Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 35

TẬP ĐỌC

Anh hùng biển cả

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù, .Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.

 - Trả lời được câu hỏi 1, ( SGK ).

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp.

III- Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra: HS đọc bài: Người trồng na - trả lời câu hỏi.

 

doc 21 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
- GV hướng dẫn thảo luận.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: òóo.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thể dục
Bài 35: Tổng kết năm học
I- Mục tiêu:
	- Tổng kết lại môn học.
	 - Ôn lại một số trò chơi.
II- Địa điểm – phương tiện: Trên sân trường, còi
III- Nội dung- phương pháp:
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi tự chọn.
2. Phần cơ bản.
a. Ôn lại kiến thức đã học.
- GV củng cố ôn lại kiến thức đã học.
b. Ôn lại một số trò chơi.
- GV hướng dẫn ôn lại một số trò chơi đã học.
- GV chia tổ HS tự chơi.
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
- Gv cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
*********
 *********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 137: Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
	Biết đọc, viết, xác định thứ tự mỗi số trong dãy số đến 100, biết cộng, trừ các số có hai chữ số , biết đặc điểm số 0 trong phép cộng, phép trừ, giải được bài toán có lời văn.
 * Bài tập cần làm 1,2,3,4,5 tr179
II- Đồ dùng dạy học: 
GV:Baỷng phuù.
HS:Vở bài tập, giấy nhỏp
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ẹũnh :
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi 2 hoùc sinh leõn laứm treõn baỷng .
Hoùc sinh 1 : 41 + 20 = Hoùc sinh 2 : 63 + 3 – 3 = 
 78 – 4 = 86 + 10 – 0 = 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm .
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi 
- Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi - ghi baỷng. 
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp. 
Baứi 1 : Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi. 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caờn cửự vaứo thửự tửù cuỷa caực soỏ trong daừy soỏ tửù nhieõn ủeồ vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
- Khi chửừa baứi giaựo vieõn neõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc daừy soỏ xuoõi, ngửụùc .
Baứi 2 : Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi. 
- Goùi hoùc sinh neõu caựch ủaởt tớnh vaứ caựch tớnh .
- Yeõu caàu hoùc sinh laứm treõn baỷng con.. 
Baứi 3 : Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu cuỷa baứi .
- Hoùc sinh tửù laứm vaứo vụỷ baứi taọp. 
- Giaựo vieõn hửụựng daón sửỷa baứi. 
Baứi 4 : Hoùc sinh tửù ủoùc baứi toaựn, tửù toựm taột vaứ tửù vieỏt baứi giaỷi. 
- Giaựo vieõn yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo vụ.ỷ 
- Goùi 1 em leõn baỷng sửỷa baứi .
4. Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
- Daởn hoùc sinh veà hoaứn thaứnh vụỷ Btt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
Mục tiờu:
Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Anh hựng biển cả.
HS làm vở luyện tiếng Việt tr61-62.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Gọi HS đọc và trả lời cõu hỏi bài tập đọc : Anh hựng biển cả.
GV nhận xột ghi điểm .
2. Luyện tập:
A, Giới thiệu bài:
B, HD làm bài tập
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần õn:.
Cú vần uõn:.
HS cú thể tỡm từ chứa tiếng cho rừ nghĩa.
Bài 2/ Chộp vào ụ trống cõu kể lại tài bơi của cỏ heo:
Cỏ heo là.
Bài 3/ Đỏnh dấu x vào việc người ta cú thể dạy cỏ heo:
Canh gỏc bờ biển
Đi lại trờn đường biờn giới
Dẫn tàu thuyền ra vào cảng
Chuyờn chở hành khỏch
Săn lựng tàu thuyền giặc
HS đọc lại những ý đỳng với nội dung bài tập đọc.
3. Củng cố dặn dũ:
 Nhận xột tiết học- Tuyờn dương HS
Chuẩn bị bài sau:Chớnh tả bài Loài cỏ thụng minh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố luyện tập cỏc kiến thức cơ bản bài 131(Vở luyện toỏn)
- Hs làm và chữa bài tập tr61-62.
II. Hoạt động dạy học:
HS làm bài và chữa bài trờn bảng lớp.
