Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần 32

A- Mục tiêu:

- Củng cố KN làm tính cộng, trừ (không nhớ). Các số trong phạm vi 100

- Rèn luyện kĩ năng làm tính nhẩm

- Củng cố kĩ năng đo độ dài đoạn thẳng và làm phép tính với các số đo độ dài.

- Củng cố kĩ năng đọc giờ đúng trên đồng hồ

B- Các hoạt động dạy - học:

 

doc 22 trang Người đăng hong87 Lượt xem 802Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GK cá nhân ( 1,2 em đọc)
3. Bài tập
a. Gọi 1 hs đọc ycầu bài tập 1
- Gọi hs tìm tiếng trong bài 
* GV: Vần cần ôn là vần  (ghi bảng)
- GV kẻ chân những từ đó
b. Gọi hs nêu ycầu bài tập 2
- Tìm tiếng ngoài bài có vần 
- Cho hs qsát tranh trong SGK 
? Tranh vẽ con gì, cái gì?
- Gọi 2 hs đọc mẫu sgk
- Ycầu hs thi tìm nhanh từ có vần ươm gài bảng, vần ươp nói nối tiếp.
c. Cho 1 hs đọc ycầu bài tập 3
- Nói câu chứa tiếng có vần 
- Cho hs quan sát tranh hỏi nội dung tranh- gọi hs trả lời
- Cho hs đọc câu mẫu trong sgk ở dưới tranh
- Gọi hs nói nối tiếp câu của mình 
- GV cho hs đọc ĐT bài trên bảng ( 1 lần)
 Tiết 2
4.Tìm hiểu bài và luyện nói
a. Luyện đọc
- GV đọc bài trong sgk
- Cho hs đọc nối tiếp câu hàng ngang 
( 2lượt)
- Lượt 2 gv chỉ bất kì không theo thứ tự của bài
- Cho hs đọc ĐT theo bàn ( mỗi bàn đọc 1 đoạn nối tiếp)
- Thi đọc theo tổ ĐT
b. Tìm hiểu bài
- Gọi hs đọc đoạn 1,2 trong sgk, ycầu lớp đọc thầm
- GV đặt câu hỏi gọi hs trả lời 
- GV nhận xét chốt ý đúng, kết hợp giải nghĩa từ khó ghi lên bảng
c. Luyện nói
- Cho hs qsát tranh hỏi nội dung tranh
- GV hỏi gọi hs trả lời
- Ycầu 2 hs hỏi - đáp theo mẫu
- Ycầu hs hỏi đáp trong cặp
- Gọi từng cặp lên bảng dựa theo tranh hỏi đáp ( hỏi thêm câu ngoài tranh)
- GV và hs nhận xét
* Luyện đọc lại
- Gọi hs đọc nối tiếp đoạn trong sgk
- Ycầu hs đọc ĐT trong sgk (1 lần)
* GV liên hệ, Nhận xét dặn dò hs
- HS chú ý nghe
- HS đọc 1 lần bài trên bảng lớp
- HS nêu
- HS đọc ĐT, CN 3,4 em
- HS ĐT : 
- HS nêu
- HS đọc ĐT, CN 3,4 em+ ptích tiếng
HS yếu đọc vần ( ) + ptích vần
- HS đọc ĐT lại các tiếng đó 1 lần
- HS đọc ĐT, CN nối tiếp + Ptích bất kì các từ đó.
- HS ĐT lại các từ đó
- HS đọc thầm 1 lần trên bảng
- HS trả lời
- HS đọc nối tiếp câu theo hàng ngang
2 lần
- HS đọc nối tiếp đoạn trong SGK ( 2 lượt)
- Mỗi tổ đọc ĐT 1 đoạn nối tiếp trong SGK.
