Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 - Tường Tiểu học Ngọc Thiện 1

Học Vần;

BÀI 4: DẤU HỎI – DẤU NẶNG

I.Mục tiờu:

- Nhận biết đượcdấu hỏi và thanh hỏi,dấu nặng và thanh nặng.

- Đọc được :bẻ,bẹ

Trả lời 2-3 cõu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK(Chỳ ý: Từ tuần 2-3 trở đi,Gv cần lưu ý rốn tư thế đọc đúng cho hs).

- Giáo dục ý thưc rèn đọc chăm chỉ.

II.Đồ dùng dạy học: Bộ ghộp chữ,SGK.

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc 25 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 - Tường Tiểu học Ngọc Thiện 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u khỏc nhau để tụ vào cỏc hỡnh (mỗi loại hỡnh mỗi màu khỏc nhau) 
Bài 2: Thực hành ghộp hỡnh:
Cho HS sử dụng cỏc hỡnh vuụng, tam giỏc mang theo để ghộp thành cỏc hỡnh như SGK.
3.Củng cố: Trũ chơi: Kết bạn.
Mỗi em cầm 1 loại hỡnh (5 em hỡnh vuụng... Cỏc em đứng lộn xộn khụng theo thứ tự.
Khi hụ kết bạn thỡ những em cầm cựng một loại hỡnh nhúm lại với nhau. 
Nhận diện và nờu tờn cỏc hỡnh.
Thực hiện ở VBT.
Thực hiện ghộp hỡnh từ hỡnh tam giỏc, hỡnh trũn thành cỏc hỡnh mới.
Hỡnh mới
Chia lớp 3 nhúm, mỗi nhúm 5em
Nhắc lại.
Thực hiện theo hướng dẫn của GV
________________________
Thể dục
Bài 2: TRề CHƠI – ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ.
I.Mục tiêu:
- ễn trũ chơi: “ Diệt cỏc con vật cú hại”.Yờu cầu HS biết thờm một số con vật cú hại, biết tham gia vào trũ chơi chủ động hơn bài trước
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dúng hàng.Yờu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đỳng, cú thể cũn chậm.
- Giáo dục ý thức tự giác luyện tập.
II. Địa điểm phương tiện: Trờn sõn trường.Dọn vệ sinh nơi tập.
GV chuẩn bị 1 cũi, tranh, ảnh một số con vật.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1/ Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yờu cầu bài học
-Khởi động:
 + Đứng vỗ tay, hỏt.
 + Giậm chõn tại chỗ, đếm to theo nhịp.
2/ Phần cơ bản: 
a) Tập hợp hàng dọc, dúng hàng dọc:
_ Tập hợp hàng dọc:
 + Khẩu lệnh: “ Thành 4 hàng dọc tập hợp!”
-Tổ trưởng tổ 1 chạy đến đứng đối diện và cỏch GV khoảng cỏch 1 cỏnh tay.
- Cỏc tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt đứng bờn trỏi tổ trưởng tổ 1, và cỏch nhau 1 khuỷu tay.
_ Dúng hàng dọc:
 + Khẩu lệnh: “ Nhỡn trước  thẳng!” - Tổ trưởng tổ 1 làm chuẩn . 
- Cỏc tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt chống tay phải vào hụng sao cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bờn phải mỡnh, đồng thời chỉnh hàng cho thẳng.
-Cỏc tổ viờn tổ 2, 3, 4 nhỡn cỏc tổ viờn tổ 1 để dúng hàng ngang và nhỡn người đứng trước để dúng hàng dọc (khụng cần giơ tay)
Khẩu lệnh: “ Thụi!”
* Sau mỗi lần cho HS tập hợp hàng dọc, dúng hàng dọc GV nhận xột tuyờn dương, giải thớch thờm
b) Chơi trũ chơi: “ Diệt cỏc con vật cú hại”:
+ Cho HS chơi thử để cỏc em nhớ lại và nắm vững cỏch chơi. Cho HS chơi chớnh thức
3/Phần kết thỳc:
Thả lỏng
Nhận xột
-Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang
- ễn trũ chơi và làm quen với tập hợp hàng dọc, dúng hàng.
-Đội hỡnh hàng ngang
-Trước khi hụ khẩu lệnh, GV cú thể thổi 1 hồi cũi hoặc hụ to: “cả lớp chỳ ý!”
