Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 31

TẬP ĐỌC

Ngưỡng cửa

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men, . Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.

 - Trả lời được câu hỏi 1, ( SGK ).

 * Bổ sung: HS khỏ giỏi thuộc lũng một khổ thơ.

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến hoạt động: cá nhân, cả lớp, nhóm .

III- Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra: HS đọc bài: Người bạn tốt - trả lời câu hỏi.

3. Bài mới.

 

doc 29 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động của HS
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
- GV đọc mẫu bài viết ( bảng ).
- Gọi HS đọc lại.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: nơi này, lớp, xa tắp. 
Hoạt động 2: Thực hành.
- GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày.
- GV đọc lại bài.
- GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét.
Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Điền vần ăt hay ăc.
b. Điền chữ g hay gh.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- HS nghe đọc mẫu.
- 1, 2 HS đọc lại.
- HS luyện viết trên bảng con.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS soát lỗi chính tả.
- HS nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Đồng hồ - Thời gian
I. Muùc tieõu:
Giuựp hoùc sinh laứm quen vụựi maởt ủoàng hoà. Bieỏt ủoùc treõn giụứ ủoàng hoà, coự bieồu tửụùng ban đầu về thời gian.
Bieỏt kim ngaộn chổ giụứ, kim daứi chổ phuựt, ủoùc ủửụùc giụứ treõn ủoàng hoà
Giaựo duùc hoùc sinh tớnh ủoùc giụứ chớnh xaực, bieỏt phaõn boỏ thụứi gian hụùp lyự ủeồ laứm vieọc.
II. Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn : Mụ hỡnh đồng hồ.
Hoùc sinh : Moói em 1 chieỏc ủoàng hoà.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ Baứi cuừ : 
-ẹaởt tớnh roài tớnh
 76 – 42 47 + 52 
-Nhaọn xeựt ghi ủieồm
2/ Baứi mụựi:
a.Giụựi thieọu baứi : Trửùc tieỏp
b.Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu maởt ủoàng hoà
Treõn maởt ủoàng hoà coự nhửừng gỡ?
GV:Treõn maởt ủoàng hoà coự kim ngaộn vaứ kim daứi, coự caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 12 vaứ noự quay theo chieàu tửứ soỏ beự ủeỏn soỏ lụựn.
Kim ngaộn chổ giụứ, kim daứi chổ phuựt
Cho hoùc sinh ủoùc 1 soỏ giụứ treõn ủoàng hoà theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
c.Thửùc haứnh xem ủoàng hoà:
Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc giụứ treõn ủoàng hoà
Cho hoùc sinh vieỏt giụứ tửụng ửựng vụựi moói chieỏc ủoàng hoà trong baứi taọp.
d.Giụựi thieọu caực khoaỷng giụứ ửựng vụựi saựng, chieàu toỏi
- Giaựo vieõn giụựi thieọu treõn ủoàng hoà.
4/ Cuỷng coỏ: 
- Troứ chụi: “Ai xem ủoàng hoà ủuựng vaứ nhanh”
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi noọi dung vửứa hoùc
5/ Daởn doứ: 
- Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp veà nhaứ.
- 2HS 
H quan saựt vaứ neõu
Laứm vieọc caự nhaõn
Mụỷ SGK/164
Hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn bieỏt
Hoùc sinh thi ủua ủoùc soỏ giụứ treõn ủoàng hoà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
 Củng cố đọc viết bài tập đọc: Ngưỡng cửa.
 Làm bài tập vở thực hành tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
 1. Bài cũ:
Gọi HS đọc bài tập đọc : Ngưỡng cửa và trả lời cõu hỏi.
 H viết bảng con: ngưỡng cửa, quen, đi men.
GV nhận xột đỏnh giỏ.
 2.Luyện tập:
A. Hướng dẫn chộp bài Ngưỡng cửa khổ thơ 2,3( thực hiện theo quy trỡnh dạy chớnh tả) Vào vở ụ li.
B, Làm bài tập luyện tiếng Việt:
Bài 1/ Chộp khổ thơ đầu của bài:
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bộ
Khi tay bà tay mẹ
Cũn dắt vũng đi men.
Lưu ý HS trỡnh bày thể thơ 5 chữ.
Bài 2/ Điền vần ăc-ăt?
 Giữ vệ sinh khụng để đau mắt. Mẹ bắc nồi cơm lờn bếp.
Bài 3/ Điền chữ g-gh?