- HS đọc ĐT trong SGK
- 2 HS nêu ycầu
- HS tìm và nêu
- HS đọc ĐT, CN+ ptích từ (tiếng)
- HSTLời
- 2 HS đọc mẫu SGK
- HS thi
- HS xem tranh nói nội dung tranh
- 1,2 hs đọc câu mẫu
- HS nói trong cặp cho nhau nghe
- HS nói nối tiếp trước lớp
- HS đọc ĐT 1 lần
- HS đọc nối tiếp câu
- Đọc nối tiếp đoạn theo bàn ĐT (1 lần)
- Tổ thi đọc ĐT nối tiếp đoạn (1 lần)
- HS trả lời câu hỏi, hs khác nhận xét
- HS qsát tranh nói nội dung 
- 2 hs hỏi đáp mẫu trong sgk
- HS đọc nối tiếp đoạn trong sgk ( 1 lần)
 Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2010
Tiết 2 : Tập viết 
Bài : Tô chữ hoa: S, T
A- Mục đích yêu cầu:
- HS tập tô chữ S hoa.
- Tập viết chữ thường cỡ vừa, đúng mẫu chữ, đều nét: Các vần, ướp, ươm, các từ ngữ: Hồ Gươm, Mườm mượp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết văn.
+ Chữ hoa S đặt trong khung
+ Các vần ươm, ươp. Các từ ngữ Hồ Gươm, Mườm mượp
C- Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
A. KTBC
- GV yêu cầu hs viết bảng con
- GV nhận xét
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài – Ghi đầu bài
2. Hướng dẫn hs tô chữ
- GV hdẫn hs qsát và nhận xét
- GV nhận xét về số lượng nét và kiểu nét nêu quy trình viết vừa nói vừa tô chữ
- Hdẫn hs viết trên bảng con
3. Hdẫn hs viết vần từ ngữ ứng dụng
- Cho hs đọc các vần và từ ngữ
- Hdẫn hs tập viết bảng con
- GV nhận xét
4. Hdẫn hs tập tô, tập viết
- Ycầu hs tập tô, tập viết
- GV qsát hdẫn cho từng hs
- Chấm điểm 1 số bài nhận xét
C. Củng cố – Dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò hs viết tiếp bài
- HS viết bảng con
- HS lắng nghe
- HS qsát và nhận xét chữ mẫu
- HS đọc ĐT
- HS viết bảng con
- HS tập tô, tập viết
Tiết 3 : Chính tả ( Tập chép)
 Bài: Hồ Gươm
A- Mục đích, Yêu cầu:
- Tập chép đoạn từ Cầu Thê Húc màu son đến cổ kính trong bài Hồ Gươm.
- Điền đúng vần ươn hay ươp, chữ c hay k
B- Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ chép sẵn
- Đoạn văn trong bài Hồ Gươm
- Bài tập
C- Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
A. KTBC
- GV cho hs viết bảng con: 
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài – Ghi đầu bài
2. Hdẫn hs tập chép
- GV gọi hs đọc bài viết trên bảng
- GV chỉ thước cho hs đọc những tiếng dễ viết sai, ycầu hs đọc ĐT
- GV hdẫn hs viết những chữ khó
- GV ycầu hs viết bảng con: 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho hs
- GV nhắc nhở hs trước khi viết bài
- Ycầu hs luyện viết bài vào vở
- GV qsát, uốn nắn hs
- Ycầu hs tự sửa lỗi chính tả
3. Hdẫn hs làm bài tập chính tả
Bài tập 2: Điền vần ươn hay ươp 
- Gọi hs đọc ycầu bài tập
- Hdẫn hs làm bài tập
- Ycầu hs làm vào bảng con
- Gọi hs nhận xét bài trên bảng lớp
Bài tập 3. Hdẫn hs làm bài tập
- Ycầu hs lên bảng làm, ycầu lớp làm vào vở.
- GV và hs nhận xét
4. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò hs về nhà luyện viết lại bài.
- HS viết bảng con
- HS lắng nghe
- 2 hs đọc, lớp đọc thầm
- HS đọc ĐT, CN
- HS viết bảng con lần lượt
- HS tập chép bài vào vở
- HS đọc ycầu bài tập
- HS làm bài vào bảng con, 2hs lên bảng làm
- HS làm bài rồi đọc bài của mình
 Tiết 5 Luyện Tiếng việt
 Bài: Luyện đọc bài: Hồ gươm
I. Mục tiêu:
 - Hdẫn hs đọc thành thạo bài đọc, Phát âm đúng các tiếng ,từ ngữ khó trong bài. Tìm được tiếng trong bài và ngoài bài.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài đọc viết bảng lớp.
