục tiêu
-Nghe, nhớ và kể lại được câu chuyện “Trí khơn” theo tranh.
-Biết đổi giọng để phân biệt lời kể của hổ, trâu, người và lời của người dẫn chuyện.
-Hiểu được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Vì ngốc nghếch, khờ khạo mà hổ thua con người ở trí khơn và sự thơng minh, vì thế mà con người làm chủ được muơn lồi.
II.Chuẩn bị
-GV:Tranh,bảng.
-HS:SGK.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra câu chuyện tiết trước.
 Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe và tìm hiểu nội dung câu chuyện “Trí khơn”
-Giới thiệu tranh và kể lại câu chuyện, HS nhận xét:
+Câu chuyện kể về ai ? 
+Bác nơng dân đang làm gì ?
+Hổûnĩi gì với trâu ? Trâu trả lời hổ ntn ?
+Hổûnĩi gì với người ? Người trả lời hổ ntn ?
+Cuối cùng hổ phải làm gì ?
+Nhờ đâu mà người nơng dân thắng hổ ? 
+Vì sao mà hổ thua người nơng dân ? 
+ Câu chuyện khuyên ta điều gì ? 
-> GDHS: Sống phải thơng minh và nhanh trí thì mới làm chủ được bản thân.
Hoạt động 2 : Thực hành
-Kể chuyện cho nhau nghe.
-> HS thực hiện, GV uốn nắn, sửa sai.
Củng cố, dặn dị
-
- Cả lớp lắng nghe và nêu ý kiến.
- HS trao đổi và trình bày theo nhĩm đơi.
Chính tả Câu đố
I.Mục tiêu
-Chép được cả khổ thơ, viết đúng: suốt ngày, khắp vườn, tìm hoa, gây mật.
-Rèn kĩ năng viết nhanh, sạch, đẹp và đúng chính tả. 
-Phân biệt được tr với ch ; v, d với gi khi ghép chính tả.
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng.
-HS: Bảng, vở.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra viết 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết bảng
-Giới thiệu khổ thơ cần chép:
+ Tìm từ cĩ s, ăp, oa, ât ?
+ Phân tích tiếng cĩ s, ăp, oa, ât ?
 -> HS viết vào bảng, GV uốn nắn, sửa sai.
Hoạt động 2 : Luyện viết vở
- Hướng dẫn cách trình bày bài vào vở
- HS viết bài vào vở, GV uốn nắn, sửa sai.
- Chấm và nhận xét.
Hoạt động 3 : Hướng dẫn làm bài tập 
- Giới thiệu bài tập 1, HS nhận xét:
+ Bài yêu cầu làm gì ?
+ So sánh tr với ch ?
-> HS làm bài vào vở, GV sửa sai kịp thời.
- Giới thiệu bài tập 2, HS nhận xét:
+ Bài yêu cầu làm gì ?
+ So sánh v, d với gi ?
-> HS làm bài vào vở, GV sửa sai kịp thời.
- Chấm và nhận xét.
Củng cố, dặn dị
- Cả lớp viết vào bảng con.
-Vài HS đọc bài.
- Cá nhân, tập thể cùng viết vào bảng.
-Cả lớp viết vào vở.
- Quan sát và nêu ý kiến.
-Cả lớp làm vào vở.
Tự nhiên và xã hội
Con mèo
I.Mục tiêu 
-Biết quan sát, phân biệt và nĩi được các bộ phận bên ngồi của con mèo
-Nĩi được ích lợi của việc nuơi mèo.
-Cĩ ý thức chăm sĩc mèo ở nhà mình.
II.Chuẩn bị
-GV: Tranh, nam châm, bảng
-HS: SGK
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra kiến thức về “con gà”
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về con mèo
- Quan sát và nhận xét với nội dung :
+ Đây là con gì ?
+ Con mèo cĩ những bộ phận nào ở bên ngồi ?
+ Mèo di chuyển bằng cách nào ? Nĩ thường ăn gì ?
