Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Trường Tiểu học Kim Đồng - Tuần 18

I. Mục tiêu :

- Luyện đọc: it, iêt, trái mít, chữ viết, , .

- Luyện viết bài vào vở ô li: đông nghịt, hiểu biết; câu ƯD.

- Luyện nói theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.

II. Chuẩn bị :

GV: - Chữ mẫu.

 HS : - Vở ô li, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc 15 trang Người đăng hong87 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Trường Tiểu học Kim Đồng - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn: 03/12/2009.
Giảng: Thứ 2, 07/12/2009.
Tuần 18
Ôn Tiếng Việt
Tiết 63 Ôn bài 73: it - iêt
I. Mục tiêu :
- Luyện đọc: it, iêt, trái mít, chữ viết, ,.
- Luyện viết bài vào vở ô li: đông nghịt, hiểu biết; câu ƯD.
- Luyện nói theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.
II. Chuẩn bị : 
GV: - Chữ mẫu. 
	HS : - Vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- HS đọc bài SGK. 
- Nhận xét. 
 2. Dạy bài mới: 
a. Luyện đọc
- Đọc bài trong SGK 	
- Theo dõi, giúp đỡ chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
- Kiểm tra đọc- sửa sai.
b. Luyện viết 
- Giáo viên viết mẫu( từng từ): đông nghịt, hiểu biết.
- Quan sát, sửa lỗi.
- Cho HS viết bài vào vở ô ly .
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết đúng.
* Bài tập: Điền it hay iêt.
 những chú v. con.
 t.. kiệm v. bài
c- Luyện nói:
- Theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.
- Phát triển lời nói tự nhiên cho HS theo câu hỏi gợi ý:
- Tranh vẽ gì?
- Đặt tên từng bạn trong tranh và giới thiệu bạn đang làm gì? 
- Nhận xét, bổ sung, khen ngợi.
 - Đọc cá nhân.
- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc cá nhân, nhóm.
- Quan sát, nhận xét về độ cao, khoảng cách các con chữ, dấu phụ,
- Viết bảng con
- HS viết bài vào vở ô li:
 đông nghịt
 hiểu biết( mỗi từ 1 dòng - câu ƯD).
- HS làm bài vào vở - chữa bài.
- Quan sát tranh, nêu chủ đề luyện nói.
 - HS nói đúng theo chủ đề và nói
thành bài dựa vào câu hỏi gợi ý.
- Luyện nói theo nhóm, nói trước lớp . 
3 . Củng cố - Dặn dò. 
	 - GV nhận xét giờ học.	
	 - Dặn dò : về nhà ôn lại bài. 
Đạo đức
Tiết 18 Thực hành kĩ năng cuối học kì I
I. Mục tiêu: 
 Giúp HS:
- Biết thực hành một số kỹ năng về hành vi đạo đức thụng qua cỏc bài đạo đức đó học; Biết vận dụng kĩ năng vào thực tế cuộc sống.
 - Giỏo dục ý thức đạo đức cho HS.
II. Chuẩn bị:
III.Cỏc hoạt động dạy - học:
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
3.Dạy bài mới:
* HD ụn tập.
+ Kể tờn cỏc bài đạo đức đó học? 
+ Nờu cõu hỏi
+ Đưa ra cỏc tỡnh huống - HD HS cỏch ứng xử. 
- Em đó gọn gàng sạch sẽ chưa?
- Để giữ gỡn sỏch vở, đồ dựng học tập em cần làm gỡ?
- Hóy giới thiệu về gia đỡnh em?
- Em đối xử với anh chị hoặc em nhỏ như thế nào?
- Trong giờ chào cờ em cần cú thỏi độ như thế nào?
- Vỡ sao phải đi học đều và đỳng giờ? 
-  
* Liờn hệ:
* Thực hành 1 số kĩ năng như tập chào cờ, tập cỏch ứng xử , 
4. Củng cố - Dặn dũ:
- Bài học ụn lại những nội dung gỡ?
- Nhận xột tiết học.