 -Buụng tay xuống (tổ 1) tất cả về tư thế đứng tự nhiờn
- Thực hiện 2-3 lần
- Tập hợp đội hỡnh hàng ngang
- GV cựng HS hệ thống bài
-Khen những học sinh tập tốt, ngoan.
_____________________________
Tiếng Việt
BÀI 5: DẤU HUYỀN – DẤU NGÃ
I.Mục tiờu: 
- Nhận biết đượcdấu huyền và thanh huyền,dấu ngó và thanh ngó.
- Đọc được :bố,bẽ. Trả lời 2-3 cõu hỏi đơn giản về cỏc bức tranh trong SGK
- Giáo dục các em viết đẹp và chăm đọc bài. Không chơi dưới thuền bè, sông nước.
 II.Đồ dựng dạy học:
 Bộ ghộp chữ,SGK...
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài
-Dấu huyền.
Treo tranh để HS quan sỏt và thảo luận.
Cỏc tranh này vẽ những gỡ?
Viết cỏc tiếng cú thanh huyền trong bài và núi, cỏc tiếng này giống nhau ở chổ đều cú dấu thanh huyền.
GV viết dấu huyền lờn bảng và núi.
Tờn của dấu này là dấu huyền.
-Dấu ngó.
Thực hiờn tương tự.
2.2 Dạy dấu thanh:
Đớnh dấu huyền lờn bảng.
Nhận diện dấu
Hỏi: Dấu huyền cú nột gỡ?
So sỏnh dấu huyền , dấu sắc cú gỡ giống và khỏc nhau.
Yờu cầu HS lấy dấu huyền trong bộ chữ 
Nhận xột kết quả thực hành của HS.
- Đớnh dấu ngó và cho HS nhận diện dấu ngó .
Yờu cầu HS lấy dấu ngó ra trong bộ chữ 
Nhận xột kết quả thực hành của HS.
b) Ghộp chữ và đọc tiếng
- Yờu cầu HS ghộp tiếng be đó học.
Tiếng be thờm dấu huyền được tiếng bố.
Yờu cầu HS ghộp tiếng bố trờn bảng cài.
Gọi học sinh phõn tớch tiếng bố.
Dấu huyền trong tiếng bố đặt ở đõu ?
GV phỏt õm mẫu : bố
YC tỡm cỏc từ cú tiếng bố.
+ Ghộp tiếng bẽ tương tự tiếng bố.
So sỏnh tiếng bố và bẽ
Gọi học sinh đọc bố – bẽ.
c) HD viết dấu thanh trờn bảng con:
- Gv hd viết mẫu dấu huyền,dấu ngó;tiếng bố,bẽ 
 Tiết 2
2.3 Luyện tập
a) Luyện đọc
Gọi học sinh phỏt õm tiếng bố, bẽ
b) Luyện viết
YC HS tập tụ bố, bẽ trong vở tập viết.
Theo dừi và uốn nắn sửa sai cho HS.
c) Luyện núi : GV treo tranh 
Nội dung bài luyện núi hụm nay là bố và tỏc dụng của nú trong đời sống.
-Trong tranh vẽ gỡ?
-Bố đi trờn cạn hay đi dưới nước?
-Thuyền và bố khỏc nhau như thế nào?
-Thuyền dựng để chở gỡ?
Nhận xột phần luyện núi của học sinh.
3.Củng cố : Gọi đọc bài trờn bảng
Thi tỡm tiếng cú dấu huyền, ngó trong sỏch...
4.Nhận xột, dặn dũ: Học bài, xem bài ở nhà.
quan sỏt và thảo luận.
Mốo, gà, cũ, cõy dừa
Đọc: Dấu huyền (nhiều em đọc).
Một nột xiờn trỏi.
So sỏnh 
Thực hiện trờn bộ đồ dựng.
Thực hiện trờn bộ đồ dựng 
Thực hiện trờn bảng cài.
Đặt trờn đầu õm e.
HS phỏt õm tiếng bố.
bố chuối, chia bố, to bố, bố phỏi 
So sỏnh tiếng bố và bẽ
Học sinh đọc.
Theo dừi viết bảng con .
Học sinh đọc bài trờn bảng.
Viết trờn vở tập viết.
