Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 1 - Thứ 6

Mục tiêu: Nhận biết được dấu và thanh sắc “/” ghép tiếng “bé”

 -Biết được các dấu và thanh sắc trong các tiếng chỉ đồ vật, sự vật.

 -Luyện nói theo nội dung “các hoạt đông khác nhau của trẻ em”

Chuẩn bị: Tranh minh họa các từ khóa và phần luyện nói

 Chữ mẫu “bé”và dấu “/”

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 1 - Tuần 1 - Thứ 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: I Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2006
TIẾT: 1+2
 MÔN: HỌC VẦN
 BÀI: Dấu /
Mục tiêu: Nhận biết được dấu và thanh sắc “/” ghép tiếng “bé”
 -Biết được các dấu và thanh sắc trong các tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
 -Luyện nói theo nội dung “các hoạt đông khác nhau của trẻ em”
Chuẩn bị: Tranh minh họa các từ khóa và phần luyện nói
 Chữ mẫu “bé”và dấu “/”
Nội dung-
Hình thức tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ:
“âm b”
2.Bài mới:
a.Giới thiệu
*HĐ1:Dạy dấu/- tiếng bé.
*HĐ2: 
HD viết dấu / chữ bé
b.Luyện tập:
*Luyện nghe-nói
*HĐ3:Viết vào vở.
3.Củng cố :
4.Dặn dò:
5’
YC-HS đọc viết b, be
-Dùng tranh minh họa GT rút ra các tiếng: lá chuối, khế,chó.
-Các tiếng trên đều có 1 điểm chung đó là dấu / .
*Nhận diện- so sánh dấu / :Viết dấu / vào khung yc-hs so sánh.
-yc-hs chọn dấu / trong bộ chữ
?Dấu / giống cái gì? Thao tác trên bảng
*Phát âm: phát âm mẫu
*Ghép tiếng: b-e thêm dấu / được tiếng “bé”
-yc-hs phân tích tiếng – đánh vần
-Viết mẫu và hd quy trình
-kiểm tra dấu, tiếng vừa học.
-treo tranh minh họa hd-hs quan sát 
Đặt câu hỏi theo nội dung từng tranh.
-chốt nội dung tranh:
-mở vở/3 nhắc lại quy trình nội dung yc bài viết
-chấm bài nhận xét.
-hd làm bài tập –tìm tiếng có dấu /
-Về đọc lại bài và luyện viết.
- Nhận xét tiết hoc
3 em đọc ,viết bảng lớp – lớp viết bảng con
Quan sát nhận biết
-ĐT “dấu sắc”
Dấu / là một nét sổ nghiêng phải.
-chọn gắn vào bảng gài
-q uan sát –nhận biết
-quan sát đọc CN-ĐT
-nhận biết đọc CN-ĐT
-đọc nối cn-đt-dãy bàn.
-quan sát viết trên không –bảng con
-đọc cn-đt-hs yếu 
-quan sát –nhận biết
-quan sát trả lời theo nội dung tranh
-viết bài vào vở theo mẫu
TUẦN: I Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2006
TIẾT: 4
 MÔN: Tập viết
 BÀI: Tô các nét cơ bản
Mục tiêu: HS biết tên và cách viết các nét cơ bản.
 -Biết đặt bút đúng vị trí- các nét viết đều và đẹp
 -GD-HS ngồi viết đúng tư thế.
Chuẩn bị: GV:bảng phụ viết sẵn 12 nét cơ bản
 HS: bảng con, phấn, vở tập viết,
Nội dung-
Hình thức tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
a.Giới thiệu
b.Vào bài:
*HĐ1:quan sát-nhận xét
*HĐ2:hd viết
*HĐ3:hd viết vào vở
3.Củng cố:
4. Dặn dò:
5’
Kiểm tra đồ dùng môn tập viết
- giới thiệu –ghi đề bài
-treo bảng phụ ghi sẵn 12 nét cơ bản- yc-hs nhắc lại tên các nét và so sánh các nét
-Viết mẫu –hd quy trình từng nét.
- quan sát uốn nắn sửa sai.
-Mở vỏ tập viết trang nhắc lại quy trình nội dung yc bài viết
- quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
-Chấm bài –nhận xét
-YC-HS nêu lại tên các nét cơ bản.
-Về luyện viết lại các nét cơ bản.
- Nhận xét tiết học.
-đặt dụng cụ môn tập viết lên bàn
-lắng nghe
-quan sát- nêu tên –so sánh
-quan sát –viết bảng con
-viết bài vào vở
- 2-3 em
TUẦN: I Thứ 6 ngày 8 tháng 9 năm 2006
TIẾT: 5
 MÔN: HĐ-TT 
 BÀI: Sinh hoạt - trò chơi 
Mục tiêu: Giúp HS nắm được những việc đa õ làm được và chưa làm được trong tuần.
 -Nắm được công việc tuần tới để thực hiện.
 -Có ý thức tham gia vào trò chơi”Bịt mắt bắt dê” 
Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt –trò chơi
Nội dung-
Hình thức tổ chức
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
*HĐ1:
Nhận xét đánh giá tuần 1
*HĐ2:
Xây dựng kế hoạch tuần 2
*HĐ3:
Trò chơi:
*Sĩ số: các em ra lớp đầy đủ, đúng độ tuổi- có 2 em chưa có giấy khai sinh.
*Vệ sinh cá nhân trường lớp sạch sẽ, có ý thức quét lớp ,nhặt rác.
*Đồ dùng học tập tương đối đầy đủ.
*Học tập :tuy là tuần đầu nhưng các em đã có ý thức học tập tốt.
*Sĩ số:động viên các em đi học đầy đủ, đúng giờ.
*vệ sinh cá nhân trường lớp sạch sẽ-thường xuyên đeo bảng tên.
*Có ý thức nghe giảng-học bài và làm bài đầy đủ.
*Động viên những em còn thiếu đồ dùng nhắc nhở bố mẹ mua.
-HD-HS chơi trò chơi “bịt mắt bắt dê”
*phổ biến cách chơi-luật chơi.
-cho HS chơi thử- quan sát uốn nắn.
*Nhận xét tiết sinh hoạt .
*Nhắc nhở HS thực hiện tốt kế hoạch tuần sau.
-Lắng nghe-2em :Cường, Sơn nhắc nhở bố mẹ nộp giấy khai sinh.
Quan sát- nhận biết
-Thực hiện trò chơi.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 1+2+4+5.doc