Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 33

TẬP ĐỌC

Cây bàng

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít, .Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Cây bàng thân thiết với các trường học. Cây bàng mỗi mùa có đặc điểm riêng.

 - Trả lời được câu hỏi 1, ( SGK ).

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp.

III- Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra: HS đọc bài: Sau cơn mưa - trả lời câu hỏi.

 

doc 29 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 viết.
- Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách để vở...
Hoạt động 3: Chấm bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS quan sát chữ mẫu.
- HS quan sát qui trình tô chữ hoa.
- HS quan sát, phân tích cấu tạo và luyện viết bảng con.
- HS mở vở, đọc bài viết.
- HS thực hiện đúng yêu cầu.
- HS viết bài trong vở tập viết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính tả
Cây bàng
I- Mục tiêu:
	- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Xuân sangđến hết” : 36 chữ trong khoảng 15 - 17 phút.
	- Điền đúng vần oang, oac, chữ g, gh vào chỗ trống.
	- Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập, bài mẫu
- HS : Vở chính tả
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra:
- HS làm bài tập: 
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
- GV đọc mẫu bài viết ( bảng ).
- Gọi HS đọc lại.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: lộc non, sân trường, kẽ lá, chín vàng. 
Hoạt động 2: Thực hành.
- GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày.
- GV đọc lại bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Điền vần oang hay oac.
b. Điền chữ g hay gh.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- HS nghe đọc mẫu.
- 1, 2 HS đọc lại.
- HS luyện viết trên bảng con.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS soát lỗi chính tả.
- HS nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
	Bài 130: ễn tập cỏc số đến 10
I. Muùc tieõu:
Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ veà caỏu taùo soỏ cuỷa caực soỏ trong phaùm vi 10. OÂn veà pheựp coọng , pheựp trửứ vụựi caực soỏ trong phaùm vi 10. Giaỷi toaựn coự lụứi vaờn, veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực.
Reứn luyeọn kyừ naờng tớnh nhaồm, vieỏt soỏ chớnh xaực.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, chớnh xaực khi hoùc toaựn.
 * Bài tập cần làm: 1,2,3,4 tr172
II. Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn :Baỷng phuù cheựp saỹn baứi 2, 3, 4( 172)
Hoùc sinh : SGK, vụỷ toaựn.
Dự kiến hoạt động dạy học: cỏ nhõn, cả lớp.
III. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ Baứi cuừ : 
-Cho hoùc sinh ủoùc baỷng coọng trong phaùm vi 10
-Nhaọn xeựt ghi ủieồm
2/ Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi : Luyeọn taọp
b.Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh laứm caực baứi taọp sau:
* Baứi 1/ 172: ẹieàn soỏ
Goùi 2 em TB leõn baỷng
Giaựo vieõn nhaọn ủũnh ủuựng sai
* Baứi 2/172: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
Giaựo vieõn nhaọn ủũnh ủuựng sai
* Baứi 3/172:
ẹoùc ủeà
Neõu toựm taột
Neõu caựch laứm?
Chaỏm baứi, nhaọn xeựt
* Baứi 4/172:
- Hửoựng daón hoùc sinh duứng thửụực cm ủeồ veừ ủoaùn thaỳng MN coự ủoọ daứi 10 cm.
4/ Cuỷng coỏ: 
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi noọi dung vửứa luyeọn taọp
5/ Daởn doứ: 
- Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp veà nhaứ.
- 2 HS
- Hoùc sinh tửù laứm sau ủoự neõu keỏt quaỷ
- 5 em leõn baỷng laứm 
 2 em
1 em
Hoùc sinh tửù giaỷi vaứo vụỷ
Lụựp keỷ vaứo vụỷ
2 nhoựm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố kỹ năng đọc viết bài theo yờu cầu.
- Luyện làm bài tập điền vần oang-oac.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ; Gọi vài Hs đọc bài : Cõy bàng.
Viết bảng con: sõn trường, sừng sững, mơn mởn.
GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
- HS chộp đoạn: Từ đầu..lộc non mơn mởn.
Gv quan sỏt – uốn nắn Hs sửa sai tư thế ngồi viết cầm bỳt viết.
Làm bài tập:
Bài 2/ Điền vần oang hay oac?
