Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2009

I. MỤC TIÊU:

 +Giúp HS đọc viết một cách chắc chắn các âm và chữ: ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr. Đọc đúng từ, câu ứng dụng trong bài. Nghe, hiểu và kể lại được ( theo tranh) câu chuyện : Tre ngà

 +Rèn kỹ năng đọc viết thành thạo các tiếng, từ trong bài.Kể chuyện lưu loát.

 +HS cảm phục và tự hào về tinh thần yêu nước của trẻ em Việt Nam.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh minh hoạ ( SGK); Bảng ôn tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

 -Gọi HS đọc :chú ý, y tế, cá trê, tre ngà.

 Bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã.

 -GV đọc cho HS viết vào bảng con: chú ý , cá trê.

 - Nhận xét, sửa sai.

 

doc 33 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 335Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3ph
3ph
2ph
 * * * *
 * * * * GV
 * * * *
--------------------------------------------------------------------
HỌC ÂM :Tiết 59 , 60/ ct. 
Bài : ôn tập
I. MỤC TIÊU:	
 +Giúp HS đọc viết một cách chắc chắn các âm và chữ đã học. Đọc đúng từ, câu ứng dụng trong bài. 
 +Rèn kỹ năng đọc viết thành thạo các tiếng, từ trong bài.
 +HS tích cực, chủ động ôn tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Bảng ôn tập;Vở BTTV 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ:
 -Gọi HS đọc :nhà ga, quả nho, tre ngà , ý nghĩ.
 Đọc câu ( SGK)
 -GV đọc cho HS viết vào bảng con: quả nho, ý nghĩ, tre ngà.
 - Nhận xét, sửa sai.
2.Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1:
a)Giới thiệu bài:
-GV nêu câu hỏi giúp HS nhớ lại các âm đã học .
b)HĐ chính: 
*Ôn tập âm
-GV treo bảng ôn tập, chỉ cho HS đọc âm. Gọi HS lên chỉ chữ và đọc.
Chỉnh sửa phát âm cho HS.
*Luyện đọc tiếng, từ:
Yêu cầu HS ghép tiếng, từ và luyện đọc:
GV ghi bảng những từ HS nêu.
Chỉnh sửa phát âm cho HS .
 + Luyện đọc từ ứng dụng:
GV ghi từ lên bảng, giúp HS nhận biết tiếng chứa âm vừa ôn:
 nhà kho quê nhà nghỉ hè
 chợ phố trẻ nhỏ nghệ sĩ
Giảng từ.
Gọi HS đọc lại bài trên bảng.
Chỉnh sửa phát âm cho HS. 
c)HD viết:
Cho HS quan sát chữ mẫu , nêu cấu tạo .
GV viết mẫu, nêu quy trình viết:
HD học sinh tập viết vào bảng con. 
Theo dõi, lưu ý HS viết đúng độ cao, điểm đặt bút, điểm dừng bút, nét nối .
Nhận xét, sửa sai.
d)Củng cố bài tiết 1:
GV chỉ bảng cho HS đọc bài.
TIẾT 2:
a)Luyện đọc:
 +Cho HS tiếp nối nhau đọc âm , tiếng trên bảng ôn.
Tổ chức cho các tổ thi đọc.
+HD đọc câu ứng dụng:
GV ghi câu lên bảng, HD học sinh luyện đọc câu:
Mẹ cho bé và chị hà đi chợ phố.
GV đọc mẫu, y/c học sinh đọc lại.
b)Luyện viết:
-GV viết mẫu, nhắc lại quy trình viết.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở kẻ ô.
-Theo dõi, sửa tư thế ngồi , cách cầm bút của HS.
Chấm bài, nhận xét, sửa sai.
Tuyên dương những em viết đúng mẫu chữ.
HS nhắc lại âm đã học ( cn)
HS đọc bảng ôn: (cn- nhóm –tổ )
a, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, u, ư, r, s, t, v, x, y.
ch, gh, kh, nh, ph, qu, th, tr, ng, ngh, gi.
HS tự ghép tiếng, từ và đọc.
Đọc thầm, nhận biết âm đã học.
Luyện đọc trơn tiếng, từ:
(cn- tổ –đt )
Đọc lại bài (cn )
-Quan sát mẫu.
-Theo dõi quy trình viết.
-Tập viết vào bảng con.
 -Đọc lại từ vừa viết:
nhà kho chợ phố 
Đọc bài ( cn – đt )
Luyện đọc bảng ôn tập (cn – đt).
Thi đua đọc trơn ( cn – dãy bàn )
Đọc thầm câu.
Luyện đọc trơn: (cn- nhóm-đt )