 Buổi sỏng, Thu Hà mở cửa chuồng. Bầy gà hơn chục con ựa ra sõn. Con trống tớa cất tiếng gỏy ũúo! Chỳ mốo mướp trong bếp giật mỡnh tỉnh giấc, quay đầu ghộ mắt nhỡn ra sõn rồi lại ngủ tiếp.
3. Củng cố dặn dũ:
 HS chữa bài tập, nờu quy tắc chớnh tả:g-gh.
 HS đọc lại bài tập và làm bài tập nếu cũn. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
Giuựp hoùc sinh laứm quen vụựi maởt ủoàng hoà. Bieỏt ủoùc treõn giụứ ủoàng hoà.
Bieỏt kim ngaộn chổ giụứ, kim daứi chổ phuựt, ủoùc ủửụùc giụứ treõn ủoàng hoà
HS làm bài tập luyện toỏn trang 45-46.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
 Đọc cỏc số trờn mặt đồng hồ và cỏc kim.
 Gv nhận xột đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
Bài 1/ Trờn mặt đồng hồ cú:
A, Ghi cỏc số là: 1,2
B, Cỏc kim:
* Trờn cơ sở HS đó trả lời miệng cú thể điền đỳng cỏc số và cỏc kim của đồng hồ.
Bài 2/ Viết ( theo mẫu)
HS quan sỏt đồng hồ và đọc số giờ đỳng trờn đồng hồ.
Lưu ý HS kim ngắn chỉ giờ và giờ đỳng khi kim dài chỉ vào số 12.
Bài 3/ Nối ( tương tự bài tập 2)
Củng cố việc xem giờ đỳng trờn đồng hồ.
3. Củng cố dặn dũ:
HS thực hành xem đồng hồ và biết tiết kiệm thời giờ cho việc học tập và nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 31: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
	- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
	- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
 * Bổ sung: Với HS khộo tay kẻ cắt dỏn được cỏc nan giấy đều nhau. Dỏn được cỏc nan giấy thành hỡnh hàng rào ngay ngắn cõn đối.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
- Dự kiến hoạt động dạy học: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: HD caựch caột daựn haứng raứo.
- Giaựo vieõn nhaộc laùi quy trỡnh caột daựn haứng raứo ủụn giaỷn.
- GV goùi hoùc sinh nhaộc laùi nhanh goùn.
- GV hửụựng daón caựch caột daựn haứng raứo :
- Keỷ 1 ủửụứng chuaồn ( dửùa vaứo ủửụứng keỷ oõ tụứ giaỏy ).
- Daựn 4 nan giaỏy ủửựng, caực nan caựch nhau 1 oõ.
- Daựn 2 nan ngang, nan ngang thửự nhaỏt caựch ủửụứng chuaồn 1 oõ, nan ngang thửự 2 caựch ủửụứng chuaồn 4 oõ.
Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Hoùc sinh thửùc haứnh caột daựn haứng raứo treõn giaỏy maứu ủuựng maóu.
- Giaựo vieõn khuyeỏn khớch hoùc sinh coự theồ duứng buựt maứu trang trớ caỷnh vaọt trong vửụứn sau haứng raứo. 
- Hoùc sinh nhaộc laùi quy trỡnh caột daựn haứng raứo.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Hoùc sinh laứm tửứng bửụực theo sửù nhaộc nhụỷ cuỷa giaựo vieõn.
- Hoùc sinh thửùc haứnh, trỡnh baứy saỷn phaồm.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ :
- Giaựo vieõn nhaộc laùi caực bửụực keỷ,caột daựn haứng raứo vaứ caựch trang trớ.
5. Nhaọn xeựt 
- Thaựi ủoọ hoùc taọp,sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
- Kyừ naờng thửùc haứnh.
- Chuaồn bũ caột daựn vaứ trang trớ hỡnh ngoõi nhaứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 12 thỏng 4 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 31: Trò chơi vận động
I- Mục tiêu:
	- Biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ).
	- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ( có kết hợp vần điệu ).
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi..
III- Nội dung- phương pháp.
Nội dung
Phơng pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 40- 60m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn bài thể dục phát triển chung: 1 lần.
2. Phần cơ bản.
a. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ: 6 – 8 phút.
- GV hướng dẫn HS ôn lại vần điệu trò chơi.
- HS tiến hành vui chơi.
b. Chuyền cầu theo nhóm hai người.
- HS tự chơi.