Anh Vũ mua bỏn đàng h
Ăn xong mỳa lộn cả làng cựng xem.
Cú một mựa vũ hội
Muụn loài chim hút ca
Mõy ch khăn cho nỳi
Bõng khuõng bỏc lim già.
Bài 3/ Điền chữ g hay gh?
Xoỏy nước tung bọt cười
Xuồng ..e trụi như hội
Người xe khụng lạc lối
Vội vó ngó ba cầu.
Sỏng trong, trong sỏng là .ương
Em đến soi mặt chải đường ngụi xinh.
3. Củng cố dặn dũ: đọc viết lại bài ở nhà và làm bài tập nếu cũn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ veà caỏu taùo soỏ cuỷa caực soỏ trong phaùm vi 10. OÂn veà pheựp coọng , pheựp trửứ vụựi caực soỏ trong phaùm vi 10. Giaỷi toaựn coự lụứi vaờn, veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực.
Reứn luyeọn kyừ naờng tớnh nhaồm, vieỏt soỏ chớnh xaực.
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, chớnh xaực khi hoùc toaựn.
II. Hoạt động dạy học:
HD Hs làm bài và chữa bài tập luyện toỏn tr 53-54.
Bài 1/Số?
100
9
1
6
2
4
3
Bài 2/ Điền dấu +._?
2..3.=5 4.4=8 3.5=5.3
Bài 3/ Viết số thớch hợp vào ụ trống:
6
	+3	-5 +2 -4 -2
	Bài 4/ Vẽ đoạn thẳng AB cú độ dài 6 cm, vẽ đoạn thẳng CD cú độ dài 4cm.
Cả hai đoạn thẳng cú độ dài là:..
Bài 5/ Tỡm 3 số khỏc nhau cộng lại bằng 3
	Ta cú:	3=0+1+2
Vậy 3 số cần tỡm đú là 0,1,2
3. Củng cố dặn dũ: Chữa bài và làm bài vào vở. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 33: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
	- Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
* Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ngụi nhà. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Ngụi nhà cõn đối, trang trớ đẹp.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Ngoõi nhaứ maóu,1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn vaứ1 soỏ ủoà duứng hoùc taọp khaực.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : Caột, daựn vaứ trang trớ nhaứ ( tieỏt 1 ).
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt . HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt ủoọng 1: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Hoùc sinh neõu ủửụùc quy trỡnh caột,daựn hỡnh ngoõi nhaứ vaứ phaựt huy saựng taùo caột theõm 1 soỏ maóu ủeồ trang trớ : Keỷ, caột haứng raứo, hoa laự, maởt trụứi...
- Giaựo vieõn gụùi yự cho hoùc sinh tửù veừ vaứ caột nhửừng boõng hoa coự laự coự caứnh, maởt trụứi, mây, chim... baống nhieàu maứu giaỏy ủeồ trang trớ theõm cho ủeùp.
Hoaùt ủoọng 2: Trỡnh baứy saỷn phaồm.
- Hoùc sinh daựn ngoõi nhaứ vaứo vụỷ caõn ủoỏi, ủeùp vaứ trang trớ.
- Giaựo vieõn neõu trỡnh tửù daựn, trang trớ :
+ Daựn thaõn nhaứ trửụực, daựn maựi nhaứ sau. Tieỏp theo daựn cửỷa ra vaứo ủeỏn cửỷa soồ.
+ Daựn haứng raứo hai beõn nhaứ.trửụực nhaứ daựn caõy, hoa, laự nhieàu maứu.
+ Treõn cao daựn oõng maởt trụứi, maõy, chim,v.v...
+ Xa xa daựn nhửừng hỡnh tam giaực nhoỷ lieõn tieỏp laứm daừy nuựi cho bửực tranh theõm sinh ủoọng.
- Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh trửng baứy saỷn phaồm.
- Giaựo vieõn choùn 1 vaứi saỷn phaồm ủeùp ủeồ tuyeõn dửụng.
- Hoùc sinh tửù veừ leõn maởt traựi cuỷa tụứ giaỏy maứu nhửừng ủửụứng thaỳng caựch ủeàu vaứ caột thaứnh nhửừng nan giaỏy ủeồ laứm haứng raứo.
- Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Hoùc sinh tửù do trang trớ cho bửực tranh veà ngoõi nhaứ theõm sinh ủoọng.
- Hoùc sinh daựn lửu vaứo vụỷ thuỷ coõng.
4. Nhaọn x eựt – Daởn doứ :
- Nhaọn xeựt thaựi ủoọ hoùc taọp cuỷa hoùc sinh veà sửù chuaồn bũ cho baứi hoùc,veà kyừ naờng caột, daựn hỡnh cuỷa hoùc sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 27 thỏng 4 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 33: Ôn đội hình đội ngũ
Chuyền cầu theo nhóm hai người
I- Mục tiêu:
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái ( nhận biết đúng hướng và xoay người theo ).
	- Biết cách chuyền cầu theo nhóm hai người ( số lần có thể còn hạn chế ).
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi, vợt.
III- Nội dung- phương pháp. 
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ tay, ngón tay, cẳng tay, cánh tay, đầu gối.
- Trò chơi ( tự chọn ).
2. Phần cơ bản.
a. Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái.
b. Ôn bài thể dục:3- 4 lần.
c. Trò chơi: Chuyền cầu( 6 - 8 phút ).
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát.
- Tập động tác điều hoà của bài thể dục.
- GV, HS hệ thống bài, nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
*********
 *********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Đi học 
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi : “ ẹi hoùc”. Luyeọn ủoùc caực tửứ ngửừ: Leõn nửụng, tụựi lụựp, hửụng rửứng, nửụực suoỏi. Luyeọn nghổ hụi khi heỏt doứng thụ, khoồ thụ.
 OÂn caực vaàn aờng, aờn. Tỡm ủửụùc tieỏng trong baứi vaứ ngoài baứi coự vaàn aờng, aờn .
Hieồu noọi dung baứi: Bạn nhỏ đó tự đến trường.Đường từ nhà đến trường rất đẹp. Ngụi trường rất đỏng yờu và cú cụ giỏo hỏt rất hay.
Trả lời được cõu hỏi 1(sgk).
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: chuaồn bũ baứi haựt “ủi hoùc”
Hoùc sinh: Saựch giaựo khoa, vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: Baứi “Caõy baứng” 
Goùi hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp traỷ lụứi caõu hoỷi 1/131
Nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/ Baứi mụựi: Tieỏt 1
a.Giụựi thieọu baứi: ẹi hoùc
b. Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc
Giaựo vieõn ủoùc baứi thụ
Hoùc sinh luyeọn ủoùc
* Luyeọn ủoùc tieỏng tửứ ngửừ: Leõn nửụng, tụựi lụựp, hửụng rửứng, nửụực suoỏi.
 c. Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc caõu.
Luyeọn ủoùc tửứng doứng thụ
Thi ủoùc trụn tửứng doứng thụ
 * Luyeọn ủoùc ủoaùn,baứi.
ẹoùc theo khoồ thụ
ẹoùc caỷ baứi
Thi ủoùc trụn caực khoồ thụ
d.Hoaùt ủoọng 3: OÂn vaàn aờn, aờng
- Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn aờng?
Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn aờn, aờng?
Cho hoùc sinh ủoùc laùi baứi
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Nghổ chuyeồn tieỏt
	Tiết 2
4. Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi
a.Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu baứi ủoùc
ẹoùc khoồ thụ 1 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 
+ Hoõm nay em tụựi lụựp cuứng vụựi ai?
ẹoùc khoồ thụ 2
ẹoùc khoồ thụ 3 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 1/131
b.Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Thi tỡm nhửừng caõu thụ trong baứi ửựng vụựi noọi dung moói tranh?
Chổ vaứo tửứng tranh vaứ ủoùc caõu thụ ửựng vụựi tranh ủoự.
5/ Cuỷng coỏ:
- Cho hoùc sinh nghe haựt baứi” ủi hoùc”
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi, lieõn heọ giaựo ducù
- 2HS
- Quan saựt tranh minh hoùa
- Theo doừi
- ẹoùc thaàm
- Hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp phaõn tớch
Hoùc sinh ủoùc tieỏp noỏi
5 em
- 6 em TB
4 em
Hoùc sinh khaự gioỷi
Hoùc sinh thi ủua neõu
- ẹoàng thanh
2 em
Hoùc sinh traỷ lụứi
 2 em
1 em
- Hoùc sinh thi ủua neõu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 33: Trời nóng, trời rét
I- Mục tiêu:
	- Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết: nóng, rét.
	- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết thay đổi.
 * Bổ sung:Kể về mức độ núng, rột nơi địa phương em sống.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV:	Tranh minh hoaù 
- HS:	sgk TN-XH
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn,nhúm, cả lớp.	 
III- Các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: Tieỏt trửụực caực em hoùc baứi gỡ ? (Gioự)	
- Haừy neõu caực daỏu hieọu cuỷa trụứi gioự?	
- GV nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Hoạt động1: Laứm vieọc vụựi SGK.
- Yeõu caàu HS phaõn loaùi ủửụùc nhửừng hỡnh aỷnh veà trụứi noựng, trụứi reựt.
- Bieỏt sửỷ duùng voỏn tửứ ủeồ dieón taỷ trụứi noựng vaứ trụứi reựt.
Keỏt luaọn: 
- Haừy neõu caỷm giaực cuỷa em khi trụứi noựng?
- Haừy neõu caỷm giaực cuỷa em khi trụứi laùnh?
+ Trụứi noựng quaự thửụứng thaỏy trong ngửụứi bửùc boọi.
+ Trụứi reựt quaự laứm chaõn tay ta laùnh coựng, ngửụứi reựt run.
Hoạt động2: Troứ chụi: Trụứi noựng, trụứi reựt.
- 1 soỏ taỏm bỡa vieỏt teõn 1 soỏ ủoà duứng: Quaàn, aựo, muừ noựn vaứ caực ủoà duứng cho muứa heứ, muứa ủoõng.
- GV quan saựt, sửỷa sai.
 - Tuyeõn dửụng nhửừng baùn nhanh vaứ ủuựng.
Keỏt luaọn: Aờn maởc hụùp thụứi tieỏt seừ giuựp chuựng ta phoứng traựnh nhieàu beọnh.
Hoạt động3: Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp 
GV neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ
- Taùi sao ta caàn aờn, maởc hụùp thụứi tieỏt
- Maởc hụùp thụứi tieỏt coự lụùi gỡ?
+ Lieõn heọ thửùc teỏ trong lụựp nhửừng baùn naứo ủaừ maởc hụùp thụứi tieỏt.
Daởn doứ: 
- Caực em caàn phaỷi aờn, maởc hụùp thụứi tieỏt.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- Chia theo nhoựm 4.
- Tieỏn haứnh thửùc hieọn.
- ẹaùi dieọn 1 soỏ em traỷ lụứi:
+ Trụứi noựng nửùc quaự, oi bửực quaự.
+ Trụứi reựt quaự, reựt run.
+ Trụứi laứnh laùnh. 
- 1 baùn hoõ trụứi noựng, trụứi reựt, HS laỏy bỡa phuứ hụùp.
HS traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc iểu bài tập đọc : Đi học.
- H thực hành làm vở luyện tiếng Việt tr 55.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Gọi 3-5 H đọc bài tập đọc và trả lời cõu hỏi
HS viết bảng con: tre trẻ, lành, thỡ thầm, xũe ụ, rõm mỏt.
Gv nhận xột đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần ăn:.
Cú vần ăng:..
Giỳp H mở rộng vốn từ.
Bài 2/ Chộp tiếp cõu thơ phự hợp với cỏc từ ngữ mở đầu:
Hụm qua em 
Giỳp Hs thuộc lũng bài thơ cú thể nhớ viết tiếp vào chỗ chấm.
Bài 3/ Điền cỏc tiếng thớch hợp vào chỗ chấm:
( tre trẻ, lặng, be bộ, thơm, thỡ thầm, hỏt, xũe ụ, rõm mỏt)
Trường của em
Nằmgiữa rừng cõy
Cụ giỏo em..
Dạy em .. rất hay
Hương rừng.. đồi vắng
Nước suối trong ..
Cọ che nắng
.đường em đi.
Học thuộc bài để điền đỳng nội dung bài tập đọc.
3. Củng cố dặn dũ:
Giỏo dục HS thờm yờu mỏi trường của em.
H làm bài tập nếu cũn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Thực hành luyện viết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.( tiết 2)
I- Mục tiêu:
- HS biết lịch sử của địa phương, quờ hương Yờn Phỳ.
