Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 24

 I/ Mục tiêu:

1-Biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều.

2-Kẻ được các đoạn thẳng cách đều .Các đường kẻ có thể chưa thẳng ,phẳng.

 II/ Chuẩn bị:

 -GV: Mẫu gấp các đường kẻ cách đều.

 -HS: Giấy màu, vở thủ

-HS gấp các nếp gấp có khoảng cách 2 ô để dễ gấp trên tờ giấy nháp

-Gấp trên giấy màu

-Sản phẩm được dán vào vở thủ công.

 

doc 21 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yên 
-Giống uvà n ,khác â-yê 
-Ghép:chuyền=ch+uyền , phân tích , đọc
-Ghép :bóng chuyền=bóng+chuyền 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uyên,chuyền,bógn chuyền.
-HS đọc lại uân uyên
 xuân chuyền
 mùa xuân bóng chuyền
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 huân chương chim khuyên
 tuần lễ kể chuyện
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-huân,tuần,khuyên,chuyện.( HS phân tích , đọc)
-Giải thích:
Huân chương là ban cho những người có công lao với đất nước.
Mới toanh là rất mới.
Tuần lễ có 7 ngày.
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Chim én bận đi đâu
 Hôm nay về mở hội
 Lượn bay như mở lối
 Rủ mùa xuân cùng về.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-xuân( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Em thích đọc truyện.
+Tranh vẽ các bạn đang làm gì?
- Tranh vẽ các bạn đang đọc truyện.
+Em có đọc truyện bao giờ chưa?
-Tự nêu.
+trong những quyển truyện em xem,em thích quyển truyện nào?
-GDMT:Chăm đọc sách mở mang kiến thức
-Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uân,uyên,mùa xuân,bóng chuyền.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 93)
Luyện tập 
I/Mục tiêu:
-Biết đọc viết so sánh các số tròn chục; bước đầu nhận biết số tròn chục(40gồm 4 chục và o đơn vị ).( bài 1,2,3,4)
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra: Đếm các số tròn chục:10->90,90->10.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Nối(Theo mẫu):
-Thực hiện vào SGK 
90
80
60
10
Chín mươi
Ba mươi
Mười
Năm mươi
Sáu mươi
Tám mươi
30
HS K-G-TB-Y cùng thực hiện.
-Thư giãn
Bài 2:Viết(theo mẫu):
-Nêu miệng 
a/Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. 
b/Số 70 gồm  chục và  đơn vị. 
c/Số 50 gồm  chục và  đơn vị. 
d/Số 80 gồm  chục và  đơn vị. 
Dành cho HS K-G.
a/Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. 
b/Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị. 
c/Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. 
d/Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị. 
Bài 3:
-Thực hiện bảng lớp.
a/Khoanh vào số bé nhất:70,40,20,50,30
a/Khoanh vào số bé nhất:70,40,20,50,30
b/Khoanh vào số lớn nhất:10,80,60,90,70.
b/Khoanh vào số lớn nhất:10,80,60,90,70.
Dành cho HS TB-Y.
Bài 4:
-Thực hiện vào vở.
a/Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn:80,20,70,50,90.
20
50
70
80
90
b/Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé:10,40,60,80,30.
80
60
40
30
10
Hỗ trợ HS TB-Y .
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng nhanh.
-Về nhà thực hiện lại bài.
-Chuẩn bị:Luyện tập chung-Xem trước các bài tập.
Thể dục(Tiết 24)
Bài thể dục-đội hình đội ngũ 
