Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 20

Bài 81: ach.

I/ Mục tiêu:

1-HS đọc, viết được: ach,cuốn sách.

-Đọc được câu ứng dụng:

Mẹ,mẹ ơi cô dạy

 Phải giữ sạch đôi tay

 Bàn tay mà giây bẩn

 Sách,áo cũng bẩn ngay.

2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

3- HS yêu thích môn TV

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra: iêc,ươc

-Đọc bảng:cá diếc,công việc,cái lựơc,thước kẻ.

 -Viết: iêc,xem xiếc,ươc,rước đèn.

 

doc 29 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
----------------------------- 
TỰ HỌC: TV ( VBTTV)
I/ Mục tiêu: 
Giúp HS ôn lại bài vần ach , HS làm VBTTV
II/ Nội dung:
HS làm bài tập
Bài 1: Nối ô tạo thành câu có nghĩa
 Mẹ tôi mời khách uống nước
Những cây bạch đàn lớn rất nhanh
Bài 2: Điền vần: ach
Con vịt đi lạch bạch.
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
------------------------------------------------
	Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương
I/Mục tiêu:
1- HS nắm được một số di tích lịch sử và phong tục lễ hội ở quê hương mình.
 2- HS có ý thức bảo vệ di tích lịch sử.
 3- HS biết trân trọng di tích lịch sử ở đia phương mình.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Hs hát:Hoa lá mùa xuân.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS tìm hiểu:
+Quê em có những di tích lịch sử nào?
-Quê em có di tích lịch sư:Bia truyền thống anh hùng xã Nhơn Hoà Lập.
+Quê em có bao nhiêu anh hùng lực lượng vũ trang?
- Quê em có 4 anh hùng lực lượng vũ trang.
+Quê em có những lễ hội nào?
-Quê em có ngày hội toàn dân 13 tháng 10.
-Đọc sử địa phương Nhơn Hoà Lập cho HS nghe.
-Lắng nghe.
Giáo dục HS có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
Về nhà thực hiện như bài học.
Ngày soạn: 07/ 01/ 2012
Ngày dạy: 10/ 01/ 2012 ( T BA)
	MĨ THUẬT ( T 20)
	VẼ HOĂÏC NẶN QUẢ CHUỐI
( GV BỘ MÔN)
--------------------------------------------------
Học vần ( Tiết 175-176)
Bài 82 : ich,êch.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được: ich,êch,tờ lịch,con ếch.
-Đọc được câu ứng dụng: Tôi là chim chích
 Nhà ở cành chanh
 Tìm sâu tôi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rích,ri rích
 Có ích,có ích.
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.
3- HS yêu thích môn TV
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: ach
-Đọc bảng:viên gạch,sạch sẽ,cây bạch đàn.
 -Viết: ach,cuốn sách.
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: ich,êch
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : ich
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : l+ịch=lịch , phân tích , đọc.
-Ghép: tờ+lịch=tờ lịch
( phân tích , đọc)
-HS đọc:ich,lịch,tờ lịch.
-So sánh:ach,ich
-Giống ch,khác a-i.
-GV ghi bảng: êch
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 vở kịch mũi hếch
 vui thích chênh chếch
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Vở kịch là trò diễn trên sân khấu.
Vui thích là vui vẻ 
-Ghép:ếch=ếch , phân tích , đọc
-Ghép :con+ếch=con ếch.
( phân tích , đọc)
-HS đọc: êch,ếch,con ếch.
-HS đọc lại: ich êch
 lịch ếch
 tờ lịch con ếch
HS viết:
-kịch,thích,hếch,chếch. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Tôi là chim chích
 Nhà ở cành chanh
 Tìm sâu tôi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rích,ri rích
 Có ích,có ích.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-chích,rích,ích( phân tích , đọc)
