Giáo án Buổi chiều lớp 5 - Tuần 15

I. Mục tiêu:

 - Củng cố về cách chia số tự nhiên cho 1 số thập phân.

 - HS tích cực, tự giác học tập.

II. Các hoạt động dạy học:

 

doc 7 trang Người đăng honganh Lượt xem 1652Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Buổi chiều lớp 5 - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15
Ngày soạn:27/11/2010	 Ngày dạy: Thứ 2/29/11/2010
Tiết 1
Thực hành Toán
LUYỆN TẬP CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ 
THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
	- Củng cố về cách chia số tự nhiên cho 1 số thập phân.
	- HS tích cực, tự giác học tập.
II. Các hoạt động dạy học:
Đối tượng HS khá, giỏi
T/L
Đối tượng HS yếu
 * GV gợi ý HS làm một số bài tập
Bài 3: - HS đọc bài tập.
	 - HS tự làm bài rồi chữa.
1 lít dầu hoả cân nặng là
1200 : 1,5 = 800 (g)
30 lít dầu hoả cân nặng là
 800 x 30 = 24000 (g)	24000 g = 24 kg
	 Đ/S : 24 kg.
 Bài 4: - HS nêu yêu cầu
	 - HS trao đổi bài theo cặp. Sau đó chữa bài.
3,2 x X + 0,25 = 46	
3,2 x X = 46 - 0,25	
3,2 x X = 45,75	 X	 = 45,75 : 3,2	
	 X	 = 14,29 (dư 0,022)
0,5 : X x 0,04 = 1
0,5 : X	 = 1 : 0,04
0,5 : X	 = 25
 X	 = 0,5 : 25
 X	 = 0,02
 2. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn HS: Xem lại các bài tập.
35´
2´
 Luyện tập : Hướng dẫn HS làm bài tập 
 Bài 1 : HS làm vào vở // 3 HS làm bài trên bảng. Sau đó tưng HS nêu cách làm. GV và HS nhận xét, kết luận.
 210 : 1,2 = 17,5
100 : 0,16 = 6,25
180 : 3,2 = 5,625
 Bài 2 : GV hướng dẫn HS đặt tính rồi tính.
	 * GV lưu ý HS phần thập phân chỉ lấy đến 2 chữ số.	
	12 : 3,4 = 3,52 (dư 0,032)	6 : 7,89 = 0,76 (dư 0,0036).
Tiết 2 : Thực hành tập đọc
LUYỆN ĐỌC BÀI: BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
 I. Mục đích, yêu cầu:
1. HS trung bình, yếu: Luyện đọc đúng, đọc trơn được toàn bài.
2. HS khá, giỏi: Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; HS nắm chắc nội dung bài.
II. Các hoạt động dạy học
Đối tượng HS khá, giỏi
T/L
Đối tượng HS yếu
A.Giới thiệu:
- GV giới thiệu bài và nêu yêu cầu của tiết học.
 B.Hướng dẫn học sinh luyện đọc
- Cho HS mở sách giáo khoa đọc các bài tập đọc đã học
* Cho học sinh thi đọc diễn cảm một đoạn văn bất kì trong bài theo nhóm.
- GV nhận xét những em có giọng đọc tốt, đọc diễn cảm bài văn và tuyên dương.
- Em hãy tìm một đoạn văn trong bài có câu văn hay
- Tìm một đoạn văn trong bài các em vừa đọc có sử dụng phép so sánh
C.Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét tiết học
2´
35´
1´
- Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập theo nội dung sau:
- Cho HS mở sách giáo khoa đọc các bài tập đọc đã học
- Giáo viên cho học sinh đọc từng đoạn trong bài tập đọc trên.
- GV theo dõi và kết hợp hướng dẫn cho các em đọc yếu đọc riêng.
- GV hướng dẫn học sinh luyện đọc theo nhóm 
- Cho học sinh thi đọc nối tiếp theo nhóm từng đoạn .
- GV theo dõi và nhắc nhở thêm cho những em đọc yếu cần cố gắng hơn.
Ngày soạn:27/11/2010	 Ngày dạy: Thứ 3/30/11/2010
Tiết 1
Thực hành Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