I/Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện sáu động tác bài thể dục vươn thở,tay ,chân ,vặn mình,bụng ,toàn thân của bài thể dục.
-Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hoà
-Biết cáh điểm số đúng hàng dọc theo tổ và lùơp1
II/Chuẩn bị: GV:Sân tập,
 HS:Dọn vệ sinh nơi tập.
III/Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Phần mở đầu:
-Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2/Phần cơ bản:
-Oân các động tác:vươn thở,tay,chân,bụng,vặn mình.phối hợp
-Thực hiện.
-Dạy động tác “Điều hoà”
-Quan sát và thực hiện theo.
Nhịp 1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai,đồng thời đưa hai tay ra trước,bàn tay sấp,lắc hai bàn tay .
Nhịp 2:Đưa hai tay dang ngang,vbàn tay sấp.Lắc hai bàn tay.
Nhịp 3:Đưa hai tay về trước,bàn tay sấp,lắc hai bàn tay.
Nhịp 4:Về TTCB.
Nhịp 5,6,7,8:Như trên nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang 
-Cho HS thực hiện theo tổ.
-Thực hiện.
-Oân lại 6 động tác vừa học.
-Thực hiện.
-Oân lại tập hợp hàng dọc,điểm số.
-Thực hiện.
-Oân trò chơi:Nhảy đúng,nhảy nhanh.
-Thực hiện.
-Cách chơi như tiết trước.
3/Phần kết thúc:
-Tập hợp lớp.
-Hệ thống bài.
-2 HS thực hiện lại động tác 5.
-Giáo dục HS thường xuyên tập thể dục để có sức khoẻ tốt.-Nhận xét và giao bài tập về nhà.
Học vần ( Tiết 213-214)
Bài 101 : uât,uyêt 
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được: uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh.
-Đọc được câu ứng dụng: Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
 Em đi trăng theo bước
 Như muốn cúng đi chơi.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đất nước ta tuyệt đẹp. 
-HSKG: đọc trơn từ ,câu
-GDMT:Yêu quê hương đất nước 
II/ Chuẩn bị:
-GV: Bộ chữ cái.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: 
-Đọc bảng:huân chương,tuuù©n lễ,chim khuyên,kể chuyện. 
 -Viết:uân,mùa xuân,uyên,bóng chuyền. 
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : uât 
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép :xuất=x+uất , phân tích , đọc.
-Ghép: sản xuất=sản+xuất 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uât,xuất,sản xuất.
-GV ghi bảng: uyêt 
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:uât,uyêt 
-Giống ovà t ,khác â-yê 
-Ghép:duyệt=d+uyệt , phân tích , đọc
-Ghép :duyệt binh=duyệt+binh 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uyêt,duyệt,duyệt binh 
-HS đọc lại uât uyêt
 xuất duyệt
 sản xuất duyệt binh 
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 luật giao thông băng tuyết 
 nghệ thuật tuyệt đẹp 
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-luật,thuật,tuyết,tuyệt ( HS phân tích , đọc)
-Giải thích:
Giáo dục HS đi đúng luật giao thông.
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
 Em đi trăng theo bước
 Như muốn cúng đi chơi.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-khuyết ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Đất nước ta tuyệt đẹp 
+Nước ta tên gì?
- Nước ta tên Việt Nam
+Em biết nước em hoặc quê hương em có những cảnh đẹp nào?
-Có núi rừng,biển cả,dòng sông,công trình.
+Trong tranh vẽ các cảnh đẹp nào?
-GDMT:Yêu quê hương đất nước 
-Cảnh thác,đồi núi,những cánh bậc thang,ruộng đồng bằng rất đẹp.