- Thi chuyền cầu theo nhóm hai người hoặc tâng cầu cá nhân.
- GV theo dõi, nhận xét.
3. Phần kết thúc.
- Đi thường theo nhịp ( 2 -4 hàng dọc ) và hát: 2 -3 phút.
- Ôn động tác điều hoà, vươn thở bài thể dục.
- GV, HS hệ thống bài. Nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
* * * *
HS1 HS2 HS1 HS2
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAÄP ẹOẽC
KEÅ CHO BEÙ NGHE
I/ Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi: ‘ Keồ cho beự nghe”. Luyeọn ủoùc aực tửứ ngửừ: aàm ú, choự veọn, chaờng daõy, aờn no, quay troứn, naỏu cụm. Luyeọn ủoùc theồ thụ 4 chửừ.
 OÂn caực vaàn ửục, ửụt ,tỡm ủửụùc tieỏng trong baứi vaứ ngoaứi baứi coự 2 vaàn vửứa oõn. Hieồu ủửụùc ủaởc ủieồm ngoọ nghúnh cuỷa caực con vaọt, ủoà vaọt trong nhaứ, ngoaứi ủoàng.
- Trả lời được cõu hỏi 2( sgk).
II/ Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Tranh minh hoùa, saựch giaựo khoa.
Hoùc sinh: Saựch giaựo khoa, vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn:
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh:
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: Baứi “Ngửụừng cửỷa” 
Goùi hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp traỷ lụứi caõu hoỷi 1,2 SGK/ 110
Nhaọn xeựt, ghi ủieồm
3/ Baứi mụựi: Tieỏt 1
a.Giụựi thieọu baứi: “Keồ cho beự nghe”
b. Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc
Giaựo vieõn ủoùc toaứn baứi
Hoùc sinh luyeọn ủoùc
* Luyeọn ủoùc tieỏng tửứ ngửừ: aàm ú, choự veọn , chaờng daõy, aờn no, quay troứn, naỏu cụm.
 c. Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc caõu.
 - ẹocù noỏi tieỏp 
 * Luyeọn ủoùc ủoaùn,baứi.
 - ẹoùc caỷ baứi
d.Hoaùt ủoọng 3: OÂn caực vaàn ửục, ửụt
Giaựo vieõn neõu yeõu caàu 1/ SGK/113
Mụứi HS ủoùc neõu yeõu caàu 2/113
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Nghổ chuyeồn tieỏt
Tieỏt 2
4. Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi
a.Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu baứi ủoùc
ẹoàng toaứn baứi
Neõu caõu hoỷi 1/ SGK/ 113
ẹoùc phaõn vai
Hoỷi ủaựp theo baứi thụ
Goùi 2 em
b.Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi theo noọi dung baứi.
- Hoỷi ủaựp veà nhửừng con vaọt em bieỏt
4/ Cuỷng coỏ:
Cho hoùc sinh ủoùc laùi toaứn baứi 1 laàn
Giaựo vieõn heọ thoỏng laùi baứi, lieõn heọ giaựo ducù
5/ Daởn doứ:
- Veà luyeọn ủoùc.
- 2HS
- Quan saựt tranh minh hoùa
- Theo doừi
- ẹoùc thaàm
- Hoùc sinh ủoùc keỏt hụùp phaõn tớch
Moói em 2 doứng thụ
5 em
- 2 em
- Hoùc sinh thi tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ửụt
 Thi ủua tỡm vaàn tieỏng ngoaứi baứi
ẹoàng thanh 1 laàn
Hoùc sinh traỷ lụứi
1 em ủoùc caực doứng leỷ ( 1,3,5..)
 1em ủoùc doứng thụ chaỹn ( 2, 4, 6..)
1 em neõu ủaởc ủieồm, 1 em neõu teõn ủoà vaọt.
Laứm vieọc theo caởp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 31:Thực hành quan sát bầu trời
I- Mục tiêu:
	Biết mô tả khi quan sát bầu trời, những đám mây, cảnh vật xung quanh khi trời nâng, mưa.
 * Bổ sung: Nờu được một số nhận xột về bầu trời vào buổi sỏng, trưa , tối hay những lỳc đặc biệt như khi cú cầu vồng, ngày cú mưa bóo lớn.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV:	Buựt maứu – giaỏy veừ, vụỷ BTTNXH
- HS: SGK	 
- Dự kiến hoạt động : cỏ nhõn, cả lớp, thảo luận nhúm.
