Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 16

I/ Mục tiêu:

1-HS đọc, viết được: im , um, chim câu,trùm khăn.

-Đọc được câu ứng dụng: Khi đi em hỏi

 Khi về em chào

 Miệng em chúm chím

 Mẹ có yêu không nào?

2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xanh đỏ,tím,vàng.

3-HS yêu thích môn TV.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra: em,êm

-Đọc bảng:trẻ em,que kem,ghế đệm.

 -Viết: em,con tem,êm,sao đêm.

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 10 – 3=7 10 – 6 = 4 10 - 1 = 9 .
b/Bảng con.
 10 10 10 10 10 10
 -5 -4 -8 -3 -2 -6
 5 6 2 7 8 4
-Làm vào vở.
5 + 5 =10 8 – 2 = 6 10 – 6 = 4 2 + 7 = 9
 8 -7 = 1 10 + 0 = 10 10 – 2 = 8 4 + 3 = 7
a/
7
+
3
=
10
 b/
10
-
2
=
8
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS tính chính xác.
-Về nhà làm lại các bài tập.
Chuẩn bị:Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.Xem bảng cộng và trừ.
--------------------------------------------------	
ÔN TV
Im- um
I/ Mục tiêu:
 -HS đọc, viết được: im , um, chim câu,trùm khăn.
- Đọc, viết vần, từ, câu mang các vần trên.
II/ Nội dung:
 -HS đọc, viết được: im , um, chim câu,trùm khăn.
 -Đọc được câu ứng dụng: Khi đi em hỏi
 Khi về em chào 
 Miệng em chúm chím
 Mẹ có yêu không nào?
-HS viết bảng con: : im , um, chim câu,trùm khăn.
- GVgiúp HS
 ---------------------------------------- 
TỰ HỌC: TV ( VBTTV)
I/ Mục tiêu: 
Giúp HS ôn lại im, um. HS làm VBTTV
II/ Nội dung:
HS làm bài tập
Bài 1: Nối ô tạo thành từ có nghĩa
 Chim bồ câu
 Cá kìm
 Tôm hùm
Bài 2: Điền vần: im, um
Xâu kim xem phim chùm nhãn
----------------------------------------------
HĐTT
TỔ CHỨC THĂM HỎI GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH
I/ Mục tiêu:
1- HS nắm được nội dung và hình thức giao lưu.
2- Biết giao lưu và giao lưu một cách tự nhiên.
3- HS nhớ công ơn cựu chiến binh.
II/ Nội dung:
GV nêu nội dung và hình thức giao lưu cho HS nắm
HS thảo luận nội dung giao lưu
Đại diện các nhóm trình bày nội dung giao lưu.
Đại diện các nhóm đóng vai theo nội dung đã thảo luận.
GV nhận xét, tuyên dương.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 03/ 12 /2011
Ngày dạy: 06 / 12 / 2011 ( T BA)
	MĨ THUẬT ( T 16)
VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA
( GV BỘ MÔN)
---------------------------------------------------
Học vần ( Tiết 139-140)
Bài 65 : iêm –yêm
I/ Mục tiêu:
 1- HS đọc, viết được: iêm ,yêm, dừa xiêm,cái yếm.
-Đọc được câu ứng dụng: Ban ngày sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.Tối đến,Sẻ mới có thới gian âu yếm đàn con.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Điểm mười.
2- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xanh đỏ,tím,vàng.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: im,um
-Đọc bảng:con nhím,trốn tìm,tủm tỉm.
 -Viết: im,chim câu,um,trùm khăn..
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: iêm ,yêm
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : iêm
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : x+iêm=xiêm , phân tích , đọc.
-Ghép: dừa+xiêm=dừa xiêm
( phân tích , đọc)
-HS đọc: iêm,xiêm,dừa xiêm.
-GV ghi bảng: yêm
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 thanh kiếm âu yếm
 quý hiếm yếm dãi
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Thanh kiếm là thanh gươm.
