Luyện từ và câu 1 - Tuần 13 - Bài: Từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai làm gì?

I. Mục đích ,yêu cầu:

-Nêu được một số từ ngữ chỉ về công việc gia đỡnh bt 1.

- Tỡm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏiAi?,Làm gì? BT2;Biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gỡ?

II.Đồ dùng dạy học :

Bảng phụ chép sẵn bài tập 2.

III.Các hoạt động dạy- học :

A.KTBC: Gọi hs lên bảng

 HS1: Làm bài tập 1/Tiết 12.

 HS2: Làm bài tập 2/Tiết 12.

Nhận xét, ghi điểm.

B. Dạy học bài mới :

1.Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em về một số từ chỉ hoạtđộng trong công việc gia đình sau đó luyện tập về kiểu câu Ai làm gì ?

 

doc 1 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Luyện từ và câu 1 - Tuần 13 - Bài: Từ ngữ về công việc gia đình câu kiểu ai làm gì?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm ngày 26 thỏng 11 năm 2009
LT-C(13) : 	Từ ngữ về công việc gia đình 
 	Câu kiểu Ai làm gì?
I. Mục đích ,yêu cầu: 
-Nờu được một số từ ngữ chỉ về cụng việc gia đỡnh bt 1. 
- Tỡm được cỏc bộ phận cõu trả lời cho từng cõu hỏiAi?,Làm gì? BT2;Biết chọn cỏc từ cho sẵn để sắp xếp thành cõu kiểu Ai là gỡ?
II.Đồ dùng dạy học :
Bảng phụ chép sẵn bài tập 2.
III.Các hoạt động dạy- học :
A.KTBC: Gọi hs lên bảng 
	HS1: Làm bài tập 1/Tiết 12.
	HS2: Làm bài tập 2/Tiết 12.
Nhận xét, ghi điểm. 
B. Dạy học bài mới : 
1.Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em về một số từ chỉ hoạtđộng trong công việc gia đình sau đó luyện tập về kiểu câu Ai làm gì ?
2.Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
-Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1.
-Gọi một số học sinh lên bảng.
-Những việc mà em đã làm ở nhà giúp cha mẹ .
Bài 2 :
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu .
-Yêu cầu 1 hs lên bảng 
-Yêu cầu hs gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi ai? Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?
-Nhận xét.
Bài 3:
-Gọi 1 hs đọc yêu cầu 
-Với các từ trong 3 nhóm trên các em có thể tạo nên nhiều câu.
-yêu cầu cả lớp làm vào vở 
-Nhận xét hs trên bảng .
Gọi hs dưới lớp bổ sung .
-HS làm miệng
-quét nhà ,trông em. nấu cơm, nhặt rau , rửa rau , rửa chén,...
1 hs đọc, lớp đọc thầm .
Lớp đọc thầm - làm vào vở.
a. Chi / đến tìm bông cúc màu xanh .
b. Cây / xoà cành ôm cậu bé.
c. Em / học thuộc đoạn thơ
d. Em /làm cả ba bài tập toán.
-HS đọc yêu cầu.
1 hs lên bảng ,lớp làm bài tập vào vở.
Em quét dọn nhà cửa ( rửa bát đũa) 
Chị em giặt quần áo 
Linh rửa bát đũa( xếp sách vở)
Cậu bé xếp sách vở.
3.Củng cố ,dặn dò :
-HS nhắc lại nội dung tiết học : Ôn mẫu câu Ai làm gì ? và các từ ngữ chỉ hoạt động .
-Về nhà đặt 5 câu theo mẫu ai làm gì?
-Bài sau: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
-Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC.doc