Đọc lại bài ( cn- đt )
HS quan sát mẫu và quy trình viết.
Luyện viết bài vào vở kẻ ô:
 nhà kho chợ phố
3.Củng cố, dặn dò:
Chỉ bảng cho HS đọc bài, tổ chức cho HS thi đua nối tiếng thành từ có nghĩa:
 ------------------------------------------------------------------
	TOÁN :	PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng 
 - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3 
 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 3 
 + Rèn kĩ năng tính toán 
 + Giáo dục tính chính xác 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 
 + Học sinh có bộ thực hành 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Giáo viên nhận xét chung về bài kiểm tra
+ Nêu những tồn tại lớn mà đa số các em đều phạm phải 
+ Tuyên dương những em làm đúng, viết đẹp sạch sẽ 
+ Ktcb bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 3
-Giáo viên treo tranh và hỏi : 
 - Có 1 con gà thêm 1 con gà . Hỏi tất cả có mấy con gà ? 
- 1 thêm 1 được mấy ?
Ta viết 1 thêm 1 bằng 2 như sau : 1 + 1 = 2 
-Giáo viên đọc phép tính . Gọi học sinh đọc lại 
–Treo tranh 3 ô tô cho học sinh tự nêu bài toán 
 - 2 ô tô thêm 1 ô tô là mấy ô tô ?
 - 2 cộng 1 bằng mấy ? 
–Treo tranh 3 con rùa cho học sinh tự nêu bài toán
- 1 cộng 2 bằng mấy ? 
-Giáo viên ghi bảng : 1 + 2 = 3 
– Treo hình chấm tròn cấu tạo số :
 - Học sinh tự nêu bài toán 
-Cho học sinh so sánh 2 phép tính : 2 + 1 = 3 
 1 + 2 = 3 
-Giáo viên hiểu sơ bộ về tính giao hoán trong phép tính cộng 
Hoạt động 2 : Học thuộc công thức
-Giáo viên gọi học sinh đọc bảng cộng 
- Cho đọc Đt để xoá dần 
-Hỏi miệng : 
 1 + 1 = ? 1 + 2 = ? 2 + 1 = ? 
 1 + ? = 2 1 + ? = 3 ? + 1 = 3 
-Học sinh xung phong đọc thuộc công thức 
Hoạt động 3: Thực hành 
Bài 1 : Tính rồi viết kết quả theo hàng ngang 
-1 + 1 =  1 + 2 =  2 + 1 = 
Bài 2 : Tính theo cột dọc 
-Giáo viên hướng dẫn cách đặt tính và tính theo cột dọc 
 1 1 2 
 1 2 1 
 2 3 3
- Chú ý viết thẳng cột dọc. 
Bài 3 : Nối phép tính với số thích hợp 
-Hướng dẫn học sinh tính kết quả của từng phép tính rồi nối với số phù hợp 
-Giáo viên Hướng dẫn thêm cho học sinh yếu 
-Học sinh quan sát tranh trả lời :
-Có 1 con gà thêm 1 con gà là có tất cả 2 con gà 
-1 số học sinh lặp lại
-1 thêm 1 được 2. vài em lặp lại 
- Một cộng một bằng hai 
-Có 2 ô tô thêm 1 ô tô .Hỏi có tất cả mấy ô tô ? 
-Là 3 ô tô 
- 2 cộng 1 bằng 3 . Học sinh lặp lại 
-Có 1 con rùa thêm 2 con rùa. Hỏi tất cả có mấy con rùa ?
- 1 cộng 2 bằng 3 . Học sinh lặp lại 
-2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 3 chấm tròn. 1 chấm tròn thêm 2 chấn tròn là 3 chấm tròn .
- Giống : đều là phép cộng, đều có các số 1,2,3. Khác : số 1, 2 đổi chỗ cho nhau 
-6 em đọc 
-Đọc đt 5 lần. Giáo viên xoá, học sinh thuộc 
-Học sinh trả lời nhanh 
- 5 em 
1+1=2 1+2=3 2+1=3
- Học sinh tự làm bài chữa bài 
- Học sinh làm bài vào vở ô li
- 3 học sinh lên bảng đặt tính rồi làm 
- Học sinh làm ở bảng lớp
3
2
1
2+1
1+1
1+2
4.Củng cố dặn dò : 
- Hôm nay em Vừa học bài gì ? Đọc lại công thức cộng phạm vi 3 ?
- Nhận xét tiết học.- Dặn học sinh về học thuộc công thức cộng 
- Chuẩn bị bài ngày hôm sau 
-------------------------------------------------------------------------------
	Chiều :
 Luyện toán : Phép cộng trong phạm vi 3
 I, mục tiêu : 
 - Học sinh nhớ và thuộc bảng cộng trong phạm vi 3
 - Học sinh có kỷ năng làm tính cộng 
 -Học sinh hăng hái tích cực trong học toán