Quan sỏt và thảo luận
Vẽ bố
Đi dưới nước.
Thuyền cú khoang chứa người, bố khụng cú khoang chứa ...
Chở hàng hoỏ và người.
Đại diện mỗi nhúm 3 em thi tỡm tiếng giữa 2 nhúm với nhau.
____________________________
Buổi chiều: Luyện toán: ( 2 tiết )
Hoàn thiện bài : Luyện tập
I. Mục tiêu: Giỳp HS:
 - Tạo khụng khớ vui vẻ trong lớp, hs Hòan thành các bài tập trong vở bài tập.
 - Giáo dục các em yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học: SGK Toỏn 1, bộ đồ dựng dạy Toỏn 1
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định:
2. Kiểm tra:
 -Kiểm tra việc chuẩn bị của hs
3. Bài mới:
 a.Hướng dẫn học sinh làm bài tập
-Yờu cầu hs lấy vở bài tập Túan
- Nhận xét sửa sai.
4. Dặn dũ-Nhận xột
- Dặn hs sắp xếp đồ dựng gọn gàng sau khi học xong.
- Nhận xột tiết học
Chuẩn bị đồ dựng lờn mặt bàn.
-Mở vở Toỏn làm từng phần theo sự hướng dẫn của cụ
_______________________________
Rèn chữ:
Rèn viết các chữ có dấu huyền, dấu ngã.
I/ Muùc tieõu :
- Luyeọn viết các chữ có dấu huyền, dấu ngã.
- Luyện vở Thực hành luyện vieỏt 1.
 - Hoaứn thieọn caực baứi taọp trong vụỷ.
II/ ẹoà duứng daùy hoùc
- Vụỷ thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1 T1.
 - Vụỷ : Luyeọn tieỏng vieọt 1 T1.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc chuỷ yeỏu :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
- GV neõu yeõu caàu 
- GV neõu nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
* GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng.
* GV neõu yeõu caàu. 
- GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa loói phaựt aõm cho hoùc sinh.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
* Giaựo vieõn hửụựng daón caựch vieỏt.
- GV quan saựt vaứ sửỷa loói kũp thụứi.
* GV hửụựng daón HS laứm laàn lửụùt tửứng baứi taọp trong vụỷ: Luyeọn taọp tieỏng vieọt 1
- GV chaỏm moọt soỏ baứi vaứ neõu nhaọn xeựt.
* Giaựo vieõn nhaọn xeựt chung giụứ hoùc.
- Daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ tửù oõn laùi baứi. Xem trửụực baứi 1.
- HS ủoùc vaứ vieỏt: các nét cơ bản. 
- Hoùc sinh nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
- HS ủoùc baứi trong SGK theo nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp.
- Nhaọn xeựt baứi ủoùc cuỷa baùn.
- HS thaỷo luaọn nhoựm, tỡm vaứ neõu caực nét cơ bản.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Thửùc haứnh luyeọn vieỏt vaứo vụỷ : Thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1:
- HS laứm baứi dửụựi sửù hửụựng daón cuỷa GV.
 + Nhaộc laùi yeõu caàu baứi
 + Laứm baứi 
- Hoùc sinh chửừa baứi.
- Hoùc sinh chuự yự laộng nghe ủeồ thửùc hieọn.
 _______________________________
Luyện Tiếng Việt:
Hoaứn thieọn baứi : dấu `, dấu ~
I/ Muùc tieõu :
- Luyeọn ủoùc toaứn baứi dấu huyền, dấu ngã.
- Luyeõùn vieỏt các chữ có dấu huyền, dấu ngã: Thửùc haứnh luyeọn vieỏt vở luyện viết.Luyện nói theo chủ đề.
 - Hoaứn thieọn caực baứi taọp trong vụỷ.
II/ ẹoà duứng daùy hoùc
- Saựch Tieỏng vieọt 1 T1; Vụỷ thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1 T1.
 - Vụỷ : Luyeọn tieỏng vieọt 1 T1.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc chuỷ yeỏu :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
- GV neõu yeõu caàu 
- GV neõu nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
* GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng.
* GV neõu yeõu caàu. 
- GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa loói phaựt aõm cho hoùc sinh.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
* Giaựo vieõn hửụựng daón caựch vieỏt.