III- Các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ:	
 - Em haừy cho bieỏt daỏu hieọu trụứi naộng ? ( Baàu trụứi trong xanh ).
 - Daỏu hieọu trụứi mửa? ( Coự nhieàu maõy xaựm, coự mửa rụi ).
 - Khi ủi dửụựi trụứi naộng em phaỷi laứm gỡ ? ( ẹoọi muừ, noựn ).
 - Khi ủi dửụựi trụứi mửa em phaỷi laứm gỡ?( Mang aựo mửa, che oõ )
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Baứi mụựi:
Hoaùt đoọng cuỷa GV
Hoaùt đoọng cuỷa HS
Giụựi thieọu baứi mụựi: Thửùc haứnh: Quan saựt baàu trụứi
Hoạt động 1: Cho HS ra saõn quan saựt baàu trụứi.
- GV neõu nhửừng vớ duù cho HS.
- Nhỡn leõn baàu trụứi em thaỏy coự nhieàu maõy khoõng?
- Nhửừng ủaựm maõy coự maứu gỡ?
- Chuựng ủửựng yeõn hay chuyeồn ủoọng?
- Saõn trửụứng baõy giụứ khoõ raựo hay ửụựt?
- HS thửùc haứnh quan saựt, sau ủoự cho caực em vaứo lụựp thaỷo luaọn vụựi caực caõu hoỷi ủaừ neõu.
- Cho 1 soỏ caởp leõn trỡnh baứy. 
- GV cuứng lụựp theo doừi, tuyeõn dửụng nhửừng caởp trỡnh baứy toỏt
Keỏt luaọn: Quan saựt nhửừng ủaựm maõy treõn baàu trụứi ta bieỏt ủửụùc trụứi ủang naộng hay mửa.
Hoạt động 2: Luyeọn taọp 
- GV theo doừi HS veừ.
- Cho 1 soỏ em giụựi thieọu tranh veừ cuỷa mỡnh.
- GV tuyeõn dửụng nhửừng baùn veừ ủeùp.
Hoạt động 3: Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp 
- GV neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ: 
- Vửứa roài caực con hoùc baứi gỡ?
- Baàu trụứi hoõm nay nhử theỏ naứo?
- Nhieàu maõy hay ớt maõy?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS nghe yeõu caàu.
- HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi.
- Veừ baàu trụứi vaứ caỷnh vaọt.
- HS laỏy vụỷ tieỏn haứnh veừ.
- Trỡnh baứy baứi veừ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
	Củng cố đọc hiểu bài tập đọc : Kể cho bộ nghe.
 HS làm vở bài tập và thực hành tiếng Việt.
II.Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: 
 Kiểm tra HS học thuộc lũng bài tập đọc: Kể cho bộ nghe.
 Viết bảng con: chú vện, trõu sắt, nước bạc.
GV nhận xột ghi điểm.
2. Bài luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài :
 -cú vần ươc:..
 - cú vần ươt:.
 * Gv lưu ý HS cỏc tiếng cú vần ươc- ươt luụn mang dấu thanh sắc hoặc nặng.
Bài 2/ Núi tờn con vật, đồ vật với đặc điểm của chỳng được núi đến trong bài thơ.
 Con vịt bầu dựng miệng nấu cơm.
 Con cua con cỏy hay hỏi đõu đõu.
 Con chú vện hay núi ầm ĩ.
 Con trõu sắt ăn no quay trũn.
 Con nhện con khụng thốm cỏ non.
 Cỏi quạt bàn hay chăng dõy điện.
 Cỏi cối xay lỳa rồng phun nước bạc.
 Chiếc gàu tỏt nước. mồm thở ra giú.
 Chiếc mỏy bơm 
Bài 3/ Viết lại lời hỏi đỏp về những con vật, đồ vật trong tranh.
Mẫu: - Con gỡ hay kờu ủn ỉn?
 - Con lợn .
 Tương tự: con mốo, xe mụ tụ, con vịt.
3. Củng cố dặn dũ:
Đọc kỹ bài và trả lời cõu hỏi
HTL bài thơ, làm bài tập ( nếu cũn).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Thực hành vở luyện viết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Bài 31: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
	- Kể được một vài ích lợi của cây và hoa nơi công cộng của con người.
	- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
	- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
	- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
* Bổ sung: HS nờu được ớch lợi của cõy và hoa nơi cụng cộng đối với con người.
