Khảo Sát Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 1 Trường TH Hứa Tạo

 Câu 1: (1đ) a/ Số nhỏ nhất có một chữ số là .

 b/ Số lớn nhất có một chữ số là .

Câu 2: (2đ) Viết các số từ 0 đến 10 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/12/2015 Lượt xem 454Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo Sát Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 1 Trường TH Hứa Tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:...................................... KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
Lớp:..... Trường TH Hứa Tạo Lớp 1- Năm học: 2012-2013
 SBD: Phòng thi:.. Ngày 28 tháng 11 năm 2012
 Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
 Câu 1: (1đ) a/ Số nhỏ nhất có một chữ số là ......
 b/ Số lớn nhất có một chữ số là ......
Câu 2: (2đ) Viết các số từ 0 đến 10 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ......., ........, ........, ........., 
Câu 3: (3đ) Tính:
 8 2 3 9 5 6
+ + + - - -
 1 6 4 9 0 3
...... ........ ........ ....... ........ .......
Câu 4: (2đ) Số ?
5 + 8
 + 3 < 7 9 + = 9
Câu 5: (1đ) Hình vẽ bên có hình tam giác.
Câu 6: (1đ). Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng
 =
9
 *** Hết *** 
 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
 MÔN TOÁN- LỚP 1
Câu 1: 1 điểm – Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 2: 2 điểm – Viết đầy đủ các số theo thứ tự được 2điểm, sai 1 số trừ 0,5 điểm.
Câu 3: 3 điểm – Mỗi phép tính đúng 0.5 điểm
Câu 4: 2 điểm – Mỗi ô trống đúng 0.5 điểm
Câu 5: 1 điểm – Có 3 hình tam giác 1điểm
Câu 6: 1 điểm – Điền phép tính thích hợp được 1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KS_HSgioi_Lop_1_Thang.doc