- GV quan saựt vaứ sửỷa loói kũp thụứi.
* GV hửụựng daón HS laứm laàn lửụùt tửứng baứi taọp trong vụỷ: Luyeọn taọp tieỏng vieọt 1
- GV chaỏm moọt soỏ baứi vaứ neõu nhaọn xeựt.
* Giaựo vieõn nhaọn xeựt chung giụứ hoùc.
- Daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ tửù oõn laùi baứi. Xem trửụực baứi 1.
- HS ủoùc vaứ vieỏt:
- Hoùc sinh nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
- HS ủoùc baứi trong SGK theo nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp.
- Nhaọn xeựt baứi ủoùc cuỷa baùn.
- HS thaỷo luaọn nhoựm, tỡm vaứ neõu caựcchữ có dáu huyền và dấu ngã.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Thửùc haứnh luyeọn vieỏt vaứo vụỷ : Thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1:
- HS laứm baứi dửụựi sửù hửụựng daón cuỷa GV.
 + Nhaộc laùi yeõu caàu baứi
 + Laứm baứi 
- Hoùc sinh chửừa baứi.
- Hoùc sinh chuự yự laộng nghe ủeồ thửùc hieọn.
__________________________________________________________________
Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011.
Toỏn:
BÀI: CÁC SỐ 1, 2, 3
I.Mục tiờu:
- Giỳp học sinh cú khỏi niệm ban đầu về số 1; 2; 3
- Biết đọc viết cỏc số 1;2;3. Nhận biết số lượng cỏc nhúm cú 1;2;3 đồ vật.
- Giáo dục các em hăng hái xây dựng bài.
II.Đồ dựng dạy học
- Cỏc nhúm đồ vật cú số lượng 1, 2, 3
- Cỏc chữ số 1, 2 , 3
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ:Nhận dạng cỏc hỡnh: hỡnh vuụng, hỡnh trũn , hỡnh tam giỏc
Nhận xột sữa sai.
2.Bài mới:
a)Giới thiệu cỏc số 1, 2, 3
*Số 1:
B1:Thao tỏc với đồ dựng trực quan .
Đưa ra cỏc nhúm đồ vật 1 chấm trũn, 1 ụ tụ...
Hỏi: Cú mấy chấm trũn? Cú mấy ụ tụ?
B2.Kết luận: 1 chấm trũn, 1 ụ tụ đều cú số lượng là mấy?
Để chỉ số lượng là 1 ta dựng số 1
*Giới thiệu chữ số 1
B3. Hướng dẫn viết : Viết mẫu và hướng dẫn cỏch viết
Nhận xột sữa sai.
*Số 2,3 giới thiệu tương tự số 1
Đọc cỏc số 1, 2, 3
b)Luyện tập:
Bài 1;Thực hành viết số:
Hướng dẫn viết cỏc số 1, 2, 3.
Nhận xột sữa sai.
Bài 2:Viết số thớch hợp vào ụ trống dựa vào tranh.
Nhận xột sữa sai.
Bài 3:Nờu yờu cầu bài tập theo cụm hỡnh vẽ
Theo dừi HS làm , giỳp đỡ những em cũn lỳng tỳng
Nhận xột sữa sai.
*Trũ chơi: Nhận biết số lượng
Giơ tấm bỡa cú số chấm trũn 
Theo dừi tuyờn dương em làm nhanh , đỳng
IV.Củng cố dặn dũ:Viết mỗi số 2 hàng ở nhà.
Nối tiếp nhận dạng
Quan sỏt trả lời
Cú 1 chấm trũn, 1 ụ tụ.
đều cú số lượng là 1
Theo dừi, luyện viết bảng con
Luyện viết bảng con
Viết vở ụ li , mỗi số 1 dũng
Làm bài , nờu kết quả từng nhúm đối tượng 
Nờu yờu cầu , làm bài tập
Cụm 1:Viết số thớch hợp vào ụ trống
Cụm 2:Vẽ chấm trũn tương ứng.
Cụm 3. Viết số hoặc vẽ chấm trũn
Giơ tấm bỡa cú số tương ứng
Đọc cỏc số 1, 2, 3 , đếm từ 1 đến 3,
 từ 3 đến 1
_____________________________
Tiếng việt:
BÀI 6: BE – Bẩ – Bẫ – BẺ – BẸ – BẼ
I.Mục tiờu :
- Nhận biết được cỏc õm,chữ e,b và đấu thanh:dấu sắc/dấu hỏi/dấu huyền/dấu nặng/dấu ngó.