 II, Các hoạt động dạy học 
 1, khởi động : hát
 2, Luyện tập 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 a,Luyện đọc bảng cộng trong phạm vi 3
b,học sinh làm bài tập 
Bài 1: gọi học sinh đọc yêu cầu 
 Yêu cầu học sinh làm bài và chữa bài ở vở
GV củng cố cách đặt tính
Bài 2 yêu cầu học sinh làm bài và chữa bài ở vở:
Bài 3: yêu cầu hs quan sát tranh vẽ nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm
1+1=2 
1+2=3
2+1=3
Tính :
1 2 1
1 1 2
2 3 3
Số ?
 1+=2 2=1+
 +1=3 3=+1
 1+=3 3=+2
Hs quan sát nêu bài toán và viết phép tính vào bảng con 
 1+2=3
 2+1=3
 3, Nhận xét chung tiết học 
---------------------------------------------------------------------
LUYỆN HỌC ÂM : ÔN TẬP 
 I, Mục tiêu : Học sinh đọc ,viết âm và chữ ghi âm đã học 
 Bết ghép chữ ghi âm ,dấu thanh đẻ tạo thành tiếng mới 
 - Rèn kĩ năng đọc ,viết 
 - Học sinh nghiêm túc trong học tập 
II, Các hoạt động 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a, Hoạt động 1:Luyện đọc 
 Giáo viên treo bảng phụ các âm và chữ ghi âm đã học 
 Yêu cầu hs luyện đọc cá nhân , đồng thanh 
b, Hoạt động 2 ; ghép tiếng 
 giáo viên đọc bài yêu cầu hs ghép tiếng 
c , Hoạt động 3 : Chơi trò chơi tinh mắt ,nhanh tay 
* Luyện viết 
Giáo viên đọc bài cho hs viết vào bảng con 
Giáo viên nhận xét , sữa chữa 
Học sinh luyện đọc cá nhân , đồng thanh 
Học sinh ghép bảng cài 
Nhà gỗ , quả na , xe chỉ , phố xá 
Học sinh chơi theo cặp 
Một hs đọc ,một hs chỉ âm ,tiếng 
Lớp nhận xét tuyên dương
Hs viết bảng con : nh ,ph , m ,g,kh..
Thủ đô ,phá cỗ ,nho khô
 3, nhận xét tiết học 
 --------------------------------------------------------------
 Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
	TOÁN :	 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 
 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng 
 + Rèn kĩ năng tính toán 
 + Học sinh hăng hái tích cực học toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 3 học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi 3 
+ Gọi học sinh lên bảng làm : 1 + 1= 
 2 + 1 = 
 1 + 2 = 
Lớp làm bảng con 
+ Giáo viên Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3
-Giáo viên gọi học đọc phép cộng trong phạm vi 3 .
Hoạt động 2 : Thực hành 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình
 huống trong tranh.
-Giáo viên nhận xét kết luận đúng, sai 
-Phần b cho học sinh nhận xét phép tính còn thiếu dấu cộng .
Bài 2 : Tính rồi ghi kết quả theo cột dọc .
-Giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm : viết kết quả thẳng theo cột dọc 
-Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
-Nhắc nhở học sinh viết kết quả thẳng cột 
Bài 3 : viết số thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Hướng dẫn học sinh nêu cách làm bài rồi làm bài 
-Giúp học sinh nhận xét về kết quả bài làm cuối 
 1 + 2 = 2 + 1 ( Đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không đổi )
Bài 4 : Nhìn tranh nêu bài toán rồi viết kết quả vào từng bài toán 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nói
Bài 5 : nhìn tranh nêu bài toán 
-giúp học sinh nêu bài toán a 
-Cho học sinh nhận xét phép tính thiếu gì ?
-Hướng dẫn học sinh nêu bài toán phần b 
-Cho học sinh trao đổi ý kiến và chọn phép tính đúng 
-Giáo viên nhận xét bổ sung
-Học sinh lần lượt lặp lại 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Đặt bài toán : Có 2 con thỏ thêm 1 con 