Iii. Các hoạt động dạy học
hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Luỵên đọc :
- HD HS đọc bài 
- GV đọc bài 1 lần
- Cho hs đọc bài trên bảng lớp
- Hdẫn hs luyện đọc tiếng, từ ngữ
- Hdẫn hs đọc câu, đoạn
- Ycầu các bàn, tổ thi đọc ĐT nối tiếp
- Gọi CN thi đọc toàn bài
2 GV hdẫn hs tìm tiếng trong bài và ngoài bài 
- Tổ chức cho hs chơi trò chơi thi tìm từ có vần ươm, ươp gài bảng và nói nối tiếp
- GV nhận xét
- Cho hs đọc lại bài trên bảng ĐT, trong sgk đồng thanh bài 1 lần
3. Dặn dò
 - Dặn dò hs
 - Nhận xét tiết học
- HS đọc bài ĐT
- HS luyện đọc tiếng từ ngữ + phân tích
- HS luyện đọc nối tiếp câu, đoạn
- Bàn, tổ thi đọc
- CN thi đọc bài
- Tìm và đọc
- HS thi tìm từ
- Đọc ĐT
Tiết 6 : Luyện Toán 
Bài: Củng cố Phép cộng, trừ trong phạm vi 100
 ( Cộngtrừ không nhớ)
A- Mục tiêu:
Bước đầu giúp HS:
- Biết đặt tính rồi làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ các bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
1- Kiểm tra bài cũ:
2. Hdẫn hs luyện toán
Bài 1. Ycầu hs đặt tính rối tính.
- Yêu cầu HS lên bảng làm, lớp làm bảng con
- Gọi hs nêu cách tính.
- GV và hs nhận xét.
Bài 2: Tổ chức cho hs chơi trò tiếp sức
- GV và hs nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
Bài 3: - Gọi hs đọc bài toán
- Hdẫn hs tìm hiểu bài toán
- Ycầu hs làm bài vào vở, gọi 1 hs lên bảng làm bài
- GV gọi hs đọc bài của mình
- GV và hs nhận xét.
Bài 4: 
- Gọi hs đọc đề toán
- Hdẫn hs tìm hiểu bài toán
- Ycầu hs làm bài vào vở nháp, gọi 1 hs lên bảng làm bài
- GV gọi hs đọc bài của mình
- GV và hs nhận xét.
3. Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò hs.
- 1hs lên bảng lớp làm bảng con
- HS nhận xét, nêu cách tính
- 3 đội chơi trò chơi
- HS đọc đề toán
- hs lên bảng, lớp làm vào vở
- 2 HS đọc đề toán
- hs lên bảng, lớp làm vào vở nháp
 Thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2010
Tiết 2: Toán
 Tiết 126: Luyện tập chung
A- Mục tiêu:
+ Củng cố các kỹ năng
- Làm tính cộng , trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
+ Kỹ năng so sánh hai số trong phạm vi 100
+ Làm tính cộng, trừ với số đo độ dài 
+ Củng cố kỹ năng giải toán.
+ Củng cố kỹ năng nhận dạng hình, KN vẽ đt qua hai điểm.
B- Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I- Kiểm tra bài cũ:
- Y/c HS đặt tính và tính: 47 - 23
 52 + 25
- GV nhận xét và cho điểm
II- Luyện tập: 
Bài 1: Sách
? Bài Y/c gì ?
? Muốn điền được dấu em phải làm gì?
- HD và giao việc
Bài 4: Sách
- Cho HS tự nêu Y/c và làm .
Bài 2: Vở
- Cho HS tự đọc đề toán, hiểu, tóm tắt, tự giải bài toán.
Tóm tắt
Thanh gỗ dài: 97cm
Cưa bớt đi: 2cm
Thanh gỗ còn: .... cm ?
Bài 3: GV ghi bảng TT
Giỏ 1 có: 48 quả cam
Giỏ 2 có: 31 quả cam
Tất cả có: .......... quả cam ?
H: Bài toán cho biết gì ?
H: Bài toán hỏi gì ?
H: Thao tác nào cần phải thực hiện ?
H: Phép tính tương ứng là gì ?
- Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
III- Củng cố - Dặn dò:
+ Trò chơi: giải toán nhanh
- GV NX chung giờ học.
- 2HS lên bảng: 47 52
 - 23 + 25
 24 77
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- Tính kết quả của hai vế sau đó lấy kết quả của vế trái so sánh với kết quả của vế phải rồi điền dấu.
- HS làm bài trong sách, 2 HS lên bảng.
- HS làm trong sách, 1 HS lên bảng
- Cả lớp NX, sửa chữa.
- HS làm vào vở, 1 HS lên bảng
Bài giải
Thanh gỗ còn lại dài :
97 - 2 = 95 (cm)
Đáp số: 95cm
- HS theo dõi.
- 2 HS đọc TT bài toán
- HS khác đặt đề toán 
- HS tự nêu câu hỏi để phân tích bài toán
- Cho biết giỏ 1 đựng 48 quả
 giỏ 2đựng 31 quả
- Cả hai giỏ có bao nhiêu quả.
- Gộp số cam của hai giỏ lại 
- Phép cộng
- HS giải vào vở, 1 HS lên bảng
Bài giải
Cả hai giỏ cam có tất cả số quả:
48 + 31 = 79 (quả)
Đ/s: 79 quả cam
- Các tổ cử đại diện chơi thi.
Tiết 3+4: Tập đọc 
Bài: Luỹ tre
A- Mục đích - yêu cầu:
1- HS đọc trơn cả bài thơ "Luỹ tre" luyện đọc các từ ngữ: Luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm
2- Ôn vần iêng:
- Tìm tiếng trong bài có vần iêng
- Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng
3- Hiểu ND bài:
- Vào buổi sáng sớm, Luỹ tre xanh rì rào, ngọn tre như kéo mặt trời lên. Buổi trưa luỹ tre im gió nhưng lại đầy tiếng chim.
B- Đồ dùng dạy - học:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
- Lưu tầm một hai bức tranh ảnh về luỹ tre làng
- Tranh vẽ các loại cây.
C- Các hoạt động dạy học:
hoạt động dạy
hoạt động học
I- Kiểm tra bài cũ:
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài .
2- Hướng dẫn HS luyện đọc
a- GV đọc mẫu lần 1:
 Hdẫn cách đọc
b- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- Cho hs đọc bài ĐT trên bảng ( 1 lần)
* Luyện đọc âm, tiếng, từ ngữ
+ GV hdẫn hs luyện đọc âm
? Tìm tiếng trong bài có âm đầu là  ?
- GV kẻ chân những âm đó
? Tìm tiếng trong bài có vần ?
GV kẻ chân cả tiếng đó
_ GV kẻ chân những từ ngữ trong bài:....
- GV kết hợp giải nghĩa từ khó
* Luyện đọc câu:
- GV chỉ thước ycầu hs đọc thầm bằng mắt theo thước chỉ
? Bài có mấy câu
- Cho hs đọc nối tiếp câu (2 lượt)
+ Lần 1 GV chỉ theo thứ tự của bài, Lần 2 chỉ bất kì
* Đọc đoạn, bài
- GV chia đoạn
- Gọi hs đọc nối tiếp đoạn
- Cho hs đọc ĐT theo tổ
- Cho hs đọc ĐT 1lần trong SGK
- Gọi hs đọc SGK cá nhân ( 1,2 em đọc)
3. Bài tập
a. Gọi 1 hs đọc ycầu bài tập 1
- Gọi hs tìm tiếng trong bài 
* GV: Vần cần ôn là vần  (ghi bảng)
- GV kẻ chân những từ đó
b. Gọi hs nêu ycầu bài tập 2
- Tìm tiếng ngoài bài có vần 
- Cho hs qsát tranh trong SGK 
? Tranh vẽ con gì, cái gì?