- Đọc được tiếng be kết hợp với cỏc dấu thanh:be,bố,bộ,bẻ,bẽ,bẹ. Tụ được e,b,bộ và cỏc dấu thanh.
- Giáo dục các em chăm sóc cây cối và con vật nuôi.
II.Đồ dựng dạy học: 	
SGK,Vở viết mẫu
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
2.Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài: 
2.2 ễn tập
a)Gv lần lượt giới thiệu và hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng ụn tập
b)Hướng dẫn học sinh viết ở bảng con.
GV vừa hướng dẫn,vưa viết mẫu:
 be,bố,bộ,bẻ,bẽ,bẹ
 Tiết 2
2.3 Luyện tập
a) Luyện đọc
 Đọc lại bài ở tiết 1; đọc từ ứng dụng be bộ...
b)Luyện viết:
GV hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết
 Gv chấm,chữa bài
c) Luyện núi: cỏc dấu thanh và sự phõn biệt cỏc từ theo dấu thanh.
Hướng dẫn HS quan sỏt cỏc cặp tranh theo chiều dọc
Tranh thứ nhất vẽ gỡ?
Tranh thứ hai theo chiều dọc vẽ gỡ?
“dờ” thờm dấu thanh gỡ dể được tiếng “dế”
Tương tự GV hướng dẫn học sinh quan sỏt và rỳt ra nhận xột: Mỗi cặp tranh thể hiện cỏc từ khỏc nhau bởi dấu thanh (dưa/ dừa, cỏ/ cọ, vú, vừ).
Treo tranh minh hoạ phần luyện núi.
Gợi ý bằng hệ thống CH, giỳp HS núi tốt theo chủ đề.
Gọi HS nhắc lại những sự vật cú trong tranh.
Cỏc em đó thấy cỏc con vật, cõy cỏ, đồ vật, người tập vừ,  này chưa? Ở đõu?
Cho học sinh nờu một số đặc điểm của con vật, cỏc quả :
Quả dừa dựng để làm gỡ? 
Khi ăn dưa cú vị như thế nào? Màu sắc của dưa khi bổ ra sao?
Trong số cỏc tranh này con thớch nhất tranh nào? Tại sao con thớch? 
Nhận xột phần luyện núi của học sinh.
3.Củng cố: Hỏi tờn bài. 
Gọi đọc bài.
 Hs thực hành hoàn thành bảng ụn tập; đỏnh vần, đọc,phõn tớch 
HS quan sỏt , viết bảng con
Học sinh đọc;phõn tớch cấu tạo tiếng
Hs viết bài
 Hs quan sỏt tranh,thảo luận theo nhúm bàn
Đại diện nhúm nờu kết quả thảo luận.
__________________________________
Đạo đức.
 EM LÀ HỌC SINH LỚP 1( tiờ́t 2)
I.Mục tiờu:
- Bước đầu biểt trẻ em 6 tuổi được đi học.
- Biết tờn trường,lớp,tờn thầy,cụ giỏo,một số bạn bố trong lớp. Bước đầu biết giới thiệu về tờn mỡnh,những điều mỡnh thớch trước lớp.
- Giáo dục các em biết yêu quý bản thân, bạn bè và thầy cô cũng như yêu trường , yêu lớp mình..
II. Đồ dựng dạy học:
- GV: Bài hỏt “ Đi học”
- H: Vở bài tập đạo đức 
III. Cỏc hoạt động dạy – học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Khởi động: Hỏt “ đi học” 
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài: 
GV: Nờu yờu cầu giờ học
2. Nội dung:
a. Kể về kết quả học tập
MT: Kể được những điều mới biết
GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhúm(đụi), trao đổi và trả lời cõu hỏi SGK
GV: Nhận xột, bổ sung, chốt lại ý đỳng
KL: Sau hơn 1 tuần đi học, em đó biết đọc , viết chữ, biết tụ màu, tập đếm, vẽ,
b. Kể chuyện theo tranh.
MT: Biết đặt tờn cho bạn nhỏ trong tranh
- Trong tranh cú những ai?