Bài 1/ Viết số thớch hợp vào ụ trống:
Từ 72 đến 90.
Bài 2/ Điền dấu:
25 + 4. 5 + 24
87 – 3 .. 36 - 3
59 – 3 .. 49 – 7
Hs cần tớnh kết quả 2 vế trước khi so sỏnh.
Riờng cõu: 25+4. 5+24 cú thể dựa vào phõn tớch cấu tạo số.
Bài 3/ Đặt tớnh rồi tớnh:
HS cần đặt đỳng trước khi tớnh.
Bài 4/ Đọc đề rồi giải bài toỏn:
Bài giải
Số chiếc tàu cú tất cả là:
25+4=29( chiếc tàu)
Đỏp số: 29 chiếc tàu
Bài 5/ Đếm số hỡnh tam giỏc:
3. Củng cố dặn dũ:
HS ụn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ ba ngày 10 thỏng 5 năm 2011
Âm nhạc
Bài 35: Ôn tập và biểu diễn bài hát.
( GV chuyên soạn giảng )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập viết
Viết chữ số 0.9
I- Mục tiêu:
	- Biết viết các chữ số: 0,1,2,3.9.
	- Viết đúng các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần.).
 * Bổ sung: HS khỏ giỏi viết đều nột, dón đỳng khoảng cỏch và viết đủ số dũng, số chữ quy định trong vở tập viết.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Chữ mẫu
- HS : Vở tập viết, bảng con..
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS viết bảng con, bảng lớp: bình minh, phụ huynh, tia chớp..
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- GV giới thiệu chữ mẫu.
- Hướng dẫn tô các chữ số: 0,1,29.
- Hướng dẫn quan sát chữ mẫu: ân, uân, oăt, oăc; thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay 
Hoạt động 2: Thực hành.
- Hướng dẫn mở bài viết.
- Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách để vở...
Hoạt động 3: Chấm bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS quan sát chữ mẫu.
- HS quan sát qui trình tô chữ hoa.
- HS quan sát, phân tích cấu tạo và luyện viết bảng con.
- HS mở vở, đọc bài viết.
- HS thực hiện đúng yêu cầu.
- HS viết bài trong vở tập viết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính tả
Loài cá thông minh
I- Mục tiêu:
	- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài : Loài cá thông minh : 40 chữ trong khoảng 15 - 20 phút.
	- Điền đúng vần ân, uân, chữ g, gh vào chỗ trống.
	- Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập, bài mẫu
- HS : Vở chính tả
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra:
- HS làm bài tập: 
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
- GV đọc mẫu bài viết ( bảng ).
- Gọi HS đọc lại.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: cá heo, làm xiếc, Biển đen, cứu sống. 
Hoạt động 2: Thực hành.
- GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày.
- GV đọc lại bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Điền vần ân hay uân.
b. Điền chữ g hay gh.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- HS nghe đọc mẫu.
- 1, 2 HS đọc lại.
- HS luyện viết trên bảng con.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS soát lỗi chính tả.
- HS nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 138 Luyện tập chung
I. Muùc tieõu:
Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ veà : ẹoùc vieỏt soỏ lieàn trửụực hoaởc lieàn sau cuỷa soỏ cho trửụực.
Reứn kyừ naờng thửùc haứnh coọng trửứ nhaồm vaứ vieỏt . Giaỷi toaựn coự lụứi vaờn, veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, chớnh xaực khi hoùc toaựn.
 * Bài tập cần làm: 1,2( cột 1,2),3( cột 1,2),4 tr 180
II. Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn :Baỷng phuù cheựp saỹn baứi 3,4, 5 ( 179)
Hoùc sinh : SGK, vụỷ toaựn
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ Baứi cuừ : 
-Goùi hoùc sinh leõn laứm baứi taọp 3,4 /179
-Nhaọn xeựt ghi ủieồm
2/ Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi : OÂn taọp
b.Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp 
* Baứi 1/ 180: ẹoùc ủeà
Toồ chửực cho hoùc sinh laứm baứi 
Giaựo vieõn nhaọn ủũnh ủuựng sai
* Baứi 2/180: Tớnh nhaồm
Cho hoùc sinh laứm baứi teỏp sửực
* Baứi 3/180: ẹaởt tớnh roài tớnh
Giaựo vieõn kieồm tra keỏt quaỷ caỷ lụựp.
