Kì thi cuối kì II năm học 2009 – 2010 môn thi: Tiếng Việt

I/ Kiểm tra: ĐỌC

(HS bốc thăm đọc 1 trong 3 bài và TLCH). Tốc độ đọc là 30 tiếng/ phút

1) Người bạn tốt (sgk/106)

2) Hồ Gươm (sgk/ 118)

3) Sau cơn mưa ( sgk/ 124)

II/ Kiểm tra:VIẾT( Tập chp)

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 207Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kì thi cuối kì II năm học 2009 – 2010 môn thi: Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GD&ẹT CHAÂU THAỉNH
TRệễỉNG TH THANH AN
KHOÁI 1
COÄNG HOỉA XAế HOÄI CHUÛ NGHểA VIEÄT NAM
ẹoọc laọp – Tửù do – Haùnh phuực
Kè THI CUOÁI Kè II NAấM HOẽC 2009 – 2010 
MOÂN THI : TIEÁNG VIEÄT
@@&??
I/ Kieồm tra: ẹOẽC
(HS bốc thăm đọc 1 trong 3 bài và TLCH). Toỏc ủoọ ủoùc laứ 30 tieỏng/ phuựt
Người bạn tốt (sgk/106)
Hồ Gươm (sgk/ 118)
Sau cơn mưa ( sgk/ 124)
II/ Kieồm tra:VIẾT( Tập chộp)
Baứi chớnh taỷ:
Quyển sỏch mới
Năm học sắp kết thỳc. Hụm nay, Khỏnh Linh được phỏt sỏch Tiếng Việt 2. Em mở ngay sỏch ra xem . Sỏch cú rất nhiều tranh ảnh đẹp. Em thớch quỏ. Tan học, vừa về đến nhà, em đó khoe ngay sỏch với bà. 
Bài tập 
Điền chữ c hay k
..ỏ chộp húa rồng
Trũ chơi .ộo co
Điền vần iờn hay in
Đàn k đang đi
ễng đọc bảng t..
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
1.Kiểm tra đọc : 10 điểm
a) Đọc lưu loỏt toàn bài, tốc độ đọc khoóng 25 tiếng/ phỳt (8 điểm).
-Đọc sai hoặc khụng đọc được (dừng quỏ 5 giõy/ từ ngữ) : Khụng tớnh điểm.
-Đọc chưa trụi chảy, đỳng từ( cũn nhẫm đỏnh vần) : Được 5 điểm.
b) Trả lời đỳng cõu hỏi đơn giản về nội dung bài tập đọc (2 điểm).
Cõu trả lời đỳng là :
1/ Người bạn tốt (sgk/106)
a. Hà hỏi mượn bỳt , ai đó giỳp Hà?( Nụ đó giỳp Hà)
b. Bạn nào giỳp Cỳc sửa lại dõy đeo cặp?(Hà giỳp Cỳc sửa lại dõy đeo cặp)
2/ Hồ Gươm (sgk/ 118)
Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đõu? (Hồ Gươm là cảnh đẹp ở Hà Nội )
Từ trờn cao nhỡn xuống, mặt hồ như thế nào? (Từ trờn cao nhỡn xuống, mặt hồ như một chiếc gương hỡnh bầu dục khổng lồ, sỏng long lanh)
3/ Sau cơn mưa ( sgk/ 124)
Sau trận mưa rào, nhũng đúa rõm bụt như thế nào?( Sau trận mưa rào, những đúa rõm bụt them đỏ chúi)
Sau trận mưa rào, mấy đỏm mõy như thế nào? (Sau trận mưa rào, mấy đỏm mõy bụng trụi nhởn nhơ, sỏng rực lờn trong ỏnh mặt trờ
2.Kiểm tra viết (10 điểm)
Bài viết sạch đẹp đỳng mẫu cả bài đạt 8 điểm.
a)-Viết đỳng chữ, đỳng chớnh tả, tốc độ viết khoóng 25 chữ/ 15 phỳt (6 điểm).
- Viết sai chớnh tả mỗi chữ trừ 0,5 điểm.
- Viết chữ sai độ cao, độ lớn cả bài trừ 1 điểm.
b)-Viết sạch đẹp đỳng mẫu, đều nột (2 điểm).
-Viết bẩn, xấu, khụng đều nột cả bài trừ 1 điểm.
