Kiểm tra định kì cuối học kì I môn: Toán 2012 - 2013 trường tiểu học 1 Khánh Hải

Bài 3 ) (1 điểm) Viết các số : 6 , 3 , 8 , 10

 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé .

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì cuối học kì I môn: Toán 2012 - 2013 trường tiểu học 1 Khánh Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 KHÁNH HẢI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Họ và tên :  Môn : Toán 2012-2013
 Lớp : 1A... Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ
Bài 1 ) Viết (1,5 điểm)
 a) Số thích hợp vào chổ chấm : 
 1 ; 2 ; .. ; .. ;  ; 6 ; .. ; 8 ; 9 ; 10.
 b) Vieát soá thích hôïp
	* * *	* * * *	* * *	* *
	* * *	* * * * 	* * *	*	
	* * *
c ) Đọc các số (theo mẩu)
 6 : sáu ; 3 : . ; 9 : ........... ; 7 : ... ; 5 : 
Bài 2 ) Tính : (2 điểm)
 a) 5 + 3 = 4 – 1 = 4 + 3 + 2 = 8 - 6 - 0 =
	 4 9 7 5 
 b) 	 + 	 - + - 
 	 5	 5 0 3
Bài 3 ) (1 điểm) Viết các số : 6 , 3 , 8 , 10 
 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn 
 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé .
Bài 4 ) (1 điểm) Hình ?
 Có  hình tròn Có .. hình tam giác
Bài 5 ) Số ? (1,5 điểm) 
 4 + = 7 9 - = 4 3 + = 8 
Bài 6 ) Dấu : ( 1 điểm )
 < 5 + 4 9 8 – 2 5
 > ? 
 =	 3 + 4 8	 7 – 2 3 + 3 
Bài 7) Viết phép tính thích hợp : (2 điểm)
 a) Có : 4 con gà 	
 Thêm : 5 con gà 
 Có tất cả  con gà ? 
 b) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:
 = 7 = 7

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi ki 1 Toan lop 1 Tho.doc