II- Đồ dùng dạy học: 
-Gv:Tranh BT 2 ,4 treõn phieỏu BT. 
- HS: vở bài tập đạo đức.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, nhúm, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : haựt , chuaồn bũ Vụỷ BTẹẹ , phieỏu BT .
2. Kieồm tra baứi cuừ:
- Caõy vaứ hoa coự ớch lụùi gỡ cho cuoọc soỏng , cho moõi trửụứng ?
- Em phaỷi laứm gỡ ủeồ baỷo veọ caõy vaứ hoa ?
- Thaỏy baùn beỷ caứnh haựi hoa nụi coõng coọng , em phaỷi laứm gỡ ?
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: laứm baứi taọp 3
- GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng. 
- Cho Hoùc sinh mụỷ vụỷ BTẹẹ.
- Giaựo vieõn nhaộc laùi yeõu caàu Bt goàm coự 2 phaàn a vaứ b 
a/ Noỏi tranh vụựi khuoõn maởt phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong tranh .
b/ Toõ maứu tranh chổ vieọc goựp phaàn laứm cho moõi trửụứng trong laứnh .
Keỏt luaọn: Nhửừng tranh chổ vieõùc laứm goựp phaàn taùo moõi trửụứng trong laứnh laứ T1, 2, 4 .
Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn vaứ ủoựng vai theo BT 4.
- Goùi HS ủoùc noọi dung, yeõu caàu cuỷa Bt 
- GV nhaọn xeựt, boồ sung, keỏt luaọn .
Neõn khuyeõn ngaờn baùn hoaởc maựch ngửụứi lụựn khi khoõng caỷn ủửụùc baùn. Laứm nhử vaọy laứ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng trong laứnh, laứ thửùc hieọn quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh 
Hoaùt ủoõùng 3: Quan saựt thaỷo luaọn BT2 
- GV neõu yeõu caàu, ủaởt caõu hoỷi :
+ Toồ em nhaọn chaờm soực caõy vaứ hoa ụỷ ủaõu ? Vaứo thụứi gian naứo ? Baống nhửừng vieọc laứm cuù theồ naứo ? Ai phuù traựch tửứng vieọc ?
Keỏt luaọn: Moõi trửụứng trong laứnh giuựp caực em khoeỷ maùnh vaứ phaựt trieồn. Caực em caàn coự caực hoaùt ủoọng baỷo veọ, chaờm soực caõy xanh .
- Cho Hoùc sinh ủoùc 4 caõu thụ : 
 “ Caõy xanh cho boựng maựt
 Hoa cho saộc cho hửụng
 Xanh saùch ủeùp moõi trửụứng
 Ta cuứng nhau gỡn giửừ ”.
- Hoùc sinh laọp laùi ủaàu baứi .
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu BT .
- Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm. 
- Vaứi nhoựm leõn ủoựng vai .
- Lụựp nhaọn xeựt , boồ sung .
- Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm. 
- ẹaùi dieọn nhoựm toồ leõn trỡnh baứy keỏ hoaùch haứnh ủoọng cuỷa mỡnh. 
- Lụựp nhaọn xeựt boồ sung .
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Cho Hoùc sinh haựt baứi “ Ra chụi vửụứn hoa ”
- Daởn Hoùc sinh thửùc hieọn toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc .
- Daởn Hoùc sinh oõn taọp caực baứi ủaừ hoùc ủeồ chuaồn bũ kieồm tra cuoỏi naờm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
Luyện tập
GV chuyờn soạn giảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Hai chị em
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Cậu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
-Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài: Kể cho bé nghe - trả lời câu hỏi..
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần et.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần et, oet.
- Điền vần et hoặc oet.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tìm: hét. 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Cậu em làm gì:
- Khi chị đụng vào con gấu bông ?
- Khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ?
Hỏi: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình?
Hoạt động 3: Luyện nói: Em thường chơi với anh ( chị, em ) những trò chơi gì?.
- GV hướng dẫn thảo luận.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Hồ Gươm.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 123: Thực hành
I- Mục tiêu:
	Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
 *Bài tập cần làm: 1,2,3,4. tr165-166.
II- Đồ dùng dạy học:
Maởt ủoàng hoà, caực tranh veừ cuỷa caực baứi taọp. 
Bài tập toỏn.
Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi 3 HS ủoùc soỏ giụứ ủuựng treõn maởt ủoàng hoà cuỷa giaựo vieõn treo treõn baỷng. 