Giáo dục HS yêu cành đẹp đất nước. 
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh 
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán (Tiết 94)
Cộng các số tròn chục 
I/Mục tiêu:
-Biết đặt tính ,làm tính cồng cácsố tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90;giải được bài toán có phép cộng (bài 1,2,3)
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/kiểm tra:
HS đếm từ 10->90,từ 90->10.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
*Kiến thức mới
-Lấy 3 bó que tính chục.Lấy thêm 2 bó que tính chục.Có bao nhiêu que tính?
-Có 5 chục que tính.
-Vậy 30+20=?
30+20=50
-Hướng dẫn cách ghi,cách đặt tính:
-Quan sát và lắng nghe.
chục
Đơn vị
 3
+2
 0
 0
 5
 0
Lấy 0 cộng 0 bằng 0,viết 0
 +20 Lấy 3 cộng 2 bằng 5,viết 5.
 50
-HS nhắc lại cách tính
-Thư giãn.
*Thực hành:
Bài 1:Tính:
-Thực hiện bảng con.
 40 50 30 10 20 60
 +30 +40 +30 +70 +50 +20
 Hướng dẫn HS yếu thực hiện.
 40 50 30 10 20 60
 +30 +40 +30 +70 +50 +20
 70 90 60 80 70 80
Bài 2:Tính nhẩm:
-Nêu miệng.
20+30=?
Nhẩm:2 chục + 3 chục=5chục.
Vậy 20+30=50
 50+10= 40+30=
 20+20= 20+60=
 30+50= 70+20=
 50+10=60 40+30=70
 20+20=40 20+60=80
 30+50=80 70+20=90
Bài 3:
-Thực hiện vào vở.
Tóm tắt:
 Thùng thứ nhất:20 gói bánh
 Thùng thứ hai:30 gói bánh
 Cả hai thùng:gói bánh?
Bài giải:
 20 Cả hai thùng đựng được là:
+30 20+30=50(gói bánh)
 50 Đáp số:50 gói bánh
4.5/củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem bài cuối của bài 1 chiều học.
-Chuẩn bị:Luyện tập -Xem bài trước.
Tự nhiên và xã hội(Tiết 24)
Cây gỗ 
I/Mục tiêu
-.Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây gỗ
-chỉ được rễ,thân ,lá hoa của một số cây gỗ
-GDMT:Không bẻ cành ,ngắt lá.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Cây hoa có các bộ phận nào?
-Kể tên các cây hoa mà em biết?
-Trồng hoa để làm gì?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
*Hoạt động 1:quan sát cây gỗ.
-HS chỉ từng bộ phận của cây gỗ?
-Thực hiện.
-Thân cây này có đặc điểm gì?
-Thân cây cao,to.
=>Cây gỗ cũng có rễ,thân,cành ,lá và hoa.Cây gỗ có thân cao to.Cây gỗ có nhiều cành , lá làm thành tán lá toả bóng mát.
-Thư giãn.
*Hoạt động 2:Quan sát tranh SGK.
-Cây gỗ được trồng ở đâu?
-Cây gỗ được tròng ở sân trường,
-Kể tên các loại cây gỗ mà em biết ?
-Cây tràm,cây,khuân diệp,
-Kể tên một số đồ dùng làm bằng cây gỗ?
-Tự nêu.
-Cây gỗ trồng để làm gì?
-Cây gỗ được trồng để lấy gỗ làm bàn ghế,nhà cửa,toả bóng mát,cho không khí trong lành
-GDMT:Không bẻ cành , ngắt lá.
=>Cây gỗ trồng để lấy gỗ làm đồ dùng và làm nhiều việc khác.Cây gỗ cũng có các bộ phận như các loài cây khác,toả bóng mát,làm cho không khí trong lành.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Con cá.Quan sát trước con cá.
Học vần ( Tiết 217-218)
Bài 102: uynh,uych 
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được:uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch.
-Đọc được câu ứng dụng: Tháng năm vừa qua,lớp em tổ chức lao động trồng cây.Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đèn dầu,đèn điện,đèn huỳnh quang.
-HSGK: đọc trơn từ, câu 