GDMT:Bảo vệ các loài vật có ích.
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Chúng em đi du lịch.
+Tranh vẽ ai?
- Các bạn .
+Các bạn đang làm gì? 
-Các bạn đang đi du lịch. 
+Khi đi du lịch mang theo gì?
+các em đã được đi du lịch chưa?
-Tự nêu.
-Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: ich,êch,tờ lịch,con ếch.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
.
..
..
....
...
.
.
..
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 78)
Luyện tập
I/Mục tiêu:
1-Thực hiê7n5 được tính cộng không nhớ trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14+3( bài 1 cột 1,2,4;bài cột 1,2,4; bài 3cột 1,3)
-HSKG:bài 1 cổt,bài 2 cột 3,bài 3 cột 2,bài 4
2- Rèn kĩ năng tinh đúng, tính nhanh.
3-HS yêu thích môn toán.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Tính: 16 14
 +1 +4
 ------ ------ 
 17 18
 3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Đặt tính rồi tính.
-Thực hiện bảng con.
 12+3 11+5 12+7
 13+4 16+2 7+2
Hướng dẫn HS yếu thực hiện từng bước cột 1,2,4
HSKG: cả bài.
 12 11 12 13 16 7
 +4 +5 +7 +4 +2 +2
 ---- ---- ---- ----- ----- ---
 16 16 19 17 18 9
Bài 2:Tính nhẩm:
-Thực hiện miệng.
15+1= 10+2= 14+3= 13+5=
18+1= 12+0= 13+4= 15+3=
HS yếu thực hiện bằng que tính cột 1,2,4
-HSKG:cả bài.
=>Trong phép cộng có tính chất đổi chỗ cho nhau nhưng kết quả không đổi.
15+1=16 10+2=12 14+3=17 13+5=18
18+1=19 12+0=12 13+4=17 15+3=18
Bài 3:Tính:
-Thực hiện vào vở.
-HSTBY cột 1,3
HSKG cả bàai2
HS khá giỏi thực hiện hết.HS trung bình yếu thực hiện 4 bài đầu.
10+1+3=14 14+2+1=17 11+2+3=19
 11 16 13
16+1+2=19 15+3+1=19 12+3+4=19
 17 18 15
Bài 4:Nối(Theo mẫu):
-Thực hiện bảng lớp.
12+2
11+7
17
19
13+3
15+1
12
16
14+3
17+2
14
18
HS khá giỏi thực hiện.HS trung bình yếu nhìn xem và học hỏi.
12+2
11+7
17
19
13+3
15+1
12
16
14+3
17+2
14
18
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HD thính nhanh,chính xác.
-Về nhà là cột cuối bài 1(HS giỏi_
-Về nhà xem lại bại.
-Chuẩn bị:Phép trừ dạng 17-3. 17-3=?]
--------------------------------------------
ÔN: Thể dục
Bài thể dục –Trò chơi vận động.
I/Mục tiêu:
 1-Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở ,tay của bài thể dục phát triển chung .
 2-Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục phát tiển chung.
-biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
 3- HS hứng thú học môn TD.
II/Chuẩn bị:GV:Sân tập,còi,
 HS:Dọn vệ sinh nơi tập,
III/Các hoạt động dạy và học:
1ù/Phần mở đầu:
 Nhận lớp,phổ biến nội dung,yêu cầu bài học.
2/Phần cơ bản:
 - ôn hai động tác thể dục đã học:Mỗi động tác tập 2x8 nhịp.
 - Hô nhịp kết hợp làm mẫu.
-Theo dõi và sửa sai
- ôn điểm số:Kghẩu lệnh”Điểm số từ 1 đến hết”
-ôn đội hình:Cho HS tchạy vòng tròn sau đó tập hợp thành hàng dọc,dóng hàng,nghiêm,nghỉ,
-Từng tổ tập luyện.
 Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
 3/Phần kết thúc:
 Hệ thống bài
---------------------------------------
ÔN NT: MĨ THUẬT 
VẼ HOẶC NẶN QUẢ CHUỐI
 I/ Mục tiêu: 
 - Giúp HS hoàn thành bài vẽ, vẽ đúng, tô màu đẹp.
 II/ Nội dung:
 - GV hướng dẫn cách vẽ.
 - Gv hướng dẫn tô màu
 -HS thực hành.
-----------------------------------------
TỰ HỌC: ÔN TOÁN ( VBTT)
LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu:
1-Thực hiện được tính cộng không nhớ trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14+3.