- Họ đang làm gỡ?
GV: Nhận xột, bổ sung, chốt lại ý đỳng
c. Trũ chơi: Làm quen. 
MT: Củng cố ND 2 bài vừa học
GV: Hướng dẫn, nờu yờu cầu trũ chơi, cỏch chơi. Quan sỏt, giỳp đỡ.
3. Củng cố, dặn dũ: 
 Hỏt tập thể
HS Lần lượt giới thiệu với cỏc bạn những điều mỡnh đó biết được sau 1 tuần đi học
HS Nhận xột, bổ sung.
HS Quan sỏt tranh( VBT )
HS Dựa vào gợi ý trờn kể chuyện theo tranh
- HS đặt tờn cho bạn nhỏ phự hợp
HS Chia thành 4 nhúm thực hiện trũ chơi.
 ______________________________
Buổi chiều:
Luyện Tiếng Việt : ( 2 tiết)
Bài 6: be, bẻ, bé
I. Mục tiêu:
-HS làm quen và nhận biết được chữ be, bè, bé....
-Trả lời từ 2-3 cõu hỏi đơn giản về cỏc bức tranh trong SGK.
-HS khỏ giỏi luyện núi 4-5 cõu xoay quanh chủ đề học tập qua cỏc bức tranh trong SGk.
- Giáo dục các em ý thức viết bài sạch đẹp và nắm chắc con chữ để áp dụng timg được nhiều tiếng từ mới.
II. Đồ dùng dạy học:
-GV: Tranh minh họa(phần luyện núi và cỏc vật mẫu)
	+Sợi dõy để minh họa chữ e.
 -HS: SGK Tiếng Việt 1, vở Tập viết 1.
 III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định:
2. KTBC:
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
.Luyện tập
 a. Luyện đọc
 GV lần lượt gọi HS phỏt õm và chỉnh sửa cho HS
- Cho hs mở sỏch giỏo khoa và đọc
 b. Luyện viết
 GV viết mẫu và hướng dẫn
 c.Luyện núi
 GV treo tranh và gợi ý
 -Quan sỏt tranh em thấy những gỡ?
 Kết luận: 
 4.Củng cố- Dặn dũ
 -GV chỉ bảng cho HS đọc
 -Cho HS tỡm chữ vừa học trong SGK, tờ bỏo cũ
 -Dặn học lại bài ở nhà.
 -Nhận xột tiết học.
Hs luyện phỏt õm từng em
- HS đọc cỏ nhõn, nhúm, đồng thanh.
- HS chỉ chữ trong sỏch và, đọc từng em
HS viết vào vở tập viết
-HS quan sỏt tranh và trả lời theo cõu hỏi của GV
------------------------------------------------
Rèn chữ:
Rèn viết chữ:be, bè, bé
I/ Muùc tieõu :
- Luyeọn viết toaứn baứi chữ e.
- Luyeõùn vieỏt đúng đẹp chữ có âm e. Thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1
 - Hoaứn thieọn caực baứi taọp trong vụỷ.
II/ ẹoà duứng daùy hoùc
- Vụỷ thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1 T1.
 - Vụỷ : Luyeọn tieỏng vieọt 1 T1.
III/ Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc chuỷ yeỏu :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
- GV neõu yeõu caàu 
- GV neõu nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
* GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng.
* GV neõu yeõu caàu. 
- GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa loói phaựt aõm cho hoùc sinh.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
* Giaựo vieõn hửụựng daón caựch vieỏt.
- GV quan saựt vaứ sửỷa loói kũp thụứi.
* GV hửụựng daón HS laứm laàn lửụùt tửứng baứi taọp trong vụỷ: Luyeọn taọp tieỏng vieọt 1
- GV chaỏm moọt soỏ baứi vaứ neõu nhaọn xeựt.
* Giaựo vieõn nhaọn xeựt chung giụứ hoùc.
- Daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ tửù oõn laùi baứi. Xem trửụực baứi 1.
- HS ủoùc vaứ vieỏt: chữ có âm e 
- Hoùc sinh nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
- HS ủoùc baứi trong SGK theo nhoựm, caự nhaõn, caỷ lụựp.
- Nhaọn xeựt baứi ủoùc cuỷa baùn.
- HS thaỷo luaọn nhoựm, tỡm vaứ neõu caực nét cơ bản.
