Thể dục lớp 1 năm 2007 - Bài 1 đến bài 35

 I. MỤC TIÊU

1.KIẾN THỨC : - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn

 - Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"

2.KĨ NĂNG : - Học sinh biết được những quy định cơ bản của bộ môn

3. THÁI ĐỘ : - Học sinh chú y lắng nghe

 II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.

2. Phương tiện : Còi,

 III. NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 

doc 57 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thể dục lớp 1 năm 2007 - Bài 1 đến bài 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đứng đưa hai tay dang ngang
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Nhịp 2 : Về TTĐCB
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Ôn phối hợp :
- Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang
- Nhịp 2 : Về TTĐCB
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Đứng kiếng gót, hai tay chống hông
- GV nêu tên và thực hiện động tác mẫu, phân tích giảng giải động tác
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Chơi trò chơi "Qua đường lội"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
O O O - - - - -
O O O - - - - -
O O O - - - - -
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 11
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Học đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông
 Làm quen với trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Biết tham gia vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.bóng
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ thành 1 hàng dọc.
- Đi thường theo vòng tròn
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Học đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông
+ GV nêu tên động tác và thức hiện động tác mẫu
+ Phân tích giảng giải động tác
Nhịp1 : Đứng đưa chân trái ra trước ,hai tay chống hông
Nhịp 2 : Về TTĐCB
Nhịp 3 : Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông
Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Chơi trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu cho HS quan sát
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O O O O 
 O O O O O O O O O O 
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 12
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Học đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng
 Ôn trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Biết tham gia vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.bóng
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ thành 1 hàng dọc.
- Đi thờng theo vòng tròn
- Ôn phối hợp :
+ Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
+ Nhịp 2 : Về TTĐCB
+ Nhịp 3: Đưa hai tay dang ngang
+ Nhịp 4 Về TTĐCB
* Ôn Phối hợp :
+ Nhịp 1 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
+ Nhịp 2 : Về TTĐCB
+ Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng
2. Phần cơ bản
- Đứng kiếng gót hai tay chống hông
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông
- Học đứng đưa một chân ra sau hai tay giơ cao 
 thẳng hướng
+ GV nêu tên động tác và thức hiện động tác mẫu
+ Phân tích giảng giải động tác
Nhịp1 : Đứng đưa chân trái ra sau ,hai tay giơ cao 
 thẳng hướng
Nhịp 2 : Về TTĐCB
Nhịp 3 : Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao 
 thẳng hướng
Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Ôn trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O O O 
 O O O O O O O O O 
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 13
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Học đứng đưa một chân sang ngang
 Ôn trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Biết tham gia vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.bóng
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ thành 1 hàng dọc.
- Ôn : Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao 
 thẳng hướng.
- Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước,
 hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, 
 hai tay giơ cao thẳng hướng.
-Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay 
 chống hông.
+ GV thực hiện động tác mẫu, phân tích giảng giải 
 động tác.
+ Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông
+ Nhịp 2 : Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang , hai tay chống hông.
+ Nhịp 4 : Về TTĐCB.
* Ôn phối hợp
+ Nhịp1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
+ Nhịp 2 : Về TTĐCB.
+Nhịp3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
+ Nhịp 4 : Về TTĐCB.
* Ôn phối hợp.
+ Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay chống hông.
+ Nhịp 2 : Về TTĐCB.
+ Nhịp 3 : Đưa chân phải ra sau, hai tay chống hông.
+ Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Ôn trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O O O 
 O O O O O O O O O 
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 14
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Làm quen với trò chơi "Chạy tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia được vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp : 1 -2 ..
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , đứng nghiêm 
 , nghỉ , quay phải , quay trái.
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
- Kiểm tra bài cũ.
2. Phần cơ bản
* Ôn phối hợp 
- Nhịp 1 : Đứng đưa hai tay ra trước thẳng hướng.
- Nhịp 2 : Đưa hai tay dang ngang.
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V 
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
* Ôn phối hợp 
- Nhịp1: Đứng đưa chân trái ra trước,hai tay chống hông
- Nhịp 2 : Đứng hai tay chống hông
- Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O (1)
 O
 O
 O
 O
 O
(2) O O O O O O (3)
O O O - - - - - - - -
O O O - - - - - - - - - 
O O O - - - - - - - 
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 15
thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Ôn trò chơi "Chạy tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia được vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp : 1 -2 ..
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
- Kiểm tra bài cũ.
2. Phần cơ bản
* Ôn phối hợp 
- Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ 
 cao thẳng hướng.
- Nhịp 2 : Về TTĐCB
- Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên
 cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
* Ôn phối hợp 
- Nhịp1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay
 chống hông.
- Nhịp 2 : Về tư thế đứng hai tay chống hông.
- Nhịp 3: Đứng đưa chân phải sang ngang, hai tay 
 chống hông.
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O (1)
 O
 O
 O
 O
 O
(2) O O O O O O (3)
O O O - - - - - - - -
O O O - - - - - - - - - 
O O O - - - - - - - 
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 16
thể dục rèn luyện t thế cơ bản - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Ôn trò chơi "Chạy tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia được vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp : 1 -2 ..