2- Rèn kĩ năng tinh đúng, tính nhanh.
3-HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
 BÀI 1:
 12 11 12 13 16 7
 +4 +5 +7 +4 +2 +2
 ---- ---- ---- ---- ---- ---
 16 16 19 17 18 9
 BÀI 2:
 15+1= 16 10+2= 12 14+3= 17 13+5= 18
 18+1= 19 12+0= 12 13+4= 17 15+3= 18
Ngày soạn: 08 / 1 / 2012
Ngày dạy: 11 / 1 / 2012 ( T Tư)	THỂ DỤC ( T 20)
BÀI THỂ DỤC- TCVĐ
( GV BỘ MÔN)
----------------------------------------
 Học vần ( Tiết 177-178)
	Bài 83: Ôn tập.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng “c,ch”.
-Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.
2-Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : “Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng.’’
 3- HS yêu thích môn TV
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa “Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.(Thiết bị)
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:ich,êch.
-Đọc bảng : vở kịch,vui thích,mũi hếch,chênh chếch.
-Viết : ich,tờ lịch,êch,con ếch.
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới: Ôn tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-HS nhìn tranh – phân tích , đọc. 
 a c
 ac
 a ch
 ach
HS nhắc lại các vần đã học có “ c,ch” cuối
HS đọc bảng ôn trong SGK .
- Thư giãn
 thác nước chúc mừng ích lợi
-Giải thích:
Đọc trơn các từ.
HS yếu đọc 2 từ
Hướng dẫn HS viết bảng con
4-5/. Củng cố – Dặn dò:
HS đọc lại bài
Nhẩm bài – chuẩn bị học tiết 2
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu :Đi đến nơi nào
 Lời chào đi trước
 Lời chào dẫn bước
 Chẳng sợ lạc nhà
 Lời chào kết bạn
 Con đường bớt xa.
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Tìm tiếng có vần mang âm”c,ch” cuối ?
-GDMT:Biết chào hỏi lễ phép với mọi người.
- trước,bước,lạc ( phân tích, đọc)
-Kể chuyện : Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng.
+Ngốc được cụ tặng gì?
- Ngốc được cụ tặng con ngỗng vàng.
+Ở kinh đô có chuyện gì lạ?
-Công chúa chẳng nói,chẳng cười.Nhà vua đã treo giải ai làm cho công chúa cười thì sẽ cưới nàng làm vợ.
+Ai làm cho công chúa cười?
- Chành Ngốc làm cho công chúa cười.
+Qua câu chuyện giúp em điều gì?
- Nhờ sống tốt bụng Ngốc đã gặp được điều tốt đẹp,được lấy công chúa làm vợ.
-Giáo dục HS sống phải thật thà,tốt với mọi người.
-Thư giãn.
-Đọc SGK
-Luyện viết :thác nước,ích lợi
-HS khá , giỏi đọc , HS yếu đánh vần
.
..
..
....
...
.
.
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: op,ap - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 79)
Phép trừ dạng 17-3
I/Mục tiêu
1-Biết làm các phép trừ không nhớ trong phạm vi 20;biết trừ nhẩm dạng 17-3(bài 1a;bài 2 cột 1,3; bài 3 phần 1)
-HSGK:Bài 1 b;bài 2 cột 2; bài 3 phần 2
2- Rèn kĩ năng tinh đúng, tính nhanh.
3-HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV-HS:Bó một chục que tính và các que tính rời.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:HS yếu lên bảng làm.
 12 13
 + 3 + 2
 15 15
3/Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động củatrò
-Lấy một bó chục và 7 que tính rới.Có tất cả bao nhiêu que tính?
-Có 17 que tính.
-Bớt 3 que tính.Còn mấy que?
-Còn 14 que.
-Vậy bớt đi ta thực hiện phép tính gì?
-Bớt đi ta thực hiện phép tính trừ.
-Hướng dẫn HS cách trừ.
+17 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+17 gồm một chục và bảy đơn vị.
+Còn 3 là gồm 3 đơn vị.