- Thực hiện theo nội dung bài học.
- Hỏt
- HS kể.
+ Em là học sinh lớp 1.
+ Gọn gàng sạch sẽ.
+ Giữ gỡn sỏch vở , đồ dựng học tập
+ Gia đỡnh em.
+ Lễ phộp với anh, chị . Nhường nhịn em nhỏ.
+ Nghiờm trang khi chào cờ.
+ Đi học đều và đỳng giờ.
+Trật tự trong trường học.
- HS thảo luận và trả lời cõu hỏi, cỏch ứng xử của mỡnh theo nhúm.
- Trỡnh bày trong nhúm.
- Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày trước lớp.
Nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
- HS liờn hệ bản thõn.
- HS thực hành theo tổ.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
	 Soạn: 03/12/2009.
Giảng: Thứ 3, 08/12/2009.
Ôn Toán
Tiết 52 Điểm. Đoạn thẳng
I. Mục tiêu: 
Củng cố về:
 - Nhận biết được “điểm” , “đoạn thẳng”.
 - Cách kẻ đoạn thẳng qua hai điểm.
 - Cách đọc tên các đoạn thẳng.
II. Chuẩn bị:
GV: Thước kẻ.
HS: Bút chì, thước kẻ. 
III. Các hoạt động dạy - học
1. Giới thiệu bài: 
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu điểm và đoạn thẳng:
* Điểm.
- GV dùng phấn màu vẽ 2 chấm lên bảng. 
- HS nhận biết điểm, đặt tên cho 2 điểm đó. Vẽ vào bảng con - nêu cách đọc tên các điểm đó.
* Đoạn thẳng.
+ HD HS Nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB.
 A B
- HS đọc.
- HS nối.
- HS đọc đoạn thẳng AB
b. Thực hành:
Bài 1: Đọc tên các điểm rồi nối các điểm để có đoạn thẳng.
C . . D
Đoạn thẳng CD
Bài 2: Dùng thước nối các điểm thành:
 a) 3 đoạn thẳng
 Ÿ A
B Ÿ Ÿ C
Bài 3: 
 - Giáo viên vẽ một số hình lên bảng.
3. Củng cố - Dặn dò:
- NX chung giờ học
- Tập vẽ các điểm và đoạn thẳng.
 M Ÿ Đoạn thẳng MN
 Ÿ N
 Ÿ Q
 P Ÿ Đoạn thẳng PQ
b) 8 đoạn thẳng .
 Ÿ 
 Ÿ Ÿ 
 Ÿ Ÿ 
- Tìm số đoạn thẳng trên hình vẽ ?
- HS nghe và ghi nhớ.
Ôn Âm nhạc
Tiết 18 Tập biểu diễn
I. Mục tiêu:
- Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hỏt trước lớp.
- Biểu diễn kết hợp cỏc động tỏc phụ họa.
II. Chuẩn bị:
 - GV: - Nhạc cụ.
 - HS: - Thanh phỏch.
III.Cỏc hoạt động dạy- học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy bài mới:
* ễn lại cỏc bài hỏt đó học:
- GV theo dừi, chỉnh sửa cho HS.
* Tập biểu diễn:
+ Biểu diễn theo nhúm.
- GV tổ chức cho từng nhúm học sinh lờn biểu diễn trước lớp.
- Từ một số bài hỏt GV HD HS tự nghĩ ra động tỏc mỳa hoặc động tỏc phụ hoạ.
- GV nhận xột, bổ sung.
+ Thi biểu diểu diễn giữa cỏc cỏ nhõn, nhúm.
- Nhận xột, bỡnh chọn cỏ nhõn, nhúm thực hiện tự nhiờn, đỳng động tỏc, .
* Trũ chơi: Tiếng hỏt ở đõu?; Đoỏn tờn; Bao nhiờu người hỏt.
- GV nờu tờn trũ chơi - luật chơi - HD cỏch chơi. 
4. Củng cố - Dặn dũ:
- Nhận xột chung tiết học.
