Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 10

HĐNG: Chúng em là học sinh lớp 1

I)Mục tiêu

-Giúp học sinh biết được

-Trẻ em có quyền có họ tên ,có quyền được đi học

-Vào lớp 1 em được có thêm nhiều bạn mới,có thầy cô mới

-Học sinh có thái độ vui phấn khởi đi học,tự hào đã trở thành học sinh lớp1

-Biết yêu quý cô giáo bạn bè,trường lớp

II-Chuẩn bị

1-Chuẩn bị tranh học sinh lớp 1

2-Phương pháp:Quan sát ,kể truyện

 

doc 154 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y học
Hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm ra bài cũ: Đọc và viết số7
 73 , 2 7
 74 , 5.7
-Gv nhận xét 
3-Bài mới:Giới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1: Ôn số 8
-Nhận diện một số nhóm vật ,có số lượng là 8
-Có 7 con thỏ , thêm 1 con thỏ nữa. Hỏi có tất cả mấy con thỏ
-Tương tự hỏi 7 hv , thêm 1 hv , 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn
-Ôn số 8 in và số 8 viết
+Hoạt động 2: thực hành
- Bài 1 - hướng dẫn hs viết số 8 ,đúng 8
-Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống
-Gv đặc câu hỏi để nhận ra cấu tạo số 8 
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
- Gv nhận xét
-Bài 4 : Điền dấu thích hợp vào ô trống
- Trò chơi :Xếp nhanh các số theo thứ tự từ 1 – 8
-Gv phổ biến cách chơi
4-Củng cố dặn dò: 
-Hệ thống kiến thức bài
-Chuẩn bị bài sau
-Hs viết bảng con
1 hs lên bảng
-2 Học sinh lên bảng viết dấu
-Hs đọc đề
-Học sinh trả lời
-Hs viết vào bảng con 
-Hs quan sát tranh và viết số vào ô trống
-Hs viết số vào ô trống và đọc theo thứ tự từ 1 – 8 từ 8 - 1
-Hs làm bảng con
-Hai đội thi xếp
Học vần: Ôn bài 19 s , r 
I-Mục đích ,yêu cầu
-Hs đọc được s , r , sẻ , rễ , từ và câu ứng dụng
-Viết được s , r , sẻ , rễ
-Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : Rổ , rá
II . Chuẩn bị : 
1-Chuẩn bị: tranh minh họa bài dạy .
2-Phuơng pháp: luyện đọc , viết , nói , nghe
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Kiểm tra bài cũ: Đọc được x , ch , xe chó , từ và câu ứng dụng
-Viết được x , ch , xe ,chó
3-Bài mới:a Giới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1: Ôn một số âm , tiếng từ các em đã học 
+Hoạt đông 2: luyện đọc
-Luyện hs đọc âm , tiếng , từ khóa , từ ngữ ứng dụng
-Luyện đọc câu ứng dụng
-Gv theo dõi sửa sai
+Hoạt động 3: Luyện viết
 -Hướng dẫn hs viết s , r , sẻ rễ 
+Hoạt động 4 : Luyện nói theo chủ đề rổ , rá
-Gv đưa câu hỏi gợi ý 
4-Củng cố ,dặn dò:
-Đọc lại bài sgk
-Chuẩn bị bài sau
- 3 em đọc , 
- 2 em viết
-Hs nhắc lại đề
-Hs đọc cn- đt
-Hs đọc cá nhân đồng thanh 
-Hs viết bảng con
-Hs trả lời , luyện nói thành câu
Mĩ thuật: Ôn vẽ nét cong
I-Mục tiêu
-Củng cố giúp hs nhận biết nét cong
-Biết cách vẽ nét cong
-Vẽ được hình có nét cong và tô màu theo ý thích
-Giáo dục học sinh rèn luyện đôi tay khéo léo , vẽ và tô màu đẹp
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị: Một số đồ vật có dạng tròn , 1 số bài vẽ có hình là nét cong 
2-Phương pháp : Trực quan , đàm thoại , thực hành
III –Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn dịnh
2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học thủ công , màu tô