* Baứi 4/180: 
ẹoùc ủeà
Neõu toựm taột
Neõu caựch laứm?
Chaỏm baứi, nhaọn xeựt
* Baứi 5/180:
Cho hoùc sinh duứng thửụực cm ủeồ veừ ủoaùn thaỳng daứi 9 cm
4/ Cuỷng coỏ: 
Troứ chụi: thi nhau neõu nhanh keỏt quaỷ.
Tuyeõn dửụng nhoựm thaộng cuoọc.
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi noọi dung vửứa luyeọn taọp
5/ Daởn doứ: 
- Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp veà nhaứ.
- 2HS
- 1 em
6 em
- Hoùc sinh thi ủua neõu
- Lụựp laứm vaứo vụỷ
- 2 em
1 em
Hoùc sinh tửù giaỷi vaứo vụỷ
Hoùc sinh thửùc haứnh
- Thi ủua theo nhoựm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
- Củng cố đọc viết bài chớnh tả: Loài cỏ thụng minh.
- HS làm bài tập chớnh tả vở bài tập tiếng Việt, luyện t. Việt.
II. Hoạt động dạy học:
Bài cũ: Gọi vài H đọc bài chớnh tả: Loài cỏ thụng minh.
và trả lời cõu hỏi.
Luyện viết bảng con:làm xiếc, Biển Đen, chiến cụng, cứu sống.
GV nhận xột ghi điểm.
Luyện tập:
a, Tập chộp bài: Loài cỏ thụng minh
( thực hiện theo quy trỡnh chớnh tả)
Bài viết gồm mấy cõu hỏi.
b, Bài tập:
- Điền vần: õn hay uõn?
Hoa đào nở vào mựa x......
Thõn thể người gồm 3 phần: đầu mỡnh và chõn tay.
Điền chữ: g hay gh?
Chiếc ghế cỏi ụ
Bỳp bờ ngựa gỗ
Cỏi gỡ cũng bảo
Ngoan ngoan ngoan ngoan.
3. Củng cố dặn dũ:Đọc lại bài , viết vào vở ụ li ở nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ veà : ẹoùc vieỏt soỏ lieàn trửụực hoaởc lieàn sau cuỷa soỏ cho trửụực.
Reứn kyừ naờng thửùc haứnh coọng trửứ nhaồm vaứ vieỏt . Giaỷi toaựn coự lụứi vaờn, veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, chớnh xaực khi hoùc toaựn.
II. Hoạt động dạy học:
HS làm bài và chữa bài tập tr62-63.( Vở luyện toỏn)
Bài 1/ Số?
Số liền trước
Số đó cho
10
45
68
55
49
81
99
Số liền sau
HS biết tỡm số liền trước -1, tỡm số liền sau+ 1.
Bài 2/ Tớnh:
15 + 4 = 36 + 42 = 53 + 46 =
19 – 15 = 78 – 36 = 99 - 53 =
19 – 4 = 78 – 42 = 99 – 46 =
* Củng cố mối quan hệ giữa phộp cộng và phộp trừ.
Bài 3/ Đặt tớnh rồi tớnh:
36+43 79-45 61+7 97-34
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hs đặt tớnh đỳng trước khi tớnh.
Bài 4/ Gúi kẹo cú 35 chiếc, cụ giỏo đó phỏt cho 23 bạn, mỗi bạn 1 chiếc. Hỏi gúi kẹo cũn blaij bao nhiờu chiếc?
Bài giải
Số kẹo cũn lại là:
35-23=12( chiếc kẹo)
Đỏp số: 12 chiếc kẹo.
Bài 5/ Một đoạn dõy dài 97 cm, cắt đi 25cm. Hỏi phần cũn lại của đoạn dõy dài bao nhiờu xăng-ti-một?
Bài giải
Phần cũn lại của đoạn dõy dài là;
97-25=72(cm)
Đỏp số: 72 cm.
3. Củng cố dặn dũ: Làm bài tập vào vở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 35: Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
I- Mục tiêu:
	- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
	- Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II- Đồ dùng dạy học: Bài làm của HS.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Trưng bày sản phẩm.