- Luyện thờm cho thành thạo - tự nhiờn.
- Hỏt
- Hỏt ụn 1 - 2 lần.
- Hỏt kết hợp vận động phụ họa theo nhúm.
- HS biểu diễn theo nhúm kết hợp vận động phụ hoạ.
- Từng nhúm thi đua thể hiện .
- Lớp chọn ra nhúm thể hiện tốt nhất để biểu dương.
- Cỏ nhõn biểu diễn.
- Thi theo nhúm.
- HS chơi.
Ôn Tiếng Việt
Tiết 64 Ôn bài 74: uôt - ươt
I. Mục tiêu :
- Luyện đọc: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván, .
- Luyện viết bài vào vở ô li: xanh mướt, vuốt râu.
- Tìm và điền đúng các vần đã học vào từ, câu phù hợp. 
- Luyện nói theo chủ đề: Chơi cầu trượt.
II. Chuẩn bị : 
GV : - Chữ mẫu. 
	HS : - Vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:
 2. Dạy bài mới: 
a. Luyện đọc
- Đọc bài trong SGK 	
- Theo dõi, giúp đỡ chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
- Kiểm tra đọc - uốn nắn HS yếu.
b. Luyện viết 
- Giáo viên viết mẫu( từng từ): xanh mướt, vuốt râu.
- Quan sát, sửa lỗi.
- Cho HS viết bài vào vở ô ly .
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết đúng .
* Bài tập: 
+ Nối: 
 Vận động viên xanh mướt.
 Ruộng ngô vuốt râu.
 Mèo nằm lướt ván.
+ Điền: uôt hay ươt.
máy t . lúa; lần l .; cầu tr .
- Chấm bài, chữa lỗi.
c. Luyện nói: Theo chủ đề: Chơi cầu trượt.
- Phát triển lời nói tự nhiên cho HS theo câu hỏi gợi ý:
- Tranh vẽ gì?
- Qua tranh, em thấy nét mặt của các bạn NTN? .
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS đọc theo cá nhân, nhóm, đồng 
thanh.
- Thi đọc trong nhóm.
- Đọc cá nhân.
- Quan sát, nhận xét về độ cao, khoảng cách các con chữ, dấu phụ,
- Viết bảng con
- HS viết bài vào vở ô li (mỗi từ 2 dòng ).
- Đọc thầm - làm bài tập trên phiếu.
- Chữa bài.
- Quan sát tranh, nêu chủ đề luyện nói.
- Làm bài vào vở. 
- HS nói đúng theo chủ đề và nói
thành bài dựa vào câu hỏi gợi ý.
- Luyện nói theo nhóm.
- Nói trước lớp - nói thành bài 3- 5 câu. 
 3 . Củng cố – Dặn dò. 
	- GV nhận xét giờ học.	 
 - Dặn dò : về nhà ôn lại bài. 
 Soạn: 04/12/2009.
Giảng: Thứ 4, 09/12/2009.
Ôn Tiếng Việt
Tiết 65 Ôn bài 75: Ôn tập
I. Mục tiêu :
- Củng cố cho học sinh đọc và viết thành thạo các vần chữ ghi âm đã học từ bài 68 đến bài 74.
- Luyện viết đúng, đẹp 1 số từ ngữ; Nối ; Điền vần vào từ ngữ, câu. 
- Nghe, hiểu và tập kể lại theo tranh truyện: Chuột nhà và Chuột đồng.
II. Đồ dùng dạy - học : 
GV: Bảng phụ ghi - chữ mẫu.
HS: Bảng con - Vở ô ly.
III. Các hoạt động dạy - học: 
1.ổn định tổ chức :
2- Kiểm tra bài cũ
3- Dạy bài mới
a. Luyện đọc: 
+Hướng dẫn luyện đọc.
- Cho HS đọc bài SGK.
- Theo dõi, chỉnh sửa lỗi phát âm.
- Kiểm tra đọc - Nhận xét.
b. Luyện viết. 