3-Bài mới: a -Giới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát mẫu một số nét cong
-Đặc câu hỏi để hs trả lời
+Hoạt động 2: Hướng dẫn hs vẽ nét cong
-Hướng dẫn cách vẽ các hình từ nét cong
-Hoạt động 3 : Thực hành
-Gv gợi ý hs làm bài tập
-Gv theo dõi , giúp đỡ
+Hoạt động 4 : Nhận xét , đánh giá
-Hướng dẫn hs nhận xét
4-Củng cố dặn dò
-Nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài sau
-Hs để đồ dùng lên bàn
-Hs đọc đề
-Hs quan sát mẫu và nhận xét gồm có màu gì ở bài vẽ mẫu
-Hs chú ý
-Hs tô màu vào vở
 Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010
Toán: Luyện tập số 9
I-Mục tiêu
-Biết 8 thêm 1 được 9 , viết số 9 , đọc , đếm được từ 1 đến 9 , biết so sánh các số trong phạm vi 9 , biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9
-Giáo dục hs tự giác , tự tin tích cực học tóan
IIChuẩn bị
1-Chuẩn bị: Một số nhóm vật có số lượng là 9 , bảng phụ
2.PP: Quan sát , đàm thoại , thực hành 
III)Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1. Kt bài cũ : Viết số 9 
 > , < , = 9  8 6  9
 8  7 3  9
-Gv nhận xét
3.Bài mới: Giới thiệu ,ghi đề .
*Hoạt động 1: Ôn số 9
-Gv đưa 8 hình tròn , thêm 1 hình tròn . Hỏi có tất cả mấy hình tròn?
-Tương tự hỏi tiếp bông hoa , con thỏ
-Ôn số 9 in và số 9 viết
*Hoạt động 2 : Thực hành
Bài 1 : Hướng dẫn hs viết số 9
Bài 2 : Số ?
-Hướng dẫn hs quan sát tranh viết số
Bài 3 : > , < , = ?
Hướng dẫn hs làm
Bài 4 : Số ?
Hướng dẫn hs làm bài
Bài 5 : Viết số thích hợp vào ô trống 
4Củng cố ,dặn dò :
-Hệ thống kiến thức bài
-Chuẩn bị bài sau .
-Viết đọc số 9
-2 hs điền dấu , lớp làm bảng con
-Hs đọc đề
-Hs trả lời 
 8 thêm 1 được 9 hình tròn
-Hs nhận ra
-Hs viếớnos 9
-Hs viết số vào ô trống
-Hs làm vào bảng con
-Hs điền số vào PBT
-Hs viết số tiếp sức
Học vần: Ôn bài k , kh
I-Mục đích ,yêu cầu;
- Cũng cố giúp hs đọc được k , kh , kẻ , khế từ và câu ứng dụng
-Viết được k , kh , kẻ , khế
-Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề : “ù ù , vo vo , vù vù , ro ro
II-Chuẩn bị: 
1-Chuẩn bị:Tranh minh họa bài dạy 
2-Phuơng pháp:Luyện đọc , viết , nói , nghe
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
2-Kiểm tra bài cũ: Đọc s , r , sẻ rễ 
-Đọc từ và câu ứng dụng 
-Viết s , r , sẻ rễ 
3-Bài mới:aGiới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1 : Ôn các âm , tiếng , từ đã học
+Hoạt đông 2: Luyện đọc
 -Luyện đọc âm , tiếng , từ khóa
 -Luyện đọc từ ngữ và câu ứng dụng
+Hoạt động 3 : Luyện viết 
-Hướng dẫn hs viết
-k , kh , kẻ , khế
+Hoạt động 4: Luyện nói theo chủ đề ù ù , vo vo , vù vù , ro ro
-Gv đặc câu hỏi gợi ý 
-Trò chơi : Tìm tiếng có âm vừa học
4-Củng cố ,dặn dò:
-Đọc bài s g k 
 -Chuẩn bị bài sau
-3 em viết 
-Hs đọc đề
-Hs đọc cn-đt
-Hs đọc cn – bàn - lớp
-Hs viết bảng con
-Hs thi đua trả lời , luyện nói thành câu
-2 đội tham gia
Thủ công : Ôn xé dán hình tròn 
I-Mục tiêu:
-Hs biết cách xé dán hình tròn
-Xé dán được hình tương đối tròn . Đường xé có thể bị răng cưa
-Giáo dục hs rèn luyện kĩ năng xé dán đẹp
II-Chuẩn bị: 
1-Chuẩn bị: các bứơc vẽ , bài xé dán mẫu hình tròn
2-Phuơng pháp: trực quan , thực hành 
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ: Kiêm tra đồ dùng học thủ công