c) Bài tập chớnh tả õm – vần (2 điểm, đỳng mỗi bài được 1 điểm).
Bài tập làm đỳng là :
Điền chữ c hay k
.C.ỏ chộp húa rồng
Trũ chơi k.ộo co
Điền vần iờn hay in
Đàn kieỏn đang đi
ễng đọc bảng tin..
PHOỉNG GD&ẹT CHAÂU THAỉNH
TRệễỉNG TH THANH AN
KHOÁI 1
COÄNG HOỉA XAế HOÄI CHUÛ NGHểA VIEÄT NAM
ẹoọc laọp – Tửù do – Haùnh phuực
Kè THI CUOÁI Kè II NAấM HOẽC 2009 – 2010
MễN THI : TOÁN
THỜI GIAN : 40 phỳt
 (khụng kể thời gian chộp đề ).
ẹEÀ BAỉI :
1. ( 1đ) Choùn ghi moọt ủaựp aựn vaứo giaỏy kieồm tra
 A) Số lớn nhất trong caực soỏ: 19; 35; 92; 29 laứ:
a) 19	b) 35	c) 92	d) 29
 B) Số bộ nhất trong caực soỏ: 16; 56; 87; 11 laứ:
 a) 16	b) 56	c) 87	d) 11
2.Tớnh:( 3 đ )
 3 6 8 7 4 7 8 0
+ 3 - 4 6 + 5 0 + 1 0
65 – 60= 30cm + 60 cm=
3. Điền dấu = (2 đ)
30 +66 + 30 55..50 +4 
12 + 517- 0 70 -6030 -10
.A 
.E
4. ( 1 đ) .B
. D
Điểm . nằm trong hỡnh trũn
Điểm  nằm ngoài hỡnh trũn
5.Một tuần lễ cú..ngày: 
(1 đ)
6. Nhà em cú 36 con gà, đó bỏn đi 12 con gà. Hỏi nhà em cũn lại bao nhiờu con gà?
( 2 đ )
 Bài giải
 .
 .
 HệễÙNG DAÃN ẹAÙNH GIAÙ.
 1. (1 ủ), Choùn ủuựng moói baứi ủaùt 0,5 ủieồm 
 A) c) 92	; 	B) d) 11
2.Tớnh:( 3 đ )
Moói baứi tớnh ủuựng ủaùt 0,5 ủieồm
3 6 5 7 4 4 5 0
- 6 - 4 6 + 5 0 + 1 0
3 0	1 1	 9 4	 6 0
75 – 60= 15 60cm - 40 cm= 20m
3. Điền dấu = (2 đ) 
Moói baứi tớnh ủuựng ủaùt 0,5 ủieồm
30 +5<6 + 30 54<..50 +5 
12 + 6>17- 0 70 - 50=30 - 10
.A 
.E
4. ( 1 đ) .B
. D
Điểm A, E.. nằm trong hỡnh trũn.	(0,5ủ)
Điểm D, Bnằm ngoài hỡnh trũn. (0,5ủ)
6. Hà và Lan hỏi được 58 bụng hoa, riờng hà hỏi được 34 bụng hoa . Hỏi Lan hỏi được bao nhiờu bụng hoa? ( 2 đ )
 Bài giải
 Soỏ boõng hoa Lan haựi ủửụùc laứ:	 (0,75ủ)
	58 – 34 = 24( boõng)	 ( 1 ủ)
	ẹaựp soỏ: 24 boõng.	( 0,25ủ)
PHOỉNG GD&ẹT CHAÂU THAỉNH
TRệễỉNG TH THANH AN
TEÂN:..
LễÙP:
COÄNG HOỉA XAế HOÄI CHUÛ NGHểA VIEÄT NAM
ẹoọc laọp – Tửù do – Haùnh phuực
 Kè THI CUOÁI Kè II NAấM HOẽC 2009 – 2010
MễN THI : TOÁN
THỜI GIAN : 40 phỳt
ẹEÀ BAỉI :
1. Khoanh troứn vaứo chửừ caựi trửụực moọt ủaựp aựn ủuựng nhaỏt
 A) Số lớn nhất trong caực soỏ: 19; 35; 92; 29 laứ:
 a) 19	b) 35	c) 92	d) 29
 B) Số bộ nhất trong caực soỏ: 16; 56; 87; 11 laứ:
 a) 16	b) 56	c) 87	d) 11
2.Tớnh:
 3 6 8 7 4 7 8 0
+ 3 - 4 6 + 5 0 + 1 0
65 – 60 = 30cm + 60 cm =
3. Điền dấu ; = 
30 + 66 + 30 55..50 + 4 
12 + 517- 0 70 - 6030 - 10
.A 
.E
4. Quan saựt hỡnh veừ, ủieàn vaứo choồ troỏng
 .B
. D
Điểm . nằm trong hỡnh trũn
Điểm  nằm ngoài hỡnh trũn
5.Một tuần lễ cú..ngày: 
6. Nhà em cú 36 con gà, đó bỏn đi 12 con gà. Hỏi nhà em cũn lại bao nhiờu con gà?
 Bài giải
 .
 .

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HKII LOP 1 TV T.doc