- Hoùc sinh quan saựt.
- Thửùc haứnh luyeọn vieỏt vaứo vụỷ : Thửùc haứnh luyeọn vieỏt 1:
- HS laứm baứi dửụựi sửù hửụựng daón cuỷa GV.
 + Nhaộc laùi yeõu caàu baứi
 + Laứm baứi 
- Hoùc sinh chửừa baứi.
- Hoùc sinh chuự yự laộng nghe ủeồ thửùc hieọn.
------------------------------------------
Luyện toán:
Các số : 1,2,3
I. Mục tiêu:
 - HS đọc, viết các số 1,2,3.
 -Hoàn thiện bài tập trong sáh bài tập toán.
 - Giáo dục HS tích cực xây dựng bài và tự giác thực hành làm toán.
 II. Đồ dùng dạy học:
 -Cỏc loại vật và tranh minh họa như SGK
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dựng học tập của hs.
 Nhận xột.
3 Dạy học bài mới:
-Gọi hs đọc và viết các số 1,2,3.
- Hoàn thiện bài tập ở vở bài tập.
 4. Củng cố: 
 -Đọc và viết lại các số 1,2,3.
 5. Dặn dũ:
 -Nhận xột tiết học
Hs lấy đồ dựng.
- Học đọc và viết bảng con.
- HS thực hành làm bài
- Nờu kết quả 
Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2011.
Toỏn:
LUYỆN TẬP.
I.Mục tiờu : Sau bài học học sinh :
-Nhận biết số lượng cỏc nhúm đồ vật khụng qỳa 3 phần tử..
-Đọc, viết, đếm số trong phạm vi 3.
- Giáo dục ý thức tự giác làm bài.
Đồ dựng dạy học:
-Bảng phụ chuẩn bị sẵn bài tập số 2.
-Cỏc mụ hỡnh tập hợp như SGK.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
Gọi học sinh đọc và viết cỏc số 1, 2, 3.
Nhận xột KTBC.
2.Bài mới :
GT bài ghi tựa bài học.
Hướng dẫn học sinh luyện tập.
Bài 1: Cho hs quan sỏt hỡnh bài tập 1, yờu cầu học sinh ghi số thớch hợp vào ụ trống.
Bài 2: Gọi học sinh nờu yờu cầu của đề.
Yờu cầu học sinh làm VBT. Khi làm xong gọi học sinh đọc từng dóy số.
3.Củng cố :Hỏi tờn bài.
Học sinh đọc và viết cỏc số 1, 2, 3
Nhắc lại.
Làm VBT và nờu kết quả.
Làm VBT
Đọc: 1, 2, 3 ; 3, 2, 1
____________________________________
Tiếng Việt
Bài 7: ờ - v
I.Mục tiờu : SGV
- Đọc được ờ , v , bờ , ve ;từ và cõu ứng dụng.
- Viết được : ờ,v,bờ,ve (viết được 1/2số dũng quy định trong vở tập viết 1,tập 1)
- Giáo dục các em hăng hái luyện núi từ 1-3 cõu theo chủ đề : bế bộ
II.Đồ dựng dạy học: 
-Sỏch TV1 tập I, vở tập viết 1 tập I
-Bộ ghộp chữ tiếng Việt.
Tranh minh hoạ từ khoỏ.-Tranh minh hoạ cõu ứng dụng và luyện núi.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ.GV kiểm tra đọc, viết nội dung bài học trước.
2.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:
 b. Dạy õm mới.
* Âm ờ
 - Nhận diện chữ.
Gv giới thiệu ờ in thường, ờ viết thường, ờ in hoa..
? So sỏnh õm ờ với õm e
 - Phỏt õm và đỏnh vần tiếng
GV phỏt õm mẫu ờ
 ? Muốn cú tiếng bờ ta thờm õm gỡ? 
Nhận xột và ghi tiếng bờ lờn bảng.
Gọi học sinh phõn tớch .
Hướng dẫn đỏnh vần và đỏnh vần mẫu
Đ ọc t ừ kho ỏ
Gv giới thiệu tranh,rỳt từ khoỏ bờ
* Âm v (Quy trỡnh tương tự)
c.Củng cố tiết 1: Tỡm tiếng mang õm mới học. Đọc lại bài
 Tiết 2
3 :Luyện tập 
 - Luyện đọc trờn bảng lớp.