Quý hiếm là vật quý và hiếm.
Aâu yếm là yêu thương nhau.
-Ghép:yếm=yếm , phân tích , đọc
-Ghép cái+yếm=cái yếm
( phân tích , đọc)
-HS đọc: yêm,yếm,cái yếm.
-HS đọc lại: iêm yêm
 xiêm yếm
 dừa xiêm cái yếm
-HS viết:
-kiếm,hiếm,yếm,yếm. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câuBan ngày Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.Tối đến,Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-kiếm,yếm ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Điểm mười.
+Tranh vẽ ai?
-cô và các bạn.
+Em nghĩ bạn HS vui hay không vui khi được cô giáo cho điểm mười? 
- bạn ấy rất vui.
+Khi nhận được điểm mười,em muốn khoe với ai đấu tiên?
- mẹ,cha,anh,chị,
+ Học thế nào thì mới đạt được điểm mười?
+Lớp em bạn nào hay được điểm mười?
+Em đã được mấy điểm mười?
-Đi học đều,chú ý nghe giảng,học bài và làm bài đầy đủ,
-Tự nêu.
- Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: iêm,yêm,dừa xiêm,âu yếm.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: uôm,ươm - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 62)
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
I/Mục tiêu:
1-Thuộc bảng cộng trừ; biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10;làm quen với tóm tắc và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.( bài 1;3)
-HSKG:bài 2
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV:Các vật mẫu tương ứng 10.
 HS:Bộ đồ dùng học toán.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Luyện tập
 Tính: 9+1=10 10-1=9 8+2=10 10-8=2
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Đính các chấm tròn và yêu cầu HS tự hình thành bảng cộng ,trừ trong phạm vi 10.
-HD HS đọc thuộc bảng cộng và bảng trừ
-Thư giãn.
Bài 1:Tính
 -HS yếu dùng que tính để tính.
-Nhắc nhở HS viết các chữ số thẳng hàng
Bài 2: Số? (HSKG thực hiện)
Bài 3:Viết phép tính thích hợp.
a/ có:4 thuyền
 Thêm:3 thuyền
 Có tất cả:thuyền?
 b/Có:10 quả bóng
 Cho:3 quả bóng
 Còn:quả bóng?
-Tự lập bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.
 9+1=10 10-1=9
 1+9=10 10-9=1
 8+2=10 10-2=8
 2+8=10 10-8=2
 7+3=10 10-3=7
 3+7=10 10-7=3
 6+4=10 10-4=6
 4+6=10 10-6=4
 5+5=10 10-5=5
Bảng con.
a/ 3+7=10 4+5=9 7-2=5
 6+3=9 10-5=5 6+4=10
 8-1=7 9-4=5
b/Làm vào vở.
 5 8 5 10 2 5 3 7
+4 -1 +3 -9 +2 -4 +7 -5
 9 7 8 1 4 1 10 2
10
1
8
3
6
5
9
1
7
3
5
8
6
7
3
4
7
1
5
4
a/
4
+
3
=
7
b/
10
-
3
=
7
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS tính toán cẩn thận.
-Về nhà học âng và trừ trong phạm vi 10.
-Chuẩn bị: Luyện tập-Xem các bài tập.
------------------------------------
 Ôn: Thể dục 
 Rèn luyện tư thế cơ bản – Trò chơi vận động.
I/ Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau ,hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
-thực hiện đứng đưa một chân sang ngang ,hai tay chống hông .
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi 
	II/ Nội dung
 - Tập hợp lớp.
 - HS khởi động.
 - HS ôn lại các kiến thức đã học: -Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau ,hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V. Thực hiện đứng đưa một chân sang ngang ,hai tay chống hông .
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi 
 - GV giúp đỡ HS yếu.
------------------------------------------------
	ÔN NT: MĨ THUẬT 
VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOAø
 I/ Mục tiêu: 
 - Giúp HS hoàn thành bài vẽ, vẽ đúng, tô màu đẹp.
 II/ Nội dung:
 - GV hướng dẫn cách vẽ.
 - Gv hướng dẫn tô màu
 -HS thực hành.
----------------------------------------------
TỰ HỌC: ÔN TOÁN ( VBTT)
I/ Mục tiêu: 
 - Giúp HS ôn lại 1 số bài toán trong VBTT.
 II/ Nội dung:
 HS làm VBTT
Bài 1: 10- 1 = 9	10 – 3 = 7	10 – 5 = 5
 10 – 9 = 1	10 – 7 = 3	10 – 10 = 0
 10 – 8 = 2	10 – 4 = 6
 10 – 2 = 8	10 – 6 = 4
Bài 2: > < =
 8 + ... = 10	 - 4 = 6 10 -  = 3
 10 -  = 10	6 +  = 10	 10 -  = 7
 10 -  = 2 10 – ... = 4 3 +  = 10
 Bài 3: nhìn tranh viết phép tính thích hợp
 5 + 5 = 10
Ngày soạn: 04/ 12 /2011
Ngày dạy: 07 / 12 / 2011 ( T TƯ)
Thể dục(tiết 16)
Ôân rèn luyện tư thế cơ bảnTrò chơi vận động
 	( GV BỘ MÔN)
----------------------------------------------
Học vần ( Tiết 141-142 )
Bài 66 : uôm-ươm
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc , viết được : uôm,ươm,cánh buồm,đàn bướm.
-HS đọc được câu ứng dụng: Những bông cải nở rộ,nhuộm vàng cả cánh đồng.Trên giàn thiên lí,bướm bay lượn từng đàn.
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ong,bướm,chim,cá cảnh.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: cánh buồm ( thiết bị)
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-Đọc bảng: thanh kiếm,quý hiếm,âu yếm,yếm dãi.
-Viết : iêm,dừa xiêm,yêm,âu yếm
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới 
Hoạt động của thầy
Hoạt dộng của trò
3/ Bài mới:
-GV ghi bảng : uôm
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Ghép : b+uồm=buồm , phân tích , đọc
-Ghép :cánh+buồm=cánh buồm (HS xem tranh)
-Đọc:uôm,buồm,cánh buồm.
-GV ghi bảng: ươm
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Ghép : b+ướm=bướm , phân tích , đọc
-Ghép :đàn+bướm=đàn bướm
-Đọc:ươm,bướm,đàn bướm
-So sánh : uôm,ươm
-Giống :m , khác uô,ươ
-HS đọc lại: uôm ươm
 buồm bướm
 cánh buồm đàn bứơm
-Hướng dẫn HS viết bảng con:
-HS viết:
Hướng dẫn HS đọc từ:
 ao chuôm vườn ươm
 nhuộm vải cháy đượm
-Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa học?
- chuôm,nhuộm,ươm,đượm(phân tích và đọc)
Ao chuôm là chỗ trũng có nước tự nhiên.
Vườn ươm là nơi gieo trồng các hạt cây giống. -GDMT:vườn ươm=>Chăm sóc cây con.
Cháy đượm là cháy rất to sau khi cháy xong để lại than rất hồng.Giáo dục HS cẩn thận kẻo bị bỏng lửa.
( Hỗ trợ HS yếu đánh vần từng âm)
-Đọc lại các từ.
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2.
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu:
 Những bông cải nở rộ nhộm vàng cả cánh đồng.Trên giàn thiên lí,bướm bay lượn từng đàn.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
- nhuộm,bướm ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ.
-Luyện nói :ong,bướm,chim,cá cảnh.
+Nêu tên các con vật trong tranh?
- Tự nêu.
+con ong thích gì?
-Hút mật hoa.
+ Con bướm thích gì?
- Hoa.ù
+ Con ong và chim có ích gì cho các bác nong dân?
-hút mật,thụ phấn hoa,bắt sâu bảo vệ mùa màng.
+ Em thích con gì nhất?
-Tự nêu.
+Nhà em có nuôi chúng không?
- Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết : uôm,ươm,cánh buồm,đàn bướm. vào vở tập viết.
( HS khá , giỏi đọc) HS yếu lặp lại
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết ở nhà.
Toán(Tiết 63)
Luyện tập
I/Mục tiêu:
1-Thực hiện được phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắc bài toán .( bài 1 cột 1,2,3;bài 2 phần 1; bài 3 dòng 1; bài 4)
-HSKG:bài 1 cột 4,5;bài 2 phần 2;bài 3 dòng 2,3;
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Tính: 9+1=10 10-1=9 10-9=1
 6+4=10 10-4=6 10-6=4
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Tính
HS yếu nêu bằng que tính.
Bài 2: Số?
 --Phần 1 HS làm
-Thư giãn.
.
Bài 3:
 -HSY dòng 1
-HSKG:cả bài
Bài 2phần 2(HSKG)
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp:
Tổ 1 : 6 bạn
Tổ 2 : 4 bạn
Cả hai tổ:..bạn?
Miệng.
1+9=10 10-1=9 7+3=10 10-5=5
2+8=10 6+4=10 10-7=3 10+0=10
3+7=10 10-6=4 10-3=7 10-0=10
4+6=10 10-4=6 9+1=10 10-9=1
5+5=10 10-2=8 8+2=10 10-8=2
Bảng lớp
5
2
 +2 -3
3
 +8
10
 -7
10
Làm vào vở.
 10 3+7 8 7 +1 7 7-1
 9 7+2 10 1 1 +9 2+2 4-2
6 -4 6+3 5+2 2+4 4+5 5
-Tiếp sức.
10
-
5
5
1
+
4
8
-
3
5
+
0
8
-
3
9
-
4
 6
+
 4
 =
 10
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS tính cẩn thận.
-Về nhà làm bài 4.
-Chuẩn bị: Luyện tập.Xem bài trước.
Tự nhiên và xã hội(Tiết 16)
Hoạt động ở lớp
I/Mục tiêu:
1- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học .
2- HSKG:nêu được các hoạt động học tập khác như học vi tính ,học đàn .
3- HS yêu thích môn TNXH.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Trong lớp học gồm có ai?
-Trong lớp học có đồ dùng gì?
-Kể tên trường,tên lớp của em?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1:quan sát tranh.
+Quan satù tranh và nói với bạn bè các hoạt động được thể hiện ở từng hình trong bài 16?
=>Ở lớp có nhiều hoạt động học tập khác nhau.Trong đó có những hoạt động
Tổ chức trong lớp và ngoài sân trường.
-Thư giãn.
-Hoạt động 2:Thảo luận.
+Yêu cầu:Nói với bạn bè về 
.các hoạt động của lớp mình?
.Những hoạt động có trong từng hình ở trong bài mà không có ở lớp mình?
.Hoạt động mà mình thích nhất?
.Mình làm gì để giúp các bạn trong lớp học tập tốt?
=>Các em phải biết hợp tác,giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong các hoạt động học tập ở lơp. 
-GDMT:Biết giữ vệ sinh trường lớp.
-Quan sát.
-Trình bày-Nhận xét.
Hoạt động ở lớp:Học tập,vẽ,hát,
Hoạt động ở n goài sân:Thể dục,
-Thảo luận.
-Trình bày trước lớp.
-Hát bài “Lớp chúng mình”
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Kể các hoạt động ở lớp?
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Giữ gìn lớp học sạch,đẹp.
ÔN TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
Giúp hs ôn lại bài luyện tập
II/ Nội dung:
 Bài 1: 
1+9=10 10-1=9 7+3=10 10-5=5
2+8=10 6+4=10 10-7=3 10+0=10
3+7=10 10-6=4 10-3=7 10-0=10
4+6=10 10-4=6 9+1=10 10-9=1
5+5=10 10-2=8 8+2=10 10-8=2
Bài 2:
 10 3+7 8 7 +1 7 7-1
 9 7+2 10 1 1 +9 2+2 4-2
-------------------------------------------
	HĐTT
TỔ CHỨC THĂM HỎI GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH
I/ Mục tiêu:
1- HS nắm được nội dung và hình thức giao lưu.
2- Biết giao lưu và giao lưu một cách tự nhiên.
3- HS nhớ công ơn cựu chiến binh.
II/ Nội dung:
GV nêu nội dung và hình thức giao lưu cho HS nắm
HS thảo luận nội dung giao lưu
Đại diện các nhóm trình bày nội dung giao lưu.
Đại diện các nhóm đóng vai theo nội dung đã thảo luận.
GV nhận xét, tuyên dương.
Ngày soạn: 05/ 12 /2011
Ngày dạy: 08 / 12 / 2011 ( T NĂM)
Đạo đức(Tiết 16)
Trật tự trong trường học