-GDMT:Câu=>Chăm sóc,bắt sâu cho cây non.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Bộ chữ cái.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: 
-Đọc bảng:luật giao thông,nghệ thuật,băng tuyết,tuyệt đẹp.
-Viết: uât,sản xuất,uyết,duyệt binh. 
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng :uynh
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép :huynh=h+uynh 
phân tích , đọc.
-Ghép:phụ huynh=phụ+huynh 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uynh,huynh,phụ huynh 
-GV ghi bảng: uych
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:uynh,uych
-Giống u ,y ở đầu vần,khác nh-ch ở cuối vần.
-Ghép:huỵch=h+uỵch 
phân tích , đọc
-Ghép : ngã huỵch=ngã+huỵch
( phân tích , đọc)
-HS đọc: uych,huỵch,ngã huỵch
-HS đọc lại uynh uych
 huynh huỵch
 phụ huynh ä ngã huỵch
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 luýnh quýnh huỳnh huỵch 
 khuỳnh tay uỳnh uỵch
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-luýnh,quýnh,khuỳnh,huỳnh,huỵch,uỳnh,uỵch.
( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Tháng năm vừa qua,lớp em tổ chức lao động trồng cây.Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-huynhâ ( phân tích , đọc)
-GDMT: Chăm sóc,bắt sâu cho cây non.
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Đèn dầu,đèn điện,đèn huỳnh quang 
+HS chỉ và nêu tên từng loại đèn có trong tranh.
-Thực hiên 
+Đèn nào dùng điện thắp sáng?
- Đèn điện ,đèn huỳnh quang dùng điện thắp sáng.
+ Đèn nào dùng dầu thắp sáng?
- Đèn dầu dùng dầu thắp sáng
+Nhà em có các loại đèn nào?
-Tự nêu.
=>Giáo dục Hs biết giữ gìn đồ dùng trong nhà.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 95)
Luyện tập 
I/ Mục tiêu:
-Biết đặt tính ,làm tính ,cộng nhẩm cácsố tròn chục;bước đầu biết về tính chất phép cộng;biết giải toán có phép cộngm(bài 1,2a;3,4)
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Tính:
 40 50
 +40 +30
 80 80
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Đặt tính rồi tính:Tính:
-Thực hiện bảng con.
 40+20 10+70 60+20
 30+30 50+40 60+10
 40 10 60 30 50 60
+20 +70 +20 +30 +40 +10
 60 80 80 60 90 70
HS yếu thực hiện 4 bài đầu.
Bài 2:Tính nhẩm:
-Thực hiện miệng.
a/30+20= 40+50= 10+60=
 20+30= 50+40= 60+10=
Phép cộng có tính chất đổi chỗ nhưng kết quả không đổi.
a/30+20=50 40+50=90 10+60=70
 20+30=50 50+40=90 60+10=70
b/HSKG thực hiện
30cm+10cm=40cm 50cm+20cm=70cm
 40cm+40cm=80cm 20cm+30cm=50cm
Bài 3:
-Thực hiện vào vở.
Tóm tắt:
 Lan hái:20bông hoa
 Mai hái:10 bông hoa
 Cả hai bạn:bông hoa?
Bài 4:Nối(theo mẫu)
-Tiếp sức
60+20
70
10+60
40+40
30+20
20+20
40
80
60+2060
40+30
50
10+40
30+10
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Trừ các số tròn chục.Xem trước các bài tập.
Đạo đức(tiết 24)
Đi bộ đúng qui định(Tiết 2)
I/Mục tiêu:
-Nêu được một số quy định phù hợp đối với người đi bộ điều kiện giao thông địa phương .
-Nêu được lợi ích cuỉa việc đi bộ đúng quy định .
-Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HSKG: phân biệt được hành vi đúng sai
-GDMT: Đi học nên đi sát lề bên phải.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Đi bộ trên đường em đi như thế nào?
-Đi bộ trên đường không có vỉa hè em di ra sao?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1:quan sát tranh-Bài tập 3.