+ Con mèo cĩ gì khác con gà ? 
-> HS thảo luận, trình bày ; GV sửa sai kịp thời
-> Bài học
Hoạt động 2: Tìm hiểu về ích lợi và cách chăm sĩc mèo
-Giới thiệu tranh, HS quan sát và nhận xét :
+ Tranh vẽ gì ? Mèo cĩ tài gì ?
+ Nhờ đâu mà mèo bắt được chuột ?
+ Hãy kể các con vật giống con mèo mà em biết ? 
+ Chúng giống nhau, khác nhau ở điểm nào ?
+ Người ta nuơi mèo để làm gì ?
+ Ta cần làm gì đối với con mèo ? 
-> GDHS
Củng cố, dặn dị:
- Vài HS phát biểu.
Quan sát tranh và nêu ý kiến theo nhĩm đơi.
-Nhắc lại kiến thức.
-Trao đổi và nêu ý kiến theo bàn.
-Thi đua
-Lắng nghe và thực hiện.
Thứ 6, ngày .....tháng.....năm 2012
Tập đọc Mưu chú Sẻ (2t)
I.Mục tiêu 
-Đọc trơn được tồn bài, phát âm đúng: buổi sớm, sẻ, nén sợ, tại sao, sạch sẽ, ăn sáng, rửa mặt, đặt, vuốt râu, xoa mép, vụt, tức giận.
-Biết ngắt, nghỉ đúng quy định.
-Tìm được tiếng, từ cĩ vần uơn, uơng.
-Hiểu được: chộp, lễ phép.
-Biết được sự thơng minh, nhanh trí của Sẻ đã khiến chú tự cứu được mình thốt nạn.
II.Chuẩn bị
-GV:Bảng, tranh
-HS:Bảng, SGK
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra bài tập đọc tiết trước
Hoạt động 1 : Hướng dẫn đọc bài mới
-Hướng dẫn đọc tiếng, từ khĩ:
+Tìm trong bài những tiếng hoặc từ cĩ ?
-> gạch chân các tiếng, từ: buổi sớm, sẻ, nén sợ, tại sao, sạch sẽ, ăn sáng, rửa mặt, đặt, vuốt râu, xoa mép, vụt, tức giận.
-> Luyện phát âm tiếng, từ ; kết hợp giải thích: chộp (bắt một cách nhanh chĩng ), lễ phép ( cử chỉ cĩ giáo dục).
- Hướng dẫn đọc câu:
+Bài này cĩ mấy câu ?
-> Hướng dẫn cách ngắt, nghỉ hơi
-> luyện phát âm.
-Hướng dẫn đọc đoạn,bài:
+Bài này cĩ mấy đoạn ?
- Hướng dẫn lại cách đọc
-> luyện phát âm.
-Đọc nối tiếp đoạn theo bàn tạo thành bài văn
-> đọc tồn bài
Hoạt động 2 : Hướng dẫn ơn vần uơn, uơng
+So sánh uơn với uơng ?
+Tìm trong bài tiếng cĩ vần uơn ? 
+Tìm ngồi bài tiếng cĩ vần uơn, uơng ?
+Nĩi câu chứa tiếng cĩ vần uơn, uơng ?
->HS thực hiện, GV uốn nắn.
*Tiết 2
Hoạt động 1 : Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài mới
-Đọc đoạn 1, HS nhận xét:
+Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ đã nĩi gì với Mèo ? (Hãy khoanh trịn ý đúng nhất) 
-> Luyện đọc đoạn 1
-Đọc đoạn 2, HS nhận xét:
+Sẻ làm gì khi Mèo đặt nĩ xuống đất ?
-> Luyện đọc đoạn 2
-Đọc cả bài, HS nhận xét:
+Qua bài tập đọc, em thấy Sẻ là người ntn ?
-> luyện đọc tồn bài.
- Hướng dẫn đọc diễn cảm.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc nâng cao
-Phân vai cho HS đọc theo nhân vật
-> HS thực hành, GV uốn nắn, sửa sai kịp thời.