Đọc õm, tiếng, từ lộn xộn.
GV nhận xột.
- Luyện cõu: Giới thiệu tranh rỳt cõu ghi bảng: bộ vẽ bờ.
Gọi đỏnh vần tiếng vẽ,bờ, đọc trơn tiếng.
Gv hd, đọc mẫu
Luyện viết:
GV hướng dẫn học sinh viết trờn bảng.
Cho HS luyện viết ở vở tập viết
Luyện núi:Chủ đề luyện núi hụm naylà gỡ? 
GV nờu cõu hỏi SGK.
Tranh vẽ gỡ? Em bộ vui hay buồn ? Tại sao?
Mẹ rất vất vả ...chỳng ta làm gỡ cho mẹ vui lũng?
Giỏo dục tư tưởng tỡnh cảm. 
4.Củng cố, dặn dũ:
Nhận xột giờ học, xem bài mới L, H
Giống : đều viết bởi một nột thắt.
Khỏc: Chữ ờ cú thờm mũ ở trờn chữ e.
Hs nhắc lại
So sỏnh giống và khỏc nhau
Hs đọc
Hs nờu và ghộp
Hs đọc,phõn tớch
 Hs đỏnh vần
Hs đọc,phõn tớch
Đọc kết hợp toàn bộ õm,tiếng,từ.
Hs thi tỡm tiờng ngoài bài cú õm ờ;v
Hs đọc,phõn tớch...
Học sinh tỡm õm mới học trong cõu (tiếng vẽ, bờ). 
 Hs đỏnh vần, đọc trơn,kết hợp phõn tớch
Hs viết bảng con,viết vào vở tập viết.
Toàn lớp thực hiện.
Lắng nghe.
“bế bộ”.
Mẹ đang bế bộ, em bộ vui vỡ được mẹ ...
Học sinh trả lời.
Đọc bài, tỡm tiếng mới mang õm mới học 
 ____________________________ 
Buổi chiều: Luyện toán: 
Luyện tập.
I. Mục tiêu: 
- HS ôn bài hỡnh vuụng, hỡnh trũn, núi đỳng tờn hỡnh, viết các số 1,2,3.
-Làm hoàn thiện các bài trong vở bài tập toán..
- Giáo dục ý thức tự giác làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
-GV: Một số hỡnh vuụng, hỡnh trũn bằng bỡa, một số vật thật cú dạng hỡnh vuụng hỡnh trũn
-HS: Bộ đồ dựng học Toỏn 1
II.Hoạt động dạyhọc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:Gv gọi học sinh viết các số 1,2,3?
Gv nhận xột, cho điểm.
3. Dạy bài mới
a.Giới thiệu bài:
4. Thực hành luyện tập
-Bài 1: tụ màu hỡnh vuụng
-Bài 2: tụ màu hỡnh trũn
-Bài 3: dựng cỏc màu khỏc nhau để tụ màu hỡnh vuụng hỡnh trũn
-Bài 4: Viết các số 1,2,3.
- GV gọi HS lên bảng làm.
- Nhận xét tuyên dương.
5. Củng cố-Dặn dũ
-Nhận xột tiết học.
Hs hỏt.
Hs trả lời, nhận xột.
- HS thực hành làm bai.
_________________________________
Luyện Tiếng Việt : ( 2 tiết)
Bài 7: ê - v
I. Mục tiêu:
`-HS làm quen và nhận biết được chữ và õm ê,v.
-Trả lời từ 2-3 cõu hỏi đơn giản về cỏc bức tranh trong SGK.
-HS khỏ giỏi luyện núi 4-5 cõu xoay quanh chủ đề học tập qua cỏc bức tranh trong SGk.
- Giáo dục các em ý thức viết bài sạch đẹp và nắm chắc con chữ để áp dụng timg được nhiều tiếng từ mới.
II. Đồ dùng dạy học:
-GV: Tranh minh họa(phần luyện núi và cỏc vật mẫu)
	+Sợi dõy để minh họa chữ b.
 -HS: SGK Tiếng Việt 1, vở Tập viết 1.
 III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định:
2. KTBC:
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
.Luyện tập
 a. Luyện đọc
 GV lần 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 2 Lop 1 Van NT.doc