- GV yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm.
Hoạt động 2: Đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.	
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS trình bày theo tổ, nhóm.
HS nhận xét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 11 thỏng 5 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 35: Tổng kết năm học
I- Mục tiêu:
	- Tổng kết lại môn học.
	 - Ôn lại một số trò chơi.
II- Địa điểm – phương tiện: Trên sân trường, còi
III- Nội dung- phương pháp:
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơI tự chọn.
2. Phần cơ bản.
a. Ôn lại kiến thức đã học.
- GV củng cố ôn lại kiến thức đã học.
b. Ôn lại một số trò chơi.
- GV hướng dẫn ôn lại một số trò chơi đã học.
- GV chia tổ HS tự chơi.
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
- Gv cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
*********
 *********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAÄP ẹOẽC
OỉOÙO
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi thụ: “ oứ, oự, o”. Luyeọn ủoùc caực tửứ ngửừ: quaỷ na,trửựng cuoỏc, uoỏn caõu, con traõu. Luyeọn caựch ủoùc loaùi thụ tửù do
OÂn caực vaàn oaờt, oaờc. Tỡm ủửụùc tieỏng trong baứi coự vaàn oaờt. Noựi ủửụùc caõu chửựa tieỏng coự vaàn oaờt, oaờc.
Hieồu noọi dung baứi: tieỏng gaứ gaựy baựo hieọu moọt ngaứy mụựi ủang ủeỏn,muoõn vaọt ủang lụựn leõn,đơm bụng, kết trỏi.
* Bổ sung: HS khỏ giỏi trả lời cõu hỏi 2(SGK)
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Tranh minh hoùa baứi thụ.
Hoùc sinh: Saựch giaựo khoa, vụỷ baứi taọp tieỏng Vieọt.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: Baứi “Anh huứng bieồn caỷ” 
Goùi hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp traỷ lụứi caõu hoỷi 1.,2/146
Nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/ Baứi mụựi: Tieỏt 1
a.Giụựi thieọu baứi: 
b. Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc
Giaựo vieõn ủoùc maóu baứi thụ
Hoùc sinh luyeọn ủoùc
* Luyeọn ủoùc tieỏng tửứ ngửừ: Quaỷ na, trửựng cuoỏc, uoỏn caõu, con traõu. 
 c. Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc caõu.
Luyeọn ủoùc tửứng doứng thụ
Thi ủoùc trụn tửứng doứng thụ
 * Luyeọn ủoùc ủoaùn,baứi.
Cho hoùc sinh ủoùc: tửứ ủaàu ủeỏn thụm lửứng trửựng cuoỏc
ẹoùc phaàn coứn laùi
ẹoùc caỷ baứi thụ
d.Hoaùt ủoọng 3: OÂn vaàn oaờt, oaờc
- Cho hoùc sinh thi noựi caõu chửựa tieỏng coự 2 vaàn treõn
Cho hoùc sinh ủoùc laùi baứi
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Nghổ chuyeồn tieỏt
Tieỏt 2
4. Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi
a.Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu baứi ủoùc
ẹoùc tửứ “ủaàu cho ủeỏn thụm lửứng trửựng cuoỏc” vaứ tra lụứi caõu hoỷi?
ẹoùc ủoaùn 2 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 2/ 149
ẹoùc caỷ baứi thụ.
b.Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Noựi veà con vaọt nuoõi trong nhaứ
Giụựi thieọu cho nhau nghe veà caực vaọt nuoõitrong nhaứ
Mụứi ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy
Caỷ lụựp cuứng giaựo vieõn nhaọn xeựt
5/ Cuỷng coỏ:
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi, lieõn heọ giaựo ducù
6/ Daởn doứ:
- Veà luyeọn ủoùc , luyeọn vieỏt.
- Quan saựt tranh minh hoùa
- Theo doừi
- ẹoùc thaàm
- Hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp phaõn tớch
Hoùc sinh ủoùc tieỏp noỏi
5 em
3 em 
 3 em
2 em
Caự nhaõn neõu
Hoùc sinh thi ủua neõu
ẹoàng thanh
2 em
2 em
- Nhoựm 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 35: Ôn tập Tự nhiên
I- Mục tiêu:
	Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh.
