Kiểm tra định kì lần II năm học: 2009 - 2010 môn: Toán - Trường: Tiểu Học Long Thạnh

Bài 1: Tính (3 điểm)Đúng từ hai đến ba phép tính đạt 1 điểm

3 7 6 8 9 10

4 3 4 3 5 2

 7 10 10 5 4 8

Bài 2 : Tính. (3 điểm) Đúng từ hai đến ba phép tính đạt 1 điểm

6 + 4 = 10 10 - 10 = 0

5 + 3 = 8 8 - 3 = 5

10 - 9 + 6 = 7 2 + 1 + 7 =10

Bài 3 :Điền > < =(2="" điểm)="" đúng="" từ="" hai="" đến="" ba="" phép="" tính="" đạt="" 1="">

6 - 4 6 - 3 5 + 2 2 + 4

3 + 5 5 + 3 7 - 3 5 + 4

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì lần II năm học: 2009 - 2010 môn: Toán - Trường: Tiểu Học Long Thạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường : Tiểu học Long Thạnh
Lớp :1 /..
Họ và tên:..
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II 
	NĂM HỌC: 2009-2010
	Môn :Toán
	Ngày :24/12/2009
	Điểm	Lời phê của Giáo viên
Bài 1: Tính. (3 điểm)
3	7	6	8	9	10
4	3	4	3	5	 2
 	   . . 
Bài 2 : Tính. (3 điểm)
6 + 4 =.	10 - 10 =.
5 + 3 =.	8 - 3 =....
10 - 9 + 6 =.	2 + 1 + 7 =... 
Bài 3 :Điền > < =(2 điểm)
6 - 4 £ 6 - 3	5 + 2 £ 2 + 4
3 + 5 £	 5 + 3	 7 - 3 £	 5 + 4
Bài 4 : Gọi đúng tên hình. (1 điểm)
	Hình:.	Hình:.	
 Bài 5 : Viết phép tính thích hợp : (1 điểm)
	Có : 10 hòn bi
	Cho : 4 hòn bi
	Còn : ? hòn bi 
Hướng dẫn chấm
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II
NĂM HỌC: 2008-2009
Môn :Toán
Ngày 25/12/2008
Bài 1: Tính (3 điểm)Đúng từ hai đến ba phép tính đạt 1 điểm
3	7	6	8	9	10
4	3	4	3	5	 2
 7	 10 10 5 4 8
Bài 2 : Tính. (3 điểm) Đúng từ hai đến ba phép tính đạt 1 điểm
6 + 4 = 10	10 - 10 = 0
5 + 3 = 8	8 - 3 = 5
10 - 9 + 6 = 7	2 + 1 + 7 =10 
>
<
Bài 3 :Điền > < =(2 điểm) Đúng từ hai đến ba phép tính đạt 1 điểm
<
=
6 - 4 £ 	6 - 3	5 + 2 £	 2 + 4
3 + 5 £	5 + 3	 7 - 3 £ 5 + 4
Bài 4 : Gọi đúng tên hình. (1 điểm)
	Hình:vuông	Hình:tròn	
 Bài 5 : Viết phép tính thích hợp : (1 điểm)
	Có : 10 hòn bi
	Cho : 4 hòn bi
10
-
4
=
6
	Còn : ? hòn bi

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA DK LAN II TOAN 1.doc