Củng cố,dặn dị:
- HS thực hiện cá nhân.
-Cả lớp viết vào bảng.
-HS nêu và luyện đọc theo sự hướng dẫn của GV.
-Lắng nghe GV giải thích.
 -HS luyện đọc cá nhân.
-Đọc cá nhân, cả lớp(1 lần).
Đọc và phân tích điểm khác, giống nhau của vần uơn, uơng.
-Thi tiếp sức.
-Vài HS thực hiện ,cả lớp nhận xét.
-HS luyện đọc và nêu ý kiến.
Tóan
 Luyện tập chung
I.Mục tiêu
-Củng cố cách đọc, viết, so sánh các số cĩ hai chữ số.
-Rèn kĩ năng giải tốn cĩ lời văn.
-Thực hiện tốt các bài tập cĩ liên quan.	
II.Chuẩn bị
-GV: Bảng
-HS: SGK, vở, bảng
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra kiến thức tiết học trước
Hoạt động 2 : Luyện tập 
- Bài 1: Viết số
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 2: Đọc số
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 3: Điền dấu >, <, = vào ơ trống
+ Muốn so sánh, ta cần làm ntn ?
-> HS thực hiện, GV uốn nắn.
- Bài 4: 1 HS đọc đề bài
+Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn cho hỏi gì ? -> ghi tĩm tắt
-> HS thực hiện, GV sửa sai
Củng cố, dặn dị
-Viết số lớn nhất cĩ hai chữ số (Bài 5 )
-Về nhà làm lại bài 5 vào vở ; xem trước bài “Giải tốn cĩ lời văn”.
Vài HS thực hiện cá nhân.
- HS trình bày trên bảng.
-Làm và trình bày theo nhĩm đơi.
Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm ở bảng.
-Thi tiếp sức.
-Lắng nghe và thực hiện.
THỦ CÔNG:
CẮT DÁN HÌNH VUÔNG	(Tiết 2)
A/ MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán được hình vuông. 
	-Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt, dán hình vuông theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
	* Kẻ, cắt, dán được hình vuông theo 2 cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt được thêm HCN có kích thước khác.
	- GD HS ý thức học tập, giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ.
B/ ĐỒ DÙNG: 
- Giáo viên : 1 hình vuông mẫu, to, đẹp . 
 1 tờ giấy có kẻ ô, có kích thước lớn. 
 - Học sinh : Giấy màu có kẻ ô. 
 1 tờ giấy vở, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công 	
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS 
HĐSP 1: Khởi động:
Giới thiệu bài: 2’
-Hôm nay cắt, dán hình vuông, T2
Thực hành trên giấy màu: 20’
- Gắn quy trình lên bảng.
-GV gọi 1 nhóm lên thực hiện các bước mẫu : 
- Kẻ hình vuông có cạnh 7 ô sau đó cắt rời ra.
- Yêu cầu lấy giấy màu ra để kẻ và cắt hình vuông
- Theo dõi giúp đỡ thêm học sinh làm còn chậm, lúng túng
Nhận xét đánh giá: 5’
- Đánh giá việc học tập của HS
-Nhận xét mức độ hoàn thành sản phẩm.
-Về nhà thực hiện lại việc vẽ, cắt, dán hình vuông để trang trí góc học tập thêm đẹp.
Trò chơi : Đi siêu thị mua dụng cụ học tập.
-Lắng nghe.
-Hoạt động nhóm.
- Nhóm 2 lên thực hiện lại việc kẻ, cắt theo quy trình mẫu.
Hoạt động cá nhân.
- Giấy màu tùy thích.
- Tiến hành cắt rời hình vuông
- Học sinh dán sản phẩm vào vở cân đối, phẳng.
* Kẻ, cắt, dán được hình vuông theo 2 cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt được thêm HCN có kích thước khác
- Theo dõi

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 27 lop 1 CKTKNSGTMOI.doc