3-Bài mới:aGiới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát mẫu 
-Gv đặc câu hỏi gợi ý , hs trả lời 
+Hoạt đông 2: Hướng dẫn xé dán mẫu 
-a) Hướng dẫn vẽ hình tròn từ hình vuông
-b )Hướng dẫn hs xé 
-c) Hướng dẫn hs dán
*Hoạt động 3: Thực hành
-Cho lấy giấy màu vẽ và xé dán
-Gv giúp đỡ hs yếu
+Hoạt động 4 : Nhận xét , đánh giá
- Hướng dẫn hs nhận xét 
4-Củng cố ,dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-
Hs để lên bàn 
-Hs đọc đề
Hs quan sát nhận xét 
Hs chú ý 
-
Hs xé dán vào vở
 Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010
Tập viết: cử tạ , chữ số , cá rô , thợ xẻ
I-Mục đích yêu cầu
-Viết đúng các cỡ chữ cử tạ , thợ xẻ , chữ số , cá rô , phá cỗ ,kiểu chữ viết thường ,cỡ chữ vừa theo vở tập viết 1,tập1
-Giáo dục hs rèn luyện tính kiên trì luyện tập viết
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị: Chữ mẫu , bảng phụ
2-Phương pháp: Quan sát, luyện tập, thực hành
IIICác hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1-Kiểm tra bài cũ: Viết mơ , do , ta , thơ
-Giáo viên nhận xét , ghi điểm
2-Bài mới: a Giới thiệu ,ghi đề
+Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh quan sát từng từ
-Giảng nghĩa từ 
+Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh quan sát , giáo viên viết mẫu và hướng dẫn cách viết 
-Thu vở chấm điểm 1 số em 
4-Củng cố ,dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-Gọi 1 hs lên bảng viết ,lớp viết bảng con
-Mỗi dãy viết 1 từ
Học sinh đọc đề
-Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét
-Hs viết bảng con và viết vào vở 
Toán: Luyện tập số 0
I.Mục tiêu
-Giúp học sinh viết được số 0 , đọc và đếm được từ 0 đến 9 , biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9 , nhận biết được số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
-Giáo dục học sinh tích cực học tập sôi nổi
II-Chuẩn bị:
1.Chuẩn bị . Bảng phụ , tranh
2.Phương pháp : Luyện tập ,thực hành
IIICác hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1-Kiểm tra bài cũ: viết các số từ 1 đến 9 và từ 9 đến 1
 > , < , = , 9  6 , 8  9
Gv nhận xét ghi điểm
2-Bài mới: a Giới thiệu ,ghi đề
+Hoạt động 1: Ôn số 0
-Gv đưa tranh hỏi hs , để hs nhận ra số 0
-Ôn số 0 in và số 0 viết
-Cho hs biết 0 < 1
+Hoạt động 2: Viết thực hành
Bài 1 : Hướng dẫn hs viết số 0
Bài 2 , 3 : Viết số thích hợp vào ô trống
Bài 4 : Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
-Trò chơi : Nhận biết số lượng
3.Củng cố ,dặn dò
-Hệ thống bài học
-Chuẩn bị bài sau
-1 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con
-1 hs lên bảng , lớp làm bảng con
Học sinh đọc đề
Hs quan sát và trả lời
-Hs viết vào vở 1 dòng
-Hs viết vào vở 1 dòng
-Hs làm theo nhóm 
-Hs làm vào p b t
-2 đội tham gia chơi
Hoạt động ngoài giờ: Tìm hiểu truyền thống của nhà trường (t2) 
I-Mục tiêu 
-Giúp học sinh biết được truyền thống của nhà truờng 
-Giáo dục hs làm tốt , tiếp nối truyền thống tốt đẹp của trường ta
II-Chuẩn bị:
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+Hoạt động 1: Ôn lại truyền thống của nhà trường
-Truyền thống của trường ta là có truyền thống gì ?
