Kiểm tra giữa học kì II năm học 201 – 201 môn Toán lớp một

Bài 3 (3 điểm) Tính

 a) 14 + 4 – 6 = . b) 30cm + 60cm = .

 19 – 9 – 5 = . 80cm – 50cm =

 17 + 3 – 5 = . 90 – 40 = .

Bài 4 (2 điểm)

Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 10 cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 569Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa học kì II năm học 201 – 201 môn Toán lớp một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh
..
Lớp 1 
Trường Tiểu học.
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 Năm học 201 – 201
 MÔN TOÁN LỚP MỘT
 Thời gian làm bài phút
 Điểm :
GV kí :
GV chấm thi kí:
Bài 1 (1 điểm)
Khoanh tròn vào số lớp nhất : 10 , 60 , 50 , 90 , 70
Viết số thích hợp vào ô trống :
90
.
60
..
40
..
Bài 2. (2 diểm) Đặt tính rồi tính :
 30 + 20 15 + 4 90 – 60 19 – 4
 .. .. . ..
  .. . ..
 ...  . ..
Bài 3 (3 điểm) Tính
 a) 14 + 4 – 6 = . b) 30cm + 60cm = ..
 19 – 9 – 5 = . 80cm – 50cm = 
 17 + 3 – 5 =. 90 – 40 = ..
Bài 4 (2 điểm)
Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 10 cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?
 Bài làm :
Bài 4 (1 điểm) Tìm 2 điểm ở trong và 2 điểm ở ngoài hình tam giác.
Bài 5 (1 điểm) Ở hình bên có bao nhiêu hình;
 a)..hình vuông.
 b) hình tam giác
Họ và tên học sinh
..
Lớp 1 
Trường Tiểu học.
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 Năm học 201 – 201
 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP MỘT
 Thời gian làm bài phút
 Điểm :
GV kí :
GV chấm thi kí:
I/ Kiểm tra đọc :
 1 Đọc thành tiếng :
 a. Vần : ươp, uych, oăt, oanh, oai, oang, uy, oa, uât, uynh
 b. Từ ngữ : mùa xuân, băng tuyết, khuỳnh tay, xum xuê, khai hoang.
 c. Đoạn thơ : Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
 Em đi trăng theo bước
 Như muốn cùng đi chơi.
 2. Nối thành câu 
đang chơi
bóng chuyền
có bảy ngày
cô kể rất hay
Các anh chị
Giờ kể chuyện
Một tuần lễ
 3. a) Điền anh hay ach ?
 hộp b.́ túi x́. tay
Điền vần ng hay ngh ?
 Ngoan oãn .ỉ ngơi
II/ Kiểm tra viết (Giáo viên chép bài sẵn lên bảng cho học sinh viết) :
 Bài viết : Tặng cháu
.......................
................. ................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KTGKII LOP 1 TV T DE 2.doc