Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 19

Bài 77 : ăc,âc.

I/ Mục tiêu:

1-HS đọc, viết được: ăc,âc,mắc áo,quả gấc.

-Đọc được câu ứng dụng: Những đàn chim ngói

 Mặc áo màu nâu

 Chân đất hồng hồng

 Như nung qua lửa.

2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

3- HS yêu thích môn TV.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra: Ôn tập

-Đọc bảng: hạt thóc,con cóc,bản nhạc,con vạc.

-Viết: oc,con sóc,ac,bác sĩ.

-HS đọc SGK

 

doc 28 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ữ vệ sinh môi trường.
II/Chuẩn bị:
GV:1số tranh ảnh về môi trường.
III/Các hoạt động dạy và học:
 - GV cho HS xem tranh về môi trường.Kể những gì em thấy trong tranh?
HS đi trên sân trường, quan sát sân trường.
HS làm theo yêu cầu của GV.
Đại diện các tổ báo cáo những gì quan sát: các bạn còn xả rác trên sân trường, 1 số bạn ăn quà không bỏ rác vào sọt, làm cho sân trường dơ.
GV hỏi: Để sân trường sạch đẹp các em phải làm gì?
HS: không xả rác trên sân trường, ăn quà phải bỏ vào sọt,
* Nhận xét giờ học.
Ngày soạn: 01/ 1 / 2012
Ngày dạy: 03/ 1/ 2012 ( T Ba)	MĨ THUẬT ( T 19)
VẼ GÀ 
( GV BỘ MÔN)
-------------------------------------------
Học vần ( Tiết 167-178)
Bài 78 : uc,ưc.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được: uc,ưc,cần trục,lực sĩ.
-Đọc được câu ứng dụng: Con gì mào đỏ
 Lông mượt như tơ
 Sáng sớm tinh mơ
 Gọi người thức dậy?
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất?.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: ăt,ât
-Đọc bảng:màu sắc,ăn mặc,giấc ngủ,nhấc chân.
 -Viết: ăc,mắc áo,âc,quả gấc.
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: uc,ưc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : uc
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : tr+ục=trục , phân tích , đọc.
-Ghép: cần+trục=cần trục
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uc,trục,cần trục.
-So sánh:ut,uc
-Giống u,khác t-c.
-GV ghi bảng: ưc
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-ChoHS xem cái vợt(vật thật)
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 máy xúc lọ mực
 cúc vạn thọ nóng nực
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Cúc vạn thọ là hoa có màu vàng sẫm,lá xẻ sâu thành thuỳ nhỏ,mùi hôi,trồng làm cảnh.
Lọ mực cho HS xem vật thật.
-GDMT: gìn giữ cẩn thận,không bôi bẩn ra áo,quần,ĐDHT.
-Ghép:l+ực=lực , phân tích , đọc
-Ghép :lực+sĩ=lực sĩ.
( phân tích , đọc)
-HS đọc: ưc,lực,lực sĩ.
-HS đọc lại: uc ưc
 trục lực
 c ần trục lực sĩ
HS viết:
-xúc,cúc,mực,nực. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Con gì mào đỏ
 Lông mượt như tơ
 Sáng sớm tinh mơ
 Gọi người thức dậy?
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-thức( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Ai thức dậy sớm nhất?
+Mọi người đang làm gì?
- Mọi người đang ra đồng,...
+Con gì báo hiệu cho mọi người thức dậy? 
- Con gà trống báo hiệu cho mọi người thức dậy.
+Cảnh nông thôn hay cảnh thành phố?
- Cảnh nông thôn.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uc,ưc,cần trục,lực sĩ.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
....
.
..
..
....
...
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 74)
Mười ba,mười bốn,mười lăm.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết mỗi số 13,14,15 gồm 1 chục và một số đơn vị(3,4,5);biết đọc viết các số đó (bài 1;2;3)
-HSKG:bài 4
2- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS.
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV-HS:15 que tính.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hình thành số 13:
Có một chục que tính và 3 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 3 que tính.Có tất cả 13 que tính.
-Số 13 gồm mấy chữ số?
-Số 13 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 3 đứng sau.
- Số 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 13 gồm một chục và ba đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Hình thành số 14:
Có một chục que tính và 4 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 4 que tính.Có tất cả 14 que tính.
-Số 14ã gồm mấy chữ số?
-Số 14 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 4 đứng sau.
- Số 14 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 14 gồm một chục và bốn đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Hình thành số 15:
Có một chục que tính và 5 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 5 que tính.Có tất cả 15 que tính.
-Số 15 gồm mấy chữ số?
-Số 15 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 5 đứng sau.
- Số 15gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 15 gồm một chục và năm đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Thư giãn.
Bài 1:Viết số:
-Bảng con bài a.
a/Mười,mười một,mười hai,mười ba,mười bốn,mười lăm.
a/10,11,12,13,14,15.
b/
10
15
15
10
-Bảng lớp.
10
11
12
13
14
15
15
14
13
12
11
10
HS yếu thực hiện.
Bài 2:Điền số thích hợp vào ô trống:
-bảng con.
 ˜
 ˜˜
 ˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜
 ˜
 ˜˜
13
 ˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜
 ˜
 ˜˜
 ˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜
 ˜˜
 ˜˜˜
14
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜
 ˜˜
 ˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜
 ˜˜
 ˜˜˜
15
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
HS yếu đếm và điền số.
Bài 3:Nối mỗi tranh với một số thích hợp(Theo mẫu)
-Thực hiện SGK.
13 con hươu,14 con thỏ,12 con bò,15 con vịt.
Bài 4:Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:HSKG
-bảng lớp.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng vào thực tế chính xác.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chín.(16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?)
	Ôn: Thể dục 
Bài thể dục-Trò chơi vận động.
I/Mục tiêu:
1-Bước đầu biết cách tực hiện hai động tác vươn thở ,tay của bài thể dục phát triển chung 
2-Biết cách chơi và tham gia được trò chơi 
3- HS yêu thích môn TD.
II/Chuẩn bị:GV:Sân bãi,còi,..
 HS:Dọn vệ sinh nơi tập,
III/Các hoạt động dạy và học:
1/Phần mở đầu
-Nhận lớp,phổ biến nội dung bài học.
-Cho HS khởi động: -Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
2/Phần cơ bản
-Oân hai động tác thể dục đã học:3-5 lần,mỗi động tác 2x8 nhịp.
+Động tác vươn thở.
+Động tác tay
-Trò chơi”Nhảy ô tiếp sức” -HS chơi.
3/Phần kết thúc:
-Nhận xét và giao bài tập về nhà.
	ÔN NT: MĨ THUẬT 
VẼ GÀ
 I/ Mục tiêu: 
 - Giúp HS hoàn thành bài vẽ, vẽ đúng, tô màu đẹp.
 II/ Nội dung:
 - GV hướng dẫn cách vẽ.
 - Gv hướng dẫn tô màu
 -HS thực hành.
-----------------------------------------
TỰ HỌC: ÔN TOÁN ( VBTT)
Mười ba,mười bốn,mười lăm.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết mỗi số 13,14,15 gồm 1 chục và một số đơn vị(3,4,5).
2- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS.
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
Bài 1:Viết các số:
a/Mười,mười một,mười hai,mười ba,mười bốn,mười lăm
b/
10
15
15
10
Bài 2:Nối mỗi tranh với một số thích hợp(Theo mẫu)
13 con hươu,14 con thỏ,12 con bò,15 con vịt.
Ngày soạn: 01/ 1 / 2012
Ngày dạy: 04/ 1/ 2012 ( T Tư)	
THỂ DỤC ( T19)
BÀI THỂ DỤC- TCVĐ
( GV BỘ MÔN)
------------------------------------------
Học vần ( Tiết 169-170)
Bài 71 : ôc,uôc.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được: ôc,uôc,thợ mộc,ngọn đuốc.
-Đọc được câu ứng dụng: Mái nhà của ốc
 Tròn vo bên mình
 Mái nhà của em 
 Nghiêng giàn gấc đỏ.
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Tiêm chủng,uống thuốc.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:uc,ưc.
-Đọc bảng:máy xúc,cúc vạn thọ,lọ mực,nóng nực.
 -Viết: uc,cần trục,ưc,lực sĩ.
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới:ôc,uôc.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng :ôc
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : m+ộc=mộc , phân tích , đọc.
-Ghép: thợ+mộc-thợ mộc
( phân tích , đọc)
-HS đọc:ôc,mộc,thợ mộc.
-GV ghi bảng: uôc
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:ôc,uôc