thỏ.Hỏi có tất cả mấy con thỏ ? và ngược lại 
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
-Đọc : Hai cộng một bằng ba 
 Một cộng hai bằng ba 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
 1 2 1
 1 1 2
 2 3 3
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
1+1=2 2+1=3 3=2+1
1+1=2 2+1=3 3=1+2
1+1=2 2+1=3 1+2=2+1
-Học sinh giải miệng.Ví dụ : Một bông hoa với một bông hoa là mấy bông hoa ?
-Học sinh trả lời : 1 bông hoa thêm 1 bông hoa là 2 bông hoa và viết 2 vào sau dấu = để có 1 + 1 = 2 ( Tương tự đv 2 tranh vẽ sau )
- Học sinh nêu : Lan có 1 quả bóng. Hùng có 2 quả bóng. Hỏi cả 2 bạn có mấy quả bóng ?
-Thiếu dấu cộng học sinh tự điền vào 
-Có 1 con thỏ, thêm 1 con thỏ chạy tới nữa .Hỏi có tất cả có mấy con thỏ ?
-Học sinh nêu : 1 + 1 = 2 
4.Củng cố dặn dò : 
Gọi hs đọc lại bảng cộng 3
- Nhận xét tiết học 
 -------------------------------------------------------------
HỌC ÂM :Tiết 61 , 62/ ct. 
Bài : chữ thường ,chữ hoa
I,: MỤC TIÊU
-Học sinh đọc ,viết đượcchữ in hoa và bước đầu làm quen vớichữ viết hoa
Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong các từ ngữ ,câu ứng dụng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
 -Rèn kĩ năng đọc ,nhớ được các chữ
- học sinh yêu quý chữ tiếng việt
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng mẫu chữ thường và chữ hoa
III, III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1,Kiểm tra bài cũ :
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh :s,g,ư,y
Xa xa,nghĩ hè ,ghế gỗ 
Hs viết , đọc ở bảng con:ghế gỗ,nghĩ hè
2, Dạy bài mới 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Tiết 1
a, Giới thiệu bài : Chữ thường , chữ hoa
gv cho hs quan sát mẫu chữ thường và chữ hoa
Gọi hs đọc theo thứ tự và không theo thứ tự 
? Chữ in hoa nào giống với chữ in thường nhưng kích thước lớn hơn ?
? Chữ in thường nào và chữ in hoa không giống nhau?
Tiếp tục cho hs theo dõi bảng chữ thường ,chữ hoa 
Gv chỉ vào chữ in hoa 
Gv che phần chữ in thường chỉ vào chữ in hoa
Tiết 2
Hoạt động 1 ;Luyện đọc bài ở bảng lớp
Hoạt động 2: Đọc câu ứng dụng
Yêu cầu hs quan sát ,nhận xét nội dung tranh vẽ
Gv ghi câu ứng dụng lên bảng 
Bố mẹ cho bé và chị kha đi nghĩ hè ở sa pa
? Tiếng nào có chữ hoa?
Gv: Chữ đứng đầu câu và tên riêng nên được viết hoa 
Gọi hs luyện đọc những tiếng đó 
Gọi hs đọc câu ứng dụng
Gv đọc mẫu câu ứng dụng và giảng từ sa pa:là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên,khí hậu mát mẽ quanh năm ,mùa đông thường có mây mù bao phủ .Có rất nhiều khách du lịch đến tham quan
Hoạt động 3 :Luyện nói 
Gọi hs đọc chủ đề luyện nói
? Tranh vẽ cảnh gì ?
? Em thấy phong cảnh ở đây như thế nào ?
Gv :Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì tỉnh Hà Nội
?Nơi em ở có những cảnh đẹp nào?
Hs quan sát
Hs đọc cá nhân ,dãy ,tổ
C,i,k,o.ô.ơ,p,s,v,x,y
a,ă,â,b,d,đ,e,ê,g,h,l,m,n,q,r,t
hs quan sát
hs dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc âm của chữ 
hs nhận diện và đọc âm của chữ
hs đọc cá nhân ,dãy ,đt
hs đọc bài cá nhân,nhóm ,đồng thanh
hs quan sát ,nhận xét
Bố ,Kha ,Sa Pa
Hs đọc các nhân,đồng thanh
Hs đọc tổ ,nhóm
Ba Vì
Cảnh núi non ,đồi cỏ,bò
Rất đẹp
Hs kể
3, Củng cố ,dặn dò :chơi trò chơi nhanh tay,nhanh mắt
 1hs đọc bài ở sgk
 Nhận xét tiết học
 -----------------------------------------------------------------------