- Biết được truyền thống đỏnh giặc của nhõn dõn xó Yờn Phỳ.
- Tự hào truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
II- Đồ dùng dạy học: 
Tư liệu tham khảo.
III- Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài: Dành cho địa phương ( gồm 3 tiết)
 1 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành( tham quan)
Tỡm hiểu lịch sử, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
2. Bài mới:
Hoạt động 1.Gv đọc cho HS nghe:
Địa giới hành chớnh xó Yờn Phỳ.
Yờn Phỳ trước cỏch mạng thỏng Tỏm/ 1945
Từ 8/1945 đến 12/1946
Từ 1946 đến 1954
Từ 1955 đến 1975
Từ 1975 đến nay.
HS chỳ ý lắng nghe.
Hoạt động 2.Thảo luận:
Xó Yờn Phỳ thuộc huyện nào? Tiếp giỏp với những xó nào?
 Xó Yờn Phỳ thuộc huyện Yờn Mỹ- Hưng Yờn.
 Tiếp giỏp với 4 xó: Hoàn Long- Việt Cường –Yờn Hũa – Đụng Tảo.
Đời sống của nhõn dõn trước thỏng Tỏm/ 1945 ntn?
 Đời sống khổ cực, sưu cao thuế nặng, bị ỏp bức. Trẻ em khụng được đi học, dõn 90% mự chữ, phụ nữ khụng cú quyền bỡnh đẳng. Dõn chết đúi nhiều.
Sau C/m thỏng Tỏm/1945 dõn ta đó làm được những việc gỡ tiờu biểu?
 Dõn biểu tỡnh, cướp chớnh quyền,đốt phỏ đồn bốt giặc, phỏ kho thúc chia cho dõn, đũi lại ruộng đất từ tay địa chủ chia cho dõn.
 Diệt giặc dốt, giặc đúi.
 Xõy hầm bớ mật nuụi giấu cỏn bộ.
 Khắc phục hậu quả chiến tranh.
 Xõy dựng miền Bắc
 Tiếp viện người và của cho miền Nam giải phúng 30/4/1975.
Từ 1975 đến nay:
 Xõy dựng bảo vệ quờ hương đất nước
Hoạt động 3: Giỏo dục truyền thống quờ hương.
HS tự hào truyền thống
Noi gương tiếp bước cha anh.
Thi đua học tập tốt để sau này gúp phần xõy dựng quờ hương.
3. Củng cố- Dặn dũ:
- Tỡm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về mảnh đất con người Yờn Phỳ.
-Thực hiện theo tấm gương, truyền thống quờ hương Yờn Phỳ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
GV chuyờn soạn giảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Nói dối hại thân
I- Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu được lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối làm mất lòng tin của người khác, sẽ có lúc hại tới bản thân.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).	
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài: Đi học - trả lời câu hỏi..
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần it.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần it, uyt.
- Điền vần it hoặc uyt.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tìm: thịt
- HS thi tìm từ.
- HS điền vần theo bài tập.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, ai đã chạy tới giúp ?
 Khi Sói đến thật, chú kêu cứu, có ai đến giúp không?
Hoạt động 3: Luyện nói: Nói lời khuyên chú bé chăn cừu.
- GV hướng dẫn thảo luận.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bác đưa thư.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 131: Ôn tập các số đến 10
I- Mục tiêu:
	Biết trừ các số trong phạm vi 10, trừ nhẩm, nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, biết giải toán có lời văn.
 * Bài tập cần làm: 1,2,3,4.
II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù .
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh :
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Kieồm tra 5, 6 hoùc sinh ủoùc thuoọc baỷng trửứ phaùm vi 10 š 5 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm .
3. Baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi .
- Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi - ghi baỷng .
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp .
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu .
- Giaựo vieõn goùi hoùc sinh laứm baứi mieọng. 
Baứi 2 : Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi .
- Hoùc sinh laàn lửụùt laứm baứi mieọng theo kieồu noỏi tieỏp .
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm .
Baứi 3 : Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi .
- Goùi 1 hoùc sinh nhaộc laùi caựch thửùc hieọn baứi tớnh coự 2 daỏu pheựp tớnh .