- Goùi 3 em leõn chổnh kim ủoàng hoà chổ 8 giụứ, 11 giụứ, 3 giụ.ứ 
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt, giaựo vieõn sửỷa sai.
3. Baứi mụựi : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi. 
- Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi ghi ủaàu baứi. 
- Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa .
Baứi 1: Vieỏt theo maóu. 
- Cho hoùc sinh ủoùc maóu kim ngaộn chổ soỏ 3 kim daứi chổ soỏ 12 laứ 3 giụứ ủuựng. 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai chung, 
Baứi 2: Veừ theõm kim ngaộn ủeồ ủoàng hoà chổ ủuựng giụ.ứ 
- Giaựo vieõn sửỷa sai chung. 
Baứi 3: Noỏi tranh vụựi ủoàng hoà thớch hụùp. 
- Buoồi saựng : Hoùc ụỷ trửụứng luực 10 giụứ. 
- Buoồi trửa : aờn cụm luực 11 giụ.ứ 
- Buoồi chieàu : hoùc nhoựm luực 3 giụ.ứ
- Buoồi toỏi : nghổ ụỷ nhaứ luực 8 giụ.ứ
Baứi 4: 
- Hửụựng daón HS phaựn ủoaựn ủửụùc vũ trớ hụùp lyự cuỷa kim ngaộn chaỳng haùn nhỡn vaứo tranh thaỏy luực ủoự maởt trụứi ủang moùc thỡ coự theồ ngửụứi ủi xe maựy baột ủaàu ủi tửứ luực 6 giụứ saựng ( Hoaởc 7 giụứ saựng ) tửụng tửù khi veà ủeỏn queõ coự theồ laứ 10 giụứ saựng hoaởc 11 giụứ saựng hoaởc 3 giụứ chieàu. 
- HS coự theồ neõu caực giụứ khaực nhau nhửng hoùc sinh caàn neõu caực lyự do phuứ hụùp vụựi vũ trớ cuỷa kim ngaộn treõn maởt ủoàng hoà. 
- GV quan saựt, nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm baứi vaứ lyự giaỷi toỏt .
- Hoùc sinh đọc laùi teõn baứi hoùc. 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. 
- Hoùc sinh tửù quan saựt caực hỡnh veừ tieỏp theo vaứ laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp ( trong vụỷ Baứi taọp ).
- 4 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi .
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt. 
- Hoùc sinh neõu maóu 
- Hoùc sinh tửù veừ kim ngaộn theõm vaứo maởt ủoàng hoà chổ soỏ giụứ ủaừ cho. 
- 4 em hoùc sinh leõn baỷng veừ hỡnh treõn baỷng. 
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. 
- Hoùc sinh noỏi caực tranh veừ chổ tửứng hoaùt ủoọng vụựi maởt ủoàng hoà chổ thụứi ủieồm tửụng ửựng. 
- Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn : Baùn An ủi tửứ thaứnh phoỏ veà queõ. Veừ theõm kim ngaộn thớch hụùp vaứo moói ủoàng ho.à 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo saựch Giaựo khoa baống buựt chỡ mụứ. 
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp.
- Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : Luyeọn taọp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
 Củng cố đọc hiểu bài tập đọc : Hai chị em.
 HS làm vở bài tập và thực hành tiếng Việt.
II.Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: 
 Kiểm tra HS đọc và trả lời cõu hỏi bài tập đọc: Hai chị em.
GV nhận xột ghi điểm.
2. Bài luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài :
 -cú vần et:..
 - cú vần oet:
 * Hs tỡm tiếng từ núi cõu.
 Củng cố so sỏnh giống và khỏc nhau giữa 2 vần.
Bài 2/ Điền vần et-oet?
v đang hút Lưỡi cưa xoốn x..
Bài 3/ Dưới mỗi bức tranh, ghi lời cậu em núi với chị:
Chị đừng động vào con gấu bụng của em.
Chị hóy chơi đồ chơi của chị ấy.
3. Củng cố dặn dũ:
Đọc lại bài và viết bài vào vở ở nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng(LT)
Bài 31: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( tiết 2 )
I- Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
	- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
	- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
 * Bổ sung: Với HS khộo tay kẻ cắt dỏn được cỏc nan giấy đều nhau. Dỏn được cỏc nan giấy thành hỡnh hàng rào ngay ngắn cõn đối.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
- Dự kiến hoạt động dạy học: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cuừ : Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần 31( 10-11).doc