-Giống ôc,khác u
Oâc1
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 con ốc đôi guốc
 gốc cây thuộc bài
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Gốc cây là phần dưới gần mặt đất.
Đôi guốc là đôi dép bằng gỗ.
Thuộc bài là nhớ kĩ và rõ ràng.
-Ghép:đ+uốc=đuốc , phân tích , đọc
-Ghép :ngọn+đuốc=ngọn đuốc
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uoc6,đuốc,ngọn đuốc
-HS đọc lại: 
 ôc uôc
 mộc đuốc
 thợ mộc ngọn đuốc
-HS viết:
-ốc,gốc,guốc,thuộc. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Mái nhà của ốc
 Tròn vo bên mình
 Mái nhà của em 
 Nghiêng giàn gấc đỏ.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-ốc ( phân tích , đọc)
-GDMT:Câu=>Không phá nơi ở của con vật .
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Tiêm chủng,uống thuốc.
+Tranh vẽ bạn đang làm gì?
- Tranh vẽ bạn đang tiêm chủng.
+ Thái độ của bạn như thế nào? 
- Thái độ của bạn rất dũng cảm và vui vẻ.
+Khi nào mình uống thuốc?
-Khi mình bị bệnh.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: ôc,uôc,thợ mộc,ngọn đuốc.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 75)
Mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chín.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết được mỗi số ;16;17;18;19 gồm 1 chục và số đơn vị là (6,7,8,9) biết đọc viết số đó ; điền được các so11,12,13,14,15,16,17,18,19 trên tia số (bài 1;2;3;4)
2- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS.
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV_HS:19 que tính.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Số 13,14,15 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hình thành số 16:
Có một chục que tính và 6 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 6 que tính.Có tất cả 16 que tính.
-Số 16 gồm mấy chữ số?
-Số 16 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 6 đứng sau.
- Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Saú 16 gồm một chục và sáu đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Hình thành số 17:
Có một chục que tính và 1 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 7 que tính.Có tất cả 17 que tính.
-Số 17ã gồm mấy chữ số?
-Số 17 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 7 đứng sau.
- Số 17 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 17 gồm một chục và bảy đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Hình thành số 18:
Có một chục que tính và 1 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 8 que tính.Có tất cả 18 que tính.
-Số 18 gồm mấy chữ số?
-Số 18 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 8 đứng sau.
- Số 18 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 18 gồm một chục và tám đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Hình thành số 19:
Có một chục que tính và 1 que tính.Có tất cả mấy que tính?
- Có một chục que tính và 9 que tính.Có tất cả 19 que tính.
-Số 19 gồm mấy chữ số?
-Số 19 gồm hai chữ số:Số 1 đứng trước,số 9 đứng sau.
- Số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 19 gồm một chục và tám đơn vị.
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Thực hiện.
-Thư giãn.
Bài 1:Viết số:
-Bảng con bài a.
a/ Mười một,mười hai,mười ba,mười bốn,mười lăm,mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chín.
a/11,12,13,14,15,16,17,18,19.
b/
10
19
b/Bảng lớp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Bài 2:Điền số thích hợp vào ô trống:
-bảng con.
 ˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜ 
16
 ˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜
17
 ˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
18
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
 ˜˜˜˜˜˜˜
19
 ˜˜˜˜˜
Bài 3:Nối mỗi tranh với một số thích hợp:
-Làm vào SGK:16 con vịt,17 con thỏ,18 con gấu,19 con cua.
Bài 4:Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
-Bảng lớp.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng nhanh,chính xác.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Hai mươi-Hai chục.