- Viết mẫu: cháu chắt, thật thà,
- Quan sát, chỉnh sửa
- Cho HS viết vào vở
- Uốn nắn giúp đỡ HS viết đúng, đẹp.
* Bài tập:
+ Nối: Bố mua mứt Tết.
 Chị hát mải miết tuốt lúa. 
 Mẹ đi chợ rất hay.
+ Điền at, ăt, ât?
b  ngờ, t. điện, bài h ..
 - Chấm bài, chữa lỗi .
c. Kể chuyện: Chuột nhà và Chuột đồng.
 - Tranh vẽ gì ?
 - GV kể mẫu 1 lần.
- Kể lần 2 theo tranh minh họa.
- Câu chuyện có những nhân vật nào?
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
 - Nhận xét, khen ngợi
4. Củng cố - dặn dò : 
 - Đọc lại toàn bài SGK.
 - GV nhận xét giờ học. 
- HS hát. 
- Đọc CN toàn bài 75 - SGK.
- Đọc thầm 1, 2 lần .
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh. 
- Thi đọc cá nhân, nhóm, bàn.
- Quan sát - nêu nhận xét về độ cao, khoảng cách,
- Viết vào bảng con
- Viết vào vở ô ly (mỗi từ 2 dòng).
- Đọc thầm - Làm bài trên phiếu.
- Nêu YC - Làm bài vào vở.
- Quan sát tranh - nêu yêu cầu - Thảo luận theo câu hỏi gợi ý.
- Luyện kể theo tranh.
- Thi kể chuyện trước lớp (tiếp nối)
- Kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Đọc đồng thanh.
Thủ công
Tiết 18 Gấp cái ví
 I. Mục tiêu : 
- Luyện cách gấp cái ví bằng giấy.
- Thi gấp cái ví bằng giấy theo mẫu .
- Rèn đôi tay khéo léo cho học sinh.
- Yêu thớch sản phẩm của mình làm ra.
II. Chuẩn bị:
- GV: Ví mẫu bằng giấy màu , một tờ giấy màu HCN.
- HS:	Giấy màu HCN; Vở thủ công.
III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- KT sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh. 
- HS thực hiện theo YC của GV.
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. HD HS nhớ lại đặc điểm của vớ.
+ Cho HS quan sỏt vớ mẫu bằng giấy màu.
- Quan sát.
+ Nờu cỏc bước gấp vớ?
- HS nờu
Bước 1: Lấy đường dấu giữa.
- GV ghi bảng.
Bước 2: Gấp hai mép ví.
Bước 3: Gấp ví.
c. Thực hành:
+ Thi gấp cái ví theo nhóm: GV chia nhóm - Giao nhiệm vụ cho các nhóm. 
- HS thực hành gấp cái ví theo nhóm.
- GV theo dõi, HD giúp đỡ các nhóm để HS hoàn thành sản phẩm.
* Trưng bày sản phẩm:
- Các nhóm trưng bày sản phẩm - bình chọn nhóm có sản phẩm đẹp lên giới thiệu trước lớp.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét thái độ, tinh thần học tập và sự chuẩn bị của học sinh.
- Chuẩn bị cho tiết học sau.
Hoạt động tập thể
tiết 18 Tìm hiểu pháp luật thuế
I - Mục tiêu :
 - Giỳp HS cú những hiểu biết đơn giản về vai trũ của thuế đối với sự tồn và 
 phỏt triển của đất nước.
 - Giáo dục, tuyên truyền cho HS kiến thức cơ bản ban đầu về thuế: Thuế là gì? 
 Tại sao lại có thuế?....
II. Chuẩn bị:
 - GV: Tài liệu về pháp luật thuế; Truyện kể.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Ôn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy học bài mới:
- Nội dung và chủ đề tuyên truyền: 
 Cuộc sống chúng ta và thuế.
- Đọc truyện: Chuyện về anh bảng tin.
+ Kể lần 1. 
+ Kể lần 2.
- HD tìm hiểu truyện. 
- Tuyên truyền về pháp luật thuế.
 + Thuế là gì?
 + Những ai phải nộp thuế?
