Kiểm tra định kì lần II năm học: 2010 – 2011 môn: Toán, lớp 1 - Trường TH Hàm Phú 1

Bài 1: (2 điểm)

- Làm đúng một phép tính được 0,25đ

- Kết quả đúng : 10, 5, 4, 7

Bài 2: (2 điểm)

a/

- Điền đúng theo thứ tự từ bé đến lớn được 1đ

- Kết quả đúng: 0, 3, 8, 10

b/

- Điền đúng theo thứ tự từ lớn đến bé được 1đ

- Kết quả đúng: 10, 7, 6, 4

Bài 3: (2 điểm)

- Điền đúng 1 dấu được 0,25đ

- Kết quả đúng : 8 > 5 6 < 9="" 10="10" 1=""> 0

 10 > 9 5 < 7="" 8="">< 10="" 4="3" +="">

Bài 4: (2 điểm)

 

doc 3 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì lần II năm học: 2010 – 2011 môn: Toán, lớp 1 - Trường TH Hàm Phú 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Hàm Phú 1
Họ và Tên: ..
Lớp: .
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II
Năm học: 2010 – 2011
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút
Điểm:
Bài 1 : Tính
	 	8	8	10	4
2	3	6	3
	6 + 3 = 	2 + 3 + 4 = 	
	2 + 4 = 	8 – 5 + 4 = 	
Bài 2 : 
	a/ Viết số : 8, 3, 0, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn
b/ Viết số : 7, 10, 4, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé
Bài 3: Điền dấu , = vào chỗ trống
	 8 5	6 9	10 10	1 0
	10 9 	5 7	8 10	 4 3 + 1
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
	a/ Tổ 1 : 5 bạn	 	b/ Có : 6 viên bi
	 Tổ 2 : 4 bạn	 	 Bớt : 3 viên bi
	 Cả hai tổ : .. bạn ?	 	Còn :viên bi ?
Bài 5:
	Hình bên có : 
	a/ 	hình tam giác
	b/	hình vuông
=
8
Bài 6: Điền số thích hợp để có phép tính đúng
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1: (2 điểm)
- Làm đúng một phép tính được 0,25đ
- Kết quả đúng : 10, 5, 4, 7
Bài 2: (2 điểm)
a/ 
- Điền đúng theo thứ tự từ bé đến lớn được 1đ
- Kết quả đúng: 0, 3, 8, 10
b/
- Điền đúng theo thứ tự từ lớn đến bé được 1đ
- Kết quả đúng: 10, 7, 6, 4
Bài 3: (2 điểm)
- Điền đúng 1 dấu được 0,25đ
- Kết quả đúng : 8 > 5 	6 0
 10 > 9 	5 < 7	8 < 10	4 = 3 + 1
Bài 4: (2 điểm) 
Điền đúng 1 phép tính được 1đ
a/ Kết quả đúng : 5 + 4 = 9	b/ Kết quả đúng : 6 – 3 = 3
Bài 5: (1 điểm)
Điền đúng mỗi câu được 0,5đ
a/ Kết quả đúng : Có 5 hình tam giác	b/ Kết quả đúng : Có 2 hình vuông
Bài 6: (1 điểm)
Điền đúng phép tính đạt 1đ
Kết quả đúng : 4 + 4 = 8
( 6 + 2 = 8, 5 + 3 = 8 , 9 – 1 = 8 , 10 – 2 = 8 ..)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KTDK lan 2 toan thuy.doc