- Các bạn nhỏ trong tranh đi bộ không đúng quy định.
-Các bạn nhỏ trong tranh đi bộ đúng quy định không?
-Ở thành phố.khi đi bộ em đi ở trên vỉa hè,khi đi qua đường cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi vào vạch qui định.
-Điều gì có thể xảy ra?
-Có thể bị xe quẹt,
-Vì sao?
-Vì các bạn đi dưới lòng đường,đi không đúng quy định.
-Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như thế?
-Em sẽ nhắc nhở bạn,gọi bạn đi trên vỉa hè,
=>Đi dưới lòng đường là sai quy định,có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
-GDMT: Đi học nên đi sát lề bên phải.
-Thư giãn.
*Hoạt động 2:Bài tập 4
-Thảo luận nhóm đôi.
a/Em hãy nối tranh vẽ người đi bộ đúng quy định với”khuôn mặt cười”
-Thực hiện.
=>Tranh 1,2,3,4,6 là người đi bộ đúng quy định.
b/Trong những viễc làm đó việc nào em đã làm?
-Tự nêu.
=>Đi bộ đúng quy định là bảo vệ mình và người thân.
*Hoạt động 3:Trò chơi”Đèn xanh,đèn đỏ ”.Bài tập 5.
-Thực hiện.
-Hướng dẫn HS đọc câu ghi nhớ.
-Thực hiện.
 Đi bộ trên vỉa hè
 Lòng đường để cho xe
 Nếu hè đường không có
 Sát lề phải ta đi
 Đến ngã tư đèn hiệu
 Nhớ đi vào vạch sơn
 Em chớ quên luật lệ
 An toàn còn gì hơn.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có ý thức đi bộ đúng qui định.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị các bài tập còn lại để tiết sau học tiếp.
Học vần ( Tiết 217-218)
Bài 103 : Oân tập.
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được một cách chắc chắn các vần có bắt đầu bằng “u”.
-Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.
-Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : “Truyện kể mãi không hết.’’
-GDMT:Hoà thuận với bạn bè trong lớp
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa “Truyện kể mãi không hết.” (Thiết bị)
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-Đọc bảng : luýnh quýnh,khuỳnh tay,huỳnhø huỵch,uỳnh uỵch 
-Viết : uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch. 
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới: Ôn tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-HS nhìn tranh – phân tích , đọc. 
 u ê
 uê
 u ân
 uân
HS nhắc lại các vần đã học có “ u” đầu.
HS đọc bảng ôn trong SGK .
- Thư giãn
 uỷ ban hoà thuận luyện tập 
-Giải thích:
-GDMT:Hoà thuận với bạn bè trong lớp
Đọc trơn các từ.
HS yếu đọc 2 từ
Hướng dẫn HS viết bảng con
4-5/. Củng cố – Dặn dò:
HS đọc lại bài
Nhẩm bài – chuẩn bị học tiết 2
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Sóng nâng thuyền
 Lao hối hả
 Khoang đầy cá
 Gió lên rồi
 Cánh buồm ơi.
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Tìm tiếng có vần mang âm”u” đầu? 
- hoa ( phân tích, đọc)
-Kể chuyện : Truyện kể mãi không hết
+Nhà vua ra lệnh gì?
- Nhà vua ra lệnh cho các thần dân kể câu chuyện không bao giờ kết thúc.
+Những người đã kể ra sao?
- Những người đã kể đều bị vua tống vào ngục.
+Vì sao?
-Vì những câu chuyện đều có kết thúc.
+Vì sao anh nông dân được vua thưởng?
-Vì câu chuyện của anh không có kết thúc.
Ý nghĩa:Nhờ trí thông minh mà được nhà vua ban thưởng và không còn ra lệnh kì quặc nữa.
-Thư giãn
-Đọc SGK
-HS khá , giỏi đọc , HS yếu đánh vần