 THỦ CÔNG : XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM ( t2)
 I, MỤC TIÊU :
- Học sinh biết xé dán hình quả cam trên giấy màu đúng mẫu.
- Giúp các em xé ít răng cưa,dán đặt hình cân đối.
- Giáo dục hs biết giữ vs trường lớp 
 II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam.
- HS : Giấy màu,vở,bút chì,hồ dán,thước kẻ,khăn l
 III, HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
 Hỏi học sinh tên bài học tiết trước? : Xé dán hình quả cam.
 Kiểm tra đồ dùng học tập,nhận xét . Học sinh đặt dụng cụ lên bàn cho GV kiểm tra.
3.Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Ÿ Hoạt động 1 : Xé hình vuông và hình tròn.
Giáo viên hướng dẫn lại 
 Bước 1 : Xé hình quả cam.
 Giáo viên hướng dẫn lật mặt sau giấy màu đánh dấu vẽ hình vuông 8 ô xé rồi lấy hình vuông ra và xé 4 góc của hình vuông sau đó chỉnh sửa cho giống hình quả cam.
 Bước 2 : Xé hình lá.
 Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật có chiều dài 4x2 ô,đánh dấu và xé dần rồi chỉnh sửa cho giống hình cái lá.
 Bước 3 : Xé hình cuống lá.
 GV hướng dẫn lấy giấy màu vẽ hình chữ nhật 4x1 ô,xé đôi hình chữ nhật lấy một nửa để làm cuống.
Ÿ Hoạt động 2 : Hướng dẫn dán hình.
 GV hướng dẫn và làm mẫu.
 Bôi hồ : dán quả sau đó đến cuống và cuối cùng dán lá lên nền giấy.
 Dùng tờ giấy đặt lên trên hình quả,dùng tay miết cho thẳng.
Học sinh quan sát 
 Học sinh lấy giấy ra thực hành xé quả cam.
 Học sinh thực hành xé cái lá.
 Học sinh xé cuống lá.
 Học sinh thực hành phết hồ và dán.
4. Củng cố :
 - Chấm bài,nhận xét.
 - Nêu lại quy trình xé dán hình quả cam.:
 TỰ NHIÊN _ XÃ HỘI : THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG-RỬA MẶT
I. MỤC TIÊU:
 -	HS hiểu và rửa mặt đúng cách
 -	Chăm sóc răng đúng cách
 - 	Aùp dụng vào làm vệ sinh cá nhân hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV:	Mô hình răng
 - HS:	Bàn chải, ca đựng nước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 1 Ổn định tổ chức:
 2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước các con học bài gì?	(Chăm sóc và bảo vệ răng)
 - Hằng ngày các con đánh răng vào lúc nào? Mấy lần?	(Con đánh răng 2 lần: buổi sáng và sau khi ngủ dậy, buổi tối trước khi đi ngủ)
 - Để đánh răng trắng và khoẻ các con phải làm gì?	(Con đánh răng và súc miệng, không ăn bánh kẹo vào buổi tối, không ăn đồ cứng)
 - GV nhận xét ghi điểm A và A+
 3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Giới thiệu bài mới: “Thực hành đánh răng”
HĐ1: Thực hành đánh răng
Cách tiến hành:
 - GV đặt câu hỏi: Ai có thể chỉ vào mô hình hàm răng và nói cho cô biết:
 + Mặt trong của răng, mặt ngoài của răng
 + Mặt nhai của răng
 + Hằng ngày em quen chai răng như thế nào?
 - GV làm mẫu cho HS thấy: 
 + Chuẩn bị cốc và nước sạch
 + Lấy kem đánh răng vào bàn chải
 + Chải theo hướng từ trên xuống, từ dưới lên.
 + Chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai.
 + Súc miệng kĩ rồi nhổ ra vài lần.
 + Rửa sạch và cất bàn chải vào đúng nơi quy định
Bước 2: GV đến và giúp HS
HĐ2: Thực hành rửa mặt 
Cách tiến hành: Ai có thể cho cô biết, con rửa mặt như thế nào?
GV hướng dẫn:
 - Chuẩn bị khăn sạch, nước sạch.
 - Rửa tay sạch bằng xà phòng dưới vòi nước. Dùng hai bàn tay sạch hứng vòi nước sạch để rửa
 - Dùng khăn mặt sạch để lau.
 - Vò khăn và vắt khô, dùng khăn lau vành tai và cổ.
 - Cuối cùng giặt khăn mặt bằng xà bông và phơi
 - GV quan sát