-Các em cần làm gì để tiếp nối truyền thống đó ?
-Gv nhắc lại
-Tổ chức hs chơi đố vui để học
-Hoạt động 2:Tổng kết kiểm điểm công tác tuần qua , và đề ra phương hướng tuần tới
+Hoạt động 3:Tổng kết
-Nhận xét tuyên dương
-Nhắc nhở dặn dò
-Học sinh trả lời
-Chia lớp 2 đội chơi
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 6
 THỨ 
MIÔN HỌC
TÊN BÀI HỌC
 2
 20-9
HĐNG
HỌC VẦN
ÂM NHẠC
Tìm hiểu truyền thống của nhà trường
Ổn bài 22 ph –nh
Học hát tìm bạn thân
 3
 21-9
TOÁN
 HỌC VẦN
THỂ DỤC
Lụyên tập số 10 
Ôn bài 23 g-gh
 4
 22-9
TOÁN
HỌC VẦN
MĨ THUẬT
Luyện tập 
Ôn bài 24 q-qu –gi 
Vẽ ngoài trời 
 5
 23-9
TOAN 
HỌC VẦN
THỦ CÔNG
Luyện tập chung
Bài 25 ng-ngh 
Ôn xé dán hình quả cam
 6
 24-9
TẬP VIẾT
TOÁN
HĐNG
Nho khô, nghé ọ ,chú ý,cá trê 
Luyện tập chung
Tìm hiểu truyền thống của nhà trường(tt)
 Thứ hai ngày 20 tháng 9năm 2010
HĐNG: Tìm hiểu truyền thống của nhà trường .
I)Mục tiêu
-Giúp học sinh biết được truyền thống tốt đẹp của nhà trường dạy tốt ,học tốt
-Giáo dục học sinh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của truyền thống tốt đẹp của trường ta .
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị :Tổ chức đố vui để học 
2-Phương pháp:Vui chơi , hỏi đáp 
III-Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+Hoạt động 1:ôn lại truyền thống tốt đẹp của trường .
Gọi hs nêu lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường 
+Hoạt động 2: Tổ chức hs thi đố vui để học 
Giáo viên chia lớp làm hai đội và trả lời một số câu hỏi 
-Giáo viên nhận xét tuyên dương
+Hoạt động 3: Tổng kết
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị bài sau 
-Hs nhắc lại truyền thống của nhà trường
-Hai đội thi đua trả lời câu hỏi 
Học vần: Ổn bài ph -nh
I)Mục tiêu
-Đọc được p- ph – nh,phố xá ,nhà lá 
-Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề chợ ,phố ,thị xã .
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị : Tranh minh họa bài day.
2-Phương pháp:Luyện đọc ,nói ,viết , nghe
III-Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ:Đọc ư,u, x ,ch,s,k, kh.
Các từ ngữ từ bài 17-21
-Đọc câu ứng dụng xe ô tô 
-Viết xe chỉ ,củ sả 
3-Bài mới:a.Giới thiệu ,ghi đề
+Hoạt động 1:Ổn lại một số âm từ đã học
+Hoạt động 2:Luyện đọc
-Luyện hs đọc âm tiếng từ khóa
-Luyện đọc từ ngữ ứng dụng
+Hoạt động 3: Luyện viết 
Ph –nh -phố xá – nhà lá
+Hoạt động 4: Luyện nói theo chủ đề chợ ,phố xá ,thị xã 
-Trong tranh tranh vẽ cảnh gí?