chục
Đơn vị
 1 
-
 7
 3
 1
 4
Lấy 7 trừ 3 bằng 4,viết 4.
-3 H5 1,viết 1.
14
-Thực hiện.
-Nêu lại cách tính.
-Thực hiện.
-Thư giãn.
Bài 1:Tính
-Bảng con.
-HSKG cả bài;HSY câu a
a/ 13 17 14 16 
 - 2 - 5 - 1 - 3
a/ 13 17 14 16 
 - 2 - 5 - 1 - 3
 ----- ---- ------ ------
 11 12 13 13
b/ 18 18 15 15
 - 7 - 1 - 4 - 3
b/ 18 18 15 15
 - 7 - 1 - 4 - 3
 ----- ----- ----- ----- 
 11 17 11 12
=>Các số trong phép tính phải ghi cho thẳng cột.
Bài 2:Tính
-HSY cột 1,3;HSKG cả bài
Thực hiện vào vở.
12-1= 13-1= 14-1=
17-5= 18-2= 19-8=
12-1=11 13-1=12 14-1=13
17-5=12 18-2=16 19-8=11
GV:.Quan tâm giúp đỡ HS yếu khi làm bài.
Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu) :HSY phần 1
Thực hiện bảng lớp.
HSKG cả bài
16
1
2
3
4
5
15
16
1
2
3
4
5
15
14
13
12
11
19
6
3
7
1
4
13
19
6
3
7
1
4
13
16
12
18
15
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-giáo dục HS làm toán nhanh,cẩn thận.
-Về nhà lám cột cuối của BT1,dòng cuối của BT 2.(HS G)
-Chuẩn bị:luyện tập-Xem các bài tập trước ở nhà.
---------------------------------------------------
Tự nhiên xã hội(Tiết 20)
An toàn trên đường đi học
I/Mục tiêu:
1-Xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến trên đường đi học.
2 -Biết đi bộ sát mép đường về phía tay phải hoặc đi trên vỉa hè
3- HS yêu thích môn TNXH.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1:Thảo luận nhóm.
-Chia nhóm-mỗi nhóm thảo luận một tình huống trong SGK.
-Thực hiện-Trình bày.
- Điều gì có thể xảy ra?
-Các bạn sẽ bị xe đụn hoặc té xe,
-Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?
-Tự nêu.
-Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào?
-Không nên làm như vậy vì rất nguy hiểm.
=>Để tránh xảy ra các tai nạn trên đường,mọi người phải chấp hành những qui định về trật tự an toàn giao thông.Không được chạy lao ra đường,không bám bên ngoài ô tô,thò tay,chân,đầu ra ngoài xe.
-KNS: Đi xuồng ngôì im không thò đầu ,tay ra ngoài,nhớ mặc áo phau. HS biết ứng phó các tình huống trên đường đi học.
*Hoạt động 2:Quan sát tranh.
Quan sát tranh.
-Nêu nội dung tranh?
-Thực hiện.
-Đường ở tranh thứ nhất có khác gì so với đường ở tranh thứ hai?
-Tự nêu.
-Người đi bộ ở tranh một đi ở vị trí nào trên đường?
-Tự nêu.
-Người đi bộ ở tranh hai đi ở vị trí nào trên đường?
-Tự nêu.
* KNS: Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè cần đi sát lề đường về bên tay phải. Nên và không nên làm gì để đảm bảo an toàn trên đường đi học.
*Hoạt động:Trò chơi”Đèn xanh,đèn đỏ”
-thực hiện.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS thực hiện an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho mình trên đường đi học cũng như trên đường về nhà.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:ôn tập-Xem lại các bài.
------------------------------------------------
	ÔN TOÁN
17 - 3
I/Mục tiêu
1-Biết làm các phép trừ không nhớ trong phạm vi 20;biết trừ nhẩm dạng 17-3.
2- Rèn kĩ năng tinh đúng, tính nhanh.
3-HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
 BÀI 1:
 a/ 13 17 14 16 
 - 2 - 5 - 1 - 3
 ----	---- ---- -------
 11 12 13 13
b/ 18 18 15 15
 - 7 - 1 - 4 - 3
 ------- ----- ------ ------- 
 11 17 11 12
 BÀI 2: 
 12-1= 11 13-1= 12 14-1= 13
 17-5= 12 18-2= 16 19-8= 11
------------------------------------------------------
Tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương
I/Mục tiêu:
 1- HS nắm được một số di tích lịch sử và phong tục lễ hội ở quê hương mình.
 2- HS có ý thức bảo vệ di tích lịch sử.
 3- HS biết trân trọng di tích lịch sử ở đia phương mình.
 II/Các họat động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Hs hát:Hoa lá mùa xuân.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS tìm hiểu:
+Quê em có những di tích lịch sử nào?
-Quê em có di tích lịch sư: Bia truyền thống anh hùng xã Nhơn Hoà Lập.
+Quê em có bao nhiêu anh hùng lực lượng vũ trang?
- Quê em có 4 anh hùng lực lượng vũ trang.
+Quê em có những lễ hội nào?
-Quê em có ngày hội toàn dân 13 tháng 10.
-Đọc sử địa phương Nhơn Hoà Lập cho HS nghe.
-Lắng nghe.
Giáo dục HS có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
Về nhà thực hiện như bài học.
 Ngày soạn: 0 9/ 1 / 2012
Ngày dạy: 12/ 1/ 2012 ( T Năm)	
Đạo đức(Tiết 20)
Lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo(Tiết 2)
I/Mục tiêu
1-Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo cô giáo 
2-Biết vì sao lễ phép với thầy giáo cô giáo
-Thực hiện với thầy giáo cô giáo 
-HSKG:Biết nhắc nhở các bạn phải lễ phép với thầy giáo cô giáo .
3- HS yêu thích môn ĐĐ.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Gặp thầy cô,giáo ta phải làm gì?
-Ta phải làm gì để bày tỏ lòng kính trọng thầy,cô giáo?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1:Liên hệ thực tế.
-Hãy kể tên các bạn biết lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo?
-HS nêu.
-Tuyên dương các HS biết lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo.
-Em sẽ làm gì nếu bạn chưa lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo?
- Nếu bạn chưa lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo,em sẽ nhắc nhở và khuyên bạn.
=>Nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên làm như vậy.
-Thư giãn.
*Hoạt động 2:Sắm vai.
-thực hiện.
-Tình huống 1:Một thầy,một trò tình cờ gặp nhau.
-Tình huống 2:Một thầy,hai trò gặp nhau:một chào và một không chào.
-GDMT:Kính yêu thầy cô giáo .
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Ai là người dạy ta biết đọc,biết viết?
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Em và các bạn.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
Học vần ( Tiết 179-180)
Bài 84 : op, ap
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được: op,ap,họp nhóm,múa sạp.
-Đọc được câu ứng dụng: Lá thu kêu xào xạc
 Con nai vàng ngơ ngác
 Đạp trên lá vàng khô.
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chóp núi,ngọn cây,tháp chuông.
-HSKG :đọc trơn từ,câu
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: ôn tập
-Đọc bảng:thác nước,ích lợi,chúc mừng.
 -Viết: ac,uôc,ich,ach,iêc..
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: op,ap
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : op
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : h+ọp=họp , phân tích , đọc.
-Ghép: họp+nhóm=họp nhóm
( phân tích , đọc)
-HS đọc: op,họp,họp nhóm.
-GV ghi bảng: ap
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:op,ap
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 con cọp giấy nháp
 đóng góp xe đạp
-Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Con cọp là giống thú dữ,thường ở rừng sâu hay ăn thịt thú vật khác.
Đóng góp là đóng góp phần của mình vào
-GDMT:giấy nháp=>Sài xong bỏ vào sọt rác.
-Giống p,khác o-a