-Luyện viết :hoà thuận,luyện tập 
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: Trường em - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 96)
Trừ các số tròn chục.
I/ Mục tiêu:
-Biết đặt tính ,làm tính ,trừ nhẩm các số tròn chục ;biết giải toán có lời văn.(baì1,2,3)
-HSKG: bài 4
II/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Tính nhẩm: 40+20=60 70+10=80 10+70=80
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Kiến thức mới:
-Lấy năm bó chục.Bớt 2 bó que tính.Hỏi còn mấy bó que tính?
-Còn 3 bó que tính.
-Vậy 50-20=?
50-20=30
-Hướng dẫn cách ghi,cách đặt tính:
-Quan sát và lắng nghe.
chục
Đơn vị
 5
-2
 0
 0
 3
 0
 Lấy 0 trừ 0 bằng 0,viết 0
 - 20 Lấy 5 trừ 2 bằn 3,viết 3.
 30
-HS nhắc lại cách tính
-Thư giãn.
*Thực hành:
Bài 1:Tính:
-Thực hiện bảng con.
 40 80 90 70 90 60
 -20 -50 -10 -30 -40 -60
 Hướng dẫn HS yếu thực hiện.
 40 80 90 70 90 60
 -20 -50 -10 -30 -40 -60
 60 30 80 40 50 0
Bài 2:Tính nhẩm:
-Nêu miệng.
50-30=?
Nhẩm:5 chục - 3 chục=2 chục.
Vậy 50-30=20
 40-30= 80-40=
 70-20= 90-60=
 90-10= 50-50=
 40-30=70 80-40=40
 70-20=50 90-60=30
 90-10=80 50-50=0
Bài 3:
-Thực hiện vào vở.
Tóm tắt:
 Có : 30 cái kẹo
 Thêm: 10 cái kẹo 
 Có tất cả:cái kẹo?
Bài giải:
 30 Có tất cả là:
+10 30+10=40(cái kẹo)
 40 Đáp số:40 cái kẹo
Bài 4:>,<,= (HSKG)
-Thực hiện bảng lớp.
50-1020
40-1040
50-3020
50-10 > 20
 40
40-10 < 40
 30
50-30 = 20
 20
4.5/củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem lại bài..
-Chuẩn bị:luyện tập.Xem trước các bài tập.
Tập viết ( Tiết 20)
Sách giáo khoa,hí hoáy,khoẻ khoắn,áo choàng,kế hoạch,khoanh tay
I/ Mục tiêu:
--Viết đúng các chữ :sách giáo khoa ,hí hoáy,khoẻ khoắnkiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vỡ Tv
-GDMT:Giữ gìn sách vỡ cẩn thận
-Viết cẩn thận, sạch đẹp.
II/ Chuẩn bị :
-GV: Các con chữ trên.
-HS: Vở tập viết.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-HS viết :ướp cá,xinh đẹp.
3/ Bài mới :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV đính từ : sách giáo khoa
+Đây là từ gì ?
- sách giáo khoa
+Các âm cao mấy ô li ?
- âm g,h,k cao 5 ô li.Các âm cao 2 ô li
- hí hoáy
-Aâm h,y cao 5 ô li,còn lại cao 2 ô li .
-khoẻ khoắn
- chữ k,h cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li
- áo choàng
-Aâm h, cao 5 ô li, còn lại cao 2 ô li .
-kế hoạch
-Aâm h,k cao 5 ô li , còn lại cao 2 ô li
- khoanh tay
-Aâm k,h cao 5 ô li,âm t cao 3 ô li,còn lại cao 2 ô li .
-Thư giãn
- Hướng dẫn HS viết vào vở , nhắc tư thế ngồi, cầm bút, cách đặt vở
-GDMT:Giữ gìn sách vỡ cẩn thận
- HS nộp, chấm , nhận xét, tuyên dương
-HS viết bài :
4-5/ Củng cố – Dặn dò :
- Về nhà tập viết lại ở bảng con cho đẹp.
-Chuẩn bị : Tiết 21. 
Tập viết ( Tiết 21
Tàu thuỷ,giấy pơ luya,tuần lễ,chim khuyên,nghệ thuật tuyệt đẹp 
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng các chữ :tàu thuỷ,tuần lễ,chim khyuênkiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vỡ Tv
-GDMT:Ngồi trên tàu nghiêm trang không đùa giỡn
II/ Chuẩn bị:
GV: các con chữ mẫu
HS: Vở tập viết
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-HS viết : sách giáo khoa 
-Kiểm vở tập viết ơ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 24.doc