-Chợ có gần nhà em không ?
-Chợ dùng để làm gì ?
-Nhà em ai đi chợ ?
-Phố em có gì ?
-Phố em có gì ?
-Thị xã nơi em ở là gì? 
- Em đang sống ở đâu?
*Trò chơi :
3Củng cố , dặn dò :
-Cho hs đọc lại cả bài sgk 
-Chuẩn bị bài sau 
3 em đoc, 2 em viết 
-Hs đọc đề
-Hs đọc cá nhân ,đồng thanh
-Hs đọc cá nhân , bàn , lớp
-Hs viết bảng con
-Hs thi đua trả lời luyện nói thành câu
Hs đọc cả bài cả lớp đồng thanh
Âm nhạc: Học hát tìm bạn thân
I)Mục tiêu
-Hát đúng giai điệu với lời 1 lời của bài 
-Biết hát kết hợp với vỗ tay theo lời 1 của bài hát 
-Biết gỗ đệm theo phách 
-Giáo duc hs yêu mến bạn bạn bè
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị:Thanh phách
2-Phương pháp:Luyện tập thực hành III-Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ: Hai hs hát bài Mời bạn vui múa ca ,Quê hương tươi đẹp 
3-Bài mới:a.Giới thiệu ,ghi đề
+Hoạt động 1:Dạy hát bài :Tìm bạn thân 
-Gv hát mẫu
-Dạy hát từng câu
-Tập hs hát cả bài 
+Hoạt động 2:Hát kết hợp với vỗ tay
Tập học sinh vừa hát vừa vỗ tay , Hát kết hợp gõ đệm theo phách .
-Gọi một số hs biểu diễn trước lớp 
4-Củng cố ,dặn dò:
-Chốt lại nội dung bài và liên hệ giáo dục
-Chuẩn bị bài sau
-Hs đọc đề
-Hs lắng nghe
-Học sinh hát theo giáo viên
-Lớp hát
-Học sinh hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách .
-Học sinh biểu diễn cá nhân , nhóm .
 Thứ ba ngày 21 tháng 9năm 2010
Toán: Luyện tập số 10 
I)Mục tiêu:
Biết 9 thêm 1 được 10, viết 10,đọc đếm được từ 0 đến 10,biết so sánh các số từ 0 đến 10,biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10
-Giáo dục hs tự giác học tập , sôi nổi
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị:Các nhóm có 10 đồ vật cùng loại, bảng phụ
2-Phương pháp:Quan sát, thực hành . . . 
III-Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ: Kiêm tra bài luyện tập số 0
3-Bài mới:a.Giới thiệu ,ghi đề
+Hoạt động 1:Ôn số10
Gv cho hs lấy 9 hình vuông rồi thêm một hình vuông nữa
Tương tự hỏi mười bông hoa , hỏi 10 hình tròn 
Ôn số 9 in , số 9 viết
-Gv giúp hs nhận ra sồ 10 đứng liền sau số 9
 +Hoạt động 2: Thực hành 
Bài 1:Viết số 10
GV hướng dẫn hs viết số s 10
Bài 2 :Viết số thích hợp vào trống 
Bai3 :Số ?
Bài 4 : Viết số thích hợp vào ô trống
Bai5 :Khoanh vào sồlớn nhất (theo mẫu)
Chuyển trò chơi
4.Củng cố , dặn dò :
Hệ thống kiến thức bài
Chuẩn bị bài sau . . .
3 hs lên bảng làm theo yêu cầu của gv
-Hs đọc đề
-Hs nhắc lại
Hs viết vào vở 
Hs viết số nối tiếp
Hs làm theo nhóm đôi
Hs làm vào PBT
Hai đội tham gia chơi
Học vần:	Ôn bài 23 g,gh.