II- Đồ dùng dạy học: 
-Taỏt caỷ nhửừng tranh aỷnh maứ GV vaứ HS ủaừ sửu taàm ủửụùc veà chuỷ ủeà tự nhiên.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh toồ chửực. -HS haựt ,chuaồn bũ Sgk ,ủoỏ duứng hoùc taọp.
2.Kieồm tra baứi cuừ:
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ?
- Khi trụứi noựng ,trụứi reựt em maởc khaực nhau nhử theỏ naứo?
- Nhụứ ủaõu em bieỏt trửụực ủửụùc thụứi tieỏt thay ủoồi ?
- Nhaọn xeựt baứi cuừ.KTCBBM
3. Baứi mụựi: Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi.
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt thụứi tieỏt
- Cho hoùc sinh ra saõn trửụứng ủửựng thaứnh 2 voứng troứn quay maởt vaứo nhau ủeồ hoỷi veà thụứi tieỏt taùi thụứi ủieồm ủoự.
- Giaựo vieõn quan saựt theo doừi hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh.
- Chổ ủũnh 2 em ra giửừa voứng troứn ,hoỷi ủaựp nhau nhử ủaừ trao ủoồi vụựi baùn.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt,tuyeõn dửụng hoùc sinh
- Giaựo vieõn keỏt luaọn.
Hoaùt ủoọng 2: Quan saựt caõy coỏi (caực con vaọt) neỏu coự ụỷ khu vửùc quanh trửụứng.
- GV treo moọt soỏ tranh aỷnh caõy coỏi vaứ con vaọt leõn baỷng goùi hoùc sinh leõn chổ vaứo moọt caõy(hoaởc 1 con vaọt) noựi veà caõy ủoự (con vaọt ủoự).
- Khi hoùc sinhtrỡnh baứy ,GV laộng nghe, boồ sung yự kieỏn vaứ chuỷ yeỏu khen ngụùi ủoọng vieõn ủeồ HS maùnh daùn dieón ủaùt yự mỡnh.
-HS hoỷi ủaựp theo caởp
+ Baàu trụứi hoõm nay maứu gỡ?
+ Coự maõy khoõng?Maõy maứu gỡ?
+ Baùn coự thaỏy gioự ủang thoồi khoõng? Gioự maùnh hay gioự nheù?
+ Thụứi tieỏt hoõm nay noựng hay reựt?
+ Baùn coự caỷm thaỏy deó chũu khoõng?
+ Baùn coự thớch thụứi tieỏt nhử theỏ naứy khoõng?
- 2 em trỡnh baứy , hoùc sinh laộng nghe ,nhaọn xeựt vaứ boồ sung yự kieỏn.
HS ủửụùc chổ ủũnh leõn trỡnh baứy :VD : ẹaõy laứ caõy rau ,coự reó ,thaõn ,laự ,khi giaứ thỡ coự hoa. Caõy rau duứng laứm thửực aờn raỏt boồ ,traựnh ủửụùc beọnh taựo boựn vaứ beọnh chaỷy maựu chaõn raờng. Khi aờn rau caàn rửỷa saùch trửụực khi ủem naỏu.
4. Cuỷng coỏ daởn doứ:
- Em vửứa hoùc baứi gỡ? GV toồng keỏt moõn TNXH.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố kiến thức bài tập đọc: ề.ú.o....
- HS làm bài tập thực hành luyện Tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
Bài cũ:
HS đọc bài tập đọc và trả lời cõu hỏi.
GV nhận xột ghi điểm.
2. Bài mới:
a, Giới thiệu bài:
b, Luyện tập:
Bài 1/ Điền từ cú chứa vần oăt-oăc?
bộ choắt, nhọn hoắt
ngoắc tay, dấu ngoặc
HS đọc lại cỏc từ vừa điền.
Bài 2/ Viết tờn 3,4 con vật mà em biết.
............................................................
Bài 3/ Điền oăt-oăc?
Mũi lao nhọn hoắt
Chỳ bộ loắt choăt
Dờ ngỳc ngoắc sừng
Mẹ đan nhanh thoăn thắt
HS đọc lại bài tập
Gv đọc mẫu và giảng nội dung đoạn văn trờn.