+Mười chín thêm một là mấy?
---------------------------------------
Tự nhiên xã hội(Tiết 19)
Cuộc sống xung quanh
I/Mục tiêu: 
1-Nêu được một số vẻ đẹp về cảnh quang thiên nhiênvà công việc của người dân nơi HS ở
2-HS nêu được điểm khác nhau giữa cuộc sống thành thị và nông thôn
3- HS yêu thích môn TNXH.
-GDMT:Giữ vệ sinh nơi ở sạch sẽ
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề gì?
-Nghề nông làm những công việc gì?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hoạt động 1:Thảo luận
-Quan sát tranh SGK..
+Nêu nội dung tranh?.
-Thảo luận.
+Đính tranh.
- Trình bày.
=>Tranh vẽ cảnh thành phố,có những đường p hố,chợ,người,xe cộ,
-Thư giãn.
-Hoạt động 2:Liên hệ thực tế.
-Cả lớp.
+Bạn sống ở đâu?
-Trình bày.
+Hãy nói về cảnh vật nơi em đang sống?
- GDMT:Giữ vệ sinh nơi ở sạch sẽ
-Tự nêu.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Em ở nông thôn hay thành phố?
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:An toàn trên đường đi học.
+Quan sát tranh và trả lời câu hỏi dưới tranh.
ÔN TOÁN
Mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chín.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết được mỗi số ;16;17;18;19 gồm 1 chục và số đơn vị là (6,7,8,9) biết đọc viết số đó ; điền được các so11,12,13,14,15,16,17,18,19 trên tia số (bài 1;2;3;4)
2- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS.
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
Bài 1:Viết số
a/ Mười một,mười hai,mười ba,mười bốn,mười lăm,mười sáu,mười bảy,mười tám,mười chin
b/
10
19
Bài 2:Nối mỗi tranh với một số thích hợp:
16 con vịt,17 con thỏ,18 con gấu,19 con cua.
-----------------------------------
HĐTT
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
I/Mục tiêu:
-HS có thói quen và ý thức giữ vệ sinh môi trường.
II/Chuẩn bị:
GV:1số tranh ảnh về môi trường.
III/Các hoạt động dạy và học:
 - GV cho HS xem tranh về môi trường.Kể những gì em thấy trong tranh?
HS đi trên sân trường, quan sát sân trường.
HS làm theo yêu cầu của GV.
Đại diện các tổ báo cáo những gì quan sát: các bạn còn xả rác trên sân trường, 1 số bạn ăn quà không bỏ rác vào sọt, làm cho sân trường dơ.
GV hỏi: Để sân trường sạch đẹp các em phải làm gì?
HS: không xả rác trên sân trường, ăn quà phải bỏ vào sọt,
* Nhận xét giờ học.
Ngày soạn: 02 / 1 / 2012
Ngày dạy: 05/ 1/ 2012 ( T Năm)	
Đạo đức(Tiết 19)
Lễ phép,vâng lời thầy cô giáo .
I/Mục tiêu:
1-Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo cô giáo 
-Biết vì sao lễ phép với thầy giáo cô giáo
2-Thực hiện với thầy giáo cô giáo 
-HSKG:Biết nhắc nhở các bạn phải lễ phép với thầy giáo cô giáo .
3- HS yêu thích môn ĐĐ
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Thông qua.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hoạt động 1:Đóng vai.
+Chia nhóm-Mỗi nhóm đóng vai một tình huống.
Tình huống 1:Em gặp thầy,cô giáo trong trường.
Tình huống 2:Em đưa sách,vở cho thầy,cô giáo.
-Các nhóm thảo luận =>lên đóng vai
=>Khi gặp thầy,cô giáo cần chào hỏi lễ phép.
Khi đưa,nhận vật gì từ tay thầy,cô cần đưa bằng hai tay.
Lời nói khi đưa:Thưa thầy,cô đây.
Lời nói khi nhận:Em cảm ơn.
-Thư giãn.
-Hoạt động 2:Quan sát tranh(Bài tập 2)
-Quan sát tranh.
+Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết vâng lời thầy,cô giáo?
-Việc làm ở tranh 1,tranh 4 thể hiện bạn nhỏ biết vâng lời thầy,cô giáo
=>Thầy,cô giáo đã không quản nhọc nhằn chăm sóc,dạy dỗ các em.Để tỏ lòng biết ơn thầy,cô dạy bảo.
-GDMT:Kính yêu thầy cô giáo .
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS biết vâng lời người lớn.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Lễ phép,vâng lời thầy,cô giáo(Tiếp theo)
//.,kp;;
Học vần ( Tiết 171-172)
Bài 80 : iêc,ươc.
I/ Mục tiêu:
1- HS đọc, viết được: iêc,ươc,xem xiếc,rước đèn.
-Đọc được câu ứng dụng: Quê hương là con diều biếc
 Chiều chiều con thả trên sông
 Quê hương là con đò nhỏ
 Eâm đềm khua nước ven sông.
2- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xiếc,múa rối,ca nhạc.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: ôc,uôc.