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
- Kiểm tra bài cũ.
2. Phần cơ bản
* Ôn phối hợp 
- Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ 
 cao thẳng hướng.
- Nhịp 2 : Về TTĐCB
- Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên
 cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
* Ôn phối hợp 
- Nhịp1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay
 chống hông.
- Nhịp 2 : Về tư thế đứng hai tay chống hông.
- Nhịp 3: Đứng đưa chân phải sang ngang, hai tay 
 chống hông.
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O (1)
 O
 O
 O
 O
 O
(2) O O O O O O (3)
O O O - - - - - - - -
O O O - - - - - - - - - 
O O O - - - - - - - 
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 17
trò chơi vận động
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
 Ôn trò chơi "Chạy tiếp sức"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia được vào trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi.kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp : 1 -2 ..
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
- Kiểm tra bài cũ.
2. Phần cơ bản
* Ôn phối hợp 
- Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ 
 cao thẳng hướng.
- Nhịp 2 : Về TTĐCB
- Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay lên
 cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
* Ôn phối hợp 
- Nhịp1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay
 chống hông.
- Nhịp 2 : Về tư thế đứng hai tay chống hông.
- Nhịp 3: Đứng đưa chân phải sang ngang, hai tay 
 chống hông.
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
- Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O (1)
 O
 O
 O
 O
 O
(2) O O O O O O (3)
O O O - - - - - - - -
O O O - - - - - - - - - 
O O O - - - - - - - 
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
 Bài 18
 ôn tập học kì I - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức "
 2.Kĩ năng : Biết chơi trò chơi
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân,cầu
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Giậm chân tai chỗ đếm theo nhịp
- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu cho học sinh quan sát.
+ Phân tích giảng giải động tác
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
23/
 5/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 2 5 8
 1 4 7 10
 3 6 9
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
Bài 19
 bài thể dục - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn trò chơi " nhảy ô tiếp sức " 
 Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi ở mức cơ bản
 Thực hiện động tác ở mức cơ bản
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, tranh minh hoạ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Học động tác vươn thở
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải động tác
- Học động tác tay
+ Gv cho HS quan sát tranh minh hoạ 
+ GV thực hiện động tác mẫu, phân tích giảng giải động tác
Ôn 2 động tác vươn thở
GV sửa sai cho HS
- Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O 
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 2 5 8
 1 4 7 10
 3 6 9
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 20
bài thể dục - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn 2 động tác thể dục đã học .Học động tác chân
 Điểm số hàng dọc theo tổ.
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, tranh minh hoạ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Ôn 2 động tác thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
+Thi đua trình diễn giữa các tổ
- Học động tác chân
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải động tác
- Điểm số hàng dọc theo tổ
+ Gv sửa sai cho học sinh
- Chơi trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7 /
24 /
 4 /
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O O O O O (2 )
O
O
O 
O
O O O O O O O (3 )
(1)
 2 5 8
 1 4 7 10
 3 6 9
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 21
bài thể dục - đội hình đội ngũ
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn 3 động tác thể dục đã học
 Học động tác vặn mình
 Ôn điểm số hàng dọc theo tổ
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân,tranh minh hoạ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Đi ngược chiều theo tín hiệu "
2. Phần cơ bản
- Ôn 3 động tác thể dục đã học
- Học động tác vặn mình
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải động tác
- Ôn 4 động tác đã học
+ GV sửa sai cho HS
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
- Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O - - - - - - - - - - - 
 O O O - - - - - - - - - - -
O O O - - - - - - -- -- - - 
 CB XF	
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
Bài 22
bài thể dục - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn 4 động tác thể dục đã học .Học động tác bụng
 Làm quen với trò chơi " Nhảy đúng nhảy nhanh "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Ôn 2 động tác thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
+Thi đua trình diễn giữa các tổ
- Học động tác chân
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải 
 động tác
- Điểm số hàng dọc theo tổ
+ Gv sửa sai cho học sinh
- Chơi trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7 /
24 /
4 /
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O O O O O (2 )
O
O
O 
O
O O O O O O O (3 )
O O 2 4
O O
O O 1 3	
 CB XF 
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 23
	bài thể dục - trò chơi	
 I. Mục tiêu
1.Kiến thứ c : Học động tác vơn thở và tay của bài thể dục
 Ôn trò chơi "nhảy đúng nhảy nhanh"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản
 Tham gia được vào trò chơi ở mức cơ bản đúng
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Học động tác phối hợp
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải động tác
- Ôn 6 động tác thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
+Thi đua trình diễn giữa các tổ
- Điểm số hàng dọc theo tổ
+ Gv sửa sai cho học sinh
- Chơi trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8 /
23 /
4 /
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O O O O O (2 )
O
O
O 
O
O O O O O O O (3 )
(1)
O O 2 4
O O
O O 1 3	
 CB XF 
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
Bài 24
bài thể dục - đội hình đội ngũ
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Học động tác điều hoà
 Điểm số hàng dọc theo tổ.
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Học động tác điều hoà
+ GV cho HS quan sát tranh minh hoạ
+ GV thực hiện động tác mẫu,phân tích giảng giải động tác
- Ôn toàn bài thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Điểm số hàng dọc theo tổ, tập hợp hàng dọc
+ Gv sửa sai cho học sinh
- Chơi trò chơi "Nhảy đúng nhảy nhanh"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. 

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc lop 1(2).doc