- Gọi 2 hs đọc mẫu sgk
- Ycầu hs thi tìm nhanh từ có vần iêng gài bảng, vần yêng nói nối tiếp.
c. Cho 1 hs đọc ycầu bài tập 3
- Nói câu chứa tiếng có vần 
- Cho hs quan sát tranh hỏi nội dung tranh- gọi hs trả lời
- Cho hs đọc câu mẫu trong sgk ở dưới tranh
- Gọi hs nói nối tiếp câu của mình 
- GV cho hs đọc ĐT bài trên bảng ( 1 lần)
 Tiết 2
Tìm hiểu bài và luyện nói
a. Luyện đọc
- GV đọc bài trong sgk
- Cho hs đọc nối tiếp câu hàng ngang 
( 2lượt)
- Lượt 2 gv chỉ bất kì không theo thứ tự của bài
- Cho hs đọc ĐT theo bàn ( mỗi bàn đọc 1 đoạn nối tiếp)
- Thi đọc theo tổ ĐT
b. Tìm hiểu bài
- Gọi hs đọc đoạn 1,2 trong sgk, ycầu lớp đọc thầm
- GV đặt câu hỏi gọi hs trả lời 
- GV nhận xét chốt ý đúng, kết hợp giải nghĩa từ khó ghi lên bảng
* Học thuộc lòng bài thơ
_ Hdẫn hs học thuộc lòng bài thơ
- Gọi hs xung phong đọc bài
- GV và hs nhận xét
c. Luyện nói
- Cho hs qsát tranh hỏi nội dung tranh
- GV hỏi gọi hs trả lời
- Ycầu 2 hs hỏi - đáp theo mẫu
- Ycầu hs hỏi đáp trong cặp
- Gọi từng cặp lên bảng dựa theo tranh hỏi đáp ( hỏi thêm câu ngoài tranh)
- GV và hs nhận xét
* Luyện đọc lại
- Gọi hs đọc nối tiếp đoạn trong sgk
- Ycầu hs đọc ĐT trong sgk (1 lần)
* GV liên hệ, Nhận xét dặn dò hs.
- HS chú ý nghe
- HS đọc 1 lần bài trên bảng lớp
- HS nêu
- HS đọc ĐT, CN 3,4 em
- HS ĐT : 
- HS nêu
- HS đọc ĐT, CN 3,4 em+ ptích tiếng
HS yếu đọc vần ( ) + ptích vần
- HS đọc ĐT lại các tiếng đó 1 lần
- HS đọc ĐT, CN nối tiếp + Ptích bất kì các từ đó.
- HS ĐT lại các từ đó
- HS đọc thầm 1 lần trên bảng
- HS trả lời
- HS đọc nối tiếp câu theo hàng ngang
2 lần
- HS đọc nối tiếp đoạn trong SGK ( 2 lượt)
- Mỗi tổ đọc ĐT 1 đoạn nối tiếp trong SGK.
- HS đọc ĐT trong SGK
- 2 HS nêu ycầu
- HS tìm và nêu
- HS đọc ĐT, CN+ ptích từ (tiếng)
- HSTLời
- 2 HS đọc mẫu SGK
- HS thi
- HS xem tranh nói nội dung tranh
- 1,2 hs dọc câu mẫu
- HS nói trong cặp cho nhau nghe
- HS nói nối tiếp trước lớp
- HS đọc ĐT 1 lần
- HS đọc nối tiếp câu
- Đọc nối tiếp đoạn theo bàn ĐT (1 lần)
- Tổ thi đọc ĐT nối tiếp đoạn (1 lần)
- HS trả lời câu hỏi, hs khác nhận xét
- HS đọc thuộc lòng bài thơ
- HS xung phong đọc bài
- HS qsát tranh nói nội dung 
- 2 hs hỏi đáp mẫu trong sgk
- HS đọc nối tiếp đoạn trong sgk ( 1 lần)
 Tiết 5 Luyện Tiếng việt
 Bài: Luyện đọc bài: Luỹ tre
I. Mục tiêu:
 - Hdẫn hs đọc thành thạo bài đọc, Phát âm đúng các tiếng ,từ ngữ khó trong bài. Tìm được tiếng trong bài và ngoài bài.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài đọc viết bảng lớp.