I/Mục tiêu:
1-Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp .
-Nêu được ích lơị của việc giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp.
2-Thực hiện giữ trật tự khi vào lớp khi nghe giảng.
-3- HS yêu thích môn ĐĐ.
SDNLTKHQ: HS nắm được tác hại của mất trật tự trong trương học, làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.
II/Chuẩn bị:GV:Tranh(Thiết bị)
HS:Xem bài trước.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Đi học đều là đi học như thế nào?
-Đi học đều và đúng giờ có lợi gì?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hoạt động 1:
+Đính tranh-Yêu cầu thảo luận nội dung như SGK?
=>Chen lấn nhau,xô đẩy nhau khi ra,vào lớp làm ồn ào,mất trật tự và có thể gây vấp ngã.
-Hoạt động 2:Thực hành.
-Nhận xét-tuyên dương.
-Thảo luận nhóm.
-Thảo luận-Đại diện nhóm trình bày-Nhận xét.
-Thực hành xếp hàng ra vào lớp.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS giữ trật tự khi ra,vào lớp.
-Về nhà học bài.
Học vần ( Tiết 143-144)
Bài 67: Ôn tập.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng “m”.
-Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.
-Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : ‘’ Đi tìm bạn’’.
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa Đi tìm bạn.(Thiết bị),lưỡi liềm(vật thật)
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:uôm,ươm.
-Đọc bảng : ao chuôm,nhuộm vải,vườn ươm,cháy đượm.
-Viết : uôm,cánh buồm,ươm,đàn bướm.
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới: Ôn tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-HS nhìn tranh – phân tích , đọc. 
 a m
 am
HS nhắc lại các vần đã học có “m” cuối
HS đọc bảng ôn trong SGK .
- Thư giãn
HS đọc từ:
Lưỡi liềm xâu kim nhóm lửa.
-Giải thích:
Lưỡi liềm:Cho HS xem vật mẫu.
Xâu kim:GV dùng kim và sỏ chỉ cho HS xem.Giáo dục các em xâu kim giúp bà.
Đọc trơn các từ.
HS yếu đọc 2 từ
Hướng dẫn HS viết bảng con
4-5/. Củng cố – Dặn dò:
HS đọc lại bài
Nhẩm bài – chuẩn bị học tiết 2
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu :Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đong đưa
 Quả ngon dành tận cuối mùa
Chờ con phần cháu bà chưa trảy vào.
-GDMT:Phần câu ứng dụng:Phải biết yêu phong cảnh thiên nhiên.
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Tìm tiếng có vần mang âm”m” cuối ?
- vòm,chùm cam ( phân tích, đọc)
-Kể chuyện : Đi tìm bạn.
+Sóc và Nhím là đôi bạn như thế nào?
-Sóc và Nhím là đôi bạn thân.
+Gió lạnh về là Nhím đi đâu?
-Gió lạnh về là Nhím đi trú đông.
+Sóc có lo lắng cho bạn không?
-Sóc có lo lắng cho bạn.
+Cuối cùng hai bạn có gặp nhau không?
- Cuối cùng hai bạn có gặp nhau.
=> Ý nghĩaNói lên tình bạn thân thiết của Sóc và Nhím mặc dù mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau.
-Giáo dục HS nên quý trọng tình bạn.
-Thư giãn.
-Đọc SGK
-Luyện viết : lưỡi liềm,xâu kim.
-HS khá , giỏi đọc , HS yếu đánh vần
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: ot,at - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
ÂM NHẠC ( T 16)
NGHE HÁT QUỐC CA, KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
( GV BỘ MÔN)
Thủ công (Tiết 16)
Cắt dán hình chữ nhật 
I/Mục tiêu:
1-Biết cách kẻ ,cắt dán hình chữ nhật.
-Kẻ cắt dán được hình chữ nhật .Có thể kẻ cắt dán được hình chữ nhật theo cách đơn giản .Đường cắt tương đối thẳng,hình dán tương đối phẳng