 -Đọc bảng: con ốc,gốc cây,đôi guốc,thuộc bài.
 -Viết: ôc,thợ mộc,uốc,ngọn đuốc.
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: iêc,ươc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : iêc
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : x+iếc=xiếc , phân tích , đọc.
-Ghép: xem+xiếc=xem xiếc
( phân tích , đọc)
-HS đọc:iêc,xiếc,xem xiếc..
-GV ghi bảng: ươc
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 cá diếc cái lược
 cộng việc thước kẻ
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Cá diếc là cá nước ngọt,cùng họ chép,nhỏ,lưng cao hơn,mắt đỏ,không sâu.
-Ghép:r+ước=rước , phân tích , đọc
-Ghép :rước+đèn=rước đèn.
( phân tích , đọc)
-HS đọc: ươc,rước,rước đèn.
-HS đọc lại iêc ươc
 xiếc rước
 xem xiếc rước đèn
HS viết:
-diếc,việc,lựơc,thước. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu: Quê hương là con diều biếc
 Chiều chiều con thả trên sông
 Quê hương là con đò nhỏ
 Eâm đềm khua nước ven sông.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-biếc,nước( phân tích , đọc)
-GDMT:Câu=>Yêu phong cảnh thiên nhiên.
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Xiếc,múa rối,ca nhạc.
+Chỉ và nêu tên từng bức tranh?
-Thực hiện.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: iêc,ươc,xem xiếc,rước đèn.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
ÂM NHẠC ( 19)
HỌC HÁT: BẦU TRỜI XANH
( GV BỘ MÔN)
------------------------------------------------
Thủ công(Tiết30)
Cắt dán hàng rào đơn giản (Tiết 1)
I/Mục tiêu:
1-HS biết cách cắt các nan giấy
2-HS cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào.
-HSKG: kết hợp vẽ trang trí hàng rào
3- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
II/Chuẩn bị:GV:hàng rào mẫu,giấy màu,kéo,keo,
 HS:giấy màu,keo,kéo,
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:ĐDHT của HS
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
-Quan sát 
-Quan sát và nhận xét.
-Có mấy nan đứng?
-Có 4 nan đứng.
-Có mấy nan ngang?
-Có 4 nan ngang
-Các nan đó được cắt bởi hình gì?
-Hình chữ nhật dài.
Khoảng cách giữa các nan đứng?
-Cách nhau 1 ô
Khoảng cách giữa các nan ngang?
-Cách nhau 2 ô
Hướng dẫn cách kẻ
+Nan đứng:daiø 6 ô,rộng 1 ô.
+Nan ngang :daiø 9 ô,rộng 1 ô.
-Thư giãn
-Thực hành:kẻ,cắt các nan giấy
-Thực hiện
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có đôi tay khéo léo.
-Về nhà tập cắt lại.
-Chuẩn bị:Giấy màu,keo,kéo,tiết sau học bài:Cắt dán hàng rào đơn giản.
-----------------------------------------
Toán ( Tiết76)
Hai mươi.Hai chục.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết đượcsố hai mươi gồm 2 chục;biết đọc viết số 20; phân biệt số chục ,đơn vị(1;2;3)
-HSKG: bài 4
2- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS.
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV-HS:20 que tính.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:16,17,18,19 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Có một bó que tính,thêm một bó nữa.Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
-Có tất cả hai mươi que tính.
-Hai mươi còn gọi là mấy chục?
-Hai mươi còn gọi là hai chục.
-GV viết số 20:20 gồm mấy chữ số?
20 gồm hai chữ số. Chữ số 2 đứng trước,số 0 đứng sau.
20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
20 gồm hai chục và không đơn vị.
-Thư giãn.
Bài 1:Viết các số từ 10 đến 20,từ 20 đến 10,rồi đọc các số đó:
-Bảng con.
Cho HS yếu lên bảng viết.
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
=>20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10.
Baì 2:Trả lới câu hỏi:
-Miệng.
-Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 12 gồm một chục và hai đơn vị.
-Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 16â gồm một chục và sáu đơn vị.
-Số i1 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 11 gồm một chục và một đơn vị.
-Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 10 gồm một chục

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 19.doc