Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn nhất như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển… người ta thường dùng đơn vị: ki-lô-mét-vuông Ki-lô-mét-vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km Ki-lô-mét-vuông viết tắt là km2 1 km2= 1 000 000 m2