Iii. Các hoạt động dạy học
hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Luỵên đọc :
- HD HS đọc bài 
- GV đọc bài 1 lần
- Cho hs đọc bài trên bảng lớp
- Hdẫn hs luyện đọc tiếng, từ ngữ
- Hdẫn hs đọc câu, đoạn
- Ycầu các bàn, tổ thi đọc ĐT nối tiếp
- Gọi CN thi đọc toàn bài
2 GV hdẫn hs tìm tiếng trong bài và ngoài bài 
- Tổ chức cho hs chơi trò chơi thi tìm từ có vần iêng, yêng gài bảng và nói nối tiếp
- GV nhận xét
- Cho hs đọc lại bài trên bảng ĐT, trong sgk đồng thanh bài 1 lần
3. Dặn dò
 - Dặn dò hs
 - Nhận xét tiết học
- HS đọc bài ĐT
- HS luyện đọc tiếng từ ngữ + phân tích
- HS luyện đọc nối tiếp câu, đoạn
- Bàn, tổ thi đọc
- CN thi đọc bài
- Tìm và đọc
- HS thi tìm từ
- Đọc ĐT
Tiết 6 Luyện Toán 
Bài: Củng cố Phép cộng, trừ trong phạm vi 100
 (trừ không nhớ)
A- Mục tiêu:
Bước đầu giúp HS:
- Biết đặt tính rồi làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ các bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
1- Kiểm tra bài cũ:
2. Hdẫn hs luyện toán
Bài 1: Tổ chức cho hs chơi trò tiếp sức
- GV và hs nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
Bài 2. Ycầu hs đặt tính rối tính.
- Yêu cầu HS lên bảng làm, lớp làm bảng con
- Gọi hs nêu cách tính.
- GV và hs nhận xét.
Bài 3: - Gọi hs đọc bài toán
- Hdẫn hs tìm hiểu bài toán
- Ycầu hs làm bài vào vở, gọi 1 hs lên bảng làm bài
- GV gọi hs đọc bài của mình
- GV và hs nhận xét.
Bài 4: 
- Gọi hs đọc đề toán
- Hdẫn hs tìm hiểu bài toán
- Ycầu hs làm bài vào vở nháp, gọi 1 hs lên bảng làm bài
- GV gọi hs đọc bài của mình
- GV và hs nhận xét.
3. Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò hs.
- 3 đội chơi trò chơi
- 1hs lên bảng lớp làm bảng con
- HS nhận xét, nêu cách tính
- HS đọc đề toán
- 1hs lên bảng, lớp làm vào vở
- 2 HS đọc đề toán
- 1 hs làm bảng phụ, lớp làm vào vở nháp
 Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2010
Tiết : Chính tả ( nghe viết )
 Bài: Luỹ tre
A- Mục đích, yêu cầu:
- Nghe - viết khổ thơ đầu bài: Luỹ tre.
- Làm một trong hai bài tập: Điền n hay l, điền dấu ? hay ngã.
B- Đồ dùng dạy -học:
- Bảng phụ chép sẵn bài tập.
C- Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
A. KTBC
- GV cho hs viết bảng con: 
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài – Ghi đầu bài
2. Hdẫn hs tập chép
- GV gọi hs đọc bài viết trên bảng
- GV chỉ thước cho hs đọc những tiếng dễ viết sai, ycầu hs đọc ĐT
- GV hdẫn hs viết những chữ khó
- GV ycầu hs viết bảng con: 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho hs
- GV nhắc nhở hs trước khi viết bài
- Ycầu hs luyện viết bài vào vở
- GV qsát, uốn nắn hs
- Ycầu hs tự sửa lỗi chính tả
3. Hdẫn hs làm bài tập chính tả
Bài tập 2: Điền vần n hay l
- Gọi hs đọc ycầu bài tập
- Hdẫn hs làm bài tập
- Ycầu hs làm vào bảng con
- Gọi hs nhận xét bài trên bảng lớp
4. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò hs về nhà luyện viết lại bài.
- HS viết bảng con
- HS lắng nghe
- 2 hs đọc, lớp đọc thầm
- HS đọc ĐT, CN
- HS viết bảng con lần lượt
- HS tập chép bài vào vở
- HS đọc ycầu bài tập
- HS làm bài vào bảng con, 2hs lên bảng làm
Tiết 2 : Kể chuyện 
 Bài: Con rồng cháu tiên
A- Mục đích, yêu cầu:
1- HS thích thú nghe kể chuyện. Dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý và ND câu chuyện do GV kể, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện. Giọng kể hào hùng, sôi nổi.