 + Nộp thuế để làm gì?
* GV KL: 
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài.
- Nhận xét chung tiết học.
- Tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng về vai trò của thuế và nghĩa vụ nộp thuế của mỗi công dân.
- Lắng nghe.
- Thảo luận nhóm - trả lời câu hỏi.
- Thuế là khoản tiền hay hiện vật.
- Người dân, các tổ chức kinh doanh tùy theo tài sản thu nhập, nghề nghiệp buộc phải nộp thuế cho Nhà nước theo mức quy định.
- Nộp thuế để Nhà nước có tiền chi cho các hoạt động xã hội.
- HS lắng nghe.
- 1 số HS nhắc lại toàn bộ nội dung bài.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
 Soạn: 07/12/200.
Giảng: Thứ 5,10/12/200.
Ôn Toán 
Tiết 53. Thực hành đo độ dài
I. Mục tiêu:
 - Rốn cách và sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” như gang tay, bước chân, thước kẻ HS, que tính,. để so sánh độ dài 1 số vật quen thuộc như: Bảng đen, quyển vở, 
II. Chuẩn bị:
 - GV: - Một số khung tranh, sách, .
 - HS: - Thước kẻ, que tính,. 
III. Các hoạt động dạy - học:
1. kiểm tra bài cũ:
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. HS luyện đo độ dài bằng “ gang tay” “bước chân”
- HS xác định độ dài gang tay mình.
+ Nờu cách đo độ dài bảng con bằng gang tay?
- Làm mẫu.
- HS nêu và thực hành đo độ dài bảng con của mình.
- Đặt ngón tay sát mép bên trái của cạnh bảng.
 + HS thực hiện đo cạnh bàn của mình. 
- GV gọi một số HS nêu kết quả đo.
* Độ dài gang tay của mỗi người dài ngắn khác nhau.
- HS thực hành đo cạnh bàn của mình
- HS nêu kết quả đo.
c. HS luyện đo độ dài bằng “bước chân”. 
+ Nờu cỏch đo?
- Làm mẫu.
+ YC HS đo độ dài phòng học.
*GVKL: Mỗi người đều có đơn vị đo = bước chân, gang tay khác nhau đây là đơn vị đo “chưa chuẩn” nghĩa là không thể đo được chính xác độ dài của một vật.
- HS nêu.
- Thực hành đo độ dài phòng học bằng bước chân.
- HS lắng nghe
* Thực hành:
- GV theo dõi, nhận xét. 
- HS thực hành đo độ dài khung ảnh, bảng phụ, và nêu miệng kết quả đo.
3. Củng cố - Dặn dò:
- NX chung giờ học
- Thực hành đo độ dài ở nhà
- Nghe và ghi nhớ
ôn Tự nhiên và xã hội
Tiết 18: Cuộc sống xung quanh
I . Mục tiêu : 
 - ễn lại một số nét chính về HĐ sinh sống của người dân địa phương .
 - Biết được những hoạt động chính ở nông thôn. 
 - Hiểu biết về cảnh quan thiên nhiên và xã hội xung quanh; Có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. 
II. Chuẩn bị:
 GV: Tranh SGK; một số tranh, ảnh về một số nghề.
 HS: Sưu tầm tranh, ảnh.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài 
* Hoạt động 1: Tham quan HĐ sinh sống của nhân dân khu vực xung quanh trường.
+ Giao nhiệm vụ quan sát.
- Nhận xét về quang cảnh hai bên đường:
+ GV phổ biến nội quy khi đi tham quan.
+ HS tham quan.
( GV nêu một số câu hỏi gợi ý). 
* Hoạt động 2: Thảo luận về HĐ sinh sống của người dân địa phương.
- Kể trước lớp những điều quan sát được.
* Liên hệ:
- GV KL:
- Quan sát và nói với nhau về những gì các em nhìn thấy.
- Thảo luận nhóm.
- thảo luận cả lớp.
- Đại diện các nhóm trình bày- nhóm khác bổ sung.