-Ghép: s+ạp=sạp , phân tích , đọc
-Ghép :múa+sạp=múa sạp
( phân tích , đọc)
-HS đọc: ap,sạp,múa sạp
-HS đọc lại op ap
 họp sạp
 họp nhóm múa sạp
-HS viết:
-cọp,góp,nháp,đạp ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu: Lá thu kêu xào xạc
 Con nai vàng ngơ ngác
 Đạp trên lá vàng khô.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-đạp ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Chóp núi,ngọn cây,tháp chuông.
+HS chỉ từng tranh và gọi tên?
-Thực hiện.
+Chóp núi là nơi cao nhất của ngọn núi. 
+Ngọn cây là phần cao nhất của ngọn cây.
+ Tháp chuông là tháp có treo cái chuông(trong các nhà thờ).
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: op,ap,họp nhóm,múa sạp.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
.
..
..
....
...
.
.
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: ăp,âp - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
ÂM NHẠC ( T 20)
ÔN TẬP BÀI HÁT: BẦU TRỜI XANH
( GV BỘ MÔN)
 ------------------------------------------
Thủ công(Tiết 20)
Cắt dán hàng rào đơn giản (Tiết 2)
I/Mục tiêu:
 1 -Biết cách kẻ các nan giấy
-Cắt được các nan giấy tương đối đều nhau.Đường cắt tương đối thẳng
 2- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản.Hàng rào có thể chưa cân đối.
 3- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
-SDNLTKHQ: tiết kiệm giấy khi cắt dán.
II/Chuẩn bị:GV: hàng rào mẫu,giấy màu,kéo,keo,
 HS: giấy màu,keo,kéo,
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:ĐDHT của HS
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
GV-Hs nhắc lại cách kẻ các nan giấy.
-Quan sát và nhận xét.
-Có mấy nan đứng?
-Có 4 nan đứng.
-Có mấy nan ngang?
-Có 4 nan ngang
-Các nan đó được cắt bởi hình gì?
-Hình chữ nhật dài.
Khoảng cách giữa các nan đứng?
-Cách nhau 1 ô
Khoảng cách giữa các nan ngang?
-Cách nhau 2 ô
+Nan đứng:daiø 6 ô,rộng 1 ô.
+Nan ngang :daiø 9 ô,rộng 1 ô.
Hướng dẫn cách dán
-Thư giãn
-Thực hành:Dán thành hàng rào đơn giản.
Với HS khéo tay:kẻ cắt được các nan giấy đều nhau,dán được các nan giấy thành hình hàng rào ngay ngắn,cân đối.Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào.
-Thực hiện
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có đôi tay khéo léo.
-Về nhà tập cắt lại.
-Chuẩn bị:Giấy màu,keo,kéo,tiết sau học bài: Cắt dán hàng rào đơn giản.
---------------------------------------
Toán(Tiết 80)
Luyện tập
I/Mục tiêu:
1-Thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 20,trừ nhẩm dạng 17-3( bài 1; bài 2 cột 2,3,4;baì 3 dòng 1)
-HSKG: bài 2cột 1; bài3 dòng 2; bài 4
2- Rèn kĩ năng tinh đúng, tính nhanh.
3-HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV:Các vật mẫu tương ứng 10.
 HS:Bộ đồ dùng học toán.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra: Bài 1 cột cuối. Bài 2 dòng cuối.
 19 12 14-0=14
 - 4 - 2 16-0=16
 15 10 18-0=18
3/Bài mới:
Hoạt động của trò
Bài 1:Đặt tính rồi tính:
-Thực hiện bảng con.
 14-3 17-5 19-2
 16-5 17-2 19-7
=>Đặt tính cho thẳng cột.
Hướng dẫn HS yếu đặt tính cho đúng.
 14 16 17 17 19 19
- 3 - 5 - 5 - 2 - 2 - 7
 ----- ---- ----- ---- ---- ----
11 11 12 15 17 12
Bài 2:Tính nhẩm:
-Thực hiện miệng.
14-1= 15-4= 17-2= 15-3=
15-1= 19-8= 16-2= 15-2=
14-1=11 15-4=11 17-2=15 15-3=13
15-1=14 19-8=11 16-2=14 15-2=12
Cho HS yếu thực hiện cột 2,3,4 trên que tính.
HSKG 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 20.doc