Mục tiêu:
-Đọc được gà ri ,ghế gỗ, từ và câu ứng dụng
-Viết được:g,gh,gà ri, ghế gỗ
-Luyện nói theo chủ đề gà ri, gà gô.
IICác hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1-Ổn định
2-Kiểm tra bài cũ: Kiêmtra bài 22 ph ,nh 
3-Bài mới:a Giới thiệu,ghi đề.
+Hoạt động 1:Luỵên đọc âm tiéng từ ,khóa .
Luyện đọc ,từ ngữ ,câu ứng dụng
+Hoạt động 2:Luyện viết
-Cho hs luyện viết vào bảng con 
G,gh, gà ri ,ghế gỗ
+Hoạt động 3 :Luyện nói theo chủ đề gà ri ,gà gô
-Gv đặt câu hỏi gợi ý hs trả lời luyện nói 
+Trò chơi;Tìm tiếng có âm vừa học
Gv nhận xét tuyên dương 
4-Củng cố dặn dò:
-Cho học sinh đọc lại bài sgk 
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị bài sau
3em đọc , 2 em viết 
-Học sinh đọc đề
-Học sinh đọc cá nhân đồng thanh
-Hs đọc cá nhân , nhóm , đồng thanh 
-Học sinh thực hành viết
-Học sinh đọc trả lời luyện nói thành câu
Hai đội tham gia chơi 
Đọc cá nhân , đồng thanh 
Thể dục: Đội hình đội ngũ -Trò chơi vận động
I-Mục tiêu
-Giúp hs biết cách tập hợp hàng dọc , dóng thẳng hàng dọc 
-Biết cách đứng nghiêm , đứng nghỉ .
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó .
-Làm quen cách dồn hàng , dàn hàng 
-Biết cách chơi trò chơi 
Giáo dục hs nghiêm túc khi luyện tập
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị : tranh đội hình đội hình đội ngũ , 1 còi 
2. PP:Luyện tập ,thực hành
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
+Hoạt động 1:Phần mở đầu
.Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học
-Đứng vỗ tay và hát
Chạy nhẹ nhàng 30- 40 mét 
Đi vòng tròn và hít thở sâu.
Trò chơi diệt các con vật có hại 
-Giậm chân tại chỗ
+Hoạt động 2:Phần cơ bản
tập hợp hàng dọc ,dóng hàng, đứng nghiêm ,đứng nghỉ ,quay phải ,quay trái 
-Dàn hàng , dồn hàng 
-Lần 1 giáo viên điều khiển 
-Lần 2 cán bộ điều khiển
Ôn trò chơi qua đường lội .
+Hoạt động 3:Phần kết thúc
-Đứng vỗ tay và hát
-Gv nhận xet giờ học
Chơi trò chơi trò chơi diệt các con vật có hại 
Gv cung hs hệ thống bài và giao bài tập về nhà 
-Gv hô giải tán học sinh hô khỏe
-Hs thực hiện theo yêu cầu của gv
-Bầu ban cán sự lớp
-Học sinh nghe nội qui
-Cả lớp cùng chơi 
-Hs tập
Hs tham gia chơi 
 Thứ tư ngày 24 tháng 9năm 2010
Toán : Luyện tập 
I-Mục tiêu
-Giúp hs nhận biết được số lượng trong phạm vi 10, biếtđọc viết so sánh các số trong phạm vi 10
-Giáo dục hs tự giác học tập sôi nổi 
II-Chuẩn bị:
1-Chuẩn bị :Bảng phụ ,tranh một số con vật 
2-Phương pháp:trực quan , luyện tập ,thực hành 
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Các hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm ra bài cũ: Kiểm tra bài luyện tập số 10
3-Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
*Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh nối các nhóm vật với số thích hợp 
-Tập hs nêu yêu cầu bài1 
-Gv hướng dẫn mẫu .
*Hoạt động 2:Hướng dẫn học sinh vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn 
-Cho hs nêu yêu cầu 
*Hoạt động 3:Bài 3 có mấy hình tam giác .