- Liên hệ bản thân và gia đình.
*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
- Chia nhóm HS cùng khu vực và NV.
- Các em đang sống ở vùng nào? Hãy nói về cảnh quan nơi em đang sống ?
+ GV KL:
3. Củng cố -Dặn dò: 
* Trò chơi đóng vai: GV đưa ra tình huống - HD HS cách đóng vai . 
- GV nhận xét, khen ngợi. 
- Nhận xét chung tiết học. 
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả thảo luận.
- HS tập đóng vai trong nhóm.
- Đóng vai trước lớp.
ÔN Thủ công
 Tiết 18 Gấp cái ví
I. Mục tiờu:
- Tiếp tục luyện cách gấp cái ví bằng giấy.
- Thi gấp cái ví bằng giấy đúng theo mẫu .
- Rèn đôi tay khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ cho học sinh.
II. Chuẩn bị:
- GV: Ví mẫu bằng giấy màu , một tờ giấy màu HCN.
- HS:	Giấy màu HCN; Vở thủ công.
III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- KT sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh. 
- HS thực hiện theo YC của GV.
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. Quan sỏt mẫu:
+ Cho HS quan sỏt vớ mẫu bằng giấy màu.
- Quan sát.
+ Nờu cỏc bước gấp vớ?
- HS nờu
Bước 1: Lấy đường dấu giữa.
Bước 2: Gấp hai mép ví.
Bước 3: Gấp ví.
c. Thực hành:
- Tổ chức gấp ví theo nhóm đôi.
- Chia nhóm - Giao nhiệm vụ(T/ gian 15 phút).
- Các nhóm thi gấp ví . 
- HS thực hành thi gấp ví theo nhóm.
- GV theo dõi, HD giúp đỡ các nhóm để HS hoàn thành sản phẩm.
* Trưng bày sản phẩm:
- HD HS cách đánh giá SP: Đảm bảo thời gian, nếp gấp phẳng,
- Các nhóm trưng bày sản phẩm - bình chọn SP, nhóm có sản phẩm đẹp lên giới thiệu trước lớp.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét chung tiết học( Về sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ,).
- Chuẩn bị cho tiết học sau.
 Soạn: 08/12/2009.
 Giảng: Thứ 6, 11/12/2009.
Toán
Tiết 54 Chữa bài kiểm tra cuối HK I; Luyện tập về 
 điểm, đoạn thẳng, độ dài,
I. Mục tiêu:
Giúp HS củng cố về:
 - Nhận biết “ điểm”, ‘ đoạn thẳng”.
 - Thực hành đo độ dài đoạn thẳng.
 - Cách so sánh độ dài hai đoạn thẳng.
II. Chuẩn bị: 
 - GV: Thước kẻ HS, que tính,..
 - HS: Thước kẻ, que tính, bút chì.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy bài mới:
* chữa bài KTĐK:
* HD làm bài tập.
Bài 1: Đo độ dài đoạn thẳng.
- Yêu cầu HS đo và so sánh độ dài thước kẻ với độ dài que tính.
Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng ( theo mẫu).
1
3
Bài 3: Dùng thước và bút để nối thành:
a. 7 đoạn thẳng
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ
Bài 4: 
a. Đo độ dài hành lang lớp học bằng thước gỗ. 
b. Đo độ dài bảng lớp bằng sải tay.
- Nêu yêu cầu - Thực hành đo.
- Báo cáo kết quả đo.
- Làm bài trên phiếu (có kẻ ô).
- Làm bài trên bảng lớp.
b. 5 đoạn thẳng
 Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ
- HS lần lượt thực hành - Báo cáo kết quả.
4. Củng cố - Dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài.
 - Nhận xét tiết học.
 	 Ôn Tiếng Việt
 Tiết 66 Ôn bài 76: oc - ac
I. Mục tiêu :
- Luyện đọc: oc, ac, con sóc, bác sĩ,.
- Luyện viết bài vào vở ô li: bé đọc báo, củ lạc.
- Luyện nói theo chủ đề: Vừa vui vừa học.