HĐ3:Củng cố bài học
 - Vừa rồi các con học bài gì?
 - Con đánh răng như thế nào?
 - Con rửa mặt như thế nào?
Nhận xét tiết học: 
- HS quan sát
- HS 4 em lên chỉ.
- GV cho 5 em lên chải thử
- Lớp theo dõi nhận xét.
- HS lần lượt thực hành.
- HS nêu và thực hành 
- Lớp theo dõi và nhận xét
- HS thực hành
HS trả lời
 ------------------------------------------------------ 
 Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 
 HỌC VẦN:Tiết 63 ,64/ ct. 
Bài : ia
I,: MỤC TIÊU
-Học sinh đọc ,viết được ia,lá tía tô.Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng
-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
 - Giáo dục hs hiếu thảo với mọi người
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:lá tía tô
 III, III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1,Kiểm tra bài cũ :chữ thường ,chữ hoa
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh một số chữ thường ,chữ hoa ở bảng phụ
1hs đọc bài ứng dụng ở sgk
2, Dạy bài mới 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Tiết 1
a, Giới thiệu bài : ia
b, các hoạt động 
hoạt động 1: giới thiệu vần ,tiếng ,từ và luyện đọc
*Giới thiệu vần ia 
? Vần ia gồm mấy âm ghép lại ? đó là những âm nào ? 
 Yêu cầu hs ghép
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
? Có vần ia muốn có tiếng tía ta phải thêm âm gì ? dấu gì ?
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu cho hs quan sát lá tía tô
Gọi hs đọc lại bài 
*giải lao giữa tiết 
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng 
Tờ bìa vỉa hè
Lá mía tỉa lá
sa pa
? Tiếng nào cóvần ia ?
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv nêu cấu tạo vần ia ,từ lá tía tôvà viết mẫu
c, Củng cố tiết 1
? Học vần vừa học vần ,tiếng ,từ gì ?
Gọi hs đọc lại bài 
Tiết 2
a, Hoạt động 1; Luyện đọc 
gv tổ chức thi đọc bài ở bảng lớp 
* Đọc câu ứng dụng
Yêu cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ 
Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng 
Bé Hà nhổ cỏ ,chị Kha tỉa lá
Gọi hs đọc :Bé Hà , Chị Kha
Yêu cầu hs tìm đọc tiếng có vần mới học 
Gọi hs đọc câu 
Gv đọc mẫu câu 
*Giải lao giữa tiết
b, Hoạt động 2:Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dõi ,hd hs viết 
Chấm nhận xét một số bài 
c, Hoạt động 3 : Luyện nói 
gọi 2 hs đọc chủ dề luyện nói 
? Tranh vẽ gì ?
? Bà đang làm gì ?
?Bà chia những quà gì ?
? Được chia quà các bé như thế nào ?
? Các bé có tranh nhau quà không ?
? Bà vui hay buồn ?
? Ở nhà ai hay chia quà cho em? 
? Khi được chia quà em láy phần ít hay phần nhiều ?
Gv kết hợp giáo dục hs
2âm đó là a và i
I trước a sau
Hs ghép bảng cài
Hs đánh vần ,đọc trơn cá nhân, đồng thanh
i-a-ia
ia
thêm âm t,dấu sắc .Aâm t đứng trước vần ia,dấu sắc đặt trên âm i
hs ghép : tía 
hs đánh vần ,đọc trơn các nhân, đt
tờ-ia –tia-sắc-tía
tía
hs đọc cá nhân ,đt :lá tía tô
hs đọc :ia-tía-lá tía tô
Hs đọc các nhân,đồng thanh
Hs đọc tổ ,nhóm
ùhs tìm gạch chân tiếng có vần ia
Hs đánh vần ,đọc trơn tiếng đó
Hs đọc cá nhân 
Hs nghe
Hs đọc
Hs viết ,đọc ở bảng con 
ia,tía,lá tía to
hs đọc
hs đọc cá nhân ,nhóm ,đt
hs qs,nhận xét
hs đọc
hs tìm ,đọc:tỉa
hs đọc cá nhân, đt
hs nghe
hs nghe ,quan sát
hs viết bài
chia quà 
vẽ bà và bé 
đang chia quà cho bé 
chuối , táo, hồng
rất là vui 
không
bà vui
mẹ
hs tự trả lời 
3, Củng cố ,dặn dò :
 Gọi h

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 7 chuan.doc