	- Củng cố cho HS cách chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân và giải bài toán có liên quan.
	- Phát huy tính tích cực học tập của HS.
II. Các hoạt động dạy học:
Đối tượng HS khá, giỏi
T/L
Đối tượng HS yếu
* HS khá, giỏi làm thêm
 = 
 = 
 = 
 Bài 3:
- HS đọc bài tập. HS làm bài rồi chữa.
13, 5 lít dầu cân nặng là
	12 - 1,2 = 10,8 (lít)
1 lít dầu cân nặng là
10,8 : 13,5 = 0,8 (kg)
10 lít dầu cân nặng là
0,8 x 10 = 8 (kg)
Sau khi lấy đi 10 lít dầu can còn lại là
12 - 8 = 4 (kg)
	Đ/S : 4 kg
3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
35´
2´
Bài 1 (Tr 57) : HS đặt tính rồi tính. 3 HS làm bài trên bảng và nêu cách làm.
	8,9,6 2,8
	 5 6 3,2
	 0
Bài 2:
- GV hướng dẫn HS đặt tính rồi tính. Sau đó tìm thương và số dư của phép chia.
	* GV lưu ý HS thương chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân.
	20,0,6 46,8	 1 3 40 0,42	 4 04
20,06 : 46,8 = 0,42 (dư 0,404)
Tiết 2
Thực hành tập làm văn
Luyện tập tả người
(Tả ngoại hỡnh)
Đề bài: 
Em hóy lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngoại hỡnh thầy giỏo (cô giáo) cũ của em.
 2. Học sinh giỏi :Dựa trên dàn ý em vừa lập, hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh tả ngoại hình thầy giáo, cô giáo cũ.
I . Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả thầy giáo, cô giáo cũ.
- Dựa vào dàn ý đó viết được bài văn tả ngoại hìnhcủa thầy giáo, cô giáo.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng ,bài tập
HS: Vở luyện Tiếng Việt.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
T/G
Hoạt động của học sinh
A. KTBC
(3/)
- Nêu cấu tạo của bài văn tả người?
- 2 HS nối tiếp trả lời.
B. Bài mới: 
1. GTB(1/): Nêu MĐYC của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. HD HS Làm BT 
(35/)
1. Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngoại hỡnh của thầy giỏo, cụ giỏo cũ của em.
- 1 HS nhắc lại.
+ Đề bài y /c gỡ?
- Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả thầy giáo, cô giáo.
+ Để lập dàn ý hay, đầy đủ em phải dựa trên cơ sở nào?
- Dựa trên cấu tạo của bài văn tả người.
+ Em hóy nờn cấu tạo của bài văn tả người?
- 2 HS nhắc lại.
+ Em hóy giới thiệu người em định tả? 
- HS nối tiếp nhau nêu.
+ Em tường q /s người đó khi nào?
+ trong giờ học
- Y/c HS tự lập dàn ý?
- 1 HS làm trên bảng N, HS khác làm vào Vở Luyện Tiếng Việt
- Y/c HS trỡnh bày.
- HS làm trên bảng phụ trình bày, HS khác n/x, đánh giá.(một số HS làm trên vở trình bày)
- GV n/x, sửa chữa (về từ, câu), bổ sung cho HS để được dàn ý hoàn chỉnh.
- HS tự sửa dàn ý.
Bài 2: Dựa vào dàn ý vừa lập, viết bài văn tả ngoại hỡnh của thầy giỏo, cụ giỏo cũ của em.
- 1 HS đọc nội dung của BT
- Để có bài văn tốt tả ngoại hỡnh của thày cụ em cần phải chỳ ý gỡ?
lựa chọn nhưngc chi tiết tiêu biểu về ngaọi hình của người định tả, cần lựa chọn các chi tiết để tả đúng những dặc điểm ấy.
- Y/c HS tự làm bài.
- HS làm bài CN.
- Gọi HS trỡnh bày.
- HS nối tiếp trình bày, HS khác n/x, bổ sung.
- GV sửa chữa, bổ sung để HS có bài văn hoàn chỉnh hơn.
- GV n/x, ghi điểm cho HS viết đạt.