*Hoạt động 4 :Bài 34 nêu yêu cầu bài 4 
*Hoạt động 5 : Bài tập 5 chuyển trò chơi 
Hướng dẫn cách chơi
-Nhận xét tuyên dương 
4-Củng cố ,dặn dò:
-Hệ thống kiến thức bài.
-Chuẩn bị bài sau
-Học sinh đọc đề
-Học sinh quan sát so sánh
-Học sinh so sánh nhiều hơn ít hơn
-Hs hai đội thi đua trả lời nhanh
Học vần: Ôn bài 24 q-qu-gi
I-Mục đích ,yêu cầu
-Hs đoc được q-qu- gi, chợ quê ,cụ già và câu ứng dụng .
-Viết được q-qu –gi , chợ quê v,cụ già 
-Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề quà quà quê .
II-Đồ dùng dạy học 
1-Chuẩn bị:Tranh minh họa bài dạy như sgk 
2-Phuơng pháp:Luyện đọc nói ,viết, nghe 
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ:Bài 23 g, gh .
3-Bài mới:aGiới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1:Ôn lại một số âm tiếng từ đã học 
*Hoạt đông 2:Luyện đọc 
Luyện hs đọc âm , tiếng từ khóa 
-Luyện đọc từ ngữ ứng dụng 
*Hoạt động 3: Luyện viết 
Hướng dẫn hs viết ,qi ,gi chợ quê , cụ già .
+Hoạt động 4:Luyện nói theo chủ đề chợ quê 
-Trong tranh vẽ gì ?
-Quà quê gồm những thứ quà gì ?
Em thích thứ quà gì nhất ?
Trò chơi : tìm tiếng có âm vừa học 
Gv nhận xét tuyên dương 
4-Củng cố ,dặn dò:
-Đọc lại toàn bài 
-Chuẩn bị bài sau
-Hs đọc đề
Hs đọc cá nhân đồng thanh 
-Hs đọc cá nhân , bàn , nhóm .
-Hs viết bảng con
-Hs trả lời
Hai đội tham gia chơi 
Hai hs đọc ,lớp đồng thanh .
Mĩ thuật: Vẽ ngoài trời 
I-Mục tiêu:
-Giúp hs vẽ cây và chim ở ngoài trời 
-Vẽ được và tô màu theo ý thích 
-Giáo dục hs yêu thích môn học , vẽ đẹp .
II-Chuẩn bị
1-Chuẩn bị:Tranh vẽ chim và hoa ở ngoài trời 
2-Phương pháp :Quan sát ,thực hành 
III –Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn dịnh
2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng 
3-Bài mới: aGiới thiệu ghi đề .
*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát tranh chim và hoa 
Gv đặt câu hỏi để hs trả lời 
Gv tóm tắt .
-*Hoạt động 2:Hướng dẫn hs cách vẽ .
Hướng dẫn hs vẽ chim 
Hướng dẫn hs vẽ hoa 
Hướng dẫn hs vẽ têm chi tiết phụ
*Hoạt động 3: Thực hành 
Cho hs vẽ vào vở giáo viên 
*Hoạt động 4: Nhận xét ,đánh giá 
Giáo viên cùng hs nhận xét đánh giá 
4-Củng cố dặn dò
-Chốt lại nội dung bài và liên hệ giáo dục
Chuẩn bị bài sau
-Hs để lên bàn
Hs đọc đề
-Hs quan sát nhận xét 
-Hs quan sát chú ý 
-Hs vẽ vào vở 
 Thứ năm ngày25tháng 9 năm 2010
Toán: Luyện tập chung
I-Mục tiêu
-Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 , biết đọc viết so sánh các số trong phạm vi10 thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đén10 
Giáo dục hs tự giác học toán và học tập sôi nổi
IIChuẩn bị
1-Chuẩn bị: Bảng phụ tranh bài tập 1, 3
2.PP:Luyện tập ,thực hành 
III)Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1Ổn định tổ chức :
2.KTBC: Kiểm tra bài luyện tập trang 140
3.Bài mới: Giới thiệu ,ghi đề .