2-Cắt dán được hình chữ nhật theo hai cách ,đường cắt thẳng ,hình dán phẳng, cắt được hình chữ nhật có kích thước khác
3- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
SDNLTKHQ: Tiết kiệm giấy khi cắt dán.
II/chuẩn bị:GV-HS:Thước kẻ,giấy máu,keo,kéo..û.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
Dụng cụ học tập của HS.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
-Quan sát hình chữ nhật.
-Quan sát và nhận xét.
-Hình chữ nhật có mấy cạnh?
-Hình chữ nhật có 4 cạnh.
-Độ dài các cạnh như thế nào?
-Có hai cặp cạnh dài bằng nhau,hai cặp cạnh ngắn bằng nhau.
-Hướng dẫn cách kẻ hình chữ nhật.
+Lấy một điểm A trên mặt giấy kẻ ô từ điểm A đếm xuống 5 ô.Theo đường kẻ ta được AB.
-Lắng nghe.
+Từ A,B đếm sang phải 7 ô ta có D,C.
+Nối lần lượt các điểm A->D,B->C,
D->C.Ta được hình chữ nhật ABCD.
+Cắt rời hình chữ nhật,bôi hồ và dán.
-Thư Giãn.
-Thực hành trên giấy nháp.
-Thực hiện.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
- Giáo dục HS thu dọn sau khi học xong.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Giấy màu, keo, kéo, hồ,Để tiết sau cắt,dán hình vuông.
Toán(Tiết 64)
Luyện tập chung.
I/Mục tiêu:
 1-Biết đếm ,so sánh ,thứ tự các số từ 0 đến 10;biết làm tính cộng ,trừ các số trong phạm vi 10;viết được phép tính thích hợp với tóm tắc bài toán.(bài 1;2;3cột 4,5,6,7;4;5)
 -HSKG:bài 3 cột 1,2,3
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra: Bài 4: 10-5=5 =>6+4=10
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Viết phép tính thích hơp(theo mẫu)
Làm vào SGK(bút chì)
-Hỗ trợ HSY đếm các chấm tròn rồi điền số vào ô trống
-Bài 2:Đọc cácsố từ 0 đến 10 ; từ 10 đến 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bài 3:Tính
Làm vào vở
HS khá-giỏi làm cả bài-HS yếu làm cột 4,5,6,7
 7 5 4 7 2 
 -6 -2 +6 +1 +2 
 1 3 10 8 4
 10 9 10 9 8
 +0 +1 -4 -2 -5
 10 10 6 7 3
Bài 4:Số?
Làm bảng lớp
8
9
5
6
5
7
 -3 +4 +1 -2
Bài 5:Viết phép tính thích hợp
Làm vào bảng con
Hướng dẫn HS đọc tóm tắt và ghi phép tính.
 a/có:5 quả
 thêm:3 quả
 còn:quả?
 b/có:7 viên bi
 bớt:3 viên bi
 còn:viên bi?
a/
 5
+
3
=
8
7
-
3
=
4
b/
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS tính chính xác,cẩn thận.
-Về nhà làm lại các bài tập và làm bài 2.
-Chuẩn bị:Luyện tập chung-Xem trước bài.
TỰ HỌC
ÔN TV: uôm - ươm
 I/ Mục tiêu:
1-HS đọc , viết được : uôm,ươm,cánh buồm,đàn bướm.
-HS đọc được câu ứng dụng: Những bông cải nở rộ,nhuộm vàng cả cánh đồng.Trên giàn thiên lí,bướm bay lượn từng đàn.
2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Anh chị em trong nhà.
 3- HS yêu thích môn TV.
II/ Nội dung:
-HS đọc , viết được : uôm,ươm,cánh buồm,đàn bướm.
-HS đọc được câu ứng dụng: Những bông cải nở rộ,nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên giàn thiên lí,bướm bay lượn từng đàn.
 - HS viết bảng con : uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
- GV giúp đỡ HS yếu.
Ngày soạn: 06/ 12 /2011
Ngày dạy: 09 / 12 / 2011 ( T SÁU)
Học vần ( Tiết 145-146 )
Bài 68 : ot-at
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc , viết được : ot,at,tiếng hót,ca hát..
-HS đọc được câu ứng dụng:Ai trồng cây
 Người đó có tiếng hát
 Trên vò

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 16.doc