2- Qua câu chuyện HS thấy được lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiên của dân tộc mình.
B- Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ chuyện.
- Chuẩn bị một số đồ hoá trang: vòng đội đầu có lông chim
C- Các hoạt động dạy học:
 hoạt động dạy
hoạt động học
A KTBC
- Gọi hs kể chuyện bài tuần trước
- Nhận xét cho điểm
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài – Ghi đầu bài
2. GV kể chuyện
- GV kể chuyện lần 1 chậm rãi
- GV kể lần 2,3 kết hợp tranh minh hoạ
- GV hdẫn hs tập kể từng tranh
- Ycầu hs xem tranh gọi hs nói nội dung tranh
- GV hdẫn hs với tranh 2,3,4 tương tự như tranh 1
+ Ycầu hs kể trong nhóm 4 dựa vào tranh trong sgk
- GV qsát các nhóm
- Gọi các nhóm lên kể
+ Hdẫn hs kể phân vai
- Lần 1: GV làm người dẫn chuyện
- Lần 2: Gọi hs lên kể phân vai
- GV và hs nhận xét
* Bình chọn những hs kể hay
3 Củng cố – Dặn dò
- GV đặt câu hỏi gọi hs trả lời
* GV nhận xét tiết học
* Dặn dò hs về nhà tập kể lại cho người thân nghe
- 2 hs kể chuyện
- HS lắng nghe và qsát tranh
- HS xem tranh nói nội dung tranh 1
- 2 hs kể tranh 1, lớp nhận xét
- HS kể trong nhóm 4
- Các nhóm lên kể
- HS kể phân vai trước lớp
- HS trả lời câu hỏi
 Tiết 5 Luyện Tiếng việt
 Bài: Luyện kể lại câu chuyện: Con rồng cháu tiên
I. Mục tiêu:
- Hd hs kể lại câu chuyện Con rồng cháu tiên
- Biết đổi giọng để phân biệt vai nhân vật và người dẫn chuyện.
 - Qua câu chuyện HS thấy được lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiên của dân tộc mình.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh hoạ nội dung truyện.
III – Các hoạt động dạy - học:
hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Hướng HS dẫn kể chuyện:
- GV kể 1 lần.
- Cho hs kể trong nhóm.
- Gọi các nhóm lên kể trước lớp
- Nhận xét
2 Tổ chức thi kể cả câu chuyện trước lớp - Tổ chức cho hs thi kể chuyện trước lớp.
- Cho hs bình chọn bạn kể hay nhất lớp. 
- GV nhận xét.
3. Dặn dò:
 - Dặn dò hs.
 - Nhận xét tiết học.
- HS kể từng đoạn trong nhóm
- Kể trước lớp
- HS thi kể chuyện trước lớp.
- HS bình chọn bạn kể hay nhất lớp. 
 Thứ sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2010
 Tiết 1: Toán 
 Tiết : Ôn tập các số đến 10
A- Mục tiêu:
1- Kiến thức: Giúp HS củng cố về 
- Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10
- Đo độ dài đoạn thẳng.
2- Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc, đếm và viết các số trong phạm vi 10
- Rèn kỹ năng đo độ dài đoạn thẳng.
B- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
 hoạt động dạy
hoạt động học
I- Kiểm tra bài cũ:
II- Luyện tập:
Bài 1:
Viết các số từ 0 - 10 vào dưới mỗi vạch của tia số.
- HD, giao việc và phát phiếu.
* Bài 2: >, <, = ?
Bài 3:
- Gọi HS đọc Y/c của bài ?
- Y/c HS nêu cách làm ?
* Bài 4: Viết các số theo thứ tự:
- GV nêu y/c, giao việc:
N1&2: làm phần a
N3&4: làm phần b.
* Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng:
- GV nêu y/c.
4- Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học
- Dặn HS làm lại bài tập, c.bị bài sau.
Bài 5:
- Bài yêu cầu gì ?
- Y/c HS dùng thước có vạch để đo độ dài đt rồi viết kết quả số đo trên đt đó.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
III- Củng cố - dặn dò:
- HS đọc y/c của bài
- HS làm bài trong phiếu theo nhóm, dán phiếu, trình bày.