*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs nối các nhóm vật với số thích hợp.
Hs nêu yêu cầu bài 1 
Gv hướng dẫn mẫu 
*Hoạt động 2 : Bài 2 viết các số từ 0 đến 10
Cho hs nêu yêu cầu 
*Hoạt động 3:Bài 3Số ?
Hướng dẫn hs điền số
*Hoạt động 4: Bài tập 4 viết các số 7,1,3 ,6,10
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn .
b. Theo thứ t6ự từ lờn đến bé 
Hướng dẫn viết theo thứ tự
*Hoạt động 5:Bài tập 5 chuyển trò chơi , giúp hs xếp hình .
Hướng dẫn hs cách chơi 
-Gv nhận xét tuyên dương 
4Củng cố ,dặn dò :
-Hệ thống kiến thức bài
-Chuẩn bị bài sau .
Kiểm tra 3 em làm bài tập theo yêu cầu của gv 
Hs đọc đề
Hs lên bảng nối 
Hs viết bảng con 
Hs làm theo nhóm đôi 
Hs Hs làm bảng con 
Hai đội thi đua xếp hình nhanh đúng
Hs chú ý
Học vần: Ôn bài 25 ng, ngh.
I-Mục đích ,yêu cầu:
-Đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ từ và câu ứng dụng.
Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bé.
II-Chuẩn bị:
1-Đồ dùng:Tranh minh họa bài dạy.
2-Phuơng pháp:Luyện tập , viết ,nói, nghe
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ: 
Kiểm tra bài 24 ,qu ,gi
-Gv nhận xét ghi diểm từng em
3-Bài mới:aGiới thiệu ghi đề
+Hoạt động 1: *:Ôn lại một số âm tiết ,từ đã học
+Hoạt đông 2:Luyện đọc
-Luyện học sinh đọc âm ,tiếng ,từ khó
-Luyện đọc từ ngữ và câu ứng dụng 
+Hoạt động 3 Luyện viết
-Hướng dẫn học sinh viết ng; ngh; cá ngừ ;củ nghệ
+Hoạt động 4:Luyện nói theo chủ đề:bê ,nghé ,bé
+Trong tranh vẽ gì?
+Ba con vật trong tranh có gì chung(đều còn bé)
+Bê là con của con gì?Nó có màu gì?
+Nghé là con của con gì?Nó có màu gì?
+Bê ,nghé ăn gì?
Trò chơi:
4-Củng cố ,dặn dò:
-Đọc lại bài sgk
 -Chuẩn bị bài sau
-3em đọc ;2 em viết ;lớp viết bảng con
-Học sinh đọc đề
-Học sinh đọc cá nhân ,đồng thanh
-Học sinh đọc cá nhân ,bàn ,lớp
Ôn
Học sinh viết bảng con
Học sinh thi đua trả lời luyện nói thành câu
-Hai đội thi tìm tiếng có âm mới học
-Học sinh đọc cá nhân,đồng thanh
Thủ công : Ôn bài xé dán quả cam
I-Mục tiêu:
-Biết cách xé dán hình quả cam
-Xé, dán được hình quả cam ,đường xé có thể bị răng cưa , hình dáng tương đối phẳng , có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá
-Giáo dục hs rèn luyện học sinh rèn tính cẩn thận ,khéo léo. 
II-Đồ dùng dạy học 
1-Chuẩn bị: tranh xé ,dán hình quả cam.
2-Phuơng pháp: trực quan ,đàm thoại ,thực hành. 
III-Các hoạt động dạy học
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1-Ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ: Kiêm tra đồ dùng học thủ công
Nhận xét nhắc nhở hs
3-Bài mới:aGiới thiệu ghi đề
*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát hình xé ,hình dán quả cam mẫu.
-Gv đặt câu hỏi gợi ý để hs trả lời.
*Hoạt đông 2:Ôn cách xé ,dán hình quả cam
-Gv hướng dẫn xé quả cam ,cuống 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 1 den 10.doc