Điền ng-ngh?
Em đứng ngẩn ngơ
Nghe bầy chim hút
Bầu trời cao vỳt
Trong lời chim ca.
3.Củng cố:
Đọc lại bài tập đọc: ề.ú.o.... và ụn vần oăt-oăc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Thực hành vở luyện viết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Bài 35: Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cả năm
I- Mục tiêu:
	- Củng cố ôn luyện một số nội dung kiến thức đã học trong học kì II và cả năm học.
	- Luyện thực hành một số kĩ năng đã học.
II- Đồ dùng dạy học: Nội dung
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.	
Hoạt động 1: Ôn luyện các nội dung đã học.
- Gv tổ chức hướng dẫn HS ôn lại.
- HS ôn theo yêu cầu của GV.
Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng.
- GV tổ chức cho HS thực hành lại các kĩ năng: Cảm ơn và xin lỗi, Chào hỏi và tạm biệt..
- HS thực hành kĩ năng qua các trò chơi, đóng vai theo tình huống
- Nhận xét, tuyên dương.
4.Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
Gv chuyờn soạn giảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt
Kiểm tra cuối học kì 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 139: Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
	Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số, thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100, đọc giờ đúng trên đồng hồ, giải được bài toán có lời văn.
 * Bài tập cần làm 1,2,3,4,5. tr181.
II- Đồ dùng dạy học: SGK, bảng phụ.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS làm bảng con.
Đặt tính rồi tính: 43 + 23	56- 5	60 + 38	72 – 50
3. Bài mới: Hướng dẫn HS làm BT (tr. 181 )
Bài 1: Viết số dưới vạch của tia số..
- HS nêu yêu cầu, tự viết số vào vạch của tia số rồi đọc số đó.
Bài 2: 
a) Khoanh vào số lớn nhất: 72,	69,	85,	47.
b) Khoanh vào số bế nhất: 50,	48,	61,	58.
- HS tự nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài.
Bài 3: Đặt tính rồi tính.	35 + 40	73 – 53	88 – 6
	86 – 52	5 + 62	33 + 55
- HS tự làm vào vở ô li.
- GV chấm bài.
Bài 4: Giải toán.
- HS đọc bài toán, giảI vào vở ô li.
- GV chấm bài.- chữa bài.
Bài giải
Quyển vở còn lại số trang là:
48 – 22 = 26 (trang )
Đáp số: 26 trang
Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp.
- HS đọc bài và nối cho phù hợp.- chữa bài.
4. Củng cố, nhận xét giờ.
 HS làm bài ở nhà (nếu cũn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
Tiếp tục kiểm tra bài đọc số 1,2,3,4.
Viết chớnh tả, tập chộp cỏc bài cũn lại
Thực hành vở bài tập, luyện tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
( Thực hiện như cỏc tiết tập đọc trước)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 35: Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
I- Mục tiêu:
	- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
	- Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II- Đồ dùng dạy học: Bài làm của HS.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Trưng bày sản phẩm.
- GV yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm.
Hoạt động 2: Đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.	
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS trình bày theo tổ, nhóm.
HS nhận xét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn-Xó hội(LT)
Luyện tập
Tổng kết mụn học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ sỏu ngày 13 thỏng 5 năm 2011
Âm nhạc(LT)
Tổng kết mụn học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính tả
òó.o
I- Mục tiêu:
	- Nghe- viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ òó..o trong khoảng 15- 20 phút.
	- Điền đúng vần oăt, oăc, chữ ng, ngh vào chỗ trống.
	- Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập, bài mẫu
- HS : Vở chính tả
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn,cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra:
- HS làm bài tập: 
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
- GV đọc mẫu bài viết ( bảng ).
- Gọi HS đọc lại.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: quả na, tròn xoe,nhọn hoắt, buồng chuối. 
Hoạt động 2: Thực hành.
- GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày.
- GV đọc lại bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Điền vần oăt hay oăc.
b. Điền chữ ng hay ngh.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- HS nghe đọc mẫu.
- 1, 2 HS đọc lại.
- HS luyện viết trên bảng con.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS soát lỗi chính t

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 35(10-11).doc