* GV đọc những bài văn hay, mẫu, cho HS nghe.
- HS lắng nghe.
- Y/c HS chỉ ra chỗ hay, đáng học tập của bài văn.
- HS nối tiếp nêu.
C. Nhận xột, dặn dũ 
(1/)
- Nhạn xét tiết học, dặn HS về nhà làm lại bài văn cho hay hơn.
HS lắng nghe.
Ngày soạn:28/11/2010	 Ngày dạy: Thứ 4/1/12/2010
Tiết 1
Thực hành Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I/YEÂU CAÀU:
- Giuùp HS cuûng coá caùch thöïc hieän pheùp chia soá thaäp phan cho soá thaäp phaân, soá thaäp phaân cho soá töï nhieân.
 - Reøn kyõ naêng thöïc hieän pheùp chia. 
 - GDHS tính caån thaän tæ mó. 
II/ÑOÀ DUØNG:
 -Vôû baøi taäp.
III/CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
Đối tượng HS khá, giỏi
T/L
Đối tượng HS yếu
* HS khá, giỏi làm thêm
Bài 1 : Tổng và thương của hai số đều là 0,25. Tìm hai số đó.
Bài giải
0,25 = 
Gọi hai số phải tìm là a và b ta có :
a + b = 0,25 và tỉ số = do đó ta lập sơ đồ : 
Số a : 
Số b : 0,25
Số a là : 0,25 : (1+ 4) = 0,05
Số b là : 0,25 – 0,05 = 0,2
4/Cuûng coá:
-Nhaéc laïi ghi nhôù.
35´
2´
-Hoaøn thaønh baøi taäp SGK.
Baøi 1: Ñaët tính roài tính:
- 3 em leân baûng 
17,1,5 4,9 0,22,68 0,18 
 245 3,5 46 1,26
 0 108
 0
37,82,5 4,25 
 3825 8,9
 0
- Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
Baøi 2: Tìm x
X x 1,4 = 2,8 x 1,5; 1,02 x X = 3,57x 3,06
 X = 4,2 : 14 X = 10,9242 : 102
 X = 3 X = 10,71
tiết 2
thực hành chính tả
luyện viết bài 15 
i/ mục đích yêu cầu
- hs thực hành rèn luyện chữ viết đẹp thông qua việc viết bài số 15 trong vở thực hành luyện viết 5/ 1.
- tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp.
ii/ đồ dùng : bảng con.
iii/ hoạt động dạy – học :
hoạt động của giáo viên
t/g
hoạt động của học sinh
a / bài cũ : 
kiểm tra việc viết bài luyện viết thêm ở nhà của hs (bài số 15).
b /bài mới :
1. giới thiệu + ghi tên bài .
2. hướng dẫn thực hành luyện viết :
y/c hs đọc bài viết số 15 .
- hướng dẫn các chữ khó , các chữ có âm đầu tr /ch, q/c, s/x
-tổ chức cho học sinh viết nháp một số từ khó viết , gv theo dếi uốn sửa cho học sinh 
- hướng dẫn học sinh cách viết các chữ hoa đầu tiếng.
- nhận xét cỡ chữ, mẫu chữ ?
-tổ chức cho học sinh viết bài vào vở 
+ nhắc nhở hs cỏch trỡnh bày, lưu í khoảng cỏch và điểm dừng của chữ.
 - gv nhắc nhở học sinh tư thế ngồi viết , cách cầm bút, trènh bày sao cho đẹp 
 +bao quát, giúp đỡ hs yếu viết bài.
+ chấm bài, nhận xét.
thời gian cũn lại cho hs chuẩn bị bài cho tiết tập đọc ngày thứ hai.
c/ củng cố – dặn dũ :
nhận xét giờ học và kết quả rèn luyện của hs trong tiết học.
dặn hs tự rèn chữ ở nhà, hoàn thành một bài viết thêm.
5´
35´
2´
+ đọc nội dung bài viết.
+quan sát, nhận xột về kiểu chữ, cỏch trỡnh bày cỏc cếu trong bài viết.
+ luyện viết các chữ khó và các chữ hoa vào nháp hoặc bảng con.
ơi quyển vở mới tinh
em viết cho sạch đẹp
chữ đẹp là tính nết
của những người trũ ngoan
ơn cha nghĩa mẹ, .
+ nhắc lại khoảng cách giữa cỏc chữ trong một dũng .
+ thực hành viết bài.
- viết lại những chữ sai vào nháp.

Tài liệu đính kèm:

  • docG.A THUONG LOP 5 (buoi chieu T15).doc