- HS đọc các số từ 0 đến 10, và ngược lại.
- HS nêu y/c.
- HS làm vào sách rồi nêu miệng kết quả.
- HS làm bài vào nháp; 2 đại diện chữa bài.
- HS thực hiện
- HS đo trong sách, điền kq đo. - 3 HS nêu miệng kq.
- Đo độ dài các đoạn thẳng
- HS đo trong sách; 3 HS lên bảng.
Tiết 3 + 4: Tập đọc 
Bài: Sau cơn mưa.
A- Mục đích - Yêu cầu:
1- Đọc trơn cả bài: Sau cơn mưa, luyện đọc các từ ngữ: mưa rào râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời quây quanh vườn, luyện đọc câu tả, chú ý cách ngắt, nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm.
2- Ôn các vần ây, uây.
- Tìm tiếng trong bài có vần ây 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ây, uây 
3- Hiểu nội dung bài.
Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi đẹp, vui vẻ sau trận mưa rào.
B- Đồ dùng dạy - học:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
- Bộ chữ HVTH.
- ảnh các cảnh vật trong trận mưa.
C- Các hoạt động dạy học.
hoạt động dạy
hoạt động học
I- Kiểm tra bài cũ:
II- Dạy - học bài mới:
1- Giới thiệu bài .
2- Hướng dẫn HS luyện đọc
a- GV đọc mẫu lần 1:
 Hdẫn cách đọc
b- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- Cho hs đọc bài ĐT trên bảng ( 1 lần)
* Luyện đọc âm, tiếng, từ ngữ
+ GV hdẫn hs luyện đọc âm
? Tìm tiếng trong bài có âm đầu là  ?
- GV kẻ chân những âm đó
? Tìm tiếng trong bài có vần ?
GV kẻ chân cả tiếng đó
_ GV kẻ chân những từ ngữ trong bài:....
- GV kết hợp giải nghĩa từ khó
* Luyện đọc câu:
- GV chỉ thước ycầu hs đọc thầm bằng mắt theo thước chỉ
? Bài có mấy câu
- Cho hs đọc nối tiếp câu (2 lượt)
+ Lần 1 GV chỉ theo thứ tự của bài, Lần 2 chỉ bất kì
* Đọc đoạn, bài
- GV chia đoạn
- Gọi hs đọc nối tiếp đoạn
- Cho hs đọc ĐT theo tổ
- Cho hs đọc ĐT 1lần trong SGK
- Gọi hs đọc SGK cá nhân ( 1,2 em đọc)
3. Bài tập
a. Gọi 1 hs đọc ycầu bài tập 1
- Gọi hs tìm tiếng trong bài 
* GV: Vần cần ôn là vần  (ghi bảng)
- GV kẻ chân những từ đó
b. Gọi hs nêu ycầu bài tập 2
- Tìm tiếng ngoài bài có vần 
- Cho hs qsát tranh trong SGK 
? Tranh vẽ con gì, cái gì?
- Gọi 2 hs đọc mẫu sgk
- Ycầu hs thi tìm nhanh từ có vần ây gài bảng, vần uây nói nối tiếp.
c. Cho 1 hs đọc ycầu bài tập 3
- Nói câu chứa tiếng có vần 
- Cho hs quan sát tranh hỏi nội dung tranh- gọi hs trả lời
- Cho hs đọc câu mẫu trong sgk ở dưới tranh
- Gọi hs nói nối tiếp câu của mình 
- GV cho hs đọc ĐT bài trên bảng ( 1 lần)
 Tiết 2
Tìm hiểu bài và luện nói
a. Luyện đọc
- GV đọc bài trong sgk
- Cho hs đọc nối tiếp câu hàng ngang 
( 2lượt)
- Lượt 2 gv chỉ bất kì không theo thứ tự của bài
- Cho hs đọc ĐT theo bàn ( mỗi bàn đọc 1 đoạn nối tiếp)
- Thi đọc theo tổ ĐT
b. Tìm hiểu bài
- Gọi hs đọc đoạn 1,2 trong sgk, ycầu lớp đọc thầm
- GV đặt 

Tài liệu đính kèm:

  • docCopy of TUAN 32.doc