Kiểm tra định kì lần II năm học: 2009-2010 môn Tiếng Việt

A/ Phần đọc:( 10 đ)

1. Đọc vần dưới đây :( 2 điểm)

âu , an , uông , inh , yên , ăt .

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ sau :( 3 điểm)

xay bột , vườn ươm , hiểu bài , nương rẫy , chủ nhật , mềm mại , đôi mắt , cánh buồm , tiếng hát , lá sen .

3. Đọc câu : ( 2 điểm)

Ban ngày, sẻ mãi đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.

4. Nối ô chữ cho phù hợp: ( 2 điểm)

 

doc 4 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 364Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì lần II năm học: 2009-2010 môn Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Long Thạnh
Lớp :1 /..
Họ và tên:..
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II 
	NĂM HỌC: 2009-2010
	Môn : Tiếng Việt
	Ngày :25/12/2009
	Điểm	Lời phê của Giáo viên
A/ Phần đọc:( 10 đ)
Đọc vần dưới đây :( 2 điểm)
ââu , an , uông , inh , yên , ăt .
Đọc thành tiếng các từ ngữ sau :( 3 điểm)
xay bột , vườn ươm , hiểu bài , nương rẫy , chủ nhật , mềm mại , đôi mắt , cánh buồm , tiếng hát , lá sen .
Đọc câu : ( 2 điểm)
Ban ngày, sẻ mãi đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
Nối ô chữ cho phù hợp: ( 2 điểm)
mẹ kho
cầu lông
cha chơi
bóng bay
bé thả
cá bống
Điền vần thích hợp: (1điểm)
ot hay at
nhà h.... 	r.... trà
B/ Phần viết:( 10 đ)
Viết vần sau:(2 điểm)
in , iêm , inh , ung , ươm , ang.
Viết các từ sau :(4 điểm)
ngọn gió , thành phố , buổi sáng , hương thơm.
Viết các câu sau :(4 điểm)
gió từ tay mẹ 
ru bé ngủ say
thay cho gió trời
giữa trưa oi ả.
Hướng dẫn chấm
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II
NĂM HỌC: 2008-2009
Môn : Tiếng Việt 
Khối 1
Ngày 26/12/2008
A/ Phần đọc:( 10 đ)
Vần : Đọc đúng, to rõ , phát âm chuẩn 5 – 6 vần đạt 2 điểm 3 – 4 vần đạt 1 điểm – 2 vần 0 điểm.
Từ : 3 điểm:
Đúng từ 2 – 3 từ đạt 1 điểm.
Đúng từ 4 – 5 từ đạt 2 điểm.
Đúng từ 6 từ đạt 3 điểm.
Câu 2 điểm:Đọc to rõ , đúng mỗi câu đạt 1 điểm tùy theo mức độ giáo viên cho điểm phù hợp.
Nối ô chữ cho phù hợp: ( 2 điểm)
mẹ kho
cầu lông
cha chơi
bóng bay
bé thả
cá bống
Điền vần thích hợp: (1điểm)
ot hay at (đúng 1 từ không tính điểm)
nhà hát 	rót trà
B/ Phần viết : ( 10 đ)
1. Vần :
 Đúng từ 4 – 5 vần đạt 2 điểm.
Đúng từ 2 – 3 vần đạt 1 điểm.
Từ : (4 điểm) : Viết rõ ràng đều nét
- Sai 1 tiếng trong từ thì từ đó không tính điểm.
- Đúng 1 từ đạt 1 điểm.
Câu : (4 điểm)
Viết rõ ràng được mắc 1 lỗi cho toàn bài.
Đúng 1 dòng đạt 1 điểm.
Sai 2 – 4 lỗi tính luôn dấu trừ 1 điểm
µLưu ý: Bài viết dơ không thẳng dòng trừ 1 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA DK LAN II TV 1.doc