- 3 hoùc sinh laứm baỷng lụựp. Caỷ lụựp laứm baỷng con .
Baứi 4 : Goùi 1 hoùc sinh ủoùc ủeà baứi toaựn .
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh toựm taột vaứ giaỷi .
- Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? Baứi toaựn hoỷi gỡ ? 
- Muoỏn tỡm soỏ con vũt em phaỷi laứm nhử theỏ naứo ? 
- Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng – Caỷ lụựp giaỷi vaứo vụỷ
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi .
4. Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Núi dối hại thõn.
H thực hành vở luyện tiếng Việt tr 56-57.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Kiểm tra đọc và trả lời cõu hỏi: 3-5HS.
H viết bảng con: hoảng hốt, giả vờ kờu.
GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần it:..
cú vần uyt:.
giỳp H mở rộng vốn từ.
Bài 2/ Điền vần it-uyt?
Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiờn mày rối rớt
Cỏi đuụi mừng ngoỏy tớt
Rồi mày lắc cỏi đầu
Khuỵt khuỵt mũi rung rõu
Rồi mày nhỳn chõn sau
Chõn trước chồm mày bắt
Bắt tay tao rất chặt.
HS phõn biệt được vần it-uyt.
Bài 3/ Đỏnh dấu x vào ụ chỉ rừ hành động của bỏc nụng dõn khi nghe chỳ bộ chăn cừu giả vờ kờu súi đến:
	Thản nhiờn làm việc
 Tức tốc chạy tới
 Ngồi nghỉ tại chỗ
*Giỳp hs tỡm hiểu nội dung của bài.
Bài 4/ Ghi tiếp hành động của bỏc nụng dõn khi súi đến thật, chỳ bộ chăn cừu gào xin cứu giỳp:
Cỏc bỏc nụng dõn nghĩ chỳ núi dối như mọi lần
Giỳp HS hiểu được tỏc hại của việc núi dối.
3. Củng cố dặn dũ:
HS đọc kỹ bài và trả lời cõu hỏi.
Chuẩn bị bài sau: Bỏc đưa thư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 33: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
	- Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà yêu thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
* Bổ sung: Với HS khộo tay cắt dỏn được ngụi nhà. Đường cắt thẳng, hỡnh dỏn phẳng. Ngụi nhà cõn đối, trang trớ đẹp.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Ngoõi nhaứ maóu,1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn vaứ1 soỏ ủoà duứng hoùc taọp khaực.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : Caột, daựn vaứ trang trớ nhaứ ( tieỏt 1 ).
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nhaọn xeựt . HS ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt ủoọng 1: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Hoùc sinh neõu ủửụùc quy trỡnh caột,daựn hỡnh ngoõi nhaứ vaứ phaựt huy saựng taùo caột theõm 1 soỏ maóu ủeồ trang trớ : Keỷ, caột haứng raứo, hoa laự, maởt trụứi...
- Giaựo vieõn gụùi yự cho hoùc sinh tửù veừ vaứ caột nhửừng boõng hoa coự laự coự caứnh, maởt trụứi, mây, chim... baống nhieàu maứu giaỏy ủeồ trang trớ theõm cho ủeùp.
Hoaùt ủoọng 2: Trỡnh baứy saỷn phaồm.
- Hoùc sinh daựn ngoõi nhaứ vaứo vụỷ caõn ủoỏi, ủeùp vaứ trang trớ.
- Giaựo vieõn neõu trỡnh tửù daựn, trang trớ :
+ Daựn thaõn nhaứ trửụực, daựn maựi nhaứ sau. Tieỏp theo daựn cửỷa ra vaứo ủeỏn cửỷa soồ.
+ Daựn haứng raứo hai beõn nhaứ.trửụực nhaứ daựn caõy, hoa, laự nhieàu maứu.
+ Treõn cao daựn oõng maởt trụứi, maõy, chim,v.v...
+ Xa xa daựn nhửừng hỡnh tam giaực nhoỷ lieõn tieỏp laứm daừy nuựi cho bửực tranh theõm sinh ủoọng.
- Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh trửng baứy saỷn phaồm.
- Giaựo vieõn choùn 1 vaứi saỷn phaồm ủeùp ủeồ tuyeõn dửụng.
- Ho

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 33(10-11).doc