II. Chuẩn bị : 
GV : - Chữ mẫu 
	HS : - Vở ô li, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- HS đọc bài SGK. 
2. Dạy bài mới: 
a. Luyện đọc
- Đọc bài trong SGK. 	
- Theo dõi, giúp đỡ chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS.
- Kiểm tra đọc, sửa sai cho HS.
b. Luyện viết 
- Giáo viên viết mẫu( từng từ): bé đọc báo, củ lạc.
- Quan sát, sửa lỗi.
- Cho HS viết bài vào vở ô ly.
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết đúng.
* Bài tập: Điền oc hay ac?
nhà b học; c. tre; ca nh. 
- Chấm, chữa lỗi, nêu nhận xét.
c. Luyện nói:
- Chủ đề: Vừa vui vừa học.
- Phát triển lời nói tự nhiên cho HS theo câu hỏi gợi ý:
- Em hãy kể những trò chơi được học trên lớp.
- Hãy kể tên những bức tranh đẹp mà cô giáo đã cho xem trong các giờ học.
- Em thấy học như vậy có vui không?
- Nhận xét, khen ngợi.
 - Đọc cá nhân.
- HS đọc cá nhân, theo nhóm , đồng 
thanh.
- Thi đọc trong nhóm.
- Đọc cá nhân.
- Quan sát, nhận xét về độ cao, khoảng cách các con chữ, dấu phụ, vị trí dấu thanh,
- Viết bảng con
- HS viết bài vào vở ô li (mỗi từ 2 dòng).
- Nêu YC - Làm bài vào vở.
- Quan sát tranh, nêu chủ đề luyện nói.
 - HS nói theo chủ đề và nói
thành bài dựa vào câu hỏi gợi ý.
- Luyện nói theo nhóm.
- Nói trước lớp - nói thành bài 3- 5 câu.
3 . Củng cố - Dặn dò:
 - GV nhận xét chung giờ học.
 - Dặn dò : về nhà ôn lại bài. 
Ôn Mĩ Thuật
Tiết 18 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông
I. Mục tiêu:
Tiếp tục củng cố về:
- Nhận biết cách trang trí hình vuông đơn giản.
- Cách vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu theo ý thích.
II. Chuẩn bị: 
 GV: 	- 1 vài đồ vật: khăn vuông có trang trí, viên gạch hoa,.
- Một số bài mẫu về trang trí hình vuông.
 HS: - Vở vẽ A4. 
 - Màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra:
- KT sự chuẩn bị của HS .
2. Dạy bài mới:
a. Nhắc lại cách trang trí hình vuông đơn giản.
+ Cho HS xem một số bài trang trí hình vuông.
- Các hình giống nhau trong hình vuông thì vẽ NTN?
- Gợi ý cách vẽ màu.
+ Có thể vẽ màu như hình 1,2 và hình 3,4 vở tập vẽ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Xem lại hình 1, 2, 3, 4 bài 18 vở tập vẽ.
- HS quan sát và nhận xét.
+ Vẻ đẹp của những hình vuông trang trí
+ có nhiều cách vẽ hình và màu khác nhau.
- Các hình giống nhau trong hình vuông thì vẽ bằng nhau và tô giống nhau.
b. Hướng dẫn HS cách vẽ:
+ Vẽ hình và vẽ các họa tiết như: cánh hoa, hình tam giác nhỏ,. để trang trí được một hình vuông đơn giản.
+ Vẽ màu: Tìm chọn màu để vẽ (màu của họa tiết, màu nền).
- HS theo dõi.
c. Thực hành: 
- GV theo dõi , giúp đỡ HS còn lúng túng.
- HS thực hành vẽ bài cá nhân. 
- HS vẽ xong tô màu theo ý thích.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV HD học sinh nhận xét về: 
+ Cách vẽ hình (cân đối ).
+ Màu sắc( đều, tươi, sáng).
- Nhận xét chung giờ học.
- HS NX , bình chọn bài vẽ đẹp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18- the.doc