Phiếu kiểm tra tuần 9 năm học: 2011 - 2012 môn: Toán, lớp 4

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a. Số gồm ba mươi tỉ, năm trăm nghìn có số chữ số 0 là:

 A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

b. Cho 15 tấn 70 kg = . kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 1570 B. 15007 C. 15700 D. 15070

c. Số lớn nhất trong các số : 7 535 427 ; 7 545 427 ; 7 455 427 ; 7 535 247 là:

 A. 7 535 427 B. 7 545 427 C. 7 535 247 D. 7 455 427

4. Số liền sau của số lớn nhất có sáu chữ số là:

 A. 999 998 B. 999 999 C. 1 000 000 D. 1 000 001

 

doc 6 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 259Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu kiểm tra tuần 9 năm học: 2011 - 2012 môn: Toán, lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 9
Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: ..................................................................... Lớp: 4 ....... Trường: ..........................................................
__________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a. Số gồm ba mươi tỉ, năm trăm nghìn có số chữ số 0 là:
 A. 10 B. 9 C. 8	 D. 7
b. Cho 15 tấn 70 kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 1570 B. 15007 	 C. 15700	 D. 15070 
c. Số lớn nhất trong các số : 7 535 427 ; 7 545 427 ; 7 455 427 ; 7 535 247 là:
 A. 7 535 427 B. 7 545 427 	 C. 7 535 247	 D. 7 455 427
4. Số liền sau của số lớn nhất có sáu chữ số là:
 A. 999 998	 B. 999 999	 C. 1 000 000	D. 1 000 001	
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
a. 5 kg 20 g = 5020g 	 b. 2 phút 30 giây = 150 giây
c. thế kỉ = 6 năm	d. 6 tấn 5 kg = 6050 kg
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Năm 2010 nước ta kỉ niệm “ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Như Vậy Thủ đô Hà Nội được thành lập năm ............................thuộc thế kỉ ............................
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
 Một hình chữ nhật có chiều dài 3 dm 6 cm, chiều rộng bằng chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:
 A. 86 cm B. 96 cm C. 24 cm D. 48 cm
II. TRÌNH BÀY LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU (6đ) 
 Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 a. 72 + 49 + 28 + 41 	 b. 3239 + 125 + 161 + 75
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. Tính giá trị số của biểu thức:
 a. 468 : n + 124 với n = 6 b. 168 x n - m với n = 3, m = 124
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố. Trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 54 tạ và 4 ô tô di sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Điểm
PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 9
Năm học: 2011 - 2012
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: ............................................................................... Lớp: 4 ....... Trường: ....................................................................
___________________________________________________________________________
I. Bài tập:(4 điểm)
Bài 1: Trong các từ: xe đạp, xe cộ, đường sá, đường sắt, cây cối, cây cảnh.
a. Từ ghép phân loại là: .............................................................................................................................................
b. Từ ghép tổng hợp là:................................................................................................................................................
Bài 2. Hãy tìm:
a. 2 từ láy âm: ...................................................................................................................................................................
b. 2 từ láy vần: ..................................................................................................................................................................
Bài 3:
a. Viết tên hai tỉnh hoặc thành phố mà em biết:
....................................................................................................................................................................................................................................
b. Viết họ và tên hai người bạn thân của em:
....................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Điền vào chỗ trống l hay n cho phù hợp:
a. Một ............ắng hai sương.
b. Đất ............ành chim đậu.
II. Tập làm văn:( 6 điểm)
 Đề bài: Một bạn thân của em theo gia đình chuyển đi nơi khác. Em hãy viết thư thăm bạn, kể cho bạn nghe về tình hình học tập của em và những thay đổi ở trường, lớp em.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT TUAN 9GIUA KI I LOP 4.doc